Gemeente wil discussie over brandveiligheid Feest voor I OO-jarige mevrouw Van der Salm Zomerkinderkledingbeurs in het Zuidhonk Sterrenlaan moet T een beetje dimmen Gezellig samen eten D’66 en de waarheid Coming Out Seminar Bijbelse Toekomstverwachting Kerkdiensten LEZERSSERVICE Medische diensten Colofon 2 jaar: 5,2% 10 jaar: 5,7% Onze adviseurs nemen uw situatie zorgvuldig door. Wilt u écht een grondig en per soonlijk advies, bel dan snel I Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 0172 - 21 66 54 0172 21 37 15 info@loo.nl Een hypotheek is een hele belangrijke financiële stap in je leven! LEZERS SCHRIJVEN VAN DER LOO HYPOTHEKEN V. PAGINA 7 WOENSDAG 7 MAART 2001 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN "X uur John Verberk ■I 888Wga88888a8888188W ADVIES t< BEMIDDELING ZONDAG 11 MAART Immanuëlkerkgemeente, Prin ses Beatrixlaan woensdag 7 maart 20.00 uur ds. C. de Jong Bidstond 10.00 uur ds. C. de Jong Dienstdoende apotheek: Apotheek De Hoeksteen, Esdoornlaan 09.30 uur ds. M. van Oordt, Noorden 18.30 uur ds.J. de Jong Bethelkerk, Bilderdijklaan 09.30 uur ds. C.D. Zonnenberg 17.00 uur ds. L. Schaap, Strijen De Morgenster, Sterrenlaan 09.30 uur ds.J. de Jong 17.00 uur ds.A.W. van der Plas Sectie 'De Rank’, confessio- neel-hervormde gemeenschap, Coenecoopcollege 10.00 uur ds. M. De Boer 18.30 uur ds. M. de Boer ZATERDAG 10 en ZONDAG 11 MAART GEREFORMEERDE KERKEN Advertenties Advertenties kunnen tot dinsdag 10.00 uur worden opgegeven. Redactie Sanne van der Kolk E-mail: s.vanderkolk@rij- nengouwe.nl Ontmoetingskerk, Groens- voorde 09.30 uur ds. P.A.C. Bongers advies discussies hierover in de gemeente op gang te brengen. houder Wientjes toe. „Iedere keer pakken we een categorie. WADDINXVEEN - Mevrouw Van der Salm, bewoner van Souburgh, vierde afgelopen week een bijzondere verjaar dag, ze werd op 2 maart 100 jaar. Bij het gezamenlijke koffie-uurtje in de Mar- chandzaal was het dan ook een drukte van belang. De rij van kennissen, mede bewoners en vrienden die haar kwamen feliciteren was lang. Ook de burgemees ter en zijn vrouw kwamen hun felicita ties brengen. Het levensverhaal van Adrian Clementia van der Salm begint in Rijswijk waar ze als oudste in een boe rengezin werd geboren. Als zesjarige ging zij naar de kostschool in Schevenin- gen, waar ze zes jaar heeft gezeten.Toen overleed haar moeder en ging zij terug naar de boerderij om te helpen. Haar vader hertrouwde snel. Een huwelijk waarin Van de Salm en haar drie broers en zussen er nog tien broertjes en zusje bij kregen. Adrian Clementia bezocht vervolgens een jaar de naaischool in Delft. Om daar elke dag te komen, moest ze eerst leren fietsen. Daarna kwam ze terug en hielp haar vader in de naar haar zin gehad. Actief bleef ze nog altijd en ze legde er vele contacten. „Het is een bijzonder en grandioos mens met heel veel humor”, vertelt een goede kennis. „Ze was één van de eer ste schrijvers voor Amnesty Internation al en dat deed ze tot ze niet meer kon. Ze stond altijd klaar voor anderen, desnoods kwam ze er 's nachts haar bed voor uit. En het was zij die op het bestuur afstapte als er veranderingen waren of als ze kritiek of opmerkingen had”, vervolgt de vrouw. „Ze is te vroeg geboren, ze had op de ministerspost van Ontwikkelingssamenwerking moeten zit ten. Echt waar, elk dubbeltje kwam waar ’t wezen moest.” Nu is ze honderd jaar. Lezen lukt niet meer en alhoewel ook haar gehoor sterk achteruit is gegaan, geniet zij van het luisteren naar muziek. Ook vertelt zij graag over haar boeien de leven.Veel van haar familieleden zijn geëmigreerd.Twee van haar zusters wonen in en Waddinxveen en met bei den, hun echtgenoten en kinderen heeft ze nog een goed contact. Heils. Laat een ieder die homo of lesbo is, en christen is of wil worden, zich vanuit z’n innerlijk leiden en kiezen voor zichzelf wat men wil, het leven is altijd verbonden met wat de schep per heeft doen ontstaan en leeft ook in jou voort anders stond je niet op de aarde om zijn liefde en licht te ontvangen! Ronald de Graaf Zevenhuizen NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost 09.30 uur ds.T.E. van Spanje 17.00 uur ds. C.D. Zonnenberg Kantoor Het kantoor aan de Kanaalstraat in Waddinx veen is gesloten. Het nieuwe adres is: Zijde 30 2771 EN Boskoop Telefoon: 0172-216654 Fax:0172-212168 OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.30 uur ds. geen opgave 18.00 uur leesdienst ROOMS-KATHOLIEKE KERK St.Victorkerk, Zuidkade vrijdag 9 maart 20.00-20.30 uurTaizéviering (ingang via de zijdeur) Inzingen van de liede ren vanaf 19.30 uur 09.30 uur Eucharistieviering Dinsdag 13 maart 19.00 uur Eucharistieviering JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toespraak I 1.00 uur Wachttorenbespre king GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage 09.30 uur ds. E. Brink 14.00 uur ds. E. Brink samen met de gemeente van Gouda in de St.Janskerk te Gouda RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat 10.00 uur Arie v.d. Stoep BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat 10.00 uur de heer S.Verkerk 18.30 uur de heer J. Dekker GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg 09.30 uur leesdienst 18.30 uur ds. G.J. Baan woensdag 7 maart 19.30 ds.A.J. Gunst biddag CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79 09.30 en 17.00 uur ds. C.C. den Hertog CHRISTENGEMEENTE BETHEL BOSKOOP Kerkgebouw Boomgaard 21 09.30 uur voorganger: Suzanne Hetyey REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 10.00 uur ds.J.Tromp Uitgever Dagblad van Rijn en Gouwe BV Alphen aan den Rijn WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen gaat zich inzetten om discussies aan te gaan met het publiek over brandveiligheid. Hiermee geeft de gemeente gehoor aan een brief die ze ontving van het Ministerie van Binnen- zoveel woorden dat ik angstig zou zijn voor lokale partijen, want de bestaande politieke verhoudingen zouden kunnen worden verstoord en dus ben ik volgens Frans Bos ’conserva tief en weinig vernieuwend’. Uit deze reactie begrijp ik weer waarom een partij als D’66 van Bos en Borst zo klein blijft. Want het eerste wat je van een politicus mag verwachten is toch dat hij of zij de feiten kent. De betaling voor de maaltijd loopt dan via de gebruikelijke manier. Er hoeft alleen nog betaald te worden voor de drankjes die worden genuttigd in het Anne Frank-centrum, dit is echter niet verplicht. Wie geen gebruik maakt van Thuisdiner kan de bestelling doorgeven aan de begeleiders van de activiteit. U betaalt dan ter plekke 9,75 voor de maaltijd de eventuele drankjes. Opgeven is in beide gevallen noodzakelijk zodat de gastheren rekening kunnen hou den met het aantal gasten. De activiteit wordt voorlopig geor ganiseerd op dinsdag van 11.30- 13.30 uur op de 5e etage van het Anne Frank-centrum. De ruimte is bereikbaar via de ingang van het wooncomplex. Het gebouw is ook toegankelijk voor rolstoe len en rollators.Voor belangstel ling of meer informatie: S.W.W, telefoon 631932 of 615555. Ook kan er rekening worden gehou den met een dieet in geen koploper is zoals in de zeer ondernemende steden, waar veel wordt georganiseerd op niet en wel kerkelijk gebied. In Amsterdam zijn er de Evange lische Charismatische Vieringen voor homoseksuele christenen op elke laatste zondag van de maand in de Keizersgrachtkerk aan de Keizersgracht 566, de diensten worden voorgegaan door iemand van Het Leger des kelijk zijn, leiden. De avonden worden gegeven op 18, 15 en 29 maart van 20.00 tot 22.00 uur in gebouw Het Trefpunt, Stationsstraat 18. Als reactie op een artikel in het Weekblad voor Waddinxveen over lokale partijen reageert Frans Bos, gemeenteraadslid voor D’66, in het Weekblad van 28 februari met de opmerking dat zijn partij niet bang is voor lokale partijen. Kopij dient uiterlijk op maandagmiddag 16.00 uur in het bezit van de redac tie te zijn om in aanmer king te komen voor plaat sing in de eerstvolgende editie. Inleveren van advertenties en kopij kan ook in de daarvoor bestemde bus in de fotografiewinkel ’Artis tic Art fotografie’ op het Koningin Wilhelminaplein 2.Voor kopij geldt dan een uiterlijke inleverda tum van maandag 12.00 uur, advertenties moeten voor dinsdag 10.00 uur in de bus zitten om in aan merking te komen voor de eerstvolgende editie. In deze winkel staat tevens een krantenrek. Het Weekblad voor Waddinx veen is een onafhankelijk weekblad, dat in een opla ge van 14.500 exemplaren wordt verspreid in Wad dinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle. Voor de praktijk van de huis artsen Alberts, Beeker, Van den Brule, Van der Linde, Van Vliet en Vroom (groep I) heeft dienst: Arts: J.J. Alberts, J. Catslaan I, tel. 0182-6121 12 (zaterdag en zondag) heel en enigszins van deze tijd zijn. U kunt inleveren in de maten 92 t/m 182. De verkoop is dinsdag van 13.30 uur - 17.00 uur.Tien procent van de gekoch te en verkochte kleding komt ten goede aan twee kinderen van het Foster Parents Plan. Er mogen geen tassen mee naar binnen, deze kunnen worden afgegeven bij de deur.Tijdens de over de boodschap rond het herstel van Israel. Ds. Henk Schouten, directeur van Het Zoeklicht, zal deze avonden, die voor iedereen vrij toegan- voor de nooduitgang wordt gezet, dan heeft die controle voor zin meer. Met een discussie hopen we het publiek bewust te maken van alle risico’s”, meent een woordvoerder van er kan gebeuren als er brand uitbreekt, en wat belemmerin- een pand ontruimd moet worden.” Ontmoetingskerk, Groens- voorde vrijdag 9 maart 10.00 uur Ouderenviering zaterdag 10 maart 19.00 uur Eucharistieviering zondag I I maart 11.15 uur Gezinsviering CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 09.30 en 17.00 uur ds.J.G. van Tilburg woensdag 14 maart 10.00 en 15.00 uur Biddag man of vrouw van dezelfde sekse, kan je als je christen bent of wilt worden ineens niet meer mens zijn om je vrij binnen het geloof te bewegen als gelukkig mens, deze zelfde mens heeft God ook geschapen met zijn liefde en beschouw ik als onpar tijdig. Ik vraag een ieder die dit leest de mens te accepteren zoals die is zodat we een geluk kige samenleving kunnen creë ren zonder vooroordelen over alles waar we moeite mee heb ben want daar ontstaat het kwaad uit van diegene die zich niet kunnen aanpassen en zich- Vervolgens beweert hij met zelf veel innerlijke wrijving doet bezorgen en de mens in het bekende hokje willen plaatsen. Ik vind niet dat het zijn van christen in een hokje hoort maar vrij toegankelijk is voor een ieder met wat voor geaard heid dan ook, dan wordt mens zijn weer in het licht van onze schepping gewaardeerd. Het is juist, over het feit dat het wonen in een dorp veel problemen geeft bij de coming out en daar- zomer met het maken van Leidse kaas. Werk was er altijd voor het jonge meis je. De kleintjes aankleden en verzorgen, wassen in een stampton en de dieren verzorgen. Het enige was ze vreselijk vond was het koeien melken. Ze was bang dat die haar daarbij zouden dood trappen. Na de oorlog wilde ze weg en dat vond de familie niet prettig. Maar Van der Salm zette door en kreeg een functie als huishoudster en ’hulp van de priester’ bij een pastoor in Frankrijk, in de Midi, de streek tussen Toulouse en Bordeaux. In de 24 jaar dat ze daar heeft gewoond leerde ze vloeiend Frans spreken. Toen de pastoor overleed kwam Van der Salm op 70-jarige leeftijd terug naar Nederland. Niet van harte, het was zo klein hier. Eerst woonde ze bij een zus aan deTuinbouwweg, op 6 juni 1975 betrok zij een kamer in Souburgh. Het was even wennen in de toen nog over wegende protestants-christelijke leefge meenschap, maar mevrouw van der Salm heeft het al die jaren in Souburgh goed Aanvraag visites Gedurende dezelfde uren als waarop ér in het weekeinde spreekuur wordt gehouden, landse Zaken over de brandveiligheid in gebouwen en het Buiten deze tijden is de waar nemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. In het Weekblad van vorige week stond dat de bewoners van de Sterrenlaan in Waddinx veen bonje hebben met een autobedrijf, omdat dat teveel lawaai zou maken. Nu heeft de Sterren wel meer op- en aan merkingen. Een tijdje geleden bijvoorbeeld hadden de bewo ners bezwaar tegen bepaalde stoeptegels. Ik vind dat de dames en heren in die mooie huizen zelf ook problemen ver oorzaken, vooral door hun auto’s. Dit is het geval: Sterren- laanbewoners hebben twee of drie auto’s, één voor meneer, één voor mevrouw en een bedrijfswagen. Sterrenlaanbe- woners hebben ook een garage en voor die garage een par keerplaats. En ze hebben een oprit war ook een auto kan staan. Wat doen die schatten echter? Niet de garage gebrui ken voor de auto. Dat betekent dat de auto van meneer voor WADDINXVEEN - In het Anne Frank-centrum start 6 maart een nieuwe activiteit: gezamenlijk eten. De bedoeling is met een groepje mensen gezamenlijk de warme maaltijd te gebruiken. Er is dan gelegenheid om aan de eettafel met elkaar te praten en natuurlijk kan er ook iets wor den gedronken, vooraf of tijdens de maaltijd. De maaltijden wor den betrokken van Thuisdiner. Senioren die hier al gebruik van maken, kunnen doorgeven aan Souburgh dat zij eenmaal per week hun maaltijd in het Anne Frank-centrum willen ontvangen. Ik volsta met het citeren van de conclusie van mijn artikel geti teld ’De wenselijkheid van lokale partijen in Waddinxveen’ verschenen in ’Prikkelbord’ het orgaan van de plaatselijke PvdA. Het artikel in het Week blad was mede daarop geba seerd. Het citaat: „Mijn conclu sie is dat het goed zou zijn wanneer in Waddinxveen seri euze lokale politieke partijen aan de verkiezingen mee gaan doen. Bestaande politieke par tijen moeten dat niet als een bedreiging zien, maar als een uitdaging. Het zou stimulerend kunnen werken voor de plaat selijke democratie, zeker wan neer ook nog het referendum wordt ingevoerd.” Martin Kraaijestein Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brieven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. Voor de praktijk van de huis artsen Glaser, Van Heel, Sie mens, Voskamp en Wilms (groep II) heeft dienst: Arts: G. Siemens, Mozartlaan 2- 4, tel. 0182-612676 (zaterdag). J.C. Voskamp, Dorpstraat 66, tel. 0182-612078 (zondag). verkoop is er kinderopvang. Het afhalen van de kleding is veran derd. U kunt uw kleding en/of geld op dinsdagavond ophalen. De mensen waarvan de achter naam begint met At/m K van 19.30 - 20.00 uur en van L t/m Z van 20.00 - 20.30 uur. Voor vra gen: Hilda van der Sloot, tel. 0182-610819, Hanny de Vries, tel. 0182-617889. HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN PENSIOENEN de garage staat, de auto van mevrouw op de oprit en de (bedrijfs)wagen om de hoek, op de parkeerplaatsen van de een voudige huurders. Soms ook staat daar de auto van mevrouw. En dat vind ik nou a- sociaal. En wat ook a-sociaal is, en gevaarlijk bovendien, is dat een van hun auto’s altijd zo op de oprit geparkeerd staat, dat daardoor het uitzicht van pas serend verkeer belemmerd wordt. Je kunt niet zien of ver keer uit de zijstraten komt en of er voetgangers oversteken. Verder hangen de trekhaken van hun auto’s altijd buiten de oprit en dat geeft extra gevaar. Die oprit nu is gemeentegrond en ik groep de Gemeente hier bij op Sterrenlaanbewoners te verbieden hun auto’s op die opritten te parkeren en om tegen te gaan dat zij hun auto’s in de zijstraten neerzetten. Ivo Akkermans Ik wil graag reageren op het stuk ’Coming Out’ van Evert Jan Ket en het schrijven over dit weekend. Volgens Evert Jan en de feiten in de bijbel moet je liefdesgevoelens voor iemand van dezelfde sekse uitsluiten en het er niet mee doen. Het resul taat van dit dogma is dat man nen met deze gevoelens, en ver bondenheid met het geloof zich een lijdensweg op leggen. Ik zie actieve homofilie en de uit spraak dat God hier van walgt als een niet juiste vorm van uit dragen. Het is niet juist om de liefde van God hier een keuze te laten maken en een partij in zijn scheppingsorde te veroordelen. Homofilie is zeer oud en komt in vele geschiedschrijving voor, daarom is het treurig dat je als christen in deze tijd nog gecon fronteerd wordt met het feit dat de duivel regeert op aarde, zijn we beland bij vooroordelen over wat voor vorm goed of kwaad heeft. Het feit dat Evert Jan het voor de mens een vrije keuze vindt als je kiest voor een Mededeling: De regeling ’medische week enddienst’ is uitsluitend bedoeld voor dringende geval len, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huis arts Weekeinddienst dierenarts: J.C. Oldenbandringh en J.C.H. van Gouda, tel. 0182-510958; Wou- brechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182-613112. Kleine huisdie- ren-spreekuur voor spoedge vallen ieder weekeinde volgens afspraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade- Oost 36, Waddinxveen, tel. 0182-632051. Dierenkliniek ’Pieter Bas’, mevrouw W.W.M. Smits en J.B. Cramer, Prins Bernhardlaan 79, Waddinxveen en Hoge Gouwe 21, Gouda. Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur Op zaterdag en zondag van' volgens afspraak, tel. 0182- 10.00- I 1.00 uur en van 16.00 610462 of 0182-516876. WADDINXVEEN - Met de lente en zomer in het vooruit zicht is er weer een zomerkin derkledingbeurs in het Zuid honk in Waddinxveen. De data van de beurs zijn: maandag 19 en dinsdag 20 maart. De inname van de kleding is maandagavond van 19.00 - 21.00 uur en dinsdag ochtend van 09.00 uur - 10.30 uur. De kleding moet schoon, „De brandweer controleert eens per jaar de grote gebou wen, bijvoorbeeld scholen, op We hebben al gekeken naar risi- brandveiligheid. Maar als er ver- covolle opslagbedrijven, ook zijn Dorst, Kattensingel 17, volgens een prullenbak of tafel horeca-instellingen gecontro leerd en nu zijn de overige instellingen aan de beurt om de rest van het jaar weinig onder de loep te worden geno men.” De discussie zal beginnen met een brief die diverse instel lingen één dezer dagen in de bus woordvoerder van de zullen krijgen. Het is vervolgens gemeente. De gemeente denkt de bedoeling dat deze instellin- bij het voeren van de discussies gen een bezoek krijgen van de met name aan schoolbesturen, brandweer, die zal uitleggen wat zorginstellingen, kinderdagver blijven en wijk- en buurtcentra. „Zo willen we stapsgewijs alle gen zijn als instellingen aflopen”, licht wet- WADDINXVEEN - ’Het Zoeklicht’ organiseert vier studies met als onderwerp: de vijgenboom als beeld van Isra el, om op die manier te praten Burgemeester Jonkman was één van de gasten die mevrouw Van der Salm mocht feliciteren met haar honderd ste verjaardag (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) Kerkweg West, Kerkweg-West 64, tel. 0182- 617255. - 17.00 uur. Voor deze spreek uren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Buiten de spreekuren zo mogelijk eerst bellen voordat u met een spoedgeval naar de praktijk komt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 7