Geslaagd Promconcert Concordia MS 1,99 2,98 OPEN. Coenecoop College wint prijs met ophaalbrug ING r> CAMA wonen ZOITBRWOVPt LEANOS AANBIEC LAMINAAT 15 D /Njj39,95 p?mV\ van der linde IMJINLAJnIJ B ‘7’^|Rsl ka Ga naar dé woonspecialist! U wilt uw woning laten taxeren? DE LAATSTE OPRUIMWEKEN Witlof 1 kilo z ALLES VOOR UW OPEL... Recordpoging: 100 verschillende verzamelingen Aanrijding met licht letsel Bananen 1 kilo Afsluiting Zuidkade CDA in gesprek met jongeren b BURGER:.. I 1 I I Kom naar Arbo en maak een proefrit! SSINS Lampionnen optocht _/Auto\_ snelservlce Van Elswijk b.v. TT voor senioren in het Anne tel. 0182-610170 MflftKT - INTERIEURVERZORGING Ft CARWASH isser zzk Dorpstraat 80 2742 AK Waddinxveen Tel. (0182) 61 75 96 TIJDENS DE VERBOUWING AAN ONZE VOORGEVEL IS TUDELIJK DE INGANG AAN DE POORTZIJDE. WIJ ZIJN DUS DEZE PERIODE GEWOON UW LAATSTE KANS WINKELCENTRUM ZUIDPLAS ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) ZaiaN snelservlce tentoonstelling De Vogelvrienden WADDINXVEEN - De Waddinx- veense vogelvereniging De Vogel vrienden organiseert ook dit jaar weer haar jaarlijkse tentoonstel ling. Deze zal plaatsvinden in het lokaal van de postduivenvereni ging De Sperwer aan het Stations plein in Waddinxveen. Taaipop versieren in de bibliotheek snelservlce X^éfeerwaarde 1 Jl/lölamine toplaag,TiDFlt^rK X Normaal 49,95 p.'hf Opgeteld de beste! I snelservlce (Per pak van 2 m2) Zelf plaatsen Dorpstraat 38, Waddinxveen, tel. (0182) 61 23 73 Zijde 3, Boskoop, tel. (0172) 21 25 44 j STAutólli snejservicG^ het snelle en persoonlijke adres voor: MAKELAARSKANTOOR? voor add i nx veen 52e jaargang nr. 2619 (FotoSjaak Noteboom). W. SCHILDERSBEDRIJF Ook gevestigd in: ►Leidschendam ►Leiderdorp ►Voorschoten 1 1 APK-KEURINGEN RIJNLAND MAKELAARS. DE R E G I O K E N N E R S WADDINXVEEN - Tijdens de komende Verzamelbeurs wordt door de Verzamelkrant een po- E-mail: info@onderlinge.nl Internet: www.onderlinge.nl aan. ‘Wij doen dit buiten de officiële uitleentijden om, om dat we dan rustig de tijd heb ben echt met de kinderen be zig te zijn1. De deelnemers mo gen hun versierde taaipop mee naar huis nemen. Het koek versieren kost niets, maar wie wil komen moet zich voor vrij dag 20 november aan de balie in de bibliotheek opgeven. afstoot. CDA-bestuurslid Marco Versluis (24 jaar) wil daarom graag als CDA-jongere met leef tijdsgenoten van gedachten wisse len over de betrokkenheid van jongeren bij de maatschappij en dus ook bij de politiek. Uiteraard is het niet nodig om voor zo’n dis cussie het eens te zijn met de standpunten van het CDA. Als ti tel heeft de bijeenkomst: Jeugd op de agenda - isolement of perspec- ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES Aanbiedingen zijn geldig van do. 12 t/m zaterdag 14 november Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182-63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. en met een minimun aan aanwij zingen deze enorme klus zelfstan dig klaren. De 6 meter hoge en 3.2 ton zwa- ren ophaalbrug gaat een verbin ding vormen tussen het recreatie- en natuurcentrum Kollumeroord van de YMCA en het Lauwer smeer. De VBO- leerlingen van het Coenecoop college verzor gen zelf de plaatsing van de brug. den op 14 en 15 november in de Jaarbeurs in Utrecht. De record- poging vindt plaats in hal 9. Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 de verkeer zijn afgesloten. Het verkeer zal door middel van bor den worden omgeleid. Met name het fietsverkeer wordt verzocht deze route te volgen. Het bestemmingsverkeer zal ge durende de afsluiting wel de aan liggende panden kunnen bereiden. WADDINXVEEN - Buurt centrum ’de Boog’ houdt op woensdagavond 25 novem ber een lampionnenoptocht voor kinderen en ouders. De kinderen moeten zelf een lampion meebrengen. Deel name is gratis. Zowel drum band ’de Schouw’ als Sinter klaas en zijn Pieterbazen ver lenen hun medewerking aan deze optocht. Om 18.45 uur verzamelen op het plein bij het buurtcentrum aan de C. Huygenslaan 2 in Waddinx veen. Om 19.00 uur vertrekt de optocht. Na afloop is er nog gelegenheid om Sinter klaas een hand te geven. Mocht het weer zo slecht zijn dat de tocht niet door kan gaan, dan wordt er in het buurtcentrum iets gezelligs gedaan in aanwezigheid van Sinterklaas en de drumband. WADDINXVEEN - Op de Be- ijerinklaan in Waddinxveen heeft vorige week maandag rond 08:00 uur een aanrijding plaatsgevonden op de Beijerincklaan in Waddinx veen. Een man uit Waddixveen reed Om ruimte te maken voor onze verbouwing en de nieuwe collectie '99 ruimen wij onze toonzaalmodellen op tegen superlage prijzen. Kom langs en profiteer! setmkwgteenbrt te verstelbare arm- Uggm oplage 14.500 exemplaren De leeringen van 4 VBO bouw en metaaltechniek kregen destijds de opdracht om met behulp van de originele tekeningen een repli ca op ware grootte te maken van een bestaande voetgangersbrug. Bij het verwerken van larikshout werd gerbuik gemaakt van ’ou derwetse’ technieken zoals pen- gat verbindingen. De leerlingen moesten als team officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 X Hazerswoude-Dorp 7 tel.071589.93.46 Door middel van aan de situatie aangepaste tekeningen van een voetgangersbrug in Nieuwerkerk aan de IJssel, hebben de 18 man nen en I vrouw van de bouw- en metaalafdeling de brug kunnen bouwen. Eerst werd een schaal model gemaakt daarna de echte ophaalbrug. Afslag A4 v' Zoeterwoude k Rijndijk De openingstijden zijn als volgt: donderdag 19 november de offi ciële opening om 20.00 uur door de voorzitter van het distrikt Zuid-Holland, die ook twee leden huldigt vanwege hun 40-jarig lid maatschap van de vereniging. Vrij dag 20 november geopend van 14.00-22.00 uur met om 21.00 uur de trekking van de grote ver loting. over de Beijerincklaan en werd van achter aangereden door een 39-jarige man eveneens uit Wad- dinxveen. De eerstgenoemde klaagde over pijn in zijn nek en is overgebracht naar het Groene Hart ziekenhuis. WADDINXVEEN - Met het Sinterklaasfeest in zicht houdt de bibliotheek in de Van Meck lenburg Schwerinlaan woens dag 25 november van één tot twee uur een extra activiteit voor kinderen. ‘Wij gaan koek versieren. Samen versieren we taaipoppen met allemaal lekke re dingetjes1, kondigt jeugdbi bliothecaris Janneke Hilhorst WADDINXVEEN - Het Promconcert dat afgelopen weekeinde door Concordia werd gegeven ter gelegenheid van het hon- derd-jarig bestaan van de muziekvereniging was zeer geslaagd. Ongeveer 700 mensen waren getuige van het bijzonder con cert met medewerking van de bekende pianist Jan Vayne. WADDINXVEEN - De 4 VBO-afdeling van het Waddinx- veense Coenecoopcollege heeft de derde prijs gewonnen van de zogenaamde Provinciale Onderwijsprijs met de ophaal brug die het VBO vorig schooljaar heeft gebouwd. len. Van de 3.000 plaatsen is hij nog niet verder gekomen dan 800. Ook automerken, lucAt- vaartmaatschappijen, ministeries en provincies, bijzondere beroe pen en mogen zich in zijn belangstelling verheugen. De belangrijkste reden voor Rob Smit om aan de recordpoging mee te doen is de mogelijkheid om via deze weg in contact te ko men met anderen met dezelfde hobby. Hij kent er een tiental in Nederland, maar de meesten van hen ontplooien weinig activiteiten op dit gebied. Lidmaatschap van de American Business Card Club heeft de kring mensen waarmee hij kan ruilen aanzienlijk verbreed, maar voor de typisch Nederland se thema’s zoals plaatsen en be roepen heeft dit weinig zin. De Verzamelbeurs wordt gehou- ding kunnen door Vander Kloos ter worden verzorgd. De toegang is gratis en iedere bezoeker krijgt een kopje koffie. de Engelse graafschappen Frank-centrum De levensgrote ophaalbrug die 4 VBO van het Coenecoop College vorig jaar bouwde, is in de prijzen gevallen. (Fow.Coenecoop College). WADDINXVEEN - De Stichting Waddinxveens Welzijnswerk (SVVW) houdt op vrijdag 20 no vember een modeshow voor se nioren in de grote zaal van het Anne Frank-centrum. De show wordt verzorgd door de firma Vander Klooster uit Boskoop. De presentatie van feestelijk kleding begint om I0.00 uur. De getoon de kleding is uit verschillende prijsklassen. *s Middags is er vanaf 13.00 uur gelegenheid om in alle rust te passen en eventueel te ko pen. Veranderingen aan de kle- tief? De avond begint om 20.00 uur en zal gehouden worden in eetcafé Royal Inn op het Koningin Wilhelminaplein. Namens de CDA-afdeling: zullen Marco Ver sluis en Dorenda Gerts aanwezig zijn. WADDINXVEEN - In verband met de reconstructie van de Zuidkade ter hoogte van de huis nummers 52-56 zal de weg tussen de Burgemeester Trooststraat en de Jan Dorrekenskade Oost in de periode van I6 november t/m 4 december voor al het doorgaan- Noor dit a de 16 Waddinxveen Coenecoop 397, Waddinxveen Tel. (0182) 6147 14 OPENINGSTIJDEN maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) ging ondernomen om een record te vestigen. Het ligt in de bedoe ling om op I00 meter tafel niet minder dan 100 verschillende ver zamelingen ten toon te stellen. Er worden twee categoriën on derscheiden: de grootste verza meling en de mooiste verzame ling. Iedere verzamelaar die zich heeft aangemeld en voldoet aan de gestelde eisen krijgt één meter tafel toebedeeld en heeft de mo- gelijkehid om zijn verzameling te presenteren. In de categorie grootste verzame ling wordt deelgenomen door Rob Smit, wonend aan de Nico- laas Beetslaan 23 in Waddinxveen met zijn verzameling visitekaart jes. Uiteraard worden niet al zijn kaartjes op de meter tafel uitge spreid, hij heeft er namelijk meer dan 22.000. Op enkele tableaus wordt een keur van zijn verzame ling uitgestald. Naast de bulk aan kaartjes heeft hij een aantal the ma’s verzameld waarvan er enke le voor deze gelegenheid zijn uit gezócht. Op de stand zal aandacht besteed worden aan de thema’s Bekende Personen, Landen (waarvan hij er meer dan I20 heeft), Verzamelaars en Schrift soorten (zoals Grieks, Arabisch, Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Woensdag 11 november 1998 Lcano\ 10 J permanaRiug- zit- en rughoogw vertteüing rugleuning ZwamSam Verzekeringen Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Voor meer in formatie: Marco Versluis tel. 631472. Chinees of Hindi). Uiteraard komt ook een aantal bijzondere exemplaren aan bod. Naast deze thema’s probeert hij onder meer kaartjes uit alle Ne derlandse plaatsen en plaatsjes (dat zijn er ca. 3.000) te verzame- Modeshow WADDINXVEEN - Om een ver kiezingsbelofte in te lossen, orga niseert het CDA op donderdag 19 november een gedachtenwis seling met jongeren. In januari werd het CDA-verkiezingspro- gramma overhandigd aan een aan tal jongeren. Op deze bijeen komst werd duidelijk dat er wel degelijk jongeren geïnteresseerd zijn in politiek, maar dat vaak de taal en stroperigheid van politici Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) Het idee om een ophaalbrug te bouwen kwam van een van de do centen bouwtechniek van het Waddinxveense college; A. Rook. Hij werkt als vrijwilliger bij de 13.3. fl f j r<S O YMCA. J J Waddinxveen: Kanaalstraat 12, tel: (0182) 612 028

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 1