Grote onzekerheid over kassenbouw in de Zuidplaspolder Eén regisseur blijft probleem Dagboek van een Ethiopië-ganger oogmeting: uw '/i lengte in hele guldens korting! Reina de Raat geeft cursus OPEN DAG 7 MAART Borstvoeding zonder problemen WADDINXVEEN - Veel moe ders die borstvoeding geven, doen dit gelukkig zonder pro blemen. Toch komt het ook voor dat er iets mis gaat. Dat varieert van tepelkloven tot Groeneveld Opticiens Inloopmiddag LEZERSSERVICE Medische diensten Colofon Weekblad voor Waddinxveen Koop nü een complete bril en u ontvangt uw 7i lengte in hele guldens korting*. Dus als u 1,75 meter bent, scheelt dat u 87,50! Kerkdiensten OPLEIDING VERZORGENDE IC DE LAATSTE KANSEN Zondag 20 februari 200/12 yekatete 1992 PAGINA 9 WOENSDAG 1 MAART 2000 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ZATERDAG 4 MAART 2000 EN ZONDAG 5 MAART 2000 Door Huib Schouten F Waddinxveen, De Passage 220.Tel. (0182) 614 303. GROIERNAlt OP Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Beeker,Van den Brule, Van der Linde, Van Vliet en Vroom (groep I) heeft dienst: Arts: F.J. van den Brule, Sterrenlaan 18, tel. 630944 Sectie ’De Rank’, confessioneel- hervormde gemeenschap 10.00 uur ds. M. de Boer (Coe- necoop College) 18.30 uur ds. M. de Boer (jeug- dienst in Coenecoop College) Dienstdoende apotheek: Boskoopse Apotheek, Zijde 22, Boskoop, tel. 0172-217834 Immanuëlkerkgemeente, Prinses Beatrixlaan 10.00 uur ds. C. de Jong CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN Ontmoetingskerk, Groensvoor- de Zaterdag 4 maart 19.00 uur vie ring en zondag 11.15 uur viering de stad zeker bezwaar zal maken daar deze ontwikkeling gevolgen zullen hebben voor de kwaliteit van het leven in Rot terdam. Dit schoot mevrouw Van Yperen, raadslid voor D66 in Nieuwerkerk toch echt in het verkeerde keelgat. Ze stel de vast dat Rotterdam claims durft te leggen op grond gele gen in een andere gemeente i.v.m. de gevolgen die dit voor hen heeft. Ze vroeg aan Rade- ma wat die dacht te gaan doen met de verkeersafvoer die de door Rotterdam gebouwde wijk Nesselanden tot gevolg zal hebben voor hun buurgemeen ten. Zij duidde hierbij o.a. op de rondweg bij Zevenhuizen die als troostprijs voor de grond- overdracht ooit is toegezegd, maar waarvan de uitvoering zelfs nog niet begonnen zal zijn als de wijk Nesselanden al bewoners heeft. Ze vond dui delijk dat Rotterdam nu even te ver ging. Ex-PvdA wethouder Hakkes- teegt van Moordrecht was geïr- weigeren. Het voorkomen en oplossen van deze en andere problemen wordt besproken zijde waar Addis Abeba ligt, wonen Oro- mo’s en aan de andere kant de Aanha ren. De mensen waren opnieuw vriende lijk en vooral de kinderen zwaaiden naar ons. Alles was op de weg: vee soms zom aar overstekend of kinderen op weg naar school, boeren hun ezels voort drijvend... Niemand ging opzij.” „In Misrak hebben we gesprekken gehad met de plaatselijke boeren ergens mid den in de prairie in het absolute donker. Deze discussies waren heel verhelderend voor beide partijen. (Later vertel ik daar meer over.) Dinsdag bezochten we pro jecten zoals de verdeling van water van een bron boven op een berg naar dor pen beneden. Heel simpel maar tevens heel doeltreffend. Verder bekeken we een school, een hospitaaltje en een irrigatie project van de regering.” A«k gtWfc Vm 2S naart 2000. Vnug naar de wxxwaardcn. ZONDAG 5 MAART 2000 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost 9.30 uur ds. J. de Jong 17.00 uur ds. C.J.J. v.d. Dussen, Klundert WOENSDAG 8 MAART 9.30 uur ds. J. de Jong 19.30 uur ds.A.W van der Plas Bethelkerk, Bilderdijklaan 9.30 uur ds. H. Schipaanboord 17.00 uur ds. C.D. Zonnenberg WOENSDAG 8 MAART 19.30 uur ds. C.D. Zonnenberg GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groensvoor- de 9.30 uur pastor G.J. Martini WOENSDAG 8 MAART 20.00 uur ds. C. de Jong REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 10.00 uur ds.T Mikkers, Eindho ven Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV Raoul van Wallenbergplein 9 Postbus I 2400 AAAIphen Redactie-adres: Kanaalstraat 10 postbus 372 2741 HH Waddinxveen Telefoon: 0182-630332 Fax: 0182- 632633 JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespre king ROOMS-KATHOLIEKE KERK St.Victorkerk, Zuidkade Zondag 9.30 uur viering, dinsdag 7 maart 19.00 uur viering en woensdag 8 maart 19.00 uur aswoensdagviering RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat 10.00 uur bijeenkomst GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage 9.30 uur leesdienst 16.30 uur leesdienst WOENSDAG 8 MAART 19.30 uur ds. E. Brink BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat 10.00 uur G. van Engelenhoven CHRISTENGEMEENTE BETHEL BOSKOOP Kerkgebouw Boomgaard 21 9.30 uur Gaby Hetyey DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Crabethstraat, Gouda 10.30 uur Evangelie studieklas- sen I 1.20 uur Algemene vergade ring EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA De Goudse Waarden Kanaalstraat 10.00 uur ds.A.W. Davidse ONS ADRES SPRUIT EN BOSCH 1 TE HARMELEN. GOED MET .OPENBAAR VERVOER TE BEREIKEN. TEL. (0348)44 1714 De Hoeksteen, Esdoornlaan 9.30 uur ds.A.W.van der Plas 18.30 uur ds. H. Schipaanboord WOENSDAG 8 MAART 19.30 uur ds. H. Schipaanboord OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 9.30 uur leesdienst 17.00 uur leesdienst WOENSDAG I MAART I9.45 uur ds.J.G. van Tilburg WOENSDAG 8 MAART 9.30 uur ds.J.G. van Tilburg I9.45 uur ds.J.G. van Tilburg GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg 9.30 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst WOENSDAG I MAART 15.00 uur D. de Wit 19.30 uur D. de Wit DINSDAG 7 MAART 19.30 uur ds. A. Bac (uitzend- dienst) CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79 9.30 uur ds. C.C. den Hertog 17.00 uur ds. B. Reinders, Mijd recht WOENSDAG 8 MAART 19.30 uur ds. C.C. den Hertog BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfaterkapel, Havenstraat 10.00 uur ds. P. Kos I8.30 uur ds. H.G. Koekkoek VAN 1 J.OO UUR TOT 18.00 UUR ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT Voor de praktijk van de huisartsen Glaser,Van Heel, Siemons,Vos kamp en Wilms (groep II) heeft dienst: Arts:T.S. Wilms,Troelstrahoeve 66, tel. 618613 (zaterdag), WA. van Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 612676 (zondag) hebben en het prettig vinden hierover met lotgenoten te praten. Voor het geven van informatie, het beantwoorden van vragen of een gesprek zijn op deze middag Noortje van Wel en Coby Schuiling van het LCBB (Landelijk Contactor gaan Begeleiding Borstkanker- patiënten) aanwezig. Vragen over deze inloopmiddag, bel met: Noortje van Wel, tel.0182- 6I7 627 of Coby Schuiling, tel.OI 82-342 660. antwoordelijkheid moest wor den gelegd waar die hoort: „Bij Humanitas én het Gastouder bureau." Leferink zette ook vraagtekens bij de mate van acceptatie van het Gastouder bureau van het voorstel. „Je bij iets neerleggen is iets anders dan er mee instemmen." Bax van PCW hamerde weder om over de zekerheden voor de gemeente die zijn fractie niet kon vinden in het voorstel. „Ik ben nog nooit een offerte- aanbieder tegen gekomen die zei ’nee, dat kunnen we niet’. Dan zegt de heer Van Hoek (PvdA, red.) dat we ’vertrou wen’ moeten hebben. Maar aan den Rijn waar eindigt vertrouwen en begint naïviteit?", aldus Bax. PCW toonde echter wel begrip voor de huidige aanpak maar wilde graag van de wet houder horen dat het model niet automatisch weer wordt gebruikt in de toekomst. „Wij willen dat er duidelijke sanctie- maatregelen worden afgespro ken, de gemeente gaat ’monito ren’, laten we zeggen om de zes maanden, en dat het Gastou derbureau onder de vleugels van Humanitas kan voldoen aan de vraag." De WD sloot zich daarbij aan: „Wij willen contro le, druk op de ketel houden en aanpassingen plegen waar nodig", bij monde van raadslid Brugman. Wethouder Van Holsteijn liet Bax weten zes maanden wel lang te vinden. „Ik weet niet of ik mijn nieuwsgierigheid wel zo lang kan bedwingen. Over drie ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE - De PvdA-afdelingen Zevenhuizen-Moerkapelle, Moordrecht en Nieuwerkerk a/d IJssel hielden woensdag 23 februari een discussie avond over de mogelijke vestiging van een groot kassen- gebied in de Zuidplaspolder. Ondanks de voetbalwed strijd Nederland-Duitsland was er een gemêleerd gezel schap van o.a. tuinders, natuurliefhebbers en politici naar het Kruispunt in Nieuwerkerk a/d IJssel gekomen, ten einde aan de discussie deel te nemen. keuze gedwongen wordt. Mevrouw Spekman, raadslid voor de PvdA in Zevenhuizen- Moerkapelle, wilde weten of voor elk verplaatst bedrijf in het Westland groen wordt gecreëerd. Mevrouw Van Koot- en gaf aan dat dit onmogelijk is daar huizenbouw op leeggeko men locaties de verplaatsing in veel gevallen betaalbaar moet maken. Zoals in het gehele Groen Hart, bleek ook op deze avond dat voor elke vierkante meter open gebied er inmid dels diverse plannen bestaan. Daarom zal alleen de toekomst baby’s die plotseling de borst leren of de kassen daadwerke lijk in de Zuidplas gebouwd zul len worden. rand van Addis Abeba. Op de vraag r hoe groot de hoofdstad is, was het antwoord drie miljoen, maar waar schijnlijk zijn het er vier a vijf mil joen. We hebben vandaag ook even de sfeer geproefd in Addis. Wat opvalt zijn de vriendelijke mensen, altijd bereid om je helpen. Een gids heeft ons het paleis van de laatste keizer van Ethiopië, Haile Selassie laten zien en het graf waar hij nu ligt samen met Menem II. Overal was bewa king en er mocht rond het paleis niet gefotografeerd worden.” Woensdag 23 februari 2000/ 15 yekatete I992 „Vandaag kwamen we terug van een reis naar Misrak in Gojam, ca 280 km ten noord-westen van de hoofdstad. De wegen waren in het begin redelijk, maar naar mate de reis vorderde, werden ze steeds slechter met grote gaten in het asfalt. Op het laatst bestonden de wegen alleen nog maar uit gravel, mmar dat reed veel beter. Door de gesteldheid van de weg deden we acht uur over de afstand. Bij de Blauwe Nijl was opnieuw bewaking. Opvallend was dat er slechts één auto tegelijk over de brug mocht en dan alleen nog stapvoets. Aan de Nijl- «Mr bitty ww Koremans van Kreater kaatste het balletje terug en vroeg mij die cursus te geven. Ik moest daar even over nadenken, maar ik wil het graag proberen." De start is een korte cursus, maar De Raat is bereid om bij voldoende belangstelling een langere cursus algemene kunst geschiedenis te geven. „Ik wil beginnen met rond de twaalf deelnemers. Loopt het storm, dan komt er een tweede cur sus. Ik stel me voor te beginnen rond I425. Uit dat jaar heeft het museum in Gouda een mis kelk, die werd verstopt en waar een heel spannend verhaal aan vastzit. Gaandeweg belanden we dan in de zestiende eeuw, waarin ik met de cursisten schilderijen bekijk en vertelt over hun betekenis. Er is in die periode geweldig veel gebeurd. Neem alleen de omwenteling naar een ander geloof. In die jaren is er in Gouda hele mooie kunst gemaakt, geweldig inte ressant." Na de Krokusvakantie wil Rina de Raat met haar cursus begin nen. Deelnemers kunnen kie zen uit de maandagochtend en/of -avond, de woensdagoch tend of donderdagavond. De cursus omvat vijf bijeenkom sten van anderhalf tot twee uur in het Kreatergebouw in de Kerkstraat en uiteraard zal het Goudse museum worden bezocht. Opgaven voor de cur sus bij het secretariaat van Kre ater, telefoon 0182-614 422. GOUDA/WADDINXVEEN - In het patiëntenservicebureau op de Jozeflokatie van het Groene Hartziekenhuis in Gouda (ingang Jan van Beau- montstraat) wordt op woens dagmiddag 8 maart van 14.00 tot 16.00 uur een inloopmiddag voor borstkankerpatiënten gehouden. De middag is bedoeld voor vrouwen met borstkanker die voor, tijdens of na hun behan deling vragen en/of problemen Drs Reina de Raat begint binnenkort bij Kreater met een korte cur sus ’Grote kunst dichtbij’, waarbij kunst schatten uit het Goudse muse um zullen wor den betrokken. Weekeinddienst dierenarts: J.C. Oldenbandringh en J.C.H. van Dorst, Kattensingel I7, Gouda, tel. 0182-5 10958;Woubrechterf 42,Waddinxveen, tel. 0182-6131 12. Kleine huisdieren-spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens afspraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade-Oost 36, Waddinxveen, tel. 0182- 632051. Dierenkliniek ’Pieter Bas’, mevrouw WWM. Smits en J.B. Cramer, Prins Bernhardlaan 79,Waddinxveen en Hoge Gouwe 2I, Gouda. Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur volgens afspraak, tel. 0182-610462 of 0182-516876. WADDINXVEEN - Uiteindelijk kwam het dan toch wel goed, maar tijdens de discussie in de riteerd dat het rijk met de Vijf-* raad bleef het voorstel om de Nota Ruimtelijke Ordening het hele groene hart ‘op slot draait’, maar nu de overheid zelf plannen heeft in dit gebied kan het slot er in eens weer af. Mevrouw Van Kooten gaf hier op aan dat zij dat ook niet meer uit kon leggen. Daarnaast gaf zij aan, dat minister Pronk ook geen voorstander was van kassen in dit gebied, maar door mogelijkheden voor i collega Brinkhorst tot deze gemeente ingebouwd waren. gedwongen wordt. CDA’s Leferink was weliswaar blij met de uitbreiding van de BSO maar vond wel dat de ver dingen tussen historie, cultuur en kunst. Gouda was in de zeventiende eeuw al een hele belangrijke stad", aldus De Raat In haar cursus hoopt zij de deelnemers door het intensief bestuderen van met name de schilderijen een indruk te geven uit welke achtergrond ze zijn ontstaan en waarvan ze zijn afgeleid. „Aan tal van kunstwer ken zijn hele spannende verha len verbonden. Zo is er een prachtig altaarstuk, dat puur bij toeval bij een scheepstimmer man werd gevonden. Een ander altaarstuk overleefde de oorlog in een boerderij. Uit eigen ervaring weet ik dat je met heel andere ogen naar kunstwerken gaat kijken, als je ze plaatst in hun historische achtergrondje WADDINXVEEN - De in Wad dinxveen wonende kunsthisto ricus drs Reina de Raat begint binnenkort bij Kreater met een cursus 'Grote kunst dichtbij’, die ingaat op de kunsthistori sche hoogtepunten uit het ver leden van Gouda en omgeving. Aan de hand van prachtige schilderijen en prenten, maar ook andere kunstvoorwerpen, gemaakt door en voor de bewoners van onze streek, wordt de woonomgeving en zijn kunst nader bekeken. „De naam van de cursus mag men heel letterlijk opvatten", zegt Reina de Raat. „Bij de rondleidingen die ik geef in het museum in Gouda merk ik regelmatig dat bezoekers uit de naaste omgeving te weinig op de hoogte zijn van de prachtige en regio-gebonden stukken die in het museum hangen en staan. Dat vind ik heel jammer, want het museum, het Cathari na Gasthuis, herbergt werkelijk hele bijzondere kunst. De col lectie omvat werken lang ver vlogen eeuwen, de tijd van de reformatie, de periode van de beeldenstorm. Stuk voor stuk heel belangrijk." De kunstwerken geven een beeld van hetgeen zich de afge lopen eeuwen in en rond de centrumstad Gouda voltrok. Hoeveel mensen weten dat ook Jacoba van Beieren haar stempel op onze contreien heeft gedrukt? „Vanaf de der tiende eeuw zie je de verbin- Humanitas de buitenschoolse kinderopvang te laten organise ren lange tijd omstreden. Het CDA had liever een split sing van de subsidiegelden gezien richting Humanitas en het Gastouderbureau. De PCW-fractie vond bij monde van de heer Bax dat er onvol doende garanties en sanctie mogelijkheden voor de FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! s klein’ tijdens de maandelijkse infor matiebijeenkomst van Borst- voedingsorganisatie LLL. De ervaring leert, dat de meeste problemen zijn op te lossen zonder te stoppen met het geven van borstvoeding. De informatiebijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 7 maart bij Nel Veenman, Pr. Beatrixlaan 98 in Waddinxveen. De bijeenkomst is bedoeld voor aanstaande moeders en voor moeders die al borstvoe ding geven, hun baby’s zijn ook van harte welkom. Het bijwo nen van de avond is geheel vrij blijvend. De avond begint om 8 uur en duurt tot ongeveer 10 uur. Tijdens de avond zijn er boeken te leen en kolven te huur of te koop. Ook is er materiaal ter ondersteuning van borstvoe ding te koop. Wie telefonisch hulp of informatie over borst voeding wil, kan bellen met Nel Veenman, 0182-619 964. Mededeling: De regeling ’medische weekeinddienst’ is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvol gende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zondag van 10.00 - I 1.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. J<LJIN in prus, moor in ssnvicg Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. De Morgenster, Sterrenlaan 9.30 uur prof. C. Graafland, Gouda 17.00 uur ds.J. de Jong WOENSDAG 8 MAART 19.30 uur ds.J. de Jong Als sprekers waren uitgenodigd I mevrouw Van Kooten, lid van de Provinciale Staten van Zuid Holland, de heer Verbeek van de Natuur en Milieugroep, de heer Van Ruiten namens de WLTO en de heer Radema naméns de stadsregio Rotter dam. Mevrouw Van Kooten beet het spits af en stelde dat de provincie afspraken heeft met de WLTO en zij samen na studie de locatie Cromstrijen als verplaatsingsgebied voor Westlandse tuinders heeft uit gekozen. Wonderlijk was het uit haar mond te vernemen dat, nadat eerst in een naastliggen de polder de akkerbouwers moesten vertrekken voor het Bentwoud, nu de glastuinbouw niet mag komen omdat de akkerbouw in dit gebied voor op staat. Ook zag zij de komst van kassen als verstedelijking van het gebied. Van Kooten zag als alternatief naast Cromstrij en, de B-driehoek waar nog ruimte is voor 700 ha nieuwe glastuinbouw. Daar naast mag volgens het statenlid tegen de kern Moerkapelle volgens het streekplan nog 300 ha nieuw glas gebouwd worden in die zelfde Zuidplaspolder. Van Ruiten van de WLTO gaf aan dat er op termijn 2500 ha Westlands glas verhuisd moet worden. Hij vindt het van belang dat dit in een aanéénge sloten gebied terecht komt i.v.m de doelstellingen inzake energie en milieu die de sector met het rijk heeft afgesproken. Van Ruiten is nog steeds voor stander van Cromstrijen, maar mocht minister Pronk daar absoluut niets meer voor voe len dan vond hij de Zuidplas polder een waardig alternatief. De heer Verbeek van natuur en milieu zag met de voorgeno men plannen het laatste stukje natuur op het laagste punt van Nederland verloren gaan. Hij signaleerde dat de natuur weer de zwakste partij is en stelde dat natuur geheel iets anders is dan nieuw aangelegd groen. Hij zag de uitbreiding liever niet in de achtertuin doch in de B- driehoek gerealiseerd worden. De heer Radema gaf aan dat Rotterdam zich niet in wilde laten sluiten door glastuinbouw bij hun buurgemeenten. Hij gaf voor het gebied de voorkeur aan groenontwikkeling tenein de de Rotterdammers te kun nen laten recreëren in hun woonomgeving. Binnen dit gebied mochten wat hem betreft best wat dure huizen voor nieuwe rijken worden gebouwd. Als het niet anders kon, zag hij nog liever industrie dan glastuinbouw in het gebied verschijnen. Hij zegde toe dat Rotterdam indien er plannen in procedure komen die daar glas tuinbouw mogelijk gaan maken, gaat je echt afvragen: wat is daar gebeurd en waarom?" Reina de Raat studeerde kunst geschiedenis in Nijmegen en Leiden. Zij is niet in vaste dienst van het Goudse muse um, waar zij rondleidingen geeft en tevens in het Prentenkabinet werkt.Vorig jaar werd zij lid van het bestuur van Kreater en maakt zij deel uit van de com missie Filmhuis Kreater. „Ik opperde het idee een cursus kunstgeschiedenis.aan het aan bod van Kreater toe te voegen. In Waddinxveen bestaat immers duidelijk belangstelling voor kunst en cultuur, gezien het grote aantal leden dat zowel het Historisch Genoot schap als de Waddinxveense Kunstkring telt. Directeur Aad Ir. Willem Toering is sinds 19 februari namens de Kerngroep Ontwikkelingssa menwerking Waddinxveen (KOS) met NOVIB-medewerkers in Ethiopië.Tijdens zijn verblijf van drie weken bezoekt de Waddinxvener organisaties die steun van K.OS en NOVIB ontvangen.Via E-mail probeert Toering contact met het Week blad te onderhouden zodat lezers zijn belevenissen kunnen volgen. Omdat er geen garanties zijn wat betreft het vinden van een stopcontact in het land, is deze serie onder voorbehoud. „Hoewel we hier kort zijn, toch even een bericht vanuit Ethiopië. De ontvangst op het vliegveld van de hoofdstad Addis Abeba was heel vriendelijk. De douane was vriendelijk maar beslist. Er mocht absoluut niet gefotografeerd worden. De controle was minimaal. De reis ging per auto die in Nederland al op de schroot hoop zou zijn beland. Direkt waren er al bedelaars met enkele schrijnende geval len zoals mensen met een beén of hele maal zonder, kruipend door het nachte lijk verkeer. Ook de ontvangst in het hotel was har telijk. Het is een klein familiehotel aan de maanden kom ik al terug in de commissie." Wat betreft de garanties voor de gemeente wees de wethouder op de tweede tranche van het pro ject. „Als Humanitas die wil hebben dan moeten ze het ons wel naar de zin maken.We gaan ze zeer goed volgen en ook vragen stellen aan andere betrokken instanties." Om het CDA tegemoet te komen stemde de wethouder in met het zeer nauwgezet in de gaten houden van de inspanningen van Humanitas om in de behoefte van het Gastouderbu reau te voorzien. Om PCW over de streep te trekken zal in het subsidiebesluit wat betreft de sancties de algemene bepa ling uit de Algemene Subsidie Verordening worden meegeno men. Zodoende konden alle partijen akkoord gaan. Advertentieverkoop: Sylvia Steenwinkel Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag 8.30 - 17.00 uur. Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur Kanaalstraat 10 2741 HH Waddinxveen Telefoon: 0182- 630332. woon- zorgcentra! Har m e I c n [He remalerhof SPRUIT EN BOSCHl Door Willem Toering

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 9