r~ MSB h VEILIG VERKEER I |kHAHDSFREt I 3 CEINTUURBAAN 111, ROTTERDAM Zevenhuizen besteedt Toekomstige ’Jos Verstappen’ woont in Waddinxveen JVC 12-CD WISSELAAR SET CORRECT CAR ELECTRONICS EN TELECOM, CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM. TEL.: 010-4.618.500 FAX: 010-4.186.270 uitvoering leerplichtwet uit aan Gouda 4X35 WATT RDS AUTORADIO MET REVERSE CASSETTE RADAR DETECTOR MET SLEDE 2X70 WATT BOOSTER DIRECT BELLEN ZONDERABONNEMENT 9002 ConneXXion Geukes haalt ISO Koffieconcert r Voorjaars- concert Telfort F I Concordia 4997 Art. nr. 45089 lli ,2997- Artnr. 73651 J3967- Art.nr. 66970 LEZERS SCHRIJVEN Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op priva cy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. Burgerplicht f O.® r Leerplichtwet Administratie ii Op de Correct car-electronics afdeling aan de Pioneer 5. 1 >z.; TARGETVECTOR EUROPA RADARDECTOR Ceintuurbaan 111 te Rotterdam vindt u alles op het gebied van car-elektronica. Een ruime keuze in car navigatie systemen, meer dan 100 autoradio cassettespeler combinaties met of zonder CD-speler, complete CD-wisselaar sets staan demonstratie-klaar opgesteld en vakkundige verkopers staan u met raad en daad terzijde en geven u een persoonlijk advies. directe I Bk Bellen in auto 1 in Duitsland I wordt beboet j Ul|ll Mobiel bellen in de auto -J WOENSDAG WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 11 GSM gebruikt kan worden. JVCCH-PK93R 4 w*. CORRECT CAR-STEREO pit BY'rr^esfZfon^.'fH crpwesM GRATIS PIN W£4J K’,TïïTïT7] persoonsgegevens. Directeuren van scholen doen dus sinds I janauri 2000 hun niet meer bij de gemeente Zeven- WINKELOPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag van 09.30-18.00 uur, vrijdag van 09.30-21.00 uur, zaterdag van 09.00-18.00 uur. ZONDAG 5 MAART GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR ‘COMPLEET INGEBOUWD IN UW AUTO PIONEER GM-222 EINDVERSTERKER Krachtige 2x70 Watt booster voor een uitstekend luistergenot in de auto. Gemakkelijk aan te sluiten en compleet geleverd met montage materiaal. CORRECTPRIJSINCL. BTW in vijf verschillende landen: Engeland, Duitsland, Frank rijk, Nederland en België, leder land mag twee deel nemers naar voren schui ven.” Volgens zijn moeder heeft hij wel talent, want anders hadden zijn spon sors niet zoveel voor hem over. Ondertussen blijft Maarten druk op zoek naar mogelij ke geldschieters, want hij komt nog geld tekort voor het trainen. Mocht u Maarten kunnen helpen door middel van sponsoring, dan kunt u bel len mee Ol 82-635 705. De resultaten van Maarten Overdijk zijn na iedere race te lezen in het Weekblad. WADDINXVEEN - Op don derdag 24 februari heeft ConneXXion Geukes uit Gouda het kwaliteitscertifi caat ISO 9002 ontvangen. Het is daarmee de tweede taxionderneming van Con neXXion die dit kwaliteits certificaat krijgt. Met het certificaat wordt aangegeven dat de interne processen van ConneXXion Geukes zodanig zijn beschreven en gewaarborgd dat zij de basis vormen voor een kwaliteits verbetering richting klant en opdrachtgever. De heer van Leeuwen van Sykam reikte het kwaliteits certificaat uit aan Con neXXion Geukes. Dit ge beurde in de nieuwbouw van ConneXXion Geukes aan de Marconistraat in Gouda. Deze nieuwbouw is gereed in juli dit jaar. In het nieuwe pand komt een kantoorge bouw, een werkplaats, een voertuigstalling en een gara ge. ConneXXion Geukes maakt onderdeel uit van ConneXXion en verzorgt het taxivervoer in Gouda en omgeving. Het gaat hierbij vooral om scholierenver- voer.WVG-vervoer en Zie- kenvervoer.Tevens verzor gen zij het Aanvullend Openbaar Vervoer voor de gemeenten Gouda, Wad dinxveen en Moordrecht. Door Raffi Trapman WADDINXVEEN - Het lijkt voor Nederland en Waddinx veen weer goed te gaan in de autosport. Zo keerde Jos Ver stappen na enkele jaren terug in de Formule I en heeft Waddinxveen in. Maarten Qverdijk een eigen opko mend coureurtalent. De I4- jarige scholier doet sinds be gin dit jaar mee aan het NK-Karten en met succes. Om te bewijzen dat het alle maal echt serieus is, begint Maarten een overvloed aan termen uit de autosport te spuien. „Ik rij op een out- doorbaan in een tweetakt van I00 CC om ervaring op te doen. Op de indoorbaan rij ik in een viertakt met een snel heid van ongeveer veertig ki lometer per uur." Het NK- Karten waar Maarten aan meedoet, vindt op diverse in doorbanen in Nederland plaats. De kampioenschappen bestaan overigens pas drie jaar. Het karten is dus een jonge, opkomende sport. „Het racen op een outdoor- baan geeft meer een kick. Het is veel gevoeliger en je kunt er veel meer mee. Ik hou ook erg van een hoge snelheid." Het NK-karten is verdeeld in klassen. Er zijn vier lichte klassen, waar Maarten aan deelneemt, en er bestaan twee zware klassen. „Ik doe het karten ei genlijk pas een paar weken. Ik ben begonnen na nieuwjaar. In mijn klasse rijden een stuk of vijf jongens van mijn leeftijd en verder wat magere man nen en vrouwen. Er doen in iedere klasse vijftien karts mee.Toch zijn het meestal wel mensen met race-erva- ring die meedoen." Tot dusver presteert Maarten voor een beginner goed. Zo stond hij eind januari op een zevende plaats in het klasse ment. „Na tien voorrondes komen de beste nummer één, twee en drie uit de vier lichte klassen bij elkaar om te strij den voor het uiteindelijke kampioenschap. De nummers vier, vijf en zes strijden samen voor een plek bij de eerste twintig. Mijn streven is dit jaar om zesde in mijn klasse te worden, zodat ik bij de eerste twintig kan eindigen.Volgend TELFORT A-1018 GSMMETPREDAID Overal in Nederland bereikbaar zijn. GSM-toestel in cominatie met een Pre-Paid-kaart. Inclusief Bel-te-goed van 50.- CORRECTPRIJSINCL. BTW De Waddinxveense cou reur Maarten Overdijk weet precies wat hij wil. (Foto: Sjaak Noteboom.) MEVR. L.H.C. VAN DER GRAAF-UIJTERLINDE, Pollux 18,Waddinxveen jaar hoop ik bij de top-IO te komen, maar ik heb nog zo veel te leren!" Bij het indoor- karten gebeuren volgens Maarten vrijwel nooit onge lukken. „Er zijn voldoende veiligheidsmaatregelen geno men. Je moet echt iets geks doen wil je blijvende bescha digingen oplopen. Er gebeurt bijna nooit wat met blijvend letsel." Ook zijn moeder heeft vertrouwen in het kar ten. „Ik ben een paar keer meegeweest. Nou heb ik vroeger wel gekkere dingen gedaan. Als het echt gevaarlijk zou zijn, zou ik het natuurlijk niet leuk vinden." Maarten vervolgt meteen enthousiast zijn verhaal. „Je moet het ze ker eens proberen. Je raakt meteen besmet! Mensen die in Zevenhuizen zijn gaan kar ten hebben vaak al hele ver halen, maar daar kun je slechts dertig kilometer per uur rijden." Maarten wil het liefst bij de Formule I terechtkomen. „Het is een soort ’Verstap- pen-effect’. Het karten stond op een laag pitje, maar door Jos Verstappen in de Formule I laten vaders hun kinderen nu karten. Alle autocoureurs beginnen met deze tak van racen. Ik wil gewoon iets doen in de autosport. Er is een kleine kans om echt cou reur te kunnen worden. Wel wil ik een opleiding gaan vol gen in de autotechniek of de aërodynamica." Plannen heeft Maarten dus genoeg, maar hij moet nog even geduld heb ben want karten is een dure sport. „Ik heb duizend gulden aan kleding! Dan heb je ook nog de inschrijfkosten. Het is voor veel mensen dus te duur. Wil je later een beetje professioneel gaan karten op een outdoorbaan, dan kost je dat bijna 80.000 gulden per jaar!" Maarten is op sleeptouw ge nomen door een vriend die een bedrijf gaat beginnen. Hij besloot de jonge coureur nu alvast te gaan sponsoren. Maar dat is nog niet genoeg weet Maarten te vertellen. „Ik probeer geld te vinden om met de Formule Ford mee te kunnen doen. Dat is de eer ste stap na het karten. leder jaar heb je twee wedstrijden 'X.ctc CORRECT OD-HbBfiOO ZEVENHUIZEN - Op zondag 5 maart wordt er onder auspi ciën van de Zeven Muzen weer een koffieconcert gegeven. Het concert brengt een afwisselend programma van meer en min der bekende componisten ten gehore. Er zullen werken uitge voerd worden van Piticciati, Cervetto, Haydn (I732-I809), Cassadó 1897-1966) en Joplin (I868-I9I7). De muziek wordt uitgevoerd door het trio Cellissimo, dat bestaat uit drie cellisten: Jo achim Eijlander, Aafje Jepkes en Astrid Schijns. Ook dit koffieconcert is een echt familieconcert. Het vindt plaats in deVrijzinnig Hervorm de Kerk in Zevenhuizen, Dorpsstraat 139, aanvang 12.00 uur en de toegang is gratis. De koffie staat klaar vanaf I 1.45 uur. Op elke Ie en 3e dinsdag van IO.I5 tot II.I5 uur wordt in het gemeentehuis van Zeven- huizen-Moerkapelle een leer- plichtspreekuur gehouden. Ou- ders/verzorgers, maar leerlingen kunnen een afspraak maken voor een gesprek met een leerplichtambtenaar. Voor dit spreekuur kan men zich ui terlijk de maandag voorafgaan de aan het spreekuur tot 16.00 uur aanmelden bij mevrouw N. Boin, tel. 0180-637764. WADDINXVEEN - Op vrijdag 24 maart a.s. zullen het harmo- nie-orkest, welke op 19 febru ari jl„ nog te beluisteren was tij dens het radio-programma Muzikaal Zuid Holland bij Ra dio West, en C- akkoord (het opleidingsorkest van Excelsior Boskoop en Concordia Wad dinxveen, een voorjaarsconcert geven. Op deze avond zullen beide or kesten, o.l.v. Jeroen Wentel, een gevarieerd programma ten ge hore brengen. Dit concert zal gegeven wor den in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde te Waddinx veen, en begint om 20.00 uur. ZEVENHUIZEN - Met ingang van I januari 2000 is de uit voering van de leerplichtwetgeving door de gemeente uitbesteed aan Bureau Leerlingzaken (dienst Onderwijs en Welzijn) van de gemeente Gouda. De colleges van bur gemeester en wethouders van Zevenhuizen-Moerkapelle en Gouda hebben een dienstverleningscontract gesloten. BEREIKBAARHEID VAN CORRECT: Vanuit richting Dordrecht en Utrecht volgt u de Noordelijke 'Ring van Rotterdam'. Afslag Centrum/Schiebroek. Vanuit Den Haag volgt u de oostelijke 'Ring van Rotterdam'. Afslag Crooswijk. WADDINXVEEN - Vermist 09- 02: Poes gesteriliseerd, kleur grijs met zwarte vlekken en een zwart vlekje op de neus. Roepnaam Poes. 2,5 jaar oud. (omgeving Zuidkade Waddinx- valt onder de Wet bescherming veen). Gevonden 21 -02: Een grijze cy perse volwassen kat. Zwerft rond (omgeving Wilgenhorst schriftelijke meldingen Waddinxveen). AIWA CT-R925M RDS AUTORADIO CASSETTE Autoradio met autoreverse Dolby B cassettespeler. Voorzien van RDS/EON en 18 FM/6 MG voorkeuze zenders. Uitgangsvermogen 4x35 Watt. De nachtveilige verlichting is groen. Afneembaar front met beveiligings lampje. Opvolger van de best geteste radar detector waarschuwt u voor de meest gebruikte frequenties en is nauwelijks zichtbaar te monteren onder, of in, uw dashboard. Met de meegeleverde slede is hij tevens gemakkelijk mee te nemen als u uw auto onbeheerd achter laat. De bijbehorende antenne wordt achter de grill geplaatst. Via LED’s en een geluidssignaal wordt u tijdig voor een controle gewaarschuwd. CORRECTPRIJS INCL. BTW Art.nr.716 1995* i EXCLUSIEF BTW1697.871 Aanvragen voor vrijstelling schoolbezoek dienen altijd bij de directies van de scholen te worden ingeleverd. Op aanvra gen voor tien dagen of korter beslist de directeur van de school, bij meer dan tien dagen wordt het verzoek doorge stuurd naar de leerplichtamb tenaar van de woongemeente van de leerling. Dan beslist de leerplichtambtenaar. Het belang van het naleven van de leerplichtwet is het recht op onderwijs én de plicht om kin deren onderwijs te laten volgen op een school die bij hem/haar past. Kinderen worden vaak onnodig het slachtoffer van omstandigheden die van in vloed zijn op hun leerprestaties en verzuim. Het is zaak al vroeg in het basisonderwijs aan voor lichting en preventie te doen om aan verzuim en voortijdig schoolverzuim in het vervolg onderwijs een halt te kunnen roepen. Bureau leerlingzaken houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Dat toeezich houden omvat taken zoals het behandelen van medlingen en het controleren van absoluut ongeoorloofd schoolverzuim, zo nodig gevolgd door het op maken van een procesverbaal tegen de ouders of de jongere. Verder het verlenen van vrij stellingen, advisering in school keuze, bemiddelen bij conflic ten, voorlichting en preventie van voortijdig schoolverlaten. Zaken worden bijgehouden in een leerplichtregistratiesys- teem, dat is gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministra tie (GBA). Deze administratie CORRECTPRIJS INCL. BTW 175 EXCLUSIEF BTW_ __148.94' <-W ERICSSON I I I I I I I I I I MONTAGE 5, „Sederfend,.. 175 [EXCLUSIEF BTW ,148.94] I Bestaande uit: 1- JVC KS-FX 930 AUTORADIO CASSETTESPELER Met 18 FM/6 MG voorkeuze en RDS/EON systeem en autoreverse cassette-gedeelte met Dolby B en 0. Voorzien van ingebouwde 4x40 Watt versterker. Incl. afstandsbediening COMPLEET MET JVC CH-X99 CD-WISSELAAR Verborgen in de kofferbak zorgt deze 12 CD-wisselaar voor urenlang luisterplezier. 3SWx4 ill >X4 169 [EXCLUSIEF BTW143.831 Achterliggende redenen zijn grotere deskundigheid, conti nuïteit wat betreft bezetting, vooruitlopen op de landelijke ontwikkeling de leerplicht te regionaliseren en kostenbespa ring. Met ingang van I juli 2000 wordt de leerplichtadministra- tie aan de gemeente Gouda uit besteed. Onlangs werd in het gemeente huis te Zevenhuizen een bij eenkomst door Bureau Leer lingzaken van de gemeente Gouda georganiseerd voor en kele gemeentefunctionarissen en directeuren van basisscho len in de gemeente Zevenhui zen-Moerkapelle. Uitvoerig werd ingegaan op de uitvoering van de Leerplicht wet (1969) door het hoofd bu- veau Leerlingzaken. Gouda werkt regionaal voor de ge meenten Moordrecht, Zeven huizen-Moerkapelle en tijdelijk voor de gemeente Waddinx veen. MEERPRIJS COMPLEET g| v w v vi ri wil INGEBOUWD INCL. BTW__150.- F CD-WISSELAAR SET (EXCL. MONTAGE CORRECTPRIJS INCL BTW 699 EXCLUSIEF BTW 594.89 Wie rijdt er nu door na schade veroorzaakt te hebben? Dinsdag 15 februari stond mijn auto geparkeerd op het par keerterrein bij de Enterij te Bo skoop. Bij terugkomst zat er een briefje tussen de ruitenwis ser met de volgende tekst: "Er heeft een auto tegen uw linker achterkant gezeten. Ik heb het kenteken genoteerd". Dat bete kent werk aan de winkel - naar het politiebureau - wachten want je bent daar niet de enige klant - door een agent worden er de nodige dingen uitgezocht, diverse telefoontjes en veel ad ministratie verricht. Gelukkig kon door tussenkomst van de politie de dader worden ach terhaald. Een ongelukje is gauw gebeurd, een naam en telefoon nummer opschrijven en tussen de ruitenwisser doen ook. Wat heb ik geluk gehad met zo’n oplettend medemens die weet wat burgerplicht is!!! Beste schrijver van dat briefje dank je wel! huizen-Moerkapelle, maar rechtstreeks bij Bureau Leer- plichtzaken in Gouda. Het be treft meldingen van in- en af schrijving en meldingen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. De leerplicht ambtenaar mag alleen op schriftelijke meldingen hande len; een mondelinge melding heeft geen wettelijke status. IB geld kosten. Mi- 1 üz2L?,mmtv8n v«*eerwil au- te ma)len ran een 1 een boete opleg, i Mg!» gen van 60 mark (67 gulden) On- ■■L-- S het m°tto’Beide handen aan i ‘INCLUSIEF mmKg^dX8nd7de i niocrTC I wetteüilf ^d jaar 1131 I4AX. 2 ~-299ï” Art.nr. 83510 PER KLANT i i i i i i i i i i i i i i i i CORRECT LIBERTY 1- JI HANDSFREE CARKIT EB J Handsfreeset die voor vrijwel elke I GSM gebruikt kan worden. I CORRECTPRIJS INCL. BTW [EXCLUSIEF BTW-126.8lj J 4997 Artnr. 642

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 11