DEMOCRATEN Stem op 4 maart Woonbon van der linde van der linde uw® uw® op D66’. WADDINXVE 66 IS ER VOOR K il./S PBIMS GORDIJNSTALEN TAPIJT VINYL GORDIJNEN VITRAGES INTERIEURVERZORGING DEMOCRATEN VLOERKLEDEN TEXTIELSPECIAALZAAK DEKBEDOVERTREKKEN DMC - GARENS RITSEN - GARENS KNOPEN - SCHAREN enz uw® BADKAMERKLEEDJES DEKBEDOVERTREKKEN BADKAMERKLEEDJES GKW/WvW - WOENSDAG 28 JANUARI 1998 PAGINA 6 Noord kade 56a Waddinxveen Telefoon 0182-630966 Fax 0182-617502 De D66-kandidaten: mm D66 Boskoop: ook op Internet Kerkweg West 110 Jan. v. Bijnenpad 235 Kerkweg-oost 259 Nic. Beetslaan 164 c PROFESSIONALS IN COMMUNICA TIE-APPARA TUUR j D66 Boskoop is ook via de digitale snelweg te bereiken. Op de Inter net-site (www.d66.nl/afdeling/boskoop) kunt u nader kennismaken met de D66-kandidaten voor de gemeenteraad. Ook de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma en actualiteiten zijn via de site te lezen. Via een e-mail kunt u het verkiezingsprogramma opvragen. Heeft u geen Internetaansluiting? Geen probleem, uiteraard kunt u ook via de gewone weg aan het D66-programma komen. Bel daarvoor secretaris Rini Kruit, tel. 230053. 1) Ankie van Leeuwen, tel. 215573 2) Frans Vink, tel. 210224 3) Richard Moerings, tel. 217342 4) Hellen Snoek 5) Marianne Doornbos 6) Bert Brand 7) Margot Bouwman 8) Will Wennekes huurder en de gelegenheid de woning te bezichtigen. Blijkt bij controle van de gegevens zoals verklaard op de woonbon, e.e.a. niet te kloppen dan wordt de aanbieding ingetrokken. Voordat u de woning betrekt dient u in het bezit te zijn van een huisvestingsvergunning, leges 86,- Behandelingskosten urgentieaanvraag 140,-. Meer informatie over dit onderwerp is verkrijgbaar bij Huis- vestingszaken van de afdeling VROM. Lees regelmatig de spelregels en vul uw woonbon goed en volledig in. Coupons Coupons Coupons Coupons Uiterste inleverdatum: 3 februari 1998 om 12.00 uur REGIO Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk a/d IJssel, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zevenhuizen-Moer- kapelle. ONJUISTE VERMELDING Aan een eventuele onjuiste vermelding in de woonkrant kunnen geen rechten worden ontleend. De regels voor de toewijzing van woonruimte zijn vastgelegd in de thans gel dende huisvestingsverordening. r i i i i i i L f 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I U- I I I f I 1 I I l I I I l I l l l I l l l l 1 I l I 1 I l I l l l l l l l l l l l I l l l I l l I I l I I l l l l l I l l l l l I I I I I l I I l l l I l l I l l I Vijftien hoofdpunten uit het programma van D66 (1998-2002): BEREKENING BL-SCORE Starter: een woningzoekende die geen zelfstandige woon ruimte achterlaat. Vanaf 18 jaar 1 punt per maand. Doorstromer: een woningzoekende die over zelfstandige woonruimte beschikt en deze achterlaat voor verhuur of ver koop, 1 punt per maand dat u in uw huidige woning woont. Restanten Restanten GEMEE NT E URGENTIE, voorrang bij noodsituaties Een deel van de beschikbare woningen wordt gereserveerd voor woningzoekenden die door omstandigheden dringend woonruimte nodig hebben. SPELREGELS Op het woningaanbod kunnen alleen woningzoekenden reageren die tenminste 2 jaar ingezetenen zijn van en/of een economische of maatschappelijke binding hebben met de regio Midden-Holland. In de advertentie staan de voorwaarden genoemd waar aan u in ieder geval dient te voldoen; lees deze voorwaar den goed en reageer niet op woningen indien u niet aan deze voorwaarden voldoet. U mag op maximaal twee woningen per woonkrant reage ren. Niet juist of onvolledig ingevulde woonbonnen danwel woonbonnen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. Het heeft geen zin om andere stukken (bijvoorbeeld over de woonsituatie) mee te zenden, omdat deze geen enkele invloed hebben op de toewijzing en niet in behandeling worden genomen. De volgorde van de kandidaten wordt bepaald door de BL- score met inachtneming van de thans geldende huisves tingsverordening. De verordening ligt ter inzage op het gemeentehuis alwaar ook een infoblad verkrijgbaar is. Gedurende de eerste vier weken genieten woningzoeken den met een lokale binding aan Waddinxveen voorrang. De eerste kandidaat krijgt een aanbieding van de ver- Dorpstraat 38 Waddinxveen (0182)61 23 73 Zijde 3 Boskoop (0172) 21 25 44 Restanten Wethouder Ankie van Leeuwen: ”Het gaat om betrokkenheid, welzijn en veiligheid” Wethouder Ankie van Leeuwen voert voor de tweede opeenvolgende keer de kandida tenlijst van D66 Boskoop aan. Daarmee heeft D66 een ervaren bestuurder op de eerste plaats gezet. Ankie van Leeuwen is er klaar voor, want na bijna 4 jaar wethou derschap is zij uitstekend ingevoerd in de gemeentelijke problematiek. Ook de vele contacten met burgers van Boskoop werpen hun vruchten af. ’Betrokkenheid van Boskopers bij de politiek is belangrijk. Of het nu gaat om veiligheid, welzijn of buurtbeheer. Het dorp is tenslotte van ons allemaal’, luidt het motto van de D66- wethouder. Op nummer twee van de D66-lijst staat Frans Vink, die de laatste jaren al warm heeft gedraaid in commissieverband. Richard Moerings, die nu namens D66 in de gemeenteraad zit, staat op drie. Wilt u meer weten over D66 Boskoop, bel dan met één van deze kandidaten of kijk op Internet. Kale huur De gemeente moet zoveel mogelijk wijkgericht werken. Veiligheid: meer dorpswachten en veiliger verkeer zijn kernpunten. Belastingen moeten zo laag mogelijk zijn. Milieu: meer duurzaamheid, minder energie- en autogebruik en minder afval. Meer natuurvriendelijke beplanting en oeverbescherming. Goede voorlichting over alcohol en drugs. Iedereen moet aan de samenleving kunnen meedoen; achterstandsgroepen verdienen extra aandacht. Kunst, sport en verenigingsleven zijn belangrijk. Onderwijs: ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen. ‘Werken aan werk’ in boomteelt is goede aanpak. Van herinrichting Boskoop-Oost geen wonderen verwachten. Boskoop moet streven naar volbouwen Waterrijk. Een monumentenbeleid is nodig voor behoud uniek Boskoop. Het langzame verkeer verdient de meeste aandacht. Er moeten zoveel mogelijk 30-km-zones komen. INFORMATIE Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur op het adres: Raadhuisplein 1,2741 HR Waddinxveen. Doorkiesnummers (0182) 62 48 25 of 62 48 26. Voor een persoonlijk onderhoud wordt u verzocht een afspraak te maken. m -OOK IN COMFORTABELE, DRAADLOZE TELEFOONS J f DÈ SPECIALIST IN DE REGIO! TEL ECOMMUN/CA TIE t o.a. met de tweede generatie digitale telefoons van Siemens, Panasonic en Kirk. Sprakeloos bent u van de geluidskwaliteit: géén geruis of gekraak! Nog meer F voordelen: lichtgewicht; bereik tot 300 meter, afluister-beveiliging, lange stand-by I tijd (tot 90 uur!), muziek in de wachtstand, ingebouwd telefoonboek etc. Merk hoe deze toestellen u meer comfort en vrijheid geven, zowel binnen als buiten, thuis of op kantoor. Passage 21 Waddinxveen tel. (0182) 61 41 32 WOONKRANT .in Waddinxveen .tot. .sinds Naam en voorletters aanvrager: rn/v Naam en voorletters partner: m/v Handtekening: ADRES: ...Kale huurprijs S.W.B. S.W.B. Woonpartners/SSW Woonpartners/SSW 28-01-98 722,95 per maand 143,00 per maand 777,90 per maand 136,00 per maand jongeren tot 30 jaar 1 max. 35.700,- Geen lift Deze bon dient te worden ingeleverd bij: Gemeente Waddinxveen Huisvestingszaken Postbus 400 2740 AK Waddinxveen Op de envelop vermelden: “Woonbon" Huidig adres: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Telefoon overdag: Huidig adres: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Telefoon overdag: Aantal personen: Totaal huishoudinkomen per jaar volgens laatste jaaropgave laatste aanslag inkomstenbelasting loonstrook december 1997 Handtekening: Ingezetene sinds Maatschappelijke binding, woonde van Economische binding, mijn werkgever is Vestigingsadres: Tel Advertentie adres:.... Advertentie nummer: Ondergetekende woont: zelfstandig niet zelfstandig 2-6 max. 68.040,- Indien de individuele huursubsidie meer dan 300,- bedraagt vervalt de toewijzing. 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 i l 1 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I i 1 1 1 l 1 1 1 I 1 1 l 1 1 1 i 1 1 i 1 1 1 i i l 1 i i i i i i i i i 1 i i i 1 i i i i i i i i 1 1 i 1 i 1 I i i i 1 i i i I i i 1 1 i i i £1 i I i Si i i sl 1 voor ouderen vanaf 65 jaar 1 of 2 t/m 58.320,- ouderen vanaf 65 jaar 1 of 2 t/m 58.320,- DO NR. 0326 ETAGEWONING 2e 1 (zit-slaapkamer 26 m’) 422,17 per maand 36,11 per maand Alleen Invullen Indien u zelfstandig woont Type huidige woning Minder validen woning? ja/nee Aantal kamers: Eigenaar: Komt de woning vrij? ja/nee Datum waarop u op uw huidige adres staat ingeschreven in het bevolkingsregis ter bij de gemeente Kopie uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie met gegevens be treffende inschrijfdatum huidige adres en aantal personen met geboorte datum meesturen. Alleen als u niet in Waddinxveen woont. Naar waarheid ingevuld. Handtekening: Datum: Woningnummer Type woning Woonlaag Aantal kamers Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen Leeg per Overige Eigenaar TOELATINGSVOORWAARDEN: Speciale bestemming Aantal personen Belastbaar gezinsinkomen per jaar Bijzonderheden NR. 3058 PETTE I FLAT MET LIFT 2e 3 n.v.t. 865,95 per maand CV, lift, berging, balkon, douche 1 maart 1998 NR. 3057 FLAT MET LIFT 7e, oost-zijde 3 n.v.t. 913,90 per maand CV, lift, berging, balkon, douche 1 maart 1998 n.v.t. 458,28 per maand combiketel, douche, berging 28 februari 1998 NR. 0325 ETAGEWONING 1e 4 (woonkamer 26 m!) 651,59 per maand 42,93 per maand 60,50 per maand 755,02 per maand CV, lift, douche, balkon, berging 2 maart 1998

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 6