1 i Gevraagd: MBO/HBO-ers m/v I i J l t =- i 1 grootbrengen. En zich bij gevaar verschuilen tussen rijke lijk aanwezige moerasplanten als gele lis en riet. Veel oevers in ons land bieden die Grote Waternavel is namelijk mogelijkheden uiterst lastig niet. Land en te verwijderen. Elk stukje water gaan er abrupt in elkaar over. En beschoeiingen vormen vaak een extra ‘harde’ overgang. Daarom maakt de Stichtse oevers. Langs de Kromme Rijn bijvoorbeeld, tussen Schoon water, veilige dijken, droge voeten. Bunnik en Utrecht en bij Odijk. De rivier stroomt langs V natuurgebieden als Rhijnauwen en Amelisweerd. En helpt I allerlei insecten, vlinders, vogels, kleine zoogdieren (maar ook ringslangen bijvoorbeeld) zich makkelijker te verspreiden. Ter illustratie: op de gecreëerde flauwe oevers worden regelmatig bergeenden, scholeksters, grutto’s, tureluurs en aalscholvers gesigna leerd. En ons Witgatje natuurlijk. Ook zijn er spontaan waterplanten gaan groeien als waterweegbree, moerasvergeet-mij-nietje en barbara- kruid. U begrijpt: met die verrijking van de natuur zijn we best blij. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt veel werk van de aanleg van natuurvriendelijke In het Engels heet hij Green Sandpiper. De Duitsers noemen ’m Waldwasserlaüfer. En in Portugal gaat hij als Passaro-bique-bique door het leven. Zijn wetenschappelijke naam: Tringa Ochropus. In de lage landen duiden we het bewuste vogeltje aan als het Witgatje. Vanwege zijn - inderdaad - geheel witte onderlijf. Het Witgatje is een wat nerveuzige steltloper, vrijwel uitsluitend in de buurt van zoet water te vinden. En dan het liefst langs ondiepe oevers met veel begroeiing. Op die flauwe overgangen van land en water scharrelt ’ie zijn maaltijd bij elkaar. Dergelijke oevers noemen we Veel minder blij zijn we met de Grote Waternavel (Hydrocotyle Ranunculoides). Deze van oorsprong uitheemse woekerplant blijkt het ook in onze contreien goed te doen. En tiert zelfs zo welig dat hij watergangen in korte tijd volledig bedekt met een dik bladerpak. Gevolgen: het andere waterleven wordt verstikt en de vrije doorvaart wordt belemmerd. Een sprekend voorbeeld: in de wijk Rijnsweerd in Utrecht had de woekering enkele jaren terug een lengte van twee kilometer! de plant gezien, belt of mailt u dan even met ons (030 - 6345700 of post@hdsr.nl). Meer informatie en gedetailleerde foto’s vindt u op www.stowa.nl/waternavel. Neem even een kijkje want u verwart de Grote Waternavel heel gemakkelijk met de volkomen onschadelijke Hondsdraf... Rijnlanden zelf elke lokatie schoon waar de plant wordt aangetroffen. We doen dat met een beproefde methode. Deels met een maaiboot en deels met handgereedschap als de hark, de spa en het schepnet. Chemische bestrijdings middelen zijn hierbij uiteraard uit den boze. y Met het bestrijden van de Grote Waternavel kun je dus niet vroeg genoeg beginnen. Hebt u plant dat in het water achter blijft, groeit gewoon verder. Maar daarmee werd het pro bleem helaas niet opgelost. De schap De Stichtse Rijnlanden - nu officieel verboden is. ‘natuurvriendelijk’. Dieren kunnen er voedsel zoeken, eieren leggen en hun jongen De Grote Waternavel is in ons land geïntro duceerd als vijver- en aquariumplant en was te koop in tuincentra. Was, omdat die verkoop - mede op aan drang van Hoogheemraad- c DE STICHTSE RIJNLANDEN 1 I Helpdesk-medewerker Informatie Et Automatisering Senior-medewerkers Beheer HBO-niveau, bijv, weg- en waterbouw Medewerkers vergunningverlening/handhaving Keur GIS-medewerker/applicatiebeheerder Medewerker Projecten MBO-niveau, bijv. MTS civieltechniek Webmaster HBO-niveau Slibcoördinator HBO milieutechniek Medewerker Beheer HBO cultuurtechniek ■■■I Met de Grote Watemavel stukken minder. Meer informatie? www.hdsr.nl/vacatures Postadres: Postbus 550, 3990 GJ Houten. Bezoekadres: Poldermolen 2, Houten. Telefoon: 030 - 634 57 00. Fax: 030 - 634 59 99. E-mail: post@hdsr.nJ Met het Witgatje zijn we heel blij. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden beheert het opper vlaktewater in een groot deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Werk dat in essentie°bestaat uit de zorg voor schoon water, veilige dijken en droge voeten. Werk ook, dat veel raakvlakken heeft met natuur- en milieubeheer. Ons werkgebied beslaat 82.000 ha. Daar wonen 750.000 mensen, verdeeld over 270.000 huishoudens. En zijn zo'n 30.000 bedrijven actief. Wij hebben de zorg voor 60 km dijken, 440 km kades, 1.300 km hoofd watergangen en 8.000 km sloten. Ook heeft De Stichtse Rijnlanden 700 stuwen, sluizen en duikers en 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer. Wij werken in 2001 met een budget van 139 miljoen gulden. Het grootste deel van dat bedrag wordt, in de vorm van waterschaps belasting, door de inwoners van ons beheersgebied betaald. De Stichtse Rijnlanden telt zo'n 260 medewerkers en houdt kantoor in Houten. Wij zijn een middelgroot waterschap met een moderne visie op water beheer. Zo lopen wij voorop als het gaat om het gebruik van moderne technologie als GIS, laseraltimetrie en telemetrie. Wij bieden, zowel letterlijk als figuurlijk, een boeiende én fraaie werkplek. Hebt u belangstelling voor één van de hier genoemde vacatures? Ga dan voor een uitgebreide functiebeschrijving naar www.hdsr.nl/vacatures. Ook kunt u bellen met de heer H. Slangen (personeelsadviseur, tel. 030 - 634 59 22). Uw schriftelijke sollicitatie met uitgebreide CV kunt u richten aan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden t.a.v. mevrouw R. Slier, Postbus 550, 3990 GJ Houten. Responstijd vanaf publicatiedatum tot en met 15 augustus 2001. HOOGHEEMRAADSCHAP 3 MBO-niveau, bijv, automatiseringsopl. Scutos PEtO-adviseUr HBO-niveau, bijv. AP/PB HBO cultuurtechniek of civieltechniek HBO niveau, bijv. IHL met specialisatie GIS, aangevuld met applicatiebeheer

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 14