Wie was de moordenaar? Deze Week lager oplossings percentage Kosten zwemles in de cnoo LET OP? •g -g Jaarrapport politie: Meer inbraken, Koornmolen 60% omhoog ifi MEUBELEN Gewonden bij verkeersongeval GRAAG TOT UW NEK EIST STEUN! KIJKEN? Insluiping in woning van der linde Verkeers- Ruilbeurs Nieuw live |/n<< Mt® Honger stakers ouders Klaverjassen in Café ’Sport’ Uw nieuwe cv-ketel in één dag geplaatst! I M.NEELEMAN installatiebedrijf b.v. Sport programma bij RTW FM Modeshow van Geweld CARWASH V LI De Hypotheker mode NEELEMAN1 A.S. ZONDAG ZIJN WIJ GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR! www.dgep.nl GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop s (0172) 23 07 17 Gouda, VERVANGING INBOUW APPARATEN «ar" HOOGENBOEZEM^; Opgeteld de beste! STAATSLOTEN Bij ons te koop t/m maandag 26 maart 18.00 uur voor de trekking van dinsdag 27 maart laai*. >i 17M/1XT neeleman WarmteLine VAutow snelservice INTERIEURVERZORGING Onze Aktie Garantie Mocht het voorkomen dat een aanbieding niet meer aanwezig is, dan krijgt u een tegoedbon zodat u later alsnog kunt profi- r teren van de korting. DE GRAAF PARTNER Af Woensdag 21 maart 2001 Succes. Om ons succes verder uit te bouwen is de WUS aan 1 4 1 A)onique mode In onze showrooms vindt u klassieke moderne-, design- en koloniale meubelen. Bij ons slaagt u vast en zeker! www.warmteline.nl ■ÉVM KERKWEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL: (0812) 64 00 72 a ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES voldoen aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen aanzienlijk lager ligt dan bij wo ningen die daaraan niet vol doen.’ Nu heeft I procent van de huizen in de regio dit keur merk en dat aantal moet stij gen. in diverse landen is opge voerd. Maar nog altijd blijft de spanning aanwezig, dat bleek ook maar weer afgelo pen weekend. De Muizenval is de grondleg ger van het detectiveverhaal in klassieke vorm. Acht ka rakters die allemaal lijntjes naar alle andere hebben, en allemaal iets te verbergen hebben. Naast het spel van de ac- linksaf. De Rotterdammer en de passa- Acht toneelspelers van Maskerade hielden het publiek tot het einde van de voorstelling in spanning. (Foto: Ekko ten Cate.) teurs was ook het decor op vallend. Het decor bestond uit een Engels landhuis met drie in- en uitgangen, een trap, een erker en een schuif raam. Het huis was compleet met radiatoren uit de vijftiger jaren, net als de kleding van de spelers. Zelfs was er een open haard en een schouw in het decor aangebracht.Via kennissen, vrienden en familie werden alle attributen en kledings tukken verzameld. Maar een rol is niet compleet zonder de juiste make-up, en dus schakelde de toneelvereni ging Irma Koetsier in, een ge diplomeerde grimeuse. Toneelspeelster Rina van der Spoel (mevrouw Boyle) was tevreden over de uitvoering. „De spanning bleef tot het einde, dat is een goed teken”, blikt ze terug. Zij en haar collegaspelers oefenden sinds augustus op het stuk. „En nu gaan we weer oefenen voor het Zuidka- defestival in september." Zijde 30 2771 EN Boskoop Telefoon 0172 - 21 66 54 Telefax 0172-21 Weekblad voor VAN BERKESTEUN WOONCULTUUR Kanaaldijk 44 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 614 633 Zuidplaslaan 426 2743 KE Waddinxveen j Tel.: (0182) 622 388 WADDINXVEEN - De Padde stoel houdt zaterdag 24 maart een ruilbeurs. Deze beurs be gint om 11.00 uur en eindigt om 16.00 uur.Voor inlichtingen: Wvd Schee telefoon: 616720. PRIMERA Stationsplein 1c (naast ANWB), (0182) 54 74 00 De hongerstakers in het asielzoekerscentrum in Waddinxveen zetten hun protest voort. Hun kritieke toestand verslechtert met de dag. Stichting Prime geeft haar visie op de situatie van de Koerden. Zie pagina 7 Drie verkeersouders moe ten de veiligheid rond de Samenwerkende Scholen Zuidplashof Waddinxveen verbeteren. Zie pagina 11 BENT U TOE AAN VAN UW KEUKEN- WIJ KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WIJ LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: Da s lekker meubelen. Wilhelminakade 48-52 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 615 066 WADDINXVEEN - Een 55-jari- ge automobilist uit Rotterdam en zijn 25-jarige passagiere uit Capelle aan de Ijssel zijn op 16 maart omstreeks 17.45 uur ge wond geraakt na een aanrijding. De Rotterdammer reed over de Goudse Poort in de richting Data MODESHOWS in de WINKEL te Waddinxveen zijn: a.s. donderdag 22 maart 19.30 uur a.s. vrijdag 23 maart 10.00 uur Hypotheek adviseur Hypotheek adviseur /Auto\_ snelservice Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) U bent van harte welkom om te komen kijken. Natuurlijk is er ook koffie! Graag tot ziens bij Passage 32 - Waddinxveen, tel. (0182) 6I 54 27 Burg. Colijnstr. 37 - Boskoop, tel. (0172) 21 63 30 Dr. Kuyperkade 6 - Maassluis, tel. (010) 592 06 21 Dorpstraat 67 - Zoetermeer, tel. (079) 316 40 84 ^^Reigerhof 83 - Nieuwerkerk a/d Ijssel De Hypotheker stelt voor u persoonlijk de beste hypotheek samen. Eén telefoontje is genoeg voor een afspraak! REGIO - In tegenstelling tot de afgelopen jaren is het aantal woninginbraken in de regio in 2000 behoorlijk ge stegen. Ondanks de stijging van het aangiftepercentage en het aantal aanhoudingen is het oplossingspercentage teruggelopen. Dit meldt de Politie Hollands Midden in haar jaarresultaten over 2000. Om in de toekomst meer inbraken op te kunnen lossen is Politie Hollands Midden groot voorstander van DNA-sporenonderzoek. houden bleef”, aldus de wet houder. Zwembadondernemer Arend eniging ’Sportvrienden’ organi- van der Knaap geeft aan dat het seert op 26 maart de zevende om een bewuste keuze gaat. „In het contract dat wij met het recreatieschap gesloten heb ben, is vastgelegd dat wij tarie ven mógen vaststellen die 10% ke prijzentafel.Aan het eind van boven de prijzen in de regio lig gen. Dat hebben we niet ge daan. Met het aantreden van bedrijfsleider Van Yperen heb ben we alleen de prijs van het leszwemmen aangepast. Dit was nodig voor een betere vei ligheid en kwaliteitsverbete ring. Bovendien zijn de lesgroe- pen ook teruggebracht van 20 naar I0 kinderen, en dat heeft zijn prijs. Ik ben dan ook niet van plan de tariefstelling naar beneden bij te stellen”, aldus van der Knaap. lid van de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven Coenecoop 87a2741 PH Waddinxveen «Tel.: (0182) 64 00 90 www.neeleman.com info@neeleman.com WADDINXVEEN - Biljartver- Om ons team uit te breiden voor de heropening zijn we op zoek naar enthousiaste MEDEWERKERS PT/FT. Voor verdere informatie zoek je op het internet (www.plussupermarkt.nl/diwa). Of kom even langs en vraag om informatie en een sollicitatieformulier. WADDINXVEEN - Een be woonster van een woning aan de Justus van Effenlaan bevond zich maandag 19 maart omst reeks 19.30 op de eerste ver dieping van de woning toen zij beneden onbekende geluiden hoorde. Even later zag zij een haar on bekende man in de achtertuin staan. Hij koos het hazenpad toen de vrouw haar buurman te hulp riep. Er is niets uit de woning gesto len. Gouda en sloeg op de kruising het verbouwen. Maar met name de medewerkers maken ons succes. giére zijn naar het Groene Hartziekenhuis overgebracht met respectievelijk een gebro ken knieschijf en een gebroken borstbeen. de avond vindt er tevens een loterij plaats waaraan ook een aantal prijzen verbonden is. De kosten bedragen 5,- per deel nemer. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in Café ’Sport’ aan de Kerkstraat II. Moe gevoel... Hoofdpijn...? Gefuttig is er het Silvana Support® hoofd kussen We apan gevuWesegmen'.en zorgen ervoor dat ukr iiBtvelkoloT Altgö recht ligt, of u nu op uw zu of op uw rug slaapt H de ingebouwde neksteon zorgt voor goede ondersteuning van uw nek tijdens oe staan veen. Ter vergelijking, in Zoe termeer kan twee maal een half uur gezwommen worden voor 60 gulden. De leskaart aldaar is dan een maand geldig. Ook Me vrouw Spekman van de PvdA werd met deze zwemberichten geconfronteerd en stelde afge lopen week tijdens de rond vraag van de raadsvergadering vragen aan verantwoordelijk wethouder Zijderhand. De wethouder had de geluiden in middels ook opgevangen, maar stelde dat het om een private zaak gaat, waar hij niet direct iets aan kan doen. Wel sprak hij zijn zorg uit over deze ontwikkeling, en zegde toe waar mogelijk zijn invloed aan te wenden. „Maar feitelijk staan we aan de zijlijn.Voor ons is altijd van primair van belang geweest dat het zwembad be- Naast het aantal woninginbra ken is ook het aantal geregis treerde incidenten van geweld gestegen, en wel met.l I pro cent naar 4685 gevallen. Met name het aantal straatroven nam fors toe. Oorzaak van de stijging komt volgens het poli tierapport voor een deel voort uit het feit dat de drempel is verlaagd voor het doen van melding en aangifte. Overigens geldt ook hier dat onder meer Waddinxveen en Boskoop niet meegaan met de stijging. Toch is de politie op een aantal terreinen redelijk tevreden. De gewenste verhogingen van het aantal meldingen, aangiften en aanhoudingen werden gereali seerd. Ook het aantal roofovervallen daalde, maar het gewenste ni veau is nog niet bereikt en bleef ook hier bleef het oplossings percentage achter. Dat het aan tal incidenten binnen de jeugd problematiek stabiliseert is voor de politie bovendien een teken dat ze deze problematiek beheerst. Op de overige regio nale aandachtsvelden als mi lieuhandhaving, verkeer en zwa re en georganiseerde criminaliteit zijn de geplande resultaten behaald. Heeft u een cv-ketel van 15 jaar of ouder, dan zult u er rekening mee houden dat deze op termijn vervangen moet worden. Want misschien doet hij het nog goed, maar is het nog wel veilig? Als geen ander kun nen wij u adviseren wat voor u de beste cv- of combiketel is. Sinds 1997 geven wij op alle nieuwe ketels 5 jaar garantie*. Kiest u ook voor Neeleman en geniet net als vele honderden andere klanten van onze service. Kopen of leasen vanaf 40,- per maand. j,-l Vraag naar de voorwaarden WOONSELEKTIE Kanaaldijk 30 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 632 441 lad voo^ addinxveen Zul oplage 15.300 exemplaren in de reeks van acht klaverjas- avonden van het seizoen 2000/2001. Voor de winaars is er een leu- WADDINXVEEN - ’Wie was de moordenaar?’, vroegen tweehonderd Waddinxveners zich afgelopen weekend af. Zij waren de bezoekers van het toneelstuk 'De muizen val’, dat de plaatselijke to- neelverenging Maskerade af gelopen vrijdag en zaterdag op de planken zette. Een ijzig sterk toneelstuk van Agatha Christie dat ze 47 jaar gele den schreef en dat inmiddels ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) /AiïtnX snelservice Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 4714 (nieuw!) HET HOOFDKUSSEN DAT NEK- EN HOOFDPIJN HELPT VOORKOMEN! Dorpstraat 38, WaddinxvqHi, teléfoon: (0182) 61 23 73 \Burg. Colijnstraat 3 t/m 7, Boskoop, telefoon: (0172) 21 25 44^/ Onze openingstijden: ma - vr; 8.00 tot 21 .OOuur, za; 8.00 tot 18.00uur Gas - Water - C.V. - Elektra De voetballers van Be Fair scoren weinig, maar verlie zen niets. Zie pagina 25 In totaal bezochten inbrekers 4390 woningen in de regio Hol lands Midden, die loopt van Lei den tot Gouda. Dat is een stij ging van 16 procent ten opzichte van 1999. Die stijging geldt overigens niet voor alle plaatsen binnen het district. Zo hebben onder meer Waddinx veen, Zevenhuizen/Moerkapelle en Boskoop juist minder last van woninginbraken. Voor deze delicten werden 207 personen aangehouden, 62 procent meer dan vorig jaar. Maar tot meer oplossingen mocht dit niet lij den, dit percentage daalde met bijna twee procent tot 8,5 pro cent. Over de reden van het lagere oplossingspercentage heeft de politie de volgende reden: ’Ver dachten van woninginbraken zijn in steeds mindere mate be reid schoon schip te maken na hun aanhouding. Ze leggen alleen voor die in braken waarvoor het. bewijs ook geleverd kan worden, een bekentenis af. Een andere ver klaring voor het lage oplos singspercentage is het moeilijk te traceren van in het land rondreizende groepen inbre kers die regio’s bezoeken en vervolgens weer verder trek ken’, meldt het rapport. Ook aan oplossingen heeft de politie gedacht. ’Het toelaten van DNA-onderzoek zou aan zienlijk meer inbraken op kun nen lossen. Daarnaast moet het Politie Keurmerk Veilig Wonen het aantal inbraken terugdringen. Uit landelijke cijfers blijkt het inbraakrisico in woningen die Voortaan heet Plusmarkt: PLUS PLUS in Vers, PLUS in Kwaliteit, y S in voordeel en in Service van de oprit van de Rijksweg Al 2 Noordbaan. Bij de kruising reed hij door ’rood’ en verleen de hierbij geen voorrang aan een 30-jarige automobilist uit Gouda. Deze reed over de afrit van de Rijksweg Al 2 in de richting van Door Huib Schouten Z’HUIZEN-MOERKAPELLE - Ouders van kinderen die zwemles hebben in zwembad ’de Koornmolen’ in Zevenhui zen zijn per onmiddellijk ge confronteerd met tariefsverho ging van maar liefst 60 Het zwembad is geprivatiseerd en wordt sinds januari 2001 geëxploiteerd door bouwon dernemer Van der Knaap. Het tarief voor een zwemkaart voor twee maal per week een half uur les, is gestegen van 71 naar 80 gulden. De kneep zit hem echter in de geldigheids duur van de kaart. Deze is te rugbracht van 6 naar 4 weken, en is daar door alleen al 33 minder waard geworden. Daarmee is het leszwemmen nu net zo duur geworden als in het zwembad van Waddinx- 54e jaargang nr. 2741 WADDINXVEEN - RTW FM, de lokale radio-omroep van Waddinxveen start vrijdag 23 maart de ’live’ opname van een nieuw tweewekelijks program ma; ’Heerlijk live’. Dit wordt li ve opgenomen vanuit café ’Prins Heerlijk’ aan het Konin gin Wilhelminaplein. In dit pro gramma treden diverse artie sten op. De presentatoren Fulco deVente (van Sportcafé), Ron Zandvliet (van Tussen Hap pen en Stappen) en Fleur ten Hopen gaan discussies aan over actuele onderwerpen en voe ren een gesprek met diverse gasten. De avond wordt gelan ceerd met muziek van dj Chris van der Poel. Tevens zal het programma De Avonduren met Ron Menke van deze locatie af komen. Ook hij heeft een bij zondere gast. De eerste uitzending van ’Heerlijk Live' is zaterdag 24 maart tussen 22.00 - 24.00 uur. Wie van oude rotten muziek en een gezellige sfeer houdt, is van harte welkom de opname live bij te wonen. Of stem af op RTW FM, in de ether 105.8 FM en op de kabel 93.1 FM, op in ternet: www.rtw.nl. Verzekeringen Hypotheken Pensioenen «Vastgoed Zeer scherpe hypotheekrente 68 tjHinxvpen. Zevenhuizen en Moerkapelle 7_ ZOU EEN TELEFOONTJE AL GENOEG ZIJN?

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1