Korbis en Deze Week van kantine Waddinxveen viert luilak met veel kabaal Rowah praten over delen CASBA l LET OP BENT U TOE AAN VERVANGING PHILIPS EK-TV VOO addinxveen - ^iiiwadi --- SUMMER S A.LE I II PIANO’S ALLES VOOR UW OPEL... Verkeersoverlast door tijdelijke afsluiting hefbrug Waddinxveen I wonen Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Wandel- Zangvogels treden op in Hoeksteen vierdaagse Maag-, lever,- darmweek Maak 17 dagen lang elke dag kans op een Philips kleuren TV De mooiste cadeaus voor Vader! Boeken Computersupplies Schrijfwaren Bij ons slaagt u altijd! e) BURGERS. L u x a f 1 ex® BOOT Bodegraven Hor re n NEELEMAN PLUSMARKT DE GRAAF PARTNER PLUSMARKT SCOORT MET KLEUR actie loopt t.m. 24 juni 2000 APPARATEN PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop (0172) 23 07 17 /Auto\ snelservice van der linde ■FAuto^H STAATSLOTEN LA 01 82 - 5 I 42 58 linxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Weekblad voor 54e jaargang nr. 2702 1 Door Dave Heemskerk DJ Erick E druk in de weer met het ’mixen’ van zijn muziek. (Foto: Marianka Peters.) CARWASH APK-KEURINGEN EWWJ I nu vele toonzaalmodellen met extra korting! WADDINXVEEN - Op vrijdag 23 juni is het eindelijk weer zo ver. De jaarlijkse zangavond van het kinder en tienerkoor, De Zangvogels onder leiding van Daniëlle van Laar en aan de piano Kamelia Miladinova. De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Hoek steen aan de Esdoornlaan te Waddinxveen. verkeer komend vanaf het Noordeinde kan gebruik ma ken van de Beethovenlaan, via de Juliana van Stolberglaan en de Kanaaldijk in de richting van het centrum of via de Chopin- laan, Esdoornlaan, Dreef, Be- ijerincklaan in de richting van de A12; verkeer uit zuidelijke richting op de Kanaaldijk wordt via het Noordeinde richting Boskoop verwezen. Voor het in- en uitrijden van Waddinx veen worden de volgende rou tes aanbevolen: vanaf de Al2 via de Beijerincklaan (afslag 10); vanaf Alphen aan den Rijn via de Nil, de Gemeneweg en ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES ren en belletje te trekken, voltrok zich in Waddinxveen een geheel ander tafereel. In sporthal de Dreef werd voor de twee- en wie weet wat er aan losse verkoop nog bij komt", vertelt een van de organi satoren rond middernacht. De jongeren vermaakten zich al opperbest onder de dreunende houseklanken van DJ Erick E. De monotone klanken met af en toe een serie hoge tonen van een synthesizer deed de trommelvliezen bijkans barsten. Toch leek het de jongeren niet te deren en zo aan de muziek geen einde kwam, zo leken de jongeren ook geen behoefte te hebben om even uit te blazen. Voor wie het toch even teveel werd, kon even bijkomen in één van de vele relax- fauteuils, die overal vandaan waren ge scharreld en die her en der in de sport hal stonden. Op het verhoogde podium dansten vooral de meiden in de felle spotlights om maar vooral te zien en ge zien te worden. Herrie, maar vooral gezelligheid, was troef tijdens het luilakfeest in Waddinx- veen.Voor de gemiddelde twintigplusser 'ff Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 Telefax 0182- 63 2 rioleringswerkzaamheden die dwars over de Kerkweg Oost plaats moeten vinden. De gemeente Waddinxveen vernieuwt in de periode 19 tot 7 juli de riolering onder de Dorpstraat 38, Waddinxveen (0182)61 23 73 Door Marianka Peters WADDINXVEEN - In Noord-Holiand doet men zich op de zaterdag voor Pink- bollen. Deze gebaksoort wordt warm met stroop gegeten. Ook de traditionele bloemenmarkt die op vrijdagavond rond alle Haarlemse grachten wordt gehouden en tot in de vroege morgen voortduurt, is tot ver over de provinciegrenzen be kend. Hoewel het luilakfeest een van ori gine Noord-Hollands gebruik is, breidt dit evenement zich steeds verder uit over ons gehele land. Tal van sportverenigingen organiseren een luilaktoernooi en ook de luilakritten van oldtimerverenigingen zijn overbe kend. Daarnaast worden op tal van plaat sen muziekfestivals georganiseerd om de jeugd te vermaken en hen te behoeden van kattenkwaad in hun woonomgeving. Terwijl kinderen door de Noord-Hol- landse straatjes reden met blikjes achter hun fiets en enkele deugnieten het aan durfden om ruiten met zeep in te sme- Zijde 3 Boskoop (0172)21 25 44 Hoogeveenseweg (gemeente Rijnwoude) en het Noordein de. Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0 i 82) 622 388 Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed Win een weekeind. Zie advertentie elders in de krant O 3 VAN UW KEUKEN- INBOUW WIJ KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: maandag 22 mei 18.00 uur voor de trekking van dinsdag 23 mei. WADDINXVEEN - Het EK is begonnen en heel Neder land is oranje. Ook in het Gouwedorp zijn vele huizen voorzien van vlaggen, leeu wen en wat al niet meer. Wie zijn huis, zichzelf of een familielid ook helemaal in Oranjestemming heeft ge bracht: Let op. Op de sport pagina valt een Passagebon te verdienen. Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp j ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uurt/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Coenecoop 397 Waddinxveen Tel. (0182)6147 14 (nieuw!) WADDINXVEEN - Vanaf maandag I9 juni is de hefbrug van Waddinxveen over de Gou we voor circa drie weken afge- voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Coenecoop- brug of zal van de hefbrug in Boskoop gebruik moeten ma ken. De winkeliers blijven be- Oprolbare hordeuren Schuwende bordeüren Scharrrterende bordeurert Rolborrer. :>;zetborren - De vierde Waddinxveense wandelvierdaagse trok we derom een recordaantal deelnemers. De dagen wa ren met het mooie weer en de leuke routes welbesteed voor de sportieve wandelaar waarvan menigeen zich in oranjekledij had gestoken. Zie elders in deze krant. WADDINXVEEN - Dit jaar vindt de Maag Lever Darm Week plaats van 18 t/m 24 juni. De Maag Lever Darm Stichting vraagt tijdens deze week aan dacht voor kinderen met een spijsverteringsziekte. Om hen te kunnen helpen, finacieert de Maag Lever Darm Stichting on derzoek naar bijvoorbeeld voedselallergieën, darmontste kingen, maagklachten en lever ziekten. Hiervoor is geld nodig. Tijdens de Week gaan ruim 20.000 collectanten langs de deur en kan er geld worden ge stort op giro 2737 van de Maag Lever Darm Stichting. www.casba.nl Zoeterwóude I Rijneke Boulevard I Hoge Rijndijk 315 I 071 - 589 93 46 Uw Luxaflex® raambekledingsspecialist: INTERIEURVERZORGING studeerd dit jaar en hebben ook verschillende keren gezon gen in verpleeghuizen te Bo skoop en Gouda. Ook mochten zij 5 mei meezingen met het grote koor Vox Jubilans. Nu ge ven zij dus hun eigen concert en hopen dan ook dat er veel publiek in de Hoeksteen zal zijn. Deze avond nemen zij ook afscheid van hun dirigente Da niëlle die hen helaas gaat verla ten. Na deze zangavond breekt sloten voor de Zangvogels een wel verdiende vakantie aan en ze hopen dat 29 augustus weer met frisse moed aan een nieuw zangjaar te beginnen. Kinderen die graag zingen zijn hartelijk reikbaar per fiets of te voet. De welkom op de repetities in de afsluiting houdt verband met Hoeksteen iedere dinsdagmid dag. De repetitietijden zijn: A.koor (6-8 jaar) 16.15-16.45 uur. B.koor (8-11 jaar) 16.45- 17.30 uur. Tienerkoor (11-15 jaar) 17.30-18.15 uur. WADDINXVEEN - De bouwcommissies van korfbalver eniging Korbis en de Rowah-handballers zijn de mogelijk heden aan het bekijken om het onderkomen van Korbis geschikt te maken voor beide clubs. „Op dit moment zijn aannemers aan het rekenen om te zien wat de mogelijk heden zijn”, zegt Rowah-voorzitter Hofmans. steren te goéd aan de HaSHemse Luilak'-'*de achtereenvolgende een luilakfeest ge organiseerd voor de jeugd. Vorig jaar viel de opkomst van de jonge ren met zo’n tweehonderd ietwat tegen, dit jaar waren in de voorverkoop al meer dan 350 kaarten verkocht. „Het is natuurlijk nieuw voor Waddinxveen en we moeten het evenement de tijd gun nen om te wennen. Dit jaar hebben we bijna het dubbele aantal kaarten verkocht zal de muziek wel oorverdovend hebben geklonken, voor de jongeren, voor wie het feest ook werkelijk bedoeld was, was het een fantastische dansavond. Naast DJ Erick E traden in de loop van de nacht nog op de DJ’s Armin van Buuren,Tiësto en Stephen. Pro Miss zorgde voor de af sluiting van het muziekspektakel. Harry Cuvelier, een van de drijvende krachten achter het feest, was tevreden over de opkomst: „Het waren uiteindelijk 500 aanwezigen die een schitterende nacht hebben meegemaakt”. Hypotheek adviseur gekeurd”, legt B. Bakker van de gemeente uit. Het latere idee om de kantine door zaterdag- vereniging Korbis open te laten stellen voor de buren op zon dag haalde het ook niet. „Wat betreft het delen van een ge bouw kan ik me voorstellen dat andere mensen principiële pro blemen hebben. Bovendien zouden er ook andere proble men de kop op steken”, aldus Hofmans. Er is dan ook perti nent geen sprake van integra tie. „Het worden twee verschil lende gebouwen want iedere club krijgt een eigen ingang”, al dus Jonker. Voor de zomer hoopt Rowah- voorzitter Hofmans meer te weten van de aannemers over de financiële mogelijkheden. „Als dat geen probleem ople vert dat zijn er nog andere za ken op te lossen maar nu beide clubs positief denken, heeft dit plan een goede kans van sla gen.” Wethouder van Holsteijn is tevreden met de samenwer king. „Ik vind het prima dat ze samen aan de slag zijn gegaan. Er waren al eerder gesprekken tussen de twee die op niets uit liepen. Er was een afwachtende houding maar Korbis, Rowah en de gemeente hebben elkaar diep in de ogen gekeken.” Vol gens ex-voorzitter Jonker was het praten met Rowah een voorwaarde voor het nieuwe kunstgrasveld maar volgens de wethouder is dat nooit zo ge zegd. Ook Bakker zegt dat het nooit een officieel standpunt van de gemeente was; „Er is wel eens iets geroepen maar er is geen link gelegd tussen het zoeken naar een oplossing en het nieuwe kunstgrasveld”. Volgens ex-voorzitter Jonker van Korbis is het de bedoeling dat de 'Korbistro' door een muur te verleggen voor een deel van Rowah wordt, dat Korbis het ruimteverlies com penseert met een aanbouw op het binnenterrein en dat er twee kleedkamers voor de handballers komen op hetzelf de binnenterrein. De toilet groepen worden gedeeld. Te vens krijgt Rowah de - beschikking over het oude bad- meesterlokaal. „De handbalvereniging kan de ze ruimte kopen. Korbis heeft geen bedrag genoemd, zij moe ten met een bod komen.Van de opbrengst wordt de 'Korbistro' opgefraaid”, aldus Jonker. Ro wah-voorzitter Hofmans: „Mij is verteld dat Korbis er in ieder geval niet op achteruit wil gaan. Vertaald komt het er op neer dat de koopprijs de kosten van de aanbouw zal zijn. Die weten we echter nog niet. We hebben dan ook nog niet nagedacht over een koopprijs”. Het delen van de accommoda tie volgt op een periode van onderzoek naar de diverse mo gelijkheden. Het verplaatsen van verenigingen naar de over zijde van de Dreef, naar het terrein van Hockeyclub Wad dinxveen, liep stuk op onover koombare financiële proble men. Ook het eigen onderkomen van Rowah bleek niet haalbaar te zijn. „Dan had het gegaan om prefabs die na vijftien jaar weer zijn afgeschre ven op een lokatie waar het De kinderen hebben hard ge- volgens het bestemmingsplan niet mag en waarschijnlijk zou het ook niet door de wel standscommissie worden goed- KERKU EG X>S I 1X5 2741 HD SS SDD1SXSEEK TEL: <0812.64 (KI 72 Kerkplein 13 - Moordrecht Dorpstraat 39 Waddinxveen Telefoon (0182 61 22 98 --- kruising Kerkweg Oost en Oranjelaan. In verband hiermee wordt een aantal tijdelijke ver keersmaatregelen getroffen: de hefbrug in Waddinxveen wordt afgesloten voor alle verkeer behalve fietsers en voetgan gers; op de Souburghlaan wordt éénrichtingsverkeer in gesteld, zodanig dat deze straat alleen vanaf de Juliana van Stol berglaan mag worden ingere den; de rijrichting van de Julia- nastraat wordt omgedraaid zodat groot vrachtverkeer rechtsaf onder langs de brug kan rijden richting Zuidkade; in de Julianastraat wordt een par- oplage 14.500 exemplaren 1 i horren voor u op maat gemaakt oplossingen voor ramen en deuren, mooi van vormgeving superieur in kwaliteit en bedieningsgemak Met de Luxaflex’ Horren houdt u vliegende en kruipende insecten op een natuurlijke manier buitenshuis. Uw Luxaflex* specialist adviseert u graag over de ongekende mogelijkheden van het horrenprogramma. Door afsluiting van het verkeer veroorzaken de werkzaamhe den niet alleen overlast voor de omwonenden maar ook voor anderen in en buiten de ge meente. Wij betreuren deze overlast en stellen uw mede werking voor een goed verloop van de werkzaamheden op prijs. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer L. van Bruinisse van de gemeente Waddinxveen, tel.0182-624806. I snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: Woensdag 14 juni 2000 /Auto\ snelservice Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182)61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (wericplaats tot 12.00 uur) keerverbod van kracht. De winkeliers op de Kerkweg Oost blijven bereikbaar met de fiets en te voet en - voor auto verkeer - via de bestaande par keerterreinen aan de Stations straat (Beukenhof en Gemeentehuis). De afsluiting en de omleidings- routes voor het verkeer wor den met duidelijke borden aan gegeven: verkeer op de N207 (Henegouwerweg) wordt zo veel mogelijk omgeleid via de Coenecoopbrug en Boskoop; verkeer op de Noordkade ko mend vanuit Boskoop wordt omgeleid via de Staringlaan; S<l*-sale De Hypotheker Stationsplein Ic 2801 AK Gouda (naast ANWB kantoor) Bel nu voor meer informatie en/of een afspraak CSfc telefoon: Zomeraanbiedingen bij: Kerkstraat 2, tel. (0172) 6125 41 wilt Mm -WW,»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1