met een 4jl procent rente telefoontje. Verlies voor Rowah-jeugd Waddinxveense schakers onderuit in Hillegersberg Verlies voor top van Flyers Dames Gouwestaete makkelijk langs GZC Holland Shipping BV sponsort Waddinxveen Goede WtBlï DE Bedrijf svolleybal- toernooi Be Fair morgen begint bij Vivante Regioteam hockeyers Sjoeluitslagen Spannende sjoelstrijd Korbis-ieuqd naar de titel Voetbaljeugd aan de slag Weer brons voor TOOS DEMOCRATEN JAN BEEKMAN COM WADDINXVEEN Heren 2 was kansloos tegen plaatste tegenstanders. Ech- Dames I stand was31-18. In de tweede 78-40. Topscoorster wasMi- Rabo TeleSparen. Met de minste moeite een hoge rente. ZWV-Nereus 4. In Zaandam- werd het 7-3. Het tweede da mesteam kon het in Bussum bijOtters-’t Gooi niet bolwer ken en verloor met 8-4. WADDINXVEEN - De Waddinxveense Schaakvereni- ging(WSV) is vorige week in de competitie van de Rot terdamse SchaakBond (RSB) in de belangrijke wed strijd tegen medekoploperHillegersberg 2 onderuit ge gaan. een lastige tegenstander. Van de wedstrijdzeil is niet veel te vertellen. Flyers had een vol komen off-dayen bij Juventus viel alles raak. Van een wedstrijd was dan ook geen sprake. De rust- DE BURGEMEESTER GAAT WEG, MAAR D66 BLIJFT! Er komen vier enerverende jaren aan. Wij blijven ons inzetten voor Boskoop! Voor ieders leefomgeving, veiligheid en welzijn, voor burgers en bedrijfsleven, voor jong en oud. Stem daarom op D66. Kies voor een open de mocratie en betrokkenheid. Kies op 4 maart voor lijst 4: D66 IS ER VOOR ALLE BOSKOPERS HOOFDKUSSENS MATRASSEN DEKBEDDEN tva/i/e HAR WA toch ook een kandidaat voor dekampioenschap. De basis voor de overwinning werd in de eerstehelft gelegd. nen aan het spelen van wed strijden, wat toch iets anders is dan trainen.Uitslag 12-47. Topscoorder was Jeffrim Ber- nabela met 8 punten. een 7-2 achterstand goedma ken. Ditbleek niet meer mo- en Meer betaalbare woningen voor lage en middenklasse inkomens. dinxveen vierjaar met veel inzet heeft geleid. Zijn plaats is overgenomen doorCees Kroon, terwijl als nieuw be stuurslid Ton van Ginkel werdgekozen. Joke Wiebes en Joop de Vries werden her kozen. Het bestuur gaf aan vol en thousiasme het komend sei- zoente zullen voorbereiden in goede samenspraak met de diversecommissies. Een afzonderlijke commissie gaat zich buigen over eentotale renovatie van de tennisba nen. Nieuwe leden kunnen zichaanmelden op telefoon nummer 0182-617980. WADDINXVEEN - Zaterdag leden de meeste jeugdteams vande Waddinxveense hand balvereniging Rowah Zuid- plas Assuranti ën eengevoeli- ge nederlaag. De meisjes B2-junioren wa ren vooraf gewaarschuwd voor het lastige TOG (Berkel en Rodenrijs). Eind vorig jaar werd in een zeerspannend duel de uitwedstrijd nog nipt met 9-11 gewonnen. De Ber- kelse meisjes waren uit op een sportieve revanche in sporthaFde Dreef. Na een gelijkopgaande eerste helft werd een ruststand be reikt meteen 6-8 achterstand. Heel vervelend was dat een, voor het publiek duidelijk WADDINXVEEN - Zaterdag speelden de waterpolo- teamsvan het Waddinxveense Gouwestaete alleen maar uitwedstrijden.Zowel de heren als dames speel den in De Tobbe (Gouda). Dames Iwon vrij gemakkelijk met 11-3 van GZC, doch heren 1 verloor ineen zware partij met 6-4 van Keiler Keukens-Donk. de wedstrijd deelnam.Sandra Dames 2 moest aantreden te- de Waddinxveensesjoel- Berckenkamp scoorde 9-2. In de vierde periode maakte przn i j x- 1 eenman-meer kreeg (Gouwe staete vijf), 9-3 en kwam ver der niet meerin het verhaal voor. Gillian van den Berg en Wendy de Frankrijkerbepaal- den de eindstand op 11-3. Heren WADDINXVEEN - Het eerste herenteam vanFlyers-bas- ketbal heeft de wedstrijd om de tweede plaats van New- Stars verloren. Dames 1 redde het niet in de uitwed strijd tegen Juventus. ten. Heren 2 had had weer moei lijk tegen Gonini. Wel bleef 2 vande competitie Flyerssteeds enkele punten voorsprong houden, maar Go- vrijwel nooit meer dan twee, nini gaf zich nietgewonnen en vocht steeds weer terug. In de 15e minuut van de tweede helft kwamen de Delf- tenaren zelfsnog op voor sprong. Het publiek gaf geen stuiver meer voor eenover- winning. Maar Flyers her vond zich en pakte alsnog de winst.Uitslag 50-46. Tops coorder was Rudo van Loo met 13 punten. Ook jongens-junioren 1 deed goede zaken en won redelijk- sterke club metacht mooi ge- vanelektronische legen gravelbanen. t„ Holland Shipping is een snel vergadering groeiend Waddinxveens be drijf metactiviteiten op het gebied van opslag, (inter)na- tionaleexpeditie, een afde ling Holland Shipping Re pair en een afdelingHolland jeugddie tot 9 jaar geen Shipping Satellite. Het be drijf doet bijvoorbeeld delo- gistiek voor Canal+ en is ge- TOOS gaf op dit laatste onderdeel de overwin- ning uit handen.Over de hele wedstrijd was de eerste plaats voor DOS. Als tweedeTOOS met 148,75 punten. CGV eindigde met ter, vriend en vijand kwa- menbedrogen uit. Na de eerste periode stond het al 5-1 voor Gouwestaete doordoelpunten van Gillian van den Berg (2), Sandra Berckenkamp,Miijam Over dam en Wendy de Frankrij ker (4-meter). In de tweede en volgende pe riodes werd de onverwachte verwachtingen zwakte vanGZC verder bloot- eenaantrekkelijke pot gelegd. Eerst miste Petra onder leiding van vertrek kend voorzitter Arnold Wekking. Erpasseerden veel WADDINXVEEN - Voor het derde achtereenvolgendesei- zoen is het de hockeyclub Waddinxveen (Sniepweg) ge lukt, mededankzij sponsor Volvo-dealer Hooftman BV (Coenecoop), eenregiohockey- team voor jongens en meisjes samen te stellen. De hockeyclubs van Bodegra ven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveenhebben ieder vier talentvolle spelers en speelsters uit de tweedejaars B-categorie opgegeven die dit team gaan vormen. Voor de hockeyclub Waddinx veen nemen hieraan deel de meisjesPamela van Kessel, Wendy Koster, Marlies Mul der en Floor Vlemmixen de jongens Michiel Abels, Robin Andringa, Tim Roza en Stijn- Vlemmix. Het doel is hen een kans te geven in een sterk team te spelen. Navier gezamenlijke trainingen volgen er dan vier wedstrijden tegenhoger ge klasseerde hockeyteams uit Rotterdam, Den Haag of Utrecht. De trainingen en wedstrijden worden zoveel mogelijk over de clubs ver deeld. Het algemeen klassement ziet er als volgt uit: klasse A: 1. Jan Kersbergen 142.556, 2. André van Ge- meren 137.700, 3. Wim- Slingerland jr 136.914, 4. Dick Dros 136.300, 5. Tine Valenkamp 136.117, 6. Dirk Jan van Drunen 135.943, 7. Frans Bouw meester 134.783, 8. Wim Valenkamp 132.800, 9. Henk van Beek 132.533 punten; klasse B: 1. Peter van Leeuwen 129.929, 2. T. van Leeuwenl29.588, 3. Frans Botger 129.471, 4. Ed den Drijver 129.440, 5. Guus Renesse 128.825, 6. Cor Faay 128.233, 7. Teus Visser 127.625, 8. Pascal van Gils 127.422, 9. M. Renesse 126.838 en lO.Cees Slingerland jr 126.667 punten; klasse C: 1. Asha den Drij ver 119.560, 2. Cor van Wijk 118.467, 3. Jan Olie 118.167, 4. Jan vanBeek 116.983, 5. Cor van Gils 115.889, 6. Floor van Abs- hoven 115.812, 7. Otto Su- pusepa 115.611, 8. Marius Kersbergen 115.550,9. Da vid Sinnema 114.412 en 10. Alex Supusepa 113.950 punten; klasse D: 1. R. van Wijk 109.533, 2. Ceron van Beek 108.725, 3.Ronald Meijer 104.400, 4. Ronald Kersbergen 104.400, 5. Si mon Supusepa 103.378, 6. A. Warmelink 103.351, 7. Marinus Taktor 102.862, 8. Jeanette Kersbergen 99.856, 9. F.Feenstra 99.500 en 10. Ben den Ou den 98.422 punten. Brouwer en publiekslieve- lingMitchell Knaapen speel den een puike partij. De doel punten warenvan Stef Hoogendijk (2), Sander Mo ling (2) en Dominiek van der- WADDINXVEEN - In april houdt Keukencentrum Wad dinxveen Be Fair voor de achtste maal hetbedrijfsvol- leybaltoernooi in sportzaal Groenswaard (Wingerd). Het toernooi wordt gehouden op de woensdagavonden van 1, 8, 15 en22 april. Elk team speelt één avond. De aan vangstijd van deeerste wed strijd is om 19.00 uur. De laatste wedstrijd eindigt om23.00 uur. Per avond wor den er prijzen uitgereikt. De volleybalteams bestaan uit gemengde teams met mi nimaal tweedames (in het veld) en de rest heren en he renteams met alleenheren. De kosten voor deelname zijn f75,-. Omdat voor beide koplopers (4 uit 4) een misstap vrij wel fataal zou zijn voor het te be halen kampioenschap, kon- deze ronde een cruciaal duel genoemd worden. De strijd ging vrijwel gelijk op, maar na afloop zaten deWSV-schakers toch met een flinke kater omdat een 4,5-3,5nederlaag moest wor den. geslikt. Als de strijd om de titel an ders wil aflopen - met nu nog tweeronden voor de boeg - moet de koploper een flinke jen en moet WSV twee winstpartijen be reiken. Dat is niet teverwach- ten. Voor de interne competitie van WSV, waarbij voor de 21e rondeslechts een remise werd goede resultaten van Goudsen in het vorige week einde.De Waddinxveensen daarentegen hadden wat moeite gehad met lagerge- WADDINXVEEN - Uitslagen van vereniging (Alberdingk Thijmlaan): klasse A: 1. Jan- Kersbergen 1397, 2. Dirk Jan van Drunen 1375, 3. T. Va- lenkamp.1375; klasse B: 1. Ed den Drijver 1339, 2. Teus Visser 1325, 3.Peter van Leeuwen 1316; klasse C: 1. W. Slingerland sr 1355, 2. Marinus Kersbergen 1230, 3. O. Supusepa; klasse D: 1. Ceron vanBeek 1120, 2. R. van Kersbergen 1091. Hetgemid- delde van deze avond was 118.29. Het gemiddelde van devereniging is 116.526. Het totaal van de vereniging is 494.474.000. geteld, veranderde vanwege deRSB-verplichtingen van het eerste team weinig aan de kop van deranglijst. H. de Roodt handhaafde zijn fraaie zese plaats door winst op J.Markus. Eveneens wa ren er punten weggelegd voor N. Dannis, diezich zo in de top tien wist te handhaven. Hetzelfde verhaal isvan toe passing op L. van der Haven die knap L. Ellers op eennul- letje wist te zetten. In de subtop positieve uitsla gen voor J. van der Born, A. Prinsen A. van Nieukerke te gen respectievelijk W. van der Hoek, A. vander Starre en J. van der Heiden. In de grote middengroep ein delijk weer eens een overwin ning voorJ. van Gort tegen A. gens-junioren 1 en 2. Meisjes junioren 1 verloor nipt van moesten ze in laatste periode Voorburg, terwijl jongens-ad- spiranten 1 de ongeslagen reille Raaphorst met 10 pun- statusverloor van Springers. Heren 1 trad niet compleet aan tegen New Stars, de nummer en dat deed zich vooral gel den in de eerste helft.Hierin was New Stars heer en mees ter en nam dan ook een rui- mevoorsprong. Vooral tegen het einde van de eerste helft van Flyers. Ruststand 21-38. In de tweede helft ging het beter lopen bij de Waddinxve- ners enontstond er een echte De Gouwestaete-heren moes- Wijk 1106, 3. Yvonne ten aantreden tegenstreekge- noot Keiler Keukens-Donk. In Gouda begonnen beidepar- gelijk. Helen Cornelissen tijen aan een spannende wed- Erika Vlasmanbepaalden de strijd. Op papier is Donk de J A betereploeg, maar in de thuiswedstrijd kwamen de Gouwenaren niet verderdan een gelijkspel. In de eerste periode was het Gouwestaete dat de meeste kansenkreeg, maar deze niet wist te benutten. De Wad- dinxveners wistenniet te sco ren uit vier overtal-situaties en maakten het zichzelfzeer moeilijk. Donk daarentegen, wist de kansen wel te benut tenen stond na de eerste pe riode met 2-0 voor. In de tweede periode werd de strijd grimmiger. Het arbi trale duohad zichtbaar moei te om de wedstrijd in goede banen te blijvenleiden. In de ze periode was het Mare Mommers die voor Gouwesta- etehet eerste doelpunt scoor de. De derde periode was een vervolg van de tweede perio de. Beideploegen speelden op het scherpst van de snede. Eén ding waszeker, Gouwe staete wilde de overwinning van Donk niet cadeaugeven. Net als in de vorige perioden bleef de score beperkt. Voor- Gouwestaete was het alleen Remko Overdam die de tus senstand op4-2 bracht. Pas in de laatste periode leek het mis te gaan met Gouwe- matief sterke vergadering- staete.Donk profiteerde han dig van een tweetal missers aanGouwestaetezijde. Hier door liepen de Gouwenaren uit naar 6-2.Maar de Gouwe staete-heren bleven tot het einde van de wedstrijdeen zware pressing spelen. Hier door konden Mare Mommers en RemkoOverdam in de laatste periode nog wat te rugdoen. Zij bepaalden de- eindstand op 6-4. Een voor vorens GZC de periode toch n< de voorlaatste periode scoor den Ingrid van Veen 7-2 en MirjamOverdam 8-2, waarbij WADDINXVEEN - Tijdens de in het clubhuis van het- tennispark ‘De Woerd‘ (Al berdingk Thijmlaan) gehou den algemeneledenvergade- ring van de tennisvereniging Waddinxveen is HollandS- hipping BV (Coenecoop) ge presenteerd als nieuwe hoofdsponsor vande 600 le den tellende vereniging. Dat gebeurde in het bijzijn van bijna 100 leden van Waddinxveensoudste tennis vereniging en in een infor- Versluis. In een hectische slotfase werddoor B. David de winst uit handen gegeven in de partij tegen J.Smid. Ver lies verder voor P. van Offe ren tegen H. Verwaal en H.van Offeren tegen T. Goor. Verder een knappe overwin ning van (ex-jeugdlid speler) A. Henninktegen J. van der Haven. J. van Sandijk werd door defensievefoutieve voortzetting op verlies gezet door T. Kuiper. In de kelder van de schaakdi- visie tenslotte kwamen J. Ponsioen enG. Torenbeek re mise overeen. H. van Erk was te sterk voor V.Coevert en op nieuw verlies voor hekken sluiter L. Coevert tegen A.Bos. WADDINXVEEN - De on derlinge competitie van deWaddinxveense sjoelers (Alberdingk Thijmlaan) staat bol vande spanning. Jan Kersbergen blijft de grote favoriet voor detitel, maar zijn achtervolgers geven elkaar geen duim breed toe. De Boskoopse kampioen André van Gemeren heeft na een spannende strijd de tweede plaats behaald. Op de derde plaats staat de Moordrechtse kampioen Wim Slingerland jr. F WADDINXVEEN - Het jeugdteam Fl van Korbis- korfballijkt nu echt op het kampioensfeest af te stor men. Zaterdagvoor een week wonnen zij moeiteloos van De Bermen (5-0). C3 won met 9-4 van Vlaar- dingen en komt daardoor vas ter op dederde plaats te staan. C2, dat met 5-3 won van Ten Donck, is ookop de derde plaats gekomen. Dl overtroefde met 7-3 Oran- je-Nassau. De overige D- teamsverloren. Dl wist met minimaal verschil De Kapel len te verslaan(2-l). De wel pen scoorden weer veel pun ten. Absolute uitblinkerswa- ren de jongens en meisjes van W3. Zij wonnen met 37-20 van Nieuwerkerk. W2 won met 20-6 vanVriendenschaar en W1 met 24-22 van RKC. Al leen W4 verloor vanVrien denschaar met 10-22. WADDINXVEEN - Zaterdag voor een week werden bij- voetbalvereniging Waddinx veen (Sniepweg) eindelijk weerwedstrijden voor de jeugd gespeeld. Gewonnen werd er niet in al le gevallen, maar de frisse moed om erin de tweede helft van de competitie het beste van te maken wasbij de jeugdteams duidelijk waar neembaar. Al liet zich in een levendige partij opzij zetten door- Schoonhoven (3-7) en het hardwerkende BI, dat enkele mooie kansenonbenut liet, nederlaagoplop, verloor met 1-2 van VEP. mCT" - - - Cl kreeg op papier een pak slaag van De Jodan Boys (9- 2), maar inwerkelijkheid was er hard gewerkt om in de ver nieuwde ploeg eenjuiste ba lans te vinden. Dl wist tegen De Jodan Boys een achterstand om te zetten in eenvoorsprong, maar hield vervolgens te weinig reke ning met decounters van de tegenpartij. De 2-2 eindstand was niettemin een resultaat waar iedereen vrede mee had. El moest uit de derby tegen Be Fair afwerken en deed dat metstijl (2-3). E2 hield tegen Dilletant de posities goed be zet enwon daarom verdiend met 5-3. F1 bood naar vermogen weer stand tegen het sterke RVC en wist de schade beperkt te houden tot 3-0. F2 begon en eindigde enthousiast tegen Stolwijk en had achtmaal re den om te juichen. De F3-tjes vernikkelden aan vankelijk van de kou, maar verzuimdenniet om tegen Sportlust de winst te pakken. De meisjes verlorenmet 1-5 van de dames van Socces Boys. eindstand op 8-4. Heren 2 speelde uit tegen ZWV Nereus 4 en verloren met 7-3. Metname de tweede en vierde periode waren de sastreus voor deWaddinxve- ners. In de eerste periode was het nog 1-0, doch daarnaliep liep detegenstander weg Nereus uit naar 4-0. In de derde periode scoorden Marco Kraak, Mark Faber en AxelRusscher en brachten de spanning weer geheel terug, wedstrijd waarbij Flyers toch Doch in devierde periode ging het beterevan het spel had. het weer fout en bepaalde Aan een overwinning denken ZWV Nereus deeindstand op 7-3. Voor Gouwestaete staat een spannend weekeinde te wachten. InGouwebad ’de Sn- iep’ speelt dames 1 zaterdag om 19.00 uur tegentopper Keiler Keukens-Donk uit Gouda. Zondag om 17.15 uur volgt voor heren 1 de bekerwed strijd tegenKeller Keukens- Donk en om 18.15 uur speelt dames 1 tegen GZC deuitge- stelde thuiswedstrijd. was er echter nietmeer bij. Uitslag 62-75. Topscoorder gemakkelijk van Jumpers 1, was Edwin van Heiningen met 18 punten. Dames 1 ging niet met een gerust hart naar de uitwed strijd tegenJuventus, altijd al Met goed basketbal werd detweede helft niet meer in gevaar kwam. Uitslag 76- 63.Topscoorder was Tie-Wai Lam met 26 punten. Jongens-junioren 2 speelde tegen Jumpers 2. Dit werd eenspannende strijd die ver diend door Flyers werd ge wonnen. Uitslag79-69. De spannendste wedstrijd was meisjes-junioren 1 tegen Voorburg.De eerdere confron- Maijo de Schipper en nog- tatie verloor Flyers met één punt en ook nubleef het heel dicht bij elkaar. Om en om namen de teams een voorsprong, met uiteinde lijk een47-49 verlies voor Fly ers. Topscoorster was Char lotte Lelieveldmet 17 punten. Jongens-adspiranten 1 verl oor de ongeslagen status - in een van beide teams - van Sprin gers. De nederlaagvond voor al zijn oorsprong in de eerste het doelverdedigde helft, toen Flyers nietal te best in de wedstrijd zat. Rust stand 22-34. De tweede helft ging beter, maar Springers bracht de overwinningbekwaam naar het eindsignaal. Uitslag 49- 58. Topscoorder wasJohan Walhout met 28 punten. De jongste generatie verloor van Voorburg. Het was de Zaterdag 21 februari vanaf tweedewedstrijd in de compe- name Stefanie Moling, Laura tien uur wordt het jaarlijkse titie en men begint nu te wen- drieronden toernooi van WSV plaats gehouden in het her opende envernieuwde Anne Frank-centrum (Jan van Bij- nenpad). maals Angela de Heeren Iris van Stel. Ook ’s middags, onder de rook van de Rotterdamse Kuip, kreeg hetC-team klop van Atonium (16-4). Nu waren de Rowah-treffers vanMarjo de Schipper (2), Iris van Stel en Wendy van Velzen. Opvallend was dat Rowah goedgespeelde wedstrijd ook in dit duel eerst op voor- sprongstond. Dat Maijolein Droog in de tweede helft goed en de progressie van de overige speelsters geeft het trouwe Waddinxveense handbalpu- bliek hoop voor de toekomst. Ook het jongste jeugdteam van Rowah, de D-jeugd, leed eennederlaag tegen TOG (Berkel en Rodenrijs). Na een ruststand van3-4, gin gen ook hier de punten mee met de bezoekers (5-8).Met Tas. Vrijdagavond 20 febru ari vanaf half negen is er het damesrecreanten-handbal- toernooi in sporthal ‘de Dreef. Er zalaan deelgenomen wor den door enkele gerenom meerde verenigingen uit de regio Rotterdam. gen de Otters-’t Gooi. Oppa- pier een tegenstander van GZC, dat overigens tien keer formaat. De dames begonnen slecht aande wedstrijd en stonden als snel op een 3-0 achterstand.In de tweede pe riode kwamen de dames te rug tot 3-2 doordoelpunten van Gabrielle van der Loo en eindigde met 147,60 punten op dederde 5 plaats. De door bles- sures uitgedunde ploeg van Velocitasmoest ge noegen nemen met de vierde plaats. zaken de revue bij financieel specialiseerd in de handling appara tuur. Het bestuur gaf op de j aan te willen streven naar eenduidelijk evenwicht tussen wedstrijd en recreatietennis. Zokomen er leuke aantrekkelijke mo gelijkheden voor de tennis- 1 con tributie behoeft te betalen. Ook was er het afscheid van Arnold Wekking, die Wad- Gelukkig voor Florida was er Hanneke Kappen. In dederde wel winst voor heren 2en jon- helft had Flyers nog even een periode konden de dames de gens-junioren 1 en 2. Meisjes- opleving, maarJuventus dic- opmars niet voortzetten en- junioren 1 verloor nipt van- teerde de wedstrijd. Uitslag zichtbare, treffer door de scheidsrechter niet werdon- derkend en op het scorebord werd bijgeschreven.In het tweede bedrijf was het spel- beeld niet veel anders. Het- doelpuntenverschil bedroeg met Rowahaltijd aan de ver keerde kant van de score. Jammer was dat de goed spe lende Marieke van der Steeg en DinekeVersteeg pech had den met enkele schoten uit de hoek. Toen descheidsrechter uiteindelijk voor de laatste keer floot had TOGzijn re vanche op zak (12-15). De Ro- wah-doelpunten waren van Kimvan Stel (6), Kim Hof fmans (5) en Moniek Hoefna gel. Voor de jonge C-ploeg ston den er twee ontmoetingen op hetprogramma. In de ochten duren de thuiswedstrijd te gen Unitas(Maassluis). I een In het begin kon Rowah nog voorsprong opgebouwd, die in aardig gelijke tred houden met Unitas.Door treffers van Angela de Heer en Iris van Stel nam Rowah zelfseen 2-1 voorsprong. Het publiek ging er eens goed voor zitten water nog ging komen. Echter, Rowah bleek zijn kruit helaas grotendeels ver schoten tehebben en trok met 5-16 aan het kortste eind. De overigedoelpunten waren van WADDINXVEEN - In de in Gouda gehouden- tumcompetitiewed- strijd C-poule heeft het Waddinxveense TOOS- weer beslag gelegd op de tweede plaats. Dat zijn driecompetitiepun- ten. De andere deelnemende verenigingen waren Ve- locitas (Gouda), I CGV(Capelle aan den IJssel) en DOS (Schoon hoven). Voor TOOS de- denmee Sanne van Vuuren, Maaike Braat, Anke Lutz, Petra Hoef nagel,Sylvia Verbree, Nelleke Droge en Wieke van Vuuren.Het eerste toestel was de sprong. Over het algemeen J werd ernetjes gespron gen. TOOS werd met 36.10 punten eerste op ditonderdeel. Het tweede toestel was de brug met ongelijke liggers. Ook Merging het redelijk. Alleen bij Petra Hoefnagel, die een nieuweoefening uit- probeerde, ging het mis. Een tweede plaats op ditonderdeel met 36.70 punten. De vrije oefeningen op muziek werden goed uitgevoerd. Op diton derdeel werd met 40.05 punten een eerste plaats veroverd. Op de- balk wilde het weer niet lukken. Hoewel er wei nig gewiebeld werd,moesten de dames in totaal 10 keer de balk vroegtijdig verlaten.Een derde plaats op dit onderdeel. Het Waddinxveense publiek was ruim vertegenwoordigd- in het Goudse zwembad De Tobbe. De voor waterpolo waren hoog ge- Meerdink van GZC een4-me- spannen, gezien de ophet oog terbal en vervolgens scoorde de Wendy de Frankrijker 6-l,al- teleurstellend verlies de Waddinxveners, die iog met 6-2 af kon sluiten.In dit seizoennog één kans krij gen om zich te revancheren. Komende zondagspelen de vGouwestaete-heren een be- Ellen Van der Weijden onge- kerwedstrijd tegen ditzelfde- lukkig geblesseerdraakte aan Donk in Gouwebad ’de Sniep’. haar gezicht en niet meer aan PAGINA 23 WOENSDAG 18 FEBRUARI 1998 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN I Rabobank Rabobank Waddinxveen Kerkweg Oost 161(0182) 62 53 00 1> 7 DU NR. 7 LIJST 3 Een uitgeslapen collectie Rijnlandstraat 4 Waddinxveen (0182)61 61 19 U VINDT ONS TWEE STRATEN ACHTER HET GEMEENTEHUIS CL T5" Meteen RaboTeleSpaarrekening krijgt u 'n hoge rente: nu 4,1%.* Dat kan doordat u ons eigenlijk werk uit handen neemt. TeleSparen gaat namelijk zonder overschrijvingsformulieren en zonder bezoekjes aan de bank. U doet het allemaal zelf met uw telefoon: een bedrag storten en een bedrag weer terugboeken naar uw Rabo Betaalrekening. En dat gaat heel snel, in een mum van tijd staat het erop. Dus u krijgt ook direct die hoge rente. Bovendien kunt u TeleSparen wanneer het u uitkomt: 24 uur per dag. Wilt u meer weten of direct 'n TeleSpaarrekening openen, belt u dan 0800-0502,** of loopt u even bij ons binnen. •Rentevergoeding geldt vanaf een saldo van ƒ500,-.Rente per 19 januari 1998. Wijzigingen voorbehouden. •'•Dagelijks van 07.00 - 22.00 uur. OP KIES VOOR DE TOEKOMST, STEM WO. Kunt u zelf niet stemmen? Bel voor machtiging: Boskoop (0172) 23 08 56. Waddinxveen (0182) 61 67 83 of 61 78 67 5amen gezicht geven aan $9 nu, u> CGV

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 23