Deze Week Vraag het Mandemakers 11.98 Over 5 Open huis Woonpartners Midden-Holland 12.98 Sellers dagen... RlJNLANDi Gevarieerd programma Einduitvoering Kreater JUBILEUMAANBIEDINGEN 1 Mandemakers U verkoopt uw huis bij... dé woonspecialist! ALLES VOOR UW OPEL... Keukens J Trekking ZomerLoterij De Klup b BURGER Van Elswijk b.v. Vox Jubilans Het is vandaag: Kipfilet naturel 30juni 1999 Rijden onder invloed Opbrengst collecte Maag Lever Darm Gemeente raad met reces Waterpoloster Mirjam Overdam Keuze mogelijkheden voor verstandelijk gehandicapten Vertrouwen en afspraken Kipfilet gemarineerd Rabobank Vanaf maandag 5 juli a.s.: Bedrijvencentrum Rabobank Waddinxveen Zie advertentie elders in dit Weekblad. f Vakantie?!^ Drummers i 8 .1 Plusmarkt. Opgeteld de beste! SHOWROOM MODELLEN NU MET EXTRA VEEL KORTING LEVERBAAR Deze week nergens goedkoper! LE WOERDEN KAATSHEUVEL Kerkweg Oost 159 -tek (0182) 62 53 75 Bij ons vindt u een grote collectie reisgidsen wegenkaarten wandel en fietsroutes taalgidsen ---slaapkamers - VAN DER LINDE 11 ^m£****2n£^ ZATERDAG GEOPEND van 8.00 tot 12.00 uur van maart t/m oktober SCHERP GEPRIJSD: o.a. hout, platen, isolatie, keukens, parket, compleet tuinhoutprogramma MAKELAARSKANTOOR? Weekblad voor oplage 14.500 exemplaren Jong en oud speelden mee in de Einduitvoering van Kreater in de Ontmoetingskerk. (Foto: Sjaak Noteboom.) m/v kilogram kilogram Voortaan zij wij op zaterdag geopend van 8.00 - 18.00 uur tï CARWASH jZuidkade 62, Waddinxveen, 0182-614066 UW TELEVISIEDOKTER •S 0182-613500 Ook gevestigd in: ►Leidschendam ►Leiderdorp ►Voorschoten A 1 4 GEOPEND MAANDAG T/M ZATERDAG. DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND. WWW.MANDEMAKERS.NL toorde RIJNLAND MAKELAARS. DE R E G IO K E N N E R S Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. Het Gastouderbureau be middelt tussen mensen die een oppas willen voor hun kind en mensen die willen gaat oppassen. Er zijn vele mogelijkheden van kinder opvang. Nieuw is de opvang van het kind in het eigen ouderlijk huis. Hoe gaat dat in zijn werk? Zie pagina 9. ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES kwartet onder leiding van en met mede werking van docent Kris Pels. De inge wikkelde Braziliaanse ritmen en melodie ën waren echter oorstrelend. Voor de pauze speelde het leerlingenor kest 'Kreorkest' o.l.v. Rineke Marwitz een aantal volksmuziekbewerkingen. Dat dirigeren ook met een contrabas moge lijk is, werd hier duidelijk. Bij twee van de vier nummers speelde de dirigent mee met dit enorme instrument, waarop vol gend seizoen bij Kreater les gegeven gaat worden door Residentie-orkestmuzikant Harry Donders. Na de pauze was het strijkorkest aan de beurt. Onder leiding van de viooldocen- ten Iris Duchateau en Bastienne Prins en bijgestaan door Thomas Guirten met en kele celloleerlingen, speelde het orkest zowel droevige als zeer vrolijke muziek. In een paar jaar tijd is dit orkest enorm uitgegroeid, er blijkt veel belangstelling te zijn in Waddinxveen voor strijkinstru menten! ‘Balletschool Marcella' gaf in-een zestal choreografieën een overzicht van wat er in huis is. Van de allerkleinsten tot de ge- Indrukwekkend was het optreden van vier drummers o.l.v. Martin Verhoef. In een zeer spannend op- en ook weer af gebouwd stuk kwamen alle klanken en mogelijkheden van het drumstel goed tot uiting. De ‘Not So Big Band* onder leiding van Xandra Zijlstra was het sluitstuk van de avond. Hoewel nog te klein naar de zin van Kreater, gaf de Big Band blijk een enorme muzikale groei te hebben door gemaakt in dit afgelopen jaar. Het laatste nummer werd door een klari- netgroep van Aart Torenvlied aangevuld, zodat de avond swingend werd besloten met het nummer ‘Exit with the blues’. 24 uur service 3 maanden garantie Aanbiedingen geldig van donderdag 1 t/m zaterdag 3 juli. Plusmarkt Diwa, Winkelcentrum Zuidplas WADDINXVEEN - Mevrouw Marchand is al vanaf de oprichting lid van het koor Vox Jubilans. Maandagavond werd ze ge huldigd voor haar grote in zet en betrokkenheid bij het koor. Zie verder pagina 3. Voordat de gemeente met zomerreces gaat, moesten er nog enkele grote beslui ten worden genomen. Op pagina 17 staat onder meer een artikel over de WVG en het beleidsplan 2000-2003. De Waddinxveense water poloster Mirjam Overdam moet keihard werken om er bij te zijn op de Olympi sche Spelen in Sydney. Welke offers dat van de Gouwestaete-speelster vraagt, is te lezen op pagina 29. met een verstandelijke handi cap. De winnende lotnummers zijn: Ie prijs: personenauto Ford Ka: lotnr. 3608; 2e prijs: Wilux whirlpool: lotnr. 6946; 3e prijs: Van Rees Meubelche que: lotnr. 3073. De extra prijzen, drie fietsen zijn gevallen op de nummers 4704, 8487 en 8II9. vorderden: zij dansten tot de spetters er van afvlogen in een schitterende finale. De lichte muziek was natuurlijk ook ver tegenwoordigd: de saxgroep o.l.v. Casper Dik speelde eerst een statige ‘ode‘ aan de saxofoon, om met een swingende ‘Rock around the clock' van Bill Haley te eindigen. WADDINXVEEN - Afgelopen vrijdag avond 25 juni was de Ontmoetingskerk het decor voor de grote Einduitvoering van Kreater. Ruim ISO deelnemers verzorgden een zeer afwisselend, mooi afgewerkt pro gramma. Het opleidingsorkest ‘C-Accoord‘ van Concordia opende de avond met een in ternationaal programma, waarmee ze on der leiding van de nieuwe dirigent Jeroen Wentel, goed van zich lieten horen. Het Streekaccordeonorkest van Kreater o.l.v. Paula van Wanrooy speelde twee stukken, waarbij goed te horen was hoe zeer men in dit orkest op elkaar is inge speeld. Nieuw was een optreden van de pianog- roepen van Kitty Knijff. Kosten noch moeite waren door Kreater gespaard, maar liefst vier piano’s, een electrische piano en vier drumstellen waren voor deze gelegenheid van de Kerkstraat naar de Ontmoetingskerk verhuisd. Het was goed te horen dat ook piano spelen uit stekend in groepsverband kan plaatsvin den. Zacht klonken de gitaren in het WADDINXVEEN - Tijdens het zaterdag 26 juni gehouden Zo- merGala werd de uitslag be kend gemaakt van de winnende lotnummers in de grote Zo- merloterij. De loterij werd ge houden ten bate van het werk van de Klup. De Klup organi seert dagelijks vrijetijds en vor mingsactiviteiten voor mensen officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 V Hazerswoude-Dorp J BFAutow snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: Finse Golf 2, tel. 0348-480460. 53e jaargang nr. 2652 WADDINXVEEN - In de Maag Lever Darm-week van 13 t/m 19 juni vond de collecte plaats van de Maag Lever Darm Stich ting. De opbrengst in Waddinx veen bedroeg ƒ1.165,05. De Maag Lever Darm Week staat in het teken van de spijs- verteringsziekten. Eén op de zeven mensen in Nederland heeft klachten aan maag, lever of darmen. Met uw gift kunnen we een hoop doen voor deze mensen. Hebt u de collectant gemist dan kunt u een bijdrage storten op giro 2737 t.n.v. Maag Lever Darm Stichting te Nieuwegein. Voor vragen over de spijsver tering kunt u de Infolijn bellen: 0900-2025625. e6n - -IT IS EENTI1L. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182-63 03 32. Telefax 0182- 63 26 33. Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Woensdag 30 juni 1999 gelijkheden, gezamenlijk worden aan voor mensen Nu kunt u thuis het aan bod van Mandemakers Keukens bekijken. Meer dan 70 keukens afgebeeld, achtergrondartikelen, de nieuwste trends en over heerlijke recepten. Een bewaarnummer. Vraag het gratis magazine aan. Stuur een fax naar 0416-569348. een e-mail naar aanvraag@keukenman.nl, of vul de bon in en stuur deze naar: Mandemakers keukens, t.a.v. Afdeling PR, Postbus 10012, 5140 DA Waalwijk. fill/ AietMM ERKEND VB®«StNG VAX^A'nnrt* Rechtvaart 8, tel. 0416-279269. WADDINXVEEN - Op zaterdag 26 juni hield Woonpart ners Midden-Holland een open huis voor alle huurders en belangstellenden. Tussen 13.00 uur en 16.00 uur kre gen de bezoekers een rondleiding verzorgd door de me dewerkers van de stichting voor bouwen en beheren, door het nieuwe kantoorpand en de nieuwe werkplaats aan de Coenecoop in Waddinxveen. Ook voor kinderen waren er diverse attracties. WADDINXVEEN - Op woensdag 23 juni rond 1.30 uur is een 45-jarige man uit Boskoop aangehouden we gens rijden onder invloed van alcohol. De man reed over de Chopin- laan in Waddinxveen toen hij werd aangehouden. De man bleek 435 ug/l te hebben. Hij heeft een procesverbaal ge kregen. Waddinx Bij aankoop van een Capitool reisgids een Kramers taalgids cadeau! Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 J fAntoX snelservice Coenecoop 397, Waddinneen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag fot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12 00 uur) ERKEND morgana Dorpstraat 38, Waddinxveen, tel. (0182) 61 23 73 Zijde 3, Boskoop, tel. (0172) 21 25 44 Magazine aan! Graag ontvang ik een exemplaar van het Mandemakers Magazine. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Alleen compleet ingevulde bonnen kunnen verwerkt worden ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) /Auto\ snelservice I Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) Huurders uit Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle konden zien hoe vanuit de nieuwe locatie inhoud wordt gegeven aan de werkwijze van de woningbouwstichting die uit drie woning- coöperaties is voortgekomen en waarbij thans 4500 huurre- laties zijn aangesloten. Er waren veel positieve reac ties van huurders te beluiste ren. Velen vinden het fraaie kantoor aan de Coenecoop een hele verbetering ten op zichte van de eerdere huisves ting aan de Mercuriusweg. Contacten met huurders ver lopen vaak telefonisch. Voor de medewerkers en huurders is het open huis een gelegen heid om elkaar te ontmoeten. „Het zoeken naar andere con- tactorganisaties past in het tra ject waarmee we midden in de samenleving staan. Het werken achter gesloten deuren is ver leden tijd. Het sluit aan bij on ze sociale doelstelling dat wij meer naar buiten treden-, aldus directeur-bestuurder R.J. Mas- cini. Het takenpakket van Woonpartners Midden-Hol land is in de loop der jaren steeds breder geworden: Wo ningtoewijzing, bemiddeling bij het zoeken naar andere woon ruimten, huursubsidies en acti viteiten onder verenigingen van eigenaren. Daarnaast heeft de stichting bemoeiingen met aanpassingen in woningen. Ook de directe woonomgeving is een aandachtspunt. Hier speelt Woonpartners een advi serende, bemiddelende en sig nalerende rol. „Mensen hebben tegenwoor dig zo vaak het idee dat ze in deze complexe samenleving geïsoleerd staan. Onze stich ting stelt zich open op in deze problematiek en heeft hier door nog een extra wegwijs- fuctie op zich genomen. Als verhuurder zien we onze taken zo breed mogelijk, daardoor werken we samen met heel veel instanties. Nu hebben we de omgeving waarin we onder gunstige om standigheden kunnen samen werken en waarin we onze diensten optimaal kunnen ver lenen aan alle cliënten', aldus Mascini. k HOUTHANDEL ALBLASbv Waddinxveen: Kanaalstraat 12, tel: (0182) 612 028 WADDINXVEEN - Op 29 ju ni ondertekenden meerdere instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap een samenwerkingsconve- nant. Daardoor kunnen zij een uitgebreider aanbod met meer keuzemogelijkheden bieden aan mensen met een verstandelijke handicap in de regio Haaglanden. De samen werkende partijen zijn: de Compaan (Den Haag), het Westerhonk (Monster), de Angela Stichting (Nieuwveen) en Hooge Burch (Zwammer- dam). De regio Haaglanden vraagt in de toekomst om aanpassing en uitbreiding van zorg, zo blijkt uit een onderzoek van de Reinoud Adviesgroep. Uit dit onderzoek komen opval lende prognoses voor de toe komst. Voor de gehele regio geldt dat een breder zorgaan bod met meer keuzemogelijk heden noodzakelijk is. Daar naast is er sprake van een stij gende behoefte, vooral aan hulp thuis. Door samen te gaan werken willen de onder tekenaars van het convenant inspelen op de toekomstige vraag en voldoende aan dé wens van cliënten: zelf keuzes maken op het gebied van wo nen, dagbesteding een onder steuning. Voor mensen met een ver standelijke handicap wordt het eenvoudiger om informa tie over zorgondersteuning te verkrijgen. De instellingen stellen één loket in voor alle vragen over zorgondersteu ning. Doordat zij elk hun gebruike lijk en specialistisch zorgaan bod bieden via dit loket, krij gen cliënten meer keuzemo- Ook zal vormgegeven dagbesteding met een ver standelijke handicap. Er is ook samenwerking gezocht met een stichting die aanvullend aanbod heeft. De Steinmetz Accommodaties (stichting voor lichamelijk en meervou dig gehandicapte kinderen en volwassenen en voor mensen met een niet aangeboren her senletsel) zal meedoen in het loket. fV: 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1