ƒ125,- Familieberichten Geboortekaartjes en natuurlijk huwelijks- en al het andere gelegenheidsdrukwerk Bel voor gratis thuisbezorging van de model lenboeken vander/Laan Uw koeltechnische partner II Jac. Oudijk gediplomeerd tandprotheticus MAANDKAART Stationsstraat 16 2741HS Waddinxveen ®L: (0182)612210 Gouwstraat 2771CH Bos Tel.: (0172) 1 ROLLUIKEN MARKIEZEN LAMELLEN ZONWERING HORREN üt 't I 10 keer slenderen ZONWERING 6 BEGRAFENISSEN EN CREMATIES VAN DEN BERG LINPY GABRIELLE C.V.U. de Vries Garage Ivan der Knijff BEKENDMAKING feelgood j 1 vu 2x zonnebank of epileren of verven wimpers of wenkbrauwen Uw belasting aangifte keurig verzorgd, aan huis, voor 60,- exc. b.t.w. Schilder Huisman vraagt schilderwerk voor binnen en bui ten. Vrijblijvend prijs opgave, na 18.00 uur, tel. (0172) 49 56 88. Bel voor afspraak M. v.d. Aa tel. (0182) 64 01 19 na 18.00 uur. VLAKHANGENDE ”DE MEUBEL STOFFEERDERS” Plastichuis deze kunt u dan enkele dagen geheel vrijblijvend inzien T (jelegeKheldsdrulwerk Waddinxveen tel» 611265 w/ TEL 0182-615055 Al sinds 1966 dé specialist in Midden-Holland met onze prijs, kwaliteit, garantie en service. Kom vrijblijvend eens kijken in onze showroom. Voo T g indten en geestelijke stromingen Voor goed en gezond zitten gaat u naar de Gulden Zetel: fort op mlM de specialist in zitco Till! Ju, Studio CHRIS WIEBES 20 januari 1940 24 februari 2000 IC CHRIS WIEBES Uitvaartverzorging Geen bloemen CHRIS WIEBES op de leeftijd van 60 jaar. te verlenen: Waddinxveen, 24 februari 2000 Nr. 000134 21 januari 1940 128 februari 2000 in het openbaar (executoriaal) verkopen: Bezwaarmogelijkheid: Psalm 46:2 president Waddinxveen, 1 maart 2000 de A rolluik- en zonweringspecialist 11103 JliG ZÜCOmJoft Op' MMkt Telefoon (0182)51 17 63 Gas van Strien-van Antwerpen Remco en Bianca Ivo en Margo Gelegenheid tot afscheid nemen in rouw- centrum “Gouwehof” aan de Alberdingk Thijmlaan 1 te Waddinxveen op donderdag 2 maart van 19.00 tot 20.00 uur. Een afscheidsdienst zal gehouden worden op vrijdag 3 maart om 10.45 uur in de “Ont- moetingskerk” aan de Groensvoorde 3 te Waddinxveen. Aansluitend zal omstreeks 12.00 uur de begrafenis plaatshebben op de Algemene Begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan 6 te Waddinxveen. Na de begrafenis is er gelegenheid tot con doleren in voornoemd rouwcentrum. De Here heeft tot Zich genomen in Zijn eeu wige heerlijkheid mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn innig geliefde man en onze altijd zorg zame, meelevende vader Sparrengaarde 5 2742 DM Waddinxveen Frank en Anja Stolwijk-v.d. Werf Andrea, Remco en Stefan Halve Raak 63 2771 AC Boskoop Zorgcentrum ’’Souburgh” Prins Bernhardlaan 2, kamer 1-12 2741 DW Waddinxveen Lindy is geboren op 24 februari 2OOO. Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter en lieve zusje Na een arbeidzaam leven, genietend van Gods schepping, is van ons heengegaan onze vader, schoonvader, opa en overgroot vader God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. De mensen van voorbij zij worden niet vergeten. De mensen van voorbij zijn in een ander weten. Bij God mogen, zij wonen daar waar geen pijn kan komen. De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij. HannaLam Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Jan en Pleuni Teuni en Eldert Jannie en Henkt Lettie Diddy en Ton Ria en Boudewijn Kleinkinderen Achterkleinkinderen J. Verwey Kinderen Kleinkinderen Wij wensen Joke, Ronald en Margreet, Yvonne en Gerrit Jan veel sterkte bij het dra gen van dit grote verlies. De crematie heeft inmiddels plaatsgevon den. Chris leverde in de vele jaren die wij met hem samenwerkten met een immer grote inzet een belangrijke bijdrage bij de tot standkoming van onze gasproductie- en transportfaciliteiten. Zijn vechtlust en ener gie hebben hem dit keer met mogen helpen. Wij zullen hem missen. Wij wensen Joke, Ronald, Yvonne en ver dere familie alle kracht om dit grote verlies te dragen en hopen dat zij troost kunnen, vin den in de goede herinneringen die zij aan hem bewaren. Peuleyen 19 2742 ED Waddinxveen "Stil ben je van ons heengegaan, je hebt altijd voor ons klaargestaan. Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven zo was je hele leven. Je was een schat voor ons allen, je te moeten missen zal ons zwaar vallen.” Met verslagenheid ontvingen wij het bericht dat op 24 februari na een kort ziekbed op 60-jarige leeftijd is overleden onze collega Tennisvereniging Waddinxveen Cees Kroon, voorzitter Directie en collega’s van Wintershall Noordzee B.V. en Wintershall Nederland B.V. Joke Wiebes Ronald en Margreet Yvonne en Gerrit Jan SERVICE ONDERHOUD KOELCELLEN VRIESCELLEN KLIMAATRUIMTES KOELMEUBELEN AIRCONDITIONING BREDEWEG 31, MOERKAPELLE TELEFOON (079) 593 17 28 Voor kunstgebitten, reparaties en advies. Handel en reparatie van: personenauto’s, bedrijfsauto's, tuin- en parkmachines, hydraulische slangen. Coöperatieve Vereniging voor Uitvaartverzorging U.A. verzorgt uitvaarten zonder winstoogmerk Rouwcentrum ’Gouwehof’ Alb. Thijmlaan 1 Waddinxveen ing. C.M. Kroes K. Heinen OPENBARE VERKOPING Notaris mr. H.H.J. Wichman (notarissen van der Meulen, Kock Wichman) ter standplaats de Gemeente Waddinxveen zal op woensdag 5 april 2000 bij inzet en op woensdag 12 april 2000 bij afslag telkens om 19.30 uur in Hotel-Restaurant De Unie, Kerkweg Oost 226 te Waddinxveen, op grond van artikel 268 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek NEDERLANDSE VERENIGING VAN ERKENDE UITVAARTONDERNEMINGEN Wij verliezen in Chris een zeer gewaardeerd en fantastisch mens, een goede vriend van velen. Eenieder zal hem erg missen. Met gevoelens van vriendschap en dankbaar heid zullen wij hem blijven gedenken. Pr. Bernhardlaan 69, tel.: (0182) 61 99 59 DAG EN NACHT BEREIKBAAR (0182) 61 47 19 Hoofdkantoor: Bergweg 287 3037 EN Rotterdam (010) 466 11 00 Julianasfraat 24 - 2771 DX Boskoop Tel. (0172) 21 38 90 - Fax (0172) 21 65 53 W. van Berkesteijn Voorofscheweg 284, 2771 MP Boskoop Telefoon (0172) 21 21 22 Fax (0172) 21 01 41 GELAATS- EN LICHAAMSVERZORGING Burg. Colijnstraat 10 a 2771 GD Boskoop tel. 0172-212863 ANNA VERWEY-VERHOEF 27 april 1923 f 23 februari 2000 te Rotterdam te Gouda JAN BORG weduwnaar van Dirkje Borg-Zwijnenburg *10 juli 1905 128 februari 2000 LAURENS JACOBUS VAN STRIEN - Rens - VAN DER LAAN KOELTECHNIEK BV Noordkade 92E 2741 GA Waddinxveen Telefoon (0182) 61 15 55 DAG EN NACHT BEREIKBAAR Algemene Boskoopse begrafenisonderneming 'MUfe ItfK Frank en Connie Terlïngen UITVAARTVERZORGING Voor Waddinxveen en Boskoop Met eerbied en respect ZUIDPLASLAAN 59 - 2743 CW WADDINXVEEN DAG EN NACHT DIRECTE HULP BIJ OVERLIJDEN FHKtNO LIO VAN eIIUYV 'RUIM 30 JAAR ERVARING^ Wij komen graag vrijblijvend bij u langs voor meer info en/of prijsopgave. Kom langs of bel nu. Wilhelminastraat 18 Centrum Gouda Bel voor een afspraak: (0182) 63 08 48., Bestuur en leden van de Tennisvereniging Waddinxveen hebben bedroefd kennis genomen van het plotselinge overlijden van hun clublid Er is gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 3 maart van 19.00 tot 20.00 uur in rouwcentrum ’’Gouwehof” aan de Alberdingk Thijmlaan 1 te Waddinxveen. Een rouwdienst zal gehouden worden op zaterdag 4 maart om 11.00 uur in de aula van rouwcentrum ’’Gouwehof” aan de Alberdingk Thijmlaan 1 te Waddinxveen, waarna de begrafenis omstreeks 11.30 uur zal plaatshebben op de Algemene Begraaf plaats aan de Alberdingk Thijmlaan 6. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de aula van voornoemd rouw centrum. van het waterschap Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van verpleeghuis "Bloemendaal” te Gouda voor hun liefdevolle verzorging. De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 26 februari op de algemene begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan te Waddinxveen. Helaas kon niemand jou meer helpen toen deze vreselijke ziekte toesloeg. Hard werken en vechten heeft dit keer niet geholpen. Je hebt van het leven genoten en wij van jou. ISOLATIEPANELEN DRAAIDEUREN SCHUIFDEUREN 43,47 278,60 112,00 Overige dagen op afspraak. Staringlaan 17e Waddinxveen (schuin r.o. De Waardt bouwmaterialen) STEKN^I Gesloten op maandagochtend enwoanSdagmidd -^9kooPauond Voor gazonmachines groot of klein, moet u bij ons zijn! W ATBRSCHAP v v WILCK WIERICKE Voor degenen die menen dat de onmiddellijke uit voering van een besluit voor hen onevenredig nadeef meebrengt, bestaat de mogelijkheid aan de president van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, te ver zoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Nr. 000177 C.P. Mourits te Reeuwijk voor het maken van een dam in een ten westen van de Randenburgseweg te Reeuwijk gelegen watergang. Onze gezellige studio is gevuld met een geheel aan te passen zijn aan uw behoeften. Kom langs of laat ons u ophalen (en thuisbrengen) en laat u deskundig adviseren over zitcomfort en alle mogelijkheden. Ook aanmetingen bij u thuis zijn mogelijk. Open huis: Iedere donderdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Overige dagen op afspraak. Staringlaan 17e Waddinxveen A. een perceel grond met bijhoren, gelegen in het recreatiepark ’t Vissertje” aan het Oosteinde 3 (huisnummer 32) te Moordrecht, kadastraal bekend Gemeente Moordrecht, sectie B nummer 2199, groot 2 are 20 centiare; en B. het een/vijfenzestigste (1/65) onverdeeld aandeel in: een mandelig terrein, omvattende wegen, waterlopen, dijken, parkeerterreinen, bruggen, pompen, verdeelkasten, leidingen, - gemeenschappelijk groen en andere zaken, bestemd tot gemeenschappelijk nut van de eige naren van de zomerhuisjes met huisnummmers 1 tot en met 50,1A tot en met 14A en 36A, gelegen in het hiervoor sub A gemeld recreatiepark ’t Vissertje”, kadastraal bekend Gemeente Moordrecht, sectie B nummers 2235, 2215,2161 en 2160, tezamen groot 99 are 77 centiare. De zakelijke lasten voor 2000 bedragen; - onroerende zaak belasting (eigenarendeel) per jaar - rioolrecht per jaar - bijdrage exploitatiekosten per maand de kooppenningen en kosten dienen uiterlijk op 25 mei 2000 te worden betaald ten kantore van de notaris; gegadigden kunnen uiterlijk tot 22 maart 2000 17.00 uur bij een aan bovengenoemd notaris kantoor gericht schrijven onderhands een onvoorwaardelijk en onherroepelijk bod uitbrengen op het te verkopen object. Bij toewijzing van het bod blijven regels van de excutieveiling, zoals door de executerende hypotheekhouder vastgesteld, onverminderd van kracht; gegadigden dienen desgevraagd bij de veiling alsook bij.een eventueel schriftelijk bod aan de notaris een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van hun bankrelatie over te leggen omtrent hun financiële gegoedheid voor de betaling van de koopprijs en de kosten; de algemene en bijzondere veilingvoorwaarden liggen vanaf 8 dagen voor de inzetveiling ter inzage ten kantore van de notaris, Limaweg 15 te Waddinxveen, nadere inlichtingen zijn te ver krijgen bij het kantoor Van der Meulen, Kock Wichman, notarissen te Waddinxveen, Postbus 63,2740 AB Waddinxveen, telefoon (0182) 64 20 00, fax (0182) 61 53 37 (de heer A.A. van den Berg). Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Wilck en Wiericke maken bekend, dat op 25 februari 2000 besloten is de volgende Keurvergunning(en) prachtige collectie comfortabele fauteuils die Nr. 000125 E.P. Minnee te Boskoop voor het bou wen van een woning tussen de Burg. Colijnstraat en de langs de westzijde van de Gouwe te Boskoop gelegen waterkering (boezemkade) Dijkgraaf en heemraden Wilck en Wiericke, de dijkgraaf, Ju secretaris-directeur, In samenwerking met gediplomeerde uitvaartverzorgers, verzorgen wij begrafenissen en crematies. Ook voor de rooms-katholieke parochies te Boskoop (met ruim 38 jaar ervaring), Waddinxveen, Hazerswoude, Reeuwijk en omstreken. j| ff II III Voor het stofferen van al uw zitmeubelen, camper-, bankstel-, boot- en caravan-kussens. Polyethermateriaal en vulling voor alle kussens op voorraad (op maat gesne den). Grote sortering stoffen én leer pp -«rew»».. voorraad. Opbaargelegenheid o.a.: Waddinxveen: Aula begraafplaats Alberdingk Thijmlaan 6 Ook thuis opbaren Voor een persoonlijke.en stijlvolle begeleiding van uitvaarten Vooraf regelen van uw uitvaart mogelijk Nr. 000214 A. de Jong te Boskoop voor het maken en hebben van twee dammen in de langs de oostzijde van Den Ham te Boskoop gelegen watergang ter hoogte van nuisnrs. 21 en 22. i Belanghebbenden kunnen volgens het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na deze bekendmaking tegen deze besluiten bezwaar maken bij het college van dijk graaf en heemraden van het waterschap Wilck en Wiericke, Postbus 30, 2740 AA Waddinxveen (telefoon (0182) 62 32 88, telefax (0182) 62 32 90). Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn. Ook na het indienen van een bezwaarschrift blijft de inhoud van het besluit van kracht. Waaijer Projectrealisatie B.V. te Leidschendam voor het: a) Maken van vier bruggen over de tussen de "Calville" en "Kersen- gaarde" te Boskoop gelegen watergangen; b) Graven van twee waterpartijen in het tussen de onder a) genoemde watergang gelegen perceel; c) Aanbrengen van een beschoeiing aan weerszijden van het tussen de onder a) genoemde watergangen gelegen perceel alsmede langs de noordelijke oever van de ten zuiden van de "Kersengaarde" gelegen watergang; d) Aanbrengen van 24 vlonders in de langs de noordzijde van de "Ker sengaarde" gelegen watergang. PLV Kwaliteitsproduct HU.'.iaJ

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 4