Heren I Gouwestaete verliezen kansloos Korbis mag naar tweede klasse Jeugdwedstrijden wWaddinxveen Flyers basketballers op dreef Spanning in Rapidschaak Schaker Philipse stevent af op eerste plaats Kaartavond Gouwe Rijders Monsterscore Korbis CI Dubbel verlies voor Nesselande WSE-jeugd weer op de grasmat Schaaktoernooi voor de basisschool leerlingen Acht kilo witvis bij wedstrijd WADDINXVEEN - Na een winterstop van acht weken werd er afgelopen zaterdag weer gevist door de Hen- gelsportvereniging Wad dinxveen (HSW). In de Ou de Rijn nabij Koudekerk werd de zevende wedstrijd voor de wintercompetitie afgewerkt. Acht deelne mers vingen gezamenlijk slechts 8 kilo witvis, een zéér voorzichtig begin der halve. Dubbele winst Rowah C-jeugd WOENSDAG 24 FEBRUARI 1999 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 25 1- Zodoende blijft de spanning erin tot de vierde en laatste WADDINXVEEN - Via een I l-l I gelijk spel heeft Korbis precies dat gedaan wat nodig was om de titel in derde klasse van de districtscompetitie in de wacht te slepen: minimaal één gelijkspel uit de laatste drie wedstrijden. Door het beha len van deze titel mag Korbis volgend zaalseizoen uitkomen in de tweede klas se. In de wedstrijd tegen Stormvogels uit Koudekerke slaagde Korbis er in een zinderende slotfase pas in om op gelijke hoogte te komen met de Zeeuwse te genstander. Korbis begon de wedstrijd in de weten schap dat het op de tweede plaats ge klasseerde Stormvogels voor de laatste kans zou vechten om de achterstand van zes verliespunten in deze klasse te ver kleinen. Daartegenover stond dat de Waddinxveense formatie (met tot nu toe negen achtereenvolgende overwin ningen) voor het talrijk opgekomen pu bliek de kroon op het werk wilde zet ten. In de eerste helft deden de twee teams niet voor elkaar onder. Na het openingsdoelpunt van Korbis bleven de Waddinxveners tot 6-4 aan de goede kant van de score. Het eerste aanvalsvak van Korbis verzorgde een groot deel van de doelpuntenproductie, maar doordat het tweede aanvalsvak maar moeizaam de korf kon vinden, kwamen de Storm vogels steeds weer langszij: 6-6. Kort voor de rust gelukte het de Zeeuwse te genstrever zelfs om een 6-7 voorsprong te bewerkstelligen. Het rustsignaal van de scheidsrechter viel net nadat Korbis via Donja van Otterloo de stand weer in evenwicht had gebracht. De overige Korbis-doelpunten in de eerste helft kwamen van Marco van Leeuwen, Yvon ne Boomers en Jaco Wineke. In de beginfase van de tweede helft scoorden Korbis en Stormvogels afwis selend en bleef de stand in balans: 9-9. Het matige spel van Korbis, wellicht door de druk van het spelen van een kampioenswedstrijd, in combinatie met pech bij afstandsschoten en het missen van grote kansen zorgden ervoor dat de ook niet indrukwekkend spelende Stormvogels meer en meer in een over winning gingen geloven. De Koudekerk se dadendrang resulteerde uiteindelijk in een 9-1 I voorsprong voor Stormvogels. Met nog een kleine vier minuten op de klok leek Korbis zijn kampioensfeest uit te moeten stellen. Het Waddinxveense achttal bleef echter vechten voor het binnenhalen van de titel voor eigen pu bliek en in een adembenemende slotfase bleef dat niet zonder succes: Jaco Wine ke bracht in de slotminuten met twee doelpunten Korbis weer op gelijke hoogte met Stormvogels: I I -1 INa het bevrijdende eindsignaal van de scheids rechter was het kampioenschap in de derde klasse voor Korbis een feit. gelijk tegen dezelfde vereniging uit Pijnacker. Het in de ‘winning mood‘ verkerende meisjes C- team wist wederom beide pun ten in Waddinxveen te houden. Na een 4-3 voorsprong bij rust, werd Roda’ 71 uit Rotterdam nipt met 5-4 geklopt. Een prima resultaat. De doelpunten wa ren van Angela de Heer, Marjo de Schipper en captain Iris van Stel. ste helft keken zij reeds tegen een 1-7 achterstand aan. Maar in de tweede helft stond er een ander Waddinxveen. Het werd weliswaar een 3-8 nederlaag, maar de tweede helft werden er toch lichtpuntjes gezien. werd met 7-5 gewonnen. De kansen op een kampioenschap zijn nog altijd aanwezig. In een zeer spannende wed strijd wist C2, bij Wion te win nen met 6-7. B2 speelde tegen dezelfde tegenstander met 7-7 gelijk. Ook Wl speelde gelijk, tegen de Kapellen werd een hoge stand, 19-19 bereikt. KIES VOOR DE TOEKOMST. STEM WO. Kunt u zelf niet stemmen? Bel voor machtiging: Boskoop (0172) 23 14 14. Waddinxveen (0182) 61 78 67 of (06) 533 593 34 Zevenhuizen Moerkapelle (0180) 63 29 34 A. van Leeuwen werd win naar met 3.770 gram, ge volgd door M. Reichard 1.250 gram) en R. Jenner (930 gram). In het tussen- klassement staat A. van Leeuwen met een vangstge- wicht van 24.530 gram in middels een straatlengte voor op de nummers twee J. van Elswijk 14.160 gram) en drie M. Reichard 10.610 gram). Zaterdag wordt de achtste wedstrijd gehouden, er wordt dan gevist in het AarkanaaL Vertrek vanaf het station N.S. om 06.30 uur. ZEVENHUIZEN - Voor de Champions League kreeg Nesselande afgelopen woensdag het Franse Paris UC op bezoek. De verwach tingen waren hoog gespan nen, een mogelijke tweede overwinning in deze Cham pions League zat erin. Helaas voor de Zevenhuizenaren bleek op het eind Paris met Jacques Yoko in de hoofdrol met 3-2 de sterkere. De set standen waren 26-24/18- 25/25-19/20-25/13-15. Afgelopen vrijdagavond speelde Nesselande in Nieu- wegein tegen Geove/Urevok. In een wisselvallige wedstrijd ging de winst met 3-1, via de setstanden 25-22/22-25/25- 21 /25-18 naar Urevok toe. Aanstaande zaterdag speelt Nesselande in het dorpshuis Swanla om 19.00 uur tegen Remote IT/Zwolle en kun nen zij zich weer volledig op de vaderlandse competitie richten. ronde, die op 12 maart zal worden afgewerkt. De topscorders van de avond waren Arno Luinenburg met I5 punten, gevolgd door Hu go van Elteren, Maarten Vroegindeweij en Marcel de Haan elk met 13 punten. De stand aan de kop is: I Dick Bac 4I, 2. Gerard van Ommeren 39, 3. Ben van Geffen 37, 4. Jesse van Elte ren 35 punten. WADDINXVEEN - Korbis Cl behaalde afgelopen zaterdag een monsterscore in Ridder kerk. Het jeugdteam van Kor bis korfbal speelde tegen Sagit ta een heerlijke wedstrijd, met maar liefst I -18 werd gewon nen van de hekkensluiter. De MJ I vertrokken naar Ze venhoven en konden daar niet scoren; gelukkig lukte dat de tegenstanders ook niet dus bleef het 0-0. De Al speelde een wedstrijd met twee ver schillende gezichten: na de eer- Vrijdagavond in de Duikelaar om 21.00 uur Dames I tegen Bourgondie en om I9.I5 uur Heren 2 tegen The Hooters. Flyers over de betere zenuwen te beschikken en werd een zwaar bevochten overwinning behaald. Uitslag 32-30. Tops coorder: Marieke Koele met 8 punten. Meisjes adspiranten I kon niet compleet aantreden en dat werd vooral op het punt van scoren zichtbaar. De eerste helft had Dunkinn duidelijk het betere van het spel en scoorde ook veel makkelijker. De twee de helft werd er door Flyers beter tegenspel geboden, maar het werd toch een duidelijke nederlaag. Uitslag 34-85. Tops coorder: Vincentia da Silva met 13 punten. De meisjes B-junioren hadden dit weekend twee wedstrijden af te werken. TOG (Berkel en Rodenrijs) werd geklopt met I5-I0. Het Papendrechtse DES werd met 4-30 overdonderd. Hoogtepunten waren mooie treffers van Marieke van der Steeg en van debutante Wieke van Vuuren. Zondag om I2.50 uur het da mes A-team het zaalkampioen- schap kan behalen. 4 De Gouwestaetedames hebben het niet gemakkelijk gehad te gen de Polar Bears. Lange tijd leek er een heuse sensatie in de lucht te hangen. Immers na drie perioden stond Polar Bears nog zaterdag aantreden tegen Vivax met 7-8 vóór en liet het zien niet voor niet op de vijfde plek te staan. Gouwestaete werd in de eer- in Oegstgeest. In de eerste pe riode was het Jaco de Jong die zijn ploeg op een l-O voor sprong wist te brengen. Al snel ste periode overrompeld door bleek dat het zware wedstrijd het spel van Polar Bears. Hal verwege had Leontiene Koops de stand al op 0-2 gebracht. Daarna bracht Ellen van der Weijden de stand op 2-2. In de tweede periode van hetzelfde laken en pak. Wéér was het Le ontiene Koops die tweemaal doel trof en liep Gouwestaete achter de feiten aan. Ellen van der Weijden scoorde 3-4, Sandra Berckenkamp 4-4 en Gillian van den Berg bracht Gouwestaete voor het eerst aan de goede kant van de sco re; 5-4. Doch twee doelpunten van Baatje bracht Polar Bears weer op een 5-6 voorsprong, WADDINXVEEN - Afgelopen weekend speelden de bondsteams van Gouwestaete uitwedstrijden. Zaterdag speelde dames I in Ede tegen Polar Bears en dat ging ver re van gesmeerd. De dames wonnen uiteindelijk wèl met 12-8, maar Polar Bears had bijna voor een echte sensatie gezorgd. Dames 2 won in Beverwijk gemakkelijk van KZC I; het werd een royale I4-4 overwinning. Heren I moest in Oegstgeest aantreden tegen Vivax en verloor eigenlijk kansloos met I I-6. MOERKAPELLE - In de derde ronde van het kampioen schap rapidschaak van Moer kapelle hebben de drie kop lopers elkaar niets toegege ven. Dick Bac, Gerard van Ommeren en Ben van Geffen wonnen in hun onderlinge duels ieder een keer en ver loren ieder een keer. WADDINXVEEN - Bij de een gewonnen stelling mat zet ten door Jos Vaessen. Ton Kui per meende, Jaap Smit met de doorschuifvariant van het Frans hard aan te pakken, maar verl oor een pion zonder er iets voor terug te zien; gaandeweg werd het erger. Laurens Ellers nam Jasper van Oort vakbe kwaam een pionneneindspel af. Bij de 2lste ronde van de onderlinge competitie der schakers ont braken er uit de top van het klassement mankeerden Bart hold Jansen en Leon Willemen. Maar Eduard Philipse was-er en gaf in een lange en secure partij Peter de Louw een beurt. Daarmee komt Eduard in de buurt van de eerste plaats: nog enige tientallen punten op Bart hold achter. Arie Versluis, die een aantal avonden uitstekend gespeeld had, vond tegen Arie Kardol in het eindspel zijn Wa terloo. Hans van Woudenberg had naar eigen zeggen tegen Herman Smitskamp nog iets recht te zetten en behaalde een goede overwinning. Wim van der Hoek handhaafde een gelij ke stand tegen Wim Hennink. Henk Stam zei, dat hij tegen Anton van Nieukerke een ‘graf- zet‘ had gedaan, wat iets heel ongunstigs schijnt te beteke nen. Ronald Dannis speelde mee in een thuiswedstrijd van het vijf de en won, waarmee hij het jeugdachttal een goed voor beeld gaf. Het derde van de IJs- sel (Moordrecht) ging met een stevige nederlaag naar huis. Theo Goor speelde een wed- strijdpartij voor het tweede vooruit tegen P.I.P. uit Schie dam en behaalde een uitsteken de overwinning. Biniam David hoefde niet tegen de IJssel, omdat daar een speler tekort was. Nu kon hij intern tegen Hennie de Roodt van het tweede. Met hard werken wist Hennie er iets moois van te maken. In de lagere regionen liet Johan van der Ree zich in Ellen van der Weijden 4x, Sandra Berckenkamp en Gillian van den Berg 3x, Mirjam Over dam en Marion van Hooft lx. De heren moesten afgelopen WADDINXVEEN - Voor de D-jeugd van handbalvereniging Rowah stond (wederom) de thuiswedstrijd tegen Oliveo (Pijnacker) op het programma. Het werd een spannend duel waarin bij Rowah twee nieuwe spelers debuteerden. Keeper Domonick van der Tas verrich te diverse knappe reddingen op de momenten dat er gaten vie len in de Waddinxveense af weer. Bij rust stond het 5-5. Ook in de tweede helft ging het gelijk op. Het was duidelijk dat de gelukkigste ploeg met de eer ging strijken. Helaas voor Ro wah waren dit, met een 9-I0 winst, de bezoekers. De goals waren van Jaco van der Veen, Stef Hoogendijk, Laura Brou wer en Sander Moling. In het volgende duel was het met de spanning al niet veel anders. Na een I0-I0 ruststand, speelde het jongens B-team met 20-20 voorgaande wedstrijden. Het was Remko Overdam die in de laatste periode 8-5 scoorde. ’Good-old’ Niek de Leeuw mocht uiteindelijk de eindstand bepalen. Met een heel fraai af standsschot bracht hij zijn ploeg op 11-6. De Gouwestae- teheren gaan zich nu opmaken voor de topper tegen Assu- ron/Donk uit Gouda. Het tweede damesteam van Gouwestaete had een makkie tegen het laaggeplaatste KZC I. Via de periodestanden 4-0, 6-2 en 10-3 kwamen de Wad- dinxveensen uiteindelijk uit op een eindstand van I4-3. Voor Gouwestaete scoorden Heike Koglin 5x, Erica de Jong en Kim Middendorp 3x, Erika Vlasman 2x en Nancy van der Hoek lx. Aanstaande zaterdag 27 febru ari speelt Gouwestaete weer thuis. In Gouwebad ’De Sniep’ neemt zowel heren I als dames I van Gouwestaete het op te gen Assuron/Donk uit Gouda. Heren I, dat derde van onder staat, speelt om 18.00 uur te gen de Goudse middenmoter. Uit werd met I6-I2 verloren. Dames I volgt een uurtje later. Tegen de lijstaanvoerster worcft om 19.00 uur gespeeld. Ook dames I verloor uit; in Gouda werd het 9-6. Om 20.00 uur zal heren 2 weer proberen twee punten af te snoepen van het op de tweede plaats staan de BZ&PC 2 uit Bodegraven. Immers uit werd met 6-5 ge wonnen. Om 20.45 uur gaat dames 2 dat eveneens probe ren tegen Proface/DAW I uit Alkmaar, dat op de derde plaats staat. Uit werd met 3-I verloren. WADDINXVEEN - De Wad dinxveense Schaakvereniging WSV organiseert voor de 15e Schoolschaaktoernooi voor leerlingen van alle basisscholen in Waddinxveen en omstreken. Het toernooi wordt gehouden op zaterdag 6 maart I999 in het Anne Frankcentrum. De eerste ronde begint om 9.00 uur en de prijsuitreiking is al om 13.00 uur. Er worden 7 ronden gespeeld en leerlingen van gelijke speelsterkte wor den steeds zoveel mogelijk te gen elkaar ingedeeld. Aanmelden en informatie: Wim vd Hoek, Couperussingel 20, 2761 LK Zevenhuizen (0180- 632260) WADDINXVEEN - Zaterdag 20 februari kon een flink aantal wedstrijden gelukkig gewoon door gaan. Jammer genoeg kwamen niet alle jeugdteams van v.v. Waddinxveen in de wei, maar de meeste wel. Door veel afzeggingen konden veel spelers waarvan de wedstrijden werden afgekeurd toch aan de bak komen. F4 bleek thuis niet opgewassen te zijn tegen Sportlust. Bij de rust stond het al 0-9, maar de tweede helft ging het een stuk beter. Met veel inzet probeerden deze kleine kanjers wat terug te doen, maar dat lukte niet meer (0-I I). Ook F3 speelde thuis en verloor van CVC Reeuwijk. Waddinxveen was de gehele wedstrijd sterker, maar kon niet scoren. De tegenstanders lukte dat wel (0-3). F2 speelde in Gouda tegen Olympia. Deze geel-zwarten wonnen met I-9 dankzij twee doelpunten Nourdine Darazzi en Bryan van Leeuwen (7x). Fl moest ook in Gouda aantreden tegen Olym pia en liet daar een steek vallen. Deze wedstrijd had Waddinx veen makkelijk naar zich toe kunnen trekken, maar Olympia bleek meer geluk te hebben in de afwerking (2-1 E3 ontving Gouda en speelde vuiltje aan de lucht. Het diepte punt echter liet de voorsprong verdwijnen als sneeuw voor de zon en bij een stand van 54-51 kregen de Flyers-supporters het toch een beetje benauwd. Gelukkig herkregen de dames zich en werden de twee winst punten in Waddinxveen gehou den. Uitslag 6I-54. Topscoor der: Anita van Unen met I8 punten. Heren 2 had geen enkele moei te om de gedeelde tweede plaats te handhaven in een wedstrijd tegen The Jump. Via een ruststand van 42-21 werd een eindstand bereikt van 96- zou worden voor de Gouwe- staeteheren en de vraag was dan ook hoelang Gouwestaete het fysieke geweld van Vivax kon tegenhouden. De eerste periode gaf dit geen proble men. In de tweede periode was het wederom Jaco de Jong die het enige twee doelpunten wist te scoren. Tevens moesten de Gouwestaete aan het einde van de tweede periode hun tol be talen voor hun enorme inspan ningen in de eerste helft van de wedstrijd. Het was Vivax wat aan het einde van deze derde periode uitliep naar een 6-3 voorsprong. De wedstrijd was alvorens Gillian van den Berg gespeeld, alleen keeper Erik de periode afsloot op 6-6. Ook van Beek wist het Vivax nog echt moeilijk te maken. Hij bleek in groot aantal aanvallen van Vivax een ’onneembare vesting’. In de derde periode was het Marcel Ribbens die zijn ploeg nog op 6-4 bracht, maar uiteindelijk was het Vivax dat de marge weer terug bracht naar vier goals. Een ommekeer in de laatste periode zat er niet meer in. De Gouwestaetehe- ren waren teveel ’gesloopt’ om nog voor een verrassing te zor- ijden 8-8, Sandra Berckenkamp gen in deze periode net als in 9-8, Marion van Hooft 10-8, Sandra Berckenkamp I I-8 en Gillian van den Berg I2-8. Toch keerde de ploeg huiswaarts met het gevoel door het oog van de naald te zijn gekropen. Voor Gouwestaete scoorden in de derde periode konden de Waddinxveensen niet los ko men. Integendeel, Castelijn scoorde 6-7, Mirjam Overdam 8-8 en wederom Castelijn zorgde zelfs voor de 7-8. Een laatste ’pep-talk’ van trainer/coach Jan Middendorp deed kennelijk wonderen. In eens was het alles Gouwestae te wat de klok sloeg. Met bij tijd en wijle flitsend waterpolo scoorden Ellen van der We- WADDINXVEEN - Autoclub De Gouwe Rijders uit Wad dinxveen organiseert op don derdag 25 februari hun traditio nele kaartavond. Aanvang 20.00 uur. Tijdens deze avond worden vier ronden gespeeld. Men hoeft geen lid te zijn van onze vereniging, dus iedereen is van harte welkom. Na het kaarten zal er een prijs uitreiking plaats vinden. Onze kaartavonden worden gehou den in hotel, café, restaurant De Unie, Kerkweg Oost 226, Waddinxveen. de eerste helft heel goed. Aan gevuld met twee goede F-spe- lers (Leo Veenstra en Ruben Zoeteweij) stonden zij al snel op l-O en bij de rust was het zelfs 3-0. Wat er in de rust ge beurde zal altijd onduidelijk blij ven, maar er stond een heel an der Waddinxveen in het veld (3-4). Ook E2 beet in het stof; zij werden ook aangevuld met twee F-spelers (Nils Kuiper en Jeroen Enthoven). Hier werd door beide partijen erg goed gevoetbald, maar de E2 kon niet zoveel scoren als koploper Nicolaas Boys (4-2). Ook D2 had te kampen met veel afzeg gingen. Aangevuld met vier E- spelers (Robert de Quillettes, Alexander Diepenveen, Gilles Bresser en Brent Compeer) vertrokken zij naar Cabauw. De E-spelers bleken helemaal geen problemen te hebben op het grote veld. Het werd een ruime 2-9 overwinning met o.a. vier doelpunten van Robert De Quillettes. De Dl was te sterk voor Soccer Boys. Ook dit team werd versterkt met een E-speler (Roy Vermeulen) en won eenvoudig met 2-0. De CI (op hun beurt weer aangevuld met D-speler Lars Viergever), kon het niet bolwerken tegen Floreant en verloor met 3-0. 50. Topscoorder: Dennis Brinkhorst met 26 punten. De spannendste wedstrijd van het weekend was die tussen Dames 2 en Lokomotief. Twee aan elkaar gewaagde ploegen streden om elk punt. De eerste helft had Flyers het betere van het spel, maar dit kon niet om gezet worden in een duidelijke voorsprong. Ruststand I6-I5. De tweede helft leek het mis te gaan, want de tegenstanders namen een 28-22 voorsprong. Maar dankzij de twee driepun ters van Marieke Koele werd er nog een verlenging uitge sleept. In deze verlenging bleek WADDINXVEEN - Er kon za terdag 20 februari eindelijk weer eens een heel programma afgewerkt worden bij de jeugd van de Waddinxveense voet balvereniging WSE. Bij de Fjes gaven de jongste van F-3 pas in het laatste gedeelte toe aan het gedreven Gouda F- 3. Met een wat geflatteerde 7-3 stand bleven de punten in Gouda. W.S.E. F-2 was een maatje te groot voor de boys van N.S.V. F-2. Heel gemakkelijk werd er met 2-I I gewonnen. Met hulp van 2 meisjes-pupillen, Esti Martina en Aziza el Khaoui die beide I maal scoorden. Erik Droogh nam 4 treffers voor zijn rekening. W.S.E. F-l verstevigde de kop positie. Ook Dejodan Boys F-2 moest eraan geloven. Het werd 4-6 dankzij heel goed samen spel. Eindelijk boekte ook W.S.E. E-4 een overwinning. Met 9-4 werd Bodegraven E-2 verslagen. Ook W.S.E. E-3 kwam goed uit de winterslaap. Met 0-6 werd Zwervers verslagen. Donovan Binken schoot er 5 van in het net. Voor W.S.E. E-2 was UNIO E-2 te sterk. Er werd met 10-2 verloren. Bij W.S.E. E-l was het prijs schieten tegen Schoonhoven E- IHet werd 19-3. Behzad Assa- dolahi vond 8 maal het net. Voor W.S.E. D-2 was ONA D- 2 een maatje te groot. Danny van Dijk redde de eer voor W.S.E. Het werd I-6. VoorD-l kon ook uitblinker Gugu Miller het tij niet keren tegen Siveo D-l. Het werd 7-0 De meisjes junioren speelden tegen het laag geplaatste Soccer Boys een slordige wedstrijd. Sharon van Zanten scoorde een wereld- goal. Soccer Boys scoorde in de tweede helft. De gelijkma ker. Invalster Sarah Eitjes van E-2 was een genot om naar te kijken. W.S.E. C-2 werd met I l-l van de mat gespeeld door Ook BI speelde tegen de laagst DCV C-3. W.S.E. C-l lijkt op geklasseerde, maar had veel de goede weg. Bij DONK werd moeite met de tegenstander, er met 0-3 gewonnen. W.S.E. B-l kan dit seizoen de draai nog steeds niet vinden. Ook WOR B-l bleek te sterk. Uitslag I-3. W.S.E. A-l speelde sterk tegen Be Fair A-l. Be Fair was for tuinlijker in de afronding. Prima wedstrijd om naar te kij ken. Het werd 0-2. Door gelijkspel tegen de Stormvogels mag Korbis het volgende seizoen uitkomen in de tweede klasse. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Flyers da mes I weet weer wat winnen is. Nu werd BOB op een ne derlaag getrakteerd. Ook He ren 2 deed het uitstekend en wees The Jump ruim terug. Spannend was het bij Dames 2 met winst na verlenging. Meis jes adspiranten I verloor. Dames I won voor de tweede maal op rij en klimt nu gestaag omhoog op de competitielad- der. De eerste helft bleken bei de ploegen aan elkaar gewaagd te zijn. Aan Flyers-zijde werd in deze helft niet fel genoeg ge werkt, waardoor BOB bij kon blijven. Ruststand 32-30. De tweede helft werd gekenmerkt door een een uitstekende start van Flyers en een dieptepunt rond de vijftiende minuut. De start zorgde voor een 52-34 voorsprong en er leek geen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 25