Deze Week Vereniging van woningbezitters in Groenswaard 2 50% korting op diverse showroommodellen ledikanten en kasten van vliet morgana slaapkamers 6®8 59a Opvissing in Zuiveringsplas [UT SefferslGHBOOT Cafetaria Van Zanten Zuidplas Noord-Hollandse oude kaas Medewerker tl Millenniumparty De Paddestoel Vogeltentoonstelling f ALLES VOOR UW OPEL... r O pWWf Gourmet/ j Fondueschotel I ftft .1 1 B- Sint bezoekt weekmarkt De Hypotheker Kerstavond bij NbvP/Vrouwen Tel.: (0182) 63 04 62 m/v gevraagd vanaf 15 jaar voor onze tl Koopavonden in Waddinxveen van Nu Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Voor al aw hooter plaatmateriaal... ORGELS-PIANO’S 1 hé®* 500 gram 250 gram MARKT zi J Deze week nergens goedkoper! Plusmarkt. Opgeteld de beste! U Voorverkoop Europa Cup Toernooi gestart Historisch Waddinxveen "ft Bel nu voor meer informatie en/of een afspraak Telefoon: (0182) 51 42 58 ■i ■■vAuto snelservice j VAN DER LINDE STAATSLOTEN PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop (0172) 23 0717 5-g Voor de mooiste geschenken gaat de Sint naar BURGER! z Ja Kom gezellig winkelen en profiteer van vele aanbiedingen. ft - '7. ZAutoft Volop keus - Volop voordeel! Deze week nergens goedkoper! telefoon i 0172) 612541 V Iw Bk addinx tnxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Weekblad voor BeoSound 9000 OOIT KIEST U VOOR MOOIST 4. ■st. CARWASH Stationsplein l-c/ 2801 AK Gouda Vereniging Gedupeerden Betonschade Waddinxveen 3 jaar garantie BANG OLUFSEN Deze week begint Histo risch Waddinxveen met een feuilleton dat wekelijks zal verschijnen. Behandeld wor den de aardstraal kastjes van j. Bron die in heel Nederland voor veel ophef zorgden. Is de man een genie of een charlatan? Dat zal het ver haal niet vertellen, die beslis sing is aan u! eerst naar deze Stichting om aldaar informatie in te winnen. Dit alles resulteerde in een bij eenkomst in de Ontmoetings- kerk (Groensvoorde). Van de aangeschreven 97 eigenaren waren er 58 aanwezig. Ook een ZEVENHUIZEN - Vogelvereni ging ’Zang en Kleur’ organi seert haar 31 ste tentoonstel ling in dorpshuis ’Swanla’, Burg. Klinkhamerweg 86 te Zeven- Er is maar één Hypotheker. Dat is zeker. omgebouw tot een heuse Mil- lenniumdiscotheek. Er zal een speciaal decor zijn en ook is er een spectaculaire Millennium lichtshow .De entree is deze keer maar 1,50. De disco begint om 19.15 uur en is om ongeveer 2I.30 uur afgelopen. Plusmarkt Diwa, Winkelcentrum Zuidplas hoog, met name Giebel werd veelvuldig aangetroffen. Er is ongeveer 300 kg Gie bel afgevoerd naar ander verenigingswa- ter. De overige gevangen vissen zijn na telling weer teruggezet in de vijver. De belangstelling bij het opvissen was groot. Een van de belangstellenden heeft de vissers na de lunchpauze rijkelijk voorzien van koffie en stroopwafels, wat door de leden van de vereniging zeer op prijs werd gesteld. Op de disco zal geen alcohol geschonken worden en mag er niet gerookt worden door de bezoekers. Vrijwilligers houden de hele avond toezicht. De disco van de derde vrijdag 20 december vervalt. Informatie over de disco in De Paddestoel en de millennium party kan je nu ook terugvin den op internet! Hier staat informatie over de eerstvolgende disco’s zoals data, entreeprijzen enz. Zo kan je altijd zien wanneer de eerst volgende disco’s in De Padde stoel zijn. De informatie kan je terugvin den op de homepage van de disco: het internet adres is: http://home.planet.nl/~disco.tfd ONDERHOUD I ALLE MERKELIg APK KEURINGEN 8 DESKUNDIG f ADVIES WADDINXVEEN - Op vrijdag 26 november is op verzoek van de hengel- sportvereniging Waddinxveen, door een beroepsvisser, de heer W. den Boer, een opvissing uitgevoerd in de Zuiveringsplas (plas achter de voetbalvelden van WSE) te Waddinxveen, een stadsvijver met een oppervlakte van plus minus twee hecta re. Hierbij zijn de soortensamenstelling van de verschillende vissoorten bepaald. Er werd gevist met een zegen (dat is een Maft! RADIO I - Wilhelminastraat 46 Bodegraven Tel. (0172) 61 28 28 De Hypotheker groot net) van 450 meter lengte, waar mee ongeveer 50% van het wateropper vlak is bevist.Tevens is met behulp van een elektro-visapparaat nagenoeg de gehele oever en de twee eilandjes afge vist. Het totaal aantal kilogrammen dat is opgevist bedroeg ongeveer 1100 kg. Tijdens de opvissing zijn 11 vissoorten gevangen. De visstand bestaat voorname lijk uit Giebel, Brasem, Blankvoorn en Karper. De visbezetting was relatief WADDINXVEEN - Op vrijdag 6 december organiseert wijk en speeltuinvereniging De Pad destoel aan de Lijsterbesstraat 18, een geweldige Millennium Party voor de Waddinxveense het snelle en persoonlijke adres voor: ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) snelservice Coenecoop 397 Waddinrveen Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) Dorpstraat 38, Waddinxveen, tel. (0182) 61 80 90 's maandags gesloten donderdag koopavond Internet: www.morgana.com den door 66 liefhebbers. Deze liefhebbers komen niet alleen uit Zevenhuizen maar uit nog scheidenheid aan vogels die er te bezichtigen zijn. Er zijn 92 verschillende soorten te zien, Bij ons te koop t/ m maandag 6 december 18.00 uur voor de trekking van dinsdag 7 december. WADDINXVEEN - De winke liers houden extra koopavon den in Waddinxveen. Dit zegt de Ondernemingsvereniging Waddinxveen. In principe doet iedere winkelier mee op 12 en 3 december (woensdag tot en met vrijdag). De winkeliers die niet open zijn op de avonden geven dat volgens de OVW duidelijk aan. <D -Q 8 "O <U "O <U CM .El? -O -O oplage 14.500 exemplaren WADDINXVEEN - Gedupeerde woningbezitters in de woonwijk Groenswaard 2 hebben zich aaneengesloten om de gevolgen van de ondeugdelijk gebleken Kwaaitaal- vloeren in hun huizen het hoofd te kunnen bieden. Ze hebben daarvoor een vereniging opgericht. in nog veel meer verschillende kleuren, en zeker ook vogels van topkwaliteit. Er wordt op deze show dan ook gestreden om de Rottemerencup te win nen. Deze beker kan door de verenigingen worden gewon nen als de inzenders uit hun vereniging de 10 beste vogels van de show hebben ingezon den. Tevens wordt er ook gestreden om diversen per soonlijke prijzen. De vogels worden gekeurd door 9 keur meesters die zijn opgeleid door de Nederlandse Bond Van Vogelliefhebbers. Tevens zijn er tijdens de tentoonstelling ook vogels te koop. Een bezoekje aan deze show is zeker de moeite waard, en de toegang is gratis. Tevens is er een rad van avontuur aanwezig met hele mooie prijzen. WADDINXVEEN - De dames van Gouwestaete wisten afgelopen weekend het sterke Goudse Assu- ron/DONK te verslaan. Daarmee nam het team revanche op twee eerder geleden nederlagen dit sei zoen. Gouwestaete plaatste zich inmiddels voor het tweede competitiedeel. De winterstop is voor de dames begonnen. Pas in het nieuwe millennium spelen zij weer. WADDINXVEEN - De Sint is weer in het land en natuurlijk heeft hij grote interesse in alle daagse, gezellige dingen. Daar hoort de Waddinxveense markt ook bij. De kooplieden nodigden hem uit en zowaar, de Sint nam de uitnodiging aan. Op vrijdag 3 december is de Goed- heiligman van 13.30 tot 16.00 aan de Willem de Zwijgerlaan. Hij neemt vier Zwarte Pieten mee die iedereen verblijden met mandarijnen en snoep goed. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32. Telefax 0182- 63 26 33. '4V.' WADDINXVEEN - Dinsdag 14 december viert de vereniging de kerstavond in Souburgh. Het eigen koor vervult hier een belangrijke rol. Woensdag 15 december is er in Kreater een kerstworkshop vanaf 9.00 uur. Hier worden kerstballen van aslan en stof gemaakt. Als er plaatsen open zijn kunnen belangstellenden, nog niet- leden zich opgeven bij Jannie Wallert, telelfoon 0182- 619592, kosten vijftien gulden inclusief koffie met wat lekkers en materiaal. De reiscommissie houdt dins dag 16 november een excursie naar de aardewerkfabriek De Drietand in Gouda. De eerste leeskring van de drie leeskrin gen van de Plattelandsvrouwen vierde haar 25-jarig bestaan. Piny Zeilstra, Jant Westra en Margreeth Delissen zijn een kwart eeuw lid van deze kring. In het komende jaar geeft Ton van Duin uit Gouda in januari op een avondbijeenkomst een lezing over het rijtuig in de koninklijke stallen, in februari gevolgd door, na de jaarverga dering, informatie over Artsen zonder grenzen. De Diergaarde Blijdorp en zelfverdediging en weerbaarheid van senioren, met medewerking van de Wad dinxveense politie, zijn de onderwerpen in de eerste twee ochtenbijeenkomsten. Informatie bij Lia van Pruissen: 612571. - 4 Kom naar onze -’J; XI showroom voor een Itl&l compleet overzicht, Noordeinde 76a Waddinxveen Tel. 0182-6125961 Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 ft Hazerswoude-Dorp J 54e jaargang nr. 2674 natuurlijk* ZEVENHUIZEN - Op 10,1 I en 12 december organiseert Cadenz.Nesselande in het nieuwe Tbpsportcentrum Stad Rotterdam Verzekeringen in Rotterdam (naast de Kuip) een kwalificatietoernooi in het kader van de CEV cup. Cadenz.Nesselande is gastheer voor Riga PCSK uit Letland, OK BRCKO uit Bosnië en Vol ley Bartreng uit Luxemburg. De voorverkoop van de toe gangskaarten is bij: P. Bijl, België- park 22, Alphen a/d Rijn, tel. 0172-424989; Perdijk Makelaar dij, Dorpsstraat 146, Zevenhui zen; AH/Gall Gall, Dorps straat 129, Zevenhuizen. Tevens kunnen kaarten worden gereserveerd per e-mail: euro- pacup99@hotmail.com. 1 ...KASTEN 4 BADKAMERS (Foto: Sjook Noteboom). L startend vanaf het moment van oprichting van de vereniging. De contributie van de op te richten vereniging is vastgesteld op 100,-- per jaar per woning. De werkgroep is op dit vogels te bezichtigen, ingezon- moment bezig met het opstel len van de statuten voor de vereniging en heeft daarnaast vanuit de vergadering de 24 andere gemeenten. ’Zang en opdracht meegekregen bij Kleur’ mag dit dan ook als een onafhankelijke instanties offer- bijzondere tentoonstelling zien, tes te vragen voor schouwing zeker ook door de grote ver- of inspecties van de woningen van alle leden van de vereni ging- Q. Henzo luxe schrijfmap, zwart of bordeaux 29,95 Stabilo Boss fineliners 10 kleuren in etui f 8,95 Waterman pennenset van f 149,- voor f 119,00 b burger:. Kerkplein 13 - Moordrecht Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 li I"?'-'- - J snelservice Coenecoop 397. WattóinxYeen' Tel. (8182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag Urn vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) -llllllll W W KERKSTRAAT 2. BODEGRAVEN De waterpartij tussen de AH en het WSE-complex bleek maar liefst 1100 kilo vis te bevatten. Eind september viel er in de brievenbus van ongeveer 440 woningen in Waddinxveen een gemeentelijk schrijven. Volgens de inhoud van deze brief ble ken de betrokkenen te wonen in een huis waarin vermoedelijk een Kwaaitaal-vloer lag. Voor velen was het absoluut niet dui delijk wat een Kwaaitaal-vloer was. Ook de begeleidende brief van de gemeente verstrekte op onderdelen weinig duidelijk heid. Eind vorig jaar vroeg het minis terie van VROM alle gemeenten in Nederland een archiefonder zoek in te stellen om aan de hand van de rapportages het probleem landelijk te kunnen inventariseren. Na de eerste meldingen van betonschade in meerdere gemeenten in Nederland werd immers al snel duidelijk dat er sprake was van een landelijk probleem. Tussen de 120.000 en 150.000 woningen in Nederland blijken te zijn gebouwd op Kwaaitaal- of Manta-vloeren. Een deel van deze woningen bevindt, zich ook in Waddinxveen. In de eerdergenoemde brief gaf de gemeente gehoor aan dit verzoek van het ministerie en ontvingen de eigenaren van woningen waar vermoedelijk gebruik was gemaakt van Kwaaitaal-elementen de bewuste onheilstijding, met het verzoek zelf onder de vloer onder de woning te inspecte ren op schade en de bevindin gen via een enquêteformulier aan de gemeente terug te rap porteren. Direct na de ont vangst van de brief schakelden een aantal eigenaren van koop woningen de nodige, al dan niet ter zake kundige relaties in om hen advies te vragen. "Heb jij het ook?", was een veel gestelde vraag.Veel, verhalen en meningen deden de ronde: hui zen zouden kunnen instorten, herstel kan wel oplopen tot bedragen van 40.000,- a 50.000,— per woning. Kortom, de paniek sloeg bij velen toe. Om wilde reacties en te vlug individueel handelen in eigen omgeving te voorkomen werd door een van de bewoners van de Berkengaarde het initiatief genomen tot het bundelen van alle kennis en kracht. Een antwoordstrook aan alle medebewoners van de Berken gaarde maakte al snel duidelijk dat alle eigenaren samen ver der wilden handelen. Eigenaren van woningen aan de Groens voorde en Essengaarde meld den zich ook om in dit geza menlijk optreden mee te doen. Er werd contact opgenomen met de Stichting Betonschade- vloeren Nederland voor het verkrijgen van informatie en adviezen. In Nieuwegein hebben de gedupeerde eigenaren zich als eersten verenigd, eerst op eige naren- niveau. Later is uit deze groep gedupeerden de landelijk bekende Stichting Betonscha- devloeren Nederland ontstaan. Zij hebben veel baanbrekend werk gedaan voor alle gedu peerden, die op een later tijd stip hebben ontdekt dat ook hun woning niet op een stevige basis was gebouwd. Diverse mogelijkheden van ver- haalrecht zijn onderzocht en via diverse civiele, juridische en fiscale procedures zijn ministe ries, gemeentebestuur, archi tecten, getoetst op hun verant woordelijkheden. Gemeentelij ke overheden verwijzen overal in den lande gemakshalve aller- Als de disco net zo druk bezocht en gezellig is als vorige disco, dan kan de disco uitlopen tot maximaal 22.00 uur. De bezoekers krijgen bij de ingang een gratis lot waarmee speciale prijzen gewonnen kun nen worden die in het teken van het Millennium staan, n.l. een Millennium t-shirt van de Backstreet Boys. waren er 58 aanwezig. Ook een delegatie van gedupeerden uit de Weidezoom was op eigen verzoek aanwezig. Ruim 100 personen luisterden in een zeer prettige sfeer naar Jacqueline Verbeek, de voorzit ster en initiatiefneemster van de Stichting Betonschadevloe- ren Nederland. Zij vertelde over het ontstaan van de Stichting en gaf een ver slag van een aantal activiteiten waarmee de Stichting zich heeft beziggehouden en nog bezighoudt. Namens de gemeente Wad dinxveen gaf de heer Graveland een korte toelichting op de activiteiten van de CUR, een klankbordgroep die zich met name toelegt op het zoeken naar technische oplossingen voor het betonschadepro- bleem. In de tweede helft van de bijeenkomst is besloten te komen tot de oprichting van een vereniging van gedupeer den in Waddinxveen. Bewust is jeugd van 9 t/m 14 jaar. Het niet gekozen voor een vereni- wijkgebouw van De Paddestoel ging alleen voor de eigenaren wordt speciaal voor deze laat- van woningen aan de Berken- ste disco van dit millennium gaarde, Essengaarde en Groensvoorde. Ook andere gedupeerden in Waddinxveen kunnen zich aansluiten. Zo kan door gezamenlijk han delen een sterke vuist gemaakt worden naar de landelijke en gemeentelijke politiek, alsmede andere instanties. Bovendien kunnen de beste bouwkundige en financiële oplossingen van dit uiterst vervelende pro bleem gevonden worden. Kostenbesparing door het afsluiten van één contract voor schouwing of inspectie van de woningen zal zeker leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen. De aanwezigen hebben una niem besloten dat het lidmaat schap vanuit collectief oogpunt huizen, en wel op vrijdag 3 wordt aangegaan voor een december en zaterdag 4 periode van minimaal twee jaar, december. De openingstijden zijn: vrijdag 3 december van 13.00 tot 22.00 uur en zaterdag 4 december van 10.00 tot 17.00 uur. Op deze vogelshow zijn 594

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1