HENRY REPARATIE Familieberichten CDA ïi B vu VOOR FIETSEN, ONDERDELEN EN Stationsstraat 16 Gouwestraat 18 2771CH Boskoop Tel.: (0172) 213150 Nomen Tweewielers GRAFSTEENHOUWERIJ 6^ t 2741HS Waddinxveen iff. (iiisvi ai tuin Autorijles Motorrijles (zowel 250cc als 500cc) BEGRAFENISSEN EN CREMATIES GKW/WvW - WOENSDAG 18 FEBRUARI 1998 PAGINA 4 Garage Juan der Knijff Het Natuursteenhuis C.V.U. de Vries Midden - Nederland Uitvaartverzorging IOMEN op de leeftijd van 82 jaar. Onze modellenpresentatie te Boskoop HARVAS HENSTRA NATUURSTEEN in de leeftijd van 88 jaar. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad. Jan van der Loo UITVAARTVERZORGING Met eerbied en respect In memoriam Voor alle gezindten en geestelijke stromingen ’’Veilig in Jezus’ armen” PETER FAUST in de leeftijd van 53 jaar. op de leeftijd van 92 jaar. soms kinderen Wij willen u daarvoor hartelijk danken. C De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad. Boskoop, februari 1998 f TE KOOP mii Correspondentieadres: Prinses Margrietstraat 30 2741 DS Waddinxveen De begrafenis heeft plaatsgehad op donder dag 12 februari op de Algemene Begraaf plaats te Waddinxveen. Bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij kennis van het overlijden van onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder 12 februari 1998 Correspondentieadres: Ton Straver Laag Boskoop 80 2771 HC Boskoop Boskoop, 10 februari 1998 Correspondentieadres: Darwinstraat 4 2771 TK Boskoop Wij zijn het personeel en de vrijwilligers van het verpleeghuis Bloemendaal, afd. 6 dankbaar voor de jarenlange liefdevolle verzorging. Bertha Hoogendoorn-van den Berg Koos Hoogendoorn Wil Jansen-van den Berg Joep Jansen Zijn trouwe viervoeters: Joerie Tessa Willem Maar als de geest verduisterd wordt het leven haar benauwt bid je dat God haar halen wil omdat je van haar houdt Een moeder sterft altijd te vroeg al wordt zij nog zo oud Je bidt dat God haar sparen wil omdat je van haar houdt Annie en Wim Chris en Ria Riet en Paul Sjaak en Annie Hans en Elly Wim en Thea Jeanne en Rob Ton en Ria Joke en Jan Jan en Dita Peter en Heleen Klein- en achterkleinkinderen Joop van der Willik Letty van der Willik-Koster Ellen en Arjen, Brecht Henk en Lieke Bas van der Willik Hetty van der Willik-Verbeek John en Jane Heidy en Marcel Een brief, een kaart, een handdruk woorden, of alleen maar aanwezig zijn. Het waren allemaal uitingen van mensen die ons wilden bemoedigen en troosten in ons ver driet na het ziek zijn en overlijden van mijn va der, onze opa, zwager en oom Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Geheel onverwachts bereikte ons het droeve bericht dat op 15-02-1998 is overleden onze medewerker, de heer Een dienst van Woord en Gebed zal aan sluitend worden gehouden in bovenge noemd uitvaartcentrum om 12.00 uur, waar na de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats, Alberdingk Thijm- laan 6 te Waddinxveen omstreeks 12.45 uur. Waddinxveen, 16 februari 1998 Correspondentieadres: A.J. Klaassens Middelweg 50 3281 KH Numansdorp In Jezus ontslapen onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder De afscheidsdienst zal om 13.00 uur aan vangen in de aula van de gemeentelijke be graafplaats aan de Roemer te Boskoop, waarna de begrafenis zal plaatshebben. Na afloop van de plechtigheid bent u uitge nodigd voor een kort samenzijn in voor- noemd rouwcentrum. Vrijdag 20 februari is van 11.30 tot 12.30 uur in het rouwcentrum van Kramer Begrafenis sen, Gouwestraat 18 te Boskoop, gelegen heid tot condoleren en afscheidnemen. Rustig en kalm is van ons heengegaan na een kortstondige ziekte onze zorgzame vader, grootvader en overgrootvader op de gezegende leeftijd van 87 jaar Raad van Bestuur en medewerkers Siemens Nederland N.V. Sterven is niet erg afscheidnemen soms een beetje De HE BE is mijn herder, mij ontbreekt niets. Psalm 23 Louwe en Marie Truus en Klaas Ronald Diny en Ide Kevin Siebrand en Ina Nick en Arlene Daniel Katie Anne Aat en Lies Eelke Jorrit Uit aller naam: N. Koppenaal Het Gastouderbureau bemiddelt tussen ouders die opvang voor hun kinderen (0 tot 13 jaar) zoeken en gezinnen (gastouders) die andermans kinderen op willen vangen. Door de sterk groeiende vraag naar opvang zoekt het Gast ouderbureau met spoed (niet rokende) gastouders die geduren de 2 tot 3 dagen per week jonge kinderen vanaf 3 maanden en/of schoolgaande kinderen op willen vangen. U vindt ons in het centrum naast Landgraaf Stichting Kinderopvang Boskoop Gastouderbureau Boskoop G o v B Stichting Kinderopvang Boskoop Gastouderbureau Boskoop Vanuit mijn kerkelijke en maatschappelijke achtergrond kies ik voor het Rouwcentrum ’Gouwehof’ Alb. Thijmlaan 1 Waddinxveen Erkend A.N.W.B. Auto- en motorrijschool 52,50 per uur 57,50 per uur SAMMY BASTIAAN GERRIT KOPPENAAL Bas Reijerskoop 265, 2771 BK Boskoop. Telefoon (0172) 21 63 97 Nijverheidstraat 7, 4143 HN Leerdam. Telefoon (0345) 6140 37 Buiten kantooruren: M. v. d. Slik, telefoon (0180) 52 0172 De kandidaten van Groen Links Lijst 6 stellen zich voor: Graanakker 84, 2743 EL Waddinxveen Telefoon (0182) 61 98 52 - (06) 53 13 09 71 Hoofdkantoor: Bergweg 287 3037 EN Rotterdam (010) 466 11 00 AFWEZIG 23 t/m 27 februari DOKTER BOM IS AFWEZIG van 21 februari t/m 1 maart. C. VROOM huisarts Fietsen en Bromfietsen Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend geven wij u kennis van het overlij den, gesterkt door het Sacrament der Zie ken, van onze lieve zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder ADRIANA WIJNANDA STRAVER-VAN LEEUWEN NEELTJE VAN DER WILLIK- VAN TIENHOVEN BERTUS VAN DEN BERG MENDINA KLAASSENS-MOLLEMA ZUIDPLASLAAN 59 2743 CW WADDINXVEEN TEL. (0182) 61 50 55 SUZUKI INTRUDER 1400 b.j. '94 8500 mijl vraagprijs 17.500,- tel.0172-21 54 95 (na 1 8.00 uur) VAKANTIE? Oók voor Uw huisdier DIERENHOTEL „MOORDRECHT” 9 ERKEND 110 VAfi_ êüujguB Gewijzigde spreekuren ZOEKT U opvang voor uw WILT U één of meer kinderen bij u thuis tegen betaling opvangen? Gezocht lOPPASMOËDÏRl ma., di., do. tussen de middag en na school tot 16.45 uur. 2 schoolgaande kinde ren in de Kievitstraat. Tel. 21 88 02 Jan van Correspondentieadres: J. van der Zijden-Buisman Zwanenwater 3 2771 KK Boskoop Den Haag: Dirk Buisman Ans Nijessel -van Vianen Boskoop: Anneke Kuipers-Buisman Foeke Kuipers Alphen a/d Rijn: Siep Buisman Alie Buisman-Hoogerbrug Boskoop: Jenny van der Zijden- Buisman Dirk van der Zijden Boskoop: Jetse Buisman Nel Buisman-Hoogeveen Alphen a/d Rijn: Harry Buisman Hetty Buisman-Oostindjer Boskoop: Hans Buisman Els Buisman-Kleyn Kleinkinderen en achterkleinkinderen (0182) 51 09 58 Hoogduijn Tweewielers Heeft u vragen of lijkt het u leuk om kinderen op te vangen, neem dan contact op met de coördinator (mw. I. Tasma) van het Gast ouderbureau. Spreekuur: maandag 09.00-10.00 uur en 12.30-13.30 uur en woensdag/donderdag/vrijdag van 09.00-10.00 uur. Telefoon: (0172) 21 25 30. van barlingen/profin REGIOy^BANK Na een werkzaam leven, vol zorg en toe wijding voor zijn gezin en allen die hem dierbaar waren, is toch nog onverwacht van ons heengegaan onze lieve vader en schoonvader GASTOUDERPROJECT WADDINXVEEN E.O. ook actief in Zevenhuizen-Moerkapelle en Rijnwoude organiseert kinderopvang bij gastouders tegen een vaste vergoeding per uur. Er is gelegenheid tot afscheidnemen in uit vaartcentrum ’’Gouwehof’, Alberdingk Thijmlaan 1 te Waddinxveen op vrijdag 20 februari om 11.30 uur. Neem dan contact op met Gastouderproject Waddinxveen e.o. kantoor in het Anne Frank Centrum Bijnenpad 1, Waddinxveen, tel. (0182) 61 95 91 Gazelle-Koga-Batavus-Puch-Peugeot- Vespa en AGU kleding SIMON BUISMAN Grafmonument DEZE WEEK DE KANDIDATEN 11 T/M 21 c^c *8 mei 1927 t 7 februari 1998 L l\ I DIERENARTSENPRAKTIJK I Wilt u eerst even bellen voordat u vingers en teentjes komt tellen. is geboren op 13 februari 1998 Hij weegt 3700 gram en is 52 cm lang. Creaties in Natuursteen zoals: M Kalkstenen Marmers Leistenen Kwartnieten Granieten o.a. voor uw Natuurstenen.... Teksten Metaal Accessoires Bijlettering Service Contractbasis BREDEWEG 31, MOERKAPELLE TELEFOON (079) 593 17 28 Stalling voor uw camper, caravan, vouwwagen of boot. NEDERLANDSE VERENIGING VAN ERKENDE UITVAARTONDERNEMINGEN Handel en reparatie van: personenauto's, bedrijfsauto's, tuin- en parkmachines, hydraulische slangen. van 10.00 tot 11.00 uur van 16.30 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 19.00 uur van 16.30 tot 17.30 uur van 10.00 tot 11.00 uur van 10.00 tot 19.30 uur van 10.00 tot 18.00 uur van 10.00 tot 12.00 uur Waarneming: wanneer uw achternaam begint met A t/m K: P. van der Linde, Souburghln. 15, tel: 63 22 22 L t/m Z: J. Alberts Jacob Catsln. 1 tel: 61 21 12 DAG EN NACHT BEREIKBAAR Algemene Boskoopse begrafenisonderneming W. van Berkesteijn Voorofscheweg 284, 2771 MP Boskoop Telefoon (0172) 21 21 22 Fax (0172) 21 01 41 DAG EN NACHT BEREIKBAAR (0182) 61 47 19 papa Peter en mama Mariah zusjes Suus en Daan "De Landbouw" Koninginneweg 24 2771 DN Boskoop (0172) 21 32 23 HAPPY HOUR Vrijdag 27 februari van 16.00 uur tot 18.00 uur. weduwe van Johannes Petrus Straver weduwe van Hendrik van der Willik weduwnaar sinds 26 mei 1971 van Adriana Maria Zalm weduwe van Nikolaas Klaassens DAG EN NACHT DIRECTE HULP BU OVERLIJDEN Westeinde 227, 2841 BT Moordrecht Tel. (0182) 37 30 97. TEVENS TRIMSALON. Boskoop Leerdam J.C. Oldenbandringh J.C.H. van Dorst dierenartsen NU OOK AVONDSPREEKUREN VANAF 1 FEBR. GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN Praktijk te ’’Waddinxveen” Woubrechterf 42 (0182) 61 31 12 HYPOTHEKEN EN FINANCIERINGEN TEL. (0172) 21 51 40 In samenwerking met gediplomeerde uitvaartverzorgers, verzorgen wij begrafenissen en crematies. Ook voor de rooms-katholieke parochies te Boskoop (met ruim 33 jaar ervaring), Waddinxveen, Hazerswoude, Reeuwijk en omstreken. di., vr. wo. of volgens afspraak. De praktijk is ook buiten de openingsuren altijd telefonisch bereikbaar op nummer: Burg. Colijnstraat 53 Telefoon (0172)21 68 87 Openingstijden praktijk: ma. en do. di. en vr. wo. Inloopspreekuur: ma., di., do., vr. ma., do. H Vloeren Plinten Vensterbanken Aanrecht- Balie- Bar- Tafelbladen Schouw- Gevelbekledingen rtiv. Marmeren accessoires Asbakken II Klokken Schaakspellen - Vazen en duurzame gedenktekens in Natuursteen voor een waardig: Naar eigen ontwerp Conform onze standaard modellen Ruw bekakte stenen Rotsblokken Aangepast aan uw wensen In- Uitwendig gestraald of gehakt 8rone« Aluminium RVS Goud Duiven Foto’s - Kruizen logo s enz. Aanbrongen van inscripties bij bestaande grafmonumenten Groot- Kleinonderhoud aan zowel kleine ais grote gedenkstenen Jaarlijks 2x onderhoudsbeurt Voor nadere informatie of een brochure gewoon even bellen en maak een afspraak bij u thuis of beter nog bij ons in de toonzaal. Deze is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers! Coöperatieve Vereniging voor Uitvaartverzorging U.A. verzorgt uitvaarten zonder winstoogmerk Goudserijweg 81 Boskoop. Tel. 0172 - 215689 Raadhuisweg 87 Reeuwijk. Tel. 0182 - 396334 TWEEWIELERS Verkoop en Reparatie n_ s Maandag hele dag gesloten 0'0 I V Showroom: Reigerstraat 82-84 2802 EP Gouda tel. (0182) 51 51 08 Agentschap: Vogelwikkeveld 27 3448 EN Woerden tel. (0348) 43 33 49 sinds 7 november 1977 weduwnaar van Jeltje Hoekstra geboren 19 december 1910 overleden 15 februari 1998 11Margreeth Zeriouh. 55 jaar, Linnaeus- weg 48, tel. 21 03 86. Werkzaam ge weest als vrijwilligster in het asielzoe kerscentrum in Waddinxveen. Momen teel bezig met rechtenstudie, specialisatie: vreemdelingenrecht. 12. Robin van Elswijk, 38 jaar, Kalmoes 10. tel. 21 09 32. Werkzaam als sen/i- gemonteur gastoestellen. Voormalig jongerenwerker te Boskoop en Rotter dam. Erelid van de Tunnel. Kijkt nog steeds kritisch naar de ontwikkelingen rond jongeren. 13. Mohamed Benhaddoe, 32 jaar, St. Janshof 94, tel. 21 38 97. Heeft in Ma rokko drie jaar rechten gestudeerd. Woont sinds 1992 in Boskoop. Heeft gewerkt bij de Stichting Reclassering. Volgt een opleiding sociale dienstver lening. Is lid geweest van het bestuur van de moskee. Is als vrijwilliger werk zaam bij de regionale radio en t.v. te Waddinxveen. Vervult een brugfunctie tussen de Marokkaanse en Nederland se gemeenschap. 14. Corry Vis-Nederhof, 64 jaar, Enterij 31tel. 21 54 03. Actief in de Solidari- teitswinkel. Lid van de Boskoopse Vrouwenraad. 15. José van der Bas-Roodbol, 33 jaar, St. Janshof 19. tel. 21 46 43. Werkzaam als medewerkster subsidie en advies bij de Stichting Landschapsbeheer Zuid-Holland. Heeft belangstelling voor natuur en milieu. Volgt de Boskoopse ontwikkelingen op dit ge bied. 16. Jaco Hoogendoorn, 32 jaar, Middel- burgseweg 35. tel. 0182 39 67 70. Werkzaam als beleidsmedewerker per soneel bij de politieregio Hollands- Midden. Actief geweest bij Amnesty In ternational. Voorzitter van de zaalvoetbalvereniging Boskoop. 17. Henk Doornbos, 36 jaar, Weteringpad 42, tel. 21 56 21. Werkzaam als land- schapscoördinator voor de gemeente Leidschendam. Is natuurgids IVN. 18. Marjan de Rooij, 49 jaar, Meeuwen plaat 7, tel. 21 78 95. Is actief geweest in de vredesbeweging, Solidariteits- winkel en de Boskopse SOL-beweging. 19. Rob Bartels, 44 jaar, Dir. Moerland- straat 13, tel. 21 oO 96. Werkzaam als leerkracht op de basisschool de Zeven sprong en bij de Fair Trade Organisa tion in Culemborg. 20. Hans van Dam, 54 jaar, Zwanenwater 25. tel. 21 47 75. Werkzaam bij het AOC Groen College/schooltuin. Win naar van de milieuprijs 1993 van de gemeente Boskoop. Redacteur "Country Gazette". Actief bij het be houd van bomen en ongerepte natuur. 21 Hans Verweij, 43 jaar. Otweg 114, tel. 21 52 13 Werkzaam als zelfstandig boomkweker. Zoekt hierbij naar een ecologische benadering van de span ning tussen cultuur en natuur. Fietser feer Voorkade 68A Boskoop Tel. (0172)23 01 60

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 4