“Je blijft je verbazen” Familieberichten Stationsstraat 16 l TEL. 0182-612958 i ZWIRS UITVAART IjEfetoETOWl SHOWROOM geopend van dinsdag t/m zaterdag vrijdag koopavond KUNSTGEBITTEN i i i i i i Go Tel.: (0182) 6122 00 Bel: (0800) 023 44 45 bruikbare spullen bij u thuis op BEGRAFENISSEN EN CREMATIES I I I I I Wij halen gratis uw oude nog V.O.F. Boring Consultancy TEL. 0182-615055 TOEWIJDING AANBIEDING APRIL HOME SHOP SERVICE NEDERLAND Tel. 0182 - 529163 NUVU Uitvaartverzorging van der Mammen TTTTT lil HAAL HET BESTE IN JEZELF NAAR BOVEN Curcussen in groepsverband of individueel VAN DEN BERG HEFRA v.o.f. Voor alle gezindten en geestelijk. 27 i BEKENDMAKING woensdag 25 april 2001 102 102 BEKENDMAKING van lijden tot ’’Heerlijkheid”. M.E. DE JONG-GROENENDIJK Garage |van der Knijff Ruud, Inge en Greet - TON VAN GENT De Goudse Waarden BEKENDMAKING MEUBELS IN EEN NIEUW JASJE? CVU Biezen 48 2771 CL Boskoop Trooste de Here haar kinderen en kleinkin deren in dit verdriet. De Here heeft Thuisgehaald onze geliefde vriendin, mevrouw Wij wensen jullie heel veel sterkte en troost na het overlijden van jullie vader en man Biezen 36 2771 CL Boskoop We zijn dankbaar voor de liefde die we van haar hebben ontvangen. Haar hartelijkheid, dienstbaarheid en wilskracht blijven voor ons een voorbeeld. Klas 3 e VZ Carola Stefan ie Gina Artemis Tamara Rianne Tessa llhame Karin Naomi Elodie Geranda Karin Renske Melanie Delindy Nathalie Ik geef je nieuwe kracht, Mijn Geest komt in je wonen. Vertrouw maar op mijn kracht, Ik zal je geloof belonen J. Loef, P. Loef-Koetsier kinderen en kleinkinderen Al sinds 1966 dé specialist in Midden-Holland met onze prijs, kwaliteit, garantie en service. Kom vrijblijvend eens kijken in onze showroom. MELDING VAN OVERLIJDEN: 0800-345 67 89 (GRATIS) Nu lessen... Klas 4 f VK Henri Jasper Daniël Mark Youns Stephan Sean Joost Soumaia Maarten RIE DE JONG-GROENENDIJK sinds 1977 weduwe van Dirk de Jong BEL OF KOMT U EENS LANGS' MET DE GROOTSTE - Een koel-/vriescombinatie van een bekend topmerk met 310 liter inhoud nu tijdelijk voor fl. 799,-* de eerste 100 bestellingen krijgen een gratis Grundig Discman (t.w.v. 149,-) ‘exclusief verwijderingsbijdrage Het goedkoopste telefonische warenhuis van Nederland Energie en Bewustzijn Effectief omgaan met energie Informatie en cursusdata kunt U opvragen bij: ERKEND LID VAN Als het om vertrouwen en eerbied gaat - -wilck WIERICKE Wijchen: Henk en Ellen Utrecht: Elly en Gerard Anne-Marie Pieter Eline Dorine Mijdrecht: Cees en Ineke Puck en Frank Tim Penny Vicky Woerden: Dick en Anneke Marike Annelies Karlijn Laura Boskoop: Marianne en Wil Annemiek Rolf Onno Dus profiteer snel op www.h-s-s.nl (The simple way to save money) Communicatie en relaties Donderdag 5 april is de uitvaartdienst om 11.00 uur in voornoemde kerk. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraaf plaats aan de Roemer te Boskoop. WWli WAWILCK r& WIERICKE Woensdag 4 april komen we om 19.30 uur bij elkaar voor de avondwake in de parochiekerk van St. Jan de Doper aan de A.P. van Neslaan te Boskoop. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de parochiezaal. WILCK WIERICKE 7 f TZU?? few - 1966 Niemand leeft voor zichzelf 4 april 1919 11 april 2001 Waddinxveen, 4 april 2001 102 mogelijkheden. UITVAARTZORG Gratis Tips Waddinxveen, 4 april 2001 Bovag erkend Waddinxveen, 4 april 2001. Julianastracrt 24 PLV kwahteftsprodukt l DAG en NACHT bereikbaar www.zwirs.nl rolluik- en zonvueringspecialist SOMFV REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT NEDERLANDSE VERENIGING VAN ERKENDE UITVAARTONDERNEMINGEN Noordzijde 124 2411 RG Bodegraven Vrouwenhuisstraat 24 Kattensingel 47a Lage Gouwe 64a BREDEWEG 31, MOERKAPELLE TELEFOON (079) 593 17 28 Voor kettingzagen groot of klein, moet u bij ons zijn! Handelen reparatie van: personenauto’s, bedrijfsauto’s, tuin- en parkmachines, hydraulische slangen. Personeel gevraagd Tel Fax Mobiel GEBRUIKTE KASSENBOUW KASSENSLOOP 0174-62 05 14 0174-28 98 62 06 - 222 357 83 Op de agenda van deze bijeenkomst staan onder meer de volgende zaken: De dijkgraaf van het waterschap, ing. C.M. Kroes Voor degenen die menen dat de onmiddellijke uit voering van een besluit voor hen onevenredig nadeel meebrengt, bestaat de mogelijkheid aan de president van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, te verzoeken om een voorlopige voorziening te tref fen. Het waterschap Wilck en Wiericke maakt bekend, dat gedurende de periode van 11 april tot emmet 24 april 2001 voor een ieder ter inzage ligt: Nr. 010367 M.C. Stolker te Boskpop voor het maken van een dam in een ten noor den van het Flijneveld te Boskoop gele gen watergang ter hoogte van huis nummer 62. Tevens kunt u nu op onze verbeterde website alle merken en producten van de diverse merken zien en vergelijken!!! Rijbewijs A-motor al snel je rijbewijs en genieten op de motor! 3665 AK Bleiswijk tel. (010) 521 71 33 of (06) 21 54 19 98 2771 DX Boskoop Tel. (0172)21 38 90 Fox (0172)21 65 53 Anna van Burenstraat 8 2741 VG WADDINXVEEN DAG EN NACHT BEREIKBAAR Algemene Boskoopse begrafenisonderneming W. van Berkesteijn Voorofscheweg 284, 2771 MP Boskoop Telefoon (0172) 21 21 22 Fax (0172) 21 01 41 TtL. (0172) 6156 94 ZUIDPLASLAAN 59 - 2743 CW WADDINXVEEN DAG EN NACHT DIRECTE HULP BIJ OVERLUDEN Winkel/Showroom, Energieweg 11,2421 LM Nieuwkoop Tel. (0900) 202 10 77 of (0172) 570631 C. Busken Huetstraat 23, Gouda Sylvia en Fer Buring - Woubrechterf 108 - Waddinxveen - Tel.: (0182) 63 55 48 UITVAARTVERZORGING Voor Waddinxveen en Boskoop Met eerbied en respect s h o p MEUBELEN KLEDING ELEKTRISCHE APPARATEN SPEELGOED CURIOSA BOEKEN PLATEN Commissie Financiën maandag 9 april 2001 om 15.00 uur Commissie Waterstaat woensdag 11 april 2001 om 13.30 uur Commissie Bestuurszaken woensdag 11 april 2001 om 15.00 uur gouds kan- De op de te behandelen onderwerpen betrekking hebbende vergaderstukken liggen vanaf de datum van deze bekendmaking tot de aanvang van de vergaderingen voor eenieder op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur koste loos ter inzage op het kantoor van het waterschap, Noordkade 64, 2717 EZ Waddinxveen. (Telefoon: 0182-623288). Kappers- personeel Wij hebben plaats voor: jr. sty list A+B, hairstylist 1,2,3 evt. herintreders, weekendhulpen (scholieren). Salon Snel, Tous- saintstr. 48, Alphen a/d Rijn, 0172-473056 www.salonsnel.nl om 20.00 uur een openbare bijeenkomst van de Verenigde Vergadering zal worden gehouden in het kantoor van het waterschap, Noordkade 64 (gebouw C, 3e etage) te Waddinxveen. Bezwaarmogelijkheid: Belanghebbenden kunnen volgens het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht binnen een ter mijn van 6 weken na deze bekendmaking tegen deze besluiten bezwaar maken bij het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Wilck en Wiericke, Postbus 30, 2740 AA Waddinxveen (telefoon (0182) 62 32 88, telefax (0182) 62 32 90). Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn. Ook na het indienen van een bezwaarschrift blijft de inhoud van het besluit van kracht. In samenwerking met gediplomeerde uitvaartverzorgers, verzorgen wij begrafenissen en crematies. Ook voor de rooms-katholieke parochies te Boskoop (met ruim 38 jaar ervaring), Waddinxveen, Hazerswoude, Reeuwijk en omstreken. Venlo kassen 3.20 m of 6.40 m traliebouw Breedkapkassen, Bedrijfsruimten Verw. Installaties Hobbykassen en serres Vraag vrijblijvend prijsopg. van elke maat of type kas Open: maandag t/m vrijdag 09.00 tot 21.00 uur. Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur. Ter voorbereiding van deze vergadering zullen de volgende commissies bijeenkomen op de daarbij genoemde data: De bijeenkomsten van de Verenigde Vergadering en de commissies zijn openbaar. Na opening van de vergadering kunnnen toehoorders het woord voeren over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen, met uitzondering van agendapunten betreffende het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. Een spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. Dijkgraaf en heemraden van het waterschap, de dijkgraaf, ing. C.M. Kroes de secretaris-directeur, W. Nomen Voor onze kinderen (3&1) zoeken wij voor de komende maanden een oppas voor 2 of 3 dagen per week. Periode mei tot eind aug. bijvoorkeur aan huis. (0172) 21 69 44 Op het juiste moment kiezen voor jezelf Beter leren communiceren Diep bedroefd hebben we onverwacht afscheid moeten nemen van onze lieve moeder en oma De dijkgraaf, voorzitter van het Waterschap Wilck en Wiericke, maakt als voorzitter van de Verenigde Vergadering bekend, dat op: Dijkgraaf en heemraden van het waterschap, de dijkgraaf, ing. C.M. Kroes de secretaris-directeur, W. Nomen het ontwerp-jaarverslag 2000 van het waterschap Wilck en Wiericke; mededelingen (goedkeuring WBP 2000) •financiële bijdrage aanleg hoogwatersloot Stein en aanpassingen waterhuishouding Stein ontwerp-peilbesluit Grote Westeindsche Polder, peilvak 4g kredietaanvraag overname twee onderbemalin- gen tot een peilvak (blokbemaling) in het kader van het Peilbesluit Grote Westeindsche Polder, peilvak 4 g kredietaanvraag aanpassing centrale alarmering en besturingsysteem verhoging kredietaanvraag 1e Tocht in Polder de Noordplas ontwerp-jaarrekening 2000 inclusief jaarverslag 2000 Belangstellenden kunnen tijdens kantooruren het ontwerp inzien op het kantoor van het Waterschap Wilck en Wiericke, Noordkade 64, 2741 EZ Wad dinxveen. Gedurende de termijn van inzage kun nen belanghebbenden bij de Verenigde Vergade ring van het Waterschap Wilck en Wiericke, Postbus 30, 2740 AA Waddinxveen schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen tegen het ..ont werp-jaarverslag. Het waterschap Wilck en Wiericke maakt bekend, dat besloten is de volgende Keurvergunningen te verlenen: Nr. 010379 NUON NPM Netwerk te Leiden voor het leggen van een: A. 0 50 mm HPE mantelbuis t.b.v. van de doorvoer van een elektriciteitska bel door de langs de noordzijde van de Otweg te Boskoop gelegen watergang (t.h.v. huisnummer 15); B. o 63 mm stalen mantelbuis t.b. v. van de doorvoer van een elektriciteitska bel door de Otweg (Boezemkade) ter hoogte huisnummer 15; C. 0 50 mm HPE mantelbuis t.b.v. van de doorvoer van een elektriciteitska bel door de langs de noordzijde van de Otweg gelegen watergang ter hoogte huisnummer 15a; D. 0 63 mm stalen mantelbuis t.b.v. van de doorvoer van een elektrici teitskabel door de Otweg (Boezem kade) ter hoogte huisnummer 15a; E. 0 50 mm HPE mantelbuis t.b.v. van de doorvoer van een elektriciteitska bel door de langs de westzijde van de Nesse gelegen watergang ter hoogte huisnummer 9; F. 0 50 mm HPE mantelbuis t.b.v. van de doorvoer van een elektriciteitska bel door de langs de westzijde van de Nesse gelegen watergang ter hoogte huisnummer 10; G. 0 63 mm HPE mantelbuis t.b.v. van de doorvoer van elektriciteitskabel door de langs de westzijde van het Jagerspad gelegen watergang ter hoogte huisnummer 2; H. 0 32 mm MPE gasleiding door de langs de westzijde van het Jagers pad gelegen watergang ter hoogte huisnummer 2. Bel voor informatie: 0800 - 288 22 55 (gratis) Uitvaartcentrum "Gouwehof Alberdingk Thijmlaan I, Waddinxveen Diverse opbaar- mogelijkheden. ISO 9002 I1 Heemskerkstraat 16 Meubelstoffeerderij (VI Mj V II ,1. 1-1 Commercieel personeel TOPVERKOPERS gezocht voor Bedrijven in het Groene Hart van Nederland. Het betreft o.a. woninginrichting, keukens en bouwmaterialen. Ben je in voor een commerciële uitda ging? Bel Creyfs Interim: 0172- 212424. Gevr. het boekje "de zeven wetten v. succes" v. Deep ak Chopra Tel. 0172-0172-573836 T.k. robotron TEKENTAFEL 80x140 cm. z.g.a.n. 100,- Tel: 0172-615794. T.k. DAKDRAGERS en fiets- dragers voor 3 fietsen 100,- Tel: 0172-614738. T.k. electr. grasmaaier com pleet in goede staat merk Gut brod ƒ99,-0348-418653. T.k. BUNG. TENT 6-pers. keuken kastje 300,- Tel: 0348-424308. Caravan kussens 1x180x63 cm, 1x170x63, 1x145x34, 1x170x234/150. 0182-618512 Tk. magnetron 700 watt comap nieuw in de doos gew. lotery ƒ150 0172-421462. Tk. hangklok m. klepel eik.kast Westminster uurwerk op bat. nw ids ƒ100 0172-421462 Koelkast, vrieskast, wasmachi ne, droger, vaatwasser, gasfor- nuis 999. 06-27163446. 2 hanglampen p.st. ƒ30,- cd- zuil ƒ30,- lektuurbak f25,- Plantentafel ƒ25,- 0348-425235 Tk. alle maten poppenkleertjes zeer goedkoop v.a. ƒ4,- tel. 0348-401225. T.k. Peugeot racefiets 10 vers, op nieuwe banden, f 100. Tel. 0172-509882. T.k. gevr. alle soorten plateel: vazen borden nen/inktpot. 0172-211429. Wie heeft voor mij de brandpul 1956 v.d. Brandbrouwerij. Bet. h, prijs 0172-494927. Tk. Walker fitness app. cp. /200 garagedeur nw.st. ƒ300. 0172-518106. Wij verzorgen uitvaarten in de gehele regio. Niet plaatsgebonden. Thuis opbaring mogelijk, als mede in alle rouwcentra. Wilsbeschikking. Al in uw regio sinds 1979 U vindt onze kringloopwinkels in: Woerden: Touwslagersweg 21 Bodegraven: Portugalweg 4 Schoonhoven: Achterwetering 13 Montfoort: Gouda: Gouda: Waddinxveen: Noordkade 68a Algemeen 102 Gezocht: Medewerkers in de Groen- en GRONDSECTOR in meerdere plaatsen in Midden- en West-Nederland, goede verdiensten, afwisselend werk. Bel snel of kom langs! Creyfs Interim, Meulmansweg 2a, Woerden, 0348-411838 (tele fonisch bereikbaar ma. t./m za. tot 21.00 uur) Gevraagd MARKTVERKOPER m/v. Wie wil met mij zuivelpro- dukten verkopen in een mo derne verkoopwagen op ver schillende markten. Vroeg opstaan geen bezwaar. Goede toekomstmogelijkheden. Prima beloning. Graag i.b.v. eigen vervoer. Inlichtingen: C. Noord- hoek, tel. 0172-612437. Voor verschillende bedrijven in de regio Woerden zijn wij op zoek naar MAGAZIJNKRACH- TEN met heftruckervaring. Bel snel of kom langs! Creyfs Inte rim, Meulmansweg 2a, Woer den, 0348-411838 (telefonisch bereikbaar ma. t/m za. tot 21.00 uur) Gezocht MODELLEN!! My Way Models zoekt modellen; jong, oud, dik, dun, kort of lang. Géén inschrijfgeld. Ervaring niet vereist! Bel voor afspr. 7.00-22.00 uur. Tel. 020- 5708942 of tel. 030-6701432. Aankomend HOVENIERS gezocht voor Boskoop en om geving. Eigen vervoer is ge wenst. Creyfs Interim. Tel: 0172-212424, Werken als visagist(e) hairsty list^)? Bel ELITE, erv. Niet noodzakelijk opl. mog. Info 0418-653153. Gevraagd SCHOLIEREN per direct voor in de kwekerij A. J. Ie Clercq tel. 0172-475502. Opbaargelegenheid o.a.: Waddinxveen: Aula begraafplaats Alberdingk Thijmlaan 6 Ook thuis opbaren Voor een persoonlijke en stijlvolle begeleiding van uitvaarten Vooraf regelen van uw uitvaart mogelijk DE ZORG DIE MEDEWERKERS VAN CVU UITVAARTZORG AAN EEN UITVAART BESTEDEN, GAAT ALTIJD NET EEN STAPJE VERDER. Buitenland 601 Supervoordelige AUTOREI- ZEN Nederland, België, Duits land, Oostenrijk, Italië, Zwitser land en Tsjechië! Weekend, midweek of week, in hotel of bungalow, midden in de stad of in de natuur... we hebben voor ieder wat wils! Bel Kras Ster vakanties 073-5999999 voor de gratis autokrant(en) van uw keuze (www.kras.nl) ilV .JAAR,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 4