FOT Dé Foto&Video-Manifestatie van hel jaar Elfmaal goud voor masters Gouwestaete Korfballers Korbis winnen met moeite drogen Brevok af Twee nederlagen Be Fair-voetbal T. Wiersma is bij WSV nieuwe koploper Mooie overwinning voor Flyers-heren VRIJDAG 3 T/M ZONDAG 5 OKTOBER 1997 Kwiek start met recreantenmiddag Handbalsters kloppen Indus Rowah-D-jeugd maatje te klein Badmintonners beginnen met 5-3 winst Gouwestaete ronde verder Waddinxveen El werkt aan doelsaldo Alles op het gebied van (digitale) fotografie, video, doka, montage, beeldmanipulatie enz. tó.M O.piO I g i PAGINA 29 Dick Krouwel, Leo Buurman. (Foto. Kwiek). Consentratie Publiek 2 Derde set World Trade Center ROTTERDAM probleem voor de blokkering van Brevok. wat dat betreft iets minder, maar hun inzet stemt tot op timisme. Dl kwam tegen WDS mooi op een 2-0 voorsprong, maar de tegenstander gaf zich niet ge wonnen en trok de wedstrijd met een 2-3 stand naar zich toe. Gerechtigheid geschied de toen in de laatste minuut een 3-3 gelijkspel werd be reikt. Het bestuur heeft besloten om ook andere belangstellen den in staat te stellen een ber met een recreantenmid dag. H. Verwaal kon het niet bol werken tegen J. Muit. Verder een late winst voor P. van Of feren tegen H. E. van Offe ren. B. David was een te ster ke tegenstander voor L. Coe- vert. Voor rust toonden de bezoe kers weinig inzet en creativi teit, hetgeen resulteerde in een 6-2 achterstand bij rust. Na de spelhervatting herstel de de Waddinxveners de op gelopen schade. Na het eind signaal gaf het scorebord 9-10 in het voordeel Korbis aan, zodat de twee punten toch mee naar huis konden wor den genomen. Met Maureen Kientz en Ma rino van Zwet in de ploeg voor respectievelijk de afwezige Esther Visser en de gebles seerde Frits Visser begon Korbis de wedstrijd tegen de hekkesluiter. De drie Gouwestaete-masters kwamen uit op de 50 en 100 meter afstanden. Een kolfje naar de hand van pure sprin ter Marc ter Braake, die uit komt in de jongste groep van 25-29 jaar. Komende zaterdag is Korbis de gast van een van de koplo pers. Tegenstander is dan Merwede (Zwijndrecht). kon den het niet bolwerken te gen Jumpers. De eerste Dames 2 was duidelijk nog niet op elkaar ingespeeld. Daarbij had de tegenstan der ook nog een groot leng- te-overwicht en de neder laag is verklaarbaar. Uit slag 27-58. Topscoorder: Christa Geurts met 7 pun ten. Jongens-kadetten 1 trad aan tegen Voorburg, op pa pier een van de sterkere teams. Dit was in de wed strijd duidelijk te merken. overwicht te compenseren en moesten de Waddinx- WADDINXVEEN - Het El- team van Waddinxveen-voet- De kosten bedragen twee gul den per keer dat men deel neemt. Vooraf bespreken is niet noodzakelijk. Voor infor matie kan men bellen met Gerard Venmans (tel. 0182- 614763), Dick Krouwel (tel. 0172-217329) of Leo Buur man (tel. 0182-513005). den huiswaarts keren. Uit slag 73-56. gouden medailles mee naar huis. Voor Nic Geers is het moeilijk geworden om nog in zijn klas se records te zwemmen. Die staan bijna allemaal op zijn naam en het is zijn laatste jaar in deze groep. Toch toonde hij vormbehoud bij zijn deelname aan de 50 en 100 meter vrij, de 50 en 100 meter vlinder en de 100 meter wisselslag, hetgeen perspectieven opent voor zijn nieuwe groep van 60-64 jaar per 1 januari. Judith van Berkel won de 500 en 100 meter vrij, de 50 en 100 meter rug en de 100 me ter wisselslag. Zij komt dit jaar voor het eerst uit in de groep 55-59 jaar en zag wel kans om twee nationale re cords te verbeteren: de 100 meter rugslag ging in 1.30.2 en 100 meter wisselslag in 1.28.6. helft ook meetelt en zo kon het gebeuren dat tegen Nieu wer kerk de 0-1 voorsprong werd ingewisseld tegen een 1- 6 verlies. In het begin van de wedstrijd was de concentratie in de ploeg verre van optimaal, wat ertoe leidde dat Korbis al vrij snel tegen een 2-0 achters tand aankeek. Jaco Wineke wist met twee afstandsschoten de bezoekers weer op gelijke hoogte te brengen (2-2), maar de moei te waarmee de treffers ge paard ging was kenmerkend voor de openingsfase van de wedstrijd. SEV was eigenlijk de gehele eerste helft de betere ploeg, vooral op felheid werd de matte Waddinxveense ploeg afgetroefd. Bij rust was de had genomen van Jacqueline v.d. Ruit, die werkverplich- tingen had, en Marjolijn Ha- - kwam lukte het Be Fair door te drukken. Met 15-11 was ook de tweede set binnen. 2. Na rust nam Korbis het ini tiatief over van de gastploeg. Door een grotere inzet en meer overleg in het spel, wer den meer kansen gecreëerd dan in de eerste helft. Mark van den Brink scoorde een afstandstreffer, waarna Marino van Zwet het goede voorbeeld volgde en tevens van afstand raak schoot. Zaterdag 4 oktober wacht Be F air de eerste competitiewed strijd tegen Delta (Delft). De ze wedstrijd begint om 16.30 uur in sportzaal Groens- waard (Wingerd). Anders dan de uitslag doet vermoeden was de thuisclub WK in het veld niet echt veel sterker dan Be Fair van trai ner Arie van der Laan, maar wist de kansen beter te be nutten. Wanneer de Waddinxveners in het eerste halfuur een voorsprong van twee of drie doelpunten hadden genomen was daar, gezien het spel- beeld niets op aan te merken geweest. Dat daarna de voorwaartsen van WK wel drie keer het net wisten te vinden was daarom ronduit teleurstel lend voor Be Fair. Na de thee kregen de bezoekers nog en kele mogelijkheden om de score een redelijker aanzien te geven, maar ook deze mo gelijkheden werden niet be nut. Toen na tien minuten spelen de 4-0 op het scorebord kwam was het laatste restje hoop op een beter resultaat vervlogen en werd de eindstand uitein delijk bepaald op 6-0. Na de ruime nederlaag tegen WK kwam het Boskoopse Floreant bij Be Fair op be zoek. De gastheren kwamen in deze wedstrijd voortvarend uit de startblokken en had den binnen een paar minuten al op een redlijk zekere voor sprong van 2-0 moeten staan. In de eerste minuut ging Re ne Minnee over links langs zijn verdediger en gaf een ga ve voorzet, die door vriend en vijand werden gemist. Enkele minuten later ging een schot van Wim van der Stare net buiten bereik van de keeper maar Jumpers ging toch met een grote overwinning huiswaarts. Uitslag 19-57. De krachtmens uit Boskoop vindt 100 meter al te lang en zal niet gauw op een lange- baan wedstrijd zijn te vinden. Maar op de 50 meter raast hij spectaculair in de snelste se rie naar de voorste plaatsen. In Zwolle kon niemand hem bijhouden op de 50 meter schoolslag in 30.4. Op de 50 meter vrijeslag werd hij nipt tweede in 25.08. Judith van Berkel en Nic Geers, beiden in de groep 55- 59 jaar, hadden ingeschreven op het maximale aantal van vijf nummers. Ondanks het veld van internationale deel nemers namen zij ieder vijf ook net naast de kruising. Ook nu werd de eerste goede aanval van de tegenpartij de Waddinxveners fataal. De voorzet van de rechtervleugel werd echter fraai achter doel man Aijan van Erk gekopt door Said Essaka. Dat het voor de rust nog ge lijk werd was meer dan ver diend, maar de thuisclub had hierbij wel de hulp nodig van de Boskoper Gerrit van de Berg, die zijn eigen doelman wist te verschalken. Na de hervatting waren het opnieuw de gastheren, die het spel gingen bepalen en drukten de gasten regelmatig op hun eigen helft terug. De beste kans om de stand een gunstiger aanzien te ge ven was na ongeveer 35 mi nuten voor Gert Jan van Heemst, die alleen op de doel man kon afgaan, maar even- WADDINXVEEN - In de vierde competitieronde stond voor de Waddinxveense korfballers van Korbis de wed strijd tegen het nog puntloze SEV (Leidschendam) op het programma. Wat op papier een makkelijke wed strijd heette te zijn, bleek in de praktijk uit te monden in een wedstrijd, waarbij de overwinning maar ternau wernood binnen gesleept kon worden. WADDINXVEEN - Dat het de Waddinxveense volleybal- sters van Keukencentrum Waddinxveen Be Fair in de voorbereiding op het nieuwe seizoen goed af ging was bekend. Maar wie van te voren had gezegd dat de be- speciale eisen gesteld. Alleen zoekende eerste divisionist Brevok (Breda) met 3-0 zou worden afgedroogd was op zijn minst vreemd aangeke ken. WADDINXVEEN - Twee opeenvolgende nederlagen brengen Be Fair-voetbal in de onderste regionen van de ranglijst. Van WK 1 werd met 6-0 verloren en tegen Floreant werd met 1-2 verloren. Be Fair heeft nu 3 pun ten uit 4 wedstrijden verzameld. WSE won met 0-3 van Haastrecht. Ook Waddinxveen won met 3-2. wonm ZWOLLE/WADDINXVEEN - Tijdens de Nederlandse sprintkampioenschappen zwemmen in Zwolle hebben drie masters van het Waddinxveense Gouwestaete elf gouden medailles weten te veroveren. Dames 1 verloor haar uit wedstrijd in Den Haag te gen Jumpers. Winst was er veense dames met lege han- voor jongens-junioren 2, ter wijl de start van dames 2, jongens-kadetten 1 en meis- Jongens-junioren 2 had negatief geen moeite met Forwo- dians. Regelmatig scorend werd de tegenstander met een grote nederlaag naar. Toch lieten de volleybalsters uit Breda zien niet voor niets in de eerste divisie te spelen. Ondanks het veldoverwicht slaagde Be Fair er niet in een beslissende voorsprong te ne men. Pas op het einde van de set, toen Liesbeth Gras de plek in De collega’s van E4 begrijpen overigens ook dat het om doelpunten gaat. Thuis werd Gouda met 9-0 weggespeeld. meetman op de servicepositie De andere E’tjes verging het Bij een flinke opkomst wer den 21 partijen gespeeld. De partij, die de koppositie zou beslissen, was de strijd tus sen T. Wiersma op de tweede plaats met de witte stukken en koploper A. Versluis. Toch presteerde de Waddinx veense derde divisionist het weinig heel te laten van de il lusies van Brevok. Het gehele bekerduel domineerde Be Fair en wist het spelover- wicht ook om te zetten in punten. In de eerste set begon trai- ner-coach Gerard van Yperen met Liesbeth Gras en Maijo- lijn Hameetman op de bank. Het aanvalsgeweld en de rou tine van Antoinette Wijker en Marcella Bos was teveel voor de jonge speelsters van Bre vok. Spelverdeelster Cora Bos, die WADDINXVEEN - De Wad dinxveense tafeltennisvereni ging Kwiek (J.W. Frisoweg) als bij een soortgelijke situ- begint dinsdagmiddag 7 okto- atie in de eerste helft, wist deze doelman de bal met de voet te keren. Kort hierna Voortaan is elke dinsdagmid- kon Said Essaka de bal uit dag van twee tot vier uu^de een rebound wel in het doel plaatsen. Ondanks de inbreng van de luchtmacht bestaande uit Rob den Adel en Edwin Bos- Het tweede aanvalsvak nam het tempo van de eerste aan val over. Jaco Wineke wist vanaf de strafworpstip te sco ren en Donja van Otterloo maakte na een goede actie middels een afstandsschot de gelijkmaker (6-6). Net toen leek alsof er bij de Waddinxveners niet veel meer fout kon gaan, lieten de Leidschendammers hun eer ste treffer na rust aanteke nen. Marino van Zwet vond vrijwel meteen een passend op en tevens de tweede plaats op de ranglijst. J. Markus verdween geruis loos uit de top-10 door verlies tegen A. Prins, waardoor hij op een voor hem onwaar schijnlijke hoge positie (3) is beland. W. Hennink bleef in de sub top hangen door tegen A. v.d. Starre de halve winst te de len. Een stevige partij voor M. Moerland en J. v. d. Ha ven, waarbij in een hektische slotfase door M. Moerland alsnog de volle winst werd ge pakt. In het middengedeelte over winningen voor A. Kardol, J. van Woudenberg, T. Goor, E. Philipse en H. de Roodt tegen respectievelijk J. Ponsioen, J. Smit, J. van Oort, V. Coevert en A. Hennink. C. Alblas zakte wat weg door een nederlaag tegen L. v.d. Haven en nieuwkomer P. de achterstand opgelopen tot 6- Louw pakte in een sterke partij tegen W. v.d. Hoek de volle winst. Remisepartijen tussen H. van Offeren en D.J. van Offeren en G. Torenbeek en J. Stam. Sterk spel en een overwin ning voor T. van Nieukerke tegen H. Stouten. N. Dannis kroop ook omhoog door J. v.d. Bom onder de tafel te spelen. Ook weer eens de volle buit voor J. van Sandijk, die in een sterke partij F. Ritter weinig kans gaf. In de kelder van de schaakdi- visie tenslotte wist T. Kuiper de onderste plaatsen enigzins te verlaten door tegenstander T. Bronk te verslaan. Verbaasd zag het publiek in sportzaal Groenswaard (Win gerd) toe hoe Be Fair ook in de tweede set de betere bleef. Anneke Verwoerd was zowel verdedigend als aanvallend erg goed in vorm en de con stante dreiging van Jac queline v.d. Ruit vormde een bal stond uit tegen Olympia al na 13 seconden met 0-1 voor. Dus niet eerst aftrap pen, terugleggen, rondspelen en de bal voer de zijlijn laten gaan, maar meteen richting doel van de tegenstander. Zoiets wordt aanvallen ge noemd en dat wordt door het publiek op prijs gesteld. De uitslag was overigens 1-9. het dragen van sportschoe nen is verplicht. Wie zelf niet over een batje beschikt kan gebruik maken van de op de club aanwezige trainings- bats. Een plezierige bijkomstig heid is dat - voor een kop kof ver dienstelijk voor de blamage tegen Moordrecht. Thuis werd tegen Oudewater een sterke eerste helft neerge legd. Na de rust werd het spel iets rommeliger, maar de 1-1 eindstand was een juiste weergave van de krachtsver houdingen. Cl tenslotte had tegen Groe neweg te weinig geloof in zichzelf. Een overwinning zou teveel zijn geweest, maar het 1-3 verlies was ook niet echt verdiend. jes-adspiranten uitpakte. Heren 1 had tegen Zoebas de betere start en nam een kleine voorsprong. Hierna huis gestuurd. Uitslag 90- ging het gelijk op, waarbij 23. Topscoorder: Tie Wai beide partijen het accent op Lam met 31 punten, de verdediging legden. Het slot van de eerste helft was voor Zoebas en zij bo gen de achterstand om in een kleine voorsprong. De ruststand was 26-29. De tweede helft was duide lijk voor Flyers. Meteen vanaf het begin werd Zoe bas in de verdediging ge drukt en na zes minuten spelen keek Zoebas tegen een 38-29 achterstand aan. Hierna was de wedstrijd ei genlijk al gespeeld. Flyers Vooral in de eerste helft liep bleef de strijd dicteren en de Flyers achter de feiten aan. eerste winstpunten van de nieuwe competitie waren binnen. Uitslag 69-52. Tops- Er was al snel sprake van een betere opening voor de uitda ger, waarbij van de koploper in de beginfase al een pion werd ontfutseld. Weinig verandering daarna derhalve, aangezien door risi coloos en zuinig spel van T. Wiersma de koploper niets dreigends meer kon uitrich ten, met als resultaat dat A. Versluis machteloos zijn eer ste nederlaag moest incasse ren. Kampioen B. Jansen (3) speelde een zwakke partij te gen L. Willemen (4), waarbij de speler met de zwarte stuk ken zich van een sterke ope ning bediende en de gehele partij zich in een goede vorm betoonde. Dat leverde uitein delijk een gemakkelijke zege WOENSDAG 1 OKTOBER 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WADDINXVEEN - De vierde ronde van de huishoudelij ke competitie van de Waddinxveense Schaak Vereni ging WSV werd vorige week donderdagavond afgeslo ten met een nieuwe koploper. T. Wiersma nam de eer ste plaats over van A. Versluis. WADDINXVEEN - Zater dag heeft de D-jeugd van Rowah Zuidplas Assuran tiën deelgenomen aan een toernooi van de Goudse handbalvereniging Vires ët Celeritas. De overige deelnemers waren Ventu ra, Roda en Hollandiaan. antwoord en scoorde zijn tweede treffer van afstand (7- 7). Het tweede aanvalsvak wist voor het eerst in de wedstrijd een marge van twee doelpun ten te bewerkstelligen. Jaco Wineke scoorde 7-9, respec tievelijk met een afstands schot en uit een strafworp. Nadat deze zwaar bevochten voorsprong tot stand was ge komen, leek de gemakzucht uit de eerste helft weer terug te sluipen in de ploeg. SEV wist hiervan handig te pro fiteren en bracht de Leids chendammers weer langszij. Korbis bleek echter over de langste adem te beschikken. Jaco Wineke scoorde met een doorloopbal, goed aangege ven door Donja van Otterloo, de laatste treffer van de wedstijd. Zo kregen de bezoekers waar ze gezien het vertoonde spel in de tweede helft uiteinde lijk waar ze recht op hadden. Door de 9-10 overwinning blijft de Waddinxveense ploeg aansluiting houden met de koplopers. Tegen Ventura had Rowah de smaak al wat beter te pakken en werd slechts met 2-1 verloren. In de derde wedstrijd - met als tegenstander Roda - werd met 4-4 gelijkgespeeld. Ro wah dolf ook in de laatste partij tegen Hollandiaan met 8-0 het onderspit. De doelpunten tijdens dit toernooi waren van Stef Hoogendijk, Sander Mool- ing en Jelmer Schmit. Alle Rowah-spelertjes hebben erg hun best gedaan. Er zat niet meer in. De door het weerbericht beloofde zon liet even op zich wachten, maar deson danks was het een dag om eens lekker te sporten. On der de bezielende leiding van Joke Hoogendijk trok Rowah ten strijde. In de eerste wedstrijd te gen Vires moest Rowah erg wennen aan de snel heid waarin werd ge speeld. De Waddinxveense jeugd deed wel erg haar best, maar de pot ging ver loren (8-2). De tegenstanders waren nog een maatje te groot voor het jonge D-team, waarvan sommigen eigen lijk nog bij de mini’s beho ren te spelen. Na afloop laten de initiatiefnemers zich een 'spaatje' of koffie goed smaken. Van links naar rechts Gerard Venmans, WADDINXVEEN - De B2- jeugd van handbalvereniging Rowah Zuidplas Assurantiën nam het afgelopen zaterdag, zonder keepster Elise Deme- ijer, succesvol op tegen Indus ’67 (Rozenburg). Trainster Marja Sloof had het tactisch concept aangepast. Kim Hoffmans (eerste helft) en Kim van Stel (tweede helft) werden op doel gepos teerd. In de eerste twintig minuten moesten de Waddinxveense meisjes zoeken naar de juiste formule om Indus te bestrij den. Door zenuwen leden ze onnodig balverlies en kwa men passes niet aan. Vijf minuten voor rust stond het nog 2-1 in het voordeel van Indus. Toen kwam de Ro- wah-machine op toeren en liep snel uit naar een voor sprong van 2-6 bij de thee door treffers van Moniek Hoefnagel (3), Kim van Stel (2) en Nicole Sloof. In het tweede bedrijf ging Ro wah op de ingeslagen weg voort en walste over het arme Indus heen. Toen de scheids- rechtster voor de laatste maal floot stonden de duide lijke cijfers 3-16 op het score bord. De Rowah-doelpunten kwa men van de hand van Kim Hoffmans (5), Moniek Hoef nagel (3), Renee Molenaar en Annemarie Couvert. Vermel- dingswaardig was nog het goede spel van Kim van Leeu wen als circelspeelster en een prachtig schot van Marieke van der Steeg op de lat In de derde set leek Brevok na een 3-0 voorsprong de draad weer op te pakken, maar de druk om te moeten winnen bleek te groot voor de jonge speelsters. Be Fair pak te de draad weer op door hard D2 vergat dat een tweede te werken en gevarieerd aan- valsspel. De routine van de Waddinx- veensen was opnieuw door slaggevend. Annemarie de Rooy, die niet geheel fit was, BI revancheerde zich kwam nog een aantal keren goed door en het verzet van Brevok was gebroken. Met 15-5 in de laatste set konden de dames van Be Fair elkaar juichend in de armen vallen en de felicitaties in ontvangst nemen. zaal aan de Jan-Willem Fri soweg 43 a geopend. Kwiek komt hiermee tegemoet aan de vraag van een aantal (oud)leden die in de gelegen- boom konden de Waddinxve- heid zijn overdag te spelen, ners de score niet meer ver anderen. Dat hiermede het spelverloop op zijn kop werd gezet kon de balletje te slaan. Vanaf 18 1 jaar is men welkom. Ervaring is absoluut geen vereiste omdat enkele erva- gasten niet deren en zij na men de punten dan ook mee naar Boskoop. Komende za terdag moet Be Fair opnieuw ren Kwiek-leden de organisa- naar Schiedam om daar de tie op zich hebben genomen strijd aan te gaan binden met en dus zonodig de gewenste HBSS. aanwijzingen kunnen geven. ■■MMMM?: Deelnemers hoeven geen lid te worden van Kwiek en beta- IJFa 11 AaalAM I 4» a m ten slechts twee gulden per VOIiey DUIST S keer dat men deelneemt. Ta- feitennissen is - onafhanke lijk van leeftijd - als recre atieve sport uitermate ge schikt voor zowel dames als heren; het oudste actieve Kwiek-lid is 78 jaar. Aan kleding worden geen WADDINXVEEN - De start van de competitie bracht voor het eerste herenteam van Flyers-basketbal een mooie winst op Zoebas. Dick Krouwel (links) laat zich niet verrassen door Leo Buurman (rechts). Gerard Venmans (midden) kijkt toe en denkt er het zijne van. (Foto: Kwiek). WADDINXVEEN - Voor de Waddinxveense badminton clubs Aeolus en Florida zit het tweede competitieweekeinde er al weer op. Zowel Aeolus 1 als Florida 1 begonnen met een 5-3 zege. Het eerste van Aeolus moest uit tegen Slotermeer (Amster dam). Het team won met 8-0 en is bezig met een goede com petitie. Het tweede speelde thuis tegen Refoba (Vlaardingen). Ze kwa men goed uit de singles met een 3-1 voorsprong. Opmerke lijk was hier de overwinning van Suzanne Rademakers. De einduitslag was 4-4 Ook Aeolus 4 speelde sterk tre- gen Veenshuttle (Mijdrecht). Aeolus bleek een maatje te groot. De einduitslag was hier 8-0. Het eerste van Florida had het zwaar tegen Iduna 1 (Utrecht). Dennis Steenland won zijn ge makkelijk met 15-6 en 15-1. Maar de rest had het moeilijk in de single. Alleen Ilona won na een zware partij in een drie setter. Ondanks dat de heren dubbel verloren werd was de einduitslag voor Florida 5-3. Florida 2 moest op vrijdag avond uit tegen Bios (Noord- wijk). De Noordwijkers bleken te sterk voor dit veijongde Flo- rida-team. De uitslag was 6-2 in het nadeel van Florida. Het zesde team moest uit te gen Shuttle’74 (Ter Aar). Door goed spel van de heren werd er gewonnen 5-3. WADDINXVEEN - De beker wedstrijd van het eerste da mesteam van Gouwestaete- waterpolo tegen promovendus Rapido ’82 (Haarlem) werd door de Waddinxveensen ge makkelijk met 16-1 gewonnen. In de eerste periode, welke met 3-0 voor Gouwestaete werd afgesloten, gaf Rapido nog wat tegengas. Daarna was het snel gedaan met de Haar lemsen, die veel moeite had den met het tempo op hoofd- klasseniveau. Via 7-0 in de tweede periode werd het 12-0, alvorens Rapi do in de derde periode tegens- coorde en deze afsloot met 12- 1. In de vierde periode bepaal de het team van trainer-coach Martin Pronk de eindstand op 16-1. Gillian van den Berg was met zes doelpunten topscoorster. Marion van Hooft scoorde driemaal, Wendy de Frankrij ker en Ingrid van Veen ieder tweemaal. Eenmaal scoorden Cindy de Geus, Sandra Berc- kenkamp en Mirjam Over dam. Komend weekeinde van zater dag 4 en zondag 5 oktober wordt de volgende bekerronde gespeeld. De tweede helft was aan Flyerskant een stuk beter en nu ontstond er een leuke coorder: Wolter Zwijnen- wedstrijd. Een grote neder- burg met 23 punten. laag was echter niet meer te Dames 1 trof het niet met de voorkomen. Uitslag 59-90. eerste wedstrijd, uit tegen Topscoorder: Biniam David met 15 punten. wederom enkele beslissende serviceseries had, kon naar hartelust combineren. Een hardwerkende verdediging kon de aanvallende impulsen fie of een frisdrank - gebruik van Brevok niet altijd, maar gemaakt kan worden van de toch regelmatig, pareren. bar, uiteraard tegen de vrien- Be Fair maakte het zich door delijke clubprijzen. servicefouten nog even onno- dig moeilijk, maar herstelde zich aan het eind van de set. Verdiend trok Be Fair de eer ste set met 15-12 naar zich toe. Jumpers. Beide teams zijn, gezien de prestaties uit het verleden, kandidaat voor Meisjes-adspiranten een van de bovenste plaat sen. De eerste helft ging gelijk helft was volledig voor Jum- op, waarbij Jumpers iets pers. In de tweede helft gaf meer greep op de wedstrijd Flyers goed tegenstand, had. Vooral het grote leng- te-overwicht werkte in het nadeel van Flyers. In de tweede helft lukte het Topscoorder: Michelle Kars Flyers niet om dit lengte- met 8 punten. M Openingstijden: vrij. 3 oktober 10-22 uur, zo. 4 oktober 10-18 uur, zon. 5 oktober 10-17 uur i Kaarten a f7,50 bij alle Foto Klein filialen en aan de kassa. World Trade Center, Beursplein 37, Rotterdam Workshops, demonstraties, shows, exposities, primeurs, occasion- en occessoiremorkt en speciale beursoanbiedingen m.m.v. Agfa, Broncolor, Bronka, Canon, P. Charpentier, Compoc, Contax, Durst, Fuji, Gossen, GSE, Hasselblod, JVC, Kodak, Leica, Unhof, Momiya, Monfrotto, Metz, Minolta, Muhiblitz, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Polaroid, Rollei, Sinar, Academie Sl. Joost/Bredo, Sony, Videonics e.v.a. MgMM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 29