L 4: Geboortekaartjes en natuurlijk huwelijks- «n al het ander* gelegenheidsdrukwerk Bel voor gratis thuisbezorging van de modellenboeken 1 I 9 J Familieberichten GEVRAAGD HUISHOUDELIJKE HULP De praktijk CAMTECH CAMTECH WORDT PEDICURE van dr. P.P. Hermans is gesloten van 14/8 t/m 5/9 ”Wij hebben piano’s voor elke beurs!” -DE ORANJE DASSEN- wa®lck wiericke Lv.m. het zomerkamp komen wij in de maand augustus geen oud papier ophalen. dr. M. Bom dr. R. van Wiechen KRINGLOOPWINKEL Nieuwer kerk a/d IJssel NU OOK IN MOERKRPELLE Jac. Oudijk gediplomeerd tandprotheticus (jelegenheldsdrukwerk Waddinxveen teL 611265 GRAFSTEENHOUWERIJ Waarneming volgens de le letter van de achternaam: GROOTSTE TUINMEUBEL- SHOW IN DE REGIO A t/m G Ht/mL M t/m S dr. R. Leeuwenburgh T t/m Z dr. J. Harderwijk BEGRAFENISSEN EN CREMATIES COLLEGE DE PARIS f 3 i smi - i BEKENDMAKING Gastouderbureau Boskoop - r -z' UITNODIGING C.V.U. de Vries Garage |van der Knijff ert. 1 A 1 .vOZ JA, ik roep "onéé" tegen deze stieren-spelletjes! Voor kunstgebitten, reparaties en advies. Zeg óók nee tegen de afschuwe lijke stieren-spelletjes. Word donateur of steun ons met een gift, dan kunnen wij iets doen! - I I I I I I I I Gevraagd lieve OP PAS voor ons zoontje van 7 maanden. 5 ochtenden per week in Boskoop. Tel. (0172)21 06 44. Pr. Bernhardlaan 69, tel.: (0182) 61 99 59 'Onderwater-duwen' met verdrinking! Stieren worden keer op keer vanaf de kade het water in gedreven. Net zo lang tot het uitgeputte dier verdrinkt, onder luid gejuich van honderden dorpsbewoners. 3'4 a 4 uur per week telefoon: (0172) 21 87 62 HARVAS HENSTRA NATUURSTEEN deze kunt u dan enkele dagen geheel vrijblijvend inzien De Stichting Comité Anti Stierenvechten voert actie tegen het geweldadige stierenvechten en tegen wreedheden bij dorpsfees ten. Zij werkt daarbij samen met de World Society for the Protection of Animals (WSPA). de Spaanse en de Nederlandse Dierenbescherming. nmfmiovAB eNUYU TEL. 0182-615055 stieren wreed de dood injagen. Het Comité Anti Stierenvechten voert voortdurend actie tegen dit barbaarse geweld. Roep geen "olé", maar "onéé"! ”DE MEUBEL STOFFEERDERS” Plastichuis Bel nu: 070 - 363 21 88 Wij halen uw spullen gratis op. ’s Gravenweg 248, Nieuwerkerk a/d IJssel Tel. (0180) 31 00 43. Bredeweg 26B, Moerkapelle Wij zoeken een FLINKE HULP in de huishouding voor l ochtend in de week. Tel. (0182) 61 70 12 'Pekbol-branden' met veel vuur! Gloeiendhete druppels lekken op kop en rug en veroorzaken afschuwelijke brandwonden door brandende pekbollen op de horens. Na deze pesterij volgt op een vreselijke manier de dood. O 'Pijltjes-schieten' met levende schietschijven! Met blaaspijpen worden pijlen, verzwaard met scherpe spijkers, met kracht in het stierenlichaam geschoten. Ogen, neus en geslachtsdelen zijn de favoriete mikpunten. Nadat de stier met honderden pijlen bezaaid is. wordt hij gruwelijk afgemaakt. In Spanje worden stieren letterlijk doodgemarteld. Dat gebeurt in arena’s en tijdens ‘dorpsfeesten’. In de arena steekt de matador na een langdurige marteling de kans- loze stier dood. Bij dorpsfeesten (fiesta’s) zijn het bewoners die de Ik steun uw actie tegen de wrede dorpsfeesten met een gift* Comité Anti Stieren- vechten I I 1 I 2. Q Ik word donateur voor minimaal 25,- per jaar* Ik heb betaald op giro 6131211 Ik ontvang graag'n acceptgiro. 1 Stuur mij s.v.p. (ook) meer gratis informatie. I I Stuur de bon naar Comité Anti Stierenvechten. Antwoordnummer 51014. 3501 VB Utrecht. Een postzegel hoeft niet, maar mag wel. Graag zelfs, s-99-1 LBV I I Stichting Kinderopvang ”de Rietkraag” Momenteel zijn wij op zoek naar opvang voor: Waddinxveen, 11 augustus 1999 GERRIT VERHOEF op de leeftijd van 78 jaar. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad. Uitvaartverzorging Familie Verhoef GERRIT VERHOEF Bestuur en leden van B.G.C. Floreant PIANOHANDEL in de leeftijd van 66 jaar. JAN HOFMAN f6.augustus 1999 *6 juni 1933 Tiny Lieve OPA dhr. QMW.: 4 l. Telefoon (0182) 51 17 63 Wij danken Dr. J.J.A. Harderwijk en colle ga’s en de medewerksters van de Vier- stroom voor de liefdevolle verzorging. 4 augustus 1999 Noordeinde 261 2771 WN Boskoop Na een kortstondig ziekbed is rustig ingesla pen mijn lieve man, onze vader, opa en overgrootvader Gerrit was vanaf de oprichting in 1945 lid van Floreant. Hij was zeer betrokken bij het wel en wee van zijn club. Tot zo’n drie jaar geleden was hij nog bij zijn voetbalclub actief. Floreant neemt met verdriet afscheid van deze harde werker. 4 augustus 1999 J. van den Berg Anna de Waalhoeve 24 2743 HT Waddinxveen Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het heengaan van Vervuld met diepe droefheid geven wij ken nis dat het de Heere behaagde toch nog onverwacht van onze zijde weg te nemen mijn lieve zorgzame vrouw, onze schoon zuster en tante Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons is geweest, geven wij kennis dat op 66-jarige leeftijd van ons is heengegaan mijn lieve man, onze lieve vader en opa Frederik Hendriklaan 6 2741 CP Waddinxveen U bent altijd goed voor ons geweest. Als wij bij u waren was het altijd feest. We zullen altijd van u blijven houden. Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij. Psalm 51 13 Beetje bij beetje moesten we je verlaten. We konden niet zo goed meer met je praten. Die blik, die stilte deed vaak zeer. De vader en opa van vroeger was je niet meer. Maar nu je voorgoed bent heengegaan zeggen wij "Dank je” voor al wat je hebt gedaan. Een man van weinig woorden en veel daden. Veel te vroeg. Onverwachts. Maar toch zo dankbaar voor die laatste dagen met elkaar. N.J. Verhoef-van Tol Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen J. van den Berg Els en verdere familie Ed en Petra Mark Bas Carla en Erik Amanda Roben Jan en Carin Reparatie van foto-, film-, video- en onderwatercamera's Het dagelijks bestuur van het waterschap Wilck Wiericke deelt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 15.2 van het Kiesreglement Rijnland mee dat mevrouw C.M.A. Kroft-Hart- veld te Alphen aan den Rijn is benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur voor de categorie gerechtigden tot gebouwde onroerende zaken. Coöperatieve Vereniging voor Uitvaartverzorging U.A. verzorgt uitvaarten zonder winstoogmerk Vervulling opengevallen plaats in Algemeen Bestuur Rouwcentrum ’Gouwehof’ Alb. Thijmlaan 1 Waddinxveen DAG EN NACHT BEREIKBAAR (0182) 61 47 19 't Kopje van Bloemendaal Bloemendaalseweg (Otweg 3) Waddinxveen (0182) 39 48 15 Ruime parkeergelegenheid BREDEWEG 31, MOERKAPELLE TELEFOON (079) 593 17 28 Voor gazonmachines groot of klein, moet u bij ons zijn! Handel en reparatie van: personenauto’s, bedrijfsauto’s, tuin- en parkmachines, hydraulische slangen. Het Gastouderbureau bemiddelt tussen ouders die kinderopvang voor hun kinde ren (0 tot 13 jaar) zoeken en gastouders die enkele dagen per week tegen een vergoeding kinderen op willen vangen. Door de sterk groeiende vraag naar opvang zoekt het Gastouderbureau contact met gastouders die kinderen vanaf 3 maanden en/of school gaande kinderen op willen vangen. Een jongen van 6 jaar. Hij moet ’s middags na school (15.15 uur) opgehaald worden van de Immanuelschool en opvang is dan ongeveer 1 uur nodig. Op woens dagmiddag tot ongeveer 14 uur. Lijkt het u leuk of vindt u het een uitdaging om kinderen op te vangen, weet u niet precies wat er van u wordt verwacht en wilt u meer informa tie, bel ons dan of loop binnen tijdens het spreekuur. Spreekuur: maandag t/m vrijdag 9.00-10.00 en maandagmiddag 12.30- 13.30 uur. Telefoon (0172) 21 25 30 (adres: Rietkraag 29). Voorheen Mevr, van Gemeren v/d Togt, nu Mevr, de Vaal, wil heel graag afscheid nemen van jullie alle maal. Waarom dat is? We gaan het u vertellen, ’t is echt waar, een appartement in Voorthuizen staat voor ons klaar. Gebouw de Hofstede daar gaan wij wonen, wij hopen u straks ons fijne huis te mogen tonen. 18 augustus is de datum dat wij vertrekken, 14 augustus is ze jarig, een hapje en een drankje gaan wij verstrekken. In de Kerkstraat, gebouw ”de Brug” willen wij u verwelkomen, om dan na 19.00 uur nog wat na te mogen bomen. DAG EN NACHT BEREIKBAAR Algemene Boskoopse begrafenisonderneming W. van Berkesteijn Voorofscheweg 284, 2771 MP Boskoop Telefoon (0172) 21 21 22 Hoofdkantoor: Bergweg 287 3037 EN Rotterdam (010) 466 11 00 Hartelijke groeten van Reinier en Grie de Vaal. Hoofdstraat 155 M 3781 AD Voorthuizen Tel. (0342) 47 02 89 Reijerskoop 265, 2771 BK Boskoop. Telefoon (0172) 21 63 97 Nijverheidstraat 7, 4143 HN Leerdam. Telefoon (0345) 61 40 37 Buiten kantooruren: M. v. d. Slik, telefoon (0180) 52 01 72 Parklaan 11c - Boskoop Tel. (0172) 23 02 70 E-mail: camtech@worldonline.nl t I WADDINXVEEN St. Victorplein 2 - 2741 JN Waddinxveen - Tel. (0182) 6116 97 VERKOOP - STEMMEN - REPARATIE - BLADMUZIEK Onze modellenpresentatie te Boskoop Frank en Connie Terlingen Boskoop Leerdam UITVAARTVERZORGING Voor Waddinxveen en Boskoop Mef eerbied en respect ZUIDPLASLAAN 59 - 2743 CW WADDINXVEEN DAG EN NACHT DIRECTE HULP BU OVERLIJDEN De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad op de Algemene Begraafplaats, Alberdingk Thijmlaan 6 te Waddinxveen. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevon den. Deze benoeming houdt verband met het vervul len van een in het Algemeen Bestuur openge vallen plaats ten gevolge van het door het zit tend lid mevrouw J.W.A. van Veen te Boskoop ingediende ontslag. NSDERLAHDSE VERENfGING VAN ERKENDE UITVAARTONDERNEMINGEN Fax (0172) 21 01 41 In samenwerking met gediplomeerde uitvaartverzorgers, verzorgen wij begrafenissen en crematies. Ook voor de rooms-katholieke parochies te Boskoop (met ruim 38 jaar ervaring), Waddinxveen, Hazerswoude, Reeuwijk en omstreken. ANNA VAN DEN BERG-LODDER eerder gehuwd geweest met Anton van der Wulp RUIM 30 JAAR ERVARING Wij komen graag vrijblijvend bij u langs voor meer info en/of prijsopgave. Kom langs of bel nu. Wilhelminastraat 18 Centrum Gouda Voor het stofferen van al uw zitmeubelen, camper-, bankstel-, boot- en caravan-kussens. Polyettiermateriaal en vulling voor alle kussens op voorraad (op maat gesne den). Grote sortering stoffen en leer op voorraad. tk. inkt bare wandelw. sportli- ne, incl. rekje 60 Tel. 0172- 538318 Tk. sesamstraat baby gym, ƒ15 Fisher price activity center ƒ15 Tel. 0172-574662 Tk jongens citybike 24 inch Lz.g.s. verl.slot enz. ƒ199,-. Tel. 0182-514753 Tk dakpannen van glas 21 stuks. Nieuw ƒ35,- nu ƒ7,65 per stuk tel. 0182-514753 Gevr. rolsteiger ook gevr. zwa re of dubbelwandige metalen kast 0297-273981 T.k. eenpersoonsbed met lat- tenbodem zonder matras 2.1 Om. ƒ250,- 0172-470029 Gevr. peper zoutstel met afb. van Waddinxveen Woubrug- ge. Tel 0182-619032 Tk. witte kledingkasten, 1 en 3 drs. 35 tot 85 Tel. 0172- 477929 Wandmeubel wit 2.70m ƒ250,- salontafel mdf wit/zwart ƒ125,- tel 0348-502725 Tk ant. boerengrenen keuken kast ƒ800,- oud schilderij ƒ150,-tel. 0348-417021 Te koop herenfiets 28 inch terugtrap ƒ160,- telf 0348- 419122 Een halve dag of één avond per week gedurende 8 maanden. Start begin nov. Laag cursusgeld, boeken en instrumenten gratis. Allé kosten, ook reiskos ten aftrekbaar voor de belasting. Ook opleiding schoonheidsspecialist. Vraag informatie en studiegids, ook 's avonds en in het weekeinde, telefonisch bij: Laan van Meerdervoort 368, Den Haag Met tram 3 en 12 slechts 15 minuten van N.S. Station Mark Amanda Roben Bas Het dagelijks bestuur voornoemd, de secretaris-directeur K. Heinen, de dijkgraaf ing. C.M. Kroes. Opbaargelegenheid o.a.: Waddinxveen: Aula begraafplaats Alberdingk Thijmlaan 6 Ook thuis opbaren Voor een persoonlqke en stijlvolle begeleiding van uitvaarten Vooraf regelen van uw uitvaart mogelijk POSTBUS 1312 3500 BH UTRECHT. TEL. 030-2300093 www.comite-anti-stierenvechien.nl Giro 6131211 J STRAAf: POSTCODE: I PLAATS: i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 4