Winkeliers Oranjekoorts in Waddinxveen ASC ÜW balen erg van nieuw uitstel T GESLAAGD HYPOTHEEK Ook de volgende Waddinxveen. OPEL.? 100 jaar staan we midden in Avondvierdaagse met 1.714 wandelaars Publiekszaken langer geopend kalkhoven ffll Rabobank Waddinxveen deelt cadeautjes uit DE REGIONALE OPLEIDER VOOR LANDELIJKE EXAMENS TUINCENTRUM 't Kopje van Bloemendaal Bloemendaalseweg (Otweg 3) Waddinxveen (0182) 39 48 15 Ruime parkeergelegenheid GROOTSTE TUINMEUBELSHOW IN DEREGIO H 'J D& fasten/ r Afstel CARWASH Alphens Studiecentrum OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN KOPEN/VERKOPEN? ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S yAutoV_ snelservice Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. STAATSLOTEN sU wnte,/ Fr». Weekblad voor Waddinxveen Ier 'orp door MAAIKE THÜSS Bij de de intocht van de avondvierdaagse, waaraan ruim 1.700 wandelaars meededen, had burgemeester (Foto: Sjaak Noteboom). Rond 1898 werden de eerste Rabobanken gesticht. Die banken waren de ien inlevering van een speciale bon 'iets koels en iets fris1 bestuur zitten en dus wat het beleid is. Zo werkt de Rabobank al 100 jaar, en dat zal de komende 100 jaar ook zo blijven. V -w banken waar het belang van de klant vooropstaat. Want bij de Rabobank zijn we voortdurend geïnteresseerd in alles waar onze klanten waarde aan hechten. Zoals zelfstandigheid, samenwerking en duurzaamheid. Die waarden vindt u direct terug in ons beleid. Omdat bij de Rabobank de klanten lid kunnen worden. En deze leden beslissen wie er in het voorlopers van de lokale, coöperatieve Rabobanken die we nu nog steeds kennen. Banken van en voor mensen die willen samen werken en geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) achteruit in .woongenot str aks, maar het gaat om mijn boterham, dus dat is niet he lemaal eerlijk om te zeggen'. ‘Ik snap wel dat sommige mensen denken dat het veel te druk gaat worden als de Passage wordt gebouwd. Aan de andere kant vindt ik dat als je in het centrum van een MOLENVLIET 3-5 2405 BZ ALPHEN A/D RIJN TELEFOON (0172) 47 46 80 FAX 47 46 81 VOLLEDIG- EN MODULAIR DAGCOLLEGE MBO PLUS EN KORT HBO BEL VOOR GRATIS STUDIEGIDS OF BEZOEK ONS OPEN HUIS OP VR. 26 JUNI 1998 (19.00 - 21.30 UUR) Rabobank Waddinxveen Kerkweg Oost 161, tel. (0182) 62 53 00 HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2598 WOENSDAG 17 JUNI 1998 makelaardij b.v. Julianastraat 6 •Waddinxveen tel. (0182)61 23 09 'inancieelcentrum DKC alle financiële zaken onder één dak Prinses Beatrixlaan 6a Waddinxveen Tel. (0182) 64 42 44 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen öpeTseruice-i (0172) 58 964 ImsstraaMWr Rabobank Midden in de samenleving POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN .2*23. - Volop voordeel!! - 28, BODEGRAVEN Pasfoto’s gemaakt door een schoolfotograaf zijn vaak niet goed. Verkeerde pasfoto’s meebrengen betekent vertra ging. Men moet dan echt an dere laten maken. Fedde Jonkman aandacht voor de medaille van één van de jeugdige deelneemsters. (Foto: Sjaak Noteboom). gemeente gaat wonen dat je moet incalculeren dat het drukker is dan in een woon wijk'. ‘Wij vinden dat een plaats met ruim 26.000 inwoners recht heeft op een winkelcen trum in het hart van de ge meente. Het moet er nu ein delijk maar eens van komen. Het is echt te gek dat er al vijftien jaar alleen maar ge praat wordt en niets gedaan. De grote vraag is nu weer of nog steeds: hoe lang gaat het nog duren?' WADDINXVEEN - Om de piekdrukte in de zomertijd bij de publieksbalie in het Waddinxveense gemeentehuis meer te spreiden kan men er deze maand op dinsdag en donderdagavond een uur eerder terecht. Ruim een eeuw geleden richtten mensen op het plat teland die behoefte hadden aan bedrijfskapitaal de eer ste coöperatieve banken op: de Raiffeisen- en Boeren leenbanken. In 1898 ont stonden de eerste overkoe pelende organisaties, die in 1972 fuseerden tot Rabo bank. Bij ons te koop t/m maandag 22 juni voor de trekking van dinsdag 23 juni. PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop (0172)23 07 17 bonbons en een gebakje bij de koffie. Op de ochtend van de ver jaardag zelf - vrijdag 12 juni - heeft de Rabobank Wad dinxveen 31 klanten die op dezelfde dag jarig waren een cadeaubon van 100 gul den gegeven. Twee van hen, de 3-jarige Marina Kok (Prinses Beat rixlaan) en de 90-jarige me vrouw G. Olie-Gouw (Prins Bernhardlaan), kregen de cheque en de bloemen in het bankgebouw uitgereikt. Dat gebeurde door voorzit ter G. van Ringelenstein en directeur A.J. Ammerlaan. De andere jarige klanten ontvingen de cadeaubon, te besteden bij de Waddinx veense winkeliers, met een felicitatiebrief per post. ’s Middags werd het aan de Busken Huëtlaan wonende bruidspaar Peter Troost (29 jaar en vrachtwagen chauffeur) en Ada Hogen doorn (29 jaar en werkzaam bij De Vierstroom) in het ge meentehuis, waar ze zojuist in de echt waren verbonden door trouwambtenaar, VVD- gemeenteraadslid en Rabobank-bestuurslid Pe ter de Vries, door directeur A.J. Ammerlaan en het lid van Raad van Toezicht J. Willemstein samen verrast met een cadeaucheque van 300 gulden, eveneens te be steden bij de Waddinx veense winkeliers. ’s Avonds werden de meer dan 1.700 deelnemers aan de tweede Waddinxveense wandelavondvierdaagse aangenaam verrast met een polstasje met een koel blikje frisdrank. Dat was een mooi geschenk na de veroverde medaille voor vier dagen in weer een KIES DAN NU VOOR EEN OPLEIDING DIE JE IX KORTE TIJD ONAFHANKELIJK MAAKT. erkend sloten expert j 1 1111 c 2 a 1 Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 ‘Het weer was inderdaad niet zo best', vertelt Leen Willemstein, coördinator van de avondvierdaagse. ‘Maar de stemming zat er ondanks dat toch goed in'. ‘We hebben de eerste dag regen gehad. De deelne mers gingen nat weg en kwamen nat weer aan. Daardoor waren er wat bla ren en waren de spieren stijf, maar daar was de EH BO goed voor. Dag twee was er één van harde wind en Zon, de derde en de vier de dag was het gelukkig mooi'. We hebben wel de hele week volgens een noodsce nario moeten werken. De wind lopen in het Gouwe- dorp. Als er op vrijdag 12 juni Waddinxveense baby’s ge boren zijn dan kunnen hun ouders nog tot volgende week woensdag 24 juni con tact opnemen met de Rabo bank Waddinxveen. De ge lukkige ouders krijgen dan voor hun kind een Rabo Jongerenrekening aangebo den met een eerste inleg van 100 gulden en het Rabo- babypakket. De Rabobank viert het 100- jarig bestaan onder het mot to ’Toekomst door samen spel’. In Waddinxveen is een speciaal comité aan de slag om alle activiteiten rond het eeuwfeest, die zijn gericht op een versterking van de relatie met de leden, de klanten en de maat schappelijke omgeving, in het Gouwedorp op te zetten en uit te voeren. De Rabobankorganisatie bestaat uit ongeveer 500 zelfstandige locale banken met 1.850 kantoren en geld automaten, telebankieren en internet. In het buiten land beschikt de bank over 112 vestigingen in 35 lan den. hun goed recht. Ik zelf ga ook achteruit in woongenot str- stempelpost in het begin was binnen in plaats van buiten bijvoorbeeld', gaat Leen Willemstein verder. ‘Maar het is een groot suc ces geworden. De intocht was prachtig en is, met enig oponthoud, goed verlopen, de medailles en het cadeau tje van de honderdjarige Rabobank, een polskoeltas- je, vielen goed in de smaak'. ‘De ruiters van manege Rei- gersburgh (Piasweg) maak ten grote indruk. Alles bij elkaar is de tweede Wad dinxveense wandelavond vierdaagse goed geslaagd. Door de wandelaars, maar ook door de sponsers en de vrijwilligers'. De ervaring leert dat met de zomervakantie in aantocht heel veel mensen het ge meentehuis in Waddinxveen bezoeken voor een nieuw reis document. De wachttijd bij de loketten kan daardoor flink oplopen. Dat geeft irritatie bij de be zoekers en levert extra werk druk op voor de gemeentelij ke baliemedewerkers. Geen ideale situatie dus. De piektijden aan de balie van de afdeling Publieksza ken liggen vooral op de don derdagavond en overdag glo baal tussen 10.00 en 12.00 uur. Men kan echter ook op dins dagavond en dagelijks tussen de middag in het gemeente huis terecht. Op deze tijden is het namelijk vaak (erg) rus tig- De ’normale’ openingstijden van de publieksbalie zijn maandag tot en met donder dag van 08.30 tot 14.00 uur; vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en dinsdag- en donder dagavond van 19.00 tot 20.30 uur. Om het werkende deel van de Waddinxveners nog beter van dienst te kunnen zijn, wordt de openstelling van de balie in de maand juni op de Al jaren rekenen de winke liers in ’de Passage’ erop dat met de bouw wordt begonnen. ‘De Passage verpaupert', con cludeert Jan Mulder van de gelijknamige herenmodezaak in het winkelcentrum en voorzitter van de winkeliers vereniging ’de Passage’. Winkeliers knappen al jaren hun interieurs en exterieurs niet meer op in afwachtig van de nieuwe Passage. De stra ten liggen er slecht bij en de aankleding van het winkel centrum lijkt er niet op', al dus Jan Mulder. ‘Niemand steekt meer een cent in de huidige Passage. Het winkelcentrum wordt steeds stiller, met name in het weekeinde. Door de ver paupering verliest het cen trum haar aantrekkings kracht. Onze klanten winke len in het weekeinde buiten Waddinxveen. De Passage nodigt niet meer uit tot win kelen'. ‘Vijftien jaar geleden is het gedoe rond het nieuwe win kelcentrum begonnen', gaat Jan Mulder verder. ‘Na vijf jaar werd duidelijk dat de Passage hier zou worden ge realiseerd in plaats van op de Be Fair-locatie'. ‘Vervolgens gebeurt er maar niets. Ik heb vijfjaar gewacht met het verbouwen van mijn zaak. Achteraf ben ik blij dat hun zaak bezig te houden en nu moeten ze deze voor de tweede keer afbellen. Ikzelf Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 4714 (nieuw!) WADDINXVEEN - De tweede Waddinxveense wan delavondvierdaagse, die van dinsdag tot en met vrijdag is gehouden, was een verpletterend succes. Het eerste jaar wandelden 1.106 Waddinxveners mee, vorige week waren dat er 1.714. En dat on danks het weer. Joop den Haag van de gelijk namige juwelierswinkel in de Passage ziet het nog een klein beetje positief in. ‘Het is niet zo dat van uitstel afstel komt. Het is een verschrikke lijke teleurstelling allemaal, maar het winkelcentrum komt er natuurlijk wel, dat is zeker'. ‘Als het aantal meters nu ge corrigeerd wordt, gaat het uiteindelijk allemaal door. De mensen moeten gewoon niet vergeten dat het winkelcen trum als het er eenmaal staat ontzettend mooi wordt. Het duurt alleen te lang'. “Veel van ons hebben allerlei firma’s de opdracht gegeven zich met het ’upgraden’ van WADDINXVEEN - Oranje fans zaten zaterdagavond bij de openingswedstrijd van Nederland tegen België ge spannen te kijken naar het grote scherm in de kantine van Be Fair-voetbal. Daar zijn in deze weken alle WK-voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal te zien. Dat Oranje gelijk speelde (0-0) tegen de rode duivels was een grote tegen valler voor de toeschouwers. Gelukkig heeft Nederland nog twee groepswedstrijden te gaan. Zaterdagavond om negen speelt het Nederlands elftal tegen Zuid-Korea en donderdagmiddag 25 juni om vier uur tegen Mexico. In Waddinxveen was niet al leen de kantine van Be Fair oranjegekleurd. Net als in heel Nederland zijn veel hui zen oranje versierd, onder meer aan de Fazantdreef en de Gerstakker. Ook winke liers hebben hun etalages versierd in de kleuren van het nationale elftal. Een voorbeeld daarvan is te zien bij Van Leeuwen’s Zuivel handel aan de Kerkweg- Oost. Natuurlijk ontbreken in Waddinxveen ook de ver sierde auto’s niet. Vlagge tjes, balletjes op de antenne en op de trekhaak, oranje zonneschermen en voetbal- sjaaltjes blijven in ieder ge val nog tot en met 25 juni aanwezig en hopelijk nog tot zondag 12 juli wanneer de fi nale wordt gespeeld. Alle wedstrijden van Oranje zijn bij Be Fair-voetbal te zien. De prijs van een passe- WADDINXVEEN - De ondernemers in het winkelcen trum ’de Passage’ hadden erop gerekend dat de eerste paal van de nieuwe ’Passage’ dit voorjaar nog geslagen zou worden. Dat de Haagse bestuursrechter heeft be paald dat de bouw van het winkelhart wederom is uit gesteld, omdat de bezwaren van omwonenden tegen de rekensommen over de grootte gegrond zijn verklaard, is voor Veel Passage-ondernemers een zware tegenval ler. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. partout, ongeacht hoe ver Oranje komt, is 5,-. Losse kaarten kosten ƒ2,50. Pupil len mogen gratis naar bin nen. Niet alleen volwassenen de len mee in de Waddinxveen se Oranjekoorts. Voor de jeugd van 9 tot 14 jaar is er vrijdagavond 19 juni van kwart over zeven tot half tien een Oranjedisco in wijk- gebouw De Paddestoel (Lijs terbesstraat). Tijdens de disco is de voet balwedstrijd die op dat mo ment wordt gespeeld (Nige- ria-Bulgarije om 17.30 uur en Spanje-Paraquay om 21.00 uur) op een televisie te zien. Met het entreebewijs dat ƒ1,50 kost, kan een t- shirt van Dennis Bergkamp worden gewonnen. 1 I Vin het gemeentehuis verraste de Rabo bank Waddinxveen het pasgetrouwde stel Peter Troost en Ada Hogendoorn, die in het Gouwedorp aan de Busken Huët laan wonen, met een cadeaucheque ter waarde van 300 gulden. De door de Ra bobank uitgedeelde cheaues kunnen wor den besteed bij de Waddinxveense win keliers. (Foto: S|aak Noteboom). is heel vervelend, we worden door die bedrijven gewoon niet meer voor vol aangezien'. ‘Dit kan gewoon zo niet lan- Op ger. Ik was altijd voor realisa- i tie van de Passage bij Be Fair. Nu dat niet doorgaat, wil ik me voor duizend pro cent op realisatie op de huidi- ik toen de knoop heb doorge hakt, want het is inmiddels vijf jaar geleden. Als ik niet heb ook die ervaringen en het had verbouwd, was ik nu mis schien wel failliet geweest'. Jan Mulder: ‘Ik ben zeker niet blij met het uitstel. Het schiet gewoon niet op zo. alle drie mijn etalageruiten zit een kras. Ze moeten wor den vervangen maar dat kost ƒ2.500 per ruit. Ik was van plan te wachten op de bouw, ge locatie storten', maar nu weet ik het ook niet meer. Het is voor heel veel winkeliers heel frusterend'. De Passage-ondernemer woont zelf boven zijn winkel. ‘Ik kan me goed voorstellen dat bewoners bezwaarschrif ten hebben ingediend, dat is van het Nederlands elftal tegen België bekeken op groot scherm. l WADDINXVEEN - De Coö peratieve Rabobank Wad dinxveen aan de Kerkweg- Oost, zeif sinds 1905 in het Gouwedorp aanwezig, heeft vrijdag 12 juni op feestelijke wijze het 100-jarig bestaan van de landelijke Rabo bankorganisatie gevierd. Dat gebeurde met het uitde len van cadeautjes aan de inwoners. Zo kregen 31 jarigen en een bruidspaar cadeaubonnen, werden er boeketten bloe men uitgedeeld en kregen ruim 1.700 deelnemers aan de tweede wandelavond vierdaagse in Waddinxveen een polstasje met een koel blikje frisdrank. Twee weken geleden waren ruim 300 Waddinxveense senioren op reis naar en van Giethoorn al door de Rabo bank Waddinxveen verrast met een kop en schotel met dinsdag- en donderdagavond uitgebreid: vanaf 18.00 uur kan men dan in het gemeen tehuis terecht. ‘Tussen het werk en de war me hap kan nu bij ons een reisdocument worden ge maakt', aldus de gemeentelij ke baliemedewerkers. Wat men moet weten is dat als kinderen tot 16 jaar (op nieuw) bijgeschreven moeten worden in het nieuwe pas poort is daarvooi; schriftelijk toestemming nodig van de partner of van de anderee ou der die de ouderlijke macht heeft (dit geldt óók als de kin deren al in het oude paspoort staan). on de 100-jarige Rabobank Waddinxveen kregen de jongste (Marina Kok) en de oudste jarige (mevrouw G. Olie-Gouw)een cadeaucneque van 100 gulden van direc teur A.J. Ammerlaan en voorzitter G. Rin gelenstein. (Foto: Sjaak Noteboom). Aan het slot van de tweede Waddinxveense avondwandel- vierdaagse kregen alle ruim 1.700 deelnemers een pol stasje met daarin een koel blikje frisdrank. Het was drin gen geblazen bij de uitgiftepost, waar de wandelaars te gen inlevering van een speciale bon 'iets koels en iets fris' kregen. (Foto: Sjaak Noteboom). ‘De Passage verpaupert, de straten liggen open en het groen wordt niet meer wegge haald. Dat kan gewoon niet. Door de verpaupering laat het publiek ons los en daar moeten we voor waken'.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 1