Herstructurering Deze glastuinbouw Week gaat door Het blussen van de manegebrand liep door tot de volgende dag ZONDAG 4 MAART OPEN EfflBOOT aiiteiiW iWinlKK F CWOO RIJNEKE ALLES VOOR UW OPEL... Reumafonds zoekt collecteurs www.ap-art.net/india rfcjïWfMi terk A-tt- óet-erc Wilhelminastraat 46, Bodegraven Expositie Anke Mensink in Heerenveen Website gemeente komt eraan Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer 1 De bus verhuist Vlieg mee en steun India! Hssa ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS Bingo Wegafsluitingen voor Langs de Gouweloop 'baan, Kén studie, 5 1 O BOTTELIER r kli 14 maart ATTEMA tel. (0182) 61 35 00 32,50 BOULEVARD GRATIS TOEGANG 010 293 32 50 I^DE GRAAF PARTNER 5 addinx 54e jaargang nr. 2738 TELEVISIE EN VIDEO Informeer naar uw voordeel. A LIFE LESS ORDINARY den zich snel, maar de brandweer kon voorkomen dat ze oversloegen naar omliggende gebouwen. BeoSound 1 BANG 8.OLUFSEN 3-GANGENMENU I» c De Hypotheker L I G Bezoek de site of haal boekingsformulieren voor een helicoptervlucht bij Plusmarkt. Grandioze aanbiedingen met heel veel voordeel op de Rijneke Boulevard. Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Vastgoed De bus voor kopij en ad vertenties bestemd voor het Weekblad voorWad- dinxveen verhuist.Tot op heden stond de bus samen met een krantenrek in de winkel van Sjaak Noteboom in de Passage.Vanaf I maart staat de aparte bus en het krantenrek in de fotografie- winkel ’Artistic Art fotogra fie’, aan het Koningin Wil- helminaplein 2. Bijdragen voor de redactie en adver- tentieafdeling kunnen in de ze bus in de winkel worden ingeleverd, voor maandag 12.00 uur. min of meer een gepasseerd station. Diverse partijen noem- geen problemen met het op rukkende glas. Geboren in het ning, en wenste nadrukkelijk voor het milieu te kiezen. De fractie van SGP-ChristenUnie realiseren. Daarnaast vroeg de heer Van der Ketterij zich af of Brinkhorst inzake het proefsta tion niet al te gemakkelijk zijn De CDA-fractie had met waar dering kennis genomen van de plannen en pleitte voor het her- bestemmen van de Zuidplaspol- der via de herziening van het streekplan. Ook het CDA brak een lans voor het proefstation in Naaldwijk. Zelfs PvdA- Woensdag 10-22 uur A4 Amsterdam-Rotterdam afslag Zoeterwoude-Rijndijk, volg de borden Rijneke Boulevard. Tegenover Heineken. sten wel op de hoogte van de afsluiting van de Piasweg. Een geluk daarbij was dat de afsluiting zich vlak na de manege be vindt. Raadslid Van der Torren (WD), die een kijkje bij de brand kwam nemen op weg naar de raadsvergadering, stelde die avond nog vragen aan de verantwoorde lijke wethouder. „Het is een te zotte si tuatie om deze doorgaande weg af te sluiten. Stel dat de paarden door de pa niek in de sloot waren beland? Stel dat ’ramptoeristen’ de betonnen blokkade dusdanig zouden verhinderen zodat de brandweer er niet door zou kunnen? Ik vind het een zeer slechte zaak en vol gens mij kan het probleem in vier dagen verholpen worden. Het is me een raadsel dat dit nog niet is gebeurd. Het gaat hier om een acute veiligheidssituatie”, aldus Van der Torren die hoopte op een toe zegging van wethouder Dijksterhuis. Ondertussen blijven de brandweerslan- gen zich vullen met water uit de omlig gende sloten. Aan de rand is te zien dat het waterpeil al een stuk gezakt is. Een geparkeerde auto vertoont nog spo ren van as. Brandweermannen fietsen heen en weer tussen hun wagens en de hooischuur. De brand is onder controle. Tot ziens in de winkel! Pit, Schiedammer jonge jenever of vieux LITER 17,95 2 LITER 35,- Whisky Glen Talloch fles 18,95 baar stelt voor deze herstruc turering. Diverse fracties zagen graag nog eens I0 miljoen meer De hooischuur van manege Reigersburgh moest het vorige week bij de brand ontgelden. De vlammen verspreid- (Foto:A.L Fioole.) 24 UUR SERVICEDIENST Zijde 30 2771 EN Boskoop Telefoon 0172 - 21 66 54 Telefax 0172 - 21 Weekblad voor WADDINXVEEN - De ge meente Waddinxveen is hard bezig met het realiseren van een gemeentelijke website. De gemeente heeft hiervoor 25.000,- gekregen van de overheid, waar minister Van Boxtel een potje heeft voor dergelijke websites. Inmiddels is de gemeente volop gestart met de voorbereiding, de planning is halverwege dit jaar met een site de lucht in Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 0 I 72 - 2I 66 54 Gouda, Stationsplein 1c (naast ANWB), (0182) 54 74 00 Zuidplaslaan 426-428 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0182) 622 388 Rib-eye Carpaccio Parelhoen met een witte- druivensaus en garnituur Koffie ijs met slagroom JOHAN SCHALK Brederolaan 4 Waddinxveen Tel (0182)61 41 43 WASMACHINE VAATWASSER DROGER KOELKAST oplage 15.300 exemplaren Hypotheek adviseur I G Volop keus - Volop voordeel! KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172) 612541 WADDINXVEEN - Op 2 maart wordt in buurtcentrum ’de Boog’ weer een bingo-avond georganiseerd. De zaal gaat open om 19.00 uur. De bingo begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom in het buurtcentrum aan de C. Huijgenslaan 2. gende wegen gedeeltelijk afge sloten: de Boskoopse Lineaus- weg vanaf het Wilgenlaantje tot de Noordkade, alleen de zuide lijke weghelft; de Noordkade tot aan de Staringlaan is alleen open voor het openbaar ver voer, het overig verkeer dient om te rijden via de Henegou- weweg of het Noordeinde. De Staringlaan word gedeelte lijk afgesloten tot aan de Konin gin Wilhelmina singel. Deze afsluitingen zullen onge veer een uur duren. Gedurende 't Keldertje AV' Burg. Colijnstraat 1 Jf 2771 GC Boskoop TH.. Tel. (0172) 21 24 67 Fax (0172) 21 84 66 www.restaurant-hetkeldertje.nl E T E R W O U 27 winkels dichtbij elkaar. Minder lopen, beter kopen. U bent er zó. Gratis parkeren. Al snel kwamen ongeruste moeders en kinderen die er hun (verzorg)pony heb ben staan aansnellen. De paniek bij hen was groot. „Ik heb veel tranen gezien gis teravond”, vervolgt de agent. „Sommigen waren echt gillend ongerust. We hebben ze goed kunnen opvangen en de paarden zijn allemaal in veiligheid gebracht. Overi gens hebben we daarbij heel veel hulp gehad van omwonenden en leden. Een deel van de paarden kon in de grote bak, anderen werden naar plekjes in de buurt gebracht, dat verliep prima.” Paniek was er ook even bij de politie toen de vraag opkwam of de platen op de hooischuur ook asbest konden bevat ten. De wind blies de rook en het as na melijk snel over de huizen in de omge ving. „We hebben de platen gelijk onderzocht en gelukkig viel het mee. La ter bleek dat het dak vorig jaar is ver vangen en dat toen platen met asbest zijn verwijderd.” Hoe de brand is begonnen is voor de politie nog een raadsel. „Technisch on derzoek moet de oorzaak uitwijzen, daar kunnen we nog niets over zeggen. We gaan niet uit van brandstichting, maar we sluiten het ook niet uit.” Overigens waren de hulptransportdien- W’VEEN/BOSKOOP - Sport club Antilope houdt op zondag 4 maart de Langs de Gouwe- loop, om die reden zullen enke le wegen in Waddinxveen en Boskoop geheel of gedeeltelijk worden afgesloten. Om circa half één zijn de Sta ringlaan tussen de Koningin Wilhelminasingel en de Bos boom Toussaintsingel, en deAI- berdinkThymlaan afgesloten. Vanaf half twee worden de vol- Eigentijdse Vins de Pays uit Celliers Contemporains keuze uit 4 cépages (=druivensoorten) FLES 9,95 PER 6 50,- per 12 95,- - Tel. Info/Bezoek: De Hypotheker stelt voor u persoonlijk de beste hypotheek samen. Eén telefoontje is genoeg voor een afspraak! Tel. 0172 612 828 verschillende vrijwilligers langs de deuren gaan. Echter nu is het reumafonds nog op zoek naar nieuwe vrij willigers die het team in Waddinxveen komen verster ken. Aanmelden kan bij Irene Al berts: Ol 82-613700. Onze Prijs Garantie Wanneer de kassa een hogere prijs aan- geeft dan de aanduiding op het schap, dan mag u één stuks van het betreffende artikel GRATIS meenemen. deze periode mogen alleen de deelnemers van de Langs de Gouweloop op deze wegen lo pen. Inschrijven kan in het nieuwe clubhuis van Antilope aan de Al- berdink Thymlaan. Voor kinde ren is er de Kidsrun over onge veer I000 meter. Deze start om I2.30 uur.Voor de volwassenen zijn er de tien kilometer wedstrijd, en 3,6,8, of I0 kilometer trimlopen. De start hiervan vindt plaats op de Staringlaan om I3.3O uur. Donderdag 15 maart 10-18 uur in samenwerking met Arbeids ^Bureau te gaan. Hiermee voldoet de gemeente aan de eis voor de subsidie dat er binnen een jaar een site gerealiseerd moet zijn. Ook zal de ge meente een e-mail adres krij gen. Het college en de commissie ABZ adviseren de gemeente raad een bedrag van 10.000 gulden ter beschikking te stellen voor de communica tie rond de website. oiRno rotte rdom Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 k Hazerswoude-Dorp y W’VEEN/HEERENVEEN - De Waddinxveense kunstenares Anke Mensink exposeert tot en met 25 maart met schilderij en uit de reeks Rhythm Soul in de Kunstruimte in Heeren veen. In deze schilderijen zitten ele menten uit de muziek in de vorm van patronen, decoratie ve motieven en gestelieerde plantachtige vormen. Op de laatste dag van de ten- - toonstelling geeft Anke Mens ink van 10.30 tot 16.30 uur een masterclass schilderen. Deze wordt gehouden in het eveneens in de Heerenveense School gevestigde Creativiteits centrum De Cirkel. Inlichtingen: De Cirkel, tel. 0513-645500. Openingstijden van De Kunst ruimte: di t/m vr 11.00-17.00 uur, za en zo 13.00-17.00 uur en ma gesloten. is afgesproken. Daags na het overleg in de kamer was het de beurt aan Provinciale Staten om over dit onderwerp te debate- ren. Vooraf spraken de samen werkende hun vrees uit voor een verloe dering van het Westland. De Provinciale Statenfracties ble ken in ruime meerderheid voor de herstructurering. Groen Links vroeg aandacht voor de biologische tuinbouw. De WD wilde ten koste van alles het proefstation in Naaldwijk hou den en diende hiertoe een amendement in. De SP zag tegenstellingen met OOR Door Huib Schouten Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - Zowel in de tweede kamer als in het provinciehuis werd afgelopen week gesproken over de herstructurering van de Nederlandse glastuin bouw. Onderdeel van deze herstructurering is het aanwij zen van de Zuidplaspolder, als één van de gebieden waar de herhuisvesting van glastuinbouwbedrijven gaat plaats vinden. WADDINXVEEN - De ochtend na de brand bij manege Reigersburgh aan de Piasweg waren diverse brandweerman nen nog steeds in de weer. De hooiberg die woensdagavond vlam vatte, werd vol ledig natgehouden om de brand niet op nieuw een kans te geven.Van de schuur is dan niets meer over. „Het dak is in middels ook ingestort”, licht een aanwe zige politie agent toe. Een auto met paardentrailer rijdt het erf op om twee geevacueerde viervoeters weer terug te brengen. De eerste paniek is voorbij, er is alleen grote materiele schade. Woensdagavond om 17.10 uur kreeg de politie de melding van de brand binnen. „Een meisje die in de stallen was, zag vlammen uit de hooiopslag komen en heeft als eerste alle aanwezigen wegge bracht. Vervolgens belde ze 112 en zo kwam de brandweer en politie in actie”, aldus de agent. „Ze hebben nog gepro beerd met de aanwezige brandblussers de brand te bestrijden, maar het ging let terlijk als een lopend vuurtje. Zeker toen de vlammen door het dak sloegen, de brand was vanaf de snelweg te zien.” Ook knallen van de instortende schuur waarschuwde veel Waddinxveners dat er iets aan de hand was. WADDINXVEEN - Het Natio naal Reumafonds start in de week van 18 t/m 24 maart een collectecampagne met de titel ’Te koop wegens reuma’ om op die manier de sociaal maat schappelijke gevolgen van reu ma zichtbaar te maken. Ook in Waddinxveen zullen Bij de behandeling in de tweede de 5e Nota Ruimtelijke Orde- kamer, in aanwezigheid van mi nisters Pronk en Brinkhorst, bleek de beslissing tot het be- kassen van de Zuidplaspolder al wilde dat de provincie zal parti ciperen in de Onwikkelings- maatschappij die de nieuwe den de Zuidplaspolder wel bij tuinbouwgebieden moet gaan naam, maar van enige weer stand tegen glastuinbouw op deze plek was nauwelijks iets te merken. De grootste bezorgdheid kwam zin had gekregen, nog van minister Pronk, die zei in verband met de Zuidplas zo wel zorgen over de berging van water te hebben, als over de toekomstige woningbouw van Gouda in een deel van dit ge bied. Inmiddels blijkt oud-minister in Naaldwijk. Zelfs Bukman door Brinkhorst te zijn woordvoerdster Noordzij had ingeschakeld teneinde de kar van de herstructurering te gaan trekken. Richting Brinkhorst Westland gaf zij aan het glas van hadden de volksvertegenwoor- tuinbouwbedrijven bepaald niet digers vooral vragen over de lelijk te vinden. Wel ging ook zij gelden die de regering beschik- als echte Westlandse voor het proefstation in Naaldwijk, en diende daar toe een motie in. Gedeputeerde Van der Sar con- uitgetrokken boven op de vijftig stateerde een brede steun. Hij miljoen die in eerder stadium al voorzag in 2003 de eerste nieu we glastuinbedrijven in de Zuid plaspolder. Hij wil niet voldoen aan individuele vraag uit de tuindersmarkt, maar gaat uit van een gebiedsgerichte inte- milieuorganisaties grale invulling waarbij de gehele polder in één keer wordt inge deeld. Toen Van de Sar aangaf dat hij bereid was nog eens met Brink horst over het proefstation te gaan praten, ging het WD- amendement van tafel. De PvdA wilde meer zekerheid, en hield haar motie staande. Deze mocht vervolgens op een ruime meerderheid van de Statenle den rekenen. Voor Van der Sar wordt dat een moeilijk gesprek. Hij kan de wensen van provin ciale Staten uiteraard met Brinkhorst bespreken, maar het zal de minister zijn die uiteinde lijk over de toekomstige plaats van het proefstation beslist. Drie afgevaardigden van PvdA- huize, waaronder mevrouw Van Kooten stemden uiteindelijk te gen het herstructureringsvoor- stel. Het bekassen van de Zuid plaspolder lag hier aan ten grondslag. Verder werd het voorstel tot herstructurering vrijwel Statenbreed gesteund en daar mee aangenomen. Met deze besluitvorming in ka mer en provincie zijn de kassen in de Zuidplaspolder weer een flinke stap dichterbij gekomen. Onze openingstijden: B ma - vr; 8.00 tot 21 .OOuur, za; 8.00 tot 18.00uur ZOU EEN TELEFOONTJE AL GENOEG ZIJN?

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1