Trifolium Woonbon A WOON KRANT BOSKOOP WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN MOERKAPELLE Stichting dVaddin^eense ‘Bejaardenhuis vesting woonpartners Uiterste inleverdatum; dinsdag 17 juli om 12.00 uur Woondiensten Boskoop INFORMATIE i d 'd e n - H o 1 1 a n d f 955,48 433,58 f 49,35 Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten >300IH5- geen toewijzing Bijzonderheden >300 IHS- geen toewijzing Trifolium Woondiensten Woonpartners Midden-Holland Woonpartners Midden-Hollond Woonportners Midden-Hollond Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Bijzonderheden Woonportners Midden-Hollond Woonportners Midden-Hollond Woonportners Midden-Hollond S.W.B. Bijzonderheden REGIO Huisnummer:.... Advertentie adres: m/v m/v en Eenmalig bijvoegen sinds: Kale huurprijs f Handtekening: ONJUISTE VERMELDING Op de envelop vermelden: "Woonbon” J 1 i vrijdagmiddag gesloten Op bovengenoemde adressen is een informatiebrochure verkrijg baar met de uitgebreide spelregels Aan een eventueel onjuiste vermelding in de woonkrant kunnen geen rech ten worden ontleend. De regels voor de toewijzing van woonruimte zijn vast gelegd in de thans geldende huisvestingsverordeningen van de gemeenten Waddinxveen, Zevenhuizen/Moerkapelle en Boskoop. mee te zenden, omdat deze geen enkele invloed hebben op de toewijzing en niet in behandeling worden genomen. Gedurende de eerste vier weken genieten woningzoekenden met een Woningnummer Type woning Wijk Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen Leeg per Bijzonderheden Eigenaar Woningnummer Type woning Wijk Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen Leeg per Bijzonderheden Eigenaar Woningnummer Type woning Wijk Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen Leeg per Bijzonderheden Eigenaar Toelatingsvoorwaarden minimaal 2,maximaal 6 max:68040 mini, max 2 lp tot 65 max:36500,mp tot 65 max:48600 114505 ETAGEWONING min 2,max 6 max:68040 114507 EENGEZINSWONING starter max 1 lp tot 65 max:36500, lp va 65 max:30750 minimaal 1,maximaal 3 max:96516 min 2, max 6 max:68040 114504 ETAGEWONING 114511 GALERIJFLAT MET LIFT starter maxi 1 p tot 65 max:36500, lp va 65 max:30750 i min 2, max 6 max:68040 114513 ETAGEWONING 114509 GALERIJFLATMETUFT starter maxi lp tot 65 max:36.500 vanaf 55 jaar mini, max 2 lp tot 65 max:36500,lp va 65 max:30750,mp tot 65 max:48600,mp va 65 max:40500 minimaal 1,maximaal 3 lp<65_max:36500 lp>65_max:30750 mp<65_max:48600 mp>65max:40500 114514 PORTIEKWONING 114512 ETAGEWONING Huidig adres: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Telefoon overdag: Telefoon thuis: Naam en voorletters partner: Huidig adres: Postcode en woonplaats Geboortedatum: Telefoon overdag: Aantal personen: Totaal gezinsinkomen per jaar f volgens |_J laatste aanslag(en) inkomstenbelasting laatste jaaropgave(n) Indien niet woonachtig in de gemeenten Waddinxveen, Boskoop of Zevenhuizen-Moerkapelle: kopie uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie met gegevens betreffende inschrijfdatum huidig adres en aantal personen met geboortedatum meesturen. Naar waarheid ingevuld. Datum: min 1>27 jr, max 3 lp lot 65 max:36500,lp va 65 max:30750,mp tot 65 max:48600,mp va 65 max:40500 vanaf 55 jaar mini, max 2 max:68040 114510 ETAGEWONING minimaal 1,maximaal 3 max:68040 114508 PORTIEKWONING 114506 PORTIEKWONING mini >27 jr, max 2 max:68040 minimaal 2,maximaal 6 max:96516 minimaal 1,maximaal 6 max:68040 mini >27 jr, max 3 max:91140 minimaal 2,maximaal 6 max:96516 114009 PORTIEKWONING 114501 MAISONNETTE Zevenhuizen ZH Begoniaplein 20 Voor woningen in Boskoop dient deze bon te worden ingeleverd bij: Trifolium Woondiensten Boskoop Dokter Hamburgerlaan 35 2771 JP Boskoop starter maxi lp tot 65 max:36500 Zevenhuizen ZH Burg. Klinkhamerw 40a H4010 DUPLEX-WONING minimaal l,maximaal 3 lp<65_max:36500,lp>65_ max:30750, mp<65_max:48600 mp>65_max:40500 H4502 ETAGEWONING ll 4503 ETAGEWONING starter maxi lp tot 65 max:36500 minimaal 2,maximaal 6 max:965l6 H4013 PORTIEKWONING minimaal l, maximaal 2 lp<65_max:36500,lp>65_ max:30750,2p<65_max:48600 2p>65_max:40500 Moerkapelle Posthof 2 Voor woningen in Waddinxveen en Zevenhuizen/Moerkapelle dient deze bon te worden ingeleverd bij: Woonpartners Midden-Holland Coenecoop 6 2741 PG Waddinxveen te sinds.... BOSKOOP Goudse Rijweg 274 4(woonkomer 19 m2) f 792,17 BOSKOOP Voorofscheweg 19 WADDINXVEEN Wilgenhorst 103 f 964,08 437,48 combiketel, lift, bod,doudie, balkon, berging 14 augustus 2001 WADDINXVEEN Zuidplaslaan 320 BOSKOOP Snydelwijkln 35 BOSKOOP Snydelwijklaan 17 BOSKOOP Snijdelwijklaan 5 114004 PORTIEKWONING De Sniep le etage 3(woonkamer 23 m2) f 532,18 f 7,10 WADDINXVEEN Sniepweg 28 114005 PORTIEKWONING De Sniep le etage 3(woonkomer 24 m2) f 665,43 f 7,10 BOSKOOP Wilhelminalaan 23 WADDINXVEEN Eikenlaan 14 BOSKOOP Klaverblad 44 4(woonkamer 24 m2) f 881,18 f 4,50 WADDINXVEEN Aletta Jabocshoeve 32 WADDINXVEEN Vondellaan 94 BOSKOOP Mendelweg 81 4(woonkamer 30 m2) f 950,98 f 4,50 114006 EENGEZINSWONING Groenswaard 3 WADDINXVEEN Wingerd 151 WADDINXVEEN Havikhoek 30 BOSKOOP Babsloot 190 14003 GALERIJFLAT MET LIFT Groenswaard 3 2e etage 4(woonkamer 27 m2) f 783,09 f 46,28 f 829,37 376,35 combiketel,lift,douche,balkon,berging 1 augustus 2001 WADDINXVEEN Wingerd 208 BOSKOOP Babsloot 146 BOSKOOP Snijdelwijklaan 7 WADDINXVEEN J. v. Bijnenpad 229 begane grond 2(woonkamer 15 m2) f 483,11 f 41,65 f 75,00 f 599,76 272,17 cv, tuin 31 juli 2001 BOSKOOP Hamwijck 17 Alleen invullen indien u zelfstandig woont Type huidige woning Minder-validen woning? ja/nee Aantal kamers Eigenaar: Komt de woning vrij? ja/nee U ontvangt voor deze woning individuele huursubsidie? ja/nee Inschrijfdatum op huidige adres in het bevolkingsregister BOSKOOP Zijde 74 114001 EENGEZINSWONING Zuidplas BOSKOOP Voorofscheweg 90 f 583,93 262,21 douche-combiket.-inp.berging-tuintje 7 augustus 2001 t/m 30 jaar 1 max:36500 SPELREGELS Op het woningaanbod kunnen alleen woningzoekenden reageren die ten minste 2 jaar ingezetenen zijn van en/of een economische of maatschap pelijke binding hebben met de regio Midden-Holland. In de advertentie staan de voorwaarden genoemd waaraan u in ieder geval dient te voldoen: lees deze voorwaarden goed en reageer niet op woningen indien u niet aan deze voorwaarden voldoet. U mag op maximaal twee woningen per woonkrant reageren, 1 woning per bon. Niet juist of onvolledig ingevulde woonbonnen of woonbormen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. I I I I I I I Naam en voorletters aanvrager: f 618,68 280,76 combiketel, balkon, berging 7 augustus 2001 f 391,64 177,72 combiketel-tuin-douche- berging 7 augustus 2001 Waddinxveen: Woonpartners Midden-Hollond, Coenecoop 6, 2741 PG Waddinxveen, telefoon 0182 - 646464, maandag t/m vrijdag 8.30 -17.00 uur. Zevenhuizen/Moerkapelle: Woonpartners Midden-Holland, zie boven, of Dorpsstraat 190,2761 AJ Zevenhuizen, telefoon 0180-63 34 02, maandag t/m vrijdag 09.00 -12.30 uur krijgbaar bij Woonpartners Midden-Holland in Waddinxveen en bedra- Boskoop: Trifolium Woondiensten Boskoop, Dokter Hamburgerlaan 35, 2771 JP Boskoop, telefoon 0172 - 210005, maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.30 uur. 13.30- 15.30 uur Speciale bestemming Aantal personen Belastb. gezinsinkomen p.j. Speciale bestemming Aantal personen Belastb. gezinsinkomen p.j.: Speciale bestemming Aantal personen Belastb. gezinsinkomen p.j. Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk a/d IJssel, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerkapelle. URGENTIE, VOORRANG BIJ NOODSITUATIES Een beschikbare woning kan worden toegekend aan een woningzoekende die door omstandigheden dringend woonruimte nodig heeft. Voor woningen uit Waddinxveen kan de urgentie worden aangevraagd bij Woonpartners Het heeft geen zin andere stukken (bijvoorbeeld over de woonsituatie) Midden-Holland. Een urgentie voor woningen uit Boskoop Zevenhuizen/Moerkapelle kan worden oangevroagd bij de betreffende gemeenteVoor het aanvragen van een urgentie worden u behandelings- lokole binding aan Waddinxveen voorrang op Waddinxveense woningen, kosten in rekening gebracht. Boskoopse woningzoekenden hebben gedurende de eerste vier weken voorrang op Boskoopse woningen. Woningzoekenden uit Zevenhuizen/Moerkapelle hebben de eerste vier weken voorrang op woningen uit Zevenhuizen/Moerkapelle. De eerste kandidaat krijgt een aanbieding van de verhuurder en de gele genheid de woning te bezichtigen. Blijkt bij controle van de gegevens zoals verklaard op de woonbon, e.e.o. niet te kloppen, dan wordt de aanbieding ingetrokken. Voordat u de woning betrekt dient u in het bezit te zijn van een huisves- tingsvergunning. Voor woningen in de gemeente Waddinxveen is deze verl gen de leges f. 96,00. Voor huurwoningen in Zevenhuizen/Moerkapelle is de huisvestingsvergunning verkrijgbaar bij Woonpartners Midden-Holland te Zevenhuizen, tegen betaling van f. 77,00 legeskosten. Kandidaten voor een woning in de gemeente Boskoop kunnen de woonruimtevergunning verkrijgen bij de gemeente Boskoop tegen betaling van f. 76,50. f 590,20 267,83 combiketel, berging 26 juli 2001 begane grond 2(woonkamer 20 m2) f 613,57 f 47,85 f 75,00 f 736,42 334,19 cv, tuin 26 juli 2001 114008 GALERIJFLAT MET LIFT Zuidplas 3e etage 2(woonkamer 17 m2) f 475,65 f 45,99 begane grond 2(woonkomer 18 m2) f 578,36 f 5,57 begane grond 2(woonkamer 17 m2) f 442,38 f 44,15 f 60,00 f 546 53 248,02 cv, balkon, nabij dorpskern 2 augustus 2001 slaapkamer 10 m2 Trifolium Woondiensten 114002 GALERIJFLAT MET LIFT Zuidplas 5e etage 3(woonkamer 24 m2) f 902,12 f 61,96 2e etage 4(woonkamer 25 m2) f 722,04 f 40,50 f 90,00 f 852,54 386,88 cv, berging, bakonop zuiden, afgeslentree 31 juli 2001 vanaf 65 jaar minimaal 1,maximaal 2 max:68040 le etage 4(woonkamer 25 m2) f 724,40 f 40,50 f 90,00 f 854,90 387,95 cv, bering, bakonop zuiden, afgesLentree 26 juli 2001 2e etage 3(woonkamer 29 m2) f 582,85 f 7,35 2e etage 2(woonkamer 29 m2) f 615,18 f 3,50 le etage 3(woonkamer 24 m2) f 847,81 f 23,80 combiketel, zolder, tuin, douche-berging 1 augustus 2001 traplift aanwezig Woonpartners Midden-Holland vanaf 55 jaar minimaal 1,maximaal 3 lp<65_max:36500,lp>65_ max:30750,mp<65_max:48600 mp>65_max:40500 le etage 3(woonkamer 13 m2) f 387,14 f 4,50 114007 GALERIJFLAT MET LIFT Groenswaard 2 5e etage 4(woonkamer 25 m2) f 712,08 f 42,83 f 99,06 f 853,97 387,51 cv-lift-douche-balkon- berging 1 september 2001 keurmerk veilig wonen Woonpartners Midden-Holland 114012 GALERIJFLAT MET LIFT Anne Frank 7e etage (Oost zijde) 3(woonkomer 22 m2) f 821,52 f 100,50 f 80,00 f 1002 02 454,70 cv-lift-aouche-balkon- berging 1 september 2001 f 672,53 305,18 combiketel,zolder,douche,balkon,berging 1 augustus 2001 slaapkamer bij woonkamer Woonpartners Midden-Hollond Ondergetekende woont: zelfstandig niet zelfstandig Ingezetene van gemeente*: Maatschappelijke binding, woonde vantot in gemeente... Economische binding, mijn werkgever is Tel 114011 MAISONNETTE Vondelwijk 3e etage 4(woonkamer 17 m2) f 572,72 f 34,20 f 108,10 f 715,02 324,46 cv-douche-balkon-berging 7 augustus 2001 geen lift Woonpartners Midden-Holland f 885,68 401,90 combiketel,zolder,tuin,douche,berging 2 oktober 2001 le etage 1 (groot 26 m2) f 349,07 f 9,35 f 65,00 f 423,42 192,15 cv 7 augustus 2001 begane grond 1 (groot 22 m2) f 462,30 f 40,50 f 50,00 f 552,80 250,86 cv, berging, tuin op het zuiden 3 augustus 2001 begane grond 1 (groot 18 m2) f 468,51 f 40,50 f 50,00 f 559,01 253,68 cv, berging, tuin op het zuiden 2 augustus 2001 begane grond 1 (groot 19 m2) f 411,43 f 60,00 f 520,78 236,33 cv, balkon ier direct luur inclusief waterverbruik rifolium Woondiensten le etage 1 (groot 26 m2) f 383,17 f 9,35 f 65,00 f 457,52 207,62 cv 3 augustus 2001 f 871,61 395 54 HR Combiket., balkon op zuiden 7 augustus 2001 WIE KRIJGT DE WONING? De woning wordt in principe toegewezen aon de oudste starter (een woning zoekende die geen zelfstandige woning achterlaat), of aan de langst in de huidige woning wonende doorstromer (een woningzoekende die over zelf standige woonruimte beschikt en deze achterlaat voor verhuur of verkoop). Bij de volgordebepoling worden de voorrongsregels uit de thans geldende huisvestingsverordeningen toegepast. De verordeningen liggen ter inzage op de gemeentehuizen van Waddinxveen, Zevenhuizen/Moerkapelle en Boskoop. f 792 17 359,49 combiketel, tuin op het westen 23 juli 2001 voorrang gezin met mriderjarige koteren Trifolium Woondiensten f 521,64 236,71 combiketel-lift-douche- berging 4 augustus 2001 f 539,28 244,71 zolder-douche-balkon- berging 1 augustus 2001 slaapkamer bij woonkamer Woonpartners Midden-Holland le etage 3(woonkamer 19 m2) f 595,64 f 6,41 f 602,05 273,20 combiketel-douche-balkon- berging 1 augustus 2001 traplift aanwezig Woonpartners Midden-Holland

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 6