Parkeren in Deze nieuwe Week voor Bethelschool 3,99 Erbi i LET OP1 BENT U TOE AAN VERVANGING BLAD? ZON SCHADUW centrum blijft discussiepunt 1031 Milieu-estafettestok dit jaar J H/RNINK w Kindervakantie- activiteiten in Onder 0,99 invloed GESLAAGD! 2,99 Weekmenu 3-gangen 32,50 v De Zon Kent u iemand in Waddinxveen die een lintje verdient? 4 TOMPOUCEN Kop-staart aanrijding de boog MUGGEN MOTTEN WE NIET! ■1 s -1 TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN I CARWASH lees het artikel in de gemeenterubriek Zonne-energie ook wat voor u! NEELEMAN Fauteuil in vele kleuren v.a. ƒ1475,- Volkstuinen Sport Gemeentehuis Inbraak juwelier 't Keldertje PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop s (0172) 23 07 17 APPARATEN STAATSLOTEN Bij ons te koop t/m maandag 16 juli 18.00 uur voor de trekking van dinsdag 17 juli Vanaf heden: elke dag vers gebak van de beroemdste bakker van Nederland Deze week: /AutoV voor: -- AutO\_ snelservice 'jIPToYoj riffl ‘d crT^r^nnrar^r,|-Ari^::i >1. NEELEMAN •y installatiebedrijf h.v. kroes interieur - f - van der linde iNTER'EUPVE^ZORGING Wij zijn weer geopend Verse blanke kipfiletkilogram 9,99 t 5 Kaiserbolletjes c 6 stuks om zelf af te bakken c 3 Knorr wereldgerechten alle soorten, per stuk ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) /Auto\ i snelservice Coenecoop 397. WaMinmen Tel. (9182) 61 47 14 (nieuw!) 11 Een prettige vakantie toegewenst! /ZS$i$ s': APK-KEURINGEN té™} JANET - FRANCIS - MARLEEN - PASCALLE - BART-WILLEM - BOBBY - BOUDEWIJN - CHRISTIAAN - ERIK - KOEN - KOEN - LAURENS - LEON - MARK - MEES - NICO - NIELS - NIELS - REMCO - RONALD - STEFAN HARTELIJK GEFELICITEERD MET JULLIE DIPLOMA! De volkstuinvereniging Ons genoegen hield afgelopen weekend open dag. Gouwe Smash hield afgelo pen weekend een dubbel- toernooi en boekte daarin zelf succes. Het gemeentehuis van Zeven- huizen/Moerkapelle krijgt een opknapbeurt De PvdA is niet tevreden over het verloop en de financiën van dit plan. Een Waddinxveense juwelier kreeg bezoek van ram krakers KERK WEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL: (0812) 64 00 72 ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES ®Wettig gedeponeerd handelsmerk. Een Hunter Douglas® product. school met al deze activiteiten een opmerkelijke milieupres tatie levert en heeft daarom besloten om de milieu-estafet- testok dit keer uit te reiken aan deze basisschool.” De ge meente wil hiermee haar waardering tot uitdrukking brengen voor de vele inspan ningen op het gebied van af valscheiding en -inzameling, het schoonhouden van de schoolomgeving en het na tuurvriendelijk maken van de schooltuin. De estafettestok is in 1993 ingesteld door het college van burgemeester en wethouders als een jaarlijkse prijs voor een opmerkelijke milieuprestatie, die dat jaar door een particulier of een organisatie is geleverd. De milieu-estafettestok wordt ieder jaar doorgegeven aan gehoord dat er speciale kran- tenhokdirecteuren zijn, dat zijn Stefan van der Velde en Ricardo van Tol met mede werking van Gijs van Beek. Maar Stefan van der Velde is als ik het goed heb de opper- krantenhokdirecteur. Hij mag straks de prijs in ontvangst nemen. Maar ook de tuin- groep is een applausje waard, voor al het snoeien, schoffelen en vuil rapen.” Wat de wethou der ook ter ore was gekomen is de verzameling telefoonboe ken. Elke groep spaart de dik ke pillen voor het oud papier, ze maken er zelfs een wed strijd van. Dat werkt, elk jaar worden er zo’n 2500 tele foonboeken verzameld. DE KlA-DEALER VOOR DE REGIO WADDINXVEEN. Ma. t/m vr. open van 09.00-17.00 uur De 2e zaterdag van de maand geopend van 09.30-15.30 uur Huiswerkcursus TON KEGGE Nieuwstraat 61 2771 XH Boskoop Tel: (0172) 21 39 87 de nieuwe winnaar, waardoor er een soort estafette van mi lieuprestaties ontstaat. De vo rige houder van de milieu-es tafettestok is het Platform Duurzaam Waddinxveen. De Werkgroep Duurzaam Wad dinxveen, voorloper van het huidige Platform Duurzaam Waddinxveen, ontving in 2000 de estafettestok 1999 omdat zij van 1997 tot 1999 veel tijd gestoken heeft in de uitvoe ring van de actiepunten, maar ook in het opstellen van de Lokale Agenda 2I voor het jaar 2000. Een aantal leerlingen van de Bethelschool werd nog eens extra in het zonnetje gezet door de wethouder. „Ik heb Zijde 30 277! EN Boskoop Telefoon 0172-2l 66 54 Telefax 0!72-2I Weekblad voor Rijneke Boulevard Zoeterwoude Tel. (071) 341 38 61 Burg. Colijnstraat 1, 2771 GC Boskoop Tel. (0172) 21 24 67 k Fax (0172) 21 84 66 J l.d .o» de Vereniging von Nederiondte WADDINXVEEN - De Bet helschool heeft vorige week de milieu-estafettestok over genomen van het Platform Duurzaam Waddinxveen. Wet houder Dijksterhuis was bij dit heugelijke feit persoonlijk aanwezig. „Jullie hebben dit jaar heel veel voor het milieu gedaan en hebben daarmee de milieu-estafettestok echt ver diend”, sprak Dijksterhuis de kinderen toe. De Bethelschool heeft zich kandidaat voor de estafette stok aangemeld, omdat de school (ouders, kinderen en team) zich vanaf 1994 inzet voor een schoon milieu. De school zamelt batterijen, oude kleding, gebruikte cartridges en oud papier in. Het nieuw ste initiatief is de mogelijkheid om verouderde of kapotte kleine huishoudelijke appa raten in te leveren op de school.Wekelijks staan er voor alle bovengenoemde artikelen containers gereed naast de school. Dit milieu park wordt gerund door twee ’milieudirecteuren’ en hun medewerkers (leerlin gen van groep 8). Schooltuin Maar er is nog iets wat meewoog bij de toekenning van de milieuprijs. „Jullie hebben een natuurvriende lijke schooltuin, zo heb ik gehoord. Daar staan alle maal planten in waar veel vlinders op afkomen en de school zorgt er voor dat de schooltuin vrij wordt ge houden van papier en zwerfvuil”, merkt Dijkster huis op. „Dat is echt de complimenten waard. Het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat de Bethel- VAN UW KEUKEN- INBOUW WU KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: Wij leiden u graag rond WOENSDAG II JULI 2001 ZEVENHUIZEN - Bij een alcoholcontrole aan de Swanlaweg heeft de politie woensdagochtend een 34- jarige man uit Moerkapelle van de weg gehaald. De man reed onder in vloed en blies een gehalte van maarliefst 715 ug/l; ruim anderhalf promille. Het rijbewijs van de man is ingevorderd. De politie had hem al meerdere ma len aangehouden voor het rijden onder invloed. De man zal voor justitie moe ten verschijnen. heel mooi, maar ook heel duur. Als bovengronds parkeren een alternatief is, met name voor de kosten, dan staan wij daar niet negatief tegenover.” D66 had er een rekensomme tje van gemaakt. „Als het par keren vijf miljoen gulden moet opleveren zoals beschreven, dan is dat 200,- per bewoner per jaar. Dat is nog al wat. D66 gaat niet akkoord met betaald parkeren”, aldus Van Went. Ook leeft het onderwerp par keren bij de ondernemers van Waddinxveen, die massaal op de raadsvergadering waren af gekomen. De voorzitter van de Ondernemersvereniging Wad den (OVW) De Bas sprak: „be taald parkeren willen ook wij sterk afraden, ons voorstel is om het eerste uur op zijn minst gratis aan te bieden.” Concrete toezeggingen kon de wethou der niet doen. „Daar nemen we nog afzonderlijk een beslissing over.We zullen alles goed bekij ken, en mogelijk komen we met meerdere alternatieven”, sprak Wientjens. Ook burgemeester Jonkman wilde nog eens duide lijk maken dat het niet om een carte blanche gaat. „We zijn er allemaal bij”, aldus Jonkman. Wel waren de partijen op D66 na, het er over eens dat de plannen zoals die er nu liggen er goed uitzien.Vermeij (PvdA): „het is een stap in de richting van wat alle gemeenten wel hebben en Waddinxveen niet: een centrum.” PLUS Opgeteld de beste! www.plussupermarkt.nl/diwa snelservice j het snelle en persoonlijke adres neeleman Wcirnrilt u.r Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. (0182) 61 23 73 Zaterdag 14 juli open. Chr. Huijgensweg 2 Industrieterrein Molenwetering Alphen aan den Rijn Tel: 0172 - 46 01 30 www.erbi.nl fuxafin Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) 68 ïddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle ■■i? €t l I e c t i o n WADDINXVEEN - Wethouder Wientjens benadrukte het tijdens de raadsvergadering van vorige week nog maals: het onderwerp parkeren in het nieuwe centrum keert later nog terug. Toch was dit onderdeel voor alle raadsleden hét onderwerp van discussie voor ze goed keuring konden geven voor de volgende stap van het nieuwe centrum van Waddinxveen. Uiteindelijk ging al leen D66 niet akkoord met de grondexploitatie, het ste- het programma van eisen voor Nu extra voordelig een zonnepaneel op uw dak met veel subsidie dus nu voor iedereen aantrekkelijk. Ook voor energiebesparing bent u bij ons aan het goede adres. Kopen of leasen vanaf 50 netto per maand Neeleman beslaat 65 jaar. en wie jarig is moet trakteren informeer naai de acties of kijk in de jubileum- krant welke binnenkort ook bij u in de brievenbus verschijnt L c Gas - Water - C.V. - Elektra adviseurs in modern wonen! WADDINXVEEN - Een 24-jari- ge bestuurder van een autoam- bulance zag gisterenmiddag, donderdag 5 juli rond 16.00 uur, op de Alphenseweg in Bo skoop (N207) te laat dat zijn voorganger, een 22-jarige vrachtwagenchauffeur uit Wad dinxveen, krachtig moest af remmen. De bestuurder van de vrachtwagen moest remmen omdat een personenauto plot seling linksaf sloeg en over een doorgetrokken streep het ter rein van een benzinestation op reed. De ambulancebestuurder kon niet meer op tijd remmen en een botsing was het gevolg. De bestuurder van de ambulan ce liep een pijnlijk been op, zijn 43-jarige passagier liep een ge zwollen linker knie op. De am bulance kon als total loss be schouwd worden. denbouwkundig plan en het nieuwe centrum. WADDINXVEEN - In buurt centrum de Boog (C. Huygens- laan 2) worden op dinsdag 24 en woensdag 25 juli (C. Huy- genslaan 2) twee dagen vakan- tieactiviteiten gehouden voor kinderen van 4 t/m I I jaar. Het thema van deze dagen is: ’De avonturen van Jesse en de boomhut’. Het beloven gezelli ge dagen te worden met veel knutsel-, spel- en sportactivitei ten. De activiteiten beginnen beide dagen om 10.30 uur en duren tot 15.00 uur. Het is de bedoe ling dat de kinderen zelf een lunchpakketje meenemen. De kosten voor deelname bedra gen 3,- per kind per dag. Voor interesse in vrijwilligers werk tijdens deze activiteiten of voor meer informatie: buurt centrum de Boog is bereikbaar op maandag- of woensdagmor gen, telefoon (0182) - 616860, Astrid deWeerd. Kampenringweg 38 2803 PE Gouda Tel. (0182) 56 01 01 Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur zaterdag van 9.00-17.00 uur donderdag koopavond Moeten de parkeerplaatsen in het nieuwe centrum betaalde plekken worden of juist niet, of kiezen we voor een midden weg: deels gratis en deels be taald. En waar komen de 468 plaatsen dan waarvoor nu nog geen ruimte is gevonden? De wethouder zelf is er nog niet uit, maar de raadsleden wilden meer weten dan alleen de toe zegging dat daar nog naar wordt gekeken. „De WD omarmt het cen trumplan, maar we willen geen blanco cheque uitschrijven.Wat betreft het onderwerp parke ren, ik weet: we ontkomen niet aan een parkeerregime, maar het zou echt te gek zijn als ik voor een pond kaas een euro duurder uit ben door het be taald parkeren. Dat eerste uur parkeren zit ons hoog”, aldus raadslid Vogel. De PCW stelde voor om de verschillende alter natieven nog eens goed door te nemen. „Vooral naar het eerste uur gratis, dat moeten we seri eus onderzoeken”, aldus Anker. Raadslid Vermeij van de PvdA kon daar minder goed in mee gaan. „Als het gratis kan, dan is dat fantastisch. Maar als we een mooi en goed centrum krijgen waar betaald moet worden voor parkeren, dan neem ik dat niemand kwalijk. Kom dan op de fiets.” Raadslid Neutel zei namens het CDA dat een bovengronds par keerterrein nog zo gek niet is. „Ondergronds is misschien wel Luxaflex® horren laten geen insekt in uw huis toe: rol- horren, vaste horren of hordeuren sluiten hermetisch aan op uw raam of deur. Dat wordt dan een rustige zomer. Kom daarom langs. En bewonder de Luxaflex’ kollektie bij uw dealer. LUXAFLEXOHORREN. GEEN DOORKOMEN AAN. Burg. Colijnstraat 3 t/m 7 Boskoop tel. (0172) 21 25 44 PLUS <D *3 c Opgeteld de beste! www.plussupermarkt.nl/diwa Ter afsluiting gaven de krantenhokdirecteuren nog even een demonstratie, wethouder Dijksterhuis mocht achter op mee. (Foto: Artistic Artltiesbeth van derVis.) Coenecoop 87a 2741 PH Waddinxveen Tel: 0182 - 640090 www.neeleman.com info@neeleman.com ONDERWEG 8 WADDINXVEEN www.mannekes.nl MES X F <0 ■g C O

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1