Ambitieniveau Deze Jonge geitjes op nieuwjaarsdag Week KARPETTEN 40-60%korting I LET OP BENT U TOE AAN VERVANGING NIEUW KEUKEN- BLAD? CA»A gemeente door personeelstekort omlaag Perfect KLEDING EN CONFECTIE REPARATE STOMERIJ Bel voor info (0182) 63 12 46 Kerkweg Oost 285 Waddinxveen Maandag gesloten di t/m vrij zat. aftsa? s. Vechtpartij om Zuidplaspolder begint nu pas goed F ALLES VOOR UW OPEL... Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Deurwaarders 'i Aanrijding met letsel ilSeHers b BURGERS. gaan op pad Maand opruiming Subsidie voor MCI kroes interieur E 29 CARWASH Computersupplies 1 v 4 BJ NEELEMAN Maat naar eigen keuze. Trainer stopt Cartridges voor alle merken printers! Vele soorten printpapier Muizen Joysticks Software 1.70x2.40 keuze uit meer dan 150 stuks wol, synthetisch, sisal en kokos centrum Vergunning ingetrokken Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 0172 - 21 66 54 ROOMBOTER CROISSANTS 2Ï Gouda, LrOurt 23 C O ROLF BENZ BOERENBRUIN <|89 RUNDER MINUTE STEAK 1O?° ■■FAuto snelservice I snelservice KLEDINGREPARATIE EN STOMERIJ BIEFSTUK 10?° 1 I^DE GRAAF PARTNER 1 n 54e jaargang nr. 2731 Informeer naar uw voordeel. adviseurs in modern wonen 300 gram 450 gram 3 stuks heel sale i u www.plusmarkt.nl APK-KEURINGEN De Hypotheker Hazerswoude-Dorp J Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed Trainer Henny de Jong stopt aan het einde van het sei zoen als trainer bij de voet balvereniging Groeneweg, maar blijft toch voor de club uit Zevenhuizen behouden. Ma. t/m vr. open van 09.00-17.00 uur I De 2e zaterdag van de maand geopend van 09.30-15.30 uur ONDERHOUD ALLE MERKEN van 9.00 -18.00 uur van 9.00 - 16.00 uur KERKWEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL: (0812» 64 00 72 j De gemeente Waddinxveen heeft een aanvraag bij de provincie ingediend om met het nieuwe centrumplan in aanmerking te komen voor een bijdrage uit een speciaal potje voor investeringen. - I De orgelspeler die wekelijks in de Passage stond is in de cember zijn vergunning kwijtgeraakt wegens het niet naleven van de vergunning voorschriften. Ook voor het nieuwe jaar krijgt hij geen vergunning voor het muziek maken met zijn draaiorgel. Rijneke Boulevard Zoeterwoude Tel. (071) 341 38 61 Zijde 3, Boskoop (0172)21 25 44 Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0182) 622 388 Stationsplein 1c (naast ANWB), (0182) 54 74 00 Aanbiedingen geldig deze week do. t/m zat. Plusmarkt Diwa W.C. Zuidplas VAN UW KEUKEN- INBOUW APPARATEN WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: A Kom kiezen: 800m2 totaal overzicht en ruim 120 kleuren. A.s. Zaterdag 13 januari open. Wij leiden u graag rond! Deze week nergens goedkoper! De PvdA-bestuurders daarente gen binnen de gemeente Rot terdam mobiliseren al enige tijd belangrijke PvdA-corrifeën, die het belang huizenbouw in plaats van kassen in de polder moeten benadrukken.Waarnemend bur gemeester Jaap Wolf gebruikte aflopen week zijn nieuwjaarsre de om Rotterdam de helpende hand te bieden. „Je kan de grond maar één keer uitgeven, en mijn prioriteit ligt niet bij kassen”, sprak Wolf. Of zijn opvolger WD-er Jan Wes tendorp, er ook zo over denkt is lang niet zeker. Binnen de pro vincie lijkt deWD niet echt een tegenstander van het bekassen van de Zuidplaspolder. Intussen heeft minister Brinkhorst een deadline gesteld. Hij wil het proefstation voor de tuinbouw verplaatsen naar een plek buiten Naaldwijk en heeft gedreigd het te verplaatsen naar Zuid-Lim- burg. Alleen wanneer de provin cie voor I februari helder aan geeft de Zuidplaspolder te zullen bestemmen voor kassen bouw, is hij bereid het proefsta tion voor Zuid-Holland te be houden. Burgemeester Lamers van Bleiswijk, die blij is met de komst van de Westlandse tuin ders en 300 hectare voor hen beschikbaar heeft, heeft blijkens publicaties in andere media, de jacht op het proefstation geo- Door Huib Schouten Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - De ontwikkeling rond de toe komst van de Zuidplaspolder dreigt nu een strijd te worden tussen twee grote steden. Lag tot op dit moment Rotterdam op punten voor, met het plan de polder voor huizen en recreatie op te eisen, afgelopen week kreeg de zaak een geheel nieu we wending. Oorzaak hiervan is de overeen komst die Den Haag afgelopen week sloot met een aantal Westlandgemeenten, het Stads gewest Haaglanden en de Pro vincie. Daarin werd afgesproken dat de Westlandgemeenten aan de Zuidkant van Den Haag op hun grondgebied vierduizend huizen gaan bouwen voor inwo ners van Den Haag. Deze luxe woningen, waaraan in Den Haag Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 om dit gebied te zijn opgelaaid. Eén ding is duidelijk. Of Den Haag of Rotterdam zal zijn claim op de Zuidplaspolder moeten laten varen. Hoe de gekozenen binnen de Zevenhuizense poli tiek intussen over deze kwestie denkt, heeft tot nu toe nog nie mand gevraagd. Iedereen lijkt te vergeten dat het de raadsleden van Zevenhuizen-Moerkapelle zijn die uiteindelijk de beslissin gen over de Zuidplaspolder ne men. Kerkplein 13 - Moordrecht Dorpstraat 39 Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 WADDINXVEEN - Wie zijn of haar belasting nog niet in orde heeft gemaakt, kan in januari be zoek verwachten van de deur waarder. In de loop van januari gaan zij weer op pad om de nog niet betaalde belastingen over het jaar 2000 in te vorderen. De gemeente Waddinxveen is druk bezig met de invordering van de gemeentelijke belastingaanslagen tot en met het jaar 2000. Voor vrijwel alle openstaande aansla gen zijn inmiddels aanmaningen verzonden. Mocht de deurwaar der aan de deur komen, dan kost dat de persoon minimaal 50,- extra. Wie dat wil voorkomen, kan nu nog de betalingen ver richten zonder extra kosten. De aanslagen voor het jaar 2000 worden eind februari 2001 opge legd. De gemeente streeft ernaar dat zo min mogelijk mensen nog aanslagen van voorgaande jaren moeten betalen. het snelle en persoonlijke adres voor: WADDINXVEEN - op 3 janu ari vond om 13.00 uur een aan rijding plaats op de Coene- coop. Een 39-jarige vrachtwagenchauffeur uit Ob- bicht wilde met zijn trekker linksaf slaan toen er uit tegen overgestelde richting een per sonenauto naderde met een 42-jarige bestuurder. Een aan rijding volgde. De man uit Wad dinxveen is voor onderzoek overgebracht naar het Bleuland Ziekenhuis in Gouda. Zijn auto wordt door de technische ver keersdienst van de politie on derzocht op gebreken. De Hypotheker stelt voor u persoonlijk de beste hypotheek samen. Eén telefoontje is genoeg voor een afspraak! AutoN snelservice l Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 1 4 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag fot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) - www.casba. nl wonen Zoeterwoude I Rijneke Boulevard I Hoge Rijndijk 315 I 071 - 589 93 46 In de toespraak blikte de burge meester terug op het afgelopen jaar en gaf hij zijn visie op het ko mende. „Voor 2001 hoop ik op een toekomstgerichte visie en een integrale aanpak met ge meenten en provincie.We bevin den ons in een snelveranderende samenleving en daar moeten we in meegaan. We moeten niet wachten maar doorgaan.” Het enige punt daarbij is, aldus de burgemeester, de spanning tussen het beleid en de realise ring ervan door het personeel stekort. „Ook wij kampen met een gebrek aan personeel, met name op het gebied van Ruimte lijke Ontwikkeling. Dat verhin derde ons vorig jaar om het wensenlijstje compleet uit te voeren en voor het komende jaar zullen we daardoor ons am bitieniveau moeten verlagen”, sprak Jonkman. „En de gemeente kan het niet alleen, we hebben sjouwers en douwers nodig die voor de peper zorgen om er een goede samenleving van te ma ken.” Daarmee bedoelde de bur gemeester de vrijwilligers die hij voor hun steun in het afgelopen bedankte. Ook haalde Jonkman WADDINXVEEN - „Het eerste jaar in 2000 ging als een flits voorbij”, opende burgemeester Jonkman zijn nieuwjaar stoespraak op 2 januari. „Met 26.874 inwoners, 230 mensen meer dan het vorige jaar, beginnen we dan nu, na een rusti ge jaarwisseling aan het echte eerste millenniumjaar.” WADDINXVEEN - De familie Bijland wilde op I januari eigenlijk op nieuwjaarsbezoek gaan, toen ze toch maar besloten even thuis te blijven. Hun geit Willemientje had op 30 december al twee jonkies gekregen, en geit Bol le, ook zwanger, was nu toch ook wel erg dik. En het uitgestelde bezoek bleek een goede keuze te zijn. Jolanda Bijland had de lamp in de schuur al aangezet en even later had geit Bolle haar kindjes gebaard, drie in totaal. Dochtertje Melissa en haar moeder gaf ze gelijk een naam: Boris, Zwartje en Kleine Stippel. Normaal gesproken komen de eerste geitjes rond april ter wereld. Jolanda: „tja, we hadden een bok van vorig jaar te lang bij de geiten gehouden. Iemand zei tegen mij: de letter ’r’ zit niet in de maand, dus dat gaat wel goed. Niet dus. Dit is gelijk een goede les voor volgend jaar, want ook bij deze kleintjes zit weer een bokje. Die halen we toch iets eerder weg.” Dochter Melissa vindt het helemaal niet erg, ze heeft er gewoon vijf knuffels bij. De jonkies lig gen nu nog onder de warme lamp, over een maand als de vorst niet meer in de grond zit, mogen de kleintjes de buitenlucht verkennen. ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) /Autn\ Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) t, Chr. Huijgensweg 2 Industrieterrein Molenwetering I Alphen aan den Rijn ■J Tel: 0172-46 01 30 www.erbi.nl grote behoefte is, worden vrij staand gebouwd op grote ka vels. In ruil voor deze geste heeft Den Haag zich verplicht de komende twintig jaar geen annexatiepogingen te onderne men richting het Westland. Gevolg hiervan is dat er op kor te termijn een groot aantal glas tuinbouwbedrijven uit het Westland dient te verdwijnen. Om dit op te lossen komt naast opvang in een tuinbouwgebied in gemeente Bleiswijk, opnieuw de Zuidplaspolder in Zevenhui zen-Moerkapelle in beeld. De Haagse bestuurders maken zich sterk de Zuidplaspolder voor de Westlandse kassen beschik baar te krijgen. Inmiddels heb ben zij ook provinciegedepu- teerde Van der Sar van agrarisch beleid voor hun plannen weten te winnen. SALE sale Hypotheek adviseur de inspanningen in 2000 rond de rampenplannen, -bestrijdingsor- ganisaties en brandweer aan. „Na de ramp in Enschede hebben we extra aandacht geschonken aan risicovolle bedrijven en plaatsen binnen de gemeente, we hebben alles geïnventariseerd. Vrachtwa gens met gevaarlijke stoffen zijn nu verplicht van een bepaalde route gebruik te maken, de ram penplannen zijn geactualiseerd en bij de brandweer is gisteren de derde beroepskracht in dienst gekomen. En we blijven er ook mee oefenen. Dat dat van groot belang is zien we aan de gebeurtenissen in Volendam.”. Een belangrijk speerpunt voor het komende jaar blijft het ver nieuwen van het centrum. Hoe wel sommige burgers niet het idee hebben dat er daadwerkelijk iets wordt ondernomen, ziet Jonkman die ontwikkelingen wel. „We zijn begonnen en we zullen daarmee doorgaan. Alles moet uit de kast om het plan voort te zetten. We gaan hard aan de slag om met alle betrokken partijen op één lijn te komen en met de aangevraagde subsidie het plan te verwezenlijken.” Nieuwe ritsen in broeken en jassen enz. Ook leer en suède Innemen en uitleggen van rokken Korter langer maken Stomen en reinigen van kleding en suède Ook voor bedrijven DESKUNDIG ADVIES pend. Om dit proefstation bin nen zijn gemeente te krijgen moet echter wel kassenplan in de Zuidplas doorgaan. Uiteraard is ook Lamers voor kassen in de Zuidplaspolder. Bleiswijk, met een grote groente- en bloemen veiling, is daarmee bezig het toe komstige middelpunt van glas tuinbouw in Zuid-Holland te worden. In die strategie moet ook de wens van Bleiswijk ge zien worden, samenwerking aan te gaan en wellicht zelf te fuse ren met Zevenhuizen-Moerka pelle. Met ook nog eens een nieuw kassengebied aan de oostkant van deze gemeente, wordt Bleiswijk dan automa tisch het centrum van het ’nieu we Westland’. De ligging bij rijksweg 12 brengt Bleiswijk in een voordelige posi tie. Het enige probleem, de op en afritten van de rijksweg, is opgelost. De gemeente maakte met succes bezwaar tegen de nieuwe Zoetermeerse wijk Oosterheem. Om daarna het bezwaar van tafel te krijgen, sleepte Bleiswijk miljoenen bij het rijk weg voor updating van de op- en afritten van rijksweg 12. Intussen worden ook de gekste varianten uitgedacht om alle plannen voor deze Zuidplaspol der te kunnen realiseren. Zo werd al gesproken over drijven- de kassen in een 100 hectare grote waterberging welke in het gebied moet komen. Ook indus triële gebouwen met als boven ste verdieping een kassencom plex werd al als plan gelanceerd. Duidelijk is wel dat het totaal van al deze plannen meer ruim te inneemt dan de Zuidplaspol der groot is. Nu er twee zulke grote steden, beide met geheel verschillende ideeën, een claim hebben gelegd op deze polder, lijkt een politieke machtsstrijd TELeFoONTJE AL L 6ENOE6 ZIJN? Zijde 30 2771 EN Boskoop Telefoon 0172 -21 66 54 Telefax 0172-21 21 68 Weekblad voorWaddi f Woen s dag 7j a n'uarï 2001 oplage 14.500 exemplaren w?

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1