Asielzoekers Waddinxveen is weer schoon Deze centrum blijft Week minimaal een jaar langer open Artifort show ZonnebankenAhemels LET OP BENT U TOE AAN VERVANGING w 49 VALENCIA'S ■flETsTlbuiten I AUTO bevei liging duukendiik van der linde is Wandelen 0182 - 35 48 85 Automobilist te water Rommelmarkt bos s Kijk Storingen Kringloop winkel D A G S T I 32,50 met hoge kortingen op o.a. diverse Alisunmodellen car comfort Jeugddienst 18.95 175. Uw nieuwe cv-ketel in één dag geplaatst! Inloopochtend stomapatiënten Sport ook voor uw WfS M.NEELEMAN vw iiistiilliitiebcdrijf b.v. OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN Geen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Bel Scholen CARWASH V bij Duijvendijk Wonen! APK-KEURINGEN NEELEMAN Tijdloos design, de gehele maand oktober te bewonderen tijdens de in onze winkel. Let op: savonds geopend oktober Op zoek naar een nieuwe uitdaging? VAN UW KEUKEN- INBOUW- APPARATEN EN TOTAALQPLAGE RI|N EN GOUWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN INTERIEURVERZORGING Bel nu 0800-0230353 't Keldertje ontvangen? Alleen op vrijdag 5 AutoX snelservice Coenecoop 397. Waddinxveen Tel. (0182) 61 47 14 /Auto\_ snelservice het snelle en persoonlijke adres voor: f l van SUPER AANBIEDING- Alisun Sunstar T10 ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S /Auta\ snelservice I ^Gebonden mosterdsoep^ bekijk voor up-to-date informatie onze website! 1 www.warmteline.nl Zevenhuizen en Moerka- pelle hadden afgelopen week meerdere malen te maken met storingen in de openbare verlichting. Zie pagina 23 KERKWEG OOST 185 2741 HD WADDINXVEEN TEL: <08121 <4 00 72 4 Bos): „Zolang er vluchtelingen zijn hebben wij de plicht ze op te vangen en dus zou er per manente opvang moeten ko men. Wat mij betreft komt er een AZC midden in het dorp.” Ook de PvdA is voorstander van een nieuwe locatie voor na 2003. „En laten we daar dan ook actief aan werken”, aldus Van Hoek. ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES WSE-terrein een extra op knapbeurt geven. Hoe lang deze inspanningen moesten duren, werd be paald door het aantal goals en tegengoals. De bestuursleden kwamen er goed vanaf. Op basis van 18 goals voor en 17 goals tegen konden zij 54 minuten ’en plein publique’ de han den uit de mouwen steken. Zodoende hebben zeven be stuursleden de paden rond om de velden en de duck- outs onder handen genomen. Na 54 minuten bleken zij of expert in onkruid wieden of meester in het vangen van spinnen. Met nog een ver snapering achteraf kunnen deze bestuursleden terugkij ken op een geslaagde actie en hopen zij dat ze de jeugd een goed voorbeeld hebben gegeven. Bezoek onze website www.sunsky.nl Verkoop van: Alisun - Hapro - Helios Uw kopij en/of advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bus in de winkel van Artistic Art Photography, K.W. plein 2,Waddinxveen. Regentesseplantsoen 52 (centrum hoek Kleiweg bij Kleiwegbrug) 2801 CM Gouda. Telefoon (0182) 52 99 04 I zaterdag van 10.00-17.30 uur Snuffelen tussen tweede hands spullen kan vanaf vrijdag bij de nieuwe kringloopwinkel. Zie pagina 9 GEOPEND ma. t/m vrij, van 10.00-21.00 uur PLI Kipfilet op een bedje van ananas met een amandelsinaasappelsaus en garnituur Vanilleijs met warme kersen en slagroom 2 www.plussupermarkt.nl/diwa Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 WU KOMEN GRATIS BU U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN WU LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: UVA snelbruinings- lampen van 24.95 voor NU 3 weken! verhuur zonnehemels slechts WADDINXVEEN - Op zondag 7 oktober is er bij De Rank om 18.30 uur weer een jeugddienst in het Coenecoop College. In deze dienst gaat evangelist Gert van den Bos uit Ede voor. Verder wordt muzikale mede werking verleend door het koor Expression. Het thema van de dienst is ’God is goed!?’ De centrale vraag van het the ma is: Hoe kun je dingen die in de wereld gebeuren, rijmen met de goedheid van God? Ie dereen is welkom de dienst bij te wonen. In de orde van dienst die wordt uitgedeeld, staan zo wel de te zingen liederen als de te lezen Bijbelgedeelten. Na de dienst is er weer gelegenheid om met elkaar iets te drinken. Dorpstraat 38. Waddinxveen, telefoon: (0182) 61 23 73 Burg. Colijnstraat 3 t/m 7. Boskoop, telefoon: (0172) 21 25 44 WOONSFEER Heeft u een cv-ketel van 15 jaar of ouder, dan zult u er rekening mee houden dat deze op termijn vervangen moet worden. Want misschien doet hij het nog goed, maar is het nog wel veilig? Als geen ander kunnen wij u adviseren wat voor u de beste cv- of combiketel is. Sinds 1997 geven wij op alle nieuwe ketels 5 jaar garantie*. Kiest u ook voor Neeleman en geniet net als vele honderden andere klanten van onze service. Kopen of leasen vanaf 40,- per maand. Vraag naar de voorwaarden neeleman WarmteLine De scholen gingen allen in op het verzoek van de gemeente, alleen namen zij op vrijdag al de bezem en de prikkers in de handen. „Dan hebben we alle kinderen bij elkaar”, licht te één van de schooldirecteu ren toe. „Op zaterdag moet de één naar de sportvereniging en heeft de ander alweer een af spraak staan.” Zo mochten de kinderen van sommige groe pen in de middag de les even onderbreken om rond de school de papiertjes op te ra pen. Basisschool de Regenboog was uitmuntend goed verte genwoordigd met circa 250 kinderen. Burgemeester F. Jonkman en wethouder W. Dijksterhuis kwamen de kinderen en leer krachten van de Dick Bruna- school in de Sperwerhoek even aanmoedigen en bedan ken voor de inzet. Alle kinde ren ontvingen na afloop van de actie een bon voor een ijs je die ze op de Gemeentedag konden afhalen. Ook diverse verenigingen hielpen een handje mee, waaronder voetbalvereniging WSE. De WSE-besturen daag den daarbij hun jeugdleden uit. Leden van het hoofd- en jeugdbestuur zouden het ZEVENHUIZEN - De politie heeft op zondag 30 september omstreeks 22.40 uur een 67-ja- rige automobilist uit Nieuwer- kerk a/d Ijssel aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol. De automobilist reed over het Zuideinde in de richting van Nieuwerkerk a/d Ijssel. Volgens de automobilist werd hij verblind door een te genligger waarna hij de Ring vaart in reed. Op het politiebu reau blies de automobilist 695 ug/l terwijl 220 ug/l de limiet is. Tegen de automobilist is proces verbaal opgemaakt en zijn rij bewijs werd ingevorderd. Te vens kreeg hij een rijverbod van acht uren. Vraag nu onze g leaseplan brochure gratis aan! Lid van Profzon en Sanezo (erkend door K. W.F. en Huidfonds). 2001 Voor de verdere toekomst geeft de gemeente te kennen dat ze wil kijken naar een ande re oplossing, waaronder ook de mogelijkheid van een structu rele verlenging valt. „Maar voor na 2003 moeten we kijken naar een nieuwe locatie. Het huidige centrum belemmert dan de voortgang van Triangel, boven dien heeft het huidige centrum ook wat gebreken”, aldus bur gemeester Jonkman. Het Centraal Opvang Asielzoe kers (COA) diende in april een verzoek in tot de verlenging van het contract voor het AZC, waar 550 opvangplaatsen voor vluchtelingen zijn. Ook de raadsleden lieten afgelopen week weten voorstander te zijn van de verlenging van het contract. Van Went (D66): „Hou ons het komende jaar dan gelijk op de hoogte wat er daarna gaat ge beuren.” Frans Bos (fractie Burg. Colijnstraat 1 2771 GC Boskoop Tel. (0172)21 24 67 Fax (0172) 21 84 66 REGIO - Op de eerste donder dag van de maand is er een In loopochtend voor stomapa tiënten (en eventueel andere betrokkenen) in het groene Hart Ziekenhuis. Namens de Nederlandse Stomavereniging ’Harry Bacon’ zijn Josée Roode en Marja Woutersen (erva ringsdeskundigen) beschikbaar voor een gesprek. Stomapatiën ten en geïnteresseerden zijn welkom op donderdag 4 okto ber tussen I0.00 en 12.00 uur, op de polikliniek van de Bleu- landlocatie, balie I, Bleuland- weg I0, van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda. Folders met documentatie over stoma’s en het leven met een stoma zijn daar ook beschikbaar.Voor meer informatie: Josée Roode, telefoon 0180 - 3I4239. hand- of perssinaasappel, net a 1,5 kilo gram WSE en Be Fair behaalden beide afgelopen wekend geen overwinning, anders was dat voor Flyers en Gouwestaete. Zie pagina 27 longe tiendeweg 56-66, gouda tel. (0182) 59 98 68 www.duijvendijkwonen.nl info@duijvendijkwonen.nl WADDINXVEEN - Het asielzoekerscentrum gevestigd aan de Zuidelijke Rondweg blijft minimaal een jaar langer open. De huidige overeenkomst heeft een looptijd tot I augustus 2002. Omdat de eerste bouwontwikkelingen in de nieuwe wijk Triangel op zijn vroegst in het najaar van 2003 van start kunnen gaan, is de gemeente Waddinx veen bereid de huidige overeenkomst voor een jaar te verlengen en daarmee de situatie te gedogen. Burgemeester Jonkman was één van de vele vrijwilligers die zich afgelopen zaterdag hebben ingezet voor een schoner Waddinxveen (FotoArtistic Art/Liesbeth van der Vis.) WADDINXVEEN - Vooraf gaand aan de Gemeentedag organiseerde de gemeente voor het eerst een massale schoonmaakactie om Wad dinxveen te ontdoen van zwerfvuil. Alle verenigingen, scholen en burgers en sommi ge bedrijven waren gevraagd hun medewerking daarvoor te verlenen. En met succes, het werd een geslaagde dag. Op zaterdag is 1200 kilo vuil op gehaald, de scholieren hadden de dag ervoor een nog grote re opbrengst: ongeveer 1500 kilo. Afgelopen zaterdag kon om 9.00 uur kon iedere vrijwilli ger zich melden bij één van de 24 steunpuntcoördinato- ren die verdeeld waren over Waddinxveen. Herkenbaar aan een vlag en natuurlijk ge reedschap. Ook de politiek hielp een handje mee. Zo pak ten onder meer de burge meester en de wethouders een bezem om de straat aan te vegen. Met name in de Bo- menwijk waren veel buurtbe woners op de actie afgeko men. De heer Lindijer, steunpunt- coördinator, was heel tevre den. „Meer dan dertig mensen hielpen mee, dat was meer dan verwacht.We hadden eerder al briefjes huis aan huis verspreid en dat heeft goed gewerkt. Daar kwamen al 14 mensen op af, op de dag zelf meldden zich ook nog buurtbewoners. En voor in en om de Petteplas kregen we steun van de hengelsportver- eniging HSW. Nu is de wijk weer voor 90 procent schoon.' Buiten schijnt de zon. Binnen niet? Laat u dan eens voorlichten over het hóé en waaróm van woonsfeer. De ANWB heeft een wan delroute uitgestippeld door Waddinxveen. Zie pagina 19 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Waddinx Weekblad voor Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle WOENSDAG 3 OKTOBER 2001 54e JAARGANG nr. 2769 WADDINXVEEN - In en om de Immanuëlkerk aan de Beat- rixlaan wordt zaterdag 6 okto ber van 9.00 tot 16.00 uur een grote bazaar/rommelmarkt ge houden. Het motto is ’Voor kerk en ander werk’. Ander werk is een bijdrage voor de lokale omroep R.TW, de Stich ting Timon en de Stichting De Stille Kracht. Er is een kleding - en rommelmarkt en de hand- werkgroep heeft volop zelf ge maakt handwerk in de aanbie ding. Ook zijn er oliebollen, boeken en platen te koop en is er een rad van avontuur. In het restaurant zijn hapjes en drank jes te verkrijgen en de nieuw- markt is volop in bedrijf.Voorts nog een grote sortering van bloemen en planten en speel goed voor de kinderen. De voorverkoop van boeken en platen is op vrijdag 5 oktober van 19.00 tot 20.00 uur in één van de zalen van de Immaniël- kerk. Voor meer informatie: 0182 - 6I5I23 6I3698 613482. J •‘Gas - Water - C.V. - Elektra MBVI Coenecoop 87a 2741 PH Waddinxveen Tel.^OI8Ï) 90 www.neeleman.com info@neeleman.com I van voor/1399’’ geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) ONDERWEG 8 WADDINXVEEN www.mannekes.nl «f A "A.aJ

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1