Middenstand Deze Week onen 10.00 Over 19 keihard tegen Passage-plan AA VEBBOOM Sellers KORTINGEN TOT EN MET ^Hsvoo^ ISBOOT dagen... Zz ING ^SINS Nu 39,95 p.m2. van der linde IxlJNLANDi Th 14 Lage opkomst mag pret niet drukken 1W regelen de bedrijven hun bankzaken in het GRANDIOZE REORGANISATIE- LEEGVERKOOP T/M 30 JUNI! UW OPEL... Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Het is vandaag: Rabobank JUBILEUMAANBIEDINGEN Satévlees 16juni 1999 Waddinxveen eet minder kip EVA-actie succesvol Woning kopen?. Ga naar dé woonspecialist! aarlijkse luurverhoging Bedrijvencentrum Rabobank Waddinxveen ROWAH vecht voor clubgebouw Waterpolo- team kan veel beter LAMI In Waddinxveen ging 33,2% van de kiezers ook stemmen Gemengd gehakt 10.00 CARWASH iO7 Melamine KOPEN/VERKOPEN? PROFITEER NU Plusmarkt. Opgeteld de beste! Kerkweg Oost 159 - tel. (0182) 62 53 75 makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 WADDINXVEEN - Enkele leerlingen van het Coene- coop College begonnen vo rige week een actie voor Warchild in Kosovo. Een spetterende feestavond werd vooraf gegaan door tal van activiteiten overdag. Zie pagina 3 VAN BERKESTEIJN WOONCULTUUR Taberwa; Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. Deze week nergens goedkoper! Profiteer nu! WAutow snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: STAATSLOTEN PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop (0172) 23 07 17 "70 jaar Boot Piano s-Orgels" Dat vieren wij met VOLOP AANBIEDINGEN NU EXTRA VOORDELIG UIT BIJ KERKSTRAAT 2. BODEGRAVEN TELEFOON 0172 -612541 Een bezoek meer dan waard" TE KOOP: PALLETBOXEN 30,- excl. BTW Franco geleverd. Alm. 100-120-90 J.H. Miltenburg Beusichemseweg 14 Houten Tel. (030) 637 20 47 Fax (030) 637 60 37 e 11000/Melamine toplaa^KHDF kern X/Npr'maal 49,95 - INTERIEURVERZORGING T'% MAKELAARSKANTOOR Nu vele toonzaalmodellen met extra korting! ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S /Auto\ snelservice een, Zevenhuizen en Moerkapelle door Bert J. Woudenberg V l kilogram 2 kilogram Hoge Rijndijk 315, Zoeterwoude tel. 071 - 589.93.46 RIJNLAND MAKELAARS. DE R E G I O K E N N E R S Weekblad voor W; Heel Nederland en België is in de ban van de 'dioxine- kip’. De verkoop is gekel derd en Waddinxveen is geen uitzondering. Volgens winkeliers is er met hun product niets aan de hand. Lees verder op pagina 9 Sociaal raadsvrouw C. Bak ker legt alles uit over de jaarlijkse huuraanpassingen. Waar heeft u als huurder recht op? Wat te doen als u het niet eens bent met een huurverhoging? Alle informatie valt te lezen op pagina I I Handbalvereniging ROWAH heeft alleen een strook asfalt en een container. Volgens bestuurslid Van Stel moet dat veranderen. Een artikel staat op pagina 19 Van de uitgebrachte stemmen gingen de meesten (28,1naar SGP, GPV en RPF. Goede tweede met 21,7% werd de WD. Het CDA veroverde 19,7% van de stemmen en de Partij van de Arbeid 13,8%. ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES Ook in de Ontmoetingskerk zit de stemming er goed in. Vlak voor het sluiten van het stem lokaal wekken de dames Kramer en Matulessy niet de indruk versleten te zijn. „Welnee1, grinnikt voorzitter M. Ruissen, „ze hebben de hele dag hier met mij gezeten en ik heb ze een heleboel moppen verteld, wij maken het ge woon gezellig. Trouwens ken jij die mop van die bosjesman?1 Voortaan zaterdag geopend tot 18.00 uur Aanbiedingen geldig van donderdag 17 t/m zaterdag 19 juni. Plusmarkt Diwa, Winkelcentrum Zuidplas De andere percentages zijn: Groenlinks 7,3%, D66 5,3%, SP 2,3%, Europese Partij 0,6%, CD 0,5%, EVPN 0,4% en lijst Sala 0,2%. In vergelijking met de verkiezingen voor het Europees Parlement in I994 is het CDA niet meer de grootste partij, maar SGP, GPV en RPF. De WD is opgeschoven van de derde naar de tweede plaats. De vierde plaats blijft gereserveerd voor de PvdA. D66 is volledig voorbijgestreefd door Groenlinks. nemen. Waarom willen zij hier de hele dag zitten? „Nou1, begint Lottie van den Berg, „ik ben gevraagd door de gemeente omdat ik duo-raadslid ben, maar anderen werken voor maatschappelijke organisaties of melden zich zelf aan, want dat kan natuurlijk ook.1 „Het is misschien niet het leukste werk van de wereld1, zegt Arnout Verhuist, „maar iemand moet het doen, want het is belangrijk dat ver kiezingen vlekkeloos verlopen.1 „En wat is nou zinniger dan zelf een steentje bijdragen aan de democratie1, vult Otto Verdenius aan. Dan komt er een jeugdige kiezer binnen, een jon gen van net 18 jaar. Gevraagd naar zijn reden om te gaan stemmen antwoordt hij: „Mensen in het Europees Parlement beslissen ook over dingen die mij aan gaan en als je niet gaat stemmen, vind ik niet dat je het recht hebt om commentaar te leveren.1 „Zo is het maar net1, vindt het duo-raadslid. Volgens de Waddinxveense waterpolo-international Gil lian van den Berg kan het Nederlands team nog beter dan dat het heeft laten zien tijdens de FINA-worldcup. Dat belooft voor de Spelen in Sydney en het EK in Flo rence. Een relaas op pagina 29 KANAALDIJK 44 - WADDINXVEEN ZUID TELEFOON: 0182 - 614 633 OPENINGSTIJDEN: Ma. t/m vrij.: 9.00-17.00 uur. - Do.: 18.30-21.00 uur. - Zo.: 9.30-17.00 uur. 70% WADDINXVEEN - In Waddinxveen is 33,2% van de stemgerechtigde kiezers vorige week donderdag gaan stemmen voor het Europees Parlement. Dat is in ieder geval meer dan het gemiddelde opkomstpercentage in de provin cie Zuid-Holland (28,4%) en in heel Neder land (29,9%). Overigens is het Waddinxveense opkomst percentage beduidend minder dan dat van de vorige drie verkiezingen: 49,0% bij de provin ciale staten van 3 maart 1999, 79,2% bij de Tweede Kamer op 6 mei 1998 en 61,9% bij de gemeenteraad op 4 maart 1998. Bij de ver kiezingen voor het Europees Parlement in 1994 kwam 41,1% stemmen. 53e jaargang nr. 2650 Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Coenecoop 397. Waödinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Bij ons te koop t/m maandag 21 juni 18.00 uur voor de trekking van dinsdag 22 juni. WADDINXVEEN - De Ondernemers Vereniging Wad dinxveen (OVW) heeft zich dezer dagen eensgezind kei hard en compromisloos opgesteld in het grondig afwijzen van het bouwplan voor een nieuw winkelcentrum op de Passage-locatie. Ook het plotselinge alternatief van het college van Burgemeester en Wethouders om de nieuwe Passage te verbinden met het Brugcentrum wijst de ge zamenlijke middenstand resoluut van de hand. De OVW kent voor het nieuwe winkelhart maar één voorkeurslo catie en dat is ’Be Fair’ in het Warnaarplantsoen. door Martine de Bas WADDINXVEEN - Donderdag 10 juni was het zover; de verkiezingen voor het Europees Parlement vonden plaats in Nederland en dus ook in Waddinxveen. Net als in de rest van het land was het duimen draaien geblazen voor de medewerkers van de stemlokalen. Slechts een enkeling nam de moeite om te gaan stemmen en onder hen opvallend weinig jonge mensen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar en allochtone mensen. Vooral oudere mensen kwamen stemmen. „Ach ja1, verzucht een da me op leeftijd, „niet iedereen ziet het belang van stemmen. Vooral jongelui zien onze de mocratie niet als iets bijzonders. Maar ik ben wel eens in landen geweest waar een demo cratie niet zo gewoon was. daar mochten mensen niet eens zeggen dat ze tegen de re geringspartij waren. Als ze dat dan toch deden dan werden ze achter tralies gezet. Eigenlijk zouden al die niet-stemmers eens in zo’n land moeten gaan kijken.1 Niet iedereen houdt er zo’n goed gefundeer de mening op na, sommige mensen kwamen stemmen omdat je 'dat gewoon doet, het hoort er nu eenmaal bij’. De stemming in de stemlokalen was in de meeste gevallen opper best. In de Regenboog waren Lottie van den Berg, Arnout Verhuist en Otto Verdenius de uitverkorenen om de stemmen in ontvangst te Armen over elkaar en een boekje erbij, Waddinxveen was geen uitzondering op de lage opkomst in het land voor de verkiezingen van het Europees Parlement (Foto: Dove Heemskerk). r Hazerswoude-Dorp Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182-63P3 52. Telefax 0182- 63 26 33. addinxye oplage 14.500 exemplaren Deze harde en ondubbelzinnige stellingname blijkt uit de stuk ken die voorzitter Gerrit van Ringelenstein namens de On dernemers Vereniging Wad dinxveen in de afgelopen dagen heeft gestuurd aan het voltalli ge college van Burgemeester en Wethouders en alle gemeente raadsleden. De visie van de OVW wordt volledig gesteund door de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Rotter- dam-Gouda en de landelijke brancheorganisatie MKB-Ne- derland. Het bouwplan voor de Passage, waarvoor de gemeente een nieuw bestemmingsplan wil ma ken nadat het vorige door de Haagse rechter in 1998 naar de prullenbak werd verwezen, rammelt volgens de OVW aan alle kanten. Hiermee doorgaan is ongewenst en heilloos omdat de gekozen plek te krap is, er te veel beperkingen zijn, de verkeerssituatie zorgwekkend is en het parkeren problema tisch blijft. Volgens de gezamenlijke mid denstand is de consument in de afgelopen jaren nog kritischer en veeleisender geworden. Bo vendien zijn er mede als gevolg van het inpassen in de bestaan de bebouwing in en rondom de Passage te veel compromissen in het winkelplan gekomen. ‘Hierdoor heeft het inmiddels verouderde en over twee tot drie jaar sterk verouderde plan onvoldoende kwaliteit om zich in het volgend millennium te kunnen meten met de concur rentie1, luidt de veelzeggende conclusie van de gezamenlijke middenstand in Waddinxveen, die de winkelontwikkelingen in Alphen aan den Rijn, Gouda en Woensdag 16 juni 1999 (Per pak van 2 m2) Zelf plaatsen Dorpstraat 38. Waddinxveen, tel. (0182)61 23 73 Zijde 3. Boskoop, tel. (Ofl72) 21 25 44 Zoetermeer nauwgezet gade slaat. ‘Dit alles met de wetenschap dat er breed maatschappelijk voor dit plan nimmer een draagvlak is geweest. De Wad dinxveense consument en on dernemers hebben recht op een aantrekkelijk en goed func tionerend hoofdwinkelcentrum dat optimaal voldoet aan de ei sen van deze tijd en waarmee Waddinxveen de concurrentie van de 21 e eeuw met vertrou wen tegemoet kan zien1, aldus Gerrit van Ringelenstein. Hij laat hierbij niet onvermeld dat de Waddinxveense onder nemers overduidelijk hebben uitgesproken dat langer wach ten op een aantrekkelijk, goed functionerend en naar de toe komst voldoende perspectief biedend centrum verre te ver kiezen is boven een (mogelijke) snellere oplossing met een str aks voor alle partijen teleur stellend resultaat. ‘Bovendien moeten we ons goed realiseren dat gezien de ervaringen bij beroepsprocedu res tegen bouwplannen, het zeer aannemelijk is dat het nieuwe bestemmingsplan het niet haalt of in het gunstigste geval ernstig vertraagd zal wor den. Reden te meer om het roer snel om te gooien, met als gezamenlijk doel een goeden verantwoord hoofdwinkelcen trum te creëren1, schrijft Gerrit van Ringelenstein, daarbij aan gevend dat er gekozen moet worden voor een nieuwe loca tie waardoor een kapitale fout uit het verleden - de afsluiting van de Kerkweg - in het belang van heel Waddinxveen hersteld kan worden. Lees verder op pagina 3 Waddinxveen: Kanaalstraat 12, tel: (0182) 612 028 Ook gevestigd in: ►Leidschendam ►Leiderdorp ►Voorschoten 'SALE geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Coenecoop 397 Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) lil

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1