WADDINXVE Fietsen langs historische plekken rond Zevenhuizen GLOBAL Fwrv*’’* OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° Avond- wandeling IVN Willem van Vliet stopt na 47 jaar bij ’de Bas’ WOENSDAG 8 AUGUSTUS 2001 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 3 G E T E M E N E R U B R de BEZWAAR Consumentendagen: do. en vr. 10.00 - 21.00 uur ia. 10.00 - 17.00 uur INSTITUUT SOCIAAL RAADSLIEDEN GESLOTEN OVERIGE VERGUNNINGEN K GROEN INVALIDENPARKEERKAARTEN VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN 795,- 149,- SENIORBEDDEN - NASA MATRASSEN - BEDDEN VOOR STARTERS Specialist in het ontwerpen van matrassen voor mensen met rugklachten BOXSPRING 299,- BEDDEN MATRASSEN RECHTSTREEKS VAN FABRIEK RUIMTELIJKE ORDENING BOUWZAKEN I E fife' - de bestrijding 62 46 24 COLOFON 62 45 00 54 75 00 62 47 67 61 25 70 62 46 80 62 46 22 08.30 - 14.00 uur 08.30 - 12.30 uur 19.00 - 20.30 uur ook begonnen zijn. Aan het begin van de Dorpsstraat slaan we nog even linksaf een klein fietspaadje in, en komen daar uit bij een prachtig grote boerderij ’t Land Kanaan ge naamd. „Wat daar bijzonder aan is?” vraagt John, ,,’t is een beeld bepalend pand in Zevenhuizen met een rijke geschiedenis. Mijn opa heeft er trouwens ook gewoond.” Hier gaan we weer even terug in de ge schiedenis. Van de boerderij werd in 1781 voor de eerste keer melding gemaakt, Pieter Vermeulen was een landbou wer en eigenaar van het pand. Hij verkocht het voor 8.000,- aan de latere am bachtsheer van Zevenhuizen, Gerrit Matse, die de boerderij weer doorgaaf aan zijn zoon en schoondochter. Na een vei ling kwam de boerderij voor 29.600 in het bezit van de burgemeester P. Keyzer. Hij woonde er in eerste instantie zelf, later zijn zoon en schoondochter die er tot 1900 woonden. De prijs steeg nu, de volgende koper was Anthony van Hoboken van Cortgene die het pand samen met een andere boerderij voor 134.200 kocht. Hij ver huurde zijn hofstede ’t Land Kanaan op de Eendrachtspol- der in Zevenhuizen voor 55,- per hectare. En dan komt de opa van John om de hoek kijken, als Boer Braat in 1906 de tweede huurder van het landgoed wordt. Het was een boer met gezag en invloed in de ge meente. Hij had het boeren goed in de vingers en was be- stuursmatig een mannetje sputter. In 1917 werd hij wet houder. Het ging hem goed af, het was een welvarende tijd voor Boer Braat. Dat hield in 1930 op waarna hij het dorp weer verliet. In 1970 kocht de gemeente Zevenhuizen een deel van de landbouwgronden ten behoe ve van een uitbreidingsplan. Er werd een bestemmingsplan voor het gebied met de boer derij gemaakt voor nieuw bouw. In 1975 wilde de ge meente de boerderij slopen en dacht met aan een nieuwe bestemming zoals een biblio theek. Het bleven echter ge dachtespinsels. In 1980 komt het bericht dat het pand ges loopt gaat worden en een 20- jarige inwoner van het dorp zette een spontane eenmans fractie op. In het hele dorp verspreidde hij pamfletten. En met succes, het pand staat er nog en staat nu zelfs onder monumentenzorg. We fietsen het paadje langs de boerderij af en komen weer op de Dorpsstraat waar we links afslaan. Hier staat aan de linkerhand smederij Smit, „het is in 1638 gebouwd en in 1788 werd het een smederij die nog altijd in werking is en door vererving is overgegaan”, licht John hierbij toe. We wer pen snel een blik naar binnen. Dan rijden we verder de Dorpsstraat in tot we weer bij café het Hof van Holland aankomen. Daar eindigt onze tocht. De fietsen op slot en met een drankje sluiten we de tocht af. Molens, oude boerderijen, een sluisje, plassen, polders en ak kers waar diverse vogels hun vertier zoeken kenmerken de omgeving van Zevenhuizen. Een klein idyllisch dorpje met een rijke historie midden in de Randstad waar rust de bo ventoon voert. Even buiten de kern ligt de polder waarin veel van het verleden is terug te vinden. Achter veel boerderij en en molens schuilt een boeiend verhaal. Kenner van deze verhalen is John Ooms, lid van Stichting Oud-Zevenhuizen/Moerkapel- le. Met hem stippelden we een prachtige fietsroute uit van ongeveer 14 kilometer langs natuurrijke paden en histori sche panden. Een route die uit te breiden is met enkele tien tallen kilometers of water- sportactiviteiten of zelfs een overnachting op de plaatselij ke camping. De oerhollandse kroeg ’Het hof van Holland’, gelegen in de Dorpsstraat 105, is de start van de fietsroute. Een oud pand met een 18e eeuwse voorgevel, kleine raampjes en een donkerbruin meubilair waar menigeen uit het dorp in de middag of avond een koffie of borreltje komt drinken of een biljartje komt leggen. Eeu wenlang werd het pand voor veel serieuzere doeleinden ge bruikt, toen was het een her- Raadhuisplein 1 (0182) Postbus 400, 2740 AK - Rommelmarkt Bazar Commissie Gereformeerde Kerk Waddinxveen: Jaarlijkse rommelmarkt op 25 mei 2002 van De volgende vergunningen o.g.v. A.P.V. of andere wette lijke regelgeving zijn verleend: kan hier overigens worden uitgebreid door het pondje aan dit pad naar de overkant te nemen en een stuk van Bleiswijk mee te nemen. Onderweg ligt regelmatig een café of restaurant waar gepau zeerd kan worden. Zo stop pen wij bij restaurant De Roerdomp, vanwaar een prachtig uitzicht over het wa ter is. De jongeren zoeken hier vaak hun vertier met een duik in het water, ook kunnen hier kano's en waterfietsen worden gehuurd, ’s Winters is dit overigens de plek waar met stevige vorst flink ge schaatst wordt. „Zevenhuizen werd in 1269 voor het eerst in de oorkon des vermeld”, vertelt John als we weer de route vervolgen. „Of er toen ook maar zeven huizen stonden, dat weten we niet. Het kan ook zijn dat het dorp genoemd is naar de ze ven ridderhofsteden. Dat kun nen we niet meer nagaan. Maar de afkomst van families wel, en Zevenhuizen heeft een boel families die al jaren en generatieslang hier wonen”, gaat John verder. „Misschien is dat wel de reden dat we met meer dan duizend leden één van de grootste historische verenigingen van Nederland zijn.” We komen aan bij een sluis (Het Zevenhuizen Verlaat) en een brugwachtershuisje, waar we even van onze fiets af moeten stappen op verzoek van de bewoner. „Deze sluis is uit 1740”, vertelt John. „Jan Bontebal was toen de schout en secretaris van Zevenhui zen. Zijn voorvader Claes Mi- chielsz. Bontenbal was een historisch figuur, omdat hij be trokken is geweest bij de moordaanslag op prins Mau- rits.” We vervolgen het pad naar rechts langs de rotte dat nu Rottekade heet Vanaf hier is er meer natuur dan historie, de wegen slingeren langs ak kers en boerderijen aan de linkerkant en het water aan de rechterkant. Na de Rottekade gaan we de Strandweg op en fietsen we langs de Zevenhuizerplas met de Wollefoppenweg aan onze rechterhand. De naam Wolle foppenweg heeft ook een ge schiedenis. „Wollefop is uit eindelijk afkomstig van Wolfcoope. Een coope wil zeggen, een stuk land dat uit gegeven werd door de graaf, of in verband met uitgifte van de graaf. Deze coope moet dus genoemd zijn naar de be zitter een zekere heer Wolf. In die tijd een veel voorkomende voornaam”, weet John. Bij de eerste weg na de plas slaan we links af, dit is de Huysmansweg. Aan het einde hiervan gaan we naar rechts de Middelweg op, deze fietsen we helemaal uit. Aan de rechterkant van de Middelweg, stortte in de tweede wereldoorlog op 28 juli 1943 een vliegtuig.de Thunderbolt, neer op het land van de heer L. Lekkerkerk. Aan het einde slaan we links af, en rijden we de Zuideinde op. We komen nu weer in het dorp en we rijden rechtdoor de Dorpsstraat in waar we SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. Eindredactie Gemeenterubriek: Publieksvoorlichting Telefonische informatie kunt u krijgen op (0182)62 46 22 Een klein maar leuk detail zijn de namen van de boerderijen op het Noordeinde, vertelt John. „De eerste boerderij heet ’bijna’, van de andere kant gezien zou je bijna in het dorp zijn. De volgende heet ’nabij': je bent het dorp nabij. Een stukje verder heeft een boerderij de naam ’Spoorzigt’, de titel spreekt voor zich. Overigens heeft hier ooit ook een stationnetje gestaan, maar die is op I november 1944 platgebombardeerd door de geallieerden. Het bombarde ment was een zeer uitgekien de actie, want het spoorlijntje dat daar lag werd door de Duitsers gebruikt voor het vervoer van V-1 en V-2 raket ten naar wassenaar. Blijf aan de linkerkant van de autoweg fietsen en volg vlak voor het spoor de weg mee naar links, dit is de Molen weg. De Molenweg is een lange eenzame polderweg langs kassen met in de verte drie molens.Voorbij de kassen komt er een vierde in zicht. De T-splitsing aan het einde van dit pad heet dan ook niet voor niets de Molenvierang. Ooit pompten deze molens, grondzeilers genaamd, begin 1700 het water uit de polder, de Rotte in. Tot 1952 waren ze in gebruik. „De molens zijn allemaal bewoond”, ver telt John. „We kunnen er dus geen kijkje binnen nemen". Wel staat er een informatie bord. We fietsen het steile pad om hoog op en slaan links af richting het korenmolengat waar we langs de rotte blij ven fietsen. De Rotte is een natuurrijk gebied, een deel daarvan is natuurreservaat waar mensen geen toegang hebben. Gevolg is dat er vele vogels broeden en dus ook boven de omge ving vliegen. Ook vandaag zien we tussen de knotwilgen door diverse roofvogels als de Buizerd vanuit de lucht azen op voedsel. De route van invaliden- de afdeling OPENINGSTIJDEN AFDELING PUBLIEKSZAKEN Balie voor Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Reis- en Rijdocumenten: maandag tot en met donderdag vrijdag dinsdag- en donderdagavond ALPHEN A/D RIJN - Langzaam wordt het 's avonds weer stil in het Bospark. In de avondsche mering zijn er echter genoeg dieren die nu pas actief begin nen te worden.Wie het leuk of misschien ook wel een beetje spannend vindt om in de avond het nachtleven te bekijken en te beluisteren kan op vrijdag avond 24 augustus terecht bij het IVN Alphen a/d Rijn e.o. Met enkele natuurgidsen gaan de wandelaars op pad om vleermuizen en nachtvlinders op te sporen.We doen dit door middel van batdetectors en een verlicht scherm voor de nacht vlinders. De aanvang is om 21.30 uur. De start is bij de ingang kinder boerderij Bospark, Pr. Bern- hardlaan te Alphen a/d Rijn. De deelname is gratis. Men moet stevige schoenen meenemen. Voor informatie: Jeannette Teu- nissen tel. 0172-437018. WADDINXVEEN - Je komt het niet meer zo vaak tegen dat een werknemer ruim 47 jaar bij dezelfde werkgever heeft ge werkt. Maar nu Willem van Vliet vorige week 65 jaar is gewor den, is voor hem de tijd daar om er echt een punt achter te zetten. Voor mij geen VUT of andere regelingen, heeft van Vliet steeds gezegd, zolang ik nog de gezondheid heb om mijn werk te doen blijf ik wel tot mijn 65-ste doorgaan. En dat heeft hij dus ook gedaan. Hij begon bij de fa. de Bas in ja nuari 1954 als timmerman, en heeft dat zeer lang gedaan (tot in 1982). Daarna heeft hij zich in de doe-het-zelf-zaak van FIXET de Bas gespecialiseerd in de verkoop en reparatie van elektrisch gereedschap. Daar naast was hij ook al die jaren de aangewezen persoon voor het monteren van hang en sluit werk, deuren, buitenzonwering etc. In totaal dus 47,5 jaar in ac tie voor een en dezelfde werk gever. Nu hij nog over een goe de gezondheid beschikt heeft de heer van Vliet geen gebruik gemaakt van het aanbod om nog langer bij de Bas door te gaan. Hoewel dit niet betekent dat ze hem nooit meer zullen aantreffen op het voor hem zo vertrouwde adres op de Jan Dorrekenskade, zal hij de ko mende tijd meer aandacht ge ven aan zijn hobby’s als zijn rei zen, verzamelen (voornamelijk postzegels) en biljarten. Twee weken geleden heeft Wil lem van Vliet in besloten kring afscheid genomen van de zaak en van zijn collega’s. Sociaal raadsvrouw - uitsluitend op afspraak - maan dag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur. gracht is er nog een stille ge tuige van. Even verderop staat aan de linkerkant nog een heel klein ludiek vrijzinnig hervormd kerkje. Je zou er zo langs fiet sen, zo klein is deze. Toch is de kerk de moeite waard even de fiets voor af te stappen. We fietsen de Dorpsstraat uit en komen op het Noordein de. (Een eerste onderbreking kan echter gemaakt worden door na de Dorpsstraat de eerste weg links de Twee- manspolder in te slaan, waar op nummer 15 het museum Ons Verleden staat. Deze is beperkt open.) SOFTSPRING MATRAS VOOR MENSEN MET GEWRICHTSKUBCHTEN 795,- MATRASSEN (VANAF 99,- 09.00 tot 16.00 uur op het evenemententerrein aan Dreef/Sniepweg; In het kader van de bestrijding van iepenziekte rooit de Pro vincie Zuid-Holland ten minste 37 zieke iepen langs de Beijerincklaan. Op de overige dagen kunt u alleen terecht voor aanvraag formulieren. Voor het aanvragen, afhalen en verlengen parkeerkaarten kunt u terecht bij de balies van de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis gedurende de normale openingstijden van de publieksbalie. OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en K.C.A. elke werkdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. - Commissie Coenecooploop: 13e Coenecooploop op zater dag 20 oktober 2001 van 10.00 tot 16.30 uur op het bedrij venpark Coenecoop, alsmede toestemming om de weg af te sluiten; Het Wvg-loket in'de publiekshal van het gemeentehuis is tot nader aankondiging alleen op maandag en vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur geopend. U kunt alleen op deze dagen terecht bij de Wvg-consulent voor inhoudelijke vragen over de Wet voorzieningen gehan dicapten en lopende aanvragen. POWERSPRING MATRAS VOOR MENSEN MET OVERGEWICHT BEDBODEMS VANAF Zuidplaspolderweg II Moordrecht tel.: (0182) 375022 afslag Moordrecht/Gouda industrieterrein 't Ambacht Moordrecht Gemeentehuis postadres telefax publieksvoorlichting Centraal meldpunt voor meldingen over openbaar groen, onderhoud wegen, kapotte lantaarnpalen, storingen verkeerslichten e.d. Cyclus: afvalinzameling, ophalen grofvuil e.d. Instituut Sociaal Raadslieden Gouwebad "De Sniep" Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids OP WIELEN VERZOEK OM VRIJSTELLING De volgende melding is ontvangen: Sterrenlaan 50: het oprichten van een tuinhuisje. De bouw is niet geheel in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan: "Wijk Zuidplas 1990", doen de afwijkingen zijn van beperkte betekenis als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en nader omschreven in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening. In der gelijke gevallen zijn burgemeester en wethouders bevoegd om vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan zonder voorafgaande planologische maatregelen (zoals het nemen van een voorbereidingsbesluit of het in procedure brengen van bestemmingsplan of een herziening daarvan). B W hebben het voornemen deze vrijstelling te verlenen. De aanvraag ligt m.i.v. donderdag 9 augustus 2001 vier weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Gedurende deze termijn kunt u over de aanvraag schriftelijk uw zienswijze kenbaar maken bij burgemeester en wethou ders. Het Instituut Sociaal Raadslieden is in verband met vakantie van mevrouw C.M.J. de Bakker gesloten van 30 juli tot 27 augustus. berg en een rechtshuis met een eigen Raadkamer op de zolderverdieping, waar de vroedschap bijeen kwam. De Herberg heette dan ook Her berg ’t Regthuis. Vanuit de kroeg gezien start de fietstocht linksaf, dus in noordelijke richting. Tegenover dit oude rechtshuis staat de Nederlands Her vormde kerk, uit de (6e eeuw. „In 1699 brandde deze kerk grotendeels af, alleen de toren bleef deels bespaard”, weet John. „De brand was begonnen in de naastgelegen oude man nenhuizen. Drie jaar later werd met de overblijfselen de kerk herbouwd, en is er een twee schepenkerk van ge maakt. Nicolaas van der Duyn, één van de ambachtsheren van Zevenhuizen, schonk in 1705 geld om er nieuwe man nenhuizen te bouwen. Daar van is behalve een gevelsteen met inscriptie niets meer te rug te vinden.” De steen hangt nu in het centrum aan de muur van het huis naast het politiebureau. Het langdra dig opschrift vertelt iets over de stichter Reynier van der Duyn, in het midden staat zijn wapen afgebeeld. Hij bewoon de de ridderhofstede 'Het Huys ter Duyn’ in Zevenhui zen, dat lag vlak achter het Hof van Holland. De bos- BEZOEK BOUW- EN WONINGTOEZICHT ALLEEN OP AFSPRAAK U kunt alleen bij de sectie Bouw- en woningtoezicht van de afdeling VROM terecht wanneer u daarvoor telefonisch een afspraak heeft gemaakt. Telefoon 624832 of 624835. U hoeft dan niet te wachten en de medewerkers kunnen zich voorbereiden op uw bezoek. - Van Puffelen Buitenreclame te Rotterdam: Plaatsing metalen driehoeksreclameborden in de periode van 4 t/m 13 okto ber 2001 in het kader van het promoten van de opendag HES op 13 oktober 2001 Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een - hiervoor genoemde - verleende vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld). Informatie over de beschikkingen kunt u krijgen bij de genoemde afdelingen. BINNENGEKOMEN KAPAANVRAGEN De volgende kapaanvragen zijn ontvangen: - Mercuriusweg la, 1 Cedrus atlantica 'Glauca' in de achtertuin Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uit spraak in over de definitieve besluitvorming. In dit stadium kunt u geen bezwaarschrift indienen tegen een voorgeno men veiling. Wel kunt u uw bedenkingen kenbaar maken bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte. VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN - Roemer Visscherstraat 34, 1 prunus in de achtertuin Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, land- schap-, of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de APV. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Beheer Open bare Ruimte. Idem: Verkoping boeken, handwerk- en cadeauartikelen in de hal van de Ontmoetingskerk, Groensvoorde 1 op zater dag 3 november 2001 en op zaterdag 27 april 2002 van 09.00 tot 16.00 uur; 'i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 3