Verkeersvisie schilderijen na restauratie Nieuwe details in Deze nieuwe centrum Week krijgt langzaam vorm 98 IVO 1st, Accuraat HÜIBOOT racar, l_J comfort Leolux Pupilla Tlet op'’ PLUS 1 /SILCO i Fietsverlichtingsactie I duiiFendyk RUNDER- BIEFSTUK bos Crea- en f Sfeervol Sfeervoller. Bingo in de Boog WADDINXVEEN ook voor uw POETS (MIDDELEN I M.NEELEMAN installatiebedrijf h.v. Gas - Water - C.V. - Elektra Hobbybeurs van der linde Uw nieuwe cv-ketel in één dag geplaatst! Lange veld d Sigtermans f CARWASH WOONSFEER s i Speciaal geprijsd... NEELEMAN WASMACHINE VAATWASSER DROGER KOELKAST Sport Brand in moskee Zuidkade B deskundigÏ ATTEMA tel. (0182) 61 35 00 Ontwikkelingsvisie 't Keldertje I voor: ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS Waddinxveen ■JLJBMh fc II Vanaf slechts f 17, (€8,50) STAATSLOTEN bijDuiijvendijk Wonen! /Auto\ INBOUW- APPARATEN Dagstunt, alleen geldig op vrijdag 2 november vMk M neeleman WarmteLine Spanplafonds Kastenwanden Wandpanelen Systeemplafond Interieurbetimmeringen SILCO Showroom Zuidkade 20 Waddinxveen VOOR DOCUMENTATIE (0182) 61 68 78 http://www.silco.nl 54e JAARGANG nr. 2773 TELEVISIE EN VIDEO Ata .ace Menu www.woonsfeer.nl bekijk voor up-to-date informatie onze website! 1 Tt -1 www.warmteline.nl levMi in wapiti of cobra leder Een leuke wedstrijd tussen Floreant en WSE was het niet. Er waren irritaties aan beide kanten. Maar de Wad- dinxveners wonnen. Onbekenden hebben brand gesticht in een Marokkaanse moskee in Waddinxveen. De reden voor de brandstichting is niet bekend, de angst bij de moslims is toegenomen. De Zuidkade gaat op de schop. Bewoners en de ge meente hebben de wensen en ideeën voor deze straat met elkaar uitgewisseld op de inspraakavond Zevenduizend auto’s rijden er per dag over de sluiproute door Waddinxveen. De één gaat via de Kanaaldijk over de hefbrug Waddinxveen weer uit, de ander rijdt over de Oranje- Het geld moet in ieder geval ergens vandaan komen, gaf Van der Veen aan. „Gratis parkeren betekent dat we ergens anders geld vandaan moeten halen, want alles kost geld.” Begin de cember wordt de parkeernota gepresenteerd. ONDERHOUD ALLE MERKEN APK-KEURINGEN ADVIES Ook is er een boog tevoorschijn geko men dat onder meer door het vele ro ken niet meer te zien was.” Het Victorkerkgenootschap kreeg in 1880 van de familie Quant een portret van postoor Quant cadeau. Hij was de bouwpastoor van de Victorkerk. „Bij dit schilderij hebben we een vermoeden dat er een ander gezicht onder zit”, gaat Van der Helm verder, hij wijst naar de man op het doek. Een rechthoekig blok is waarneembaar. „Mogelijk dat hij er over heen geschilderd is. De manier om daar achter te komen is een röntgenonder zoek, maar dat is echt te kostbaar." Dat blijft voorlopig een geheim tussen het doek en de onbekende schilder. Wel gaf het doek de oorspronkelijke sjerp en het kruisbeeld weer te zien. Het portret van Pastoor van Rossum was het meest beschadigde exemplaar dat de restaurateurs onder handen na men. De verf zal helemaal los en daar is nu niets meer van te zien. „Van hem we ten we eigenlijk niet zo veel. Wel dat hij toen hij 25 jaar priester was een zilveren godslamp heeft gekregen, dat hangt nu in de kerk”, vertelt Van der helm. Het meest karakteristieke portret is toch wel van pastoor Scheffer dan eind 19e eeuw is gemaakt. „Het was een Doe mee met onze sponsoractie en lever wekelijks uw punten in bij uw vereniging!! De herfst is in onze bol geslagen... Geniet nü van de sfeervolste herfstaanbiedingen! In buurt centrum ’de Boog’ is op vrijdag 2 november weer bingo. Er zijn mooie prijzen te winnen. De zaal gaat open om 19.00 uur, de bingo begint om 20.00 uur. Ie dereen is van harte welkom in het buurtcentrum aan de C. Huijgenslaan 2. Bij uw dealer Automobielbedrijf Boonstoppel jr BV in Waddinxveen 24 UUR SERVICEDIENST Koffie IJs met slagroom lange tiendeweg 56-66, gouda tel. (0182} 59 98 68 www.duiivendijkwonen.nl info@duijvendijkwonen.nl WADDINXVEEN - De kerk kan niet los worden gezien van schilderkunst. En dat geldt ook voor de Waddinxveense Sint Victorkerk die een aantal prachtige (por tretschilderijen in haar bezit heeft. Vier portretten van pastoren uit het verleden zijn in de afgelopen maand gerestau reerd. Een tijdrovende klus, maar het was de moeite zeker waard. Nieuwe details kwamen boven water en de geportret- teerden komen nu letterlijk en figuurlijk beter uit de verf, In de zaal van de parochie hangen de vier gerestaureerde schilderijen aan de muur. Het 17e eeuwse portret van Cor nells de jager hangt boven de schouw. De Jager is een belangrijke man voor de Sint Victorkerk. Hij startte in 1660 de pa rochie die later vorm kreeg in de Sint Victorkerk van vandaag. „Eerst dachten we dat zijn portret na zijn overlijden in 1673 was gemaakt, maar tijdens de res tauratie rees het vermoeden dat het toch vlak voor zijn dood moet zijn ge weest”, vertelt pastoor A. van der Helm. „Uit de verf die tevoorschijn kwam, blijkt dat het schilderij is gerestaureerd rond de eeuwwisseling waarbij de man een an dere mantel heeft gekregen. Nu heeft hij zijn oorspronkelijke mantel weer aan, je ziet er duidelijk de plooien en knopen in. KERK WEG OOST 185 2741 HD U ADDINXVEEN TEL: '0812* M 00 72 WADDINXVEEN - Wat wil len we met Waddinxveen tot 2015? Dat is de vraag die de burgemeester en wethou ders van Waddinxveen zich zelf de komende tijd gaan stellen. De antwoorden ko men in een ontwikkelingsvi sie voor de gemeente te staan. Burg. Colijnstraat 1 2771 GC Boskoop Tel. (0172) 21 24 67 Fax (0172) 21 84 66 ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop p (0172) 23 07 17 DE Kia-dealer voor de regio Waddinxveen. snelservice het snelle en persoonlijke adres (bn.accurater, -st)zeer nauwkeurig, syn. stipt, zorgvuldig, nauwgezet, zonder fouten te maken. WADDINXVEEN - Zaterdag 3 november is er in het Anne Frankcentrum (jan van Bijnep- ad I) van 10.00 uur tot 16.30 uur een crea- en hobbybeurs. Hobbyisten laten zien wat je van verschillende materialen kan maken. Entree: 5 gulden, kinderen tot 12 jaar 2,50 gul den. Volop keus - Volop voordeel! KERKSTRAAT 2, BODEGRAVEN TELEFOON 0172) 612541 meente wat de mogelijkheden zijn om betaald parkeren in het nieuwe centrum in te voeren. Daarbij is het streven om het eerste uur gratis te houden. Die plannen vielen minder goed bij de aanwezigen. Sommi ge bewoners konden nog wel instemmen met betaald parke ren voor centrumbezoekers maar niet voor bewoners, het overgrote deel gaf aan helemaal geen betaald parkeren te willen invoeren. „En als het betaald parkeren wordt, laat het dan niet te duur worden anders parkeert iedereen alsnog in on ze straat”, wenste een aanwezi ge. lid van de Vereniging van NeÖe«arx3se --- 'nsiaflaneöednfven Coenecoop 87a 274J PH Waddinxveen Tel.: (0182) 64 00 90 WADDINXVEEN - Drie rij wielhandelaren, 3VO afdeling Waddinxveen, de politie en de gemeente organiseren een gra tis fietsverlichtingsactie op za terdag 3 november van 09.00 tot 16.00 uur. Bij Tweewielers Henk van den Bor (Zuidkade 52), Versluis Tweewieler (Beet hovenlaan 72) en Wielaard voor de fiets (Dorpsstraat 22- 28) worden geheel gratis repa raties uitgevoerd. Alleen nieu we onderdelen en materialen worden berekend. Het betreft uitsluitend fietsen (dus geen krachtige persoon en was langdurig pas toor”, weet Van der Helm. De schilder van dit portret was Jan Dunselman, een bekende in zijn vak. Van hem kwam ook de handtekening naar voren. Tegenover dit schilderij hangt ook een klein por tretje van een meisje. Dat valt wel een beetje uit de toon tussen al die mannen in de zaal. „Dat is de dochter van Dun selman, we kregen het van de kleindoch ter die vijf jaar geleden naar de vijf ge restaureerde portretten van Dunselman kwam kijken.” De schilderijen werden door twee pro fessionele restaurateurs behandeld, te weten Edwin Verweij en Annelies van Loon. Drie weken lang hebben ze er full time aan gezeten, nu komen ze nog voor de laatste bewerkingen een keer terug. Het geld kwam twee sponsors, de Rabo bank en Stichting Beneden Bonhomme uit Maastricht. Een stichting die tot doel heeft familiebezit te behouden. Een vol gende restauratie is nog niet in zicht, maar wel nodig. „We hebben veertien schilderijen hangen over de kruisweg van Jezus. Een aantal moet gerestaureerd worden, van andere is de spanning niet meer goed. Dat is de volgende klus.” Na 21 november zullen de schilderijen een tijdje in de kerk worden gehangen. fAutoX snelservice Coenecoop 397 WadOinneen Tel. 10182)61 47 14 (nieuw!) Mag u iets anders van uw accountant verwachten? De vertrouwde, goede naam van onze accountant is voor u wel zo rustgevend’ Bel voor een afspraak met Ijsbrand Bol AA, telefoon 0172-21 57 40. Vestiging Hazerswoude/Boskoop: Italiëlaan 8a (ITC-terrein) www.lensacc.nl Bij de restauratie van het portret van Cornells de Jager kwam een oudere mantel tevoorschijn. (Foto: Artistic Art/Liesbeth van der Vis.) stadium wordt de Souburgh- laan vernieuwd, worden de Dreef, Chopinlaan en Oranje- laan aangepast en verhuist de weekmarkt naar het centrum. Momenteel onderzoekt een laan door naar de Boskoopse onderzoeksbureau voor de ge- brug. Dit aantal moet terug naar 3.000 auto’s, zo deelde K. van der Veen, verkeersdeskun- dige van de gemeente Wad dinxveen op deze avond mee. „Het zijn auto’s die eigenlijk op de Al2 en Henegouwerweg moeten rijden, we komen nu met verschillende plannen om die auto’s te weren.” Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de Kanaalstraat als door gaande route af te sluiten. „De Kanaaldijk wordt als een door lopende verbinding op de Dreef aangesloten. Vanaf de Beyerincklaan kunnen autorij ders dan nog wel rechtdoor het centrum in, maar alleen om parkeerplaatsen te bereiken en niet om de Hefbrug te berei ken. Wie naar de andere kant van het dorp wil moet via de Dreef naar het Noordeinde of de Noordkade”, aldus de Van I der Veen. j De verkeersvisie bestaat uit drie fases. De eerste fase is al gepasseerd en bestond uit het weren van vrachtverkeer op de Kanaalstraat. De tweede fase vindt plaats in 2001 en 2002 en daarin wordt de Kerkweg Oost aangepast zodat men komende vanaf de Hefbrug niet meer links af de Kanaalstraat in kan slaan, maar met de weg mee rijdt naar rechts. In het laatste bromfietsen). De gemiddelde fietsverlichting laat nogal eens te wensen over. Veel fietsers zien niet in dat hun veiligheid is gediend met goede zichtbaar heid. Met deze actie wordt ge tracht daarin wat verbetering te brengen. Vooral voor kinde ren is zichtbaarheid van levens belang. De politie heeft aange- kondigd in november een grootscheepse verlichtings- controle te houden voor het voeren van juiste verlichting, zij zullen ter plekke bekeuringen uitdelen. SRA //V [sinds 1993 AutoAbonnee haal- en brengservice Bij ons te koop t/m maandag 5 november 18.00 uur voor de trekking van dinsdag 6 november. Noordkade 18, Waddinxveen Telefoon: 0182 - 638633 Fokkerstraat 42, Zoetermeer Telefoon: 079 - 3428015 OPLAGE 15.300 EXEMPLAREN WADDINXVEEN - Amper twintig mensen waren op de inspraakavond over de verkeersvisie afgekomen. Een la gere opkomst dan verwacht, De avond is bedoeld om het wensbeeld van de aanwezigen te peilen. De aanwezigen zagen wel wat in de plannen om het sluipverkeer te we ren, maar het betaald parkeren viel bij de meeste niet goed. Gefrituurde champignons gegratineerd met kaas Biefstukspies met een tuinkruidensaus INTERIEURVERZORGING Dorpstraat 38 Waddinxveen TeL (o»8a) 6i 23 73 Burg. Colijnstraat 3 t/m 7 Boskoop TeL (0172) 21 25 44 Zijde 30 2771 EN Boskoop Telefoon 0172 - 21 66 54 Telefax 0172-21 21 68 Weekblad voor bijvoorbeeld 2,5 zits bank van 6.265,- voor 4.738," Ook in chaise longue en 3 zits bank leverbaar! WONEN I snelservice Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 4714 zaterdag 8.30-17.00 uur Tl (werkplaats tot 12.00 uur) BENT U TOE AAN VERVANGING VAN UW KEUKEN- WU KOMEN GRATIS BIJ U LANGS VOOR HET OPNEMEN VAN DE JUISTE MATEN EN WIJ LEVEREN EN VERVANGEN DIVERSE MERKEN. KOM VOOR VERVANGING OP MAAT NAAR: Waddinx Ijnxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle WOENSDAG 3I OKTOBER 2001 500 gram Heeft u een cv-ketel van I5 jaar of ouder, dan zult u er rekening mee houden dat deze op termijn vervangen moet worden. Want misschien doet hij het nog goed, maar is het nog wel veilig? Als geen ander kunnen wij u adviseren wat voor u de beste cv- of combiketel is. Sinds I997 geven wij op alle nieuwe ketels 5 jaar garantie*. Kiest u ook voor Neeleman en geniet net als vele honderden andere klanten van onze service. Kopen of leasen vanaf 40,- per maand. ''•^4 Vraas naar de voorwaarden TOTAALOPLAGE RIJN EN GOUWE WEEKBLADEN 221.200 EXEMPLAREN www.neeleman.com info@neeleman.com ONDERWEG 8 WADDINXVEEN www.mannekes.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 2001 | | pagina 1