Deze I Bijeenkomst gedupeerden betonschade sluit gelederen Week Prachtig patchwork in Waddinxveense bieb Verliefde meisjes begroeten soapster van der linde INTERIEURVERZORGING ik ALLES VOOR 'X UW OPEL... MEUBELEN GRAAG TOT KIJKEN? ZIENS! BRUSSEL Van Elswijk b.v. Informatie-avond in De Boog i Naderend afscheid KA o VVW burgemeester Schoots NOG 4 DAGEN BOEKENWEEK! b BURGER EL Sellers 5-5 10 Ge r be ra's Bedrijfsongeval w y Ontdek het zelf! Informatieve avond CARWASH r 3 een grote modeshow A.S. ZONDAG ZIJN WIJ GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR! Gokken Huis kopen of verkopen? Bij ons heerst een "huiselijke" sfeer! i Runder- minutesteak 250 gram AA 0182- 51 42 58 Zalm- tournedos 200 gram Bij besteding van 24,50 aan boeken het boekenweekgeschenk gratis! Onze nieuwe collectie tuinboeken is binnen! voor mensen met Kwaaitaal vloer Zijde 3, Bos ^uTmv ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) /Autox snelservlce 80^'?G^ Monique Mode organiseert Jong belegen kaas kiio Kaiserbroodjes 10 stuks 2 a AutO^HH snelservlce het snelle en persoonlijke adres voor: 998 llBislli KA,"^ keuzeüitmei wol, syn Altijd veiling vers Lage prijzen Aanbieding: groen 2,50 Emmer gevuld ™Lappelen TTEN X40 leer dan 150 stuks siSaJ^rïJcokos karpetten met een band /verken en festoneren.\ aat naar eigen keuze. y en Weekblad voor M I J 50 Combinatie: ■r wilt wonen. De Hypotheker In onze showrooms moderne-, design- en koloniale meubelen. Bij ons slaagt u vast en zeker! Monique mode om 10.00 uur en om 14.00 Wat is er voor nodig om twintig jaar gokverslaving achter je te laten? Hoe is zo’n leven? Volgens Wad- dinxvener Loek Moling is gokverslaving ‘een en al ge heim’. Hij praat er morgen over op televisie. In het Weekblad vertelt hij van daag al zijn verhaal. 89.95 59.95 69.95 APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES ONDERHOUD ALLE MERKEN aan we om Vrouwelijk Waddinxveen was uitgerukt om de soapster te zien patat bakken. De ver wachtte 1.500 bezoekers werd afgelopen woensdag echter niet gehaald. Was het om twee uur behoorlijk druk, een uurtje later moest Wins ton het met ’slechts’ vijftig gil lende meisjes doen. In een lange rij stonden ze vol span ning te wachten om zich met de blonde acteur te mogen laten vereeuwigen. „Dat is ►én,(0182)6l 23 73 172) 21 25 44 Mensen die met Winston op de foto zijn geweest, kunnen deze van woensdag 22 maart tot en met zaterdag 25 maart tussen twee en vijf uur opha len in Het Ouwe Dorp. Ook zal er iets verteld worden over het werken als vrijwilliger bij buurtcentrum ’De Boog’.Al le wijkbewoners zijn van harte welkom op deze avond. vragen stellen en hun ideeën met betrekking tot nieuwe acti viteiten kenbaar maken. Stationsplein Ic 2801 AK Gouda (naast ANWB kantoor) i i naar haar moeder. Ze moest nog even geduld hebben, want er waren nog twintig dames voor haar. Aangezien Winston eigenlijk moest helpen met patatbak- ken, poseerde hij ook nog even met wat patat voor de vele camera's. Een van de medewerkers tilt hem even op en de aanwezige dames beginnen weer te joelen. Dit tot grote verbazing van een enkele verdwaalde jongen, die niet snapte waarom hij niet zo populair was en Winston maar een ’glad mannetje’ vindt. Het perso neel genoot echter zichtbaar van de aanwezigheid van Winston. Het helpen van de klanten leek dan ook af en toe in het gedrang te komen. „Zijn ogen zijn heel mooi, maar zijn schoenen zijn lelijk", weet een meisje die Winston van top tot teen goed heeft bekeken. „Waarom ik hem zo leuk vind? Hij is knap en heeft een hoop poen!" Wapperend met een foto plus handteke ning en een verliefde blik in VAN BERKESTEUN WOONCULTUUR Kanaaldijk 44 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 614 633 ZEVENHUIZEN-MOER- KAPELLE - De gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle kan op zoek naar een nieuwe burgemeester. Hui dige burgervader L. Schoots vertrekt per 17 april naar het Brabantse Cuijk. Daar volgt hij eerste burger H. Hendriksen op die op I februari met pen sioen is gegaan. Schoots was van 1982 wethouder in Ridderkerk en van 1989 tot 1994 Tweede Kamer-lid. In 1993 kwam hij als waarnemend burgemeester naar Zeven huizen-Moerkapelle. In september 1995 werd hij burgervader van de fusie gemeente. Bel nu voor meer informatie en/of een afspraak telefoon: 3 32, 33. Door Dave Heemskerk Plusmarkt. Opgeteld de beste! www.plusmarkt.nl WADDINXVEEN - Het be faamde jubilerende Daniel- kwartet zal optreden tij dens het laatste Kamermuziekkwartet van dit seizoen. De muzikanten brachten onlangs een nieu we cd uit en met recht kan worden gezegd dat het een eer is dat deze beroemde muzikanten Waddinxveen aan doen voor een optre den. iinx op, de ogen komen de meisjes een voor een weer naar bui ten gelopen. Voor hen is dit een dag om nooit meer te vergeten. Voldaan en met een volle maag gaan ze vervolgens terug naar huis. Kerkplein 13 - Moordrecht Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 beoefenaars de kans de eigen creativiteit optimaal te benut ten. In het begin zijn niet veel materialen nodig, maar gaande weg kunnen veel materialen, boeken en hulpmiddelen de ac tieradius vergroten. Elk werkstuk heeft een eigen verhaal. Zo hangt in de bieb een quilt met hondjes. „Een president van de Verenigde Sta ten had zo’n hondje en een vrouwenvereniging heeft toen dit wandkleed voor hem ge maakt”, zegt Carla van Harten. „Er zijn heel veel verhalen te vertellen en mijn leerlingen lui steren daar altijd graag naar.” De tentoonstelling is te zien op alle openingsuren van de biblio theek. I992 ben ik met quilten en patchwork begonnen. Ik was daar eerder door geboeid, maar een beetje op afstand.” Quilten is het op elkaar beves tigen van drie lagen op elkaar, waardoor een eenheid ont staat. Patchwork is het aan el kaar naaien van de verschillen de stukjes. „Patchwork komt uit de Romeinse tijd, toen de op deze manier gemaakte kle ding onder de maliënkolder werd gedragen”, vertelt Carla van Harten. „De techniek is vanuit de oude wereld naar Amerika gegaan, heeft daar grote furore gemaakt en is daarna weer bij ons teruggeko men.” Patchwork en quilten geeft de Dorpstraat 38, Wa Europalaan 4 Alphen a/d Rijn T? Tel.: 0172 42 47 24 Fax: 0172 47 16 66 Deze week nergens goedkoper! Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182)61 4714 (nieuw!) Woensdag 22 maart 2000 WADDINXVEEN - De gemeente ontkende donderdag avond tijdens een informatiebijeenkomst voor (mogelijk) gedupeerde bewoners met een Kwaaitaalvloer eerder dan 1999 op de hoogte te zijn geweest van woningen die mogelijk te lijden hadden van betonrot. Dat schoot H. de Boer, secretaris van de onlangs opgerichte vereniging huiseigenaren betonschade Waddinxveen (VSBW) in het verkeerde keelgat. „De gemeente houdt zich van de domme. In I986 zijn er al signalen geweest en dat zei ik vorige keer al in de Ontmoetingskerk.Toen ontkende de gemeente het, nu doen ze het weer." Kantoor kanaalstraat I0, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0I82- 63 Telefax 0I82- 63 2 aanbiedingen geldig Deze week do, vrij, en zat. Plusmarkt Diwa W.C. Zuidplas in het Anne Frank Centrum te Waddinxveen Toegang is gratis Tevens voor iedere bezoeker een gratis kopje koffie. Na de modeshow is er gelegenheid tot aankoop van de kleding. Showaanbieding jasje 595? rok -4955' pantalon Driedelig normaal 24^95" Deze dag voor maar 199,95 Tot ziens bij Passage 32 - Waddinxveen. tel. (0182) 61 54 27 Burg. Colijnstr. 37 - Boskoop, tel. (0172) 2I 63 30 Dr. Kuyperkade 6 - Maassluis, tel. (0I0) 592 06 21 ^Dorpstraat 67 - Zoetermeer, tel. (079) 316 40 84 AKELAARD A. van der Leede bevestigde dat een Waddinxveense woning- bouwcoöperatie tijdens een grootschalig onderzoek in dat jaar ontdekte dat een aanzien lijk aantal woningen aan de Wingerd gebukt ging onder be tonrot. De woningen zijn toen allemaal onderzocht en waar nodig gerepa reerd. „Met subsidie van de gemeen te", aldus de medewerker van Woon- partners Midden-Holland. Na de bijeenkomst zegt wet houder Wientjens dat er inder daad subsidie is geweest maar niet speciaal voor onderzoek naar betonrot. „Dat was voor groot onderhoud. Daar valt van alles onder." Ze weet niet in hoeverre de gemeente toen is geïnformeerd door de woning bouw. „Veel gemeentemede- werkers van toen zijn nu weg dus er valt niet na te gaan of de informatie is doorgespeeld en als dat zo is, wat er toen mee is gedaan", aldus de wethouder. Zij vindt het belangrijk te kijken naar het heden en de toe komst. Dat denken ook de Waddinxveense woningeigena- ren met een Kwaaitaalvloer ge tuige de oprichting van de VSBW. De oprichting van die vereniging begin deze maand is een belangrijke stap zo viel tij dens de bijeenkomst te belui steren. De voorzitter van de landelijke Stichting Betonscha- devloeren Nederland (SBN), Jacqueline Verbeek, zei dat Waddinxveen een compliment verdient omdat er na de be kendmaking van het euvel, snel actie werd ondernomen. Ver beek ontdekte in 1997 dat haar buurman last had van beton schade en bracht de zaak in de openbaarheid. Haar ervaring is dat (mogelijk) gedupeerden zich moeten verenigen omdat zo veel tijd en geld kan worden bespaard. Om die reden richtte een aantal buurtbewoners de VSBW op. „Wij willen de kos ten zo laag mogelijk houden, in formatie verstrekken aan de Waddinxveners die tot de risi cogroep behoren, onderzoeken coördineren, kijken naar subsi diemogelijkheden en kijken HOOGENBOEZETO Da's lekker meubelen. Wilhelminakade 48-52 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 615 066 officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp J 54e jaargang nr. 2690 J <Aiito^ snelservlce Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 a.s. zaterdag 25 maart uur stellen buurtcentrum ’De Boog’ (weer) eens te bezoeken en meer informatie te krijgen over het huidige activiteiten aanbod. Er zal tijdens deze avond een presentatie worden gegeven van de activiteiten die op dit moment al draaien. Te vens kunnen de wijkbewoners -7— ■^98 WADDINXVEEN - De Bo- skoopse Carla van Harten ex poseert tot en met dinsdag 4 april patchwork en quilts in de bibliotheek in de Van Mecklen- burg-Schwerinlaan in Waddinx veen. Carla van Harten heeft ongeveer dertig werken van verschillende afmetingen in de bibliotheek opgehangen. Zij geeft regelmatig cursussen van acht lessen aan beginners bij de Stichting Boskoop Cre atief in het Praathuis in de Snij- delwijk in Boskoop. „Ik heb al vele jaren een affiniteit met textiel”, zegt Carla van Harten. „Ik vind textiel lekker om mee te werken, dat zit in je.Vroeger maakte ik veel kleding voor mezelf en de kinderen. Vanaf naar de diverse reparatieme- thoden", sprak voorzitter O. Wiersma. Die avond meldden tussen de veertig en vijftig mensen zich aan, zo laat de nieuwbakken voorzitter een dag later desge vraagd weten. „We hopen dat er nog veel meer mensen bij komen en dat zal wel luk ken. De brie ven waarin vragen offertes voor schouw en inspectie liggen al klaar. We hopen een offerte voor tachtig mensen te kunnen opvragen. Zodra we de reacties van de bureaus binnen hebben gaan we kijken naar de prijs/kwaliteitverhouding en de garantie op de reparaties", zegt Wiersma die er aan toevoegt ’door te zullen gaan tot het bit tere einde’. „Zeg maar tot waar we geld kunnen halen. De over heid zal wel zeggen dat het be hoort tot onderhoud aan het huis maar dat is erg voor de hand liggend.Wij gaan in dat ge val praten met de belasting dienst." - tojgl B^^CeeKblad vooj- Waddinxvei linxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle - oplage 14.500 exemplaren WADDINXVEEN - Op don derdag 30 maart a.s. wordt er van 20.00 uur tot 22.00 uur een informatie-avond gehou den in buurtcentrum ’De Boog’ aan de C. Huygenslaan 2 in Waddinxveen. Deze avond wordt gehouden om de wijkbe woners in de gelegenheid te Op dat gebied behaalde de SBN eind vorig jaar een belang rijke overwinning. De recht bank in Amsterdam bepaalde toen dat de gemeenten een verzoek tot herziening van de WOZ niet mochten behande len als bezwaarschrift. Bij een bezwaarschrift moet worden gereageerd binnen zes weken. „Maar dat gaat niet als je be tonschade hebt sinds 1992 en er pas vijf jaar later achter komt", legt Verbeek uit. De uit spraak kan dus grote financiële consequenties hebben voor ge dupeerde bewoners. De beton rot heeft immers nadelige ge volgen voor de waarde van het huis. „Dus ook voor de WOZ en in het verlengde daarvan voor de inkomstenbelasting. Voorwaarde is wel dat mensen meer dan 25.000 gulden schade hebben", aldus Verbeek. In Nederland zijn ongeveer 100.000 woningen met (moge lijk) aangetaste Kwaaitaal- en Mantavloeren. In Waddinxveen gaat het om ongeveer 200 hui zen. Met de fijne kneepjes van het patatbakken had de soap-ster af en toe moeite. (Foto: Artistic Art, Uesbeth van derVis.) Door Raffi Trapman WADDINXVEEN - Wat doe je als vijftienjarig Waddinx- veens meisje op woensdag middag? Precies, bij soapster Winston Gerschtanowitz kij ken in eethuis-cafetaria Het Ouwe Dorp. De acteur kwam verleden week op bezoek na- hem!", riep een klein meisje dat eigenaar Van Zanten een Aviko-wedstrijd had gewon nen.Winston speelt in een bekende Nederlandse soapse rie (waarvan de naam au teursrechterlijk niet genoemd mag worden) de rol van Harm van Kloppenburg en bleek behoorlijk geliefd te zijn ónder de Waddinxveense da mes. Elke vrijdag winkel- - 7 centrum Zuidplas. Elke zaterdag winkelcentrum Groensvoorde. vindt u klassieke WOONSELEKTIE Kanaaldijk 30 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 632 441 WADDINXVEEN -Een 33-ja- rige man uit Zoetermeer is maandagochtend 20 maart zwaar gewond geraakt bij een bedrijf aan de Bredeweg. Een bedrijfsroldeur raakte bij het sluiten deels uit de gelei- debaan en kwam boven op de werknemer terecht. Hij is met hersenletsel opge nomen in het Dijkzigt zieken huis in Rotterdam. De ar beidsinspectie stelt een onderzoek in. -■ Vo. N

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1