Foto’s Ton Bennemeer bekroond 1 ra Autoschade... Met Het Droomhuis verkopen Marcel en Karin hun droom voor ieders huis Boskoopse winkel Monique is verhuisd 44e nachtrit De Gouwe Controles Waddinxveen Helpende Handen houdt Voorlichtings avond Tractor op het strand Rijders verkoping MS in GHZ groene wetten M.B.V.O op dagtocht 4 Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 0172 - 21 66 54 MM 3LZJ3 Project ’Ouderen werken aan veiligheid’ kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2, Waddinxveen. Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor PROFILE REPAIR SCHADECENTER Schadecenter van Leeuwen 111$ PAGINA 27 WOENSDAG 16 MEI 2001 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN De Week van de Veiligheid De foto waar Ton Bennemeer een prijs voor ontving. (Foto: Ton Bennemeer.) De nieuwe Waddinxveense meubelzaak Het Droomhuis. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) 4 tl Knap vervelend en het komt altijd ongelegen. Geen auto tot uw beschikking en u had zich uw avond anders voorgesteld dan u te buigen over de administratieve afhandeling met de verzekeringsmaatschappij. openden ze hun deuren. „We zijn gespecialiseerd in teakhout en dan van echte antieke hou ten meubelen tot oud hout waar nieuwe meubels van zijn WADDINXVEEN - FotograafTon Ben nemeer uit Waddinxveen kreeg vorige week een eerste prijs in een grote na tionale portretwedstrijd op de Kodak Professional Portrait Award, een foto wedstrijd om de portret- en bruidsre portage fotografie in ons land te stimu leren. De bekroonde foto behoort tot de categorie kinder-Zjongerenportret. De nationale jury reikte de prijs uit van wege de kwaliteit en de originaliteit van de bekroonde foto. „Pakkend door zijn eenvoud”, aldus de vakjury in een toe lichting op de bekroonde foto. „Hoe lan ger je er naar kijkt, hoe sterker de foto wordt". Bennemeer kreeg tevens een eervolle vermelding in de categorie groepsportret. De vakjury heeft het werk van Ton Bennemeer gekozen uit meer dan duizend inzendingen van 242 Nederlandse vakfotografen. De wed strijd stond in het teken van stijlvolle, vernieuwende portretfoto’s die als 'am bassadeurs van het vak’ kunnen dienen. De jury heeft bij haar keuze vooral gelet op aspecten als vakmanschap, creativi teit, emotie en innovatie. kwmw xoac WADDINXVEEN - Het pand aan de Rijnlandstraat nummer 4 is in zes weken tijd omgetoverd tot een sfeervolle meubelzaak met een Aziatische uitstraling. C4A4MMa>M«>«acrr< gemaakt”, licht Marcel het as sortiment toe. Teakmeubelen in het blank, ge lakt en donkergefinished vullen de ruimte. Samen met de stof fen en leren banken en stoelen is het aanbod compleet. Achter een aantal van de showmodel len of kunstwerken heeft Mar cel een verhaal. Zo staat er bui ten voor de entree een riksja. „Nee, dat is een bedjak. In India heet deze fietstaxi een riksja, maar in Indonesië een bedjak en daar komt ’ie vandaan”, ver telt Marcel. Vlak naast de deu ren en voorbij de twee bam- boeplanten staat een originele Indonesische relaxstoel. „Kijk”, begint de eigenaar en loopt naar de stoel, „je schuift de armleuningen eronder uit en je kunt er je benen op leggen. Re laxen maar.” Achter in de winkel staan nog twee beelden van een man en een vrouw. „Die mag je alleen per twee kopen en je mag ze ook nooit van elkaar scheiden, dat brengt ongeluk. Daar hou ik me trouw aan.” Die kennis over de meubelen verander, is zo’n schouw ide aal”, vertelt ze enthousiast. Marcel vult aan: „we hebben ook een schaal daarvan voor binnen en buiten van Jan de Bouvrie.” Wat ze in ieder geval allebei belangrijk vinden, is dat ze meubels hebben staan voor elk soort portomonee. Marcel: „We hebben scherpe prijzen en dat willen we zo houden. Be taalbaar en snel leverbaar is ons motto.We hebben ook een ma gazijn en importeren zelf, en onze jarenlange ervaring heeft ons geleerd met wie we wel en niet in zee moeten gaan.” Het echtpaar komt zelf uit Al- phen aan den Rijn, maar vonden dat ze met hun meubelzaak een mooi plekje zouden hebben in het Gouwedorp. „Dit is toch het kloppend meubelhart van de randstad, dus daar horen wij ook. Bovendien onderscheiden we ons weer van de andere meubelzaken hier in de buurt omdat zij vaak een mix hebben van soorten meubelen en wij zijn echt een speciaalzaak in te akhout.” WADDINXVEEN - Autoclub De Gouwe Rijders organiseert op 23 mei haar traditionele 44e nachtrit. Evenals voorgaande ja- ren hoopt het bestuur dat het weer een gezellige rit zal wor den. Na de rit zal tekst en uit leg worden gegeven wat men wel en niet goed heeft gedaan. Deelnemen aan deze puzzelrit kan per auto of motor. De in schrijving voor deze rit is bij: Startplaats: Restaurant Paddle’s, Zuidkade 4a 2741 JA Wad dinxveen. N.B. Parkeren en starten op Raadhuisplein (te genover het gemeentehuis). In schrijven: 23 mei vanaf 19.30 u. tot 20.30 u. Starten: Vanaf 20.00 uur. Ook niet-leden zijn van harte welkom. V «<asi: j Fwloscbade-A hersteller Deze zaak is de droom van Marcel en Karin Koetsier, het is dan ook niet verwonderlijk dat het de naam Het Droomhuis heeft meegekregen. Op I mei voor bepaalde maten van kleding.” Monique Mode is ruim 75 jaar geleden opgericht on der de naam Firma J. G. van Willigen. Opa van Willigen verkocht per bakfiets of kof- fier zijn manufacturen. In 1930 opende hij een manu facturenwinkel in Waddinx veen en werd in 1954 opge volgd door zijn zoon A. van Willigen. Hij zette per bak fiets en later op de markt het werk van zijn vader voort, later ging hij zich toe leggen op damesmode. In 1971 werd de eerste Mo- niuqe Mode geopend in Waddinxveen, sinds 1974 is er een vestiging in Zoeter- meer en sinds 1977 in Maassluis. In september werd een Bo- skoopse vestiging geopend en in 2000 volgde het vijfde filiaal in Nieuwerkerk a.d. IJssel. Schadecenter van Leeuwen regelt het voor u. En u krijgt ook nog een perfect herstelde auto terug. We zitten in Waddinxveen op bedrijventerrein Coenecoop. Maar u kunt ook bellen: 0182-621831. Vierentwintig uur per dag. Voor het geval u ergens staat met schade... W’VEEN/BOSKOOP - Mo nique Mode Lingerie, met een vestiging in onder meer Waddinxveen en Boskoop, heeft in Boskoop een nieuw onderkomen gevonden. Met deze verhuizing is niet alleen het adres is gewijzigd, maar ook de naam en het logo. In de nieuwe winkel is de ruimte eens zo groot waar door ook de collectie uitge breid is, met onder meer jacks. Monique Mode richt zich op de doelgroep vanaf 35 jaar, maar heeft ook lingerie voor jongere klanten. Men sen kunnen er terecht voor nette gelegenheidskleding, maar ook voor sportieve kledij. Directeur A. van Willi gen: „We zijn geen lingerie- speciaalzaak geworden, wel hebben we diverse merken. Als iemand iets speciaals zoekt, dan kunnen we het bestellen. Dat geldt ook WADDINXVEEN - Vrouwen vereniging 'Helpende Handen’ houdt op zaterdag 19 mei van I0.00 tot 15.00 uur weer een verkoping op het Kerkplein van de Christelijke Afgescheiden Gemeente aan de Dorpstraat 5. Net als voorgaande jaren is de opbrengst onder meer be stemd voor Roemenië, via de stichtingen H.C.R. en ZoBeRo. Op deze dag is te vinden: hand werken, Roemenië producten, brood en banket, bloemen en planten, zuivel, fruit, speelgoed trum vindt en knuffels, een sjoelbak en in het grabbel-pakhuis is het altijd prijs. Voor de lekkere trek zijn er puddingbroodjes en slaatjes, snoepgoed, koffie, thee of limo nade. WADDINXVEEN - In het Anne Frank-activiteitencen- van 5 tot en met 8 juni de ’Week van de vei ligheid’ voor senioren plaats. Deze week wordt georgani seerd door de gemeente Waddinxveen, het Regionaal Zorgberaad Midden Holland, de Huurdersvereniging Waddinxveen, Zevenhuizen/Moerkapelle, de Politie Mid den Holland en de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk. Coenecoop 250, 2741 PL Waddinxveen tel: 0182-621831, fax 0182-621841 email: info@vlcoenecoop.nl internet: www.vlcoenecoop.nl ZEVENHUIZEN - Een 19-jarige man uit Moerkapelle reed za terdag I2 mei rond I8.30 uur met zijn tractor rondjes over het strand van het recreatiege bied Zevenhuizerplas. Er waren op dat moment nog veel men sen aanwezig. De man bleek te veel te hebben gedronken, de uitslag van de ademanalyse was 550 ug/l. Het rijbewijs van de man werd ingevorderd, hij kreeg een rijverbod van 6 uur en een proces-verbaal. In Midden-Holland is door ou derenorganisatie en het Wel zijnswerk voor Ouderen ’veilig heid’ gesignaleerd als belangrijk aandachtspunt voor ouderen. Twaalf gemeenten in Midden- Holland en de Politie Hollands Midden hebben zich aangeslo ten bij het Regionaal Zorgbe raad om van daaruit een sa menwerkingsproject 'Ouderen werken aan Veiligheid’ op te zetten. De hoofddoelstelling van het project is: het informeren van ouderen over inbraak- en on- gevalpreventie en het verbete ren van de (onveilige) woon- en leefomgeving van ouderen, waardoor ouderen zo lang als mogelijk is zelfstandig kunnen blijven wonen. Daaraan kunnen ouderen zelf een bijdrage leve ren. Het aantal ouderen neemt sterk toe. Uit landelijke cijfers blijkt, dat op dit moment ruim 22% van de Nederlandse bevol- GOUDA - Het Groene Hart Ziekenhuis houdt op dinsdag 22 mei een voorlichtingsavond over MS (Multiple Sclerose) in samenwerking met de MS Ver eniging Nederland, rayon Gouda. Deze avond vindt plaats in de Gehoorzaal op de Bleu- landlocatie van het GHZ, Bleu- landweg 10. De avond start om 20.00 uur, de zaal is open vanaf I9.30 uur en.de toegang is gra tis. Patiënten en hun betrokke nen zijn van harte uitgenodigd deze avond te bezoeken. Aan melden kan bij het Bureau Pa tiëntenservice van het GHZ, tel. 0182-566324 (tijdens kan tooruren, vrijdag tot I4.30 uur). uit Indonesië hebben Karin en Marcel opgedaan toen ze allebei in een meubelzaak werkten. Marcel: „Vijftien jaar lang heb ik ervaring in de meubelhandel opgedaan en nu wilde ik wel eens voor mezelf beginnen. Die droom hadden we al een tijdje en die is nu werkelijkheid.” Het waren even hectische weken, maar tevreden zijn ze wel. Kar in: „we hebben veel geklust en geverfd en nu staat eindelijk al les op zijn plek.Van de mensen krijgen we ook leuke reacties en dat is goed om te horen.We zijn tenslotte zelf helemaal weg van teak en als we dat kunnen overbrengen op onze klanten dat zijn we geslaagd.” Karin is vooral trots op de gel- schouw waar ze er op de eer ste dag al gelijk één van hadden verkocht. „Dat is een schouw met drie gelpotjes van een hal ve liter. Als je ze aansteekt heb je ruim twee uur een haard vuur. Zelf ben ik er helemaal weg van omdat je niet aan een rookkanaal vastzit. En aangezien ik vaak mijn interieur in huis REGIO - In de politieregio Hol lands Midden is op dinsdag 24 april het project ’Groen’ van start gegaan. De politie wil met dit project meer zicht krijgen op de naleving van de regels van de groene wetten. Groene wetten zijn de Jachtwet, Visse- rijwet, Vogelwet en Natuurbe schermingswet. De politie gaat de komende tijd meer contro leren in het veld op de naleving van die wetgeving. Bij overtre dingen zal verbaliserend wor den opgetreden. Voor eventu ele vragen kunt u contact opnemen met de plaatselijke politie, bereikbaar via telefoon nummer 0900-8844 of het mi- lieuteam-zuid, tel.0182-389500. king 55 jaar en ouder is. In de komende jaren zal dit groeien naar 30% en hoger.Verder ont staat er een groeiende behoef te aan langer zelfstandig wonen in eigen leefomgeving. In het jaar 2010 wordt meer dan de helft van de Nederlandse wo ningen bewoond door ouderen boven 55 jaar. Veel ouderen voelen zich vaak onveilig in huis, straat of buurt. Gevoelens van onveiligheid kunnen de kans op vereenzaming en soci aal isolement vergroten. Dit kan leiden tot een versnelling van het aanmeldingsproces voor het verkrijgen van een aanleunwoning, terwijl dat voor betrokken oudere uit ’oogpunt van zorg’ nog niet aan de orde is. In de brochure van de Stich ting Consument en Veiligheid staat het als volgt: ’Het veiliger maken van de woon- en leef omgeving van senioren moet op termijn een belangrijke bij drage gaan leveren aan de zelf standigheid en zelfredzaamheid van senioren. In het Integraal Actieprogramma Ouderenbe leid van het ministerie van VWS worden activiteiten die hieraan bijdragen, sterk aangemoedigd.’ Onveiligheid betreft onder meer het subjectief ervaren van onveiligheidsgevoelens, cri minaliteit, geweld, sociale on veiligheid, onveiligheid in en om de woning, het publieke domein en verkeersonveiligheid. Het idee bestaat dat bij oude ren sprake is van een subjectief onveiligheidgevoel terwijl er objectief niet kan worden ge sproken van een onveilige situ atie (bijvoorbeeld aantal mis drijven). Ook de onbekendheid met een preventieactiviteit van bijvoorbeeld de politie kan bij dragen aan het subjectieve ge voel. Grotere bekendheid van dit soort preventieve activitei ten, bijvoorbeeld door de acti viteiten gecoördineerd aan te bieden en meer gerichte voor lichting, zou het subjectieve ge voel kunnen doen verminde ren. De bedoeling van het project is om aan te sluiten bij bestaande mogelijkheden van bijvoor beeld: gemeenten, politie, wel zijnswerk voor ouderen en wo ningbouwcorporaties. Het project wordt gefinancierd uit de bijdragen van de participe rende gemeenten en middels provinciale subsidie via het Re gionaal Zorgberaad. Voor informatie over het regio nale project: mevr.Wiggers, Re gionaal Zorgberaad Midden- Holland, tel: 0182-548176 of fax:0182-524335. WADDINXVEEN - Het zwem- clubje van M.B.V.O, Meer Be wegen Voor Ouderen, hield 9 mei ter afwisseling van het zwemmen voor de zesde keer een dagtocht. De ouderen, die wekelijks in Gouwebad de Sn- iep sporten, stapten dit keer in de bus op weg naar Hoorn, waar ze een rit maakten met de stoomtram naar Medemblik. Vervolgens stond er een vaar tocht op het Ijsselmeer en een bezoek aan het Zuiderzeemu seum op het programma. Met een diner werd de dag afgeslo ten. M.B.V.O. is er voor mensen vanaf 55 jaar die onder deskun dige begeleiding in het zwem bad willen sporten. Naast het sporten is ook het sociale con tact belangrijk. Tijdens een half uur intensief sporten, waarbij één groep in het ondiepe en één groep in het diepe gedeel te sport, wordt er aandacht be steed aan coördinatie, kracht, lenigheid en conditie. Na de les gaan de mensen naar het recre- atiebad waar de laatste nieuw tjes worden besproken. Onderdelen van het program ma in deze week zijn: de ten toonstelling 'Een gewaar schuwd mens...’ van de Stichting Consument en Veilig heid, de toneelvoorstelling ’Sa men veiliger’, (op 5 juni van 13.30 tot 15.00 uur). Uitzen dingen van het seniorenpro gramma ’Radio Plus’ en ’de Wijkagent’ staan op woensdag 6 juni geheel in het teken van deze Veiligheidsweek. Boven dien zullen deze uitzendingen live plaatsvinden vanuit het An-, ne Frank activiteitencentrum. De uitzendingen zijn voor luis teraars bij te wonen. Gedurende de hele week vin den informatieve bijeenkom sten plaats, zoals de thema-bij- eenkomst ‘Verstandig omgaan met voedsel’ op donderdag 7 juni om 10.00 uur, verzorgd door Souburgh. Ook is er een informatiemarkt rondom ’Vei ligheid en senioren’ op vrijdag 8 juni van 10.00 - 16.00 uur in het AF-centrum. Op deze markt staan bedrijven die pro ducten leveren die de veiligheid van senioren thuis en in het verkeer vergroten. Gedurende de komende drie weken zullen artikelen in het Weekblad verschijnen van een van de organisatoren van deze ’Week van de veiligheid’. De spits wordt afgebeten door het Regionaal Zorgberaad Midden Holland. B

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 27