Opnieuw winst voorTTV Kwiek Paas inspiratie! Waddinxveen mist tweede periodetitel ff I a I .1 TOOS-turnsters naar kwartfinale NK Harry Bakker treedt terug Jubileum trimgroep Zin in een wedstrijdje? Zijn je banden opgepompt? Doe dan mee! X Rabobank 19 geslaagden B-diploma Nic Geers vist achtmaal Rowah zoekt 1 Moerkapelle Jubileum toernooi schaken goud op Redelijke vangst HSW WADDINXVEEN - Met een extra (koppel)wed- strijd in de Amstel-Drecht sloot de Hengelsportver- eniging Waddinxveen het winterseizoen af. handbaltalent 1 11“ SR ’ll Tachtig jaar G70EN7u< Weekblad voor Waddinxveen GroenRijk De Bosrand Gouwezoom OPENINGSTIJDEN: maandag: gesloten dinsdag t/m donderdag: 10.00 tot 17.30 uur vrijdag: 10.00 tot 21.00 uur zaterdag: 10.00 -17.00 uur Euromarkt 101 Alphen a/d Rijn Tel. (0172) 23 34 34 Méér dan 40 vloeren uit voorraad leverbaar voor scherpe DOE<HET<<ZELF MEENEEMPRIJZEN Rijke Tuinleven Op maandag 16 april 2001Start 15.15 uur in de Dorpstraat te Waddinxveen. j’. Jfr/. k; t f ”5^1 J PAGINA 29 WOENSDAG 4 APRIL 2001 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Mijn naam is Mijn adres is Postcode/Plaats 19 1 t KOM, KIJK EN VERGELIJK Tuinarchitect Horst Nalbach iedere zaterdag van 14.00 - 16.30 uur aanwezig raadt zich nog over zijn opvol ging- Bakker blijft wel redacteur van het clubblad Sportschakels. Af tredend en herkiesbaar is be stuurslid Bert Koetsier. A I I I I I I I I I I I 'Doorhalen wat niet van toepassing is. Uw kopij en/of advertenties voor het kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2, Waddinxveen. Prinsen Schouw 1, ALPHEN A/D RIJN Telefoon (0172) 47 52 99 WADDINXVEEN - Bij een internationaal tweedaags masterzwemtoernooi in het Franse Beauville slaag de Boskoper Nic Geers van de zwemclub 'Gouwe- staete’ er in om alle acht zwemonderdelen waarop hij uitkwam eerste te wor den. Het overdekte 50 m bad van Deauville ligt nabij de kust van de Seine Baai in het Kanaal en is gevuld met gezuiverd verwarmd zeewater. Het bad is gewild bij wedstrijdzwemmers omdat de gemaakte tijden in zout water theoretisch sneller kunnen zijn vanwe ge de iets hogere opwaart se druk op de zwemmers. En dat kan soms net ge noeg zijn voor een nieuw record. Er is daar dan ook een grote inschrijving: 435 zwemmers, I280 starts en I0I estafetteploegen. In Frankrijk heeft het mas- terzwemmen een grote vlucht genomen waarbij met name in de hogere leeftijdsgroepen in verhou ding veel goede wedstrijd zwemmers voorkomen. Desondanks wist Geers deze in zijn leeftijdsgroep van 60/64 jaar allemaal voor te blijven. Hij pres teerde dat op de 50 vlin der in 34.93, de 50 rug in 39.11, de 50 vrij in 31.46, de 100 vlinder in 1.27.59, de I00 rug in 1.25.17, de 100 vrij in 1.08.46, de 200 rug in 3.04.67 en de 200 wissel in 3.02.85. DE DOE-HET-ZELF-ZAAK LAMINAAT - PARKET - MASSIEVE VLOEREN gingen op de Balk een aantal dingen mis. Met een puntento taal van 26.383 behaalde zij een 26e plaats wat niet voldoende was voor plaatsing. Bij de junioren turnde José Droge een goede wedstrijd op de onderdelen Sprong, Balk en Vloer. Door een mislukking op Brug kreeg ze hiervoor 6.40 en be haalde zij met een puntentotaal van 28.916 de 20e plaats waar door zij 0.3 punten tekort kwam om zich te plaatsen voor de kwartfinale. We doen er dus alles aan om brokken te voorkomen. Maar mocht er dan per ongeluk toch nog iets misgaan? Dan ben je in ieder geval goed verzekerd via de ”Rabo-dagkaart”. Nou, ga jij straks als eerste over de streep? Dan krijg jij van ons een mooie prijs. (Wat het is verklappen we nog niet). Extra voorjaarsopeningen: 2® paasdag 16 april, zondag 22 en 29 april. Geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Maar eigenlijk is dat niet eens zo belangrijk. Dat jij er straks bij bent, dat is het allerbelangrijkste. Dus vul gauw de bon in en doe mee! O belspel) ongeslagen. Kees Vos moest in zijn laatste partij in drie games (21 -16/20-22/21- I8) de eer laten aan D.Ansink. Kwiek staat nu nog twee pun ten achter op BOK-I (Bode graven). De thuiswedstrijd van aanstaande vrijdag tegen BOK zal dus de beslissing brengen. Kwiek-2 speelde in de 2e klas se tegen BOK-2. Kwiek, op de tweede plaats, had een kleine kans tegen de koploper Helaas werd het een 3-7 nederlaag. Paul van der Hart won twee keer, Jacques Brand leverde zijn ren lid. Zij werden toege sproken door voorzitter Cor Rutgrink die een insigne en t- shirt overhandigde.Verder is gesproken door oud-voorzit- ter Peter Roest: Ook oud- trainer Nol van der Zalm was aanwezig. WADDINXVEEN - Secretaris Harry Bakker is in de voor jaarsvergadering van de voet balvereniging Be Fair op maan dag 23 april aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur be- totaal van 28.675. Bij de Senio ren wist Nelleke Droge zich te plaatsen voor de kwartfinale. Ze liet op alle toestellen een goede oefening zien en behaal de op Brug zelfs een hoge sco re van 7.90. Op Vloer wist zij met haar goed uitgevoerde oefening een 8.50 te behalen. Met een puntento taal van 31.650 behaalde ze uit eindelijk een 7e plaats. Leonie Heikens en José Droge deden eveneens hun best voor een kwartfinale plaats, echter tevergeefs. Bij Leonie Heikens punten. Ook de Sprong zat goed, alleen op de Brug misluk te haar zolendraai. Bij Dianne was de balkoefening minder goed, ze viel er twee keer af. Bij de Sprong had ze een zeer mooie overslag en haalde daar door 8.475 punten. Ondanks een lagere score voor de turnsters op Vloer wisten beiden meisjes zich te plaatsen voor de kwart finale. Jenny haalde met een score van 29.175 een 13e plaats en Dian ne werd 16e met een punten- Scheerder, Rick Boersma, Maai ke Luijendijk, Jeffrey Troost, La ra v.d. Salm, Monique Olst- hoorn, Hanad Yusuf, Jort van Dijk, Alexander Jansen, Maiko Goudriaan, Sander de Koning, Bert Houweling, Peter Sluijs, Pascal Vrijhoeven, Mark de Kie vit, Elseline v.d. Spek, Bart v.d. Ploeg en Annelies de Pater. aandeel met een overwinning, Rob Kappé won niet. BOK haalde hierdoor het kampioen schap binnen. Kwiek-3 speelde uit tegen het Goudse Flamin go’s-3. In poule D van de twee de klasse. Het is spannend om dat Kwiek de koploper is, op de hielen gezeten door TTVN-2 (Nieuwkoop) en Flamingo’s-3. In de lagere regionen staan nog steeds vier Kwiekteams aan kop. Kwiek-5 deed in de 3e klasse goede zaken door met 9-I van Vriendenschaar-13 te winnen. Henny v/d Meulen liet Twaalf deelnemers vingen gezamenlijk 35 kilo witvis. De vangst bestond louter uit grote brasem, een exemplaar van 2.450 gram - gevangen door M. Rei chard - spande daarbij de kroon. De prijzen gingen naar de koppels A. van Leeuwen/F. van Steenderen met 9.070 gram en M. Rei- chard/R.Jenner met 8.240 gram. Zaterdag start de zomer competitie. De eerste wedstrijd, in een serie van I0, wordt gevist in de Ou de Rijn. Belangstellende leden van de HSW kunnen zich op de dag zelf bij het station NS aanmelden vóór 06.30 uur. Dit is tevens het tijd stip van vertrek. Informatie is verkrijgbaar bij A. van Leeuwen, tel. 615225. denvergadering gehouden en dan moeten er vrijwilligers bij komen. Er worden vier scena rio’s genoemd als hulp uitblijft: a. het bestuur houdt het voor gezien en anderen mogen het opknappen, b. de club gaat ‘pro fessioneel’. Dat betekent dat er .horeca- prijzen’ aan de bar komen en contributie-verhogingen van meer dan tien procent, c. niet passief afwachten, maar actief besprekingen voeren over een samengaan metWSE, d.aan het einde van het seizoen 2001- 2002 sluit de voetbalvereniging Waddinxveen definitief haar deuren. Voorzitter Wim de Lange: „We zetten de zaak op scherp. We Het Volgend bestaat de voetbalver eniging Waddinxveen tachtig jaar. Maar het is de vraag of de oudste voetbalclub van Wad dinxveen dat jubileum met alle toeters en bellen kan vieren. In het clubblad De Scherpschut ter werd kort geleden het voortbestaan van de roem ruchte club van weleer ter dis cussie gesteld. Het komt er op neer dat het bestuur het voor gezien houdt als niet op meer steun van vrij willigers kan worden gerekend. Het vrijwilligerswerk staat bij veel sportverenigingen in Ne derland onder druk, maar bij Waddinxveen wordt de nood klok echt geluid. Op maandag 2I mei wordt de algemene le- In de tweede helft kwam Wad dinxveen goed weg toen inval ler Robin Huisman de kop doorkopte en Nairn Acchoud de bal rakelings voorlangs het doel van Versloot tikte. Aan de andere kant verzuimde Dion de Jong te scoren door precies in de handen van De Jager te rich ten. Even later stopte De Jager een inzet van Patrick Hooger- vorst. De late gelijkmaker van Gouderak betekende een kou de douche voor Waddinxveen. Drie spelers van de thuisclub kregen een gele kaart: Mark van Vliet, Peter van de Hoek en Marco Versloot. WADDINXVEEN - Een aantal turnsters van de Jazzdans Turnvereniging TOOS kreeg af gelopen zaterdag een nieuwe kans om zich via de Play-offs te plaatsen voor de kwartfinale van het NK-turnen. Jenny Geertsen, Dianne Teunisse en Nelle Dróge behaalden genoeg punten, zij mogen op deze kwartfinale hun oefeningen la ten zien. Jenny Geertsen en Dianne Teunisse turnen bij Pu pillen-1. Jenny had een mooie balkoefe ning, daarvoor kreeg ze 8.15 WADDINXVEEN - De Waddinxveense handbal vereniging Rowah bestaat dit jaar 10 jaar. Een mooi moment om een flinke stap voorwaarts te maken. De gemeenteraad van het Gouwedorp heeft de ver eniging de toe-zegging ge daan om de accommodatie naast de sportschool van Den Edel aan de Sniepweg te ver-beteren. Rowah hoopt het volgend seizoen ook met het ledenaantal te groeien. Zij mikt daarbij vooral op de jeugd. Immers de jeugd is de toekomst. Om aan dit streven inhoud te geven, verzorgt Rowah een tweetal handbalinstuiven, waarbij alle kinderen uit Waddinxveen en omstre ken van 6 tot 12 jaar van harte welkom zijn. De ’inlooptrainingen’ vin- den plaats op: woensdag 4 april van 14.00 uur tot 15.00 uur in sporthal De Duikelaar, woensdag 9 mei van 14.00 uur tot 15.00 uur op het handbalveld van Rowah, gelegen naast de sportschool Den Edel. Voor meer informatie: Marja Sloof, trainster, tel.nr. 0182-611066. Ofjaco Goedhart, bestuurslid - tel.nr. 0182-619792. MOERKAPELLE - De trim groep van de voetbalvereni ging Moerkapelle bestaat 25 jaar. Het jubileum werd met een etentje gevierd.Vier da mes, Marian Zwarteveld, Ger de Bruin, Aafke Hoogma en Nel de Knegt zijn al drie ja- hopen dat veel mensen naar de jaarvergadering komen om over de toekomst van Wad dinxveen te beslissen. Ik ben tien jaar bestuurslid, maar voel er niets voor op deze manier de kar nog langer te trekken”. Het bestuur werd ook gecon fronteerd met een grote con- tributie-achterstand van de le den. Inmiddels is achtduizend gulden binnen gekomen. „Maar dat heb ik wel I50 telefoontjes voor moeten plegen”, zegt secretaris Wim Waltman. Het boven staande heeft geen consequen ties voor het jaarlijkse Niek de Leeuw-toernooi voor vetera nen op 26 augustus. Dat toer nooi wordt deze zomer weer WADDINXVEEN - In het Gouwebad De Sniep te Wad dinxveen is op dinsdag 27 maart weer voor het B-diplo- ma gezwommen. Alle I9 kandidaatjes zijn ge slaagd. De namen van de kinderen die hun B-diploma hebben gehaald zijn: Sharona Kaptien, Mike HHmHHI WADDINXVEEN - Het eerste seniorenteam van tafeltennis vereniging Kwiek heeft de uit wedstrijd tegen het Nileta-I met 9-I gewonnen. Kwiek, dat nog kampioensaspiraties heeft, verbeterde hiermee het resul taat van de thuiswedstrijd (8- 2). Het was eigenlijk een makkelij ke wedstrijd. Vanaf het begin toonde Kwiek in de juiste vorm te zitten en liep vlot uit naar een 0-8 voorsprong. Wim van Wageningen en Ronald Ver- boon bleven (ook in het dub- I Ik wil wel laten zien dat ik hard kan fietsen. j Daarom doe ik mee aan de Rabobank Dikke Banden Race op maandag 16 april 2001 te Waddinxveen. j I I I I I I I I Ik ben een jongen meisje*. Ik ben geboren op I I Doe deze bon in een envelop zonder postzegel en stuur hem uiterlijk vóór 6 april 2001 naar: I Rabobank Gouwezoom, t.a.v. Arjan van Rangelrooy, Antwoordnummer 10042, 2800 VB Gouda. Je mag de bon ook bij ons afgeven. Ons adres is Kerkweg Oost 161 te Waddinxveen. de derde plaats staat. Her en der heeft Waddinxveen veel punten laten liggen. Bovendien werd door afvallige spelers en schorsingen vaak niet met het zelfde team gespeeld. Tegen Gouderak ontbraken Raymond Beij, Michael Blonk en Michiel Vunderink door uitsluitingen en Tim Bunnik is geblesseerd. Ook trainer Koes de Quillettes beseft dat het onder deze omstan digheden moeilijk is een vuist te maken. Kampioenen onderscheiden zich vaak door een vast elftal met zo min mogelijk mutaties. Gouderak waar trainer Ben Stukart (naarWSE) aan het ein de van het seizoen wordt opge volgd door Frans Smit moet roeien met de riemen die het heeft.Van het team dat een aan tal jaren geleden een seizoen in de derde klasse speelde zijn al leen Klazinus Speksnijder, Kha lid Acchoud en johan Steenber gen nog over.Volgend jaar heeft de club weer een A-elftal en hoopt daarna weer enkele goe de junioren naar de selectie te kunnen overhevelen. Het fraaie electronische score bord van Waddinxveen leek in de eerste helft niet te worden gebruikt. Eerst vlak voor het rustsignaal scoorde Stefan Kan- ters met een mooi schot het eerste Waddinxveense doel punt. Daarvoor had Marco Ver sloot rakelings over geschoten, stuitte de talenvolle Samir Ele- beidi op doelman De Jager en knalde Dion de Jong vervolgens naast. Aan de andere kant wis ten doelman Edwin Versloot en Erik van der Krans een fout van Wilfred Waltman op het nip pertje te corrigeren en schoot Khalid Acchoud na een goede actie naast. Natuurlijk hebben wij alle bijartikelen op voorraad. als enige een puntje liggen, Ed Slappendel en Jurgen Reichard bleven ongeslagen. Kwiek-6, eveneens koploper in de derde klas, liet met 5-5 onnodig pun ten liggen tegen het Moord rechtse IJsselvogels-2. Gijs v/d Torren en Dick Krouwel won nen twee partijen, Martin van Tol won één partij. Kwiek-10 speelde de belangrijke wed strijd tegen het Haastrechtse TOP-13. In de 4e klasse deel den ze de punten waardoor Kwiek op gelijke afstand van TOP aan kop blijft. MOERKAPELLE - In dorpshuis ’Op Moer’, wordt 14 april het jaarlijkse Rapid Toernooi ge houden. Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum wordt dit gevierd met veel extra’s. Er wordt geschaakt in 4 groepen: senioren A (rating 1600), seni oren B (rating <\/p>5,- .senioren f 10,- Voor de jeugd zijn er bekers te winnen, bij de senioren zijn er vijf geldprijzen vanaf 300,- voor groep A en vijf prijzen in natura voor groep B, plus een extra prijs voor de beste jeugdspeler tot en met 16 jaar. De zaal gaat open om 9.30 uur, aanvangstijd is 10.00 uur en de prijsuitreiking zal omstreeks 16.00 uur zijn. Er worden zeven ronden Zwitsers gespeeld en het speeltempo is 20 min. p-p-p-p- De D en E jeugd spelen 9 ronden met 15 min. p-p-p-p- Er kunnen maxi maal 80 senioren en 40 jeugdspe lers meedoen. Aanmelden kan tot 13 april bij Ben van Geffen, Jhr. van de Wetstraat 64, 2751 AL Moerkapelle, tel: 079- 5932238, of per e-mail: benvangeffen@het- net.nl onder vermelding van naam, vereniging en rating. Waddinxveen (in donker tenue) in de aanval tegen Gouderak. Vlak voor sprong. Ben je tussen de 8 en 12? Kun je goed uit de voeten op je fiets? Laat dat dan maar eens zien! Geef je op voor de Rabobank Dikke Banden Race. Leuk, en ook nog eens span nend... Een échte wielerwedstrijd op een kort parkoers. Fietsen om het hardst, tegen jongens of meisjes van je eigen leeftijd. En zeg maar tegen je ouders dat het allemaal heel veilig is. Samen met Stichting Wielerronde Waddinxveen zorgen we daar voor. Het parkoers is op een veilige plek uitgestippeld. Je krijgt een valhelm (en je eigen rugnummer!). tijd verspeelde de thuisclub een 1-0 voor- (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) Door Bert Hertog WADDINXVEEN - Door een l-l gelijkspel tegen het laag geklasseerde Gouderak kan de voetbalclub Waddinxveen de tweede periodetitel wel vergeten. De concurrerende ploegen Nicolaas Boys en Kralingen haalden wel de volle buit binnen. Waddinxveen kan de hand in eigen boezem steken. De Wad- dinxveners hadden in de eerste helft al duidelijk afstand kunnen nemen van Gouderak. Een ze ker na de rust nadat Gouderak- doelman Jerry de Jager, die hands maakte buiten het straf schopgebied, door scheidsrech ter Ad Eegdeman uit Moordrecht uit het veld was ge stuurd. Johan Steenbergen, die in zijn jeugdjaren op doel heeft ge staan maar na derhand veldspelen werd, nam de taak van Jerry de Jager over. Met een ge weldige redding voorkwam hij uit de vrije trap van Samir Ela- beidi een tweede doelpunt van Waddinxveen. Prompt begon nen de gasten aan een tegen aanval, die eindigde doordat de ingevallen Gerard Moliej de doorgebroken Khalid Acchoud ten val bracht. De strafschop die Gouderak kreeg te nemen werd benut door Richard Bak ker: l-l. Met vereende krachten pro beerde Waddinxveen het nu merieke voordeel nog in een overwinning om te buigen. Schoten van Wilfred Waltman en Stefan Kanters gingen ech ter naast het doel van Goude rak, dat zelf eenmaal heel ge vaarlijk was bij een vrije trap van Khalid Acchoud. Met de grootste moeite kon doelman Edwin Versloot de winnende treffer van de Gouderakkers voorkomen. Het ziet er naar uit dat Wad dinxveen het doel in deze com petitie, terugkeer in de vierde klasse, niet gaat halen. De geel zwarten hebben nog vier wed strijden te gaan en kunnen in de eindstand alleen op papier nog gelijk komen met Om moord dat met 31 punten op ja J w

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 29