Oranjelaan verontrust over grondaankoop Kerstshow-ho..ho.. bij Keuken Kampioen istorisch Waddinxveen Kerstshow tot 9 januari! gemeente Mogelijk COLOPHON Aanrijding op Zuidelijke Rondweg Rijnstreek verzorgt opleiding AZC Waddinxveen Fotograaf Ton Bennemeer op Hasselblad kalender z meer par keerplaatsen bij Passage Ruimtelijke ontwikkelingen jachthaven De Eendragt De aardstraalkastjes van Johannes Bron 6 LAATSTE r MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN y Weekblad voor Waddinxveen Donderdag en vrijdag koopavond! Profiteer nu nog van de prijzen van 1999! Kanaalstraat GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN V [cgoor/w I?" T WOENSDAG 5 JANUARI 2000 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 9 ZONDAG 9 JANUARI 2000 ROOMS-KATHOLIEKE .A ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT Immanuëlkerkgemeente, Prinses Beatrixlaan 10.00 uur ds. C. de Jong Mededeling: Dé regeling ‘medische weekend dienst' is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvol- De Morgenster, Sterrenlaan 9.30 uur ds. A. Kastelein, Oudewa- ter 17.00 uur ds.J. Westland, Bergam bacht De Hoeksteen, Esdoornlaan 9.30 uur ds. C.D. Zonnenberg 18.30 uur ds. H. Schipaanboord Bethelkerk, Bilderdijklaan 9.30 uur ds. H. Schipaanboord 17.00 uur ds. C.D. Zonnenberg Sectie 'De Rank’, confessioneel- hervormde gemeenschap 10.00 uur ev. G. v.d. Bos, Ede (Coenecoop College) 18.30 uur ds. H. van Oostende, Kapelle (Remonstrantse Kerk) ZATERDAG 8 JANUARI 2000 EN ZONDAG 9 JANUARI 2000 Redactie-adres Kanaalstraat 10 Postbus 372 2741 HH Waddinxveen Telefoon: 0182 - 63 03 32 Telefax: 0182 - 63 26 33 Johannes Bron neemt deze uit daging in eerste instantie aan. De voorwaarde waaronder de proef moet plaatsvinden zorgt echter voor hoofdbrekens. De ouders, we lenen haar slechts van onze kinderen!’ Het is verrassend hoe de kalender laat zien dat twaalf fotografen sterk uiteenlopende visies tonen op het gegeven onder werp. buiten in deze situatie te fotograferen dan haar onder zachte dwang in de studio te laten poseren. Het is de methode die Ton Bennemeer bij voorkeur toe past bij het fotograferen, het idee komt pas als de cliënt aanwezig is. Dat leidt tot ongedwongen opnamen, die meer tonen dan alleen de buitenkant van de gefotogra feerde persoon. Ton Benne meer is nu negen jaar werk zaam als zelfstandig foto graaf. Hij werkt vanuit zijn studio in Waddinxveen (Dorpstraat 9, tel.0182- 649200) en houdt zich bij voorkeur bezig met het fotograferen van mensen, zowel voor portret- en reportagefotografie als voor reclamefotografie. De Hasselblad-kalender voor het jaar 2000 heeft als thema "Children of our Time". Het betreft een col lectie foto’s van kinderen en het motto van deze serie meegegeven werd is een spreuk van Noord-Ameri- kaanse indianen: We ’erven de aarde niet van onze voor- NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost 9.30 uur ds.A.W. van der Plas 17.00 uur ds.W.C. Meeuse.Wilnis GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groensvoorde 9.30 ds.A,Verdoom,Waddinxveen OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespreking DE KERKVAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Crabethstraat, Gouda 10.30 uur Evangelie studieklassen I 1.20 uur Algemene vergadering RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat 10.00 uur bijeenkomst BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat 10.00 uur B. de Jong GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg 9.30 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79 9.30 uur ds. C.C. den Hertog 17.00 uur ds. H.Jonkman, Zutphen CHRISTENGEMEENTE BETHEL BOSKOOP Kerkgebouw Boomgaard 21 9.30 uur Gaby Hetyey BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfaterkapel, Havenstraat 10.00 uur ev.W Schelling 18.30 uur ev. F. Bartels EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA De Goudse Waarden 10.00 uur ds.A.W. Davidse Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzin nige/Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 10.00 uur ds. D.van Houwelingen- Verdonk, Noordwijk CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 9.30 uur ds.J.G. van Tilburg 17.00 uur ds.J.G. van Tilburg WOENSDAG 5 JANARI 19.45 uur ds.J.G. van Tilburg WOENSDAG 12 JANUARI 19.45 uur ds. E. van Hakvoort Tekst: J. Versluis Historisch Genootschap Waddinxveen. Inlichtingen omtrent lid maatschap: secretariaat tel. 615 698. WADDINXVEEN - De bewoners van de Oranjelaan zijn verontrust over de aankoop van de gemeente van het KERK St.Victorkerk, Zuidkade Zondag 9 januari 9.30 uur uur vie ring, dinsdag I I januari 19.00 uur viering, vrijdag 14 januari 20.00 uurTaizéviering werd overgebracht naar het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. De aanrijding ontstond toen een 26-jarige automobilist uit Moordrecht rechtsaf een inrit insloeg en daarbij de bromfietser waarschijnlijk over het hoofd zag. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur ZEVENHUIZEN-MOERKA- PELLE - Aquadam BV uit Amsterdam gaat jachthaven "De Eendragt" exploiteren. Aquadam heeft plannen voor het upgraden en uitbreiden van de jachthaven en heeft reeds groen licht gekregen voor een ingediend bouwplan voor het vernieuwen en veranderen van de huidige steigers. De overige plannen zijn zowel op de wal kant als op het water gesitu eerd. Op deze plannen is een vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van toe passing. De principe-bouwplan- nen voorzien in onder andere een milieu-eiland, mega-loods, horecagebouw en in een hotel WADDINXVEEN - Zondag avond 2 januari ontstond op de Piasweg in Waddinxveen een aanrijding tussen een bromfiet ser en een auto. Bij deze aanrij ding raakte de 17-jarige brom fietser uit Waddinxveen gewond aan been en hoofd. Hij WADDINXVEEN - De aards traalkastjes van Johannes Bron genoten in 1962 landelijke aan dacht en brachten veel teweeg. Omdat het een uitzonderlijk maar ook lang verhaal betreft, publiceert het Weekblad deze geschiedenis als een wekelijks feuilleton. Deze week het zesde deel. Dienstdoende apotheek: Boskoopse apotheek, Zijde 22, Boskoop, tel. 0172-217834 Ontmoetingskerk, Groensvoorde Zaterdag 8 januari 19.00 uur vie ring, zondag 9 januari 11.15 uur viering, vrijdag 14 januari 10.00 uur ouderenviering GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage 9.30 uur ds. R. ter Beek, Capelle aan den IJssel 16.30 uur ds. R. Prins, Hoofddorp ■Dienstdoende verloskundigen: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 0182-616801J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 0172- 213898 Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV Jfeaoul Wallenbergplein 9 ^pstbus 1 2H00 AA Alphen a/d Rijn J l heer Doyer stelt hem voor om een stuk land te draineren onder toezicht van een weten schappelijke jury. Ook wil de heer Doyer dat Johannes Bron zijn eerdere bewering, dat hij met zijn aardstraalkastje in één nacht een accu kan ontladen, waarmaakt. Johannes Bron weet dat de wetenschap fel tegen hem gekant is, daarom gaat hij alleen akkoord als de jury bestaat uit vijf man naar zijn keuze en vijf man waar de heer Doyer zijn voorkeur aan geeft. Ze worden het daarover WADDINXVEEN - Op ver zoek van het Asielzoekerscen trum in Waddinxveen (AZC) heeft het Centrum Vakopleiding Rijnstreek (CVR) een uniek product ontwikkeld: de oplei ding ’kantine-assistent’. Tien bewoners leerden in twaalf bij eenkomsten kantinehandelin- gen uit te voeren. Op donder dag 23 december 1999 ontvin gen zij onder het toeziend oog van hun leermeester Ab Gui- zouni het certificaat ’kantine- assistent’. In deze speciaal ontwikkelde opleiding leerden de asielzoe kers kantinewerkzaamheden, zoals eieren koken, broodjes garneren, salades bereiden, snij machines of koffiezetapparaat bedienen, werken met een fri- teuse, schoonmaken van appa raten, wat te doen bij brand, hoe voorkom je bederf etc. De voertaal van de cursus was Nederlands, maar omdat niet alle bewoners dit goed beheer sten, kwam het goed uit dat docent Guizouni zelf Neder lands, Frans en Arabisch spreekt. De kersverse kantineassisten- ten konden donderdag meteen alles in praktijk brengen. Zij verzorgden het kerstbuffet voor zo’n 150 bewoners uit het Asielzoekerscentrum van Wad dinxveen. De voorbereidingen voor dit grote gebeuren namen de hele donderdag in beslag. Tussen de bedrijven door kon den de assistenten zich ’s mid dags even vrij maken voor het in ontvangst nemen van het Voor de praktijk van de huisart sen Alberts, Van den Brule, Van der Linde, Van Vliet en Vroom (groep I) heeft dienst: Arts: N.G. van Vliet, Sterrenlaan 18, tel. 630944 Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur Kanaalstraat 10 2741 HH Waddinxveen Telefoon 0182 - 63 03 32 gende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur.Voor deze spreekuren behoe ven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Bui ten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringen- perceel op de hoek Oranjelaan/Kerkweg-Oost.Tijdens de de spoedgevallen bereikbaar. raadvergadering van 24 november 1999 werd de aankoop goedgekeurd door de gemeenteraad. Het besluit kwam mede tot stand door een alleen voor de raadsleden ter inzage liggende brief. De bewoners uiten hun afkeuring over de werkwijze van de gemeente die het ’voor de belanghebbende burger onmogelijk maakt mee te den ken’. Zij doen nu een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om een afschrift te krijgen van alle docu menten die betrekking hebben op het raadsvoorstel dat de aanschaf van de grond regelt. certificaat. Asielzoekerscentra hebben een beperkt budget tot hun beschikking dat ze kunnen aanwenden voor hobby/vrij- etijdsbesteding van de asielzoe kers. Het centrum te Waddinxveen koos ervoor het nuttige met het aangename te verenigingen. Met de opleiding kantineassis- tent kunnen de cursisten in het eigen centrum meehelpen de kantine op een hoger peil te brengen, terwijl ze - in het geval van erkenning als politiek vluchteling - meteen een bete re entree hebben op de arbeidsmarkt. Zowel het management van het AZC, als de deelnemers zelf waren zeer enthousiast over de opleiding ’kantineassistent’. Voor de asielzoekers gaf de cursus een zinvolle invulling van hun tijd. Er is inmiddels beslo ten om een vervolgopleiding te starten, die eveneens wordt verzorgd door het Centrum Vakopleiding Rijnstreek. In hét vervolgtraject komt onder meer het koken aan bod, zoajs soepen en sauzen. Daarnaast leren de cursisten meer over de bediening. De vervolgcursus zal naar verwachting in het voorjaar van 2000 van start gaan. en/of appartementenvoorzie ning. Voor de realisering van deze principe-bouwvoorne- mens dienen het Hoogheem raadschap van Schieland, de Provincie Zuid-Holland en de gemeente uitspraak te doen. Punten voor verbetering in de bouwplannen betreffen de bouwhoogte van de gebouwen op de walkant in relatie tot de bescherming van de molenbio toop en de onvoldoende aan gegeven noodzaak van een hotel/appartementenvoorzie- ning in het jachthavencomplex. B&W leggen Aquadam punten van verbetering/ aanpassing voor alvorens de Provincie Zuid-Holland tot definitieve standpuntbepaling kan komen. FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! kléin cedure gevolgd. De projectont wikkelaar zei later dat het moeilijk zou worden om het plan te realiseren en daarom kochten wij de grond aan. Het krijgt een plaats in de centrum- visie. Er komen wat hogere gebouwen, ook appartemen ten", zegt de wethouder die ook andere punten in de brief weerlegt. Zo zouden veertien percelen in de Zuidplas in bezit van Van den Berg-Alphen Beheer alleen voor sociale woningbouw zijn bedoeld. Vol gens de bewoners een bevoor deling van ongeveer een mil joen gulden. Wethouder Wientjens: „De veertien andere percelen in de Zuidplas mochten zij pas bou wen als het plan aan de Oran jelaan was gerealiseerd. Dat kon niet, nu is de grond aan ons verkocht en kan de bouw in de Zuidplas alsnog beginnen op basis van vergunningen die al jaren geleden zijn afgegeven." De wethouder is niet onder de indruk van de claim op de documenten. „Wij gaan geen prijs overleggen want dat is niet gunstig bij toekomstige onderhandelingen. Maar geïnte resseerden kunnen dat na overdracht van de grond zo navragen bij het Kadaster", reageert zij luchtig. Weekeinddienst dierenarts: J.C. Oldenbandringh enJ.C.H.van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182- 6131 12. Kleine huisdieren spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens afspraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade- Oost 36, Waddinxveen, tel. 0182- In de vier punten tellende brief klagen de bewoners dat zij geen inzage hebben in de aan- van de grond, de gemeente aan koppelverkoop doet en dat de firma Van den Berg-Alphen Beheer bevoor oordeeld wordt. „De gemeente gens afspraak, tel. 0182-610462 of opereerde als een privaat-rech- 0182-516876. telijk persoon. Je vertelt je buurman ook niet van alles de prijs.Vanwege concurrentie- en onderhandelingsoverwegingen hangen we niet alles aan de grote klok. De prijs is voor hen ook niet relevant lijkt me", aldus gemeentevoorlichter D.Wijnen.Volgens haar vond de gemeente dat ze de grond ’gewoon moest nemen toen de kans er was’. In de toekomst kan de aanschaf immers door een andere partij worden gedaan. Ook de onbekendheid met de bestemming van de grond is de bewoners een doorn in het oog. Volgens de bewoners kan er volgens het bestemmings plan alleen maar laagbouw plaats vinden. Wethouder M.Wientjens bestrijdt dit door een kleine geschiedenisles te geven. „De verkopende partij wilde al in 1992/1993 een appartementencomplex met negen woningen neerzetten. Er is toen ook een artikel 19 pro- het optimale effect van de wen king, welke bepaald wordt dooi* de precieze montage, te waan borgen. Oktober 1962 wordt in een actualiteitenprogramma van de VARA, waarbij Arie Kleyweg de gespreksleider is, de inhoud van het aardstraalkastje aan de kij kers getoond. De inhoud valt voor het merendeel van het kij kerspubliek tegen, omdat het enkel een simpele combinatie van metalen vertoont. De beide opponenten komen over de voorwaarden waaronder de proefnemingen moeten plaats vinden niet meer tot een over eenstemming. Het experiment met de drainage van het terrein en de accuproef gaan uiteinde lijk niet door. De publicteit omtrent Johannes Bron ver stomt, waardoor hij voor het grote publiek in de vergetel heid raakt. GIGANTISCHE MAGAZIJN- OPRUIMING Voor aangifte van gevonden en verloren voorwerpen kan men zich in Waddinxveen wenden tot het bureau van het politie district Gouwe en IJssel, Lima- weg 35, Postbus 448, 2740 AK Waddinxveen, tel. 0182- 621666. De politiemensen van de regio Hollands Midden zijn voor mel dingen die 'zonder zwaailicht’ kunnen bereikbaar onder tele foonnummer 0900-8384. niet eens en komen in een impasse. De discussies hierover worden grotendeels gevoerd via de media, waar beiden in hun standpunten volharden. De heer Doyer grijpt daarna elke kans aan om Johannes Bron belachelijk te maken. Zo ver schijnt hij met een ’aardstralen- ontdekker’ op de buis. Met dat piepend imitatiekastje probeert hij de lachers op zijn hand te krijgen. Na zijn televisieoptre den trekt de heer Doyer met zo’n veertig verslaggevers naar de woning van de familie Bron in Wekerom. Maar Johannes Bron laat zich niet provoceren door Doyer. De discussies tussen hen in de media gaan onverminderd door. In een interview trekt de heer Doyer de garantiebepa- ling, waarin gesteld wordt dat het aardstraalkastje niet geo pend mag worden, sterk in twij fel. Deze stelling is niet zo ver wonderlijk, want de meesten zijn toch wel nieuwsgierig naar de inhoud van het kastje. Vol gens de leverancier is er echter niets mis met de garantiebepa- ling, want deze is opgesteld om WADDINXVEEN - Er zijn plannen in de maak om de par keergelegenheid bij de Passage uit te breiden. De heer J.Koster van de C-1000 is bezig de mogelijkheden te polsen om zestig parkeerplaatsen aan te leggen op het braakliggende terrein van de voormalige spijs- fabriek C.P.Broere. „Ik heb nog geen aanvraag inge diend bij de gemeente. Eerst moet de achterban akkoord gaan met een financiële bijdra ge", aldus Koster. De aanleg zal 45.000 kosten waarvan de supermarkt een ’behoorlijk stuk’ voor haar rekening neemt, zegt Koster. Het resterende bedrag moet van de overige winkeliers komen. Koster heeft ’nog déze maand’ contact met hen om de zaak te bespreken. Indien zij zich in het plan kunnen vinden, is er volgens hem geen enkele belemmering meer. „De eigenaar van de grond, William Properties, heeft geen bezwaar, ze willen alleen wat meer duidelijkheid hebben. De omwonenden hebben ook geen problemen met het plan. Alles bij elkaar hoeft het niet langer dan een maand te duren", vertelt Koster. MIJDRECHT ALMERE UTRECHT Ook gevestigd www.keukenkampioen.nl Industriewee 38 Antennestraat 88 Zeeianflaan 55 in Kaatsheuvel Telefoon 0800-1536 632051. Dierenkliniek ’Pieter Bas’, mevrouw W.W.M. Smits en J.B. koopprijs Cramer, Prins Bernhardlaan 79, Waddinxveen en Hoge Gouwe 2I, Gouda. Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur vol- WADDINXVEEN - Onder fotografen, en zeker onder professionals, is de naam Has selblad het symbool voor de professionele fotocamera bij uitstek. De Zweedse fabrikant van deze apparatuur geeft ieder jaar een groot formaat kalender uit met een selectie uit het werk van fotografen over de gehele wereld. Er is ruimte voor twaalf foto’s van de uitverkoren fotografen. Van de Waddinxveense foto graaf Ton Bennemeer werd een foto gekozen van een meisje, staande in een plas regenwater naast geparkeer de auto’s in een straat. Daar mee wordt een treffend beeld gegeven van het Nederlandse stadskind. De dwars door het beeld geschreven tekst: "There are things in life that better cannot be changed" lijkt de persoonlijke visie van opname voor de deur van de fotograaf gemaakt te zijn. Het kind weigerde de studio bin nen te gaan en werd gefoto grafeerd naast de auto van haar ouders. Doordat het juist geregend had stond de straat blank. Beter het meisje Ton Bennemeer is met deze foto één van de twaalf uitgekozen fotografen die op de Hasselblad-kalender mogen staan. (Foto.Ton Bennemeer.) Voor de praktijk van de huisart sen Glaser, Van Heel, Siemens, Voskamp en Wilms (groep II) heeft dienst: Arts: B. Glaser, Souburghlaan 13, tel. 618742 (zaterdag), T.S. Wilms, Troelstrahoeve 66, tel. 618613 (zondag)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 9