0172-4875921 ^.1 Rijn en Gouwe Familieberichten Dagtocht per Rondvaartboot naar Vogelpark Avifauna Hier is uw krant te koop giro 70703 GIRO 2737 DIERj LEZIER w ENTHOUSIASTE MONTEUR BUITENDIENST VERMIST RODE POES naam Ceasar, sinds 30 juli omg. Zuidplas WORDT PEDICURE GEVRAAGD Dat Stationsstraat 16 2741 HS Waddinxveen Tel.: (0182) 6122 00 1150 SERVICE - GARANTIE - KWALITEIT) GRAFSTEENHOUWERIJ il AFWEZIG P.J.E. van der LINDE huisarts BEGRAFENISSEN EN CREMATIES COLLEGE DE PARIS U zoekt ‘n partner? Stichting Date ^BF? BEKENDMAKING www.dierplezier.nl Garage [van der Knijff 9 202 C.V.U. de Vries cct t World Vision II Dorkas II Hulp Geef om kinderen met een spijsverteringsziekte CZ is er voor ziekenfonds èn particulier •s (0172) 21 38 90 MEUBELSTOFFEERDER!] NOODHULP ETHIOPIË HARVAS HENSTRA NATUURSTEEN Hulp in de huishouding dag en uren in overleg Tel. (0172)21 25 27 0228-592824 C.7_ TEL. 0182-615055 ZUIDPLASLAAN 59 - 2743 CW WADDINXVEEN DAG EN NACHT DIRECTE HULP BIJ OVERLUDEN FRKEND LI0 VAN NUVU VAN DEN BERG Iedere dinsdag en woensdag van 11 juli tot en met 16 augustus Bel nu: 070 - 363 21 88 Onderlinge Reeuwijk u.a. U BESTELT? WIJ BEZORGEN! WILCK WIERICKE Plavuizen gratis gelegd Spelde BV 1^4j CK/WyW - woensdag 9 augustus 2000 pagina 4 woensdag 23 augustus 2000 Voor zeer scherpe aanbiedingen kijkt u op: Hooftstraat 73 Alphen aan den Rijn Tel. (0172) 49 20 09 KLAAS VAN DER MAAN in de leeftijd van 72 jaar. Tel.: (0182) 61 06 75 KLAAS VAN DER MAAN ANNETGROENEWOUD Waddinxveen, augustus 2000 Uitvaartverzorging Wij zoeken een Bel voor info en vraag naar John. 033-4643444 Antwoord nu! rolluik- en zonwe ringspecialist Door de vele belangstelling is het niet mogelijk iedereen persoonlijk te bedanken na het over lijden van onze geliefde dochter en zus Wij danken u hartelijk voor zoveel blijken van medeleven, die wij hebben ontvangen. Met fijne herinneringen denken wij terug aan de meer dan 40-jarige samenwerking met hem. Van deze plaats wensen wij zijn familie veel sterkte toe. Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze oud loodschef de heer De crematie heeft plaatsgehad dinsdag 8 augustus om 13.00 uur in crematorium ’’Schollevaar”, Burgemeester Schalijlaan 2 te Capelle aan den IJssel. 4 augustus 2000 Zuidkade 26b 2771 DP Boskoop Dankbaar voor alles wat hij voor ons bete kend heeft, delen wij u mede dat, na een moedig gedragen lijden, van ons is heenge gaan mijn man, onze pa en opa Zorgzaam, stil en zonder klagen wilde jij je ziekte dragen. Je vocht met al je levenskracht voor elke nieuwe dag en nacht. Zo ben je langzaam moegestreden uit ons midden weggegleden. En na een ongelijke strijd uit je lijden nu bevrijd. NEDERLAND G. van der Maan-Noordermeer Annie en Ed Yvonne en Jaap Linda en Gertjan en kleinkinderen Jaap Groenewoud Coby Groenewoud-Oskam Freek en Astrid Jaco Directie en personeel Gebr. Boer B.V. Aanvragen van recepten, consulten, visites voor 11 uur 's ochtends. Herhaalreceptuur tijdig in eigen praktijk aanvragen. BREDEWEG 31, MOERKAPELLE TELEFOON (079) 593 17 28 Voor kettingzagen groot of klein, moet u bij ons zijn! Handel en reparatie van: personenauto's, bedrijfsauto’s, tuin- en parkmachines, hydraulische slangen. Voor de montage van binnen- en buitenzonwering. Denk je dat dit de baan voor je is? Dijkgraaf van het waterschap, ing. C.M. Kroes Rouwcentrum ’Gouwehof’ Alb. Thijmlaan 1 Waddinxveen Reijerskoop 265, 2771 BK Boskoop. Telefoon (0172) 21 63 97 Nijverheidstraat 7, 4143 HN Leerdam. Telefoon (0345) 61 40 37 Buiten kantooruren: M. v. d. Slik, telefoon (0180) 52 01 72 Julianastraat 24 Boskoop BOSKOOP Albert Heijn, Koninginneweg 11b Benzinestation Boonstoppel, Zijde 450 Primera Groenendijk, Koninginneweg 11d Hoogvliet, Goudse Rijweg 83 Hoogvliet, Burg. Colijnstraat 26-32 Hoogvliet, Linnaeusweg 106 Jongejans Bruna, Koninginneweg 6 Rijn en Gouwe, Zijde 30 Shell Boskoop, Provincialeweg 25 HAZERSWOUDE-DORP C1000, Oude Gemeneweg 5-7 Read Shop, Ambachtsplein 9 Shell Hazerswoude, Provincialeweg 22 DAG EN NACHT BEREIKBAAR (0182)61 47 19 Hoofdkantoor: Bergweg 287 3037 EN Rotterdam (010) 466 11 00 Bel dan: (0348) 46 28 28 E-mail: martin@icc-service.com WADDINXVEEN Albert Heijn, Kon. Wilhelminaplein 41 B.V. Waddinxveen, Dreef 20 Boek en Kantoor b.v., Dorpstraat 39 De Boekelier Postkantoor, Zuidplaslaan 430 Boonstoppel, J. van Stolberglaan 1 Bruna Cazemier, Passage 53 C1000, Passage 208 Garantmarkt Bavelaar, Brederolaan 5 Plusmarkt Dirven, Zuidplaslaan 184-186 Rijn en Gouwe, Kanaalstraat 10 Shell station Boonstoppel, Henegouwerweg 26 Sonneveld, Kon. Wilhelminaplein 6 Spar De Ridder, Groensvoorde 4 Techador i Fiori, Groensvoorde 12 V.O.F. F. HOVIUS ZN. INTERNATIONAAL CHRISTELIJK STEUNFONDS 035-6284984 n Onze modellenpresentatie te Boskoop Ben jij een enthousiaste computer hobbyist? full/parttime Boskoop Leerdam Rfc'KËK OAA« «AAK G» om Ethiopië weer hoop op leven te geven. Samen met ICS, Dorkas en World Vision. Maak voor hoop op leven uw steun (CBF over op Giro 70703 - Hilversum o.v.v. Noodhulp Ethiopië. GROEP ZORGVERZEKERINGEN UITVAARTVERZORGING Voor Waddinxveen en Boskoop Met eerbied en respect 18 augustus t/m 3 september Waarneming achternamen beginnende met de letters A t/m E Dr. Beeker Junolaan 2 - Tel. 63 81 96 F t/m O Dr. Vroom Weidezoom 51 -Tel. 612979 P t/m Z Dr. Alberts J. Catslaanl -Tel.612112 Maag Lever Darm Sichting, Postbus 430, 3430 AK Nieuwegein r Met uw hulp kunnen we een uitvaart mogelijk maag LEVER DARM STICHTING hoop doen! Tk. film dia scherm 120 x 120 cm. projector, tafel 90 Tel. 0348-562903. Tk. 50 nederlandstalige CD singles, een koop 75 Tel. 0172-604016. T.K. omafiets 28"wielen zwart axa sl7 slot i.z.g.st. ƒ275,-. tel. 0172-215294. T.K. 16 ned telefoonkaarten ƒ550, autokrik voor toyota ƒ15. tel. 0182-550580. Te koop herenfiets union hoogframe 3 versnel trom ƒ300 Tel. 0348-419122. NEDERLANDSE VERENIGING VAN ERKENDE UITVAARTONDERNEMINGEN Gouda: Nieuwe Gouwe WZ. vertrek: 10.00 retour: 17.45 Waddinxveen: Loswal vertrek: 10.45 retour: 17.00 Boskoop: nabij Hefbrug vertrek: 11.15 retour 16.30 Bel voor info reserveringen: In samenwerking met gediplomeerde uitvaartverzorgers, verzorgen wij begrafenissen en crematies. Ook voor de rooms-katholieke parochies te Boskoop (met ruim 38 jaar ervaring), Waddinxveen, Hazerswoude, Reeuwijk en omstreken. DAG EN NACHT BEREIKBAAR Algemene Boskoopse begrafenisonderneming W. van Berkesteijn Voorofscheweg 284, 2771 MP Boskoop Telefoon (0172)21 21 22 Fax (0172) 21 01 41 Prijzen: (incl. toegang Vogelpark) Gouda ƒ25,00 Waddinxveen 22,50 Boskoop ƒ20,00 Kinderen 3 t/m 12 65+ 2,50 korting Een dagje uit met bezoek aan: - Vogelpark met 450 soorten vogels - Roofvogeldemonstraties - NIEUW: Lori-Landing; u kunt los vliegende papagaaien nectar voeren - Grote speeltuin met vele attracties Een halve dag of één avond per week gedurende 8 maanden. Start begin nov. Laag cursusgeld, boeken en instrumenten gratis. Alle kosten, ook reiskos ten aftrekbaar voor de belasting. Ook opleiding schoonheidsspecialist. Vraag informatie en studiegids, ook 's avonds en in het weekeinde, telefonisch bij: Laan van Meerdervoort 368, Den Haag Met tram 3 en 12 slechts 15 minuten van N.S. Station Meer weten Telefoon <0348) 50 16 33 N.B. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving vangt bovengenoemde vergadering om 8.30 uur aan. Waddinxveen, 9 augustus 2000 voor het ontwerpen, bekleden en repareren van al uw moderne, klassieke en/of antieke meubelen. Keuze uit 'n grote collectie meu belstoffen, ook voor het stofferen van uw recreatie voer- of vaartuig. Bel voor info: (0172) 61 56 94 1 of komt u eens langs! Noordzijde 124, Bodegraven De bijeenkomsten van de Verenigde Vergadering en de commissies zijn openbaar. Na opening van de vergadering kunnen toehoorders het woord voeren over al dan niet op de agenda vermelde onderwer pen, met uitzondering van agendapunten betref fende het doen van keuzen, voordrachten of aanbe velingen van personen. Een spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. Coöperatieve Vereniging voor Uitvaartverzorging U.A. verzorgt uitvaarten zonder winstoogmerk De dijkgraaf, voorzitter van het Waterschap Wilck en Wiericke, maakt als voorzitter van de Verenigde Vergadering bekend, dat op: van 8.30 uur tot 11.00 uur een openbare bijeen komst van de Verenigde Vergadering zal worden gehouden in het kantoor van het waterschap, Noordkade 64 (gebouw C, 3e etage) te Waddinx veen. Op de agenda van deze bijeenkomst staan onder meer de volgende zaken: Huisvesting Organisatie waterbeheer Zuid-Holland 3e MARAP 2000 (Management Rapportage) Beleidskadernota Baggernota Ontwerppeilbesluit Voormalige Boezemwateren Kadeverbetering Hoge Rijndijk langs polder Groe nendijk te Zoeterwoude-Rijndijk Oeverbescherming boezemkade Prinsendijk langs de Enkele Wiericke in polder Reeuwijk Vervanging gemalen Achterof en Van der Torre Benodigd budget uitvoering baggerprogramma 2000 Herstel en natuurlijke inrichting oever langs Machi- netocht Gouwebos Vanaf 40,- GRATIS bij u thuis Maandag t/m donderdagavond In Alphen a/d Rijn en naaste omgeving W AT R 8 C H A F De op de te behandelen onderwerpen betrekking hebbende vergaderstukken liggen vanaf de datum van deze bekendmaking tot de aanvang van de ver gaderingen voor een ieder op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur kosteloos ter inzage op het kantoor van het waterschap, Noordkade 64, 2717 EZ Waddinxveen (Telefoon: 0182-62 32 88). Boven de 25 m2 op hout en beton - plavuizen v.a. 16,- p.m? meeneemprijs - vloerverwarming v.a. 1325,- 100.000 tegels en plavuizen uit voorraad. Sanitair sierpleister steenstrip. Openingstijden: ma. 12.00-17.30 di. t/m do.8.30 - 17.30, vrij. 08.30 - 21.00 zat.9.30 -17.00 Dordtsestraatweg 755 - Rotterdam-Zuid - (010) 419 40 89 Vrijdag koopavond Relatiebemiddeling Nederlands grootste bureau met duizenden partner- zoekenden geeft u pas echt kans van slagen. U kiest zelf uw partner (part oerboek). Bel geheel vrijblijvend: ALPHEN a/d RIJN mevrouw Scheeres 0172-421305 GOUDA: mevrouw Coumans 0182-584764 LEIDEN: mevrouw Sibarani 071-5212830 WOERDEN e.o. mevrouw Eindhoven-Peters 0348-689273 Aangesloten Geschillencommissie Relatiebemiddeling TK stationfiets met goed slot en verlichting ƒ60,- .heren, tel. 0172-611484. Weg verh. vaatwasser siemens 4 jaar oud prijs ƒ350,-. tel. 0172-619245. TK kinderwagen nieuw d. blauw ƒ300, mac laren buggy ƒ75, box ƒ75. 0182-376921. Te koop baby bad standaard ƒ25,-, kruik ƒ10, judopak ƒ35. tel. 0172-572723. TK. 100 frankeerzegels neder- land van 80 cent voor ƒ60,-. tel. 0182-514753. Ethiopië verhongert. De honger en oorlogsdreiging kennen geen grenzen. Door droogte, ondervoeding en ziekten kunnen ze geen kant op. Massale sterfte dreigt, tekort aan alles, ’n Drama dat zich wederom in Afrika afspeelt. Daarom is uw steun voor voedsel pakketten en transport, medische zorg en structurele hulp noodzaak VOOR GOEDE DOELEN Opbaargelegenheid o.a.: Waddinxveen: Aula begraafplaats Aiberdingk Thijmlaan 6 Ook thuis opbaren Voor een persoonlijke en stijlvolle begeleiding van uitvaarten Vooraf regelen van uw 9 - Be ^1/

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 4