Circus bij de Regenboog Deze Week les 10.00 10.00 I II11 I KORTINGEN TOT EN MET dagen... regelen de bedrijven hun bankzaken in het Sellers /Hti 39,95 pSi KREATER AANBIEDING X\ van der linde Nog niet ’gecommuniceerde’ Centrumvisie on dergesneeuwd door Passage-problemen !t Over GRANDIOZE REORGANISATIE- LEEGVERKOOP T/M 30 JUNI! ALLES VOOR I UW OPEL... JUBJLEUMAANBIEDINGEN 33 WW Bedrijvencentrum Rabobank Waddinxveen U verkoopt uw huis bij dé woonspecialist! Diefstal uit bedrijf Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Inschrijving Ondernemers prijs Midden-Holland 1999 geopend! LAMINAAT 15 DES f- Winkelcentrum Zuidplas ESSINS ag: 2 juni 1999 Het is van juni is daarom actiemaand 1 Insluiping in woning Deelname St. Victor aan St. Jorismarsen Kerkweg Oost 159 - tel. (0182) 62 53 75 Rundergehakt Waterpolo dames winnen World Cup Open dag duurzame energie Brugklasleer lingen op de fiets Shoarmavlees EVA in de bres voor Kosovo De leerlingen van het Coene- coop College organiseren een actie om geld in te zamelen voor Kosovo. Gedurende twee dagen zijn er tal van ac tiviteiten voor de ruim 1500 leerlingen van de school. Er kan film worden gekeken, ge danst, weddenschappen aan gegaan en gelopen. Maar, alles heeft een prijskaartje. INTERIEURVERZORGING Rabobank CARWASH Plusmarkt. Opgeteld de beste! snelservlce het snelle en persoonlijke adres voor: Bovendien is er elke zaterdag iets leuks te doen voor de kinderen. -:i- VAN BERKESTEUN W00NCU1TUUR VAN EEN MASSIEF GRENEN VLOER TOT EEN SCHUIF- uw hout- DEURKAST 4UURMAN met 4 gratis broodjes, kilo Profiteer nu! <Autó\ snelservlce Deze week nergens goedkoper! Taberwaarde 11000 Melamine toplaai ig, HDF kern /'Normaal 49,95 <5 MAKELAARSKANTOOR? Informele gesprek ken 'V i ...--Ha ÏV 4 Si .V Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 53e jaargang nr. 2648 Woensdag 2 juni 1999 door Dave Heemskerk Aanbiedingen geldig van donderdag 3 t/m zaterdag 5 juni. Ook gevestigd in: ►Leidschendam ►Leiderdorp ►Voorschoten Noordeinde 76a Waddinxveen Tel. 0182-612596 APK-KEURINGEN RIJNLAND MAKELAARS. DE REGIOKENNERS. ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES aal zoals de grote ballen waar de kinderen op konden lo pen, de jongleerstokken en de ’gekke fietsen’. Om 14.00 uur was dan het grote moment aangebroken voor de leerlingen van de Re genboog. Een groot aantal ouders was vol nieuwsgierigheid met ca mera en fototoestel naar de school gekomen om met ei gen ogen te zien welke talen ten op circusgebied hun kin deren tot die tijd verborgen hadden weten te houden. Natuurlijk waren er wel spe ciale pisten waar de kinderen zich aan konden vasthouden tijdens het vertonen van hun kunsten maar voor een och- WADDINXVEEN - Zaterdag 29 mei hebben de welpen, esta’s en bevers van scouting Sint Victor deelgenomen aan de Sint Jorismarsen in Oegst- geest. Deze marsen werden dit jaar voor de 53e keer gehou den en zijn uitsluitend bedoeld voor scoutinggroepen. Om 13.15 uur ging het spekta kel van start bij het kasteel Oud Poelgeest. De bevers liepen 5 km en de esta’s en welpen 7,5 km. Na de muzikale begeleiding bij de start door een scouting- drumband is er tijdens de mars door de scouts zelf luidkeels gezongen. De kilometers vlogen dan ook voorbij. Binnen twee uur was iedereen weer bij de finish en kregen alle bevers, esta’s en welpen een mooie medaille uit gereikt. Het was een geslaagde tocht, mede vanwege het schit terende weer. Plusmarkt Diwa, Winkelcentrum Zuidplas tend oefenen liepen enkele leerlingen opvallend goed op een bal. De vele ouders die kwamen kijken naar de voorstelling, hadden soms moeite om de acteurs te herkennen door de vele fraai geschminkte ge zichten. Zo wemelde het van de clowns- en dierengezichten op het schoolplein. Sommige ouders lieten zich door de organisatie verlei den een poging te wagen hun kroost te evenaren in de kunst van het steltlopen of jongleren. Maar daar komt toch echt een ochtend oefenen bij kij ken. KANAALDIJK 44 - WADDINXVEEN ZUID - TELEFOON: 0182 614 633 OPENINGSTIJDEN: Mo. t/m vrij.: 9.00-17.00 uur. - Do.: 18.30-21.00 uur. - Zo.: 9.30-17.00 uur. WADDINXVEEN - Op 29 mei zijn goederen gestolen uit een woning aan de Bos boom Toussaintsingel in Waddinxveen. De daders zijn door insluiping in de woning gekomen, waarna een portemonnee en een mobiele telefoon werden gestolen. Oud én jong vermaakten zich prima tijdens Circus Kristal bij basisschool De Regen boog (Foto: Dove Heemskerk). 2 kilo Het Nederlands dameswater- poloteam met daarin drie Waddinxveense speelsters heeft de FINA World Cup gewonnen, maar misschien nog wel belangrijker is dat het team ook naar de Olympische Spelen in Sidney mag. Een sfeerimpressie van het toer nooi staat op pagina 23. De duurzame energiewereld zet op 5 juni de deuren open in heel Nederland op de eer ste Open Dag Duurzame Energie. Ook de Waddinx veen is actief. Windmolen coöperatie De Windvogel zal tijdens de braderie een stand bemannen vol met informatie. Een eerste indruk over de open dag staat op pagina 7. De brugklassen van het Coe- necoop College sprongen donderdag op de fiets voor de Milieufietstocht. De leer lingen deden per groep drie adressen aan waar van alles was te leren over het bedrijf leven en het milieu. Het Weekblad deed mee aan de rondtocht over het afvalsta- tion aan de Zuidelijke Rond weg. Een verhaal staat op pa gina 13. Zie pagina 3. 70% ZEVENHUIZEN - In de nacht van 26 op 27 mei is ingebroken in een bedrijf aan de Swanlaweg te Zevenhuizen. Een wand van een loods werd geforceerd en uit de loods werden diverse drinkwaren gestolen. Ook het hekwerk rond het bedrijf werd vernield. De technische recher che stelt een onderzoek in naar eventuele sporen. ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) /Auto\ snelservlce Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel (0182)61 47 14 (nieuw!) Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp Coenecoop 397. WaMinmen. Tel. (0182)614714 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) wij dat willen met de westelijke rondweg. Wij hebben ook een verkeerscirculatieplan waarin bijvoorbeeld heel veel ruimte is voor fietspaden. Er komen nu addinxyeen ke gedurfde, creatieve, vernieu wende en vooral ondernemen de manier heeft de onderne mer mogelijkheden voor het bedrijf en het personeel ge- creërd, benut en verruimd. De winnaar van deze prestigi euze prijs ontvangt een fraaie bronzen sculptuur, alsmede een bedrijfsvideo. Daarnaast krijgt deze ondernemer (m/v) veel publiciteit. De winnaar van het afgelopen jaar heeft zakelijk veel baat gehad bij het winnen van deze prijs. De uitreiking van de prijs vindt plaats op dinsdag 4 januari 2000, voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van de Rot terdamse kamer van Koophan del (kantoor Gouda), in de Schouwburg in Gouda. Twee weken voor de prijsuitreiking worden de genomineerden be kend gemaakt. omwonenden en ondernemers, een plan gaan ontwikkelen om de Passage en de Gouweboule- vard aan elkaar te koppelen om zo één mooi groot hart te creëren. Volgens Wientjens is de benodigde ruimte geen pro bleem omdat grote onderne mingen in dit gebied vinden dat ze in deze tijd niet meer in het centrum horen te zitten en op termijn weg willen. Met oog op de plannen is de gemeente be reid met de bedrijven mee te denken. Wethouder Wien tjens: „We kunnen de bedrij ven helpen met het uitzoeken Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32. Telefax 0182-63 26 33. op de laatste kavels van Coene- drukke coop of op toekomstig bedrij venterrein Gouwepark.’ Over de verkeersdrukte maakt het college zich niet druk. De Kerkweg-Oost is volgens de wethouder breed genoeg om te kunnen aanpassen. Ook ziet ze mogelijkheden om soortge lijke maatregelen als de vracht wagenroute te treffen. „Veel gemeenten zijn nu bezig met het maken en uitvoeren van plannen om het verkeer om de WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen heeft door de technische discussie over de definities van het nieuw te bouwen winkelcentrum nog niet voldoende ge communiceerd met de inwoners van de gemeente over het beleid na de Passageplannen. Daardoor is het beleid op langere termijn, de nog te ontwikkelen Centrumvisie, bij veel Waddinxveners in de vergetelheid geraakt, aldus wethouder Wientjens. Open Huis Kreater: cursusaanbiedingen kortingen schitterend podiumprogramma kindervoorstelling Sneeuwwitje Kerkstraat 13, 2742 BG Waddinxveen, ^Telefoon: (0182) 61 44 22J WADDINXVEEN - Kinderen lieten vol trots zien welke circustrucs ze zich in één ochtend hebben eigen ge maakt. Donderdag was het circusdag bij basisschool de Regenboog aan de Peter Zuidlaan. Circus Kristal nam de groepen I tot en met 8 onder handen om ze de basisbeginselen van de circusacts onder de knie te laten krijgen. De 314 kinderen hadden de hele ochtend om samen met 55 docenten, hulp-ouders en andere medewerkers een mooie goochel-, variété- of acrobatenact in elkaar te knutselen. Circus Kristal re gelde het benodigde materi- oal r.mxunixveen, tel. (0182) 61 Zijde 3, Boskoop, tel. (0172) 21 25 44 X XXX X (Per pak van 2 m2) Zelf plaatsen De Centrumvisie bestaat nog niet als een vast plan maar de gemeente gaat een visie ont wikkelen om een groot winkel- horecagebied te scheppen van de hefbrug (Gouweboulevard) tot aan het station. „De Nieu we Passage is dus onderdeel van een veel groter plan. En dat weten veel mensen niet omdat de discussie daarover in het be leidsplan van de gemeente is gepland in 2001 aldus de wet houder. Daarom wil de ge meente niet opnieuw praten over de Be Fair-locatie. De hui dige Passage biedt aansluiting met de toekomstige Gouweb- van een locatie die bij hen past oulevard terwijl het terrein van Be Fair grenst aan een weg, een treinrails en een school. „Op die plaats krijgen de mensen een winkelcentrum waar behoudens de opening stijden en de koopavonden geen leven is te bekennen, waar de schuifdeuren ’s avonds wor den afgesloten. Wij willen een centrum maken waar altijd le ven is door een mix van hore ca, winkels en andere voorzie ningen. Voor een groot deel zijn de voorzieningen ook al gemeente heen te leiden zoals aanwezig om deze plannen te verwezenlijken; er is een bank, een zalencentrum, de Vier- stroom, de bibliotheek is vlak bij en mogelijk komt er nog een multifunctioneel gebouw’, aldus al 260 plaatsen voor fietsen in de wethouder. de Nieuwe Passage en het openbaar vervoer ondergaat een uitbreiding als de vertram- ming van het spoor een feit is.’ voor al uw hout- en plaat- materiaalei WADDINXVEEN - Ook in 2000 wordt de Ondernemers prijs weer uitgereikt. Met in gang van dinsdag I juni I999, kunnen ondernemers uit de re gio Midden-Holland zich in schrijven voor de 2e editie van deze ondernemersprijs. De or ganisatie ligt ook dit jaar weer in handen van de Rotterdamse Kamer van Koophandel (kan toor Gouda). Tot I september I999 kunnen ondernemers die zich in willen schrijven voor deelname aan de ondernemersprijs, een formu lier aanvragen bij mw.J.H.N.La- port, telefoon 010-4057708. Dit geldt uiteraard ook voor ondernemers- en winkeliers verenigingen die één van hun leden voor willen dragen. Inzendingen zullen door de jury worden getoetst op Creatief Ondernemerschap; dus op wel- Waddinxveen: Kanaalstraat 12, tel: (0182) 612 028 Er zijn al informele gesprekken Geen grote groei gevoerd over wat ruwweg kan binnen het gebied. Maar de ste- Een ander feit is dat Waddinx- denbouwkundigen en ambtena- veen geen grote groei meer zal ren moeten nog, met inspraak kennen. Vanwege de beperkte van verkeersdeskundigen, de uitbreidingscapaciteit van de 1gemeente in de toekomst, zal de toename van auto’s niet ex plosief stijgen. Bovendien is het centrum niet voor de hele streek is bedoeld maar alleen voor de behoeften van Wad dinxveen. Lees verder op pag. 3

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1