VOO/- Kindergarden n Gemeente helpt met komst van der linde Vijfenvijftig jaar samen Nacht van Waddinxveen I Bananen 1 Doorrijden na aanrijding 0% KORTING OPRUIMING OP DE RIJNEKE BOULEVARD IS VERRASSEND VEEL VOORDEEL IN 27 WINKELS! j Mini puntjes BE U verkoopt uw huis bij... dé woonspecialist! LEANOS MAGAZIJN- VERKOOP AxlJlNLrXJXIL/ i Expositie van illustraties Frank de Man ALLES VOOR UW OPEL... 5£ I WINTER SALE BIJ CASBA WONEN Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Radio-program- ma voor Marok kaanse ouders INTERIEURVERZORGING Open dag Goudse Scholenge meenschap b BURGERS. Brand in horecazaak I Aan onze adverteerders Carry Slee leest zaterdag voor in de bibliotheek 9 Praktijk voor hulpverlening WARKT zuidplas I iigUHitii H Geen ontvangen? kilo CARWASH Dorpstraat 38, Waddinxveen, tel. (0182) 61 23 73 KOPEN/VERKOPEN? E-mail: info@onderlinge.nl Internet: www.onderlinge.nl WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bel 0182 - 63 03 32 Onderlinge Zwammerdam Verzekeringen Telefoon: (0172) 47 71 77 ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) 10 stuks Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 ■rAutoWl snelservice hst snelle en persoonlijke adres voor: Auto snelservice •f r ©stö to W atoirsrs ton? snelservice j WINKELCENTRUM Opgeteld de beste! VMAKELAAI^KANTOOR? tij I li-tH A addin; ree Woensdag 13 januari 1999 Een van de illustraties van Frank de Man; De opmars van de commissaris. 1,99 1,19 APK-KEURINGEN ADVIES RIJNLAND MAKELAARS. DE R E G I O K E N N E R S DESKUNDIG loop van dit jaar van start wil gaan, gezien als een goede aanvul ling op het bestaande aanbod. Het particuliere kinderdagverblijf van de drie ondernemende Am sterdammers Olivier de Monchy, Joost Leendertse en Wendele Luijk doet voor de werkende ou ders van wie het kind wordt op gevangen ook de mogelijkheid boodschappen te doen of andere klusjes te laten verrichten. Bij 'Kindergarden’ komt ook een moestuin, waarin met de wat ou dere kinderen aan de slag gegaan kan worden. Men is ook van plan zelf brood te bakken. Een heel jaar één kind gedurende vijf dagen per week in ’Kindergarden’ gaat ongeveer 21.000 gulden kosten. WADDINXVEEN - Het echtpaar Kerhoven-van Os vierde gisteren hun 55e trouwdag. Mevrouw Kerkhoven komt oorspronkelijk uit Moordrecht, meneer Kerkhoven uit Zevenhuizen, waar het huwelijk ook is gesloten. Het stel heeft zes jaar in Zevenhuizen gewoond, daarna verhuisden meneer en mevrouw Kerhoven naar Waddinx veen. Meneer Kerkhoven is als meubelmaker werkzaaam geweest bij de firma Van Berkesteijn. Drie kinderen zijn uit het huwelijk gekomen; twee dochters en één zoon. Inmiddels zijn er ne gen kleinkinderen en zelfs twee achterkleinkinde ren. Burgemeester Jonkman bracht 's middags samen met zijn echtgenote zijn felicitaties en die van het gemeentebestuur over aan het bruidspaar. scooter ten val. Hij liep hierbij let sel op aan een been en een arm en een hand. Tevens ontstond schade aan de scooter. De man op de fiets reed gewoon door. Naar hem zal een onderzoek worden ingesteld. ONDERHOUD ALLE MERKEN Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182-63 03 32, Telefax 0182-63 26 33. WADDINXVEEN - De Goudse Scholengemeen schap (atheneum, havo en mavo) zet op vrijdag 15 en zaterdag 16 januari haar deuren open voor anstaande brugklasleerlingen. Op die dagen zal duidelijk worden, dat het mavo-onderwijs in de vorm van de theoretische leerweg in tegenstelling tot andere berichten zal blijven bestaan onder de overstij gende naam VMBO. Ook zal de GSG het studie centrum voor de leerlingen in de Tweede Fase open stellen. Het studiecentrum is nu defintief ingericht met o.a. diverse internet aanslui tingen. In de l.o.-zaal zullen leerlin gen de nieuwe klimwand zien. De gebouwen op de Burgemeester Martenssingel 15 en 72 staan open op vrij dag tussen 19.00 en 21.00 uur en op zaterdag van 10.30 tot 13.00 uur. Afslag A4 M Zoeterwoude Rijndijk Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 WADDINXVEEN - Op 9 januari vond op de Dreef te Waddinx veen ter hoogte van het spoor- wegviaduct een ongeval plaats waarbij letsel aan de orde bleek. Een 19-jarige bromfietsbestuur der, afkomstig uit Waddinxveen J armleggen Coenecoap 397. WaMiflneeo. Tel. (G182) 61 4714 OPENINGSTIJDEN- tnaénflag t/m myiag- 8 00-18.00 eur «Jonöerdag tot 21.00 WO zaterdag 8 30-17.00 uur «ertplaats tot 12.00 uur) WADDINXVEEN - De Bridge club Waddinxveen organiseert op 5 en 6 februari I999, voor de twaalfde keer de Nacht van Wad dinxveen voor bridgers. Er wordt dan weer gestreden om de Lydia Ebens-bokaal. De locatie is het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad I. Zaal open vrij dagavond I9.30 uur, aanvang 20.00 uur precies. Einde zaterdag morgen circa 08.30 uur. Entree geld ƒ50,- per paar aan de zaal. In schrijven voor woensdag 3 febru ari, 12.00 uur. Aanmelden bij mevrouw Wil Be rends - tel. 0182-618325 of me vrouw Erica Schaaf tel. 0182- WADDINXVEEN - Op 8 januari werd een brand gemeld bij een horecavestiging aan de Nesse te Waddinxveen. Hierbij bleek een koelkast, achter de horecavesti ging en een hierbij staandé auto schade te hebben opgelopen. De brand werd door omstanders ge blust en de brandweer behoefde niet op te treden. De politie ver moedt dat hier sprake is van brandstichting en heeft de zaak in onderzoek. SamenWerkingsSchool voor Ha- vo/Atheneum in Waddinxveen. (Het huidige Coenecoop Colle ge). Al in 1987 exposeerde Frank sa men met andere eindexamenkan didaten in de Waddinxveense bi bliotheek. Na de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam te hebben voltooid is hij in I993 als free-lance illustrator voor zichzelf begonnen. Enkele balden waarvoor hij werkte. FNV-Maga- zine, Safe, Release, Bodytrend, Promotor, Psychologie en het Po lytechnisch Tijdschrift. Daarnaast 640939. Er worden drie rondes van 24 spellen gespeeld. In de pauze tussen de rondes wordt de honger gestild met diverse hapjes. We beëindigen de nacht zoals ge bruikelijk met een gezamenlijk ontbijt, waarbij de uitslag bekend wordt gemaakt en de prijsuitrei king plaats zal vinden. Het is voor de organisatie van be lang tijdig weten hoeveel perso nen er mee doen. Wij verzoeken belangstellenden zich zo spoedig mogelijk op te geven. Deze nacht wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring van: ABN-AMRO bank, ING-bank en RABO-bank te Waddinxveen. Om ruimte te maken voor de nieuwe collectie ruimen wij op tegen superlage prijzen. Kom langs en profiteer! WADDINXVEEN - Van de gemeente Waddinxveen krijgt het nieuwe particuliere kinderdagverblijf ’Kindergarden’ toe stemming zich in het Gouwedorp te vestigen. Er zullen de no dige vergunningen worden verleend en er wordt gezocht naar een goede locatie, maar subsidie zit er niet in. was hij ook werkzaam voor diver se reclamebureau’s. Oorspronkelijk is al het geëxpo seerde werk in opdracht ge maakt. Toch zal de bezoeker zon der de originele teksten de ’kunstwerkjes’ kunnen bewonde ren. WADDINXVEEN - In verband met onderhoud aan de drukpers, sluit de advertentieafdeling op dinsdagmorgen om 9.00 uur in week 3 en 4. Daarom verzoeken wij u advertentiemateriaal vóór deze tijd in te leveren. WADDINXVEEN - Aanstaande zaterdag leest de bekende kinder boekenschrijfster Carry Slee voor ih de bibliotheek (Van Mecklen burg Schwerinlaan). Dit is de officiële afsluiting van de Waddinxveense Kinderboeken week in oktober vorig jaar. In de boekenserie die kinderen toen konden lezen, handelden vier boeken over het thema ’Bij ons thuis’ en was er steeds eentje bij van Carry Slee. Diverse jongens en meisjes die hun pasje met sti ckers vol hadden, kregen toen al een uitnodiging voor haar optre den komende zaterdag. De schrijfster heeft laten weten dat wat haar betreft de bieb ko mende zaterdag twee keer hele maal vol mag zitten. Dus kunnen nog flink wat kinderen aan de ba lie een kaartje kopen voor ƒ1,50 om haar presentatie mee te ma ken. Het voorlezen voor jongens en meisjes van zes tot en met acht jaar begint om half twee en duurt tot kwart over twee. Vanaf half drie zijn de negen- tot twaalfjari gen welkom. WADDINXVEEN - Vanaf 14 ja nuari tot en met 22 april verzorgt omroep ‘Swat Alwahda’ het pro gramma Alousra iedere donder dagavond van 20.30 tot 20.50 uur. Alousra is een programma voor Marokkaanse ouders. Ouders die hun kinderen hier in de Nederlandse maatschappij op voeden. Alousra geeft informatie en gaat met Marokkaanse deskun digen een discussie aan over de ontwikkeling van kinderen, over school en vrije tijd, over studie keuze en werk, over cultuur en religie, over specifieke opvoe- dingsprojecten en hulpverlenings instellingen. Het programma Alousra is mogelijk dankzij subsi die van de provincie Zuid-Hol- land. Na afloop van de uitzendingen kunt u in mei met de programma makers en de Marokkaanse des kundigen die in het programma aan het woord zijn geweest zelf in discussie gaan en kunt u ook uw mening kwijt over onderwerpen van de radio-uitzendingen. Alous ra kunt u iedere donderdagavond tussen 20.30 en 20.50 beluisteren op FM 105.4/kabel 89.0. Voor meer informatie kunt u bel len voor de folder of om een af spraak te maken voor vrijblij- vend/gratis kennismakingsge sprek: tel. 0182-537865. kwam een man op een fiets tegen, die onverlicht reed en erg slinger de. Hier schrok de bestuurder van de bromfiets van en remde fors. Hierbij slipte het voorwiel van de bromfiets weg en kwam met de 2l) B waaj LEANOS 101 permcnenfn^- contocf zit- en ryghoogte- versteSing rugleuning mei lendensteun WADDINXVEEN - Mensen met hyperventilatie, paniekaanvlalen en/of straatvrees kunnen sinds kort voor hulp terecht bij maat schappelijk werkende Gineke Mul. Zij is een particuliere praktijk be gonnen nadat zij uit eigen ervaring ontdekte dat er voor deze doel groep nog maar weinig hulpverle ning in de regio Gouda bestond. Cliënten worden door haar hard aan het werk gezet. De hulpverlening richt zich voor namelijk op opdrachten uitvoe ren. Stapsgewijs krijgen cliënten opdrachten om zich in voor’ hen gevreesde situaties te gaan bege ven. Natuurlijk wordt men niet zo maar in het diepe gegooid, maar wordt men ondersteund door een aantal technieken die de angst hanteerbaar kunnen maken. Coenecoop 397. Wadüinnreen. Tel.(C182)61 4714ipictw') Hoge Rijndijk 315 tel. 071 - 589,93,46 Waddinxveen: Kanaalstraat 12, tel: (0182) 612 028 Ook gevestigd in: ►Leidschendam ►Leiderdorp ►Voorschoten ’Kindergarden’, dat in de Rand stad in vijf jaar tijd 30 kinderdag verblijven wil realiseren, zal in de opvatting van het college van Bur gemeester en Wethouders mee kunnen helpen de bestaande wachtlijsten voor kinderopvang terug te dringen. De ambtenaren denken daar trouwens anders over, want zij hadden B. en W. geadviseerd het nieuwe particuliere kinderdagver blijf niet toe te laten omdat er bij de Waddinxveense organisaties juist een onderzoek gaande is naar uitbreiding van naschoolse opvang. Door de gemeente wordt ’Kin dergarden’, dat 40 kinderen van 0-4 jaar wil opvangen en in de oplage 14.500 exemplaren WADDINXVEEN - In de biblio theek aan de Van Mecklenburg Swerinlaan in Waddinxveen is de ze maand een tentoonstelling te zien van de Waddinxveense illu- startor Frank de Man. De Waddinxveense bibliotheek staat vol met boeken en tijdschrif ten. Dagelijks zijn er vele vormgevers en illustratoren bezig met het ui terlijk van deze objecten. Naast een artikel of verhaal verfraaien, kan een illustratie een artikel ook verrijken, verduidelijken of de le zer juist prikkelen een boek of ar tikel te gaan lezen. De expositie van Frank de man, die tot en met 2 januari in de bi bliotheek is te bezichtigen, be staat uit een selectie van het werk dat hij de afgelopen zes jaar voor diverse tijdschriften heeft ver zorgd. Naast de originele tekeningen toont hij ook de toepassingen in de bladen zelf. Hierdoor krijgt de bezoeker een beeld van de toege voegde waarde die een illustratie een verhaal kan geven. Frank de Man (1969) ontdekte zijn tekentalent op de toenmalige éekblad Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp 53e jaargang nr. 2628

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1