Waddinxveen gaat uit z’n dak Deze Week 1 kortingspas H Huurdersorganisatie HWZM introduceert [LET OP BENT U TOE AAN -VERVANGING VAN UW KEUKEN- INBOUW APPARATEN T o f ALLES VOOR J UW OPEL... f J ,4® L u x a f 1 e Van Elswijk b.v. Se//ers Weekblad foto-actie De Kast 5?° Cursus sociale hygiëne voor vrijwilligers gehouden op dinsdag 5, I2, I9, 26 september, 3 en 10 oktober a.s. van I9.30 - 22.00 uur. De cursuslocatie zal later bekend worden gemaakt. Op donder dag 19 oktober a.s. wordt het landelijk examen afgenomen. Dankzij een financiële bijdrage van de gemeente bedraagt het cursusgeld voor vrijwilligers van buurtcentra, speeltuin- en sportverenigingen 80,- (inclu sief lesmateriaal). De kosten voor het examen bedragen I25,-. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de S.WW, Kerkstraat I3 in Waddinxveen, telefoon (0182) - 631 932. Vakantie- kriebels!?! r Hollandse nieuwe haring per stuk 2,75 f Antennes Ie Lustrum Coenecoop College S’ 0182-613500 CARWASH X 4 •ie •te- i NEELEMAN Galia meloen Smiths crispy chips diverse smaken 3 zakken voor Oosten maaltijden Last minute aanbiedingen! DE GRAAF PARTNER Almhof bio volfruit kwark bak 500 gram Spetterend optreden De Kast Auto^BH snelservice van der linde Waddinxveen Passage sluit donderdag om half zes De leukste vakanties beginnen bij ons! Reisgidsen Wandel-/fietsroutes Boeken Tijdelijk bij aankoop van een reisgids, han dige taalgids cadeau! b BURGERS^ Riedel Coolbest literpak I®9 I 3 stuks voor 7,50 4 stuks voor 10,00 a.s. vrijdag op de Waddinxveense markt. d n linxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle Weekblad voor oplage 14.500 exemplaren 54e jaargang nr. 2704 mi «|99 Lees verder op pagina 17 Informeer naar uw voordeel. Coenecoop College (Foto: Artistic Art/ Liesbeth van der Vis.) UW TELEVISIEDOKTER uur) V De Hypotheker APK-KEURINGEN EVM NEELEMAN Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. 24 uur service 3 maanden garantie Aan allen, die overlast ondervonden van het optreden van De Kast, bieden wij onze welgemeende excuses aan. per stuk Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed 8 32, 33. Schuivende hordeuren Scharnierende ONDERHOUD I ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES KERKWEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL: (0812)64 00 72 sic Hall on Tour om het publiek met top 40 muziek te vermaken. Naarmate de avond vorderde werd het steeds drukker op de campus van het Coenecoop Colle ge. Duidelijk was dat de meesten vooral voor het afsluitingsspektakel van het lus trumfeest naar school waren gekomen. Om het publiek vast op te warmen voor de grote finale trad de vier man tellende jongensgroep XMTS op. De stemming zat er toen al goed in en de bekende covers van verschillende ar tiesten werden door het publiek enthou siast meegezongen. Maar het hoogtepunt van het lustrumfeest was toch wel het openluchtconcert van de Kast, waarvoor de organisatiecommissie zo ontzettend veel werk heeft verzet. Het optreden van De Kast op de campus van het Coenecoop College zal niemand zijn ontgaan. De organisatie bedankt alle sponsoren voor hun bijdragen! Zonder hen was dit unieke evenement, met in totaal 3000 bezoekers, niet mogelijk. Nu 2 maanden gratis bellen Tot 1 juli geen aansluitkosten Aanbiedingen geldig deze week vrij, en zat. Plusmarkt Diwa diverse smaken bak a 1 kilo Plusmarkt. Opgeteld de beste! 1 www.plusmarkt.nl Stationsplein I c 2801 AK Gouda (naast ANWB kantoor) sage zal het naar verwachting erg stil worden omstreeks 18.00 uur als in menig huiska mer het Wilhelmus klinkt voor aanvang van Nederland-ltalië. Daarom sluiten de passagewin- keliers de zaak om 17.30 uur. Alleen de C-1000 blijft geo pend en houdt de normale tij den aan. Zijde 3 Boskoop (0172)21 25 44 Hoe u 1 wilt wonen. WADDINXVEEN - Het CDA is verrast door de ac tie van B&W om de behan deling van het beleidsplan uit te stellen tot eind sep tember. Volgens de partij moet ie dere Waddinxvener weten waar hij of zij aan toe is. Ook heerst er ongenoegen om een en ander aan te kondigen per brief. Overleg met fractievoorzitters had beter geweest, schrijft frac tievoorzitter Gerts in een brief. Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0182) 622 388 Bel nu voor meer informatie en/of een afspraak telefoon: 0182 - SI 42 58 WU KOMEN GRATIS BET U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: Deze week nergens goedkoper! Nieuwe en gebruikte PIANO’S Zomeraanbiedingen bij: BOOT Bodegraven Kerkstraat 2, tel. (0172) 6125 41 De GSM-masten in Zeven huizen blijven de gemoede ren bezig houden zo viel tij dens de commissieverga dering te beluisteren. De huidige landelijke richtlijnen bevallen niet en zijn ook te veel ten gunste van de te lefoniebedrijven opgesteld. Inwoners van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle die vlak bij een mast wonen zijn er niet gerust op en vroegen de commissie een gezonde oplossing te zoe ken. korting op benzine te krijgen. Benzinex, een overkoepelende organisatie van een aantal Texa- co-stations, zag het wel zitten dus dat is gelukt. Vervolgens dachten we aan de winkeliers”, zo zegt Slootjes. De passen kosten voor de on dersteuners van het eerste uur helemaal niets, leder jaar wordt de pas vernieuwt en dan kost het plastic 2,50. De benzinepas kost eenmalig vijf gulden. Nieu we mensen die zich aansluiten bij HWZM betalen wel de knaak aanmaakkosten van de pas. „Maar de kosten zijn na tuurlijk erg laag, ga eens een li ter brandstof kopen”, maakt Slootjes de vergelijking. De deelnemende winkeliers zijn: Formido, Verkleij bloemen en planten, Sonneveld, Hofka banden, juwelier Spruytenburg, Groenswaard apotheek en dro gisterij, v.d. Bor tweewielers en Wolters uit Waddinxveen en Nobility en John Kadiks uit Moerkapelle. „De kortingen zijn natuurlijk niet op aanbie dingen en andere kortingsac ties. We zijn ook nog bezig om het aantal deelnemende winke liers uit te breiden. Woonpart- ners Midden-Holland staat zeer positief tegenover het initia tief”, zegt de voorzitter. openingstijd van het clubge bouw, ongeacht de aard van de activiteit, tenminste één verant woordelijk persoon daadwer kelijk aanwezig te zijn, die in be zit is van de ’Verklaring Sociale Hygiëne’. Indien er niet wordt voldaan aan deze eis, kan de ge meente besluiten een centrum of kantine te sluiten. Daarom is het van belang dat alle buurt centra en verenigingen een aantal vrijwilligers hebben die een dergelijke verklaring bezit ten. De S.WW biedt vrijwilligers de mogelijkheid om het diploma te behalen. De cursus wordt Hypotheek adviseur Door Dave Heemskerk W’VEEN/Z’HUIZEN/MOERKAPELLE - De huurderstich- ting HWZM introduceerde afgelopen maandag de huur- derspas. Met deze pas kunnen bij de HWZM aangesloten huurders 10 procent korting krijgen op hun aangeschafte spullen bij de deelnemende winkeliers in Waddinxveen en Moerkapelle. Een tweede pas is goed voor tien procent korting op benzine. het publiek. Massaal verdrongen de drie duizend uitzinnige fans elkaar en de se curity had de handen vol om vooral meisjes, die door het gedrang dreigden te pletten uit het publiek te vissen.Toch was de sfeer enorm goed te noemen. Luidkeels werden alle hits van de Kast meegezongen en zelfs de Friese taal leken de Waddinxveners feilloos te kunnen spreken. Voorafgaand aan het con cert van de Kast vond een reünie voor oud-leerlingen plaats. Omst reeks zes uur was het al gezellig druk op de campus van het Coenecoop college. Massaal hadden oud-leerlingen gehoor gegeven aan de uitnodiging voor de reü nie. Daarna was het de beurt aan de dri ve in show van Veronica, Hollywood Mu- Door Marianka Peters WADDINXVEEN - Het lustrumfeest van het Coenecoop College is afgelopen donderdagavond op uiterst spectaculaire wijze afgesloten. De Friese popgroep de Kast zorgde voor een adembenemend openluchtconcert, dat overi gens over heel Waddinxveen te horen was. Sterke drang hekken waren nodig om de gillende fans op gepaste af stand te houden. Ónder hen een aantal toekomstige leer lingen, die volgend jaar als ’brugmug’ op het Coenecoop College onderwijs zullen gaan volgen. „We waren hartstikke blij dat we nog kaartjes voor vanavond konden bemach tigen”, vertellen de meiden enthousiast. „Het is alleen jammer dat we morgen vroeg gewoon weer naar school moeten. Dat wordt dus een kort nachtje. Maar toch willen we dit voor geen goud mis sen.” Toen de band omstreeks half elf de büh ne betrad, kwam het gedrang bij de hek ken op gang.Toen enkele minuten later de mooie Syb van de Ploeg, de leadzan ger van de Kast ten tonele verscheen, rees er een oorverdovend gegil op uit Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 Telefax 0182- 63 2 Zanger Syb van de Ploeg van De Kast werd luidkeels toegezongen door het dol enthousiaste publiek. (Foto: Marianka Peters.) WADDINXVEEN - Wie nog eens wil nagenieten van het concert van Syb en de zij nen kan dat doen! Het Weekblad voor Waddinxveen biedt de mogelijkheid om foto’s van het concert na te bestellen. Op het kantoor aan de Kanaalstraat liggen contact sheets met ruim 260 foto’s. Daar ook kunnen de nabestellingen worden gedaan. De kleurenfoto’s worden geleverd op formaat 15X21 en kosten 5,- per stuk. Andere formaten op aanvraag bij City Photo Marianka Peters, 0182 - 521 563. Deze actie loopt tot woensdag 12 juli 2000. Nokia 3210 met Dutchtone JackPack Allin 180 of 360 Van 99.-voor 49,- Duttrtone JadtPackAfci md gratsraóorieadsettwv ƒ9995 en grabs Eiefoontasje tw.v. 29,95 XT* Oukdkxva Ericsson T10s met Dutchtone JackPack AJIlin 180 of 360 Van 49.-voor Q WADDINXVEEN - In verband met de gewijzigde Drank- en Horecawet organiseert de Stichting Waddinxveens Wel zijnswerk, in samenwerking met het Opleidingscentrum Waddinxveen, na de zomerva kantie weer een cursus ’Sociale Hygiëne’ voor vrijwilligers van buurtcentra, speeltuin- en sportverenigingen in Waddinx veen. In het verleden was het vol doende als de beheerder van de bar of kantine in het bezit was van het diploma ’cafébe drijf’. Volgens de nieuwe wet dient er gedurende de gehele Rolborreh Ir.zeihorrm horren voor u op maat gemaakt oplossingen voor ramen en deuren, mooi van vormgeving superieur in kwaliteit en bedieningsgemak Met de Luxaflex* Horren houdt u vliegende en kruipende insecten op een natuurlijke manier buitenshuis. Uw Luxaflex* specialist adviseert u graag over de ongekende mogelijkheden van het horrenprogramma. officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp 249 299 /Auto\ snelservice Coenecoop 397, Waddinneen. Tel. (0182) 614714 OPENINGSTIJDEN: maandag Urn vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) het snelle en persoonlijke adres voor: ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) /Atïto\ snelservice j Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) waddinx **fc*'. Uw Luxaflex® raambekledingsspecialist: INTERIEURVERZORGING (0182)61 23 73 HWZM-voorzitter H. Slootjes toont de kortingspas. 9999999 Woensdag 28 juni 2000 - - „Het doel is het aantal huur ders dat ons ondersteunt om hoog te brengen. Het liefst ha len we natuurlijk de I00 procent dekking”, zegt HWZM-voorzitter H. Slootjes. De huurdersbelangenorganisa- tie heeft nu 2250 aangesloten huurders uit een potentieel van 4I30. HWZM behartigt de be langen van de huurders in de gemeenten Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerkapelle en bestaat vijf jaar. „We vragen nu één gulden per jaar per huis houden. Woonpartners Mid den-Holland, de coöperatie van wie wij huren, verdubbelt dat bedrag. Ons doel is echter vol ledig onafhankelijk worden zo dat we nog sterker komen te staan en dat zelfs de schijn niet meer tegen is”, legt Slootjes uit. Nu is het aantal aangesloten huurders al vrij hoog. Dat komt volgens de voorzitter omdat de vrijwilligers van HWZM des tijds zelf langs de deur zijn ge gaan. „Een enquête werkt niet, mensen sturen het niet zo snel terug, als je langs de deur gaat, dan is de respons veel groter.” De nieuwe passen brengen de vrijwilligers ook zelf langs. Ook de winkeliers zijn op deze manier benaderd. „We begon nen bij de benzinepomp om WADDINXVEEN - Natuurlijk nemen alle I5 miljoen bonds- coaches die Nederland rijk is morgen weer plaats op de bank. Grote winkelketens zei den al eerder de deuren dicht te doen. Immers, het personeel wil kijken en de klanten laten het waarschijnlijk ook afweten. Ook in de Waddinxveense pas- Kerkplein 13 Moordrecht Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 TEL: («12) M 00 72 J J- - WT L *+O70

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1