Fietskluizen op station Noord WSV 5 kampioen 4e Klasse RSB Theoloog met theatershow van Veiling voor Hospice Midden-Holland geplaatst J StartersBeurs 2001 is op zoe naar jou! schadecen™^^^ Het Hobbelpaard collecteert voor Jantje Beton WDDINXVEEN - Van 12 t/m 17naart is het de week van de Jarje Beton Collecte, de inza- mdngsactie voor en door jegd in Nederland. Peuter- spelzaal Het Hobbelpaard in Merkapelle doet hier aan me. tfotiveerl iw leerlingen1 netkrant oy- Moskou op bezoek r Waddinxveners op tv bij Bodycheck Staatscircus Dé beurs voor de startende ondernemer De mobiliteitspoll™ Ervaren voorbewerker/spuiter m/v Leerling voorbewerker/spuiter m/v Ervaren schademonteur m/v I 2)01 r F Seniorenreis Walvisprijs Doorgereden na ongeval Spel, zang en muziek Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 0172 - 21 66 54 Schadecenter Van Leeuwen is één van de dynamische bedrijven van de den Boer groep, welke opereert vanuit een ultramodern bedrijfspand op het bedrijventerrein Coenecoop in Waddinxveen. Dit bedrijf is een all-round personen-, licht- en zware bedrijfswagens schadeherstelinrichting. De beproefde methode PROFILE REPAIR caravanwandherstel behoort tevens tot ons specialisme. Ter uitbreiding van ons enthousiaste schadeteam zijn wij op zoek naar een: Ja WOENSDAG 14 maart 10-22 uur DONDERDAG 15 maart 10-18 uur ent u leraar en wilt u met kranten werken? 'trant in de Klas helpt u met Umateriaal en gratis kranten, bor gratis informatiepakket: Tel. 020 - 430 91 90 Fax 020 - 430 91 99 hiail-.kik@uitgeversverbond. nl f ■■ijE I 1 fc, M PAGINA 21 WCENSDAG 7 MAART 2001 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Jam V Voor deze vacatures belt u: 0182-621831en vraagt u naar Ewoud den Boer O>k het downsduo Den- ni en Vladimir Stoliarov geen een show tijdens de vorstellingen in Wad- diixveen. (Foto: Staatscircus van Moskou.) jeugdclubs en 50% naar Jantje Beton. Dus de helft van het geld dat de peuterspeelzaal op haalt is bestemd voor de finan ciering van hun plaatselijke pro jecten en activiteiten. Het Nationaal Jeugd Fonds Jan tje Beton streeft naar een eigen plek voor alle kinderen in Ne derland. Het Fonds financiert projecten die kinderen de ruimte bieden om zich op een positieve ma nier te ontwikkelen. Vaak zijn dit lokale projecten, maar het kunnen ook landelijke projec ten zijn, al dan niet op grond van actuele signalen uit de sa menleving. In het werk van Jantje Beton staan preventie van problemen, participatie van kinderen en perspectief op een kansrijke toekomst centraal. Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Bruna, Boskoop, boekhandel Haasbeek in Al- phen, Burger in Waddinxveen, Samma Bijbelshop in Gouda, Hervormd centrum de Regen boog en Groene Hart Lyceum in Hazerswoude en gebouw Ons Huis in Zoeterwoude. Fiets. Het ministerie van Ver keer en Waterstaat heeft 460 miljoen gulden ter beschikking gesteld om de faciliteiten voor fietsende treinreizigers te ver beteren. Railinfrabeheer ver wacht met de nieuwe fietsen stalling het gebruik van de fiets in het voor- en natransport te stimuleren. Nu al komt bijna 40% van de treinreizigers op de fiets naar het station. Het programma Ruimte voor de Fiets loopt nog tot 2007. WADDINXVEEN - Het jeugdteam van de Waddinxveense Schaakvereniging WSV heeft op 27 februari in Schiedam het kampioenschap in de 4e klasse be haald. In de finaleronde van deze senio rencompetitie werd gespeeld tegen Groenoord 6. Beide teams stonden sa men aan kop met evenveel matchpunten. Groenoord had een voorsprong in bord- punten; dus er moest gewonnen worden. Vorig seizoen speelde het jeugdteam ook al in de finale.Tegen Capelle a/d IJssel was toen een gelijkspel voldoende. Die wedstrijd ging de mist in, deze keer moest de zaak anders aangepakt worden. In de opening van alle partijen gebeurden geen verrassingen. Overal was de span ning voelbaar. Tot op bord 5 de tegen stander van Joël de Roodt een giftig pionnetje op c4 nam. Joël reageerde on middellijk, offerde een loper waarmee de zwarte koning het centrum werd ingezo gen en veroverde de dame met een paardvork. Ook aan bord I was het snel gedaan. Biniam David liet nonchalant op b2 inslaan, want hij was bezig een ko- ningsaanval op te zetten. De witte pion bereikte veld f6 om steun te geven aan de dame op g7. De eerste winst was bin nen en gaf hoop op een goede afloop. Erik Hennink en Ryan den Drijver had den riante posities ingenomen. Erik kreeg een loper op bord 3 voor een slechtere damevleugel. Met stukwinst het eindspel in, daar weet Erik wel mee om te gaan. Toen een afwikkeling van de stukken een gewonnen pionneneindspel opleverde, was het feit beslecht. Dus nu nog I punt je en het kampioenschap was binnen. Het zwarte paard van Ryan den Drijver op bord 4 drong steeds dieper de witte stelling binnen. Daar viel eer te behalen. Links en rechts pionnetjes veroverend werd de witte koning kaal geplukt. Deze probeerde nog te ontkomen met een .uitval via de h-lijn. Het machtige zwarte paard in eigen persoon arresteerde de witte koning. Game, set en match, het kampioenschap was behaald. Door deze vreugdevolle constatering ontging Jeroen vd Veen op bord 6 dame- verlies. Jeroen gaf direct op en stortte zich in het feestgedruis. Bord 2 toonde een hecht doortimmerd bouwwerk. Arjan Hennink beukte met z’n zware stukken op de witte vesting. Er was geen doorkomen aan. De uitslag van de partij was niet meer van invloed op de wedstrijd, dus werd in stijl de vrede gesloten, remise. in een ouder met kind het op neemt tegen een tegenpartij met dezelfde samenstelling. In januari werd het programma opgenomen, de 13e is de uit zending. (17.30 uur, Nederland 2). WDDINXVEEN - De se- nirenreis wordt dit jaar geouden op woensdag 13 jui. De reis gaat via Wasse- nar, langs de Noordzeekust nar Hillegom, alwaar de luch wordt gebruikt. Na ee mooie rondrit door Blemendaal en Haarlem gan de reis naarAlphen a/ Rijn (Avifauna) voor het dier. D inschrijfdata worden in apil in dit Weekblad ver- mld. rotterdam VADDINXVEEN - Het is nu en jaar geleden dat het Saatscircus van Moskou door Eiropa toert en aankomende \eek staat Waddinxveen op ht tourschema van het dr as. Op het Evenemententer- rin zal een grote circustent sorden opgezet, waarin de atiesten op 13 en 14 maart en show zullen geven met ader meer luchtacrobatiek, jngleurs, Siberische tijgers, gdresseerde poezen en kat- tn, chimpansees, equilibristen e clowns. Kaarten voor het ecus zijn in Waddinxveen vrkrijgbaar bij Drogisterij Coenswaard (Groensvoorde I'), en in Boskoop bij Tabak Pimera Groenendijk (Ko- mginneweg 11 D). Eveneens iser een kassaverkoop ter ptatse. De voorstellingen vorden gegeven op 13 maart cn 16.15 uur en 20.00 uur e op 14 maart om 15.00 uur e 20.00 uur. De voorstelling o 13 maart is speciaal ge- riht op families. Families van rmimaal vier personen kun- nn voor 15,- per persoon d< voorstelling bijwonen. Boor en Maino Remmers zor gen voor de literaire balans tussen toneel, verhaal en lied. „Ik probeer kleinkunst in al zijn facetten te brengen”, zegt van der Zwaard die geregisseerd wordt door Jan-Jaap Jansen. De voorstelling die om acht uur begint richt zich zowel op jon geren als ouderen. De toe gangsprijs is tien gulden. van Leeuwen Autoschade B.V. - Coenecoop 250 - 2741 PL Waddinxveen tel: (0182) 621831 - fax (0182) 621841 GOUDA/W’VEEN - De Stich ting Vrienden van Archief en Li brije wil onderzoek naar de ge schiedenis van Gouda en omgeving stimuleren. Met dit doel heeft de Stichting De Ing- antius Walvisprijs ingesteld, die elke twee jaar wordt uigeloofd voor een historische studie of artikel over Gouda of de regio. De Ignatius Walvisprijs bestaat uit een bedrag van 1000,-. Pastoor Ignatius Walvis (1653- 1714) is de eerste geschied schrijver van Gouda. Hij heeft de ’Beschryving der Stadt Gouda’ geschreven, waarin hij een schat aan gegevens heeft nagelaten uit de historie van Gouda. Zijn werk is een rijke bron waaruit historici nog da gelijks putten. Voor de Ignatius Walvis prijs komen in aanmerking oor spronkelijke, nog niet gepubli ceerde artikelen over de ge schiedenis van Gouda en de regio Boskoop, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Reeuw- ijk, Waddinxveen en Zevenhui- zen-Moerkapelle. Iedereen kan meedoen. Informatie: Stichting Vrienden van Archief en Librije, Geraldien de Koeijer, tel. 0182- 511821. De inzendtermijn sluit op 31 december 2001 Het kleinkunstprogramma in de Hervormde Dorpskerk van Boskoop brengt spel, zang en muziek in een theatrale balans. Na in een drietal producties zijn kwaliteiten als theaterma ker te hebben getoond, zet Kees van der Zwaard met deze productie een volgende stap in zijn artistieke bestaan van de dichter die de wereld her schrijft, de speler die de waar neming opnieuw rangschikt, de zanger die de mensen ertoe brengt hun ervaring opnieuw te beleven, tot de danser die spot met de wetten van het even wicht. Kortom: kleinkunst in al zijn facetten De composities die grotendeels komen van Wim De nu volledig opgeleverde fietsenstalling biedt meer servi ce aan de fietsende treinreizi ger. De 64 onbewaakte plaat sen, die al in januari in gebruik zijn genomen, bieden betere aanbindmogelijkheden en meer ruimte tussen de fietsen. Reizi gers kunnen hun fiets nu beter en veiliger stallen dan in de ou de stalling. De ombouw van de fietsenstal ling van station Waddinxveen- Noord maakt deel uit van het programma Ruimte voor de sieraden, munten (onder meer zilveren rijksdaalder Koning Willem III uit 1866), boeken, de gerenommeerde St. Estephe wijn Chateau Meyney (1983), maar ook enkele fietsen, een golfset, skihandschoenen en speelgoed komen voor op de kavellijst. De catalogus omvat ca. 200 waardevolle voorwer pen. Het goede doel is een financië le bijdrage aan de recent opge richte Stichting Hospice Mid den-Holland te Gouda. Deze stichting stelt zich ten doel een hospice in Gouda te realiseren ten behoeve van de inwoners van Midden Holland. Een hospi- Al de van Leeuwen bedrijven zijn op internet te vinden: www.vlcoenecoop.nl, e-mail: info@vlcoenecoop.nl WADDINXVEEN - Railinfrabeheer heeft deze week de nieuwe fietskluizen op station Waddinxveen-Noord ge plaatst. Het gaat om 16 inbraakveilige kluizen. Voorheen stonden er 10 fietskluizen op station Waddinxveen- Noord. De kluizen zijn geplaatst onder de glazen over kapping van de fietsenstalling en vormen een open, mo dern geheel met de bewaakte stalling. WADDINXVEEN - Een 29-jari- ge automobilist uit Waddinx veen is op donderdag I maart omstreeks 08.40 uur doorgere den na een aanrijding. De auto mobilist reed over de Hene- gouwerweg in de richting van Gouda. Bij een inhaalmanoevre door de Waddinxvener moest een 56-jarige automobilist uit Oudenbosch die uit tegenover gestelde richting kwam voor hem uitwijken naar rechts. Het voertuig raakte de buitenspie gel van de tegemoetkomende auto, waardoor de Waddinxve ner de macht over het stuur verloor en tegeij de rechter vangrail tot stilstand kwam. De Waddinxvener heeft vervol gens de plaats van het ongeval verlaten zonder zijn identiteit kenbaar te hebben gemaakt. De politie trof de automobilist aan op een boerderij in de omge ving. Ambulancepersoneel na men de man mee voor contro le naar het Groene Hartziekenhuis. Deze verliet het ziekenhuis voordat de poli tie hem kon verhoren. De man, onder invloed van alcohol, werd later in het centrum van Gouda aangehouden. Tegen hem is proces verbaal opge maakt. Tevens werd zijn rijbe wijs ingevorderd. WADDINXVEEN - De Wad dinxveense Marianne Sekeris is dinsdag I3 maart samen met dochter Renate op televisie te zijn. Ze zijn namelijk kandidaat in het spelprogramma Bo dycheck. Een programma waar- ce is een gastvrij huis voor mensen die niet lang meer te leven hebben en voor wie het niet (meer) mogelijk is thuis verzorgd te worden. De veiling vindt plaats in Socië teit Ons Genoegen aan de Kolk- manstraat I/3 in Gouda. De kij- kuren zijn van II.00 uur tot I2.45 uur. Entree is vijf gulden p.p. inclu sief koffie en catalogus. Voor meer informatie: Lions Club Gouda, A. H. Willemse, tel. nr. 0182-546993 of W. Backer, tel. nr. 0182-526076. Stichting Hos pice Midden-Holland: G.H. de Vries, tel.nrOI 82-399144. GCUDA - De Lions Club Gada organiseert op 10 mart een veiling van klein an- tie, kristal, bijzondere wijnen, boken, prenten, oude kaarten enenige gebruiksvoorwerpen. Dtveiling, onder professionele leiing van veilingmeester dhr.J. H.Kroes, betreft waardevolle, auientieke en unieke spullen en is geen rommelmarkt. De cailogus vermeldt voorwer- pe als kristallen karaffen en blemenvazen, diverse oude plategronden van de gemeen tel uit de regio Midden Hol- lari (onder meer van de hand vaij. Kuijper), schilderijen (on- de meer Gouds stadsgezicht), Bijjantje Beton staat ruimte vor de jeugd centraal. Van de oprengst gaat 50% van de op- brngst naar de collecterende Het jeugdteam van WSV heeft in Schiedam dé tegenstander in de finale verslagen en won daarmee het kam pioenschap in de vierde klasse (Foto: Artistic ArtlUesbeth van der Vis.) Vanzelfsprekend wordt u bij ons in ieder geval beloond volgens de geldende CAO. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bovengemiddeld en voorzien o.a. in: spaarloon '94 regeling, auto van de zaak regeling voor alle medewerkers tegen een bijzonder gunstige condities, studiekostenvergoeding, feestdagenregeling, personeelsvoorzieningen voor bijv, verzekeringen, hypotheken en pensioen. Solliciteer vrijblijvend en maak kennis met de mobiliteitspartner van de toekomst. "T'.niOfflft <kt BOSKOOP - De theoloog, maar vooral kleinkunstenaar Kees van der Zwaard komt met zijn nieuwe theaterpro gramma naar Boskoop. Don derdagavond 8 maart is hij te zien en te horen met ’Lood, of een poging tot vliegen’ in de Hervormde Dorpskerk. Met zijn vele optredens door het gehele land heeft Kees van der Zwaard inmiddels een ruime bekendheid gekregen. Kaarten zijn in de voorverkoop bij de boekhandels in Boskoop en omliggende plaatsen. Het is het vierde theaterpro gramma van der Zwaard dat de gezamenlijke commissies voor Vorming en Toerusting van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk naar Bo skoop halen. De van huis uit theoloog, houdt zich vanaf 1998 freelance bezig als schrijver en theatermaker. Zijn uiteenlopende stijlen van de vorige drie producties, die over Job, Het kyrie van een ste kelvarken en Doodgoed zijn in zijn nieuwe theaterprogramma terug te vinden. Lood of een poging tot vliegen, confronteert de toeschouwer vooral met de allerdaagse dingen, waarbij hij - heel onverwacht - een verbin ding aanbrengt met een bijbels motief.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 21