Dalende lijn ledental volleybalbond zet door Zomerschaaktoernooi afgesloten De Jong wil WSE snel leren kennen Activiteiten agenda Jeu de Boules Be Fair I lil Goudse Singelloop ook voor Goed weer voor Open Water Open Waddinxveens Makelaardij de Pater Toernooi WADDINXVEEN - De ten nisvereniging Waddinxveen organiseert ook dit jaar het "Open Waddinxveens Makel aardij de Pater Toernooi" voor dubbels en gemengd dubbels. Het toernooi zal worden gespeeld van 9 t/m 17 september op het tenni spark De Woerd aan de Al- berdingk Thijmlaan, tel.0182- 612609. Deelname staat open voor leden van één van de drie Waddinxveense ten nisverenigingen, spelers bij Tenniscentrum Waddinxveen en inwoners van Waddinx veen. Deelnemers dienen mi nimaal I8 jaar of ouder te zijn, met uitzondering van B- spelers. Indeling geschiedt volgens een puntensysteem naar speelsterkte. De in schrijving sluit op 4 septem ber. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de 3 Wad dinxveense tennisverenigin gen: Be Fair, De Gouwe Smash en Waddinxveen, als mede in het Tenniscentrum Waddinxveen. bedrijven zwemmers Spelendag Verjongd Groeneweg verrast tegen Zevenhoven I 1 Geen Goudse regio WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 0182 - 63 03 32 Van deze clubs speelt het Ze- Individualisering venhuizense Nesselande nog steeds het hoogst. Het eerste -jfh - Ki i J F O PAGINA 31 WOENSDAG 23 AUGUSTUS 2000 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN sport. (Foto: Marianka Peters.) Iers die van oktober tot april volleybalden en daarna gingen tennissen. Door de komst van de tennishallen kunnen ze nu het hele jaar door vrijblijvend meer geld in de zaterdag-af- deling steken. Maar voorzitter Sjaak Blaazer vond dat het binnenkomende sponsorgeld over de zaterdag- en zondag- afdeling moest worden ver deeld. Floreant zou minimaal tweede klasse kunnen voet ballen”. Ook bij JSV Jutphaas (Nieu- wegein) kende Paul de Jong een leuke tijd. „Ik kon daar van onderaf iets opbouwen. Dat ligt mij wel”. Bij Stolwijk stapte De Jong daarentegen op een verkeerd moment bin nen. Het elftal was na zeven vette jaren over zijn hoogte punt heen. „Doordat de ou dere spelers stopten stond er in twee jaar een compleet nieuw eerste elftal. Je hebt dan weer tijd nodig om een bepaald niveau te halen”. Ook bij WSE wacht Paul de Jong geen gemakkelijke taak. laten. Daardoor mocht de kam pioen op de valreep nog een nederlaag toevoegen aan z’n erelijst. Wim Mulder speelde tegen aanstormend talent Ro nald Dannis en behaalde een overwinning. WSV kampioen Hans van Woudenberg speelde tegen clubgenoot Peter de Louw en won en in een Moer- kapels onderonsje tussen Kevin Bakker en Arie Hoogduijn was Vooral deze laatste twee eve nementen zijn voor geïnteres seerden een mooie gelegen heid om eens te komen kijken entree is een koek- en zopie- kraam. lop gelegenheid om de sociale contacten uit te breiden. Op donderdag 24 augustus zal het nieuwe seizoen van WSV aan vangen met het gebruikelijke snelschaaktoernooi, waarbij ie dereen die wil en kan schaken van harte welkom is om deel te nemen. Aanvang 20.00 uur in het Anne Frankcentrum aan het Jan van Bijnenpad. De selectie is na het wegval len van Erwin Pleus (gestopt), Guido Hack (naar DONK) en Ferdy Schenk (naar Floreant) aan de krappe kant. Het ver trek van Hack en Schenk heeft De Jong teleurgesteld, vooral omdat nog met beiden is gepraat. „We zullen moeten roeien met de riemen die we hebben. Ik heb een leuke groep jongens, die leergierig is”, zegt De Jong, die nadat hij zijn jawoord aan de Waddinx- veners had gegeven nog door enkele clubs werd gebeld „Dat geeft aan dat je goed in de markt ligt. Bij WSE wil ik de lat niet te hoog leggen, maar we moeten toch probe ren weer iets neer te zetten. De mensen moeten weer over WSE gaan praten. Ik voel me hier thuis en wil er wat van maken”, zegt De Jong na de verloren bekerwedstrijd tegen Gouda (l-O door een benutte strafschop van Den nis van Rooijen). „Een gelijk spel was de verhouding ge weest. Een doelpunt hadden we zeker verdiend. In de tweede helft hebben we Gouda goed onder druk kun nen zetten”. De nieuwe indeling van WSE in voor De Jong een ‘sprong in het onbekende’. De Wad- dinxveense club is ingedeeld met overwegend verenigingen uit de Leidse regio. Wel zitten daar ook Groeneweg, Flore ant en Soccer Boys bij.Verder ASC, Foreholte (op zondag 3 september de eerste tegen stander in Waddinxveen), FC Lisse.Teylingen, UDO,Voor schoten,Warmunda en FC Zoetermeer. De hoofdsponsors van het toernooi zijn: Makelaardij De Pater en Garage Kempe- naar/Boskoop.Verdere spon sors: Limo automatisering, Axis aandrijvingen, Phillips Schoonmaak- en Onder houdsbedrijf, Huurcenter voor gereedschap, machines en steigers, Concretech Be- tonpompen en Truck Service Schiedam. Door Bert Hertog WADDINXVEEN - Nieuwe trainer Paul de Jong staat bij de voetbal-vereniging WSE el ke dag op het trainingsveld. De gedreven oefenmeester uit Linschoten wil in de aan loop naar de nieuwe compe titie club en spelers zo snel mogelijk leren. „Tot eind au gustus train ik elke dag, daar na gaan we over op het nor male trainingsschema. Bij al mijn voorgaande clubs ben ik op deze wijze begonnen”. De Jong (4I) is achttien jaar voetbaltrainer. Direct nadat hij zijn loopbaan als doelman bij Haarlem in het betaalde voetbal afsloot dook De Jong, leraar lichamelijke oefening van beroep, het trainersvak in. De Linschotenaar was trai ner van WIJ (IJsselstein), JSV (Nieuwegein), NSV’46 (Noor den), Spirit (Ouderkerk aan den IJssel), Sportlust (Woer den), Floreant-za (Boskoop), Montfoort en Stolwijk. Zijn beste periode beleefde De Jong bij Floreant, dat onder zijn leiding promoveerde van de vierde naar de tweede klasse. De Jong: „Qua groep en gezelligheid bewaar ik er goede herinneringen aan. Jam mer is het dat Floreant me teen weer degradeerde. Ik had verwacht dat de ploeg het langer in de tweede klas se zou volhouden”. Na de degradatie promoveer de Floreant opnieuw, maar ook nu duurde het verblijf in de tweede klasse maar een jaar. „Je krijgt nu hetVolen- dam-idee: heen en weer. Er was bij Floreant meer moge lijk geweest. Sponsors wilden GOUDA/W’VEEN - Aan de Ra bobank Nationale Goudse Sin gelloop op vrijdag 8 september kan ook worden deelgenomen door teams van bedrijven uit de Goudse regio. Het minimum aantal deelnemers per bedrijf is tien en het aantal af te leggen kilometers ook tien. De start van de wedstrijdloop is om I9.15 uur op de Goudse Markt. De prestatielopers gaan om 20 uur van start onmiddel lijk gevolgd door de deelne mers van de scholierenloop. De prestatielopers kunnen kiezen uit afstanden tussen 3.5, 7 en I0 km. De scholierenloop gaat over een afstand van 3.5 km. Dit jaar zal als uitbreiding op de scholierenloop ook een aparte sportverenigingenloop worden gehouden. Alle sportverenigin gen in Gouda en Waddinxveen krijgen de komende week een uitnodiging om tegen een spe ciaal tarief hun leden in te schrijven. Bedrijfsteams die mee willen doen kunnen contact opnemen met Hans Stolk (tel. 0I82- 587344) of Theo Meyerink (tel. 0182-587310). Prestatielopers kunnen zich inschrijven bij de voorinschrijf-adressen, Rabo bank Gouwestroom, Kleiweg 90 en Ruigenburg I4 in Gouda, Rabobank Gouwezoom, Kerk- weg oost 116 in Waddinxveen, Goudsche Courant Mark 26 in Gouda en Van Unen, Agnieten- straat 46 in Gouda en op de dag zelf vanaf I7 uur op de Markt. de eerstgenoemde de sterkste. Nico Dannis zette Jaap Smit hardhandig van het bord met een anti-Hollandse variant en Dirk van Offeren had geen re spect voor Frido Ritter in hun onderling treffen. Rein Kreuk, die als thuisschaker een uitste kend toernooi speelt, won met de witte stukken van Jeffrey Blom (Alphen) en tenslotte won Albert Prins van WSV ere lid Arie Versluis. Hiermee kwam de eindranglijst er als volgt uit te zien: I.Mou nts 72 2. v/d Laar 66, 3.Even- groen 65,4. v. Ommeren 62, 5. Willemen 59, 6. v. Geffen 57, 7. v. Woudenberg 56, 8. Mulder 55, 9. Wouter Hennink 54, I0. Jansen 54. Na deze laatste speelronde werd de loterij afgewerkt. Grootste winnaar in deze was Henk van Erkdie al gauw goed was voor zo’n 8 prijzen. Bij de prijsuitreiking, die volgde op de loterij, stond de organisatie nog even stil bij enige wapenfeiten van dit 10e Zomerschaaktoer nooi en kon de conclusie wor den getrokken dat een toer nooi als dit voor veel schakers voorziet in de behoefte om ge durende de zomer lekker door te kunnen gaan met hun favo riete sport. Na de prijsuitrei king, waarbij alle schakers een prijs ontvingen, was er nog vo- maar de gestegen interesse voor de grootste zaalsport van Nederland vertaalde zich niet in meer leden. Sterker, de neer gaande lijn in het ledental zette zich ondanks het Olympisch goud gestaag door. In I990 tel de de NeVoBo 175.746 leden, maar inmiddels staat de teller op 130.832 leden. „Een verlies van ruim 40.000 leden”, zei laatst NeVoBo-voorzitter Her man van Zwieten in het televi- sie-programma NOS-Sport te gen Mart Smeets. Ook de herstrukturering die de NeVoBo in I998 doorvoer de heeft geen verbetering in het ledental gebracht. De 23 districten verdwenen en daar voor regio’s. Zuid-Holland ging sa men met Utrecht waardoor de WADDINXVEEN - De com petitie voor het zomerse langebaan klassement Open Water zwemmen is al weer halverwege en de kaarten in de rangschikkingen lijken al geschud.Voor de Waddinx veense zwemclub Gouwesta- ete zijn het weer de masters Nic Geers en Judith van Ber- kel die in de 55+ groep alle concurrenten de baas blijven door gewoon al hun master kilometers winnend af te sluiten. Uiteraard hebben zij dan het snelste klassement over de vier beste 1000 me ter prestaties. Hoewel de concurrentie elk jaar toe neemt - er komen in deze groep elk jaar meer zwem mers bij dan er af vallen - lukt het de nieuwkomers niet om de Gouwestaeters uit het zadel te wippen.Tij dens de afgelopen twee weekeinden vonden de lan- gebanen bij mooi weer ach tereenvolgens plaats in Wijk en Aalburg, Eersel, Apel doorn en Bleiswijk. Van de Gouwestaete was Nic Geers de meest aktieve en de meest succesvolle deelne mer. Hij was op al die loka- ties aanwezig en won er zijn masterwedstrijden, waarbij hij twee van zijn beste sei- zoentijden verbeterde. In Apeldoorn verbeterde hij zelfs zijn baanrecord op de 1000 meter van zes jaar ge leden. Hij bracht dit met vier seconde terug tot I4 minuut 29.6 seconde.Voorts zwom hij als oudste mee voor de twee/drie en zelf vijf kilome ter klassementen algemeen en verzamelde hij punten voor de betrokken bekers. Judith van Berkel kwam al leen in Bleiswijk uit en ver stevigde haar eerste plaats met een winnende tijd van J6 minuten 2I.3 seconde op haar masterkilometer. Bij de dames 30+ was Karin Berc- kenkamp in Bleiswijk weer aanwezig en zwom op talent ongetraind haar kilometer knap in 18 minuten 12.9 se conde. Jan Willem van den Hoek en Mark Nahon ma ken dit jaar minder trainings- kilometers en dit uit zich met lagere plaatsen in de rangschikking maar hun ple zier in deze tak van de zwemsport is daarom niet minder. Dit geldt ook voor Michelle Nahon, die toch nog steeds sneller is dan haar broer. In Wijk en Aal burg debuteerde Daniel de Jong bij de jongens tot 13 jaar in 24.12 op de 1000 me ter en in Bleiswijk zwom Gr- M eet van Eyk bij de meisjes tot 15 de kilometer in 16 minuten 48 seconde. is er een baan aangelegd waar op demonstraties worden ge geven en waar men wegwijs kan worden gemaakt in alle van deze tak van ber het herfsttoernooi voor doubletten. Dit is een open toernooi voor spelers uit heel Nederland. Tenslotte neemt de vereniging op 23 september deel aan de millenniumdag van de gemeen te Waddinxveen. Op het plein voor het gemeentehuis staat vang prominenten, 11.00 uur: opening door voorzitter Koert Velders, 1110 tot 15.00 uur: Middeleeuwse spelen, I I.I5 uur: tus op het terrein aan de Al- y^p AV Goudcl WADDINXVEEN - Het einde van de zomervakantie betekent traditiegetrouw weer de aan vang van de clubactiviteiten.Ve len hebben in deze vakantietijd voor het eerst kennis gemaakt met deze sport en voor ande ren was het een plezierig weer zien op een zonnige camping of strand. Zoals gewoonlijk wordt een stand van de vereniging en aan het hernieuwde begin van het wedstrijdseizoen het kop- peltoernooi gehouden. In dit toernooi worden moge lijke aspirant-leden gekoppeld facetten aan een lid van de vereniging. Het toernooi gaat over vijf par tijen en de spelvorm is 2 tegen 2. Het toernooi wordt gespeeld aanstaande zaterdag 26 augus- Door Bert Hertog REGIO - Het jaar 1996 bracht voor de NeVoBo, de Ne derlandse Volleybalbond, het grootste sportieve succes in de geschiedenis. Het nationale mannenteam veroverde de gouden medaille bij de Olympische Spelen in Atlanta, het vrouwenteam kwam met een vijfde plaats eveneens uitstekend voor de dag. Ook heb je te maken met de mannenteam, dat eind vorig individualisering van de spor- jaar verhuisde naar de nieuw ters.Voorheen had je volleybal- Topsporthal in Rotterdam, staat in de bovenste helft van de eredivisie. Het hoogste da mesteam speelt een vooraan staande rol in de eerste divisie. Het hoogste mannenteam van Radius echter, is na de mislukte september de wedstrijden 2 te gen 2 en op zondag 3 septem ber 3 tegen 3. Op zaterdag 9 september Het programma is: 10.45 uur:op wordt er op ons complex een wedstrijddag gespeeld in het kader van het afdelings- kam pioenschap 4 tegen 4 voor de I e en 2e klasse van de afdeling, jurering middeleeuwse taarten, 12.00 uur: stoere mannen duels, 12.30 uur: snor scheren, 13.30 uur: ringsteken, 15.00 uur: einde van markt en spelen, 15.30 uur: hoe het er op wedstrijdniveau finale duels stoere mannen. Bij de aan toe gaat. Vervolgens is er op 16 septem- Het 10e zomerschaaktoernooi van de Waddinxveense Schaak vereniging is ten einde. De laat ste speelavond vond plaats op donderdag 17 augustus en bracht niet veel spanning meer voor de verdeling van de ere- men in bedrijven-competities waar de NeVoBo geen greep op heeft. Zij zijn geen lid van de bond. Anderzijds constateert Helene Spoormaker een teruggang bij de oudere jeugd. „De jeugd ZEVENHUIZEN - De voetbal vereniging Groeneweg is met een verjongde selectie de trai ning begonnen voor de nieuwe competitie. Uit de jeugd kwa men over Michel Bregman, Ar jan van Erk, Jeroen van de Hei de, Arnoud van Leeuwen, Robert Luik, Michiel Poorter en Rutger Elgersma. Van Nieu- werkerk keerden terug Alexan der Vroegop en Michael van Mullem. Nieuw in de selectie zijn Ed Boudewijn en Andrew Sanders (Xerxes/DZB). Klien van Dam, die naar Maastricht zou vertrekken is gebleven. Restant oefenprogramma: zon dag 27 augustus: Groeneweg- Aeolus, Groeneweg 2-Hille- gersberg 2, Groeneweg 3-Hillegersberg 3, dinsdag 29 augustus: GSV-Groene-weg (beker), Moerkapelle 2-Groe- neweg 2. De competitie begint op 3 september. WADDINXVEEN - Be Fair verraste in de eerste ronde van het bekervoetbal door met 3-0 te winnen van eersteklasser Zevenhoven. Koen Meijer, Rene Minnee en John Slagboom scoorden. Overige uitslagen: Gouda zo-WSE 1-0, Moerka- pelle-Cabauw 0-2, Waddinx- veen-Nieuwkoop 1-4, Groene- weg-Nicolaas Boys 1-2. Gisteravond werd de tweede ronde gespeeld. De derde en laatste pouleronde is op dins dagavond 29 augustus met on der meer Be Fair-Olympia, dat de eerste wedstrijd tegen Woerden met liefst 8-0 won. Floris den Broeder scoorde vijfmaal. tennissen”. Spoormaker ver wacht dat kleine verenigingen het moeilijk krijgen. „Het Goudse Servylo, ontstaan na het samengaan van Olympia en Vires, heeft geen jeugd meer. Bij DVC uit Driebruggen zijn veel spelers uit het eerste team opgestapt. DVC heeft nu nog maar een mannenteam in de vierde klasse. MVC uit Moord recht heeft nog maar twee he renteams. Vaak zie je dat als de sponsor stopt een vereniging wegzakt. Ik vraag me af hoe het bij Nesselande zal gaan nu het eerste mannenteam in Rotter dam speelt. Al heb ik wel be grepen dat het eerste dames team meer publiek trekt nu het op het zelfde tijdstip van de he ren in Swanla is gaan spelen”. Helene Spoormaker is er van overtuigd dat clubs die met ei gen mensen volleyballen het het langst volhouden. „Jupiter uit Oudewater en Be Fair uit Waddinxveen zijn constante verenigingen. Het voordeel van het eerste damesteam van VSTS, dat in de derde divisie speelt, is dat het uit eigen speelsters bestaat. Zij zullen niet zo gauw de club ver laten. Wel zit er een flink gat tussen dit team en de overige teams”. Veel clubs hebben kaderproble- men, maar die ziet de praktijk- vrouw uit Bodegraven niet als met florerende clubs als Radi us, DOS en Zevenhuizen een landelijk volleybalbolwerk was. oorzaak van de teruggang in het volleybal. „Als de mensen willen volleyballen gaan ze toch volleyballen. Wel wordt het steeds moeilijker om in de bond vrijwilligers te krijgen. Veel vrijwilligers zijn na de her strukturering afgehaakt. Die krijg je moeilijk meer terug. Verenigingen met organisatori sche problemen kunnen een beroep doen op de vereni- gingsondersteuner. In alle acht regio’s in Nederland is een ver- plaatsen. Vorige week had Wil- enigingsondersteuner werk- bert Mourits de titel al in de zaam. De clubs krijgen adviezen wacht gesleept en de nummer hoe ze hun organisatie beter kunnen opzetten’’. Tot veel fusies heeft de terug loop van het ledental in de Ne VoBo nog niet geleid. Vorig jaar partijen gespeeld, ging de Alphense clubs DAC en Ridderland samen in Castellum. Maar de laatste fusie die Hele ne herinnert is die tussen de Goudse clubs Olympia en Vires, langzaam maar zeker het initia- En dat is al weer ruim tien jaar tief aan Van Ommeren moest geleden. Volgens Helene Spoormaker heeft de schaalvergroting, het samengaan van de districten Zuid-Holland en Utrecht, ook een positieve kant voor VSTS. „Wij spelen nu met onze teams meer de kant van Utrecht op. We komen nieuwe verenigin gen tegen. En dat is wat anders om elk jaar weer tegen de zelf de clubs uit te komen”. 2 en 3 Clement v/d Laar en Jan Evengroen, kwamen in de laat ste ronde niet in actie. Toch werden er een aantal leuke Mourits mocht in zijn laatste partij aan treden tegen Gerard van Om meren Spoormaker zich daarvoor (Moerkapelle) en zag hoe hij in een eindspel met gelijke lopers Paul de Jong leeft erg mee langs de zijlijn. „De mensen moeten weer over WSE gaan praten”, zegt de nieuwe trainer. (Foto A. Fioole.) berdingk Thijmlaan. In de maand september staan er di- GOUDA - De atletiekvereniging verse wedstrijden op de agen- Gouda houdt op zaterdag 9 sep- da. In het weekeinde van 2 en 3 tember een sport- en spelendag september wordt het week- op de Groenhovenbaan. eindkampioenschap van de ver- Deze staat in het teken van de eniging gespeeld. Op zaterdag 2 Middeleeuwen. Van het geld dat de dag opbrengt hoopt AV Gouda nieuwe materialen te be kostigen. Het volleybal van Oranje trok fusie met MVC uit Moordrecht, op de televisie hoge kijkcijfers, teruggezakt naar de promotie klasse; al is de Goudse club wel kanshebber op de titel. BMS/DOS uit Schoonhoven speelt nog wel in de midden moot van de derde divisie, maar het tweede en derde team staan in lagere klassen roemloos onderaan. Helene Spoormaker, op het bondsbureau in Woerden met de wedstrijdzaken in de regio Mid-West, geeft twee oorzaken aan van de terugval. „Het vol leybal vergrijst. Met veertig jaar ben je al een oude speler. Bo vendien zullen volleyballers, die altijd competitie hebben ge speeld, niet zo gauw bij de re creanten gaan spelen”. Toch zijn deze recreanten een in de plaats kwamen acht interessante groep. Spoorma ker, zelf al vijftien jaar betrok ken bij het Bodegraafse VSTS, regio Mid-West ontstond. Ook zegt dat veel recreanten uitko- de drie rayons in Zuid-Holland, Gouwe, Haaglanden en Rijnland verdwenen. De schaalvergro ting moest tot betere service aan de verenigingen leiden, maar met name in het eerste seizoen van de nieuwe struc tuur deden zich veel kinder- gaat vakken vullen op zaterdag ziekten voor. De dalende lijn in het ledental kon (nog) niet worden omgebogen. om geld te verdienen om 's avonds uit te kunnen gaan. Er wordt over nagedacht om de jeugdcompetitie meer op doordeweekse dagen te laten spelen, maar dat geeft weer De landelijke trend is ook te- vervoersproblemen. Bovendien rug te vinden in het volleybal in is er minder jeugd dan vroeger, de Goudse regio, dat destijds Allochtonen zie je bijna niet in het volleybal. Bij VSTS is er niet een”. t sinds 1990 een iter, hier in actie lilM ■B I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2000 | | pagina 31