VOof c Beurs Gedeelte Sail-vloot trekt door Waddinxveen Deze Plantarium Week weer groter dan ooit LET OP BENT U TOE AAN VERVANGING 3997 Fill WSE «©TOYOTA Activiteiten MEUBELEN Cursus de 7e bedrijvensportdag Kreater voor iedereen www.bedrijvensportdag.nl GRAAG TOT KIJKEN? □«rookte palingfilet Rabobank Seifers ALLES V00R~ UW OPEL.,. Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Luxafl ex i Y Het is weer zover!!! 1O?° 1O?° •mwiBiwro O -I in De Boog St.Victor start inzamelactie 4 Bordelen dutchtone SAIL 2000 ACTIE met Bosch 509 en Allin prepay van: 199,- voor: 169,- Totaal 130,- beltegoed op op Geen abonnement! www.boonstoppel.nl W statiegeldflessen I h 00 Satévlees 750 gram 750 gram 00 Bezoek onze NIEUWE SITE: Geen Iffil Doe mee en maak kans op een fles champagne CARWASH Auto 3 a.s. vrijdag op da Waddinxvaansa markt. KJ NEELEMAN Hamlappen kilo Kippenbouten 10? A.S. ZONDAG ZIJN WIJ GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR! Coenecoop 260, 2741 PL Waddinxveen Tel. (0182) 62 18 00, www.vlcoenecoop.nl Mager rundergehakt 1500 gram 10? WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN |i Ledikant 'Stage' Rabobank Gouwezoom 2500 gram ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 Gouwezoom S CSAO Varkensschnitzels 1O?° Goudkade 4 (naast de Praxis) Gouda DE GRAAF PARTNER. 16 september 2000 Geen 7,95 maar ƒ4,95 per pakje d 100 gram. van der linde BW ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) /AutoX- snelservice addinxveen oplage 14.500 exemplaren Woensdag 23 augustus 2000 •Mi HM Zie verder pagina 3 doof A' T. De Hypotheker In onze showrooms vindt u klassieke moderne-, design- en koloniale meubelen. Bij ons slaagt u vast en zeker! NEELEMAN het snelle en persoonlijke adres voor: - Zingen, groepsver- VAN BERKESTEUN WOONCULTUUR Kanaaldijk 44 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 614 633 ONDERHOUD i ALLE MERKENj APK-KEURINGEN DESKUNDIG ADVIES KERKWEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL: (0812)64 00 72 Plusmarkt. Opgeteld de beste! www.plusmarkt.nl Stationsplein Ic 2801 AK Gouda (naast ANWB kantoor) Het bordeelverbod dat dit jaar wordt opgeheven is nu ook een item in Zeven- huizen-Moerkapelle waar de ChristenUnie de dis cussie aanzwengelt. Frac tievoorzitter Freeke ziet het dorp het liefst zonder enig ‘relaxhuis’ en ziet tot zijn ergernis nog maar weinig activiteit op dit ge bied in het gemeentehuis. Ook het aantal deelnemers is toegenomen met 7 procent, ten opzichte van 1999. Er zijn ruim 260 deelnemers, afkom stig uit negen verschillende lan den. De meeste uit Europa maar er zijn ook twee Chinese deelnemers. Plantarium is voor alles een vakbeurs voor de boomkweke rij. Er is veel te zien op het ge bied van techniek, automatise ring en e-commerce. Maar de beurs - op het ITC-terrein en bereikbaar via de Hoogeveen- seweg - is met zijn gigantische hoeveelheid bomen en planten ook zeker interessant voor de consument. Die is welkom op zaterdag 26 augustus van 9.00 tot 17.00 uur. Zaterdag, tevens de laatste beursdag, is de con- 1 Aluminiumkleurig frame, écrukleurig katoenen hoofdsteun (160x200 cm) van 649,- voor Schuivende hordeuren een in Waddinxveen letter lijk even stil hebben gestaan bij de mooie aanblik van zo veel varende monumenten. De aanbrengtocht die sinds 1995 wordt gehouden, is niet voor niets al een aardig stuk traditie aan het wor den. Officieel heet het de Zalmtocht maar inmiddels kan er meer worden gespro ken van een zalmtrek. De Zalmtocht deed na Wad dinxveen nog de plaatsen Boskoop, Alphen.Woubrug- ge, Oude Wetering, Lisse, Hillegom, Haarlem, Spaarn- dam, Buiten- huizen en Be verwijk aan, om morgen in Amsterdam aan te komen. De Sail heeft naast deze schepen natuurlijk nog veel meer moois te bieden. Alleen aan Nederlandse his torische schepen liggen er al zo’n 1000 onder auspiciën van de Federatie Oud Ne derlandse Vaartuigen in de hoofdstad. De schepen die deelnamen aan de Zalm tocht meren voor het groot ste deel aan in het Oostdok. Zijde 3 Boskoop (0172)21 25 44 Gouda Kielweg 90 en Ruigenburg 14, tel. (0182) 54 73 00, Waddinxveen: Kerkweg Oost 159-161, tel. (0182) 62 53 00 Internet: www.gouwezoom.nl, E-mail: rabobank@gouwezoom.nl Aanbiedingen geldig deze week vrij, en zat. Plusmarkt Diwa W.C. Zuidplas Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372,2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32. Telefax 0182- 63 26 33. WADDINXVEEN -WSE- trainer Paul de Jong houdt er van ‘iets neer te zetten’. En hij kan dat ook, gezien zijn prestaties in het verle den. Niet voor niets belden nog vele clubs hem nog nadat de Waddinxveense vierde klasser hem vastleg de. „Ik lig nog goed in de markt”, zegt de oefen meester tegen het Week blad. Zie verder pagina 31 Oprolbare hcrdeuren Dorpstraat 38, Waddinxveen (0182) 61 23 73 Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel: (0182) 622 388 Hoe u wilt w< I o HOOGENBOEZEM}| ixrs lekker meubelen. Wilhelminakode 48-52 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 615 066 VAN UW KEUKEN- INBOUW APPARATEN WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: Deze week nergens goedkoper! die van plan waren om de Sail Amsterdam in de hoofdstad te bezoeken, konden afgelo pen maandag al een voor proefje zien in Waddinxveen en de andere dorpen aan de Gouwe. Al vroeg in de och tend voer de vloot de hefbrug van het Gouwedorp onder door op weg naar Oude We tering, één van de overnach- tingplaatsen op de route naar Amsterdam. De vloot ver trok afgelopen zaterdag 19 augustus uit Woudrichem en bestaat uit twintig sleepboten, vijftien bakdekkruisers, een aantal boeiers, botters, aken, een tjalk, een poon en 47 zalmschouwen. Maandagmor gen vertrok de vloot vanuit de historische haven in Gouda met een snelheid van acht ki lometer per uur. Overal waar de schepen aanmeren wordt het feest. De schippers ontmoetten op de aanlegplaatsen bestuur ders, bandjes, natuurlijk schip pers- en zeemanskoren en heel veel nieuwsgierige men sen. Hoewel de schepen STUDIEGIDS 2000 - 2001 0172.416418 CSA@CASTEU.UM.NL ■OPEN HUIS" ZA. 26/08 11.00-1S.00 Centrum voor Studie t Advies Am bon strait 1 - 2405 EN AJphen a/d Rijn Hypotheek adviseur Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 l Hazerswoude-Dorp 54e jaargang nr. 2712 zie adv. elders in deze krant. sumentendag. Dit jaar voor het eerst is de beurs niet op zon dag open. In 1999 is de serie ketengerich te Plantarium-thema’s over de relaties tussen veredelaars kwekers, kwekers-handelaren, handelaren-detaillisten en de- taillisten-consumenten afgeslo ten. Opnieuw koos Plantarium voor een meerjarig thema: ’De manier waarop we zaken doen’. De invulling voor Planta rium 2000 is bijzonder actueel. Alles wijst er namelijk op dat ook de boomkwekerij niet ont komt aan elektronisch zaken doen, oftewel e-commerce. Op de beurs zullen de meeste sys temen die voor de sierteelt zijn ontwikkeld, worden getoond. Vervolg elders in dit blad. hordeuren /nzefborren Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed Gratis verhuisbus BOSKOOP/HAZERSWOUDE - Met een oppervlakte van 15.500 vierkante meter is de vakbeurs Plantarium op nieuw groter dan ooit. Sinds vorig jaar is er opnieuw 500 vierkante meter bijgekomen. Vorig jaar moest door ruimtegebrek de opening plaatsvinden in het naastgele gen nieuwe beursgebouw. Dit jaar is de opening (van avond) in een nieuwe uitbreiding van het Plantariumge- bouw, gelegen aan de noordkant. Deze uitbreiding bestaat uit een oppervlakte van 7.000 vierkante meter, in gebruik door een viertal bedrijven. PEUGEOTDEALER boonstoppel autobedrijven I Boonatoppel b.v. Oranjeloan 21 Waddinxveen tel. 0182-612344 Showroom Juliana van Stolberglaan Boonstoppel Boskoop b.v. Zijde 450 Boskoop tel. 0172-215111 WOONSELEKTIE Kanaaldijk 30 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 632 441 Bel nu voor meer informatie en/of een afspraak telefoon: 0182 - 5142 58 WADDINXVEEN muziek maken in band, verdieping in kunst of literatuur, schilde ren, beeldhouwen, het kan in het nieuwe seizoen allemaal weer in Kreater. Er zijn cursussen voor volwas senen, waar beginners, gevor derden en vergevorderd en een plek kunnen vinden. Alle lessen worden gegeven door uitvoe rende kunstenaars. De muziek docenten zijn verbonden aan muziekscholen en conservato ria en spelen in eigen ensem bles of bekende, grote orkes ten. Hetzelfde geldt voor degenenen die beeldhouwen, boetseren, schilderen, tekenen en fotografie geven. Allen staan in hun vakgebied zeer goed be kend. Josiah Onemu geniet als beeldhouwer internationale faam. Alle cursussen staan vermeld in de brochure van Kreater, die af gehaald kan worden in het kan toor in de Kerkstraat 13 in Waddinxveen. Telefonische in lichtingen 0182-614422. waard I en de Bomenwijk. Alle verzamelde flessen zullen zaterdagmiddag ingeleverd worden bij de supermarkt. De opbrengst van de actie is be stemd voor de bouw van een nieuw clubhuis op de huidige locatie aan de Jan Willem Friso- weg. Hopelijk wordt de actie net zo’n succes als voorgaande jaren. Het motto voor dit jaar luidt: ‘Waddinxveen ga statie- geldflessen opsparen, dan komt St. Victor ze I en 2 september vergaren!’ WADDINXVEEN - In buurt centrum ’de Boog’ gaat op maandag 4 september a.s. de meidenclub weer van start. De meidenclub, die bedoeld is voor meisjes van 10 t/m 14 jaar, start om 18.30 uur en duurt tot 20.00 uur. De onderwerpen voor de maand september zijn: 4 september souvenirs, 11 sep tember fotolijstjes, 18 septem ber sieraden en 25 september portemonnee. Buurtcentrum ’de Boog’ wil voor jongens in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar een jongensclub opzetten. Men is daarom op zoek naar mensen die het leuk vinden om op vrijwillige basis één keer per week zo’n jongensclub te bege leiden. Voor meer informatie en/of aanmelding: Astrid de Weerd op maandag- of woens dag- ochtend in ’de Boog’ aan de C. Huygenslaan 2 in Wad dinxveen, telefoon: (0182) - 616860. Bedtrekovertrek 'Zon' damast in diverse afmetingen, vanaf 99,95 Donderdagavond KOOPAVOND tot 21.00 uur horren voor u op maat gemaakt oplossingen voor ramen en deuren, mooi van vormgeving superieur in kwaliteit en bedieningsgemak Met de Luxaflex’' Horren houdt u vliegende en kruipende insecten op een natuurlijke manier buitenshuis. Uw Luxaflex* specialist adviseert u graag over de ongekende mogelijkheden van het horrenprogramma. O) KERKWEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL: (0812) 64 00 72 WADDINXVEEN - In het weekend van vrijdag I en za terdag 2 september gaan de jongste speltakken van scouting Sint Victor weer op pad om de inwoners van Waddinxveen van hun lege statiegeldflessen te verlossen. Op vrijdagavond ko men de Bevers en Esta’s tussen 18.30 en 20.30 uur langs in de Oranjewijk en Groenswaard 2 en 3. Zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur komen de Kabouters en Welpen langs de deuren in de Zuidplas, Groens- Uw Luxaflex® raambekledingsspecialist: f- INTERIEURVERZORGING Weekblad voorWaddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle /Auto\ snelservice Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel0182) 61 4714 (nieuwI /S - **070 Coenecoop 397. WaMinweeo. Tel. (8182)61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag Vm vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tol 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Gedurende de dag voeren met enige regelmaat fraaie schepen onder de Waddinxveense hefbrug door.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 1