Deze Week iiwnniiiisferen? Energiebesparing gemeentelijke gebouwen kan veel beter LET OP1 BENT U TOE AAN VERVANGING xZOIV SCHADUW PRAXIS 4 Leerlingen leren veilig omgaan met vrachtwagens MEUBELEN GRAAG TOT Immanuelkerkdienst KIJKEN? ZIENS! Verkeert u in hogere bij RTW Laatste bingo in buurtcentrum ’de boog’ van der linde Veel voorinschrijvingen voor jubileumloop Waddinxveen Wandelt tl I e prijs voor De Kleine GOUDKADE 1 -4, GOUDA Klaar met je examens! Trekkervrienden eerst dorp uit Inloopmiddag hoorproblemen REGIO/GOUDA - Voor men sen met Tinnitus (oorsuizen), Ménière (draaiduizeligheid), Hyperacusis (overgevoeligheid ne-energie toe te passen op voor geluid) en/of een vermin derd gehoor houdt de NWS op woensdag 6 juni weer haar maandelijkse inloopmiddag in het Groene Hart Ziekenhuis, Lokatie St. Jozef (ingang Jan van Beaumontstraat) van 14.00 uur tot 16.00 uur. De inloopmiddag is voor iedereen. Trompetter i 54e JAARGANG nr. 275jl OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN Brandveilig 11 l I -I1 Pi i TI M :1 JTIT de CARWASH 27,50 r. "KROMME GOUWE" ADVIES NEELEMAN Ouderen en Veiligheid Dan doen wij er nog een schepje bovenop! Woonsfeer telt. 2E PINKSTERDAG ZIJN WIJ GEOPEND VAN 11.00 TOT 17.00 UUR! Sport 24 UUR SERVICEDIENST ATTEMA tel. (0182) 61 35 00 't Keldertje WASMACHINE VAATWASSER DROGER KOELKAST hoogenboezeaTu APPARATEN EN Zoek je een baan? Voor de vakantie of voor vast. Informeer eens bij Plus! (0182) 61 02 51 of op internet: www.plussupermarkt.nl/diwa Opgeteld de beste! I47U7 A.S. MAANDAG *->de 2. pinksterdag - INTERIEURVERZORGING DE GRAAF PARTNER1! ^AutoW snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) j snelservice Coenecoop 397 Waddinxveen. Tel (0182) 61 47 14 (meuwl) WOENSDAG 30 MEI iÓoF Auto snelserv De kinderen mochten ook even in de cabine van de vrachtwagen kijken. (Foto: Artistic Art/Uesbeth van der Vis.) TELEVISIE EN VIDEO bekijk voor up-to-date informatie onze website* www.woontfiT.nl t In onze showrooms vindt u klassieke Bij ons slaagt u vast en zeker! In de laatste aflevering over ’Ouderen en Veiligheid’ ver telt wethouder Van Holste- ijn zijn visie op het thema. Vorige week werden de zil veren schoenen uitgereikt voor de meest waardevolle voetballer van Be Fair en WSE. Ook is de Roparun gelopen, ook een Waddinx- veens team liep de 513 ki lometer naar Parijs. Hoe ver is de gemeente Waddinxveen wat betreft brandpreventie? Burge meester Jonkman vertelt over de stand van zaken van bedrijven, horeca en an dere gebouwen. KERKWEG OOST 1S5 2741 HD WADDINXVEEN TEL: 64 00 72 20.00 uur. Gedurende de maanden juli en augustus kunt u wekelijks terecht in het buurtcentrum aan de C. Huijgenslaan 2 voor koppel- klaverjassen. In september gaat het nieuwe bingosei- zoen van start. nen met behulp van het wedstrijdvel vra gen beantwoorden en maken zo een kans op een voorlichtingsdag op hun school te winnen. Uit de juiste inzendingen wordt een groot aantal scholen getrokken dat in aanmerking komt voor een bezoek van de voorlichtingsteams. Doel van de les is de verkeersveiligheid voor nu en straks te vergroten. ’Veilig op Weg. Zorg dat je ge zien wordt’ is een initiatief van de Kring van jonge Ondernemers, bestaand uit ruim achthonderd leden van Transport en Logistiek Nederland. Dit zijn jonge trans portondernemers, die zelf vaak ook kin deren op de basisschool hebben. Sinds 1996 bezoekt het team de scholen door heel Nederland. VAN BERKESTEUN WOONCULTUUR Kanaaldijk 44 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 614 633 (vanaf 11.00 uur Trendhopper en Leen Bakker) WADDINXVEEN - Op vrij dag I juni wordt er in buurtcentrum ’de Boog’ al weer de laatste bingo van dit seizoen gehouden. Er zijn mooie prijzen te winnen. De zaal gaat open om 19.00 uur. De bingo begint om zien krijgen, mogen ze een lesvel invul len”, vertelt P. Smelt, van het team 'Veilig op Weg’. Op dit lesvel worden vier be langrijke regels nog eens herhaald: ’loop nooit vlak voor of achter een vrachtauto langs’, 'stop altijd vóór de stopstreep’, 'gaat de vrachtauto de bocht om? Blijf rechts en ruim erachter’, ’zorg dat je de chauffeur ziet, dan ziet hij jou ook’. Om het verhaal compleet te maken, mo gen de kinderen nog even een kijkje in de cabine van een vrachtwagen nemen. „Dan kunnen ze gelijk zien hoe het zicht van een chauffeur is”, vertelt Smelt. Elk jaar krijgen zo’n vierduizend basis scholen informatie van ’Veilig op Weg’ toegestuurd. Leerlingen van groep 7 kun- Verzekeringen Hypotheken Pensioenen «Vastgoed "Ook voor uw (doorlopende) reisverzekering” Zuidplaslaan 426 2743 KE Waddinxveen Tel.: (0182) 622 388 www.dgep.nl Burg. Colijnstraat 1, 2771 GC Boskoop Tel. (0172)21 24 67 6 Fax (0172) 21 84 66 LXiS lekker meubelen. Wilhelminakade 48-52 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 615 066 VAN UW KEUKEN- INBOUW WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: PLUS www.plussupermarkt.nl/diwa Kampenringweg 38 2803 PE Gouda Tel. (0182) 56 01 01 Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur zaterdag van 9.00-17.00 uur donderdag koopavond ving deelnemen. Dat steeds meer mensen de weg weten te vinden naar dit jaarlijks terug kerende wandelfestijn blijkt wel uit het jaarlijks oplopende aan- WADDINXVEEN - De weke lijkse kerkuitzending bij de lo kale RTW-radio wordt zon dagmorgen eerste Pinksterdag 3 juni van 09.00 tot 12.00 uur verzorgd door de Hervormde Immanuelkerkgemeente. De uitzending begint met een programma voor de kinderen, om 09.30 uur gevolgd door de kerkdienst uit de Immanuel- kerk aan de Pr. Beatrixlaan met als voorganger de eigen predikant ds. Cees de Jong. In deze pinksterdienst zullen een Hypotheek adviseur WOONSELEKTIE Kanaaldijk 30 - Waddinxveen Zuid Telefoon: 0182 - 632 441 aantal mensen Openbare Be lijdenis afleggen van hun ge loof. Het programma wordt daarna om I 1.00 uur voortgezet met een gesprek met leden van de kampcommissie over de orga nisatie en de toekomst van de Jeugdkampweek in Leusden.De muziek tijdens het gesprek wordt verzorgd en toegelicht door onze stu- diogasten. De lokale RTW-ra dio is te vinden op RTW kabel 93.1 MHz, ether 105,8 Mhz. (vanaf 10.00 uur is alleen de Praxis geopend) LEEN BAKKER.' fatóinneefl. fel. (8182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) moderne-, design- en koloniale meubelen. MOERKAPELLE - De rondrit hulp- die De Trekkervrienden uit Moerkapelle op zaterdag 2 juni houden gaat definitief door.Wel is de af te leggen route gewij zigd. De Trekkervrienden, een club liefhebbers van oude tractoren, vertrekken om I0.00 uur bij het dorpshuis Op Moer en gaan dan eerst het dorp uit WADDINXVEEN - Er is nog veel energie bij gemeente lijke gebouwen te besparen en wel met eenvoudige maat regelen die een korte terugverdientijd hebben. Dat blijkt uit een onderzoek naar energiebesparing in deze panden. De financiële besparing wordt vervolgens weer ingezet voor andere energiebesparende maatregelen. richting café De Roerdomp aan de Rotte waar ter hoogte van het monument een uur wordt gestopt. Op de terugweg naar Moerkapelle wordt gereden langs het bejaardenhuis. Kinde- de directe en de wijde omge ren kunnen mee in een specia le kinderbus. Op 25 augustus is de opendag bij boerderij Van der Torren aan de Bredeweg in Waddinxveen. weest. Maar deelnemers kun nen zich ook op de eerste dag van de vierdaagse nog aanmel den, tussen 17.00 uur en 18.00 uur in de commissiekamer van de voetbalvereniging Be Fair. Het startgeld bedraagt 8,50 (individueel) en 7,50 (groeps verband). Voor meer informatie over Waddinxveen Wandelt: Hans Sirre, telefoonnummer 0I82- 6I5I37. WADDINXVEEN - Kinderen van de groepen 5 tot en met 8 van basisschool De Kameleon kregen afgelopen week be zoek van transportondernemers voor een les ’veilig omgaan met vrachtauto’s.’ Een belangrijke les, heel veel kinderen én volwassenen weten vaak niet wat een vrachtwagenchauffeur wel en niet ziet Om daar verandering in te brengen kwam het team 'Veilig op Weg. Zorg dat je ge zien wordt!’ langs en vertelde de kinde ren er alles over Tijdens de les krijgen de kinderen eerst een introductie over het belang en begrip transport.Vervolgens is er een videoband die wat praktijkvoorbeelden laat zien. „Met de informatie die ze in de video te 4 JUNI geopend Op de inloopmiddag zijn vrij willigers van de NWS aanwe zig, deze weten -uit eigen erva ring en opleiding- wat het betekent een chronische ziekte of aandoening te hebben. Een patiëntenorganisatie voorziet in de behoefte aan steun, be grip, opvang, en een andere kijk op (de omgang met) de aan doening. Er zijn ook boeken en gratis brochures beschikbaar over vele aspecten en vormen van hoorproblemen en middelen. De inloopmiddagen vinden plaats op elke eerste woens dagmiddag van de maand, m.u.v. de maanden juli en augustus. De eerstvolgende inloopmid dag is derhalve 5 september. Voor inlichtingen: NWS, tel. 0182 519343 of 570662. Dorpstraat 38, Waddinxveen, telefoon: (0182) 61 23 73 Burg. Colijnstraat 3 t/m 7, Boskoop, telefoon: (0172) 21 25 44 WOONSFEER ZEVENHUIZEN - Na weken lange voorbereidingen was het dan zover. Zaterdag 19 mei ver trok muziekvereniging De Klei ne Trompetter per bus naar Sas van Gent om daar deel te ne men aan een concours. Het concours werd georganiseerd door de afdeling Zeeland van de KNFM (Koninklijke Neder landse Federatie van Muziek verenigingen). Onder leiding van dirigent Wenceslaus Scheepmaker werden de twee concourswerken, La Storia en Acclamation, met succes uitge voerd. Met 81,34 punten haalde De Kleine Trompetter de fel begeerde eerste prijs binnen. De eervolle plaats werd ge vierd met ontspanning op de bowlingbanen en een buffet. y^Asperges met gerookte^ zalm, ei en een romige botersaus of Asperges met boerenham en ei op een spiegel van tuinsaus het gemeentehuis en de sport hallen. In dit onderzoek wor den de mogelijkheden, kosten, baten en subsidies aangegeven voor deze vorm van duurzame energie. Op basis van de resul taten van dit onderzoek wordt op korte termijn begonnen met een plan van aanpak en de be steksvoorbereiding. Al eerder heeft de gemeente aangegeven om voor de gemeentelijke ge bouwen voortaan groene stroom te gaan afnemen, te be ginnen bij het gemeentehuis, de Beukenhof en de sporthallen. Groene stroom is elektriciteit, opgewekt uit duurzame, niet- fossiele bronnen, zoals wind, zon en biomassa. Door groene stroom in te kopen bij een energiebedrijf draagt een ener giegebruiker bij aan de vergroe ning van de energievoorzie- ning.Groene stroom is op dit moment vrijgesteld van de als maar stijgende energieheffing. Hierdoor zijn de meerkosten erg laag geworden. Het is de verwachting dat volgend jaar de kosten van groene stroom ge lijk of zelfs lager zullen zijn dan die van ’grijze’ stroom. De ge meente Waddinxveen hoopt hiermee een voorbeeldfunctie te geven richting burgers en be drijven bij de uitvoering van het energiebeleid. Door in de eigen gebouwen maatregelen te ne men die leiden tot energiebe sparing wil de gemeente haar inwoners stimuleren om daar ook aandacht aan te schenken. De komende tijd krijgen de drie gemeentelijke sporthallen, het gymnastieklokaal, het ge meentehuis en de Beukenhof een gebouwenbeheerssysteem, waardoor de energievoorzie ning afgestemd wordt op de behoefte van de verschillende gebruikers. In sporthal De Dui kelaar komen bijvoorbeeld be wegingsmelders voor de ver lichting, zodat deze automatisch uitschakelt als er niemand aanwezig is. Door dit gebouwenbeheerssysteem is het eenvoudig om het verloop van het energiegebruik in de gebouwen te volgen en kan tij dig ingegrepen worden als dit verbruik om een bepaalde re den weer een stijgende lijn ver toont. Voorts worden de pom pen van de cv-installaties in de zes gebouwen geïsoleerd. De energiebesparende maatrege len leveren de gemeente naar verwachting jaarlijks een finan ciële besparing op van gemid deld 25% van de energiekosten. Het is niet de bedoeling dat dit geld in de algemene middelen verdwijnt. Dit geld wordt de komende drie jaar besteed aan nieuwe energiebesparende maatregelen en het plaatsen van zonneboilers en pv-panelen op de gemeentelijke gebouwen. Hierdoor wordt het energie verbruik nog verder terugge drongen. De gemeente laat ver der een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om zon- Warnaarplantsoen aan Dreef in Waddinxveen. De voorinschrijvingsdagen zijn WADDINXVEEN - Op de twee voorinschrijvingsdagen voor de jubileumloop van de Waddinxveense avondvierdaag se Waddinxveen Wandelt zijn 1.650 belangstellende afgeko men. Dat zijn er aanzienlijk meer dan bij de vier voorgaan de edities. Aangezien de organi satie op de eerste dag van de vierdaagse, die op maandag 12 juni van start gaat, evenals vori ge jaren een grote toeloop ver wacht, loopt de jubileumeditie naar alle waarschijnlijkheid naar een record aantal deelnemers. Het jaarlijks terugkerende wan delevenement Waddinxveen Wandelt loopt van I2 tot en met I5 juni. Het evenement krijgt dit jaar een bijzondere gang. De Waddinxveense avondvierdaagse wordt name lijk voor de vijfde keer gehou den. Aan de jubileumtocht kunnen wandelaars uit Waddinxveen, tal deelnemers. Zo startte de organisatie in I997 het evene ment met 1300 wandelaars, in 1998 waren dat er 1700, in zaterdag I2 mei en I9 mei ge- 1999 stapten om precies te zijn I857 stappers over de Wad dinxveense paden en in 2000 werd dat aantal opnieuw opge schroefd. De wandelaars kunnen per groep of per individu evenals voorgaande jaren kiezen uit de gebruikelijk 5 en I0 kilometer route. De start en finish liggen weer evenals voorgaande jaren op het terrein van de voetbal vereniging Be Fair, op het Burg. rtuii] addinxu 2771 EN Boskoop J Telefoon B Telefax 0172 - 21 2 i 68 Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1