Succes Gouwe Smash in eigen tennistoernooi Nieuw clubgebouw voor jeu de boulesclub Regen spelbreker tennis Zevenhuizen fot» klem Hooggeëerd bezoek Bij Roling ’90 ww leiding bij Zomerschaak GLOBAL GOEDKOPER DAN TAX-FREE! Redelijke vangst HSW O1 de- Polosters Nic Geers naar Amerika Einde seizoen Taekwondo GZC DONK met Clubrecord Blokland RECHTSTREEKS VAN FABRIEK op koers voor EK LET OP ONZE SPECIALE [ADVERTENTIE Gouwestaete TAX-FREE SHOPPEN?? KOM NAAR FOTO KLEIN! en Japan j B ■WW I j Consumentendagen: do. en vr. 10.00 - 21.00 uur ia. 10.00 - 17.00 uur Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ontvangen? Bel 0182 - 35 48 85 BEDDEN MATRASSEN BOXSPRING OP WIELEN 299,- SOFTSPRING MATRAS 795,- MATRASSEN VANAF 99,- SENIORBEDDEN - NASA MATRASSEN - BEDDEN VOOR STARTERS Specialist in het ontwerpen van matrassen voor mensen met rugklachten POWERSPRING MATRAS 795,- BEDBODEMS VANAF 149,- - a V PAGINA 29 WOENSDAG 11 JULI 2001 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN T leeftij- Van Ommeren aan de officiële een leden Cl.Aan ons toernooi ne men tennissers uit de gehele re gio deel” Naast Jan Uitterhoeve (44) spelen ook zijn vrouw Joke M. van Beek/I. Vulto-D. Bak- ker/T.Vergeer 8-1, GD C2 25+: I. Vermeulen/J. Jans-B. Visser/T. van Iwaarden 8-5, GD Dl 25+: M. Wessel/M. Geijsel-A. de Vries/L. Verhoef 9-7, GD D2 25: F.v.d. Bosch/K. Schmidt-S. Kreder/E, Kreder 8-3. gram.Tweede en derde werden H. de Kwaadsteniet en F. van Steenderen met respectievelijk 5.500 en 5.250 gram. Rolschaats Bond kwam training geven. De trainingen met Gerry Ob- bens bestonden uit figuren, vrij tijden en paartijden. De trainin gen werden gegeven op de binnenbaan in Dorpshuis Op Moer, de thuisbasis van Rol- WADDINXVEEN/BOSKOOP - Bij internationale wedstrij den voor masters in het Kristalbad te Apeldoorn be wees Nic Geers van de zwemclub Gouwestaete in zijn leeftijdsgroep van 60/64 jaar in Nederland nog steeds de toon aan te ge ven, met name op de vlin derslag en de langere vrij- eslag nummers. Hij schreef in op de 50, 200,400,800m vrijeslag, de 100 en 200m vlinderslag alsmede op de zware 400m wisselslag. Hij won alle nummers, waar hij verraste met een scherpe 30.33 sec op de 50 m sprint. Internationaal kan hij bij de komende Europese kam pioenschappen op Mallorca rekenen op meer tegen stand. In de zuid Europese landen zwemmen enkele leeftijdsgenoten van Geers rond met scherpere per soonlijke records, maar hij dicht zichzelf toch wel me daille kansen toe. Ook bij de dames heeft de Gouwe staete een ijzer in het vuur. Judith van Berkel is in de leeftijdsgroep 55/59 even- we Smash)-lrene Brouwer/Ma- rian Elsholz (Waddinxveen) 4-6, 4-6. Door Bert Hertog WADDINXVEEN - Het twintigste open dubbeltoernooi van tennisvereniging Gouwe Smash is in de Cl-klasse ge wonnen door het koppel Christoph Lecomte/Jan Uitter hoeve. Zij versloegen in de finale het Be Fair-duo Ron van Tol/GeertVerhoeff met 6-3,4-6,6-1. Halverwege de partij leken Van Tol enVerhoeff de beste papieren te hebben. Zij slaagden er in de derde set niet in een 4-1 voorsprong vast te houden. Van Tol: „Onze service was niet goed ge noeg”. meren tegenover Van Wouden berg. Bekwaam wist hij met een remise het eerste puntverlies voor Van Ommeren te bewerk- stelligen.Van Os was nog onder de indruk van z’n nederlaag dat hij ook in deze ronde, ditmaal tegen Jansen, geen potten kon breken. Stand na ronde 6: I .Van Ommeren, 2. Ranft en Jansen, 3. Van Putten en Van Woudenberg. Ronde 7 en 8 vinden plaats op donderdag 12 juli in Het Zuid- honk, waar toeschouwers vanaf 20.00 uur van harte welkom zijn. De vijfde wedstrijd voor de zo- meravondcompetitie, gevist in de Oude Rijn bij Bodegraven, werd gewonnen door J. van Els- wijk met 5.720 gram. De num mers twee en drie waren J.Ver- hoef (2.430 gram) en M. Reichard (2.280 gram). Met nog één wedstrijd te gaan is de stand aan de kop: IJ. Verhoef 13.550 gram, 2. J. van Elswijk 10.520 gram en 3. E. Keizer 9.000 gram. 1 De uitslagen zijn: HE Cl: M. de Wit-D. Hofman 8-4, HE C2: J. Peelen-J. Chung 9-7, HE C2 25+: E. Magdelijns-A. van der Wilt 8-0, HE DIJ. Chung-Tim Geers 8-3, HE Dl 25+: A. Bre- mer-R. Noyons 8-5, HD Dl: P. Valster/M. de Wit-S. Bolster- lee/C. Hack 8-4, HD C2: G.Pee- len/J. Peelen-J.Jaakse/M. Peeters 9-7, HD C2 25+: J. Jans/M. Klein-L. Boermans/P. Immink 8- I, HD Dl 25: G. v.d. Berg/J. de Boer-P. Egmond/P. Luyckx 8-4, HD D2 25+: R. en M. Noyons- M. Halm/R. Meijer 9-7, DE C2: A. Bolsterlee-E. Huybregtse 8- 3, HE Dl: M. Meeuwissen-J. Eindhoven 8-1, DD Dl 25+: M. Fontein/E. van Klink-J. de Maar/M. van Rijs 8-4, DD D2: Voor Jan Uitterhoeve en Chris toph Lecomte was het de eerste overwinning in het eerste jaar dat zij in de CI -klasse dubbelen. Een paar weken terug waren beiden ook van de partij in het toernooi van Be Fair, maar wer den toen in de eerste ronde uit geschakeld, overwinningen zullen er niet meer volgen omdat de va- kantietijd in aantocht is. Jan Uitterhoeve was drie jaar gele den al eens clubkam- pioen met Lecomte. Uitterhoe ve: „Hij slaat berenhard en heeft een goede techniek. Ik denk dat hij in het dubbelspel best in B2 mee kan”. Voor het dubbeltoernooi van Gouwe Smash hadden 48 paren ingeschreven. Het toernooi werd op de vier banen in het Warnaar-sportpark afgewerkt. De regen zorgde er voor dat de wedstrijden op zaterdagmiddag en zondag in de tennishal De Sn- iep verder werden gespeeld. Uit terhoeve: „Wij hebben bewust gekozen voor een dubbeltoer nooi. Wij zijn een vrij kleine ver eniging met vier banen. In het begin hadden we alleen een D- toernooi. Vijf jaar geleden is C2 de eerste plaats door goede re- er bij gekomen en twee jaren ge- sultaten bij toernooien, maar vooral ook de presentaties van het Demo-team. gepresteerd. Dat gold niet voor de geplaatste spelers. Alleen Bloks en Spillenaar van TV Wad dinxveen slaagden er in hun vooraf toegedachte faam waar te maken. Zij wonnen het heren dubbel D. De uitslagen zijn: DD D: F. Alberto-Poulussen/S.Vermij (Boskoop)-M. Rossen/R. Rutten (Bergvliet, Haastrecht) 6-4, 6-0, GD D2: Inge van Rijk/Bart van Laar (Gouwe Smash)-Michael Voorbergen/Sarah Pothecary (Buitenwegh) 2-6, 6-3, 5-7, GD DILeonie Welting/Willem Jan maat (Gouwe Smash)-C. Nie- len/Peter van de Hoven (Wad dinxveen) 6-2, 6-2, HD C2: Ad Hoogerbrug/Hans Verkleij (Slui- pers)-j. Bestebreurtje/Joop Moe- rings (Bergvliet), HD C2: Ruud Beusink/Goop Bron (Be Quick)- H. Bloks/S. Spillenaar (Waddinx veen) 5-7, 2-6, GD Cl: Marry van Laar/Maurice Ancher (Gou we Smash)-Nicole Dubois/Rob de Jong (Gouwe Smash/Sluipers) 6-1, 7-5, HD Cl: Ron van Tol/Geert Verhoeff (Be Fair)- Christoph Lecomte/Jan Uitter hoeve (Gouwe Smash) 6-3, 4-6, 6-4, DD CIJoke en Josien Uit- Het Demo-team bestaat uit een mengeling van taekwondo- ka’s van verschillende I den, variërend in de leeftijd van 7 tot 24 jaar, en gradaties, van de gele slip tot en met de 2e dan. Het seizoen werd afgeslo ten met een mooie demonstra tie van het Demo-team. Dat de demonstraties gewaar- de 5 deerd werden blijkt wel uit de aanbiedingen die men komende seizoen al weer heeft binnengekregen. komt kijken om de afbouw ter hand te nemen. Een kleine ver eniging als de onze heeft een huzarenstukje geleverd”. Van der Loo toonde waardering voor het werk van bouwcom missie. Ook burgemeester Jonkman was erg in zijn nopjes met hetgeen in zelfwerkzaam heid tot stand is gekomen. „Het ziet er fantastisch uit. U bent een piepjonge vereniging, maar springlevend. Er is veel inzet ge toond om dit voor elkaar te krijgen. Jeu de boules is een prachtig spel, maar er hoort een thuis bij waar u zich na in spanning kunt ontspannen”. Jonkman zei zich te hebben geërgerd aan een krantenarti kel van professor Swaab die zei dat iemand die minder beweegt langer leeft. Jonkman: „Sport is veel meer dan alleen maar be- GOUDA/WADDINXVEEN De waterpolosters van Goudse combinatie DONK en Gouwestaete uit Waddinxveen zijn voor de nieuwe competitie ingedeeld in de hoofdklasse A. Tegenstan ders zijn landskampioen Ne- reus, De Ham,T&R Heidelberg en spelen Het Ravijn, Polar Bears, PSV, Brandenburg, OZPC en nieuwkomer LZ’86 uit Leiden. De competitie begint in het weekeinde van 29 en 30 sep tember. WADDINXVEEN - Bijna 40 schakers speelden op 5 juli ron- en 6 van het Zomer- schaaktoernooi. De partij van voor het de avond ging tussen Van Os en Van Ommeren. De winnaar zou nog altijd zonder puntverlies blijven en daarmee een goede uitgangspositie creëren voor de resterende avonden. Het werd een lange partij waarin beide koplopers elkaar goed in even wicht hielden. Van Ommeren wist echter een voordeeltje te halen en bouwde dit uit naar winst. Ronde 6 zette Van Om- de GZC wegen. Sport is gezellig met el kaar optrekken en samen bele ven. Sport is een wezenlijk on derdeel van het leven”. De jeu de boulesclub nodigt re gelmatig andere groeperingen uit om op de banen in het sportpark Noord te komen spelen. Komende zaterdag wordt het Woubrachttoernooi voor geestelijk gehandicapten bij de Waddinxveense jeu de boulesclub gehouden. Een sponsor voor de prijzen is nog niet gevonden, maar Jonkman dacht dat daar toch wel een paar Waddinxveense bedrijven voor te vinden zouden zijn. Na de toespraak van de burge meester speelde hij een halve partij tegen wethouder Aad van Holsteijn. De laatste won met nipt verschil. Voorts is nog gesproken door Longe Maloney, voorzitter van de jeu de boulesclub Les Petan- quors uit Oldbury on Severn dat dicht bij het Engelse Bristol is gelegen. Het contact tussen de Engelse en Waddinxveense club is vier jaar geleden ont staan. Een van de leden van de Engelse club heeft een zoon in Waddinxveen wonen. De En- gelsen overnachtten in Wad dinxveen en speelden hun jaar lijkse partijtje tegen de club uit het Gouwedorp, die vijf keer in de week open is. De competi- tieavond is de dinsdagavond. Waddinxveen is ingedeeld in af deling 11/12, die het zuidelijk deel van de provincie Zuid- Holland beslaat. De grens loopt net langs Waddinxveen want Boskoop behoort tot een an dere afdeling. Gespeeld wordt tegen clubs uit Zoetermeer, Gouda, Alphen aan den Rijn en Pijnacker. Landelijk zijn er nu 16.600 geregistreerde jeu de boulesspelers. GOUDA - Joost Blokland liep tijdens de NK atletiek voor se nioren in Tilburg een nieuw clubrecord op de 3000 meter steeple-chase. De Waddinxvener.die eerder in Uden nationaal juniorenkam pioen op dit nummer werd, liep een tijd van 9.31.71 waarmee hij negende werd. Winnaar werd de Delftenaar Simon Vroemen, die laatst training gaf op de Groenhovenbaan, in 8.41.67. De vroegere Gouda-atleet Martijn Delissen won in Tilburg het hink-stap-springen met een afstand van 15.40 meter voor Jermaine Sedoc (AAC) met 14.79 meter. In Schipluiden ein digde de Boskoper Fred van Zoest als beste veteraan in een loop over twaalf kilometer. Zijn tijd was 39.40 waarmee hij ze vende totaal was. Foto Klein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Telecom WP terhoeve (Gouwe Smash/Wad- Stuyfzand/Leonie Welling (Gou- dinxveen)-lnge van Rijk/Linda Stuyfzand (Gouwe Smash) 6-7, 6-4, 1-6, DD C2: Ria Veel VOORMENSEN MET GEWRfCHTSKLACHTEN Zuidplaspolderweg II Moordrecht tel.: (0182) 375022 afslag Moordrecht/Gouda industrieterrein't Ambacht Moordrecht ZEVENHUIZEN - De regen was spelbreker in het jaarlijkse open Veerman-tennistoernooi in Zevenhuizen. Op zaterdag avond en zondag moest wor den uitgeweken naar de tennis hal van Ottevanger in Moerkapelle. Daar werden de finales in pro-set gespeeld. In totaal werden 289 partijen in zeventien categorieën afge werkt. In herenenkelspel in de Cl- klasse zegevierde nieuwkomer Mark de Wit uit Heerjansdam. Hij versloeg Daan Hofman van het Goudse Ad Astra met 8-4. In vijf categorieën zorgden le den van de tennisclub Zeven huizen voor overwinningen. Eerste prijzen gingen naar Ed win Magdelijns, de broers Rene en Marcel Noyons, Annelieke Bolsterlee, het duo Marielle Meeuwissen/Jeanet Eindhoven en het koppel Francis van den Bosch/Klaas Schmidt. WADDINXVEEN - Zaterdag redelijk, I I hengelaars vingen j.l. viste de Hengelsportvereni- gezamenlijk 35 kilo brasem en ging Waddinxveen (HSW) de opmerkelijk veel paling. Win- zesde wedstrijd voor de zo- naar werd R. Jenner met 6.750 mercompetitie in het Amster- dam-Rijnkanaal. De vangst was GOUDA/W’VEEN - Daniëlle de Bruijn van GZC DONK en Gillian van den Berg en Hanne- ke Kappen van Gouwestaete uit Waddinxveen zijn op 2 juli met het Nederlands dameswa- terpoloteam vertrokken naar Amerika om zich daar voor te bereiden op de wereldkam pioenschappen, die op 19 juli in de Japanse stad Fukuoka begin nen. Oranje is ingedeeld in pou le B met Australië, Japan, Cana da, Griekenland en Hongarije. De Nederlandse selectie be staat verder uit Simone Koot, Wilma Verburg, Tjarda Roden huis, Heleen Peerenboom, Jo- rieke Oostendorp, Marieke van de Ham en Rianne Guichelaar, Marleen Arts, Mascha Geurts, Mieke van der Sloot. De groep reist 14 juli naar Japan. Oranje heeft de eerste oefen wedstrijden achter de rug. Met 12-7 werd gewonnen van de Amerikaanse juniorenselectie. Daniëlle de Bruijn scoorde 5 keer, Gillian van den Berg 4 keer.Van Brazilië werd met 12- 6 gewonnen dank zij vier goals van Gillian van den Berg en twee van Hanneke Kappen. In de halve finale verloor Oranje met 4-12 van de VS. Daniëlle de Bruijn scoorde driemaal. Kim Middendorp en Karen Weerd van Gouwestaete nemen met het Nederlands jeugdteam deel aan de EJK,die van 8 tot en met 15 juli in Manchester worden gehouden. en de dochters Josien en Tessa tennis. De dochters zijn lid van de TV Waddinxveen. Joke en Jo sien Uitterhoeve, die voor het eerst een dubbel vormden, haal den eveneens de finale, maar verloren daarin met 7-6,4-6,6-1 van het koppel Inge van Rijk/Lin- -da Stuyfzand. Opvallend is dat er regelmatig voet- bailers aan de 1 tennistoernooi- I en in Waddinx- J veen en regio F meedoen. Ron van Tol is aanvoer- der van het eerste elftal van Be Fair en speelde samen met zijn clubgenoot Geert Ver hoeff. Van Tol (27): „Ik tennis al vanaf mijn zesde jaar. Vanaf mijn zestiende jaar doe ik aan toer nooien mee. Ik vind het spelletje tennis leuk en het is goed te combineren met voetbal”. Ook Ad Hoogerbrug en Hans Verkle ij komen uit de (Reeuwijkse) voetbalwereld. Hoogerbrug, oud-speler in Waddinxveen, is trainer geweest van Zwammer- dam en SPV uit Polsbroek. Te genwoordig traint hij Aarlander- veen. Samen met Verkleij versloeg Hoogerbrug het Haast rechtse duo Bestebreurtje/Moe- rings met 7-6, 3-6 en 6-2. Hoogerbrug: „Als oud-voetbal- ler is het een voordeel dat je be keken kan spelen”. Bij de prijsuitreiking bleek dat de leden van Gouwe Smash in het eigen toernooi goed hadden stuur aan het plan om nieuw clubhuis te bouwen. De bouwkosten daarvan bedragen 180.000. Een flinke hap geld voor een vereniging die uit tachtig leden bestaat. Maar de wil om een nieuw onderkomen te bouwen was erg groot. Naast het gespaarde geld, kwam de gemeente met een subsidie van 10.000 over de burg, terwijl voor 50.000 een lening werd afgesloten. Het cas co werd opgeleverd door het Moerkapelse bedrijf Hooger- werf en Van Laviere. De realisa tie werd mogelijk door bijdra gen van 15 Waddinxveense bedrijven. Het binnenwerk werd door eigen leden uitge voerd. Voorzitter Jacques van der Loo in zijn openingstoe spraak: „Het is nauwelijks te beschrijven wat er om de hoek Jan Uitterhoeve en Christoph Lecomte wonnen het herendubbelspel Cl in het open toernooi van Gouwe Smash (Foto: Artistic ArtILiesbeth van der Vis.) VOOR MENSEN MET OVERGEWICHT Na de opening van het nieuwe clubhuis speelde brugemeester Jonkman ook een potje jeu de boules (Foto.ArtisticArt/Liesbeth van derVis.) Door Bert Hertog WADDINXVEEN - Burge meester Fedde Jonkman heeft ZPB. In de hoofdklasse B vrijdagmiddag het nieuwe club gebouw van de jeu de boules club Waddinxveen officieel geo pend. Hij deed dit door een bord met het vignet van de club, dat op de zijkant van het clubhuis is aangebracht, te ont hullen. Acht maanden geleden werd de eerste paal voor het nieuwe clubgebouw geslagen. Daar voor beschikte de jeu de bou lesclub, die op 29 september het vijftienjarig bestaan viert, over een noodgebouw. Dat be gon, vertelde bestuurslid Jan Kooistra, veel gebreken tè ver tonen. Er moest zelfs een zeil over het dak worden gespan nen om inregenen te voorko men. Intussen werkte het be- WADDINXVEEN - Het sei zoen voor de taekwondoka’s van sportinstituut Den Edel Waddinxveen zit er weer op. Een succesvol seizoen, niet in MOERKAPELLE - Ashley Het was hard trainen voor de Moore en Gerry Obbens, twee dames en heren want ook de toptrainers op het gebied van Nederlandse Hoofdcoach, Ger- rollerskating, kwamen afgelo- ry Obbens, van de Nederlandse pen weekend naar Moerkapelle voor de leden van Rolling’90. De Engelse toptrainer Ashley Moore kwam over om Rol- dansles te geven. Ging het de vorige keer nog om het aanle ren van danspassen, nu werd er daadwerkelijk gericht getraind op de dansen die verreden die- ling’90 en op de buitenbaan nen te worden op officiële (gelegen naast de tennisbaan en wedstrijden. tussen de voetbalvelden). GG - 1 1 M

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 29