Planschadedaims Deze veroorzaken heibel Week aan de Herenweg SCHADUW van der linde GUBOOT Weekblad v()„r addinxupen VAN DE ZONNIGSTE ST IN NEDERLAND VRIJDAG 28 JANU De eerste zal de laatste zijn Toos Danst Anders ir LEANOS 'ALLES VOOR s UW OPEL... Weer meer bezoekers streekarchief OM 10.00 UUR Van Elswijk b.v. Drie keer *1" o®9 4 INTERIEURVERZORGING (0182) 51 42 58 1500m2 ZONWERING DAT ZIT G0IM Kamermuziek concert docenten van Kreater MARMOLEUM®GILDE ORGELS-PIANO’S Vo/op keus Volop voordeel! Sellers ingebroken Verkeersongeval Geen voorrang Kinderbingo 12“ 6?8 Advocaat voert woord wegens lichamelijk geweld b BURGER-.'.. L oplage 14.500 exemplaren UW TELEVISIEDOKTER •S 0182-613500 Data7General Huisarts Geen CARWASH Auto >1 Telefoon: TEL 0182-560101 De Hypotheker Bel nu voor meer informatie en/of een afspraak WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. 24 uur service 3 maanden garantie ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 Gebraden rosbief Kokosmakron Vis Oude kaas Witlof KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172} 612541 Er is maar één Hypotheker. Dat is zeker. LI 11 ZV Hyp^thrktr officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp J - f 36.000,- ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) KAMPENRINCy Woensdag 26 januari 2000 Elf jaar lang zette het Brugcentrum de eerste boreling van het jaar in het zonnetje. (Foto’sSjaak Noteboom.) Lees verder op pagina 9 «|49 APK-KEURINGEN I De volleybalsters van de Zevenhuizense eerste divi- sieclub Data/General ver sloegen voor de nationale volleybalbeker eredivisionist Longa. Zie verder in deze krant. ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES netje gezette mevrouw Voss. In zijn speech ontkwam burgemeester Jonkman niet aan de huidige maatschappelijke problemen in Nederland. Zo stond hij even stil bij het zinloos geweld dat nog bij ieder vers in het geheugen ligt. Hij wenste de ouders sterkte en veel wijs heid bij de opvoeding zodat zij in deze nieuwe eeuw een eigen plekje vinden. „Laten we oog hebben voor elkaar en vooral voor het kind. Wie zelf kinderen heeft gehad weet wat ik bedoel; het is het mooiste en dierbaarste dat de mens is toevertrouwd. Want het kind is het kwetsbaarste dat er is en helemaal op ons aangewezen.” Ongemerkt demon streerde de rijzige burgervader het zelf met de kleine Nicole slapend in zijn armen. 100 gram Uit eigen oven per stuk verse kabeljauwfilet 300 gram WADDINXVEEN - Sinds vorige week woensdag heeft ook Waddinxveen een eigen Kadastrale Atlas. Bur gemeester Jonkman nam in De Unie het eerste exem plaar van het 220 pagina’s tellende werk in ontvangst. Stationsplein I-c 2801 AK Gouda Vers van 't mes kilo 54e jaargang nr. 2682 j 500 gram ERKEND MARMOLEUM ADVISEUR Deze week nergens goedkoper! WADDINXVEEN - Op zater dagavond 22 januari werd op drie plaatsen in Waddinxveen ingebroken. In een woning aan de leplaan werd geld, een giro- pas en een servies weggeno men. Bij een Shell pomp aan de Henegouwerweg betrof de buit sigaretten en uit een bakkers winkel aan de Groensvoorde werd een nog onbekend geld bedrag weggenomen. De politie heeft de zaken in onderzoek. meester op de arm. De andere kinderen waren nadrukkelijker aanwezig bij het maken van de foto’s en het in ontvangst nemen van het Millennium Vijfje. Zij kre gen het muntje vanwege het afsluiten van de actie en het speciale jaar waarin dat gebeurt.Tevens kregen ze ieder een bord met erop hun naam en hun geboortejaar. „Voor jullie eigen kinderen en kleinkin deren om te laten zien”, aldus de voor zitter van het Brugcentrum. Een zelfde bord was er voor mevrouw Voss-Becks die de meesten van de elf als verloskun dige geboren heeft zien worden. In 27 jaar schat ze zelf Waddinxveen aan zo’n 5000 nieuwe inwoners te hebben gehol pen. „Ik hoop er nog een paar jaar mee door te gaan”, aldus de ook in het zon- 1 1 1 rI f f Plusmarkt. Opgeteld de beste! www.plusmarkt.nl dag en woensdagmiddag staat de jazzjuf klaar om alles over het dansen bij Toos te vertellen. Wie zijn gymschoenen mee neemt, mag de eerste keer al meedoen. ZEVENHUIZEN - Een 23-jarige automobilist met bijrijdster reden maandagochtend over de Wollenfoppenweg in de richting van Oud Verlaat. In de bocht na de manege was het glad waardoor de man de macht over het stuur verloor en in de sloot reed. De bijrijd ster werd met onbekend letsel naar het Bleuland ziekenhuis overgebracht. De nieuwe huisarts in de St.Victorwijk betrekt bin nenkort zijn geïmproviseer de praktijkruimte aan de Junolaan 2. De porto-cabin mag maximaal vier jaar staan. Ondanks alle tegenval lers heeft huisarts Steven Beekr er toch veel zin in. re keer iets van op. Kaarten worden aan de zaal verkocht, bij de jazzleiding (5 gulden per voor stelling is op 19 februari. Er zijn per data twee voorstellingen: om 17.00 uur en 19.00 uur. Kinderen van groep 3 tot en met 7 die het leuk vinden om te leren dansen, kunnen terecht bij Toos. Geïnteresseerden kun nen gewoon eens naar een WADDINXVEEN - De Jazz- groepen van Toos laten vele mensen weer genieten van een wervelende voorstelling. Zater- voorstelling). De laatste dag 29 januari is de tweede van de drie voorstellingen van Toos Danst Anders. Het thema is ‘Kracht’. De gymzaal aan de Staringlaan in Waddinxveen wordt omgetoverd tot een theater. Het leuke aan deze voorstelling is dat niet alleen het dansen aan de orde komt, jazzles kijken. Op maandagmid- maar ook een stukje toneel. Verschillende groepen zijn alweer druk bezig om zich voor te bereiden op deze show. De kinderen leren veel, maar ook de volwassenen steken er iede- Mona zacht luchtig In de smaken toffee, banaan en vanille 450 ml ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE - De afwikkeling van twee planschadedaims vanwege de bouw van een nieuwe kas aan de Herenweg te Moerkapelle veroorzaakten maandag 17 januari tijdens commissie-vergadering I van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle de nodige com motie. aanbiedingen geldig Deze week do, vrij, en zat. Plusmarkt Diwa W.C. Zuidplas MOERKAPELLE - Donderdag morgen 20 januari heeft een 17-jarige bromfietsster uit Benthuizen been- en armletsel opgelopen bij een verkeerson geval op de Bredeweg. De Benthuizense reed op het fiets pad en kreeg geen voorrang van een 30-jarige automobilist uit Waddinxveen die een inrit in wilde rijden. De automobilist raakte gewond aan zijn nek. Beiden zijn overgebracht naar het Groene Hart-ziekenhuis. Dorpstraat 38, Waddinxveen, (0182) 61 23 73 Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44 het opvallend, dat het aantal scholieren uit het voortgezet onderwijs fors is toegenomen. Ondanks de problemen rond het studiehuis, is op dit punt de prognose voor de komende jaren positief. Tenslotte kan worden geconstateerd dat onder de stamboomonderzoe- kers, die samen ongeveer de helft van het aantal bezoekers voor hun rekening nemen, het aantal zeer trouwe bezoekers is gegroeid. Het is de bedoeling om voor dit jaar het bezoek aan de website van het streekarchief te tellen, zodat wat meer dui delijkheid komt over het gebruik van dit medium. Wat de gevolgen voor het bezoek aan de studiezaal zullen zijn naarmate meer gegevens "on line" beschikbaar komen, valt nu nog niet te overzien. streekarchief steeds meer informatie via het internet aanbiedt, blijft dus ook het bezoek aan de studiezaal aan de Groeneweg groeien. In de markante stijging van I999 zit een groei van circa 4% die voor rekening komt van de onderzoekers die zich bezig houden met de stadsgeschie denis van Gouda die op stapel staat. Aangezien het onder zoek voor dit project vrijwel is afgerond, mag worden ver wacht dat voor 2000 op dit punt een teruggang zal worden geconstateerd. Daarnaast is snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: De claim van de omwonende meneer v.d.Wiel en mevrouw Rammeloo werd afgewezen omdat toen de bouwvergun ning definitief rond was, de betrokkenen hun huis al had den verlaten. Hun advocaat, mr. De Greef bestreed die reden van afwijzing door gebruik te maken van het spreekrecht. De samenwonenden wilden niet zelf spreken in het gemeente huis, bevreesd als zij zijn voor de mogelij ke gevol gen. Deze toenmalige bewoners aan de Herenweg menen wel recht te hebben op planschadevergoe- ding omdat ruim een jaar voor het onherroepelijk worden van de bouwvergunning, de kas er al stond en geëxploiteerd werd. Hij stelde dat voor hem het moment van ingebruikna me bepalend was en niet het definitief worden van de ver gunning. De heer v.d.Wiel en mevr. Rammeloo waren toen al vertrokken omdat hen het leven door het indienen van de schadeclaim onmogelijk werd gemaakt. 'Volgens mr. De Greef kwam daar ook lichamelijk geweld aan te pas. De samen wonenden vertrokken I998 uit angst uit hun woning naar een huurhuis. Pas na een WADDINXVEEN - Als eerste nieuwe burger van Waddinxveen in het jaar 2000 sloot de drie weken oude Nicole Zantinge woensdag I9 januari een elf jaar durende actie van het Brugcentrum af. De winkeliers schonken vanaf 1989, de inmiddels 11 -jarige Jauke Lodder was toen de gelukkige, een heel pakket met een waarde van duizenden guldens "aan de eerste Waddinxveense boreling van het jaar. „We vonden 2000 een mooie afsluiting van de actie. Het is tijd voor iets nieuws”, aldus Chris de Bruin die de actie bedacht.Vanwege die afsluiting kreeg de bijeenkomst een speciaal tintje. Alle kinderen kregen een uitnodiging om bij de uitreiking van de presentjes aan de lekker slapende Nicole aanwezig te zijn. Dat bleef ze doen, ook bij de burge- WADDINXVEEN - Wijk- en Speeltuinvereniging "De Padde stoel" organiseert op woens dag 2 februari een Kinderbingo. Kosten leden f 2,25, niet leden f 2,75 inclusief drinken en een snoepje. Wel wil de Paddestoel graag dat kinderen onder de 7 jaar begeleiding bij zich hebben. Tot ziens op 2 februari. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0I82- 63 03 32. Telefax Ol 82- 63 26 33. Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle WADDINXVEEN/REGIO - Het laatste jaar van de vorige eeuw bracht voor het streek archief Hollands Midden in Gouda een nieuw bezoekers- record. Het aantal bezoeken, dat in I998 reeds op een recordaantal van 3534 kwam, steeg met ruim 12% naar 3989. Daarbij is groepsbezoek niet meegerekend. Terwijl het LEANOS bureaustoel diverse kleuren levi xit- en ringhoogte verstelling rugleuning met lendesteun p nen!812 7 jaar garantie.^* Actieprijs 410,- ind. btw Kom proefritten bij: Kerkplein 13 - Moordrecht Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 jaar had het paar weer kans gezien een koophuis te bemachtigen en door het stij gen van de huizenprijzen waren ze zeer gedupeerd. Ondanks de inbreng van de advocaat bleef B&W bij het besluit de schade claim af te wijzen. Eerder die avond kreeg de heer van der Ham het woord.Via het onafhankelijk bureau Langhout Wiardi was zijn schade op vastgesteld. De gemeente is bereid dit aan hem uit te keren. Van der Ham had echter ook zelf een plaatselijke beëdigd makelaar in de arm genomen en zij was na nauw keurige studie op een bedrag van 125.000,- wegens het met de bouw verdwenen weid se uitzicht, uitgekomen.Van der Ham vond de gemeentelijke taxatie niet in verhouding staan tot zijn eigen bevindingen en stelde voor via arbitrage het juiste bedrag boven water te krijgen. Als laatste kreeg de eigenaar van de bewuste kas, de heer v.d. Spek, het woord. Hij zei de betrokkenen al in een vroeg stadium persoonlijk te hebben eind ingelicht over de bouwplannen. fAuto snelservice Coenttooi 387, WaMunea. Tei. (8182)614714 OPENINGSTIJDEN: maandag l/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) /Auto\ snelservice Coenecoop 397. Waddinxveen Tel. (0182)61 47 14 (nieuw!) WADDINXVEEN - Docenten van Kreater, allen tevens uit voerende musici en enkele gas ten, geven het eerste kamer muziekconcert in het jaar 2000, het tweede van het lopende seizoen. Op donderdag 27 januari tre den op in de Remonstrantse kerk aan de Zuidkade te Wad dinxveen, 20.00 uur, Thomas Guirten, cello, Wim Wie-land, piano, Kris Pels, gitaar, Heerte Wiersma, dwars-fluit, Gerard Houtman, piano, Margriet Tub bing, klarinet en Saskia Boon, piano. Samen staan zijn garant voor een verrassend gevarieerd pro- gram-ma met werken van Fauré, Wagner, Piazzolla, Drop- sie, Casella en Berkeley, Bern stein, Schumann en Schreiner. - Leerlingen muziek van Kreater hebben gratis toegang. De toe gangsprijs is vijftien gulden per persoon. Houders van pas 65+, CJP en Kreapas hebben een rijksdaalder korting. Kaarten kunnen worden gere serveerd bij Kreater, telefoon 0182 614422 en zijn donderdag 27 januari vanaf half acht te koop in de Remonstrants kerk.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1