VOOjr Deze Week cnoo E LET OP BENT U TOE AAN VERVANGING Goede prestaties voorleeswedstrijd maakte het juryleden moeilijk Ard Schenk opent kwekerij MEUBELEN GRAAG TOT KIJKEN? 10?° 6J8 t ALLES VOOR 5 UW OPEL... Vlieg boven Waddinxveen en steun school in India o Bingo voor senioren T3 C O Q- 7) 05 CO RUNDER GEHAKT RUNDER LAPPEN RB GEVULDE KOEK Kruimeltje in Kreater WADDINXVEEN - De kinderfilm Kruimeltje draait woensdag 28 febru ari om 13.30 uur in Kre ater. De film, gebaseerd op het boek van Chris Abcoude, speelt zich af in 1921. Kruimeltje is een straatschoffie van 10 jaar. Hij zwerft, samen met zijn vriend Kees door de stra ten van de stad en de twee halen allerlei katten kwaad uit.Vaak vraagt Kruimeltje zich af waarom hij geen ouders heeft. Hij droomt vaak over zijn va der die hij maar wat graag wil ontmoeten. Speelduur: 119 minuten.Voor leeftijd: vanaf ong. 7 jaar. Uitverkoop Gouwebloem Sef/ers SAUCIJZEN BROODJES Uw nieuwe cv-ketel in één dag geplaatst! 5oo 500 l M.NEELEMAN installatiebedrijf b.v. Van Elswijk b.v. 1 kilo Jeugdhonk? 4 stuks Voetbal 4 stuks a.s De Hypotheker Z)e laatste NEELEMAN A.S. ZONDAG ZIJN WIJ GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR! DE GRAAF PARTNER van der linde VAN BERKESTEIJN WOONCULTUUR hoogenboezeM 750 gram vAutowH snelservice Van de urinteropruiming gaan in. Kom en honstateer met eigen ogen dat het echt te dol iïordt Vanaf donderdag 22 t/m zondag 25 februari f snelservice i Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) Aléér dan 300 TOONZAAL- modellen STAATSLOTEN Bij ons te koop t/m maandag 26 februari 18.00 uur voor de trekking van dinsdag 27 februari PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop p (0172) 23 07 17 Voor de HALi/f neeleman Warmte Line Gouda, Stationsplein 1c (naast ANWB), (0182) 54 74 00 LrTSjjj 52 ploegstoffen officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp d Woensdag 21 februari 2001 1 o I (Foto: Artistic Art/Uesbeth van der Vis.) CARWASH V In onze showrooms vindt u klassieke-, moderne-, design- en koloniale meubelen. Bij ons slaagt u vast ADVIES www.warmteline.nl ÉVM Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed Na enkele winterse weken kon er afgelopen weekend weer worden gevoetbald. In de Wedstrijd van de Week een verslag van de wedstrijd Groeneweg-WSE ZOU EEN TELEFOONTJE AL 6ENOE6 ZIJN? KERKWEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL: (0812) 64 00 72 a Dorpstraat 38, Waddinxveen, telefoon: (0182) 61 23 73 Burg, Colijnstraat 3 t/m 7, Boskoop, telefoon: (0172) 21 25 44 WADDINXVEEN - Acht leer lingen van de hoogste groepen van de Waddinxveense basis scholen deden afgelopen don derdag in de bilbiotheek mee aan de voorronde van de jaar lijkse nationale voorleeswed- strijd. Allen werden eerder voorleeskampioen op hun ei gen school. De jury, bestaande uit Corrie de Jong, Rineke Vermeulen en Henk Nentjes, had het moei lijk. De dames De Jong en Ver meulen zijn beiden lid van een leeskring; Nentjes houdt zich als beleidsambtenaar bij de ge- lid van de Vereniging van Nederlandse Installatie bedrijven Coenecoop 87a 2741 PH Waddinxveen Tel.: (0182) 64 00 90 www.neeleman.com info@neeleman.com Aanbiedingen geldig deze week do. t/m zat. Plusmarkt Diwa W.C. Zuidplas INTERIEURVERZORGING meente onder meer met on derwijs bezig. De jongens en meisjes, vergezeld door ou ders, broertjes, zusjes en span doeken torsende klasgenoot jes, leverden stuk voor stuk een uitstekende prestatie.Jury- voorzitter Corrie de Jong leg de voor de bekendmaking van de winnaars uit dat de jury vooral had gelet op de stem, het contact met het publiek, de rust van de voordracht en het houden van een goede in leiding op de gekozen passage uit een boek. Het was haar en haar medejuryleden opgevallen dat veel deelnemers gekozen hadden voor verhalen met so- ciaal-maatschappelijke proble men als drugsgebruik en kin dermishandeling. „Jullie zijn allemaal goede voorlezers. En kelen zijn heel erg goed”, zo zei ze. De eerste plaats was voor An ne Boreel van De Kameleon (234 punten), gevolgd door Debbie Langbein van de Dick Brunaschool aan de Sperwer- hoek (228 punten) en Berte Bonefaas (226 punten) van de Koningin Beatrixschool.Anne en Debbie gaan door naar de VAN BERKESTEIJN WOONCULTUL'R Kanaaldijk 44 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 614 633 WADDINXVEEN - Stich ting ’De Gouwebloem’ or ganiseert op zaterdag 3 maart van 10.00 tot 14.00 uur een grote uitverkoop van onder meer eigen hand werk, hobbymateriaal, kin- dertruien, poppenkleren, brei- en knoopwol, bor- duurzijde, stoffen en voe ring. Er zijn ook rommel- marktartikelen in de aanbieding met 20,30 en 40 procent korting. De uitver koop wordt gehouden in het gebouw van ’De Gou webloem’,Tollenslaan 161. Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0182) 622 388 Plusmarkt. Opgeteld de beste! 11 www.plusmarkt.nl KANAALDIJK 44 - WADDINXVEEN ZUID - TELEFOON: 0182-614633 OPENINGSTIJDEN: Mo. t/m vrij.: 9.00-17.00 uur. - Do.:18.30-21.00 uur. Zo.: 9.30-17.00 uur. Deze week nergens goedkoper! Oa's lekker meubelen. Wilhelminakade 48-52 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 615 066 VAN UW KEUKEN- INBOUW APPARATEN WU KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: - Hypotheek adviseur het snelle en persoonlijke adre: voor: een ondernemingTIs deze draait het om honderdsten van gul dens.” Joop is een lastige klant had Ard van de leveranciers ver nomen. „Maar ik ben nog nooit een topsporter tegen gekomen die niet lastig was. In dit bedrijf zal jaar in jaar uit topsport be dreven dienen te worden, en dan moeten de puntjes op de i. Het is van belang een ander voor te blijven, en dan heb je wel eens iets nodig dat een ander niet weet”, zo beschreef Schenk zijn eigen ervaringen. Gelijk met de opening kreeg het gloednieuwe bedrijf het EU- REPGAP-certificaat uitgereikt. Marc Grootscholte had dit pro ject getrokken, en was zeer blij met het behalen van deze certifi cering. Al bij de eerste Audit in ja nuari 2001 voldeed kwekerij Grootscholten voor 100 aan de eisen en voor 98 aan de wensen van dit door een 22-tal internationale supermarktorga- nisaties ingestelde certificaat De eisen hebben betrekking op mi lieu, voedselveiligheid en arbeids omstandigheden. Met dit certifi caat kunnen de paprika’s bijna rechtstreeks richting de schap pen van de betrokken super markten worden verzonden. De opening werd officieel toen Ard Schenk, omringt door de ge hele tuinbouwfamilie, aan het touw mocht trekken. Er was vuurwerk en er werd een doek ontrold met daarop vader en zoons, alsmede een afdruk van het verworven certificaat Intus sen stonden de eerste bezoekers van de open middag al voor de deur. Vele dorpelingen, belang stellenden en collega-tuinders bezochten gedurende de middag het nieuwe bedrijf. Na de lunch gaf Joop Grootscholten samen met zijn zoons de gehele middag trots uitleg aan de bezoekers over het gloednieuwe glastuin bouwbedrijf. De Hypotheker stelt voor u persoonlijk de beste hypotheek samen. Eén telefoontje is genoeg voor een afspraak! 54e jaargang nr. 2737 t en zeker! De huurders van het dicht getimmerde pand aan de Jan Dorrekenskade vertellen hun verhaal over de jonge bezoekers van het pand Hypotheek adviseur WADDINXVEEN - Stichting Waddinxveens Welzijnswerk, afdeling Seniorenwerk organi seert op dinsdag 27 februari een bingo-avond in het Anne Frank-activiteitencentrum (J. van Bijnenpad I). De zaal gaat open om 19.30 uur, de bingo begint om 20.00 uur. De kosten zijn 4,00 voor één plankje of 5,00 voor twee plankjes voor 7 ronden, inclusief een kopje koffie. Er zijn mooie prijzen te winnen. Deze activiteit is toegankelijk voor alle 55-plussers in Wad dinxveen. dvIfedWe" kwartfinale, die zaterdag 17 maart om half drie in de bibli otheek aan de Van Mecklen burg Schwerinlaan wordt ge houden. Als alles goed blijft gaan maakt de dan gekozen voorleeskampioen kans op een plek in de provinciale finale van Zuid-Holland in Leiden en uiteindelijk op een plaats in de landelijke finale op woensdag 16 mei aanstaande in Utrecht. Alle deelnemers kregen van jeugdbibliothecaris Janneke Hil-horst, die de bijeenkomst prima leidde en iedere deelne mer op zijn of haar gemak stelde, een oorkonde.Voor alle aanwezigen waren er in de tijd die de jury nodig had om tot een beslissing te ko men, drankjes en versnape ringen. WADDINXVEEN - Tafelronde 143 organiseert zaterdag 31 maart rondvluchten per heli kopter boven Waddinxveen. Deze serviceclub voor onder nemende heren in de leeftijd van 25 tot 40 jaar, wil hiermee geld inzamelen om in India een school te helpen herbouwen, opnieuw in te richten en te voorzien van lesmateriaal.Voor nog geen honderd gulden wordt bedrijven en particulie ren een aantrekkelijk program ma aangeboden waarmee zij di rect het goede doel ondersteunen. En dat laatste is precies waar het de Tafelronde bij deze actie om te doen is. ’Freedom Through Education’ luidt de naam van het project dat de Nederlandsche Tafelron de, waar nummer 143 onder deel van is, enige tijd geleden samen met de Novib lanceer de. De recente aardbeving in India was voor de elf leden tel lende Waddinxveense service club een extra reden om de schouders onder dit project Onze Aktie Garantie Mocht het voorkomen dat een aanbieding niet meer aanwezig is, dan krijgt u een tegoedbon zodat u later alsnog kunt profi- teren van de korting. Onze openingstijden: xT -■ ma vr; 8.00 tot 21 .OOuur, za; 8.00 tot 18.00uur Auto T If snelservice Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) WOONSELEKTIE Kanaaldijk 30 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 632 441 Zijde 30 2771 EN Bosk Telefoon 0172 Telefax 0172 - Weekblad voor T -- voor India te zetten. Vliegtickets voor de helikop- tervlucht met bijbehorende ca tering zijn onder meer te be stellen via het internetadres www.ap-art.net/india. Daar staat ook informatie over het programma rondom de vlucht met Hollandse drankjes en In dische hapjes, onderdeel van het hospitality-arrangement. Strooifolders met boekingsfor- mulieren zijn verkrijgbaar bij Van Berkesteijn Wooncultuur, Automobielbedrijf Boonstop- pel, Plusmarkt Diwa, Apotheek Van Doorn en Rabobank Gou- wezoom (vestiging Kerkweg Heeft u een cv-ketel van 15 jaar of ouder, dan zult u er rekening mee houden dat deze op termijn vervangen moet worden. Want misschien doet hij het nog goed, maar is het nog wel veilig? Als geen ander kun nen wij u adviseren wat voor u de beste cv- of combiketel is. Sinds 1997 geven wij op alle nieuwe ketels 5 jaar garantie*. Kiest u ook voor Neeleman en geniet net als vele honderden andere klanten van onze service. Kopen of leasen vanaf 40.- per maand. Vraag naar de voorwaarden Gas - Water - C.V. - Elektra Van drie eigenaren werd grond verworven, en zo konden vader en zoons Rick en Mare hun nieu we bedrijf gaan tekenen. Het re sultaat is een gigantische sor- teerhal met koelruimte, twee verwarmingsbronnen en een substraat ruimte. Aan beide zij den van de sorteerhal liggen twee gigantische kassen met bei de een oppervlakte van ruim 4 hectare. De eerste paprikaplan- ten kunnen er binnenkort al ge oogst worden. Vanaf rijksweg I2 is het bedrijf herkenbaar aan de enorme op- slagbuffer, die 1600 m verwarmd water kan bevatten. Onder het bedrijf bevindt zich een giganti sche opslag voor water. „Markt gericht, milieubewust en efficiënt werken, daar draait het om. Al leen op die wijze kunnen glas tuinbouwbedrijven in de toe komst overleven.Wij willen geen achterstand oplopen, en daarom openen we vandaag dit bedrijf”, aldus vader Joop in zijn ope ningstoespraak. Namens LTO nam ook de voorzitter van de vakgroep tuinbouw, Frans Hoogervorst het woord. Hij gaf zijn visie op de glastuinbouw in Nederland en die in Zevenhui- zen-Moerkapelle in het bijzon- J der. Hij was blij met de plannen tot de bekassing van de Zuid- plaspolder. Maar met een mening over de Zuidplas was hij niet de enige afgelopen week. „Richting geven aan je bedrijf, zoeken naar nieuwe wegen, dat kenmerkt de echte ondernemers”, aldus de tuinbouwvoorman. „Nu de tuin bouw richting Zevenhuizen komt is de grond al weer een tientje de meter duurder. Je hebt het dus goed gedaan”, hield hij vader en zoons Grootscholten voor. Ook openingsattractie Ard J Schenk wilde aan de genodigden wat kwijt. „Ondernemen is top sport. Bij de sport draait het om honderdsten van seconden, bij Door Huib Schouten Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - De bekende oud-schaats- crack Ard Schenk opende afgelopen zaterdag één van de grootste glastuinbouwbedrijven in de regio.Al vanaf I997 zocht Joop Grootscholten heel Nederland af naar een plek om de twee tuinbouwbedrijven, die hij met zijn twee zoons in het Westland exploiteerde, op één locatie samen te brengen. Hij onderzocht locaties in Friesland, Drente, Limburg, Brabant en Zeeland, maar overal mankeerde wat aan. Uiteindelijk kwam hij aan de Noordelijke Dwars weg in Zevenhuizen terecht. Informeer naar uw voordeel. i Oost I6I). Ingevulde formulie ren kunnen bij de desbetreffen de supermarkt, apotheek en bank worden ingeleverd. Er zijn al meer dan 60 tickets via het internetadres www.ap- art.net/india geboekt. Binnen kort worden Waddinxveense bedrijven, verenigingen, instel lingen, stichtingen, kerken, etc. per e-mail gevraagd om op eni gerlei wijze deze actie te on dersteunen. Voor meer informatie: www.ap- art.net/india, e-mail: helikop- ter@ap-art.net, tel: Arie Pieter van Dijk (06 50 65 33 24) of Pieter Dirven (06 51 27 27 I8). Mirjam Koekoek van de Bethelschool was één van de acht deelnemers aan de voorronde van de nationale voor leeswedstrijd, die afgelopen donderdag in de bibliohteek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan werd gehouden. Mirjam werd eerder voorleeskamopioen van haar eigen school. De nieuwe collectie van Ploegstoffen is binnen. Collectie 2001 telt opnieuw een groot aantal spraakmakende ontwerpen in meubel- en gordijnstoffen. Kom eens kijken naar de fantas tische dessins en de schitterende kleuren. Kom genieten van de prachtige kwaliteit in bedrukte en geweven stoffen. Laat Ploegstoffen uw interieur eens verrassend verfrissen. Want Ploegstoffen is niet voor niets met design verweven. Laat u verrassen bij:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1