1 atërdag 21 februari hulp Geboortekaartjes «n natuurlijk huwelijks- en al het andere gelegenheidsdrukwerk Bel voor gratis thuisbezorging van de modellenboeken Makkelijk en voordelig Met de krantenbon is het kopen van een Rijn en Gouwe een stuk gemakkelijker en voordeliger geworden. Met de onderstaande antwoordbon bestelt u zes van deze bonnen voor slechts ƒ10,20 (losse verkoopwaarde 11,55 Geen gezeur meer met los geld. Een uitkomst voor iedereen die snel en gemakkelijk een Rijn en Gouwe wil kopen of aan iemand cadeau wil geven. De bonnen zijn geldig tot eind 1999 en kunnen bij ieder verkooppunt worden ingewisseld. Support act: Ronaldos disco Entree: O -aanvang 21.30 uur wwmwri Rozenlaan 4-Boskoop u feest- roek band Rijn en Gouwe Familieberichten rcli zen GASTOUDERBUREAU BOSKOOP S: (0182) 6122 lO c 99 ANTWOORDBON ationsstraat 16 |1 HS Waddinxveem Garage [van der Knijff HARVAS HENSTRA NATUURSTEEN ^elegeHheldsdrirtky/erK Waddinxveen teL 611265 GRAFSTEENHOUWERIJ TEL. 0182-615055 GEVRAAGD PIWW De Krantenbon van Rijn en Gouwe I I I I BEGRAFENISSEN EN CREMATIES Gebruikte kantoormeubelen archiefkasten, tafels, stoelen, 1 GK/WvW - WOENSDAG 24 FEBRUARI 1999 PAGINA 4 "Mijn genade is u genoeg” in de gezegende leeftijd van 91 jaar. 5 6 7 8 9 10 2 3 1 11 Gezocht 15 21 25 29 OMA BOER 37 48 49 53 57 60 TON GOUW Wij zullen je missen! Te huur IRMA HILDEGARD KNOOP-SCHULZ op de leeftijd van 86 jaar. Waddinxveen, 20 februari 1999 CORSTIAAN GIJSBERTUS PETRUS BOOM Stichting Kinderopvang "de Rietkraag" C.V.U. de Vries 4 U itvaartverzorgi ng BEN GOUDRIAAN Waddinxveen, februari 1999 L Vil Kinderen Kleinkinderen Achterkleinkinderen Hartelijk dank voor alle bewijzen van medele ven na het overlijden van onze lieve zorgzame man en vader Waddinxveen, februari 1999 Pr. Marijkestraat 31 Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het medeleven, op welke wijze dan ook, na het plotselinge overlijden van mijn liefste, onze zorgzame vader en lieve opa Te weten dat er zoveel mensen zijn die ons steunen en hun medeleven tonen, helpt ons bij het verwerken van dit grote verlies. Verdrietig zijn wij om het overlijden van onze onvergefelijke Aan ieder begin komt ook een eind, zo ook aan een mensenleven. Helaas is niet aan eenieder van ons een lang leven gegeven. Gouda, 17 februari 1999 Correspondentieadres: Chr. Boer Chopinsingel 18 2402 EL Alphen aan den Rijn De begrafenis heeft maandag 22 februari op de gemeentelijke begraafplaats aan de Roe mer te Boskoop plaatsgehad. Heel veel sterkte wensen wij Lea, de familie Gouw en De Jong toe met dit verlies. Heden heeft de Here thuisgehaald onze lieve moeder en schoonmoeder Hazerswoude: Piet Boer f Dit Boer-van Aalst Boskoop: Hilly Droog-Boer Jan Droog Jan Boer f Boskoop: Corry Blanken-Boer Bernard Blanken Alphen a/d Rijn: Riet van der Laken-Boer Arie van der Laken t Alphen a/d Rijn: Gerke Boer t Jeanne Boer-Versluys Boskoop: Wil van Wijk-Boer Dick van Wijk Alphen a/d Rijn: Chris Boer Wil Boer-van Rijn Wij zijn dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben. Esther en Richard Margret en Hans Willem en Astrid Joke en Rob Bas en Annemarieke Dorian en Rob W. Boom-Dekkers C. Boom Henny Marlies Ton en Gretha Danica Een handdruk, een brief of kaartje, een woord of een gebaar. De dienst ter nagedachtenis aan haar, willen wij houden donderdag 25 februari om 14.00 uur in het kerkelijk centrum ”de Brug”, Kerk plein 5 te Boskoop, waarna er gelegenheid is tot condoleren. De bijzetting in het familiegraf heeft op vrij dag 19 februari plaatsgevonden op de Alge mene Begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan 6 te Waddinxveen. Boskoop, 21 februari 1999 Correspondentieadres: C.S. van Eijk Ridderbuurt 1 2771 ZA Boskoop Dankbaar voor wat zij voor ons heeft bete kend en gedaan, geven wij u kennis dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder Verdrietig om haar heengaan, maar met een bevrijdend gevoel dat haar lijden nu voorbij is, geven wij kennis van het overlijden van onze lieve zorgzame moeder en oma Correspondentieadres: H.M. Verhagen-Knoop Rembrandtlaan 97 3443 ED Woerden Woensdag 24 februari is in Zorgcentrum Souburgh, Prins Bernhardlaan 2 te Wad dinxveen, van 18.45 tot 19.30 uur gelegen heid tot condoleren. Na de plechtigheid is in de ontvangkamer van het crematorium eveneens gelegenheid tot condoleren. Onze dank gaat uit naar Zorgcentrum Gou- westreek, voor de liefdevolle verzorging die zij in haar leven daar heeft mogen ontvan gen. De crematieplechtigheid zal plaatshebben donderdag 25 februari om 10.15 uur in cre matorium IJsselhof, Goejanverwelledijk 6 te Gouda. In alle rust is op 84-jarige leeftijd van ons heengegaan Boskoop: C.C.E. van der Zon van Eijk J.P.M. van der Zon Boskoop: C.S. van Eijk A.E.M. van Eijk- Haver Droeze Zwolle: S. van Eijk M.J. van Eijk- van der Geur Alphen aan den Rijn: N. van Eijk R. Kruiderink Reeuwijk: T. van Eijk' L. van Eijk-Dekker Kleinkinderen Achterkleinkinderen Rouwcentrum ’Gouwehof’ Alb. Thijmlaan 1 Waddinxveen DAG EN NACHT BEREIKBAAR (0182) 61 47 19 Het laatste beetje is nu op, veel was er te verduren. Het kaarsje is nu opgebrand, gedoofd zijn alle vuren. Voor wie het aangaat is 't niet erg, zij heeft zich moegestreden. En nu aan het einde van de reis, wacht haar het Hof van Eden. Mijn hulp is van den Here, die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121 vers 2 TEUNTJE ELIZABETH VAN EIJK-VERBURG Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 1 a 2 dagen per week tel.: (0172)21 89 06 Garage in de Tesselschadelaan Waddinxveen I Ja, stuur mij die zes handige bonnen. Hiermee kan ik 5 exemplaren I door-de-weeks en één dikke zaterdageditie van Rijn en Gouwe bij alle I I I I I I I I I I Ineke en Loet Jan en Marja Chris en Daniela Hilly Ariënne en Peter Teun en Ton Hilly en John Hans Rina en Piet Lieneke en Peter Elly en Theo Carla en Ruud Janny en Sake Jan en Anne-Grethe Hilma en Arie Arno en Rokina Johan Erik en Pauline Ivonne en Dennis en achterkleinkinderen Correspondentieadres: A.J.W. Biesheuvel Hoofdkantoor: Bergweg 287 3037 EN Rotterdam (010) 466 11 00 Onze modellenpresentatie te Boskoop Reijerskoop 265, 2771 BK Boskoop. Telefoon (0172) 21 63 97 Nijverheidstraat 7, 4143 HN Leerdam. Telefoon (0345) 61 40 37 Buiten kantooruren: M. v. d. Slik, telefoon (0180) 52 01 72 Oppas aan huis voor 2 kinderen KLAZINA CATHARINA BOER JOHANNA HELENA BIESHEUVEL-BLONK weduwe van Hendrik Biesheuvel Gevraagd in de huishouding 3 uur per week Tel: (0172) 21 3411 deze kunt u dan enkele dagen geheel vrijblijvend inzien Telefoon (0172)21 27 69 RKEO 110 m ■39 ■■4ÖTHB4Ï ■44 ■■45 4^MI47 50 5^BB52 ■■54 55 MB56 - ■■58 5^1 ■61 ■■■62 HORIZONTAAL: 1 plant; 6 adellijke dame; 12 wortel; 14 zwart paard; 15 per procura tie; 17 iris; 20 zangnoot; 21 bovenkant; 23 beroep; 24 kaak; 25 pl. in Rusland; 27 or gaan; 28 platvis; 29 gespannen; 31 pl. op Ameland; 32 stof; 33 muziekstuk; 35 hout- pap; 36 energiek; 37 platform; 39 schip; 41 vervelend; 43 edelaardig; 45 halsdoek; 47 bijna; 49 haarvlecht; 50 vereniging; 52 drank; 53 strafwerktuig; 54 voorhal; 56 aanhangsel; 57 voorzetsel; 58 confiture; 60 laatstleden; 61 merk; 62 struisvogel; 64 schouderbeleg; 65 werkweigering. verkooppunten ophalen. Ik machtig Rijn en Gouwe om éénmalig ƒ10,20 van mijn rekening af te schrijven. VERTICAAL: 1 zenuwslaap; 2 niet parke ren; 3 alvorens; 4 strot; 5 steekorgaan; 7 rivier in Oost-Azië; 8 bloem; 9 kijker; 10 nummer; 11 steel; 13 vogelbek; 16 wijn soort; 18 roemen; 19 gat; 20 strijdperk; 22 slaapplaats; 24 mil. rang; 26 instrument; 28 abacus; 30 vetdruppel; 32 weefsel; 34 japon; 35 staafje; 38 plot; 40 zoogdier; 42 zeker; 44 havenstad in Afrika; 45 vis; 46 stel; 48 tweetal; 50 net; 51 garen; 54 doosvrucht; 55 zoogdier; 58 biljartstok; 59 drinkkom; 61 vogel; 63 kiem. Opbaargelegenheid o.a.: Het Gastouderbureau bemiddelt tussen ouders die kinderopvang voor hun kinderen (0 tot 13 jaar) zoeken en gastouders die enkele dagen per week tegen een vergoeding kinderen op willen vangen. Door de sterk groeiende vraag naar opvang zoekt het Gastouder bureau met spoed gastouders die kinderen vanaf 3 maanden en/of schoolgaande kinderen op willen vangen. Misschien is er momen teel vraag voor opvang op een of meerdere dagen per week waarop u kinderen op willen opvangen. Lijkt het u leuk of vindt u het een uitdaging om kinderen op te van gen, weet u niet precies wat er van u wordt verwacht en wilt u meer informatie, bel ons dan of loop binnen tijdens het spreekuur. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 9.00-10.00 en maandagmiddag van 12.30-13.30 uur. Telefoon (0172) 212530 (adres: Rietkraag 29) Voor alle gezindten en geestelijke stromingen TL-verlichting, stellingmateriaal enz. 36 Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: Handtekening: 4 116 februari 1999 26 maart 1910 64 940 Gratis Tips Tel.: (0172) 43 20 39 A INmM Coöperatieve Vereniging voor Uitvaartverzorging U.A. verzorgt uitvaarten zonder winstoogmerk NEDERLANDSE VERENIGING VAN ERKENDE UITVAARTONDERNEMINGEN BREDEWEG 31, MOERKAPELLE TELEFOON (079) 593 17 28 Voor kettingzagen groot of klein, moet u bij ons zijn! Handel en reparatie van: personenauto's, bedrijfsauto’s, tuin- en parkmachines, hydraulische slangen. Grutto 12 2751 CT Moerkapelle Noordstaring 17-19, Waddinxveen Tel. (0182) 64 92 33 - Fax (0182) 39 62 78 Mobiel (06) 53 27 63 08 ma. t/m vr. 9.00-18.00 u., za. 9.00 - 16.00 u. Ik. uitgebr. fitnessapp. zgan incl. gewichten 650, 0172- 475271 Sinds 20 februari 1969 weduwe van Johannes Boer Frank en Connie Terlingen Boskoop Leerdam 5 43~ UITVAARTVERZORGING Voor Waddinxveen en Boskoop Met eerbied en respect ZUIDPLASLAAN 59 - 2743 CW WADDINXVEEN DAG EN NACHT DIRECTE HULP BU OVERLIJDEN Huishoudelijke hulp voor 1 ochtend per week bij oudere dame grenen vitri- 300 0172- DAG EN NACHT BEREIKBAAR Algemene Boskoopse begrafenisonderneming W. van Berkesteijn Voorofscheweg 284, 2771 MP Boskoop Telefoon (0172) 21 21 22 Fax (0172) 21 01 41 Bank/Girorekening: 1 Stuur de ingevulde bon in een envelop naar: Rijn en Gouwe. Antwoordnummer 10008. 2400 VB Alphen aan den Rijn. Een postzegel plakken is niet nodig. Waddinxveen: Aula begraafplaats Alberdingk Thijmlaan 6 Ook thuis opbaren begeleiding van uitvaarten Vooraf regelen van uw uitvaart mogelijk In samenwerking met gediplomeerde uitvaartverzorgers, verzorgen wij begrafenissen en crematies. Ook voor de rooms-katholieke parochies te Boskoop (met ruim 38 jaar ervaring), Waddinxveen, Hazerswoude, Reeuwijk en omstreken. Tk. afzuigkap, wit, 3 snelh. gamma, z.g.a.n. 25 Tel. 0172-650855. Tk. TV en video meubel, mass. Engels eiken 350 Wastafel ƒ50 tel. 0172-613647. Ben op zoek naar glazen reel, mat. pullen enz. v. Ned. brou werijen 0172-494927 Tk. barbiekoets, met paard ƒ20 Platte glazen arcoroc borden 11 v. 5 0172-615620 Tk. zwarte bodywarmer, skai leder, mt. M 5 De Rederijkers J. Steen 7 0172-611375. 14 dichte pellars voor vlonders, tent 3 pers. 90 x 65 0348- 688464. Tk. fax, modem, 56k, intern PC 156 Nw. 100 Bankstel 2-3 z.g.st 250 0172-439110. Tk. Gran-Dorado bon 100) t/m 31-12-’99 20 tel. 0348- 421859. Tk. pakjes hooi a 5 3 koets- lantaarns met arend erop 150, 0172-685578. Tk. ondertapijttegels, 0.60 x 1.20 m. 33 stuks 50 0172- 420204. Tk. 4 repr. v. clippers 30x24 in wissellijsten 25 Lz.g.st. 0172- 612451. Tk. Panasonic KTV, 37 cm. beeld, Lz.g.st. Half jr. oud 125 Tel. 0172-588554. Tk. opkn. racefiets en kinder mountainbike, samen 50 Tel. 0172-650855. Tk. bromfietshelm, 10 Scha penwol 9 knotten 20 1 pers, deken 25 0172-615620 Biermus. de Kelder zkt. glazen, reel, mat., enz. Ned. brouwerij en v. 1970 0172-494927 Tk. prima gaskachel Faber met therm, 250 Koopje. 0172- 650855. Tk. onbehandeld nekast met lade, 537097 Tk. 2 nieuwe zwarte akte tassen (leer) 25 p.stuk tel. 0348-417191. Tk. herenfts Sparta trommelr. 3V Axaslot n.banden zgst. ƒ250, 0172-439110. Tk. pakjes hooi a 5, 3 koets- lantaarns met Arend erop 150, 0172-685578.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 4