Weerheim kruipt door het oog van de naald Bondscoach maakt namen Bert Koetsier: afscheid met drie ‘droge’ sprongen Ronde Haastrecht van de kalender HEEL VEEL ZOMERKOOPJES! 27 WINKELS MET ZOMERKOOPJES! DE LAATSTE 3-427 ZOMERKOOPJES! dameswaterpoloteam bekend RIJNEKE RIJNEKE RIJNEKE 25e WSE Pupillen sportdag in België speciale reis voor een speciale gebeurtenis. Op zaterdag I9 en zondag 20 augustus, direct aan sluitend op de pupillensportda gen, organiseert WSE de sei zoensopening voor de meisjes-, C- en B-junioren, eveneens bij de start van een nieuw seizoen. De Jong:WSE gaat voor prijs Van der Sman bokaal inzet bij TV Waddinxveen Uitslagen: Hoogtepunten vijf centimeter BOULEVARD BOULEVARD BOULEVARD z i/hiltttw - 1 WOENSDAG 9 AUGUSTUS 2000 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 17 (Foto:A. Fioole.) gen de Friezen te behouden. G 0 O G O O G O O G Nu of nooit: kom snel profiteren van de laatste Zomerkoopjes van dit jaar. Bij alle 27 winkels van de Rijneke Boulevard. U ziet er meer, u betaalt er minder. Nu of nooit: kom snel profiteren van de laatste Zomerkoopjes van dit jaar. Bij alle 27 winkels van de Rijneke Boulevard. U ziet er meer, u betaalt er minder. Nu of nooit: kom snel profiteren van de laatste Zomerkoopjes van dit jaar. Bij alle 27 winkels van de Rijneke Boulevard. U ziet er meer, u betaalt er minder. A4 Amsterdam-Rotterdam afslag Zoeterwoude-Rijndijk, volg de borden Rijneke Boulevard. Tegenover Heineken. Het zag er immers naar uit dat na een 5-2 voorsprong van Min in de tweede set een derde set noodzakelijk zou zijn. Martijn Min (28), een speler uit het hoofdklasseteam van Be Quick, bracht Weerheim wel aan het wankelen, maar slaagde er niet hem een nederlaag toe te bren gen. „Als je je kansen bij 5-2 niet pakt dan is het terecht dat je afgaat”, vertelde Min, die eer der deelnam aan de toernooien bij Waddinxveen en Be Quick, maar toen in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Ook Joost Weerheim was in Waddinxveen niet succesvol, maar in het toernooi vanTIOD ging het aanvankelijk van een leien dakje. In de eerste drie ronden gaf hij slechts elf games af. Zijn uitslagen om de finale te bereiken waren 6-I, 6-2 tegen Ivo Borsboom (Be Quick), 6-I, 6-2 tegen Leon van Leeuwen uit Zevenhuizen en 6-I, 6-4 te gen Remco van Golden van het CapelseTOC. Met name in zijn partij tegen Van Leeuwen, fina list in Waddinxveen, maakte Weerheim indruk. „Zo goed als ik tegen Leon speelde zal mij in de eerste tien jaar niet meer gebeuren”, vertelde de 24-jari- ge Weerheim. Hoe anders ging in de partij tegen Martijn Min, die meer dan twee uur duurde. In de eerste set had de Hazers- woudenaar steeds een krappe voorsprong. Nadat hij zijn rack et kapot had geslagen kwam Canada en de laatste poulewed- strijd volgt op woensdag 20 sep tember om 18:00 uur tegen Rusland. Na de rustdag op don derdag 2I september volgen de kruisfinales op vrijdag 22 sep tember. De strijd om de medail les wordt gespeeld op zaterdag 23 september! In Nederland is het 8 uur vroeger dan in Sydney. Terugkijkend zegt Bert Koet sier: „Een van de mooiste wedstrijd vond ik de tweek amp in Vlist in 1980 toen we met vijf centimeter verschil de Friezen versloegen. Ook ben ik eens in Polsbroekerdam bij de bondskampioenschappen na Anton van der Bas en Leo de Ruiter met Hans Meskers op een gedeelde derde plaats geëindigd. Atje Keulen-Deels- tra reikte toen de prijzen uit”. Na zijn laatste optreden in A4 Amsterdam-Rotterdam afslag Zoeterwoude-Rijndijk, volg de borden Rijneke Boulevard. Tegenover Heineken. Damesdubbel: I. Marian Chris tians en Wil albers, 2. Hannelo re Stelling en Bep Wekking. Ge mengd dubbel: ISjaan en Ton Claassen, 2. Pamela Pothecary en Fons v.d. Stee. Heren dub bel: I.John de la Fuente en Vic tor Chan, 2. Johan van Heek en Henk Ter Meer. maakt.Vroeger werd gespron gen over poldersloten met houten polsstokken. Tegen woordig gebeurt dat met spe ciale gemaakte aluminium polsstokken en ook de spring- accommodaties zijn beter ge worden. Vaak vormen zij een onderdeel van een bestaand sport-park zoals in Linscho- ten. Koetsier heeft ook in organi satorisch opzicht zijn steentje bijgedragen. Hij was bestuurs lid van de polsstokclub De Vlist en van Nieuwegein en had een korte periode zitting in het bestuur van de bond. In 1979 werd Bert Koetsier springer van het jaar, een on derscheiding die meestal gaat naar een polsstokversprin- ger(ster), die landelijk voor een aansprekende prestatie heeft gezorgd.Ten aanzien van Koetsier werd gekeken naar zijn totale bijdrage aan de polsstoksport. Polsbroekerdam werd Bert Koetsier toegesproken door Erik Bos, bestuurslid van de polsstokbond Holland en spe ciaal belast met het bijhouden van de klassementen. Hij overhandigde de Waddinxve- ner, die zelf over een uitge breid archief beschikt, alle uit slagen van de bondskampioenschappen voor zover die waren te achterha len. Het shirt met nummer I6 dat Bert Koetsier droeg ging over naar zijn zoon Niels (I2). Een handeling die op speciaal verzoek werd ver richt door pr-man Bert Her tog, die vanaf 1970 getuige is geweest van zijn prestaties. Later in het gezellige dorps huis Triangel van Polsbroeker dam haalde een ander be stuurslid, Wim Roskam, enkele anecdotes aan uit de polssto- kleven van Bert Koetsier. Ros kam overhandigde een pla quette, die anders wordt uitgereikt aan de kampioenen. Eerder had Bastiaan de Leeuw van de organiserende pols stokclub Polsbroekerdam bloemen overhandigd en van Bert Hertog kreeg de schei dende springer een sport boek. In zijn dankwoord deed Koetsier een beroep op het bestuur om de tweekamp te- Zelf heeft hij vele keren met de Hollandse ploeg tegen de Friezen meegedaan en voor hem waren dit de hoogtepun ten van het polsstokseizoen. „In een tweekamp kunnen de springers het bestuur waarde ren voor het werk dat het doet”. In de toekomst zal Bert Koetsier nog als opleider van de jeugd bij het polsstok- springen betrokken blijven. „We hebben meer jeugd dan in Friesland. Daar moet weer iets goeds uit kunnen komen”. WADDINXVEEN - De voetbalvereniging WSE is de training voor de nieuwe competitie onder leiding van nieuwe trainer Paul de Jong uit Linschoten. De Jong (50) speelde ooit als doelman betaald voetbal bij Ajax en Haarlem. Als trainer was hij werkzaam bij acht clubs uit de Goudse regio. Met het zaterdagteam van Floreant, dat onder zijn leiding pro moveerde van de vierde naar de tweede klasse, had hij het meest succes. De Jong wil bij WSE bou wen aan een elftal dat her kenbaar voetbal speelt met een goede opbouw van ach teruit in een 4-3-3 systeem. „Ik ga altijd voor een prijs”, zegt de trainer in een inter view in WSE’s weekbrief. WSE speelt op dinsdag avond 15 augustus voor de districtsbeker tegen Gouda (zo) in het Groenhoven park. Aanvang 20 uur. Het programma is verder: vrijdag 18 augustus: trainingskamp in St. Michielsgestel, zondag 20 augustus: WSE-DOSR, dinsdag 22 augustus: WSE- FC Perkouw (beker) I9 uur, Soccer Boys za 2-WSE 2, vrijdag 25 en zondag 27 au gustus: WSE naar toernooi SV Ommoord, dinsdag 29 augustus: WSE-Rohda'76 (beker) I8.45 uur, DONK 2-WSE 2. De selectie van WSE bestaat Rene Boekhorst, Marcel van Dijk, Martijn van der Wal, Justin Sterk, Rogier Streng, Peter Oosterom.John Mul der,Thijs van der Voort, Martijn Sol, Robert Hors man,Tobias Wolfgram, Fouad Belkadi, Arnold Staarthof, Robert Speetjens, Steven de Goede, Edwin Vergeer, Timo van Leeuwen, Marko Kok, Raymond van Swieten, Kha- dim Sahli, Patrick Alarcon, Erik van Meerveld, Michael van der Spoel, Marco Ver geer, Johan van der Lans, Khalid Jahouhi, Sander van Dijk, Paul de Langen, Peter Sampaio de Souza, Julien Vo gelzang. Nieuwe elftalleider is Harry Cuvelier. WADDINXVEEN - Bert Koetsier heeft zaterdagmiddag bij de kampioenschappen van de polsstokbond Holland af scheid genomen als polsstok- verspringer. De Waddinxvener is 36 seizoenen in deze van oorsprong Friese sport, die I960 door de Schoonhovense journalist Willem Brouwer in de Krimpener-, Alblasser- en Lopikerwaard werd geïntro duceerd, uitgekomen. Hij was de oudste actieve ‘fierljepper’ van Nederland. In I965 begon Bert Koetsier tegelijkertijd met de latere kampioen Anton van der Bas in zijn toenmalige woonplaats Gouderak met polsstokver- springen. Het begin was moei lijk voor Koetsier. Meer dan eens haalde hij de overkant niet en belandde in het water. Dat gebeurde ook in zijn eer ste wedstrijd in Gouderak. In zijn wedstrijd in Noordeloos ging Koetsier wel droog over en haalde een afstand van 9.10 meter. Gaandeweg ging het beter en in 1983 in Vlist kwam de Wad dinxvener tot een afstand van 15.83 meter wat altijd zijn persoonlijk record is geble ven. Ook de ‘natsprongen’ werden minder. Afgelopen za terdag in zijn afscheidswed- strijd ging Koetsier, die een dag eerder 54 jaar was ge worden, alle keren droog over met 13.27 meter als beste af stand. Bert Koetsier heeft in het polsstokverspringen een hele ontwikkeling meege- I G ULFERWUUU 27 winkels dichtbij elkaar. Minder lopen, beter kopen. U bent er zó. Gratis parkeren. REGIO - Er wordt dit jaar geen wielerronde van Haastrecht ge houden. Obstakels op het par cours op het Jaagpad leveren ge vaar op voor de renners. Inmiddels zijn de werkzaamhe den voltooid, maar gaat de wed strijd niet door. Wel door gaan de wielerrondes van Polsbroek (zaterdag I9 augustus) en Ou- dewater (zaterdag 26 augustus). Op zondag I3 augustus houdt het Goudse Excelsior het alge meen clubkampioenschap op het parcours Goudse Poort. Aanvang 9.30 uur. Excelsior’s wielerdag heeft plaats op zon dag 27 augustus. Het program ma is: I0 uur: sportklasse B 50 km, I I.30 uur:veteranen 50+ 60 km, 13.15 uur: veteranen 60 km, 15 uur: sportklasse A 70 km. OETERWOU D E^^^^ 27 winkels dichtbij elkaar. Minder lopen, beter kopen. U bent er zó. Gratis parkeren. WADDINXVEEN - Na een pe riode van schijnbare rust is het nieuwe voetbalseizoen weer begonnen. Traditioneel openen de WSE-pupillen het seizoen met de pupillensportdagen, we derom in het laatste weekend van de school(zomer)vakantie van de Waddinxveense basis scholen en wel voor de 25e achtereenvolgende keer. De pupillensportdagen vinden dit jaar plaats op vrijdag 18 en za terdag 19 augustus. De 25e pu pillensportdagen staan voor een kwart eeuw WSE-jeugdac- tiviteiten. Vanwege dit jubileum maakte het jeugdbestuur een uitge- Ook de seizoensopening van de meisjes- C- en B-junioren zal zich in belangrijke mate af spelen in en rondom Het Me zennestje in Beverlo, België. Geïnteresseerden in WSE, kun nen bellen naar het clubge bouw (tel. 6I47I0) of even langskomen op het complex aan de Willem de Rijkelaan. len deelnemen. Op zaterdag 16 september spelen zij om 19:15 uur tegen de USA. Op zondag I7 september volgt om 19:15 uur de wedstrijd tegen Kazach- stan. Daarna speelt Oranje op maandag I8 september om 13:00 uur tegen Australië. Op dinsdag I9 september speelt Nederland om 19:15 uur tegen UETERWOU 27 winkels dichtbij elkaar. Minder lopen, beter kopen. U bent er zó. Gratis parkeren. A4 Amsterdam-Rotterdam afslag Zoeterwoude-Rijndijk, volg de borden Rijneke Boulevard. Tegenover Heineken. Door Bert Hertog GOUDA - Met een oerkreet gaf Joost Weerheim uiting aan zijn blijdschap nadat de tennisser uit Hazerswoude in zijn finalepartij in het BI-toernooi vanTIOD tegen Mar tijn Min het beslissende punt had gescoord. Met twee maal 7-6 kroop het lid van TV Waddinxveen met recht tweemaal door het oog van de naald. ems: „Op dinsdagavond waren er in de regio buien maar hier bleef het droog. De weergoden waren ons gunstig gezind”. De ze week wordt in Haastrecht (Bergvliet) het open toernooi gespeeld. De finales zijn op zondag I3 augustus op de ba nen van Wilgenoórd. De uitslagen zijn: HE DIChris tiaan Slierendrecht (Moord recht) - Ton Rietberg (Be Quick) 6-3, 6-2, DD Cl: Lida Arends/Debby Verbiest (Be Quick) - Bianca van Bommel/Sandra Hogerheide (TOC) 5-7,6-4, 3-6, HE CISe- bastiaan Andringa (Be Fair) - Rogier Bestebreurtje (Berg vliet) 3-6, 3-6, GD Cl: Joost Bolkenstein/Annemarie Jaspers (TIOD) - Suzanne Rutten/Ralf Mulder (Ad Astra/Berkenrode) 6-7, I-6, HD 25+: Klaas Hems- tra/Hans Hollander (Bergvliet) - R. Jansen/Andre Mimpen (Bergvliet) 6-2,6-7,3-6, DE Dl: Lindsay Parry (Stolwijk) - Su zanne Zoon (Berkenrode) 6-0, 6-0,Joost Weerheim (Waddinx veen) - Martijn Min (Be Quick) 7-6, 7-6, HD B2: Robin Beste- breurtje/Erwin de Graaff (Berg vliet) - Marcel Sanders/Jean Paul Wesdorp (TIOD/Be Quick) 6-3, 6-4, HD Cl: Cees Boonstoppel/Niek Oostendorp (Be Fair) - Michel Engelberts/Frank Harteloh (Be Quick) 7-5, 7-5, DD 25+:Tjally de Joode/Nicole Kromwijk (Sluipers/Be Quick) - L. Koppe- nol/Marian de Wilde (TIOD) 6- 3, 6-I, HD Bl: Edward de Roo/Stephan de Ruiter (Be Quick)-Joost Weerheim/Alexa- nder Wensink (Waddinxveen) 3-6, 4-6, HE B2: Mark Rollof (Woerden) - Jeroen Platvoet (TIOD) 6-2, 6-7, 6-I, GD B2: Bas Middelkoop/Barbara Mad sen (Be Quick) - Tita Bui- sing/David de Waal (TIOD) 2- 6,3-6, DE Cl: Annemarie Jaspers (TIOD) - Jozien Uiter- hoeve (Waddinxveen) 6-2, 6-3, GD 25+: Jan Koole/Trudy Vreugdenhil (Ad Astra) - Rosita Stoelinga/Mark van Es (Be Fair) 6-4, I-6, 7-5. breid programmaboekje voor de deelnemers. Dit uit ca. 50 pagina’s bestaande boekwerk bevat o.a. een uitgebreid over zicht van 25 jaar pupillensport dagen en een ruime selectie van krantenberichten over WSE-activiteiten. Ook deze keer zal het pro gramma van de WSE-pupillen- sportdagen zich in belangrijke mate elders afspelen. Dit jaar is als locatie gekozen voor de ac commodatie Het Mezennestje in Beverlo, België. Speciaal voor deze fees telijke editie gaat de reis dus naar buurland en mede EK 2000 organisator, België. Een Min 6-6 terug waarna Weer heim won via de tie-break. In de tweede set had Min aanvan kelijk een voorsprong, later kon Weerheim triomfantelijk een vuist omhoog steken nadat hij op voorsprong was gekomen. Daarna vèrknalde een hoofd schuddende Min het. Ook de tie-break ging verloren. Weer heim: „Je kan niet drie dagen achtereen goed spelen. Boven dien was Martijn geen speler zoals Leon en Remco. Hij bleef lopen al merkte ik wel dat hij in de tweede set moe werd”. Joost Weerheim had nog vol doende kracht over om daarna met clubgenoot Alexander Wensink ook het dubbelspel BI te winnen. Het Goudse kop pel Edward de Roo/Stephan de Ruiter (Be Quick) werd met 6- 3, 6-4 verslagen. Ook hier zat het Leon van Leeuwen (De Sluipers) niet mee. Zijn partner Stefan de Jong moest met een nek-blessure opgeven. Voor een opvallende winst zorgde Lindsay Perry uit Stol wijk in haar finalepartij dames Dl tegen Suzanne Zoon (Ber kenrode). Zij gaf geen enkele game af: tweemaal 6-0. De wedstrijdcommissie van TIOD bestaande uit Peter en Marion Daems, Irma Kapteijn, Karei Kamphuisen en Hans Reigcholt had de weersomstandigheden mee waardoor de 270 deelne mers de 206 partijen op tijd konden afwerken. Marion Da- W’VEEN/BOSKOOP - Vrijdag middag om 17:00 uur maakte bondscoach Jan Mensink de na men bekend van het Neder lands dameswaterpoloteam dat zal deelnemen aan de Olympi sche Spelen in- Sydney 2000. Oorspronkelijk had het IOC be sloten dat slechts 11 speelsters per team mochten meedoen. Daarna is evenwel besloten dat het aantal toch uitgebreid mocht worden tot het normale aantal van 13 speelsters.Aan het reeds eerder genomineerde elf tal zijn nu ook Mirjam Overdam en Heleen Peerenboom toege voegd. Het team dat naar Sydney af reist bestaat nu uit Gillian van den Berg, Mirjam Overdam en Ellen van derWeijden van Gou- westaete, Daniëlle de Bruijn en Patricia Megens van Assuron/Donk, Karla van der Boon (keepster), Edmee Hiems- tra, Ingrid Leijendekker en Mar jan op den Velde van ZVW-Ne- reus, Hellen Boering (keepster), Karin Kuipers en Carla Quint van Damixa/Ravijn en Heleen Peerenboom van Rapido’82. De ploegleiding bestaat uit bonds coach Jan Mensink, assistent- bondscoach Paul Metz, teamma nager Ben van Gent en fysiotherapeut Harry von Pie- kartz. Afgelopen week brak Car la Quint haar rechterpink. De breuk zal maandag met schroef jes worden vastgezet, waarna de pink in het gips zal worden ge plaatst. Verwacht wordt dat de sterke aanvalster na een week rust weer met zwemgips de conditietraining kan hervatten en op tijd fit zal zijn voor het grote werk. In de voorbereiding naar en tij dens de deelname aan de Olym pische Spelen is het team volle dig vrijgemaakt van het normale werk. Naast de dagelijkse trai ningen zal van donderdag 24 t/m zondag 27 augustus in Emmen het toernooi worden gespeeld om de Dutch Trophy. Het Ne derlands team zal in Sydney niet meedoen aan de openingscere monie, aangezien zij reeds op de eerste dag aan het toernooi zul- Martijn Min van Be Quick gaf in de finale BI goed partij, maar verloor toch met tweemaal 7-6 van Joost Weerheim van TV Waddinxveen. Wetende dat het shirt in goede handen zal zijn, draagt Koetsier senior het over aan junior. (Foto.A. Fioole.) WADDINXVEEN -Voor de ne gende maal werd op het tenni spark ’De Woerd’ het open ve- teranentoernooi gespeeld, georganiseerd door de TV Waddinxveen. Ook dit haar kon er weer een goede op komst verwelkomd worden. In totaal betwistten 106 deel nemers elkaar de prijzen in dit jaarlijks terugkerend evene ment, waarbij sportiviteit en gezelligheid voorop staan. Het weekend werd gezegend met fraaie weersomstandigheden, zodat alle partijen normaal konden worden afgewerkt. Voor de omlijsting was prima gezorgd door de toernooilei- ding. Zo werd er op zaterdagavond een Chinese maaltijd geser veerd, was er op zondag een prima lunch en werd de finale- dag opgeluisterd door een heu se blaaskapel. Tijdens het toer nooi werd er o.a. gestreden om de Frans van der Sman bokaal. Het betreft een prijs voor die tennisvereniging in Waddinx veen die de beste resultaten weet neer te zetten. Dit jaar was de eer voor de organise rende vereniging. Voor de prijsuitreiking door toernooidirecteur Leo Duives- teijn, werd de aanwezige Frans van der Sman nog even in het zonnetje gezet. Iedereen in Waddinxveen kent zijn verdien sten voor de tennissport in on- W ze regio en daarbuiten. Zo mocht hij o.a. Michiel Schapers, de huidige Nederlandse Davis Cup captain, tot zijn leerlingen rekenen. F r *';TA,'T;V - -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 17