c Stationsstraat Start riolerings- project Prinses BeatrixlaanZ CASBA wonen Bezoekers Dagverzorging hebben veel plezier in ’oude keuken’ Xp/fëlèr I LET OP!!! I I 1 i FEBRUARI-VOORDEEL OP DE RIJNEKE BOULEVARD ISVOORJAARS- VOORDEEL IN 27WINKELS! Te veel rente...” ’’Omdat wij een hypotheek hebben en rente betalen. Slavinken ALLES VOOR UW OPEL... Mode presentatie in Huize Souburgh Rabobank Riedel Goudappeltje literpak 'SKL Van Elswijk b.v. (Bloemen Politie zoekt KASTEN getuigen brand Nieuwe naam voor Stuur man Partners Inbraak in bedrijven Boekenmarkt in Goudse Nieuwe Markt Passage DE GROOTSTE KEUS IN ■8® f TULPEN - 2 bossen 5»" Deze week: r CARWASH Geen E-mail: info@onderlinge.nl Internet: www.onderlinge.nl WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Onderlinge Zwammerdam Verzekeringen Telefoon: (0172) 47 71 77 Opgeteld de beste! WINKELCENTRUM ZUIDPLAS ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 5 stuks INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen "70 jaar Boot Piano's-Orgels" Dat vieren wij met VOLOP AANBIEDINGEN NU EXTRA VOORDELIG UIT BIJ IQHBOOT KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172 - 612541 Een bezoek meer dan waard" Dan wordt het hoog tijd voor een gesprek met een adviseur van de Rabobank. Dat is het eerste verdiend. Rabobank Waddinxveen Huis Hypotheekadvies Kerkweg Oost 161 - tel. (0182) 62 53 38 ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) /AutoX snelservice fldtijd voiding vers X°Odndvan1'00\ ge°nt0-OOJ^ 1,19 4,98 Vlakbij in Zoeterwoude Rijndijk (afslag A4, richting Alphen a/d Rijn) keer. Alleen doorgaand fiets- verkeer is mogelijk. Voor het WADDINXVEEN - Op dinsdag 2 maart om 10.00 uur verzorgt de firma Dolfing uit Bodegra ven een mode presentatie voor senioren in Huize Souburgh te De oude keuken scoort vermoedelijk nog hoger, want er valt regelmatig te ge nieten van een door‘de bezoekers zelf bereid gerecht of een lekker hapje. De provinciale bibliotheekorganisatie ProBi- blio leende enkele grote dozen vol met onder meer potten, pannen, bakvormen, koffiemolens, een deegroller, een strijkij zer en boeken met oude recepten. Het ouderwets koken, bakken en braden valt bij de dames en heren op de Dagver- zorging zeer in de smaak. Activiteitenbe geleidster Gerlinde Burghoorn heeft bij De bezoekers van de DSgverzorging, deels bewoners van de zorgafdeling van Souburgh zelf, deels elders in Waddinx- veen wonenden, vertellen elkaar in de vertrouwde keukenomgeving verhalen van vroeger. Degenen met een agrari sche achtergrond reppen van hele lange dagen en heel hard werken. Eten, even uitrusten en door de week wonen, dat deed je in de keuken. Het doet de men sen goed dat stukje verleden eventjes te rug te halen. Maat b 250 cm h 223 cm d 66 cm Inclusief spiegel, levering en montage Aanbiedingen zijn geldig van do. 18 feb. t/m za. 20 feb. 1999 potten ontbreken evenmin. Destijds lag niet alles ieder seizoen in de supermarkt en de meesten geven grif toe, dat zij ie dere cent moesten omdraaien. ‘Op alles wat uit je eigen tuin kwam kon je geld besparen*, zegt een mevrouw. De eerder op de dag geschilde stoof- peertjes zijn inmiddels klaar en worden vanwege hun mooie, rode kleur goed keurend bekeken en uiteraard geproefd. En er komt nog een lekker hapje aan. Kok Peter Brinkhorst heeft in de grote Souburgh-keuken wentelteefjes gemaakt en die gaan er, met een laagje poedersui ker, eveneens goed in. ‘Dan maar een boterham minder vanavond*, vindt Marij ke Sopakuwa. ‘Dit is zo gezellig en ieder een geniet van al die kleine extraatjes*. Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) 53e jaargang nr. 2633 WADDINXVEEN - Tal van activiteiten in de afdeling Dagverzorging van Zorgcen trum Souburgh aan de Juliana van Stol- berglaan spelen zich deze weken af in een ’oude keuken’, met alles erop en eraan. De keuken is gebouwd door Ton Prins, het hoofd van de technische dienst van het verpleeghuis De Riethoek, dat even als Souburgh deel uitmaakt van de Stich ting Zorgcentra Midden Holland. Marijke Sopakuwa, hoofd van de Dagverzorging, zag de keuken op de open dag van De Riethoek. ‘Ik dacht meteen: die moeten wij ook een keertje hebben*, zegt Marij ke. ‘We hadden eerder een project 'ou de school’ en dat was een geweldig suc ces*. POLITIE KEURMERK veiligIB WON EN.KJ ZEVENHUIZEN - Op 27 januari heeft in de avondu ren een brand gewoed in een pand aan de Noordelij ke Dwarsweg (voormalige sigarenwinkel) in Zeven huizen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie is op zoek naar mogelijke getuigen of mensen die de politie informatie kunnen geven over deze brand. Hoge Rijndijk 315 Zoeterwoude tel. 071 - 589.93.46 WADDINXVEEN - Stuur man Partners BV, het archi tectenbureau aan de Brug weg 119 in Waddinxveen, heeft een nieuwe naam: SP Architecten. Het is een af korting van Stuurman Part ners en staat volgens de di rectie voor ’een eigentijds bureau met een eigentijds gezicht, gericht op de toe komst met een schat aan ervaring’. WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen start op maandag 22 februari met een groot rioleringsproject. Dit zal bestaan uit de vervanging van de riolering van een ge deelte van de Stationsstraat, het Stationsplein en een ge deelte van de Prinses Beatrixlaan. De werkzaamheden duren ongeveer veertien weken (tot eind mei) en bren gen veel overlast met zich mee. Het verkeer zal worden omgeleid. Weekblad vo rioolbuizen liggen daarom op ongveer 3,5 meter onder het straatniveau. Onderzoek met een robotcamera heeft aange toond dat het riool al lang in een zeer slechte staat verkeert. De rioolbuizen zijn ten opzich te van elkaar verschoven en sommige rioolbuizen zijn ge scheurd. Het slaan van de damwand en officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp Waddinxveen. In deze show zijn zowel dames- als heren kle ding te zien, tevens zijn speciale rolstoelcape’s en ondergoed verkrijgbaar. Tijdens de show wordt de seni oren een kopje koffie met iets lekker aangeboden. De ver koop is gelijk na de show tot ongeveer 15.00 uur. Afslag A4 BI Zoeterwoude Rijndijk gemotoriseerde verkeer worden omleidings- borden geplaatst. Het Station is de eerste maand nog bereikbaar met de auto vanaf de Kerkweg-west. Dit geldt eveneens voor de achter het station gelegen parkeer plaatsen. In de fase waarin het station en de parkeerplaatsen niet meer bereikbaar zijn, kan worden geparkeerd op een ge deelte van de Prinses Beatrix laan. De parkeerplaatsen ten behoeve van De Passage achter de Stationsstraat blijven vanaf de Stationsstraat normaal be reikbaar. Een maand na aanvang van de werkzaamheden is er erkend sloten expert stichting slotencertificaat kalkhoven Spoorstraat 17-29-2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 WADDINXVEEN - In de nacht van 9 op 10 februari is ingebro ken bij twee bedrijven in Wad dinxveen. Bij een bedrijf aan de Nesse in Waddinxveen is een raam geforceerd, maar er wordt niets vermist. Ook bij een bedrijf aan de Passage is in gebroken. Ook hier is een raam geforceerd. Waarschijn lijk zijn hier alleen sigaretten gestolen. die gelegenheden een degelijk, lang schort aan. ‘We hebben eerder poffer tjes, broodjes en zandkoekjes gebakken*, vertelt zij. Deze middag is er een heerlijk stuk appelcake met rozijnen bij de zelfge- malen koffie. ‘Daar moet wel een schepje Buisman bij hoor*, vindt één van de man nelijke bezoekers. Het draaien van de koffiemolen gaat de meesten goed af. ‘Dit is niet zo’n mooi exemplaar*, zegt een oude dame. ‘Die van mij poetste ik altijd, zodat het koper glom en het hout hield ik glanzend. Dat was echt een pronkstuk*. Een aantal bewoners maakt een ouder wetse maaltijd met snijbonen. Het ge recht heet ’Blote kindertjes in 't gras’. Terwijl de ene dame de bonen door het molentje haalt, schilt een andere in rap tempo aardappelen. ‘Mijn vader zei altijd: geen dikke schillen*, verklaart ze en die opdracht heeft ze ook nu nog goed in haar oren geknoopt. Op het aanrecht staan oliestelletjes. Die hebben alle aanwezigen vroeger uitge breid gebruikt. ‘Ik had er drie. Twee klei ne en één grote*, vertelt iemand. De grijswitte emaille pannen en ook de vaal groene exemplaren kwamen in elke keu ken voor. Het heeft voor de mensen alle maal iets heel vertrouwds. De inmaak- Waddinx oplage14-500 exemplaren 1 De afdeling Dagverzorging van Zorgcentrum Souburgh beschikt enkele weken over een ’oude keuken’ met alles erop en eraan. Van de gelegenheid ouderwetse gerechten en lekkernijen te maken wordt grif gebruik gemaakt. (Foto: Sjook Noteboom). Iedere zaterdag Standplaats winkelcentrum c^Xc^Groensvoorde Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182-63 03 32. Telefax 0182- 632b 33. Weekblad voor Waddinxveen. Zevenhuizen en Moerkapelle W oensdag 17 februari 1999 Het riool wordt op een diepte doorgaande van 3,5 meter vervangen. Dit betekent dat er damwanden geslagen moeten worden waar binnen de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. De plaats van de nieuwe rioolbui zen wordt eerst onderheid in verband met de slappe onder grond. Hierop komen de nieu we geprefabriceerde riolerings- buizen. Rondom de werkzaam heden worden twee meter hoge bouwhekken geplaatst om te voorkomen dat passanten in de bouwput kunnen vallen. Het rioolwater stroomt naar de rioolzuiveringsinstallatie aan de Willem de Zwijgerlaan. De straat bij de spoorwegovergang vanaf de kant van de spoorweg- is echter vrij hoog gelegen. De overgang geen autoverkeer meer mogelijk rechtstreeks naar de Passage. Flats bij de passage aan de kant van de spoorwegovergang kunnen toch gebruik maken van hun parkeerplaatsen omdat het eenrichtingsverkeer op de Pas sage zelf wordt opgeheven. Al le parkeerplaatsen in de omge ving van De Passage blijven be reikbaar. Voor het flets- en heien brengen veel geluids- voetgangersverkeer is de Pas- overlast met zich mee. Boven- sage van alle kanten gewoon dien begint de aannemer om 7 toegankelijk. uur ’s ochtends. In verband met De Jan Dorrekenskade-Oost de grondverplaatsing is ook krijgt tijdelijk twee-richtings- zwaar vrachtverkeer onvermij- verkeer voor aanwonenden delijk. De gemeente vraagt be- omdat de kant van de Stations straat is afgesloten. Bovendien wordt er een stopverbod inge voerd aan twee kanten. Ouders met kinderen op de Eben Haëzerschool aan de Jan Dorrekenskade-oost wordt vriendelijk doch dringend ver zocht rekening te houden met de verkeerssituatie en tijdelijk geen kinderen met de auto naar school te brengen. Dit zal anders resulteren in grote op stoppingen, daar ook vrachtwa gens van het PTT-distributie- centrum gebruik zullen maken van de Jan Dorrekenskade- oost. De bushalte bij het station is gedurende de werkzaamheden buiten gebruik. Lijn 186 heeft een stopplaats nabij de rotonde Kerkweg-west. De lijnen 187 en 175 volgen een gewijzigde route; zij rijden niet meer over de Willem de Zwijgerlaan maar via de Kanaalstraat zodat reizi gers op de Kanaalstraat nabij de Jan Dorrekenskade-oost kunnen in- en uitstappen. Voor meer informatie: H.C. Uitterhoeve (openbare ruimte) 0182- 624804. WADDINXVEEN - Op initia tief van de Goudse Markt Pas- sage-ondernemers kunnen alle boekenwurmen en leesfanaten hun hart binnenkort weer op halen tijdens de jaarlijkse boe kenmarkt. Zaterdag 20 februari, tussen 10.00 en 17.00 uur, zullen op gezellig ingerichte kraampjes op het binnenplein en in beide wandelgangen van het winkel centrum allerlei boeken te koop worden aangeboden. Ou- grip van omwonenden voor de- de boeken, maar ook vers-van- ze niet te vermijden overlast, de-pers verschenen exempla- De Stationsstraat, het Staions- ren zullen onder de aandacht plein, de Prinses Beatrixlaan en van het winkeld publiek wor- de KErweg-West zijn geduren- den gebracht. Stripboeken, de de werkzaamheden geheel science-fiction-verhalen, kook- afgesloten voor doorgaand ver hoeken, streekromans, kinder boeken, kortom, voor elck- wat-wils èn voor iedere beurs is hier wel wat te vinden. Het Gouds Antiquariaat is eveneens weer vertegenwoordigd met diverse boeken en informatie over Gouda en omgeving. Ook Hennie Bekker, de schrijf ster uit Den Haag, is weer pre sent. Een vertrouwd gezicht tijdens deze inmiddels traditionele en altijd zeer succesvolle Boeken markten. VA

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1