Trifolium A Woonbon WOON KRANT BOSKOOP WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN MOERKAPELLE Stichting "Waddin^veense bejaardenhuis vesting VERANTWOORDING WONINGEN Woonpartners Uiterste inleverdatum: dinsdag 14 augustus om 12.00 uur Woondiensten Boskoop Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten Trifolium Woondiensten >300IHS- geen toewijzing Trifolium Woondiensten Woonpartners Midden-Holland Woonpartners Midden-Hollond DOORSTROMERS ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE Woonportners Midden-Hollond Woonportners Midden-Hollond Woonportners Midden-Hollond Woonportners Midden-Hollond Geen lift Geen lift minimaal 1,maximaal 3 max:96516 min 2,max 6 mp tot 65 max:48600,mp va 65 max:40500 116506 ETAGEWONING 116501 EENGEZINSWONING minimaal 2,maximaal 6 max:68040 minimaal 2, maximaal 6 max:68040 min 2,max 4 mp tot 65 max:48600,mp vo 65 max:40500 116508 EENGEZINSWONING minimaal 1,maximaal 3 max:68040 116505 EENGEZINSWONING II6503 GALERIJFLATMETLIFT min 2,max 6 mox:68040 minimaal 2,maximaal 6 max:68040 minimaal l, maximaal 6 l p<65_max:36500, l p>65_max:30750, mp<65_max:48600,mp>65_max:40500 116507 PORTIEKWONING min 1 27 jr,max 3 lp tot 65 max:36500,l p va 65 max:30750,mp tot 65 max:48600,mp va 65 max:40500 minimaal 2,maximaal 6 max:96516 minimaal 1,maximaal 6 max:68040 116008 EENGEZINSWONING 116504 PORTIEKWONING min 2,max 6 mp tot 65 max:48600,mp va 65 max:40500 112001 112004 113001 113004 113005 113007 112005 112014 112015 116502 DUPLEX mini >27 jr,max 3 max:68040 voorrang gezin m minderj. kinderen min 2,max 6 min 54000, max:91140 4(woonkamer 15 m2) f 379,21 f3,60 4( woonkamer 19 m2) f 684,48 f5,52 116001 EENGEZINSWONING De Sniep 5(woonlcamer 21 m2) f 959,10 (1,50 4(woonkamer 28 m2) f810,53 f3,20 adv.nr. 112002 112003 112006 112008 112010 112011 112012 112013 113002 113003 113006 De Bongerd 13 524,99 238,23 balkon, berging, politiekeurmerk 31 augustus 2001 FT I I I I I 07-72 10- 74 05-62 11- 70 02-76 03-25 04-78 12- 70 06-80 2) STARTERS WADDINXVEEN adres 960,60 435,90 combiketel, tuin, nabij dorpskern 30 augustus 2001 DOORSTROMERS WADDINXVEEN adv.nr. f 727,78 330,25 combiketel, balkon, zolder, berging 1 augustus 2001 f 288 74 131,02 tuin-aouche-berging 25 augustus 2001 3(woonkamer 27 m2) f581,89 f2,25 116006 GALERIJFLATMETLIFT Zuidplas le etage 3 (woonkamer 26 m2) f 920,16 f61,96 le etage 2(woonkamer 16 m2) f 399,34 f42,70 (60,00 f 502,04 227,82 cv, balkon, nabij dorpskern 4 september 2001 mini,max 2 lp tot 65 max:36500,lp va 65 max:30750, mp tot 65 max:48600,mp va 65 max:40500 f 382 81 €173,71 tuin, berging 1 september 2001 instandhoudingswoning Trifolium Woondiensten 116009 GALERIJFLAT ZONDER LIFT Vondelwijk 3e etage 4(woonkamer 18 m2) f608,33 f34,20 (108,10 f750,63 340 62 cv,douche balkon,berging 4 september 2001 116007 GALERIJFLATMETLIFT Vondelwijk 3e etage 3(woonkamer 26 m2) f725,35 f39,19 f88,79 f 853,33 387 22 cv-lift-douche-balKon- berging 1 september 2001 116002 DUPLEXWONING De Sniep begane grond 2(woonkamer 16 m2) f 283,22 (5,52 le etage 3(woonkamer 17 m2) 469,52 f6,35 116003 GALERIJFLATMETLIFT Zeeheldenbuurt 3e etage 4(woonkamer 26 m2) f 772,69 f37,95 (99,06 909,70 41280 cv-lift-douche-balkon- berging 29 september 2001 3e etage 4(woonkamer 17 m2) f518,64 f6,35 le etage 3(woonkamer 26 m2) 722,53 f5,25 t/m 30 jaar maximaal 1 lp <30 jaar_max:36500 116004 GALERIJFLAT MET LIFT Vondelwijk le etage 4(woonkamer 25 m2) f735,49 f39,37 f99,06 f 873,92 396 57 cv-lift-douche-balkon- berging 1 oktober 2001 keurmerk veilig wonen Woonpartners Midden-Hollond f 982,12 445,67 f 690,00 €313,11 combiketel-tuin-douche- berging 1 november 2001 keurmerk veilig wonen Woonpartners Midden-Holland f 584,14 265,07 combiketel, berging, tuin op zuiden 7 september 2001 f 475,87 €215,94 berging, balkon, Politie Keurmerk 27 september 2001 le etage 4(woonkamer 25 m2) f 700,88 (45,20 (90,00 836,08 379,40 cv, berging, balkon op zuiden, afgesloten entree 31 augustus 2001 f813,73 369,25 combiketel-douche-tuin-berging 4 september 2001 keurmerk veilig wonen Woonpartners Midden-Holland 116005 MAISONNETTE Vondelwijk 3e etage 4(woonkamer 17 m2) (571,08 f34,20 f 108,10 (713,38 323,72 cv-douche-balkon-berging 28 september 2001 Wijk 1 2) Bijzonderheden adres reacties 1) SPELREGELS REGIO Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moordrecht, Hederlek, Hieuwerkerk a/d Ussel, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zevenhuizen- MoerkapeBe. Advertentie adres: Huisnummer: URGENTIE, VOORRANG BU NOODSITUATIES m/v Een beschikbare woning kan worden toegekend aan een woningzoekende die door m/v vraagd bij de betreffende gemeenteVoor het aanvragen van een urgentie worden u behandefingskosten in rekening gebracht. INFORMATIE Eenmalig bijvoegen Waddinxveen: Woonportners Midden-Hoiand, Coenecoop 6, 2741 PG Waddinxveen, telefoon 0182 - 646464, maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur. sinds: Zevenhuizen/Moerkapelle: Woonportners Midden-Hollond, zie boven, in gemeente of Dorpsstraat 190, 2761 AJ Zevenhuizen, telefoon 0180-63 34 02, maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur Boskoop: Trifolium Woondiensten Boskoop, Dokter Hamburgerlaan 35,2771 JP Boskoop, telefoon 0172 210005, maandag t/m vrijdag 9.00 -12.30 uur. 13.30 - 15.30 uur vrijdagmiddag gesloten WIE KRIJGT DE WONING? Handtekening: O ONJUISTE VERMELDING Aan een eventueel onjuiste vermelding in de woonkrant kunnen geen rechten worden ontleend. De regels voor de toewijzing van woonruimte zijn vastgelegd in de thans geldende huisvestingsverordeningen Op de envelop vermelden: “Woonbon" Zevenhuizen/Moerkapelle en Boskoop. ï- Jhr. v.d. Wetstraat 39 Weideplantsoen 6 Naar waarheid ingevuld. Datum: Voor woningen in Waddinxveen en Zevenhuizen/Moerkapelle dient deze bon te worden ingeleverd bij: Woonpartners Midden-Holland Coenecoop 6 2741 PG Waddinxveen Indien niet woonachtig in de gemeenten Waddinxveen, Boskoop of Zevenhuizen-Moerkapelle: kopie uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie met gegevens betreffende inschrijfdatum huidig adres en aantal personen met geboortedatum meesturen. Aantal personen: Totaal gezinsinkomen perjaarf volgens laatste aanslag(en) inkomstenbelasting laatste jaaropgave(n) Huidig adres: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Telefoon overdag: Telefoon thuis: Naam en voorletters partner: Huidig adres: Postcode en woonplaats Geboortedatum: Telefoon overdag: BOSKOOP DIJKZICHT 16 te... sinds Zevenhuizen De Esdoorn 40 1) Doorstromingsvoorrang 2) ürgentieregeling Voor woningen in Boskoop dient deze bon te worden ingeleverd bij: Trifolium Woondiensten Boskoop Dokter Hamburgerlaan 35 2771 JP Boskoop Oolterweide 18 Eksterdreef 105 Antares 9 Hic. Beetslaan 186 Jupiterlaan 55 Weidezoom 36 1) 1) 1) 1) 2 1 1 1 4 2 3 2 reacties 6 24 16 42 24 16 11 23 18 23 51 29 39 17 16 23 36 BOSKOOP Voorofscheweg 67 WADDINXVEEN Zuidplaslaan 204 WADDINXVEEN Vondellaan 30 WADDINXVEEN Esdoornlaan 33 BOSKOOP Voorofscheweg 225 WADDINXVEEN Nic. Beetslaan 208 WADDINXVEEN Acaciastraat 36A idden-Holland WADDINXVEEN Nic. Beetslaan 94 WADDINXVEEN Vondellaan 82 BOSKOOP Wilhelminalaan 1 38 WADDINXVEEN Henegouwer weg 73 BOSKOOP Wilhelminalaan 184 Wilde Venen 67 Wilde Venen 85 BOSKOOP Azalealaan 10 BOSKOOP Tuinstraat 113 BOSKOOP Zijde 404 10 7 Speciale bestemming Aantal personen Belastb. gezinsinkomen p.j. De woning wordt in principe toegewezen aon de oudste starter (een woningzoekende die geen zelfstandige woning achterlaat), of aon de langst in de huidige woning wonende doorstromer (een woningzoekende die over zelfstandige woonruimte beschikt en deze achterlaat voor verhuur of verkoop). Bij de volgordebepaling worden de voorrongsregels uit de thans geldende huisvestingsverordeningen toegepast. De ver ordeningen liggen ter inzoge op de gemeentehuizen van Waddinxveen, Zevenhuizen/Moerkapelle en Boskoop. Naam en voorletters aanvrager: 19 6 1 Speciale bestemming Aantal personen Belastb. gezinsinkomen p.j. Bijzonderheden Op bovengenoemde adressen is een informatiebrochure verkrijgbaar met de uitgebreide spelregels Woningnummer Type woning Wijk Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen Leeg per Bijzonderheden Eigenaar Toelatingsvoorwaarden Vondeün 140 Zuiplosh» 374 lepkran 109 Wingerd 246 Zuidpbslaon 376 leplaan 16 Vondellaan 212 Eikenlaan 48 Havikhoek 46 Tesselschadelaon 18 J.W. Friseweg 7 03-98 09-60 12-45 Speciale bestemming Aantal personen Belas tb. gezinsinkomen p.j.: Bijzonderheden omstandigheden dringend woonruimte nodig heeft. Voor woningen uit Waddinxveen kan de urgentie worden aangevroagd bij Woonportners Midden-Hollond. Een urgen tie voor woningen uit Boskoop en Zevenhuizen/Moerkapelle kan worden oange- Ondergetekende woont: zelfstandig niet zelfstandig Ingezetene van gemeente*: Maatschappelijke binding, woonde vantot Economische binding, mijn werkgever is Tel bew. datum pers 09-99 1) 10- 93 2) 03-96 06-99 11- 92 06-95 Alleen invullen indien u zelfstandig woont Type huidige woning Minder-validen woning? ja/nee Aantal kamersKale huurprijs f Eigenaar: Komt de woning vrij? ja/nee U ontvangt voor deze woning individuele huursubsidie? ja/nee Inschrijfdatum op huidige adres in het bevolkingsregister combiketel-lift-bad- douche-balkon-berging 1 september 2001 Woningnvmmer Type woning Wijk Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen Leeg per Bijzonderheden Eigenaar Woningnummer Type woning Woonlaag Aantal kamers Kale huur Servicekosten Stookkosten Totale huurprijs Voorzieningen Bqzondeïheden Eigenaar Op het woningaanbod kunnen alleen woningzoekenden reageren die tenminste 2 jaar ingezetenen zijn van en/of een economische of maatschappelijke binding heb ben met de regio Midden-Holland. In de advertentie staan de voorwaarden genoemd waaraan u in ieder geval dient te voldoen: lees deze voorwaarden goed en reageer niet op woningen indien u niet aan deze voorwaarden voldoet. U mag op maximaal twee woningen per woonkrant reageren, 1 woning per bon. Hiel juist of onvolledig ingevulde woonbonnen of woonbonnen die na de sluitings datum worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. Het heeft geen zin andere stukken (bijvoorbeeld over de woonsituatie) mee te zen den, omdat deze geen enkele invloed hebben op de toewijzing en niet in behande ling worden genomen. Gedurende de eerste vier weken genieten woningzoekenden met een lokale binding aan Waddinxveen voorrang op Waddinxveense woningen. Boskoopse woningzoe kenden hebben gedurende de eerste vier weken voorrang op Boskoopse woningen. Woningzoekenden uit Zevenhuizen/Moerkapelle hebben de eerste vier weken voar- rong op woningen uit Zevenhuizen/Moerkapelle. De eerste kandidaat krijgt een aanbieding van de verhuurder en de gelegenheid de woning te bezichtigen. Blijkt bij controle van de gegevens zoals verklaard op de woonbon, e.e.a. niet te kloppen, dan wordt de aanbieding ingetrokken. Voordat u de woning betrekt dient u in het bezit te zijn van een huisvestingsver- gunning. Voor woningen in de gemeente Waddinxveen is deze verkrijgbaar bij Woonpartners Midden-Hollond in Waddinxveen en bedragen de leges f96,00. Voor huurwoningen in Zevenhuizen/Moerkapelle is de huisvestingsvergunning verkrijg baar bij Woonpartners Midden-Holland te Zevenhuizen, tegen betaling van f. 77,00 legeskosten. Kandidaten voor een woning in de gemeente Boskoop kunnen de woonruimtevergunning verkrijgen bij de gemeente Boskoop tegen betaling van f. 76,50. van de gemeenten Waddinxveen, 2 2 1 STARTERS ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE 112007 Jhr. v.d. Wetstraat 39 02-75 112009 Weideplantsoen 6 04-72 geb.datum pers 04-78 2 12-63 1 2 2 1 2 2 1 1 2

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 6