c Raadslid stelt Deze Week woonwagen vragen over uitbreiding KORTINGEN TOT EN MET .1 Jeugdweek 1999 van start gegaan Erbi tot 50% korting... NI KE BLAD? Hoge prioriteit kind en verkeer b BURGER',. morgana Plusmarkt Diwa Carantmarkt Pak Carantmarkt Bavelaar laatste laatste GRANDIOZE REORGANISAT1E- LEEGVERKOOP T/M 31 AUGUSTUS! koopjjli z ALLES VOOR UW OPEL... I Van Elswijk b.v. MarkT IW Koppel- kl aver jas in De Boog L_ SPAAR VOOR EEN TOEGANGSKAART VOOR CIRCUS HERMAN RENZ HAMBURGERS 5 stuks Geen regenhinder voor langebaanzwemmers ...op veel showroommodellen, boxsprings, matrassen, lattenbodems, dekbedden, kussens, etc, etc... Trudy Vermeulen weg bij zwemmers VAN BERKESTEUN WOONCULTUUR Passagewinkeliers geven wethouder hun mening Profiteer nu! “Bocft to schooft Bij elke 10,- aan boodschappen krijgt u een gratis circuszegel. Als u er 15 op de spaarkaart heeft geplakt is deze vol. Een volle spaarkaart met bijbetaling van 5,- kunt u bij ons aan de kassa inruilen voor een toegangskaart. Deze spaaractie loopt van maandag 2 augustus t/m zaterdag 28 augustus STAATSLOTEN PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop w (0172) 23 07 17 DEZE AANBIEDING IS GELDIG VAN DONDERDAG 12/8 T/M ZATERDAG 14/8 Winkelcentrum Zuidplas - 2743 CP Waddinxveen - Telefoon (0182) 61 02 51 Dorpsstraat 19 - 2751 BB Moerkapelle - telefoon (079) 593 13 55 Brederolaan 5 - 2741 BG Waddinxveen - Telefoon (0182) 61 41 91 - r w i Weekblad voor Waddi.iveen. Zevenhuizen en Moerkapelle (Foto: Sjaak Noteboom) Y 4 r De Boskoopse Trudy Ver meulen was vele jaren één van de bekendste gezichten bin nen Gouwestaete. De zwem mers van de club slaagden erin om onder haar leiding op te klimmen naar de hoogste Ne derlandse zwemklasse én daar te blijven. Onlangs nam ze af scheid van haar trainersactivi- teiten. Het werd te druk en de atmosfeer in het zwembad vroeg steeds meer van haar gezondheid. Het Weekblad blikte met Trudy terug op een mooie carrière. Zie pagina 21 hoe werkt4, Frans KANAALDLK 44 - WADDINXVEEN ZUID - TELEFOON: 0182-414 633 OPENINGSTIJDEN: Mo. vrij.: 9.00-17.00 m - Do.:18J0-21.00 uur. Zo.: 9.30-17.00 uur. het Op en woensdag 8 september, op het Evenemententerrein (naast Texaco) te Waddinxveen. ma. t/m vr. open van 09.00-17.00 uur Elke 2e zaterdag van de maand geopend van 09.30-15.30 uur De Passagewinkeliers geven wethouder Wientjens op haar uitnodiging hun mening over het nieuw te vormen centrum. Zo zou volgens hen onder an dere de Theo Thijssenschool kunnen worden afgebroken. Opvallend is dat zij met de brief aan de gemeente opere ren buiten de OVW om. Een artikel staat op pagina 9 WADDINXVEEN - Op vrij dag 13 augustus a.s. is er weer koppelklaverjassen in buurtcentrum ’de Boog’. De aanvang is 20.30 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur. Het inschrijfgeld be draagt ƒ10,- per koppel. Het eerste kopje koffie is gratis. Iedereen is van harte welkom in het buurtcen trum in de C. Huygenslaan 2 in Waddinxveen. MOERKAPELLE - De Trek- kervrienden Moerkapelle is geen vereniging, stichting of zelfs maar een strak georgani seerde club. De iedere deel nemer aan de club koopt voor zichzelf oud materieel op, renoveert vervolgens de oude machine en houdt alles in eigen beheer. De oudere garde geeft de veelal jonge knutselaars advies. Eens in de zoveel tijd geven de Trekker- vrienden een demonstratie of maken ze een rit. Op 28 au gustus is de Open Dag aan de Bredeweg. Daarom een nade re kennismaking Op pagina 3 70% De nieuwste trends in keuken- en wastafelbladen vindt u bij Erbi. Kom zaterdag 14 augustus a.s. kijken in showroom de Connection en vraag hier deskundig BladAdvies. van het college heeft de verkeersveiligheid van (school)kinderen al een hoge prioriteit binnen het gemeente lijk verkeersveiligheidsbeleid. dium. „Denk je eens in hoe het er allemaal uit ziet als de lichten uitgaan en alleen de spots branden. Dat geeft een hele aparte sfeer!4 Voor de kinderen van dertien jaar en ouder valt er vanaf half acht de komende week ook WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethou ders is niet van plan een ge meentelijke coördinator ’kin deren, verkeer en openbare ruimte’ aan te stellen. Ook komt er geen beleidsplan met die titel. Dat blijkt uit de besluitenlijst van de B. en W.-vergadering van vorig week dinsdag. Het onderwerp kwam aan de orde naar aanleiding van een brief aan de gemeenteraad van de landelijke Stichting Kinderen van de ochtend. De kinderen doen met veel plezier mee, ge zien het geluid dat ze maken. Maar ook het toneel vinden ze prachtig. En niet alleen de kin deren; veel ouders komen speciaal voor het toneelspel even om een hoekje kijken4, zegt ’ome’ Walter. De orga nisatie wisselt de dagen af. Geen dag is hetzelfde. De kinderen lopen dinsdag door Moerkapelle om de op drachten te vervullen, voor af gegaan door een ander to neelstukje. Komende week is er ook nog de Karren- tocht. Dan nemen ongeveer veertien landbouwwerktui gen de kinderen mee door het dorp. Op vrijdag duren de activi teiten niet tot I2.15 maar tot half vier. „Tussen de middag eten de kinderen ge zellig pannekoeken met el kaar. Ook spelen de vrijwilli gers dan een groot toneel stuk wat altijd voor een hoop hilariteit zorgt. We schrijven het namelijk zelf, legt Walter uit naast het po- Schoolartikelen Bij ons vind je de leukste trends en de beste aanbiedingen. Rekenmachines De Tl 83 (plus) en de Casio fx 82 uit voorraad leverbaar. Schoolboeken Wij bestellen ze graag voor je. Snelle levering! Bij aanschaf van 35,- aan schoolartikelen, een Stabilo schrijfsel gratis! Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 door Dave Heemskerk WADDINXVEEN - D66-raadslid Frans Bos heeft het col lege van Burgemeester en Wethouders vragen gesteld over de uitbreiding van een woonwagen aan de Pater Jor- naweg bij de Tweede Bloksweg. Inmiddels kreeg hij een ontkennend antwoord van de gemeente op zijn vraag of er een vergunning voor de bouw was afgegeven. Tevens wilde het raadslid weten of de gemeente op de hoogte was van de bouwactiviteiten en indien dat niet het geval was, wat de gemeente voor actie zou ondernemen. De gemeente bleek niet op de hoogte te zijn van de bouw en heeft de zaak inmiddels in onderzoek. Uit de vragen van de D66’er blijkt dat nu het om illegale bouw gaat, dat hij wil dat het bouwsel wordt afgebroken. addinx oplage 14.500 exemplaren Het raadslid zag de uitbreiding toe hij er langs reed en vond het niet sporen met het karak ter en de opzet van de woon wagenplaats. Het opmerkelijke bouwwerk bereikte onlangs het hoogste punt. De vlag hing sierlijk volgens de traditie in top. De woonwagen lijkt inmid dels in niets meer op een mo biel huis. Meer doet het denken aan een luxe, vrijstaande wo ning met een begane grond en eerste etage. Twee dakkapellen completeren de fraaie aan bouw. Bos was benieuwd wie de eige naar van de ’onderliggende’ woonwagen is, wie formeel ge zien het eigendom bezit van het nieuwe bouwsel en of de raads commissie ROEZ, waar Bos zelf zitting in heeft, in kennis was gesteld. „Ik heb nooit iets van een bouwaanvraag gezien4, aldus de D66-voorman. De be woner van de woonwagen er kent dat hij geen vergunning heeft aangevraagd voor de op bouw. „Ik heb mondeling toe stemming gekregen voor de aanbouw op de begane grond. Officieus informeerde ik naar Overigens wordt nog bezien op welke wijze kinderen in Waddinxveen betrokken kun nen worden bij de breed in gang gezette communicatietra jecten met bewoners over ver- keersvraagstukken en herin richtingsplannen van woonwij ken en buurten. In het gemeentehuis is K. van der Veen per I januari 2000 of zoveel eerder als mogelijk aan gesteld als beleidsmedewerker verkeer en vervoer voor 32 uur per week en treedt per I oktober mevrouw Eenshuistra in dienst als medewerkster ver keer en vervoer. Naar een ci vieltechnische beleidsmede werker is de gemeente nog op zoek. m. V slaapkamers VAN DER LINDE Water-zwemmer blijft daar echt niet voor thuis. Vanwege vakanties was er wei nig deelname van zwemclub Gouwestaete zaterdag in het recreatiegebied Binnenmaas te Mijnsherenland en zondag in de Oude Rijn te Bodegraven. De 15-jarige Denise de Riet debu teerde bij het langebaanzwem- men en dat deed zij op de lOOOm vrijeslag meisjes 15 jaar en jonger. Het was even wen nen voor de Nieuwerkerkse. Ze keek de kat maar eens uit de boom en werd zaterdag ze vende in 14.37.6. Nic Geers won daar zijn mas terkilometer in 14.06.8. Denise Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. (0182)61 80 90 ’s maandags gesloten donderdag koopavond Zijde 3, Boskoop tel. (0172) 21 29 65 ’s maandags gesloten vrijdag koopavond Internet: www.morgana.cog}Z/ Bij ons te koop t/m maandag 16 augustus 18.00 uur voor de trekking van dinsdag 17 augustus. WADDINXVEEN - Het was even wennen na al die mooie weekeinden om nu met paraplu en regenkleding op de lange- baanlokaties te bivakkeren. Maar de rechtgeaarde Open genoeg te beleven. Maandag avond draait de organisatie een film, dinsdag is er een spreker, woensdag ook voor hen een spel, donderdag is er bonte avond en vrijdag sluit de organisatie af met een barbe cue en een volleybaltoernooi. officieel Opel service-dealer Tel, (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp ^7 54e jaargang nr. 2658 de Riet bleek de smaak in de Oude Rijn al te pakken te heb ben en werd nu van de 22 deel neemsters derde in 13.58.5. Voor de masterklassementen werd niet gezwommen maar masters konden wel als zodanig Inschrijven op twee km alge meen. Het maakte voor Geers weinig uit. Hij was ook op deze afstand de snelste master in zijn klasse. De twee km werd ook gezwommen door Mark en Mi chelle Nahon die goed te spre ken waren over deze baan. Ze waren voor het eerst dit jaar kroos tegengekomen, maar daar piept een slootzwemmer niet over. de mogelijkheden voor een ex tra verdieping maar dat zat er niet in4, zegt Alex Rijkaart. Op het terrein staan meer woonwagens met opbouwen en uitbreidingen. Als Rijkaart een afwijzing voor een vergun ning zou hebben gekregen, had dat consequenties kunnen heb ben voor de rest van het ter rein. „Maar niemand heeft toch last van de bebouwing? Het dak was verrot omdat we vaker zijn verhuisd en dit is mijn oplossing voor vervanging van het dak. De opbouw is stevig, veilig en voldoet aan de officiële huis- hoogte. Het is gekopieerd van een andere woonwagen4, aldus de metselaar. „Bij mij valt het gewoon op omdat ik vooraan sta en daarom ben ik de klos. Ik heb al mensen van de gemeen te aan de deur gehad die vroe gen waar ik mee bezig was. Ze zijn nu alles aan het uitzoeken.4 Rijkaart lijkt niet onder de in druk van de vragen van het raadslid en gaat gewoon door met bouwen. „Ik ben nu even gestopt omdat ik moet wach ten op mijn kunststof kozijnen maar daarna ga ik door.4 Het raadslid vermoedt echter dat de uitbreiding in strijd is met het bestem mingsplan en mocht dat het geval zijn, dan sluit hij het alsnog verkrij gen van een vergunning zo goed als uit. „Een vergun ning moet van tevoren wor den aange vraagd. De re gels zijn voor iedereen dus moeten we ook iedereen gelijk behan delen. Wie dat niet be grijpt wil ik Voorrang! graag eens uit- Naar de mening leggen het De woonwagen van de familie Rijkaart-Van Est met de bijna voltooide zegt opbouw (Foto: Sjaok Noteboom). Bos. MOERKAPELLE - Het is maandag ochtend een drukte van be lang bij dorpshuis Moer in Moerka pelle. De jeugd week 1999 van de Hervormde en Gereformeer de Gemeenten is begonnen. Ruim driehonderd kin deren nemen deel aan de voor hen georgani seerde activitei ten. De jeugd week wordt voor de 23e keer gehouden. Op het plein voor het dorps huis is het een drukte van be lang. Ringwer- pen, auto duwen, de kinderen be leven veel plezier en dat is te ho ren. Vooral als het signaal klinkt om van spel te wisselen. De organisatie van ongeveer twintig vrijwilligers heeft geluk; het blijft droog, ,,’s Ochtends om half negen ko men de kinderen. Dan is het een beetje ravotten en spelen. Om negen uur vertellen we een bijbelverhaal in het dorps huis. Daarna voert de organi satie een toneelstukje op waarin de opdracht voor het spel wordt uitgelegd4, vertelt ’ome’ Walter. Deze ochtend moeten de twaalf groepen door middel van spelletjes op het plein een code zien te vin den. leder spel duurt zes mi nuten. Als om half twaalf de groepen alle spellen hebben bezocht, krijgen ze het reste rende gedeelte van het toneel spel te zien in de gymzaal. Ook in de zaal, zijn de nodige deci bellen te horen. Tussendoor geven vrijwilligers aan enkele gelukkigen een zakje snoep weg. Wie op een bepaalde plaats zit, krijgt het lekkers. „Altijd spannend!4 zegt Wal ter. Traditioneel zingen de kinderen na de spelletjes be kende Oud-Hollandse liedjes zoals over de beroemde tante in Marokko. „Het zingen is al tijd een van de hoogtepunten Woensdag 11 augustus 1999 Chr. Huijgensweg 2 Industrieterrein Molen Wetering Alphen aan den Rijn Tel: 0172-46 01 30 Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Ml ,4 Voorstelling

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1