Te elfder ure toch nog subsidie De geur van olie, rook en modder Deze Week VHBW heeft bijna 100 (gedupeerde) leden LET OP BENT U TOE AAN VERVANGING ALLES VOOR UW OPEL... Jongerencursus: ‘Leren typen met tien vingers’ Van Elswijk b.v, officieel Opel service-dealer Luxaflex Sellers Hollandse nieuwe haring Vakantie- kriebels!?! Kampers Verse Mosselen 1” CARWASH o Insluiping aan de Kade per stuk 3 stuks voor 4 stuks voor 5 holen 4 betalen Tiroler schinken Serranoham of Parmaham 2.75 7.50 10.00 Nieuwe en gebruikte PIANO’S Zomeraanbiedingen bij: BOOT Bodegraven Kerkstraat 2, tel. (0172) 61 25 41 Pak Bak baguettes n 550 Minipuntjes NEELEMAN Aanhouding na aanrijding Twee aanhoudingen gestolen scooter ZEVENHUIZEN - Zondagmor gen 9 juli zag de politie rond 04:00 uur twee jongens wegrij den op een scooter bij La Bara- que. Geen van beiden droeg een helm waarop het tweetal naar de kant van de weg werd gedirigeerd. De bestuurder bleek geen certificaat te heb ben en bovendien bleek de brommer als gestolen gesignal eerd te staan. De twee jongens; één uit Waddinxveen en één uit Gouda, allebei 16 jaar, zijn aan gehouden. De politie onder zoekt of één van de twee ook iets te maken heeft met het in gooien van een ruit op de Pas- sage in Waddinxveen eerder die ochtend. De rode scooter en het signalement van één van de jongens komt overeen met wat een getuige daar rond 02:15 uur heeft gezien. ■■FAuto snelservice j| het snelle Meer woningen aangetast dan oorspronkelijk aangenomen van der linde STAATSLOTEN PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop o (0172) 23 0717 ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) /Aiitn\ |F snelservice geloof- in het geding was. „Wij staan niet achter het voorstel want hier kan een precedent werking ontstaan”, sprak Bax. Ook wet houder Van Holste- ijn toonde zich niet gelukkig maar toen duidelijk werd dat het voorstel het zou redden, haalde het college bakzeil. Pre cedentwerking zou worden voorkomen omdat de subsidie werd toegewezen op basis van het feit dat de kerk kandidaat- monument is. De politiek in Waddinxveen weet natuurlijk goed dat dergelijke kandidaten dun gezaaid zijn in het Gouwe- dorp. Het kerkbestuur, dat er vanuit ging dat de kans verke ken was, liet voor de raadsver gadering duidelijk het ongenoe gen merken. Het was van mening dat de steunbetuigingen van de gemeente slechts op woorden was gefundeerd. Na de avond van woensdag 5 juli bleef de kritiek. „Het gaat niet om een groot bedrag dus de toezegging is niet zo moeilijk. Ik heb het idee dat de politiek niet goed weet wat er onder de bevolking leeft. Na de afwij zing kregen we enorm veel steunbetuigingen en werden veel krachten gemobiliseerd”, aldus pastoor v.d. Helm. .../AutoN |f snelservice De leukste vakanties beginnen bij ons! Reisgidsen Wandel'/fietsroutes Boeken lijdelijk bij aankoop van een reisgids, han dige taalgids cadeau! b BURGERS:, e Victorkerk waardigheid krijgt 5000 gulden van Raad I^DE GRAAF PARTNER o.s. vrijdag 14 iuli op de Waddinxveense markt. T 54e jaargang nr. 2706 Woensdag 12 juli 2000 Vervolg op pagina 13 98 Vervolg op pagina I3 I Vervolg op pagina 23 De Hypotheker APK-KEURINGEN 7 77^. extra pak a 2 kilo nu maar 100 gram Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed WADDINXVEEN - De eer ste paal voor de derde fase van Souburgh is vorige week door wethouder Wientjens geslagen.Van achter ramen en vanaf het bouwterrein ke ken vele mensen naar de of ficiële handeling. De woonwagenbewoners en de omwonenden zijn al een tijd op elkaar uitgekeken. Dat was al bekend.Toch moet men het nog enkele jaren met elkaar uithouden zo klonk het vanuit het gemeen tehuis. Caravan-actie of niet. hebben weggedaan, voor de deelnemers aan de autocross waren de vierwielers hun gro te trots waar weken aan ge werkt is. Al glibberend reden zij naar de startplaats op het parcours en bij het minste beetje gas regende het mod- derplakkaten. De organisatie had niets te veel gezegd met de belofte over rondvliegende baggerspetters:Toeschouwers langs het parcours schuilden bij het voorbijrazen van de coureurs onder een paraplu om de modderklonten te ont wijken. Af en toe moesten zij even verstappen om niet in de modderpoel weg te zakken. Eigenlijk is het niet te doen”, vertelt Hein Bouwer uit Berg- schenhoek, die uit kwam in de ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES seren.Vorig jaar kon hét niet doorgaan omdat wij geen land beschikbaar kregen. Eerder dit jaar moesten we het ook af zeggen vanwege het slechte weer. Nu is het perfect en het parcours is ook prima.” Klok is al 25 jaar voorzitter van Autocrossteam Dor drecht en organiseert zo’n negen keer per jaar wedstrij den door geheel Zuid Hol land. Hij is duidelijk helemaal gefascineerd door de auto cross sport, hoewel hij zelf nog nooit in een dergelijke bolide is gestapt. „Ik ben agra riër van beroep en ben 25 jaar geleden met het virus be smet. Stationsplein Ic 2801 AK Gouda (naast ANWB kantoor) ZEVENHUIZEN - Donderdag ochtend 6 juli is er een inslui ping geweest in een woning aan de Kade. De dader is binnenge komen door de achterdeur en heeft onder andere een porte- monee en pasjes meegenomen. De bewoonster heeft aangifte gedaan. Zoals het een echte autocross betaamt, moest ook afgelopen zaterdag tijdens de race nog het een en ander aan de auto’s versleuteld worden. Foto.Maranko Peters Zijde 3 Boskoop (0172) 21 25 44 KERKWEG OOST I8S 2741 HD WADDINXVEEN TEL: (0812) 64 00 72 Dorpstraat 38, Waddinxveen (0182) 61 23 73 Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0 182) 622 388 Bel nu voor meer informatie en/of een afspraak telefoon: 0182 - 51 42 58 Door Marianka Peters ZEVENHUIZEN - Het was één grote glijpartij afgelopen zaterdag aan de Bierhoogtweg in Zevenhuizen.Terwijl koeien nog geen honderd meter rus tig in de regen liepen te gra zen, brak iets verderop het motorgeronk in alle hevigheid los. Bezoekers moesten in al lerijl zorgen dat ze wegkwa men toen de enorme bolides, die zo van de schroothoop le ken te komen over het ter rein reden. Eens waren de zwaar gehavende auto’s fraaie Fordjes of Golfjes. Bij de meeste auto’s was slechts aan een klein logo nog het oor spronkelijke merk te herken nen. leder ander zou een der gelijke automobiel allang Oprolbare bordeuren Schuivende hordeuren Deze week nergens goedkoper! VAN UW KEUKEN- INBOUW APPARATEN WIJ KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WIJ LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: 1 Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp nu 2 stuks klasse regio 2 liter. „De wagen stuurt vanzelf, remmen is evenzo al een probleem.Tij dens de eerste ronde ging het nog, toen was het droog. Na de tweede wolkbreuk is het een grote modderglijbaan ge worden en vielen er steeds meer rijders uit.Toch ben ik in de tweede ronde tweede geworden, dus te klagen heb ik niet.” Voor de voorzitter van het Autocrossteam Dor drecht die de wedstrijd in Ze venhuizen organiseerde is het een dag van echt genieten. „Dit is pas echt autocross. Het weer is juist voortreffelijk voor een spectaculaire race”, aldus Leendert Klok. „Het is nu de zevende keer dat we de cross in Zevenhuizen organi- 10 stuks Aanbiedingen geldig deze week vrij, en zat. Plusmarkt Diwa W.C. Zuidplas MOERKAPELLE - Vrijdagavond 7 juli kwam een 37-jarige man uit Waddinxveen aan het poli tiebureau melden dat hij op de Dreef zojuist een aanrijding had gehad. De mannelijke bestuurder was achteruit tegen zijn auto ge botst. Hij had weliswaar zijn naam opgegeven, maar was daarna zijn weg vervolgd. Dit, terwijl de Waddinxvener bij de tegenpartij alcohol vermoedde. Even later werd de man; 37 jaar en afkomstig uit Moerkapelle bij zijn woning aangehouden. Bij de blaastest werd 650 micro gram; 1,50 promille, alcohol ge constateerd. Het rijbewijs van de man is ingevorderd. Boven dien heeft de Moerkapellenaar na zijn aanhouding een hoofda gent beledigd. Ook hiervoor heeft de man een proces-ver- baal gekregen. Weekblad voof WADDINXVEEN - Voor jonge ren die hun typevaardigheid op de computer willen verbete ren, organiseert de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk, in samenwerking met het Oplei dingscentrum Waddinxveen, een cursus ’typevaardigheid’. Deze cursus is bedoeld voor jongeren van 16 tot 25 jaar die beter willen leren typen, bij voorbeeld om de kans op (an der) werk te vergroten en het werken met de computer te vergemakkelijken. Tijdens de cursus leer je je snelheid van het typen te ver beteren tot ongeveer I35 aan slagen per minuut. en persoonlijke adres voor: juist een reden om het bedrag beschikbaar te stellen.” D66 vond dat de gemeente het niet moest laten bij mondelinge steun, maar dat het tijd was om de portemonnee te trekken om te laten zien dat het ernst was met de steun om de mo numentenstatus te verkrijgen. Fractievoorzitter Bos stelde gelijk maar voor om een potje cultureel erfgoed’ in te stellen om ad-hocbeleid in de toe komst te voorkomen. Pro bleem waar de aanvraag van de kerk voornamelijk mee te kam pen had, is dat er geen beleid is op dit gebied. De PCW had alle begrip voor de wensen maar meende dat de politieke Uw Luxaflex® raambekledingsspecialist: <1— INTERIEURVERZORGING Informeer naar uw voordeel, i Door Dave Heemskerk WADDINXVEEN - Het is dat het CDA met een voorstel kwam om het parochiebestuur van de St.Victorkerk als nog de gevraagde 5000,- te geven, anders had de kerk na een droge tik van de voorzittershamer met lege han den gestaan. Wat een Kamerstuk leek, leverde toch nog mooie politiek op. Bij ons te koop t/m maandag 17 juli 18.00 uur voor de trekking van dinsdag 18 juli. De gemeente kan van de aan wezigheid van Kwaaitaal vloer delen niet altijd op de hoogte zijn, omdat nu blijkt dat de aan nemers tijdens de bouw moge lijk van hun bouwvergunning zijn afgeweken en andere vloer delen hebben toegepast dan waarvoor vergunning was ver leend. In wijken waarin de wo ningen in één bouwstroom zijn gebouwd, kan het bijna niet anders zijn dan dat daar ook Kwaaitaal elementen gebruikt zijn. Nadat enkele van deze eigenaren zich ook hebben aangemeld bij de VHBW blijkt dit vermoeden waar te zijn en is er dus ook in Waddinxveen sprake van gro tere aantallen woningen dan de 450 waarvan in eerste instantie is uitgegaan. Onlangs is in de gemeente Waddinxveen deWOZ-waarde van alle woningen opnieuw vastgesteld. De VHBW heeft de gemeente dringend verzocht bij de WOZ-waardebepaling de aanwezigheid van mogelijke be- tonschade in de woningwaar- dering mee te nemen. Dit bete kent dat voor alle betrokken woningen een lagere WOZ- waarde opgegeven zal moeten worden dan in de vorige perio de. Of dit ook daadwerkelijk is gebeurd, zal nauwlettend door de VHBW in de gaten gehou den worden en indien dit nodig blijkt te zijn, dan zal de VHBW ook daadwerkelijk met de ge meente in onderhandeling gaan. Vooralsnog gaat de belan genorganisatie ervan uit dat de gemeente de belangen van de gedupeerden goed zal beharti gen. addinxveen Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) Hypotheek adviseur kan per woning aanzienlijk ver schillen. Naar schatting van het Ministe rie van Volkshuisvesting, Ruim telijke Ordening en Milieu (VROM) gaat het landelijk om zo’n I 10.000 woningen. De Stichting Betonschadevloeren Nederland heeft hierover grote twijfels. Gelet op de produc tiehoeveelheid van de firma Kwaaitaal moet het gaan om veel grotere aantallen wo ningen, tot ze ker zo’n 300.000. Dat dit niet geheel onmogelijk is, blijkt wel uit het feit dat nu duidelijk wordt dat ook in Waddinxveen betonschade wordt aangetrof fen in woningen waarvan de ei genaar niet door de gemeente hiervan op de hoogte is ge bracht. Het bestuur van de St. Victor- kerk vroeg aan de gemeente Waddinxveen een bijdrage van vijfduizend gulden om de wij zerplaat en het uurwerk van de kerkklok te restaureren. Omdat er alleen geld aanwezig was in de pot ’sociaal-cultureel werk’, waar een kerkklok restauratie geen dekking onder kan vinden, en het college geen taak voor de gemeente zag weggelegd om bij te dragen bij klokrestauratie, werd het verzoek afgewezen. Tijdens de commissie, waar door de partijen toch nog aar dig kan worden gesleuteld aan collegevoorstellen, werd met geen woord gesproken over het verzoek van de St. Victor- kerk omdat het om een klein bedrag ging. In de tussentijd moet het CDA zich toch op het hoofd hebben gekrabbeld. Tijdens de vergade ring kwam er een voorstel op tafel om de afwijzing om te zetten in een toewijzing. De christen-de- mocraten meenden dat door geldelijke steun de gemeente duidelijker laat zien achter het voorstel te staan om van de kerk een Rijksmonument te maken. Sowieso meent de par tij dat het gebouw in goede staat van onderhoud moet ver keren omdat het een historisch en beeldbepalend gebouw in Waddinxveen betreft. Tot slot deponeerde het CDA het argu ment dat de kerk er zelf in is geslaagd om in de loop der ja ren 260.000 gulden bijeen te krijgen en dat de vijfduizend van de gemeente daarom niet te veel is gevraagd. De andere partijen, op de PCW na wegens de angst voor een ad-hoc besluit, steunden het voorstel graag. De WD vond dat de jubilaris wel een cadeautje verdiende. „Gelijke monniken, gelijke kappen”, sprak fractievoorzitter Van der Torren wijzend op het feit dat de Brugkerk 607.000,-) en de Remonstrantsekerk 80.000,-) ook profiteerden van de subsidiepot in respectie velijk l980/’82 en I985. De WD’er vond het bijna wrang. „Beide zijn monument en kre gen subsidie. Het kleine broer tje is geen monument en krijgt daarom geen subsidie. Het is Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandao Vm vrijdag. 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Kerkplein 13 - Moordrecht Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 horren voor u op maat gemaakt oplossingen voor ramen en deuren, mooi van vormgeving superieur in kwaliteit en bedieningsgemak Met de Luxaflex* Horren houdt u vliegende en kruipende insecten op een natuurlijke manier buitenshuis. Uw Luxaflex® specialist adviseert u graag over de ongekende mogelijkheden van het horrenprogramma. Kantoor kanaalstraat I0, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax Ol82- 63 26 33. Weekblad voorWaddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle WADDINXVEEN - De in maart 2000 opgerichte Vereni ging Huiseigenaren Betonscha devloeren Waddinxveen telt op dit moment 98 leden, voor het merendeel woonachtig in de Berkengaarde, Groensvoorde, Weidezoom, Hoefblad, Hegge- winde, Essengaarde, Akkerwin- de, Peuleyen, Abr. Kroesweg en enkele individuele woningen door geheel Waddinxveen. ‘Samen Sterk’ is het motto van de leden, die allen één ding ge meen hebben: hun huis js ge bouwd in de periode 1965- I983 met gebruikmaking van z.g. Kwaaitaal vloerelementen. In grote aantallen van deze vloerdelen is een verhoogd ch loridengehalte aangetroffen door toepassing van te veel verharder in het betonmengsel, waardoor de betonwapening ging roesten en het beton af brokkelde. De mate waarin dit gebeurt is niet overal gelijk en *+070- 1 r: 1f Plusmarkt. Opgeteld de beste! www.plusmarkt.nl Cellier Entre deux- deux-mers of Thebaut Muscadet sevre maine 75 cl. nu 2 flessen voor 10?^ ■J. o> r: WWW? Hoe u ook wHt wonen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1