Ramkrakers bezoeken juwelier Waddinxveen lepeziekte slaat weer toe in Dagboek van een vreemde Uit de praktij van de sociaal raadsvrouw H'-' Te veel gedronken Tarantella ondergaat metamorfose r Colofon PW ZATERDAG 1 een KOOPJESdi Vangnetregeling huursubsidie q I MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN y met o.a.: Diverse koopjes Aanvragen bijdrage Voorwaarden Waar?: suikerspin poffertjeskraam en een grote roze olifant als spring-luchtkussen I I 7 i T «i PAGINA 9 WOENSDAG 11 JULI 2001 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Pr. waarnemend (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) ZONDAG 15 JULI Woensdag was Scheveningen uur Om in aanmerking te komen bedoeld gevallen, behandeling De Hoeksteen, Esdoornlaan 09.30 uur ds. PM. Breugem, Barneveld 18.30 uur ds. C.D. Zonnenberg Bethelkerk, Bilderdijklaan 09.30 uur ds. C.D. Zonnenberg 17.00 uur ds.J. de Jong De Morgenster, Sterrenlaan 09.30 uur ds.J. de Jong 17.00 uur ds.A.W. van der Plas Immanuëlkerkgemeente, Prinses Beatrixlaan 09.30 uur ds. C. de Jong ZATERDAG I4 en ZONDAG IS JULI Weekblad voorWaddinxveen is een onafhankelijk weekblad, dat in een oplage van 15.300 exemplaren wordt uitgegeven en verspreid in Waddinxveen, Moerkapelle en Zevenhuizen. Weekblad voorWaddinxveen verschijnt op woensdag. Uitgever Dagblad van Rijn en Gouwe B.V. Alphen aan den Rijn Redactie Sanne van der Kolk E-mail: weekbladvoorwaddinxveen@ rijnengouwe.nl Kopij dient uiterlijk op maandag 16.00 uur in het bezit van de redactie te zijn om in aanmerking te komen voor plaatsing. Bijdragen per e-mail of op floppy verdienen de voorkeur. Chef-redacteur: Ghislaine Brengers Sectie ’De Rank’, confessioneel-hervormde gemeenschap, Coenecoopcollege I0.00 uur Geen opgave ontvangen Ontmoetingskerk, Groensvoorde zaterdag 19.00 uur Woord- en Communieviering geen viering op zondag EXTRA GRATIS PARKEERPLAATSEN ACHTER DE TRENDHOPPER welier in Amsterdam en die gaf een feestje toen er voor de honderdste keer ongewenst bezoek was geweest” vertelt Cuvelier. De technische recherche heeft overigens nog meer bewijzen dan alleen de videobeelden, er zijn vinger- en voet afdrukken gevonden. Het was een hectische donderdag voor het personeel van de juwelier. Natuurlijk was het al een stuk vroeger dag dan nor maal en moesten allerlei instanties wor den gebeld en de buit worden geïnventa riseerd. „We hebben een schade expert gebeld De aanvraag voor de Vangnet regeling moet bij de gemeente worden ingediend. De bijdrage wordt op aanvraag telkens voor een periode van Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voorWaddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2, Waddinxveen. Advertenties Sylvia Steenwinkel en Sabine Mensink E-mail: verkoopboskoop@rijnengouwe.nl Advertenties kunnen tot dinsdag 11.00 uur worden opgegeven, IM’ers (ingezonden mededelingen) tot maandag 16.00 uur. Kantoor Zijde 30 2771 EN Boskoop Telefoon: 0172-216654 Fax:0172-212168 GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groensvoorde 09.30 uur ds. F. Bos OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.30 uur geen opgave 18.00 uur leesdienst ROOMS-KATHOLIEKE KERK St.Victorkerk, Zuidkade 09.30 uur Eucharistieviering dinsdag 17 juli 19.00 uur Eucharistieviering JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toespraak I 1.00 uur Wachttorenbespreking GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage 09.30 uur ds. E. Brink 16.30 uur ds. K. deVries - Alphen a/d Rijn BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat 10.00 uur de heer H. Splinter NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost 09.30 uur ds.J.J.Tichelaar, Putten 17.00 uur ds. M. Baan, Nijkerk REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 10.00 uur ds. Mw. Ch. v.d. Leest CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 09.30 en 17.00 uur de heer G. van Loenen woensdag 18 juli ds.J.G.van Tilburg RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat 10.00 uur Peter in ’t Hout Zondag stond er een fietstocht naar Reeuwijk op het program ma. Eva: „In Tsjechië hebben we niet zoveel fietsers. Het is zo mooi dat er hier naast iedere weg een fietspad ligt.” Niemand had een probleem met het fiet sen. „Alleen wel een beetje pijn in m’n achterste”, aldus Marig old. Het landschap viel ook in de goede smaak. Eva: „Neder land heeft veel meer dieren, minder troep en minder ber gen.” Bezorging Telefoon: 0182-354885 ren rond met hele kazen erin.” Ook gingen ze even bij de St. Janskerk langs. 's Avonds was er een clubmee- ting bij ’t Weegje. „Iedereen moest kort iets over zijn land vertellen. Eerst in de eigen taal en dan in het Engels.” Best eng, vindt Eva. „Ik zei volgens mij in het engels niet hetzelfde als in mijn eigen taal. Maar ja, die kan gelukkig niemand verstaan.” WADDINXVEEN - Zeventien jongeren uit zeventien verschil lende landen waren afgelopen week in Waddinxveen, op be zoek bij de Rotaryclub, om de omgeving maar ook vooral el kaar te leren kennen. Twee van hen hielden een dagboekje bij: Marigold Plunkett uit Engeland en Eva Tykvartova uit Tsjechië. Beide 18 jaar oud met andere doelen in het leven. Marigold is net van school af en wil zich gaan storten op ’haar’ kunst: schilderen, beeldhouwen en te kenen. Eva moet nog een jaar om haar gymnasium te voltooi en en gaat daarna scheikunde studeren. Allebei waren met hetzelfde doel hier gekomen: The Paddles. Marigold: „Het was heel gezellig. We hebben gezeten en wat gepraat, elkaar allemaal een beetje leren ken nen.” van de Rotary hebben dit toch allemaal voor ons geregeld en ze nemen ons gewoon in huis. Ik heb me hier echt thuis ge voeld!” Donderdag naar Gouda. Marig old: „Het stadhuis was zo mooi.” Eva: „Er was een kaas markt en ze waren allemaal in klederdracht en er gingen kar- voor huursubsidie/Vangnetre- geling, moet de huurprijs liggen tussen 366 162,45 euro) en I 193 (541,36 euro).Voor jon geren tot 23 jaar is het maxi- Aanvraag visites Gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen ticulieren een kapplicht voor iepezieke bomen. Het aangetast hout moet worden vernietigd of worden geschild. Ongeschild iepenhout, dat als open haard- hout wordt bewaard is de grootste verspreider van de ziekte. Inwoners van Waddinx veen die twijfelen of hun boom iepeziekte heeft of die denken iepenhout in de haardhout- voorraad te hebben, kunnen voor informatie en advies bij de gemeente terecht, tel. 0182- 624500. api niy IUUIIIKU33CII aan de beurt. Marigold: „We hebben maar een uurtje op het strand gezeten.” Daarna was het op naar het Panaroma Mes dag. „Heel indrukwekkend. Een panorama hoe Scheveningen er vroeger uitzag. En het was ook zo groot.” Ook het Nederland se Parlement was interessant. Eva: „We hebben ergens bijge zeten, het ging over mond- en klauwzeer.” Eva: „Jammer dat we er niets van konden ver staan, anders hadden we nu al de beslissingen geweten die niemand anders weet.” ’s Avonds doken ze met de kin deren van de Rotarians het uit- T.S. Wilms, Troelstrahoeve 66, tel. 0182-618613 (zondag) Z’HUIZEN/NIEUWERKERK A/D IJSSEL - Een 29-jarige au tomobilist uit Nieuwerkerk aan den IJssel is zaterdag 7 juli rond 23.15 uur met zijn auto tegen een geparkeerd staande bestel bus op de van Beethovenlaan gereden. Hij bleek tevens te veel te heb ben gedronken. Hij moest bla zen, de uitslag van de ademana lyse was 515 ug/l. De man Ondanks de paaltjes is het de ramkrakers gelukt met een auto het rolluik te force ren. en vanmiddag komen ze het rolluik ver vangen zodat we morgen weer open kunnen”, vertelt Harry terwijl het glas verspreid ligt door het hele pand. De politie is een onderzoek naar de in braak begonnen. Inmiddels zijn enkele ge tuigen gehoord en is de auto en de loca tie waar deze is teruggevonden op sporen onderzocht. Ook getuigen van de snelkraak zelf zijn van harte uitgenodigd om hun informatie aan de politie door te geven. De politie in Waddinxveen is be reikbaar onder telefoonnummer (0900) 8844. Dinsdag vertrok de groep weer naar Amsterdam, nu voor het Rijksmuseum..Eva: „In het Rijks- museum is zo veel te zien. We gaansleven van Waddinxveen in, konden nooit alles bekijken, maar wat we zagen was wel heel mooi.” Daarna gingen ze door naar het strand. Welk strand weten ze niet meer. En met het hete weer van afgelo pen dinsdag, kon een duik in de zee natuurlijk niet uitblijven. „Very, very cold!” Maandag ging de groep naar Amsterdam. Marigold: „Ik had Amsterdam anders verwacht. Veel aparter, veel radicaler. Het was eigenlijk een gewone grote stad.Wel een hele mooie hoor! maximaal drie maanden toege kend. Voor het volgende kwartaal moet een vervolgaanvraag worden ingediend.Van maandag t/m donderdag kan men tussen 9.00 en 12.00 uur mevrouw L. Van Maanen (624752) vragen om meer informatie over de regeling, op verzoek wordt een aanvraagformulier toegestuurd. Heeft u nog vragen over dit on derwerp of andere dan kunt u daarmee ook terecht bij het In stituut Sociaal Raadslieden van maandag tot en met donderdag van 9.00-17.00 uur, telefoon 624767. De sociaal raadsvrouw, Mw. C.M.J. de Bakker, is van 30 juli tot 27 augustus afwezig in ver band met vakantie. Dit jaar wordt een aantal beeldbepalende iepen preven tief geïnjecteerd met een schimmelwerend middel. Door de hoge kosten van deze be handeling is het niet mogelijk alle Waddinxveense iepen te behandelen. Er is een afweging gemaakt op grond van waarde voor de omgeving, leeftijd en gezondheid. Deze iepen wor den jaarlijks geïnjecteerd. Boomspecialisten verwachten zo een aantal waardevolle ie pen te kunnen behouden. kreeg een rijverbod van 5 en een proces-verbaal. Een 33-jarige bromfietser uit Delft reed zaterdag 7 juli met te veel alcohol op over de Dorpsstraat in Zevenhuizen. Hij moest blazen, de uitslag van de ademanalyse was 660 ug/l. Zijn rijbewijs werd ingevor derd, hij kreeg een rijverbod van 7 uur en een proces-ver baal. Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Beeker,Van den Brule, Van der Linde, Van Vliet en Vroom (groep I) heeft dienst: Arts: C. Vroom, Weidezoom 50, tel. OI82-6l6363(zaterdag en zondag) Vrijdag was alweer de laatste dag en die werd doorgebracht in Rotterdam. „Een relaxte dag, een boottocht door de havens. Geluncht op de boot, heerlijk.” ’s Middags een feest opzetten om 's avonds te gaan vieren. Na een heerlijk diner bij de gastge zinnen, kon het afscheidsfeest beginnen. Inmiddels zijn de gas ten vertrokken naar Barchum waar ze nog een weekprogram- ma hebben, en dan moeten ze allemaal weer terug naar huis. „Maar we houden zeker wel contact.” postadres: 12, 2741 HS Vanaf donderdag 12 juli opent het ruime restaurant met 120 zitplaatsen zijn deuren. Dage lijks is La Tarantella (naam van een Napolitaanse volksdans) geopend van 17.00 tot 22.00 uur. Finizio, die in 1990 tot bes te pizzabakker van Nederland werd gekozen: „Er is een zeer uitgebreide kaart met pizza en (gevulde) pasta, maar de nadruk ligt op dagverse vlees en visge rechten.” Afhalen kan niet; wel is er een cateringservice. Boven is er ruimte voor gezelschappen en in de kelder bevindt zich naast de grote wijnvoorraad uit alle Italiaanse provincies, een ruim te voor kookcursussen, thema- avonden en wijnproeverijen. Ook is er een sfeervolle bin nenplaats met terras. Voor de praktijk van de huisartsen Glaser, Van Heel, Siemons, Voskamp en Wilms (groep II) heeft dienst: Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 0182-612676 (zaterdag) Zaterdag kwamen ze aan. Eva kwam met de bus, Marigold met het vliegtuig. Na het offi ciële welkom op het gemeente huis leerden zij hun 'gastmoe- der’ kennen: Jeanette Quartero. Hoewel ze een week bij haar zouden verblijven, ken den ze haar niet. Ze kenden zelfs elkaar niet! Marigold: „Ie dereen is zo aardig. Die mensen WADDINXVEEN - Het is dins dagnacht 2.30 uur als Harry Cu velier uit zijn bed wordt gebeld. Het is de alarmcentrale met de melding dat in de juwelierszaak van zijn ouders het alarm is af gegaan. Harry, zelf ook werk zaam in de zaak, staat direct op, springt in de kleren en snelt naar het pand op het Koningin Wilhelminaplein. De inbrekers zijn weg, maar hebben overdui delijk hun sporen achtergelaten. Het rolluik is helemaal verbo gen, net als de pui, en overal ligt glas. Ook de politie is snel ter plaat se en stelt vast dat het een ramkraak is geweest. Geluk bij een ongeluk is dat er vier goede camera’s in de winkel waren op gesteld waarop de beelden van de kraak te zien is. Daarop staan twee onbekende mannen die met behulp van een auto de pui vernielden vervolgens hun slag sloegen door diverse vitri nes in te slaan en veel sieraden mee te nemen. Diverse buurtbewoners werden er door uit hun slaap gehaald, één van hen zag de dieven met de buit en de auto richting de Staringlaan gaan en seinde de politie in zodat meteen naar de auto kon worden uitgekeken. Later in de ochtend is de ge bruikte auto teruggevonden in de Potgieterstraat in Waddinx veen. De auto bleek eerder in Rotterdam te zijn gestolen. Verbaasd is Cuvelier niet echt. Maandag al had hij drie klanten die zich heel opvallend gedroe gen. De vrouw stelde veel vra gen, twee mannen bekeken de hele winkel. „Toen ze wegreden heb ik het kenteken genoteerd en de politie gebeld. Zij hebben de informatie nagetrokken waaruit bleek dat die auto ge stolen was. De politie heeft de videoband meegenomen en daar zijn de mannen goed op te zien”, vertelt Cuve lier. De buit was dan ook heel gericht. Zo werden alleen de vitrines van de bril janten en gouden horloges en kettingen meegenomen. Ook is het aantal inbraken bij juweliers schering en inslag, zo wist de verzeke ringsmaatschappij Harry te vertellen. „We hebben het zelf in de afgelopen 20 jaar drie keer meegemaakt. Je houdt er altijd rekening mee, zeker als er al even een poosje niets is gebeurd. Je hoort het veel, laatst was ik nog bij een collega ju- Industrieterrein "Kromme Gouwe" WADDINXVEEN - Sinds 1984 is restaurant Tarantella aan de Waddinxveense Zuidkade ge vestigd. Caroline (31) en Salva tore Finizio (37) werken dezer dagen aan een complete meta morfose: Van pizzeria naar Itali aanse gastronomie en van de Zuidkade naar de nauwelijks 100 meter verder gelegen Nes se, de restaurantboulevard on der de Hefbrug aan de Gouwe. Waddinxveners kennen het monumentale witte pand, waarin de hand van de archi tect Rietveld merkbaar is, beter als het Gouwe Kooitje. Nesse 16 bevat ondanks uitgebreide, passende verbouwingen nog de authentieke gevel, een majestu euze trap uit het paleis Het Loo, antieke schuifwanden en veel glas in lood. tel. huisdieren spreekuur voor spoedgevallen ieder weekeinde volgens afspraak. J.C. Baas, Jan Dorrekenskade- Oost 36, Waddinxveen, tel. 0182-632051. Dierenkliniek ’Pieter Bas’, mevrouw WWM. Smits en J.B. Cramer, Prins Bernhardlaan 79, Waddinxveen en Hoge Gouwe 21, Gouda. Voor spoedgevallen ieder weekeinde spreekuur volgens afspraak, tel. 0182-610462 of 0182-516876. Met medewerking van: Trendhopper Gouda, Leen Bakker, Praxis, Living well, Massasport en Hyundai Nederland zien en mensen uit andere landen - met andere culturen - leren kennen. Allebei vastbesloten om een keer te rug te komen. Weekeinddienst dierenarts: J.C. Oldenbandringh en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182- 6131 12. Kleine WADDINXVEEN - Voor het huursubsidietijdvak I juli 2001 tot I juli 2002 wordt rekening gehouden met het inkomen van 2000. Als nu het inkomen in 2001 veel lager is dan dat van 2000 kan eventueel recht be staan op Vangnetregeling huur subsidie. Zulke situaties doen zich bijvoorbeeld voor bij ver anderingen in de leefomstandig heden, zoals werkloosheid, ar beidsongeschiktheid, overlijden van de partner, echtscheiding of het vertrek van een verdienend kind. Men komt in aanmerking voor de Vangnetregeling als het belastbaar inkomen in 2001 20 procent lager is dan dat van 2000. Ook moet men voldoen aan de volgende voorwaarden, die ook voor het verkrijgen van huursubsidie gelden. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK De Vierstroom Spreekuur: Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 10.00 uur. Bezoek en Stationsstraat Waddinxveen. Telefoonnummer: 0182 - 623 040. Na 10.00 uur wordt u automatisch doorverbonden met de Zorglijn centralist die uw boodschap aanneemt. Inloopspreekuur Consultatieburo Waddinxveen per I-1-2001: maandag 11.00- 12.30 uur. Dienstdoende apotheek: Apotheek van Doorn, Bernhardlaan 65, tel. 0182- 614162. WADDINXVEEN - De ge meente Waddinxveen is deze week begonnen met het kap pen en vernietigen van zieke ie pen aan de Staringlaan, Kerk- weg-West, Tweede Bloksweg (nabij de Wokkels), Piasweg, Poolster, Sniepweg/Dreef op het evenemententerrein en na bij het zwembad De Sniep. De iepeziekte heeft inmiddels elf Waddinxveense bomen aange tast. Daaronder zijn enkele beeldbepalende en waardevolle bomen. In het komende plant seizoen worden de bomen zo veel mogelijk vervangen. Ook langs een aantal provinciale we gen zijn veel iepen besmet met deze dodelijke schimmelziekte. De verwachting is dat nog meer iepen worden aangetast. Regelmatig houden groenme- dewerkers controles, ook bij particulieren. De voor iepen dodelijke schimmelziekte wordt overgebracht door een klein kevertje en is te herken nen aan een snelle afsterving van bladeren en vroege bladval. In Waddinxveen geldt voor par- mum huurbedrag 658 (298,59 euro). Het inkomen van de huurder en eventuele medebewoners mag niet meer bedragen dan 59.700 (27090,68 euro). Voor alleen staanden en (alleenstaande) ouderen gelden andere inko mensgrenzen. Wie te veel huur betaalt in verhouding tot het gezinsinkomen, kan onder be paalde voorwaarden huursubsi die krijgen. Bij de vaststelling van het recht op huursubsi- die/Vangnetregeling wordt ook rekening gehouden met het vermogen. Daarmee wordt be doeld de bedragen op spaarre keningen en gewone rekenin gen en de verkoopwaarde van bezittingen als auto, motor en caravan. voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. Vooral die huisjes langs de grachten.” Ook werd een bezoek ge bracht aan het Achterhuis. Ma rigold: „Ik kende de verhalen van Anne Frank al, maar het was toch heel interessant. Het huis zelf vond ik wel tegenval len: het was zo schoon en er zijn zo veel mensen al in ge weest.” Mededeling: De regeling ’medische weekeinddienst’ is uitsluitend voor dringende waarvan de j niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur huisarts Op zaterdag en zondag van 10.00 - I 1.00 uur en van 16.00 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Buiten de spreekuren zo mogelijk eerst bellen voordat u met een spoedgeval naar de praktijk komt. VERSLAVINGSZORG MIDDEN-HOLLAND Pamassia, psycho-medisch centrum, IJssellaan 2-2a, 2806 TK Gouda. Tel.nr. 0182- 563500, fax.nr. 0182-563521. Bereikbaar maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur. .h .^.4-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 9