Gemeente let op Deze Week regelgeving na bordeelverbod 4?8 WADDINXVE van der linde i VOO/- addinxveei "dorpssfeer" bij Sellers A99|t Kerstdiner in Souburgh VUURWERK 2000 ALLES VOOR UW OPEL... Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Wij ied Groot koppel- klaverjastoernooi Gouwe Rijders 'i Muzen wensen De Hypotheker Berichten e-mailen Appelbeignets INTERIEURVERZORGING ereeiA eeiA voorspoedig TWEEDAAGSE UITVERKOOP BIJ DE FABRIKANT verband met verbouwing toonkamer) kortingen van 30 tot 70% op banken, fauteuils, tafels, kasten, eethoeken, etc. an .00 29 Brie van de Mat k i S’ 0182-613500 Beste Wensen Geen De Zeven 100 gram BAAN MEUBELEN CARWASH De grootste keus agenda’s, organizers en kalenders vindt 1 Plusmarkt. Opgeteld de beste! di Gemeenten onbezorgd WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Uit eigen oven: doosje a 4 stuks 24 uur service 3 maanden garantie Dorpstraat 38, Waddinxveen, (0182) 61 23 73 Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44 Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 Bel nu voor meer informatie en/of een afspraak Telefoon: (0182) 51 42 58 it Wij wensen u namens het gehele team een Prettige Jaarwisseling! PRIMERA GROENENDIJK KONINGINNEWEG lid BOSKOOP (0172) 23 07 18 HAAL EEN BESTELLUST IN DE WINKEL BESTEL VOOR 25 DECEMBER Hkki u bij: b BURGER?:. Deze week nergens goedkoper! II i Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapeüe 54e jaargang nr. 2678 UW TELEVISIEDOKTER Lees verder op pagina 7 Waddinxveen Baan Meubelen, Zuidkade 110,2741 JG Waddinxveen Stationsplein I -c 2801 AK Gouda G E M E E N T E APK-KEURINGEN Er is maar één Hypotheker. Dat is zeker. ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES WADDINXVEEN - Vorige week dinsdag, woensdag en donderdag genoten bewo ners van Zorgcentrum Souburgh, bezoe kers van de Dagverzorging en bewoners van de seniorenwoningen van een schit terend kerstdiner. Iedereen mocht een gast uitnodigen en bijna iedereen maakte graag van die mogeljkheid gebruik. „Wij hebben zeer positieve reacties ontvangen", zegt hoofd zorg, Marianne deVroomen. „Een orga nist en een fluitist zorgden voor de muzikale omlijsting. Medewerkers en vrij willigers brachten de drankjes en de soep rond. Daarna trokken wij ons terug en onze gasten konden in alle rust van hun maaltijd genieten. Familieleden hiel pen waar nodig. We begonnen elke mid dag om vier uur en rond kwart over acht ging iedereen voldaan naar zijn of haar kamer of woning." Na een openingswoord door locatie- manager Simon de Jong gaven chef-kok met het Oudhollandse toetjesbuffet met onder meer rijstpudding en custard. Saartjes, zoals Saartje uit de voormalige televisieserie Swiebertje, brachten nadien taartjes bij de koffie en boerenjongens en andere drankjes rond. „Dat was echt de verrassint van de avond", zegt Marian ne deVroomen. Het regende bedankjes. Bewoners van de seniorenwoningen stuurden kaartjes en nog steeds is men nog lang niet uitge praat over de geweldige feestdis. „In geen jaren hebben wij zo lekker gegeten en de sfeer was fijner en mooier dan ooit", is een veelgehoorde opmerking. Vrijdagmorgen brachten 68 kinderen van de Eben Haëzerschool een ochtendbe zoek aan Souburgh. Zij zongen liedjes, er werd een kerstverhaal verteld en met elkaar gebeden. En ondanks de geweldige buffetten: ook aan de ’gewone’ maaltijden op de kerst-dageb was opnieuw extra aandacht besteed. ■rAutovi snelservice I het snelle en persoonlijke adres voor: WADDINXVEEN - Het Waddinxveense gezin Kroon gaat in mei 2000 voor twee jaar naar Roe menië. Marien en Yvonne Kroon vertrekken met hun twee dochters om te wer ken voor de stichting Family Aid Foundation. De schepen verbranden zij achter zich. Het huis wordt verkocht. Waarom? Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182-63 26 33. ZEVENHUIZEN - Op de cursus Quilten en patchw ork die in januari start is nog plaats voor enkele deel nemers. De workshops Groen- en bloemdecoraties wordt in de maanden febru ari en maart weer twee keer georganiseerd en wel op zaterdag 5 februari en zaterdag 4 maart. De works hops worden gegeven van 10.00 - 12.30 uur. De cursus tekenen voor volwassenen gaat in januari weer van start en bestaat uit tien lessen. De cursus tekenen voor kinderen vanaf 7 jaar start in januari. De cursus bestaat uit tien lessen. De cursus beeldhou wen heeft nog twee blokken te gaan, één in januari/febru- ari en één in februari/maart. Elk blok bevat vier lessen van 2,5 uur op de donder dagavond. U kunt zich voor één of twee blokken inschrijven. Januari/februari: 20/127/1 3/2 en 10/2. Februari/maart: 17/2,24/2,2/3 of 9/3 (i.v.m. krokusvakantie) en 16/3. Voor verdere informatie: Lidy de Boer, tel. 0180- 632374. 4-j fö E CL De Hypotheker Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp en een cosumptie. Alles is per persoon. Tijdens het toernooi kunnen de deelnemers loten kopen waarmee waardebonnen en nuttige prijzen kunnen wor den gewonnen. Opgeven kan tot 30 december bij hotel/café-restaurant De Unie (0182- 612 103) enA. Boer (overdag: 079 - 330 43 63, ’s avonds: 079 - 331 52 05). Bij de laatste persoon kunnen ook inlichtingen over het evenement worden ver kregen. Plusmarkt Diwa, Winkelcentrum Zuidplas WADDINXVEEN - Autoclub De Gouwe Rijders gaan in samenwerking met hotel/café-restaurant De Unie op ouderjaarsdag een groots koppelklaverjastoer- nooi organiseren. Er zijn mooie prijzen te win nen tijdens de vijf te spelen ronden. De aanvang van het evenement is 11.00 en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Het inschrijfgeld per koppel is 40,-. Daarvoor krijgen de deelnemers een kop koffie, twee broodjes, een kop soep Hans van Mourik en hoofd voeding René Wildschut uitleg over het feestmenu, dat vele maanden tot in alle details werd voorbereid en waar de keukenbrigade enorm veel extra werk en tijd in heeft gestoken. Na een borreltje of sapje was er als eer ste gerecht asperge-roomsoep met ger ookte zalm. De hazenbout met witte druivensaus van het warme buffet ging alle drie de keren finaal op. Uiteraard was er keuze uit tal van hoofd- en bijge rechten, zoals paddenstoelenragout, rabarbercompöte en puree met selderij. Op het koude buffet prijkten onder meer hertenam, wild zwijn in plakjes, diverse salades waarbij een klassieke huzarensalade, gerookte zalmtaart, paté’s en visterrines. Marianne deVroomen las na de buffetten een kerstverhaal voor. Alhoewel van elke gang uitbundig werd genoten scoorde de keukenploeg vooral Kerkplein 13 - Moordrecht Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 J WADDINXVEEN/ZEVENHUIZEN - De gemeente Wad dinxveen zal bij de regelgeving omtrent het openen van bordelen ’rekening houden met de sfeer in Waddinxveen’. Dit zegt mr. E. Ruppert, de ambtenaar die belast is met het onderwerp en momenteel voorstellen voor de raad ontwikkeldt. De gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle wil de oplossing op regionaal niveau zoeken. „Het is beter voor dit soort vraagstukken om op een breder niveau beleid te ontwikkelen", aldus woordvoerder Wessels van Zevenhuizen-Moerkapelle. ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijtgulden-munten) /Antn\ snelservice Coenetoop 397. Waddlnneen. Tel. (0182) 61 4714 (nieuw!) AutoN snelservice Ceenecoop397 WatMinnêêT Tel. («182161 47 14 OPEHIHGSTIJOEH maandap l/m *rUdap: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) WADDINXVEEN - Berichten, aankondigingen en verslagen voor het Weekblad voor Wad dinxveen kunnen via e-mail aan de redactie van het Weekblad worden verstuurd. Het adres is D.Heemskerk@rijnengouwe.nl. Uiteraard blijft het mogelijk om informatie via floppy of gewoon op papier aan te leveren. Het is nu ook mogelijk om naast WP 5.1 ook in Word teksten aan te bieden. De bijdragen kunnen worden gestuurd naar Redactie Week blad voor Waddinxveen, Kanaal straat I0,2740 AJ Waddinxveen. Faxen kan ook via het nummer 0I82 - 632 633. De officiële deadline ligt op maandagmiddag 12.00 maar het is raadzaam om uw bericht eerder af te geven. Alle gemeenten in Nederland moeten een eigen beleid vor men omdat de het rijk het lan delijk bordeelverbod opheft per I september 2000. Op 26 oktober stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoor stel. Prostitutie wordt in de nieuwe wet meer pragmatisch benaderd. „Prostitutie als zo oud als de mensheid en het was vechten tegen de bierkaai. Het heeft zo geen zin, moet ook de over heid gedacht hebben", aldus Ruppert. In de nieuwe wet zijn bordelen dus toegestaan maar wel met de nodige restricties. „Zo blijft mensenhandel, uitbuiting van mannelijke en vrouwelijke prostituees en exploitatie van minderjarigen strafbaar", legt Ruppert uit. Voornaamste punt van de wet is de volksgezondheid. Over vestigingsplaatsen of wense lijkheid van dergelijke bedrij ven binnen een gemeente laat de wet zich niet uit. Daar moe ten lokale overheden invulling aan geven. Dat kan onder andere door middel van bestemmingsplannen. De gemeente zal in ieder geval WADDINXVEEN - Iedere week zorgen de bezorgers ervoor dat de krant weer in de brievenbus ligt. Door weer en wind, soms een zonnetje, dikwijls koud doen ze hun best mensen een krant te bezorgen. Een deze dagen komen ze persoonlijk aan de deur om u al het goede voor het nieuwe jaar toe te wensen. Om zeker te weten dat u echt een bezorger van het Weekblad voor Waddinx veen aan de deur heeft, laat deze een dubbelzijdig kaartje zien, geheel in kleur met op de achterkant een kalender voor het jaar 2000. een vergunning moeten verle nen. „Bordelen zijn in feite bedrijven, dus is het bij voor baat onmogelijk dat zij in woonwijken opduiken", aldus Ruppert. Maar ook een bedrij venterrein is niet bepaald de aangewezen plaats. „Dat zijn zaken waar wij nu mee bezig zijn. We kunnen en gaan het ook niet totaal dichttimmeren. Dat zou misbruik van de macht zijn. Wel gaan we heel strak toezien op zaken als overlast voor de omgeving bij het in behandeling nemen van een aanvraag; overigens zal het zo’n vaart allemaal niet lopen: er is nog geen enkele aanvraag ingediend. Waddinxveen is New York niet, het is allemaal wat minder anoniem", aldus de Waddinxveense ambtenaar. Kan de gemeente wat betreft bordelen gemakkelijk een vin ger in de pap houden, voor escortservices ligt dat moeilij ken Op dat soort bedrijven zijn minder regels van toepas sing. De overlast zal een heel stuk minder zijn, er komen immers geen mensen over de vloer bij het bedrijf. „Bij die bedrijven zullen we meer naar instrumenten moe ten kijken als een anteceden tenonderzoek. Is de aanvrager bijvoorbeeld eens veroordeeld voor een zeden- of geweldsde lict?", zegt Ruppert. Die ook over de komst van een escort bedrijf zo zijn twijfels heeft. „Daar valt veel minder geld aan te verdienen dan aan een bordeel omdat de prostituees over het algemeen beter betaald worden." Zevenhui zen-Moerkapelle pakt de regelgeving liever regionaal aan. „De dertien aangesloten gemeenten van het Samenwer kingsorgaan Midden-Holland gaan begin volgend jaar over leggen. Wat daaruit komt is natuurlijk nog niet te zeggen. Wel zal het waarschijnlijk ver gelijkbaar zijn met de aanpak van het drugsbeleid”, aldus Wessels, die ook wijst op het nadeel van de kleinschaligheid van zijn gemeente. In de Marchandzaal van Zorgcentrum Souburgh werden vorige week drie feestelijke kerstbuffetten gehouden voor bewoners van de eigen afdelingen en de seniorenwoningen, alsmede voor bezoekers van de Dagverzorging. (Foto: Sjaak Noteboom.) Dinsdag 28 december 1999 NIEUWJAARSRECEPTIE De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op maandag 3 januari 2000 van 19.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis. Het college van burgemeester en wethouders nodigt de inwoners van Waddinxveen, de vertegenwoordigers van het verenigings- en bedrijfsleven van harte uit nierbij aanwezig te zijn. U kunt aan samen met de leden van het gemeentebestuur terugblikken, vooruitzien en elkaar over en weer het beste toewensen voor het nieuwe jaar 2000. _Q 8 -S c i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1999 | | pagina 1