Tweede Scholen zijn hondenpoep beu hongerstaker in kritieke toestand Monie Wijnstra biedt kansarme kinderen een vakantie Jhd Passie- en Paasconcert Narcissen verkoop Rolling ’90 Vox Jubilans <11 Kerkdiensten WWEK RENTE I LEZERSSERVICE Medische diensten ZIE ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DIT BLAD! Colofon Landelijke Jongerendag Op Weg met de Ander. Voorjaarsconcert Excelsior in Ontmoetingskerk Europa Kinderhulp zoekt gastoudergezinnen i. Geen ontvangen? 1 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bel 0172 - 21 66 54 WOENSDAG 4 APRIL 2001 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 11 ZONDAG 8 APRIL Groens- voor de verkoop van narcissen. Groens- KOOP NU BETAAL IN 2002! ZATERDAG 7 en ZONDAG 8 APRIL Dienstdoende apotheek: Apotheek Kerkweg West, Kerkweg West 64, tel. 0182-617255. Coenecoopcollege 10.00 uur ds. M. de Boer 18.30 uur ds. Z. de Graaf, Kat wijk a/d Rijn (jeugddienst) ’Lied bij het Kruis’. De opening, meditatie en sluiting zal worden verzorgd door Ds. J.C. Schuur man uit Ridderkerk. De toegangs prijs voor volwassenen is 12,50. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis entree. Het concert begint 20.00 uur terwijl De opbrengst gaat naar deze rolschaatsvereniging. met het plaatsen van een bord in ieder geval hun best gedaan. „Echt, soms ligt het hele veld vol”, verduidelijkt De Rijke nóg CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat woensdag 4 april 19.45 uur ds. J.G. van Tilburg 09.30 en 17.00 uur ds. J.G. van Tilburg GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, voorde 09.30 uur ds. P.A.C. Bongers 9 april: 19.30 uur mw. M. Post- ma de heer Repko 10 april: 19.30 uur mw.A. Mole naar de heer Molenaar 11 april: 19.30 uur mw. L. Bon- gers-Brands mw.W.C.F. Hor- nes-Verveer OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.30 uur ds. geen opgave 18.00 uur leesdienst BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat 10.00 uur de heer W. Woning 18.30 uur de heer J. Faber LM. Hugens, ergotherapeut. Mevrouw Hugens is o.a. actief als consulent W.V.G. bij de gemeente Waddinxveen. Aan vangstijd: 10.15 uur. Locatie: De Morgensterkerk, Sterrenlaan I, Waddinxveen. Aanmelden, vra gen of vervoersproblemen: Landelijk Bureau Op Weg met de Ander, tel: 030-6932827. Erwin Hout: tel: 0180-420692. eens. „hopelijk verandert dat nu.” REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 10.00 uur geen dienst GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage 09.30 ds. E. Brink Bededag 16.30 uur ds. E. Brink RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat 10.00 uur Peter in ’t Hout Uitgever Dagblad van Rijn en Gouwe BV Alphen aan den Rijn Kantoor Het kantoor aan de Kanaal straat in Waddinxveen is gesloten. Het nieuwe adres is: Zijde 30 2771 EN Boskoop Telefoon: 0172-216654 Fax:0172-212168 Advertenties Advertenties kunnen tot dinsdag 10.00 uur worden opgegeven. Redactie Sanne van der Kolk E-mail: s.vanderkolk@rijnen- gouwe.nl Kopij dient uiterlijk op maandagmiddag 16.00 uur in het bezit van de redactie te zijn om in aanmerking te komen voor plaatsing in de eerstvolgende editie. Inleveren van advertenties en kopij kan ook in de daar voor bestemde bus in de fotografiewinkel ’Artistic Art fotografie’ op het Koningin Wilhelminaplein 2.Voor kopij geldt dan een uiterlijke inleverdatum van maandag 12.00 uur, advertenties moe ten voor dinsdag 10.00 uur in c(e bus zitten om in aan merking te komen voor de eerstvolgende editie. In deze winkel staat tevens een krantenrek. Het Weekblad voor Waddinxveen is een onafhankelijk weekblad, dat in een oplage van 14.500 exemplaren wordt verspreid in Waddinxveen, Zevenhui zen en Moerkapelle. Aanvraag visites Gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreek uur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huis arts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK De Vierstroom Spreekuur: Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 10.00 uur. Bezoeken postadres:Stationsstraat 12,2741 HSWaddinxveen. Telefoonnummer: 0182 - 623 040. Na 10.00 uur wordt u automa tisch doorverbonden met de Zorglijn centralist die uw boodschap aanneemt. Inloopspreekuur Consultatieburo Waddinxveen per I-1-2001: maandag I 1.00-12.30 uur. Mededeling: De regeling ’medische weekeinddienst’ is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvol gende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts Op zaterdag en zondag van 10.00 - I 1.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Buiten de spreekuren zo mogelijk eerst bellen voordat u met een spoedgeval naar de praktijk komt. andere drie hongerstakers liggen ernstig verzwakt op bed. „Het is de moeilijkste periode”, licht Pouri toe. „Ze hebben veel pijn in de maag, nieren, zijn vaak dui zelig. Raken ze bewusteloos, dan is de kans dat ze in coma raken en er niet meer uitkomen.” De vijf hongerstakers weigeren sinds 5 februari te eten uit pro test tegen het besluit van de regering om Noord Irak tot vei lig gebied te verklaren. Daar door moeten 9.000 Koerden hun tijdelijke verblijfsstatus inle veren en terugkeren naar Irak. Zicht op een verandering in de situatie is er voorlopig nog niet. „Het IND heeft de vijf een brief gestuurd waarin ze worden uit genodigd de vrijwillige terugkeer te regelen”, meldt Pouri. „Dat noem ik intimidatie, daarmee laten ze zien hoe bot ze zijn.” WADDINXVEEN - De leerlin gen en docenten van de drie scholen aan de Zuidplashof (Dick Brunaschool, Kard.Alf- rinkschool en Kon. Beatrix- school) zijn het zat. Elke och tend moeten de ruim zeven honderd kinderen onder hun schoenen kijken of er honden poep aan zit.Voor het wandel tochtje van en naar de gym geldt hetzelfde ritueel. „Soms treffen we ’s morgens vroeg de uitwerpselen midden voor de ingang van het plein”, licht Bert de Rijke, directeur van de Dick Brunaschool het pro bleem toe.„Dan moeten we eerst met een schepje wat hondendrollen weghalen.” Tijd om de hondeneigenaren op het probleem te attende ren. Samen met de gemeente plaatsten vorige week vier kin deren uit groep zes van de Dick Brunaschool drie bordjes langs het voetbad. Net op dat moment passeert een vrouw met drie honden. De Rijke kijkt begrijpend: „Het is een fijn rondje voor hondeneigena ren om hier hun hond uit te laten”, vertelt De Rijke. „De hond kan er even lekker dra ven. Maar tegelijkertijd gebruikt het beest het trottoir als toilet. En daar hebben de kinderen van de scholen veel last van. Met drie bordjes kun nen we de honden niet verbie den er hun behoeftes te doen, maar we verzoeken wel de hondenbezitters rekening met ons te houden.” Met het plaat sen van de bordjes kon gelijk een proef op de som worden genomen. En ja hoor, naast de plek waar de gemeente het bordje wilde plaatsen, lag een hondendrol. Bianca Koppers, Jasper Klein,Joep ten Zijthoff en Roxanne Breed ijk hebben Ismail is inmiddels wel weer terug bij zijn kamergenoten in het asielzoekerscentrum.Ahmed Pouri, medewerker bij vluchte lingenorganisatie PRIME: „hij ontwaakte in een ziekenhuisbed en was erg bang. Hij wist niet waar hij was en wilde terug naar het azc. Dat mocht, een dag later was hij weer terug.” Dat geldt niet voor de hongerstaker die in verzwakte toestand zich zelf wilde verbranden. Pouri: „Hij ligt in het azc in Alphen. Voor hem is het heel moeilijk, hij ver trok op zijn vijftigste protestdag naar een nieuw plekje. Niemand die hem kent, niemand die begrip heeft.” Nog altijd ver keert hij in psychotische toe stand. „Het is een bekend feno meen, het is één van de gevolgen die kunnen optreden bij een hongerstaking”, aldus Pouri. De straten slenteren. Het leukste moment van de dag was voor hem de avond, als mijn man thuis kwam. Na het eten gingen we dan met z’n allen de hond uitlaten in het Gouwe Bos. Geweldig vond hij dat. Met het hele gezin een stukje lopen.” Maar ook kreeg ze een kind dat niets leuk vond, dat niets wilde. Het jongetje was eerst al bij een ander gezin geweest, maar daar ging het niet goed en dus verhuisde hij naar Monie en haar gezin. „Niets wilde hij. Alleen maar liggen op bed. Hij vond het niet leuk om te zwem men, hij vond het niet leuk toen we een dagje naar Gouda gin gen en hij zei ook dat hij Avifau na niet leuk vond. Maar ik zag dat hij af en toe glimlachte. Dat hij af en toe stiekem genoot, ook al zei hij achteraf dat hij het stom vond. Hij had zichzelf gewoon afgeleerd te mogen genieten. Dat is zwaar.” Maar wie ze ook op bezoek krijgt, voldoening gaf en geeft het haar altijd. „Zelf hebben we het hart stikke goed, alles is voor elkaar, onze kinderen hebben een goede jeugd gehad. En dat wilde ik delen. Ik heb er nooit spijt van gehad.” Voor meer informatie: Monie Wijnstra, tel. 0182-640584 MOERKAPELLE - Leden van Rolling ’90 zullen op 5 april tus sen 18.00 en 20.00 uur langs de deuren in Moerkapelle gaan van verleent ook het Jongerenkoor onder leiding van Marco den Toom haar medewerking. Verde re medewerkenden zijn: Jan Mul der, orgel; Auke van der Merk, trompet en Aart Mateboer, tenor, in de lijdenstijd stond Op het programma staat onder meer het indrukwekkende stuk ’Before Pilate’ van J.H. Maunder en het door Pieter Stolk zowel WADDINXVEEN - Eén van de vijf hongerstakers uit het asielzoekerscentrum, S. Ismail, is vorige week nadat hij bewusteloos raakte, opgenomen in een verpleeghuis. Daarmee is hij de tweede hongerstaker die in kritieke toetstand verkeert. Een week eerder probeerde een andere hongerstaker uit de groep van vijf zichzelf in brand te steken, ook hij was bewusteloos geraakt en ver volgens in een psychose terechtgekomen. Dat meldt vluchtelingenorganisatie PRIME. WADDINXVEEN - Op Stille Zaterdag, zaterdag 14 april, geeft de hervormde gemengde zang vereniging ’Vox Jubilans’ uit Wad dinxveen traditiegetrouw een Passie- en Paasconcert in de St Janskerk te Gouda, onder leiding de deuren om 19.15 uur open- Pieter Stolk. Aan deze avond gaan. Behalve in Gouda heeft Vox ook een Passieconcert in Kapel- le-Biezelinge gegeven. Dit con cert vond plaats op 31 maart Het koor werd begeleid door organist Jan Mulder. Dit concert -j voorname. lijk in het teken van het lijden en sterven van de Heere Jezus. De avond was georganiseerd door het regionale comité van de geschreven als gecomponeerde stichting Woord Daad, die ont wikkelingswerk verleent in lan den in de Derde Wereld. VERSLAVINGSZORG MIDDEN-HOLLAND Pamassia, psycho-medisch centrum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda. Weekeinddienst dierenarts: J.C. Oldenbandringh en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182- 613112. Kleine huisdieren-spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens afspraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade-Oost 36, Waddinxveen, tel. 0182- 632051. Dierenkliniek ’Pieter Bas’, mevrouw WWM. Smits en J.B. Cramer, Prins Bernhardlaan 79, Waddinxveen en Hoge Gouwe 21, Gouda. Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur volgens afspraak, tel. 0182-610462 of 0182-516876. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost 09.30 uur ds. H. Schipaanboord 17.00 uur ds.A.P.Voets, Middel- harnis De Hoeksteen, Esdoornlaan 09.30 uur ds. C.D. Zonnenberg 15.00 uur ds.J. de Jong 18.30 uur ds.A.W. van der Plas Bethelkerk, Bilderdijklaan 09.30 uur ds.A.W. van der Plas 17.00 uur ds. C.D. Zonnenberg De Morgenster, Sterrenlaan 09.30 uur ds.J. Noordam, Nie- werkerk a/d IJssel 17.00 uur ds. B.P. Verspuij, Bov. Hard. Immanuëlkerkgemeente, Prin ses Beatrixlaan 09.30 uur ds. C. de Jong 19.30 uur pastor G. Martini de heer J.D. Geel, m.m.v. Can- torij Sectie ’De Rank’, confessio- neel-hervormde gemeenschap, te zetten voor vakanties voor kansarme kinderen. Zo kwa men vorig jaar drieduizend kin deren voor drie weken naar Nederland. Het gaat om twee groepen kin deren die vakantie heel hard nodig hebben. Eén groep komt uit Kosovo/Albanië. „Deze kin deren hebben vooral een oor logstrauma. Ze komen vaak uit een hecht gezin, maar kunnen niet op vakantie door de oor log. Terwijl ze dat wel nodig hebben, na vele traumatische ervaringen”, licht Monie toe. De andere groep komt uit Frank rijk, Nederland, Duitsland en Engeland. Het zijn kinderen die thuis geen normaal gezinsleven ervaren. Monie: „Bijvoorbeeld omdat ouders verslaafd zijn, geen liefde kunnen geven, de kinderen mishandelen, verwaar lozen of misbruiken.” „Een vakantie voor deze kinde ren moet vooral een eye-ope- ner zijn”, vervolgt Monie. „Dat ze zien hoe het ook anders kan. Dat ze zien wat normaal is. Dat ze eens niet bang hoeven te zijn als de man of vrouw des huizes thuis komt. Dat ze even rust kunnen krijgen.” De kinderen zitten drie weken club er flink de pas in met ’Shepherd’s Hey’, waarna het programma voor de pauze wordt besloten met het stuk, waarmee Excelsior op 26 november de Ie prijs op het KNMF-concours heeft behaald: ’The Heavenly Fluteplayer and the Dragon King’. Na de pauze gaat Excelsior over op filmmuziek. Belangstel lenden kunnen aan de kerk een toegangsbewijs kopen voor 10,00. WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense Monie Wijnstra is sinds 1988 gastouder. Sindsdien ontvangt ze elke zomer één of meer kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Kinderen die in Neder land op bezoek komen om eens te ervaren wat een normaal gezinsleven is. Ze herinnert ze zich nog allemaal. „De één is heel makkelijk, de ander een stuk minder, maar allemaal zijn ze uniek. Elk kind brengt iets bijzonders met zicht mee”, blikt ze terug. Monie is vrijwilliger bij Stichting Europa Kinderhulp en werkt nu vooral hard aan de voorberei dingen voor de vakantie van kansarme kinderen aankomen de zomer. Ze zoekt gezinnen in Waddinxveen en omstreken die ook een kind drie weken in huis willen. „We hebben nog heel veel mensen nodig”, vertelt ze. Het is een jubileumjaar voor Stichting Europa Kinderhulp. De organisatie werd 40 jaar gele den opgericht. Dat jaar kwamen 35 kinderen uit Estland en Let land naar Amsterdam om de oorlog in het eigen land even te vergeten. Het beviel de kinde ren goed, waarop Europa Kin derhulp besloot zich elk jaar in Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Beeker.Van den Brule, Van der Linde,Van Vliet en Vroom (groep I) heeft dienst: Arts: RJ.E. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 0182-632222 (zaterdag en zondag) Voor de praktijk van de huisartsen Glaser,Van Heel, Siemens,Vos kamp en Wilms (groep II) heeft dienst: Arts: J.C.Voskamp, Dorpstraat 66, tel. 0182-612078(zaterdag). BI Glaser, Souburghlaan 13, tel. 0182-618742 (zondag). WADDINXVEEN - ’Wonen met een lichamelijke beperking’ is het onderwerp van de Lan delijke Jongerendag die op 7 april wordt gehouden. Sprekers die dag zijn: Mevrouw G.M.Ver hagen, regiomanager Stichting Fokus Exploitatie. Deze stich ting geeft begeleiding bij zelf standig wonen van mensen met een functiebeperking. Mevrouw ROOMS-KATHOLIEKE KERK St.Victorkerk, Zuidkade 09.30 uur Eucharistieviering met Palmpasenintocht Ontmoetingskerk, voorde zaterdag 7 april 19.00 uur Gezinsviering met Palmpase nintocht zondag 8 april 11.15 uur geen viering bij hetzelfde gezin. „Het is de bedoeling dat je ze structuur geeft. Natuurlijk mag je met ze naar een pretpark of Maduro- dam, maar doe dat niet elke dag. Belangrijken is het ritme. Geef de kinderen drie maaltij den per dag, ga eens met ze zwemmen, lees eens voor, loop 's avonds met de hond, en zorg dat ze op tijd naar bed gaan. Gewoon rust. Rust, reinheid en regelmaat.” Waar de gastouders wel rekening mee moeten hou den is dat het geen makkelijke kinderen zijn. „Het blijven pro bleemkinderen”, weet Monie. „Je kan van alles verwachten. Een kind met heimwee, jaloezie van je eigen kinderen, proble men met zindelijkheid, een schreeuwlelijk of kinderen met losse handjes. Maar natuurlijk ook een bedeesd kind dat heel tevreden kan zijn met een boek op de bank.” Zelf heeft Monie ook van alles ervaren. „Ik weet nog dat ik een jongetje op bezoek had en die was gek op dieren. Onze hond beleefde dan ook de zomer van zijn leven. Het liefste wilde hij met de hond wandelen. Soms zag ik hem helemaal in gedachten samen met de hond door de Monie Wijnstra, haar twee zonen, de hond en het gast- kind op een mooie zomeravond. (Foto: eigendom van familie Wijnstra.) Vier leerlingen van de Dick Brunaschool plaatsten vorige week bordjes uit protest tegen de overlast van hondenpoep. (Foto:ArtisticArtlUesbeth van derVis.) i FotoKlein met 16 rokzaken altijd bij u in de buurt! FOT<B3SS 5 klei WADDINXVEEN - Harmonie Excelsior geeft op vrijdag 6 april vanaf 20.00 uur haar tradi tionele jaarconcert in de Ont moetingskerk in Waddinxveen. Het opleidingsorkest van Excelsior en Concordia Wad dinxveen, C-Akkoord, o.l.v. Jeroen Wentel, bijt het spits af met ’Grease’, gevolgd door ’You’ll be in my Heart’, ’Prince of Egypt’ en ’Under the Sea’. Na deze presentatie is het de beurt aan de allerkleinsten van Excelsior: de AMV-ers, die zich dit jaar vooral bezighouden met spoken. Ze beginnen met ’Spook’ en daarna mag AMV-1 ”s avonds in het maanlicht rondlopen. AMV-2 vertolkt ’Ik ben een spookmuzikant’ en beide groepen sluiten af met ’Spokende noten’ uit de spraakmakende serie The Addams Family. Daarna is het de beurt aan het harmonieorkest van Excelsior, o.l.v. Anton van Oosten. Excel sior begint haar optreden met ’Irish Tune from County Derry’ en de ’Second Suite’ van Gustav Holst. Daarna zet de JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toespraak I 1.00 uur Wachttorenbespre king ;L.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 11